Zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Yüklə 0.82 Mb.
səhifə10/10
tarix22.02.2016
ölçüsü0.82 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2-topshiriq. Matnga reja tuzing. Shu reja asosida uning mazmunini aytib bering.
3-topshiriq.Matnni o'qib, o'rganib, so'zlab berishga tayyorlaning.
CHO’LPON
Asl ismi-sharifi Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon 1983- yilda Andijonda tug'ilgan. O'zbek shoiri, tarjimoni va san'atshunos olimi. Cho'lpon - uning adabiy taxallusi. U avval madrasada, keyin rus-tuzem maktabida ta'lim olgan.

Cho'lpon bir qator ro'znomalarda xizmat qilgan. O'zbekiston badiiy studiyasi va boshqa tashkilotlarda yuqori lavozimlarda ishlagan.

Cho'lpon ajoyib shoir, mohir tarjimon va adib edi. 1929-yilda uning «Kecha va kunduz» romani bosilib chiqdi.

1927- yildan Cho'lponga hujum boshlandi. O'zbekiston madaniyat xodimlari 2- qurultoyida uni zaldan haydab chiqarishdi.

1937- yili shoir qatl qilindi. Istiqlol yillarida o'zbek xalqining munosib farzandi oqlanib qadr-qimmat topdi.
4-topshiriq. Matn yuzasidan savollar tuzib, o'zaro suhbatlashing,

NUTQ USLUBLARI

(Стили речи)
В узбекском языке как и в русском различают пять стилей речи.

1. So'zlashuv uslubi. Разговорный стиль отличается сравнительно вольностью выбора и использования языковых единиц. Этот стиль по своим особенностям делится на: литературный разговорный стиль и простой разговорный стиль, просторечие.

Adabiy so'zlashuv uslubi. Литературный разговорный стиль является распространенным и приемлемым для всех отраслей видом общенародного литературного языка. Он используется в повседневном общении, обучение, воспитание и агитационная работа осуществляется в этом стиле, также в этом стиле создается художественная литература.

Og'zaki so'zlashuv uslubi. Просторечие характеризуется использованием в процессе речевого общения элементов литературного языка и диалекта. В этом стиле проявляется не соответствие норме порядка слов в предложении (kecha konsert bo'ldi klubda); больше переносных, образно -эмоциональных средств(gayrat qil, shalvirama; Alini qarang, og'zi qulog'ida), будучи в диалогической форме, в них употребляется много неполных предложений и жестов(Кеlyapti (navbatchi), Ketdimi? - На.) повторов(Kelib-kelib shu gapni topdingmi?); проявляется свободное произношение (na'lat (la'nat), harqattan (haqiqatan)), Просторечие широко используется в художественной литературе для индивидуализации речи персонажа.

2. Rasmiy - idoraviy uslub. Официально-деловой стиль отличается точностью и краткостью фраз, в нем широко используются конкретные речевые штампы, термины, готовые синтаксические построения, что обеспечивает точность и ясность речи. Готовые речевые формулы (shu asosida, .., ni e'tiborga olib, biz, quyida imzo chekuvchilar и т.д.) требуют повествовательно — информационный характер текста документа, употребление слов в одном значении, широкое употребление страдательного залога и повелительного наклонения глагола, видов сложного предложения.

3. Ilmiy uslub. Научный стиль употребляют для передачи точной, обоснованной, систематизированной информации о всех предметах и явлениях в природе и общественной жизни. Важным считается описание сущности предмета явления, анализ, установление причин и доказательность, изложение обоснованных результатов. Лексику данного стиля составляют специальные термины. Строго соблюдая литературные нормы в данном стиле широко используются глаголы в страдательном залоге и
предложения со сложной конструкцией.

Стиль понятный широкой общественности, с присутствием эмоциональности и образности в изложении называют ilmiy-ommabop uslub научно публицистическим. В нем специальные термины используются реже (с пояснениями).4. Publisistik uslub. Публицистический стиль служит для отношений в политических-социальных кругах. К письменной форме данного стиля относятся публицистические статьи, фельетоны, письма, а к устной форме относят ораторство. Стиль отличается преобладанием политической активности, острого и действенного ораторства, логических рассуждений и доказательным объяснением.

5. Badiiy uslub. Художественный стиль отличается тем, что охватывает все сферы человеческой жизни, направленностью на эмоционально – эстетическое воздействие на читателя или слушателя. В данном стиле автор с целью повышения эстетического влияния произведения умело и творчески пользуется лексико – грамматическими средствами языка, разными изобразительными средствами, а также может создавать новые. Все литературные произведения создаются в этом стиле.
1-topshiriq. Barcha nutq uslublariga xos matnlar tanlang. Ularni o'zaro solishtiring.

SOHAGA OID MATNLAR
Kompyuterlar avlodi
Dunyoda juda ko’p kompyuterlar yaratilmoqda. 1980- yilning o’rtalariga kelib jahon parkidagi kompyuterlarning jami soni 10 millionga yetgan bo’lsa, 1990 yilga kelib ular soni 100 mln. ga yetdi. Turli firmalarning har xil nomdagi kompyuterlari hayotga tobora mustahkamroq kirib bormoqda.

Super EHM tezkor, murakkab kompyuter hisoblanadi. U sekundiga 800 mln. amalni bajara oladi. Katta EHM-uchinchi avlod kompyuterlari bo’lib, sekundiga 10 mln. gacha amal bajaradi.

Kichik EHMlar mini va makro EHM, shaxsiy kompyuter va mikrokalkulyatorlarga bo’linadi.

Tekshirishlar natijasi minimashinalar bir xil qiyinchilikdagi masalalarni o’nlab marta tezroq yechishi mumkinligini ko’rsatadi.

Kompyuterlar inson aqliy mehnatini yengillashtirishga yordam beradigan texnik qurilma. U uchta blok: xotira, protsessor, kiritish-chiqarish qurilmalaridan iborat.

Kompyuterlar haqida
Zamonaviy kompyuterlarni shaxsiy kompyuterlar deb yuritiladi. Chunki undan foydalanuvchilar axborot uzatadilar. Kompyuterlar insonlarga nima qilish kerakligini ko'rsatadi.

Tarixan qisqa vaqt ichida , yani 50 yil mobaynida elektron hisoblash mashinasi [ EHM ] ning 6 ta avlodi yaratildi. Dastlabki kompyuterlar 1940- yillarda yaratila boshlaqan. Ular katta, elektr quvvatini ko'p olqan. Amallarni bajarish tezligi past edi. 1970-yillarda kompyuterlarning 4-avlodi paydo bo'la boshladi. Ularda 10000 tacha element birlashtirilgan mikrosxema qo'llangan.

1981-yil avgustda elektron yozuv mashinalari ishlab chiqarishga o'tildi. Shaxsiy kompyuterlar yaratildi. U barcha sohalarda qo'llanilmoqda. Chunki, o'nlab qiyin masalalarni yechishda tez hal qilib berishi bilan xarakterlanadi.

Kompyuter insonning mehnatini yengillashtirib beradigan qurilma. Ular 3 ta tarkibiy qism: sistemali blok, monitor, klaviatura [ axborot kiritish ] va tashqi qurilma [ printer, plotter va videoko'zgu] dan iborat.Topshiriqlar:

l. Matndan savollarga javob toping.


1) Zamonaviy kompyuterlar nima deb yuritiladi ?

2) Kompyuterlardan qanday maqsadda foydalanadilar ?

3) Kompyuterning nechta avlodi yaratilgan ?

4) Qachon dastlabki kompyuter yaratilgan ?

5) Ular qanday ishlagan ?

6) 1970 yillarda kompyuterning nechanchi avlodi yuzaga kelgan ?

7) Elektr yozuv mashinalarini qachon ishlab chiqarishgan?

8) Shaxsiy kompyuterlarning xarakteri nimada?

9) U nimaga yordam beradi ?

10) Kompyuterning tarkibi qanday ?
 1. Matn mazmunini gapirib bering.
 1. Berilgan sonlarga savol bering.

1) 50 yil mobaynida...

2) 1970 yillarda kompyuterning...

Pochta tarixi
Aloqa ishlarida maxsus xizmatkorlar-choparlar podshoh va mahalliy hokimlarning farmoyish va xat-xabarlarini tashiganlar.Ular hukumatdan maosh olib turganlar. Choparlarning bir guruhi oliy hukmdorlarning kechiktirib bo'lmaydigan farmoyishlari va boshqa xabarlarini belgilangan yurtlar va odamlarga yetkazib turganlar. Xabarchilarning bu guruhi shuturpari (qanotli tuyalar) deb atalgan. Xabarchi choparlar tepasida muboshir(arabcha xushxabar tarqatuvchi) deb ataluvchi va saroyda hurmat -e'tiborga ega bo'lgan amir turgan.

O'tmishda xonlar va mahalliy hukmdorlar savdo karvonlaridan ham xabar /xabarchi/vositasida foydalanganlar. Savdogarlardan axborot manbai sifatida olimlar ham keng foydalanishgan.

Choparlar va savdo karvonlariga hukumat katta imtiyoz va qulayliklar yaratgan. Masalan: yo'l ustida(bir kunlik yo'l ustida (yomxonalar)forscha: xabarchi otlar saqlanadigan joy/va rabotlar/arabcha: karvonsaroy/qurdirilib, ularning tepasiga mahsus nazoratchilar/yomchilar, rabotbonlar/qo'yilgan. Ularning zimmasiga choparlar, savdogarlar va elchilarga qo'noq va oziq-ovqat berish, jo'nab ketishlarida horigan /charchagan/ va o'sallab qolgan ot-ulovini almashtirib berish va yo'lovchilarning xavfsizligini ta'minlash vazifasi yuklatilgan. Yemxona va rabotlardan tashqari, yo'l ustidagi qishloqlarning aholisi ham elchi va choparlarga qo'noq va oziq-ovqat berishga majbur etilganlar.
Telefon tarixi haqida
Dunyodagi eng birinchi telefon stansiyasi 1878-yili Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-Xeben shahrida ishga tushirilgan. Rossiyada esa, dastlabki telefon stansiyalari 1882-yildan boshlab Peterburg, Moskva, Riga va Odessa kabi shaharlarda paydo bo'la boshlagan; Toshkentda birinchi telefon aloqasi Turkiston o'lkasi pochta-telegraf idorasi va shu idora boshlig'ining uyi o'rtasida o'rnatilgan. Korxonalar va aholi foydalanishiga mo'ljallangan, mijozlarni bir-birlari bilan ulash ishlari qo'lda bajariladigan birinchi telefon stansiyasi 1904-yilning 7-sentabrida foydalanishga topshirilgan.

Birinchi avtomat telefon stansiyasi Shvetsiyaning "Erikson" firmasi ishlab chiqargan mashina tizimidagi ATS bo'lib hozirgi 32/33 ATS binosida joylashgan va 1932-yilning 8-mart kuni ishga tushirilgan.

Dekadali-odimlab ishlovchi birinchi ATS 1958-yili (hozirgi 44- ATS), birinchi koordinat ATS esa, 1972-yili (hozirgi 56-ATS) ishga tushirilgan.

* * *


O'tmishdagi ko'pgina mamlakatlarda pochtachilarga katta hurmat bilan qarashgan. Misrda xat tashuvchilarga hatto haykal qo'yilgani ma'lum. Yunonistonda ular eng hurmatli insonlardan sanalardi.
* * *

O'tmishda pochtachilar o'ta rostgo'y va tezkor bo'lish bilan birga, og'zaki xatni yetkazishda ham ehtiyotkor edilar. Qadimgi elatlarning pochta stansiyalari bir-biridan besh kilometr uzoqlikda joylashgan.

Ular kecha-kunduz navbatchilik qilishardi. Stansiyadagi navbatchi pochtachilar bir-birlarini gulxan yoqib xabardor qilishgan. "Xat"ni yetkazishda choparlar bir daqiqa ham to'xtashmagan.

ISH QOG’OZLARI
ARIZA

(Заявление)


Заявление – документ, составленный на имя конкретной организации, должностного лица, содержащий какую-либо просьбу, предложение или жалобу.

Необходимыми элементами заявления являются следующие: 1. Наименование организации или Ф.И.О. должностного лица, кому направлено заявление.

 2. Ф.И.О., местожительство, должность заявителя.

 3. Наименование документа (Заявление)

 4. Основной текст (предложение, просьба, жалоба)

 5. Прилагаемые документы (при необходимости)

 6. Подпись, фамилия и инициалы заявителя.

 7. Дата подачи заявления.

Необходимые части заявления не всегда повторяются одинаково, к примеру, сотрудник, пишущий заявление на имя руководителя предприятия, где он работает, не указывает своего адреса, а лишь указывает отдел (часть), где работает и свою должность.

Части заявления располагаются следующим образом.
Kimga, yoki qayerga

ariza yozuvchining

ismi-familiyasi, manzili

ARIZA
Ariza matni


Sana imzo I.O.Familiyasi
Namunalar

TATU rektori, professor S.S.Qosimovga

120-07 guruh talabasi

Ozoda Sobirjonovna Yusufjonovadan

ARIZA
Meni tahsil olayotgan fakultetdan axborot texnologiyalari fakultetiga o’tqazishingizni so’rayman.

2002.31.08 imzo O.S. Yusufjonova


TARJIMAI HOL

(Автобиография)


Автобиография – изложение тем или иным лицом о своей личной жизни и деятельности. Она не имеет жесткой формы, может быть краткой и полной. Хотя и пишется произвольно, автобиография имеет некоторые обязательные элементы:

 1. Наименование документа.

 2. Текст:

- Ф.И.О. автора;

- дата и место рождения;

- краткие сведения о родителях (Ф.И.О. место работы);

- образование и специальность по образованию;

- виды трудовой деятельности;

- последнее место работы и должность;

- премии и поощрения;

- участие в общественной работе;

- семейное положение;

- адрес;


3. Дата.

4. Подпись.
Topshiriq. O’qing, namunadan foydalanib, tarjimai holingizni yozing.
TARJIMAI HOL
Men, Avazbek Alisherovich Azizov, 1988-yil 22-martda Toshkent shahrida, hizmatchi oilasida tug’ildim.

Otam, Alisher Hosilovich Azizov, 1965-yilda tug’ilgan, 7-oilaviy shifoxonada shifokor bo’lib ishlaydi.

Onam, Latofat Yoqubovna Azizova, 1967-yilda tug’ilgan, 15-maktabda o’qituvchi bo’lib ishlaydi.

1995 yildan 2006 yilgacha Toshkent shahridagi 1-o’rta maktabda o’qidim. 2006 yilda Toshkent axborot texnologiyalari universitetining axborot texnologiyalari fakultetiga o’qishga kirdim.

Bir necha jamoat ishlarida ham qatnashaman,jumladan, «Kamolot» yoshlar harakati a’zosiman.

Uylanmaganman.

Mening turar joyim: 700210, Toshkent, Usmon Nosir ko’chasi, 5-uy, 27-xonadon. Tel : 272-28-61
2008 yil 14.01 (imzo) A.Azizov

MAJLIS BAYONI

(Протокол)


Официальный документ, регистрирующий выступления участников собраний, заседаний и других, а также их постановления.

Оно может быть кратким (повестка дня, фамилии докладчика и выступавших в прениях, постановление) и полным (приводятся все высказывания участников).

Необходимыми частями протокола являются:


 1. Наименование организации, учреждения.

 2. Заглавие (наименование совещающегося органа или собрания).

 3. Наименование документа (Протокол).

 4. Дата.

 5. Номер.

 6. Место собрания.

 7. Регистрация утверждения (при необходимости).

 8. Фамилии председателя и секретаря.

 9. Текст:

- список или число участников;

- повестка дня;

- заслушали;

- выступили;

- постановили.

10. Приложения (если имеются).

11. Подписи.
Протокол оформляется по данной схеме:


Tashkilot nomi

MAJLIS BAYONI

Sana.

Joyi.


Rais.

Kotib.


Qatnashdilar:

Kun tartibi:

1.

2.

3.


ESHITILDI:

Ma’ruzachi ism-familiyasi (ma’ruza ilova qilinadi).


SO’ZGA CHIQDILAR:

So’zga chiquvchilar ism-familiyasi - … .


QAROR QILINDI:
2. ESHITILDI:
Ma’ruzachi ism-familiyasi (ma’ruza ilova qilinadi)
SO’ZGA CHIQDILAR:
So’zga chiquvchilar ism-familiyasi - … .

QAROR QILINDI:


3. ESHITILDI:
Ma’ruzachi ism-familiyasi (ma’ruza ilova qilinadi)
SO’ZGA CHIQDILAR:
So’zga chiquvchilar ism-familiyasi - … .
QAROR QILINDI:
Rais Imzo I.Sh.Familiyasi

Kotib Imzo I.Sh.Familiyasi

MAJLIS BAYONIDAN KO’CHIRMA

(Выписка из протокола)


При необходимости оформляются выписки из постановлений, принятых в ходе заседаний. Выписка из протокола заверяется подписями.

Выписка протокола состоит из следующих основных частей: 1. Наименование организации, учреждения.

 2. Наименование документа (Выписка из протокола).

 3. Дата (дата заседания).

 4. Условный номер.

 5. Место оформления выписки из протокола.

 6. Текст:

- повестка дня;

- заслушали;

- постановили;

7. Подписи.

8. Пометка о заверении выписки.

Иногда в выписке из протокола приводятся фамилии или число участников заседания, а также выступавших в прениях, что является нецелесообразным.

В тексте выписки приводится лишь часть, которая должна быть доведена до лица или учреждения. Если было рассмотрено несколько вопросов, то приводится лишь постановление по нужному вопросу.

Части выписки из протокола размещаются следующим образом:Tashkilot nomi
MAJLIS BAYONIDAN KO’CHIRMA

Sana.


Joyi.
3.Kun tartibi:

3.ESHITILDI:


Ma’ruzachi ism-familiyasi (ma’ruzaning qisqa bayoni).
3.QAROR QILINDI:

Rais Imzo I.Sh.Familiyasi

Kotib Imzo I.Sh.Familiyasi
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

Nizomiy nomidagi TDPU ilmiy kengashining 11-raqamli


MAJLIS BAYONIDAN KO’CHIRMA

2002.21.04

Toshkent shahri.
Kun tartibi:

3. “Tilshunoslik atamalarining izohli lug’ati” kitobini nashrga tavsiya etish Z.Mirholiqov axboroti.


3. Eshitildi:

Z.Mirholiqov kengash a’zolarini “Tilshunoslik atamalarining izohli lug’ati” bilan batafsil tanishtirdi. Ushbu lug’at 3000 so’zni qamraganligi, ularning har biri bugungi kun talablari darajasida izohlanganini aytib o’tdi.


3. Qaror qilindi:

1. “Tilshunoslik atamalarining izohli lug’ati” kitobi nashrga tavsiya etilsin.

2. Mas’ul muharrir etib filologiya fanlari doktori S. Ashirboyev tasdiqlansin.
Rais (imzo) B.Qodirov
Kotib (imzo) Q.Safoyev

O’zbek tilidan qo’llanma


O’zbek va rus tillari kafedrasi

majlisida (2008 yil 20 oktabr 9-sonli

bayonnama) muhokama qilingan.
Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti

ilmiy-uslubiy kengashi tomonidan

(3-sonli bayonnoma) nashrga tavsiya

qilingan.Tuzuvchilar N.D.Yulanova

K.A.Gayubova
Mas’ul

muharrir S.X.Abdullayeva


Muharrirlar R.U.Shavrikova

A.A.Xusanova


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə