Закона о заштити животне средине („Службени гласник рс",број 135/04) и члана 17. став Закона о Влади
Yüklə 234.08 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü234.08 Kb.
ПРЕДЛОГ

На основу члана 27. став 6. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”,број 135/04) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05-исправка),

Влада доноси

УРЕДБУ О ИЗМЕНАМА

УРЕДБЕ О СТАВЉАЊУ ПОД КОНТРОЛУ КОРИШЋЕЊА И ПРОМЕТА ДИВЉЕ ФЛОРЕ И ФАУНЕ

Члан 1.
У Уредби о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС”, бр. 31/05 и 45/05- исправка), у члану 2. став 2. мења се и гласи:

„Заштићене врсте стављене под контролу сакупљања, коришћења и промета су дивље врсте флоре и гљива наведене у Прилогу 1. и дивље врсте фауне наведене у Прилогу 2.”

Члан 2.
У члану 14. став 4. мења се и гласи:

„Процењени однос количина заштићених врста односно њихових делова и развојних облика у свежем (непрерађеном) и сувом или на други начин прерађеном стању дат је у Прилогу 3.”
Члан 3.

Прилози 1, 2. и 3. замењују се прилозима 1, 2. и 3, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.


Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.“


05 број /2007-1

У Београду, фебруар 2007. године


ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК


Прилог 1
ДИВЉЕ ВРСТЕ ФЛОРЕ ЗАШТИЋЕНЕ КОНТРОЛОМ САКУПЉАЊА,

КОРИШЋЕЊА И ПРОМЕТА

Биљке (Planta)
Фам. Alliaceae
1. Allium ursinum L. Сремуш, Медвеђи лук, Цремош
Фам. Araliaceae
2. Hedera helix L. Бршљан
Фам. Aristolochiaceae
3. Asarum europaeum L. Копитњак, Коњско копито, Копитник
Фам. Asteraceae
4. Achillea clypeolata Sibth. & Sm. Жута хајдучица, Жута месечина
5. Achillea millefolium L. Хајдучица, Столист, Спориш
6. Arctium lappa L. Чичак, Чичак зелени, Лопух
7. Carlina acaulis L. Вилино сито, Краљевац, Белотрн
8. Inula helenium L. Оман, Оманика, Девесиље


9. Petasites hybridus (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb.
Лопух, Репух, Репушина

10. Solidago virgaurea L. Златица, Поганска трава, Челеби грана


11. Tussilago farfara L. Подбел, Коњско копито, Белушина
Фам. Betulaceae
12. Betula pendula Roth Бреза, Бриза, Брез
Фам. Boraginaceae
13. Pulmonaria officinalis L. Плућњак, Медуника, Великданак
14. Symphytum officinale L. Црни гавез, Гавез, Врани гавез
Фам. Caryophyllaceae
15. Gypsophila paniculata L. Шлајер, Бела сапуњача, Шушуљак
16. Herniaria glabra L. Сипаница, Језерозлатка, Килавица
17. Herniaria hirsuta L. Длакава сипаница


18. Herniaria incana Lam. Сива сипаница
Фам. Cornaceae
19. Cornus mas L. Дрен, Дрин, Дрењина
Фам. Corylaceae
20. Corylus avellana L. Леска, Лешник, Лиска
Фам. Cupressaceae
21. Juniperus communis L. Клека, Вења, Клекиња


22. Juniperus communis L. ssp. nana

Syme
Фам. Equisetaceae
Ниска клека, Клечица, Клек

23. Equisetum arvense L. Раставић, Барска метлица, Вошће


Фам. Ericaceae


24. Arctostaphylos uva- ursi (L.) Sprengel
Фам. Fabaceae
Медвеђе грожђе, Медвеђе уво

25. Anthyllis vulneraria L. Рањеница


26. Genista tinctoria L. Жутилица, Жутиловка
27. Glycirrhiza glabra L. Слатки корен, Коњеда, Сладић
28. Melilotus officinalis (L.) Pallas Кокотац, Ждраљика
29. Ononis spinosa L. Зечји трн, Гладиш, Вучји трн
Фам. Fumariaceae
30. Fumaria officinalis L. Димњача
Фам. Gentianaceae
31. Centaurium umbelatum Gilib Кичица, Китица, Трава од грознице
32. Gentiana asclepiadea L. Свећица, Сириштара, Балканска трава
33. Gentiana cruciata L. Прострел, Крстаста линцура, Прострео
Фам. Geraniaceae
34. Geranium robertianum L. Жива трава, Пастирска иглица, Иглица
Фам. Hypericaceae
35. Hypericum barbatum Jacq. Трепљасти кантарион, Пљускавица трепљаста
36. Hypericum maculatum Crantz Планински кантарион


37. Hypericum perforatum L. Кантарион, Богородичина трава, Крвавац
38. Hypericum rumelicum Boiss. Румелијски кантарион, Издашљивица
Фам. Iridaceae
39. Iris germanica L. Плава перуника, Питома перуника, Сабљица
Барска перуника, Жута перуника, Дивља

40. Iris pseudoacorus L.
Фам. Lamiaceae

перуника41. Glechoma hederacea L. Добричица, Бржтан трава, Самобајка


42. Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. Длакава добричица
43. Lamium album L. Бела мртва коприва
44. Leonurus cardiaca L. Срдачица, Коприва од срца, Срченица
45. Marrubium vulgare L. Бели трљан, Тотрљан, Мацина трава
46. Melissa officinalis L. Матичњак, Маточина, Пчелињак
47. Origanum vulgare L. Оригано, Вранилова трава, Враниловка
48. Satureja kitaibelii Wierzb. Ртањски чај, Китаибелов чубар
49. Satureja montana L. Вријесак, Вресина, Коњски вресак
50. Teucrium chamaedrys L. Подубица, Дубочац, Зубатац
51. Teucrium montanum L. Трава ива, Дубачац мали, Дубчац
52. Thymus sp. Мајчина душица, Материна душица, Душичка
Фам. Liliaceae
53. Colchicum autumnale L. Ђурђевак, Ђурђица, Ђурђиц
54. Convallaria majalis L. Ђурђевак, Ђурђица, Ђурђиц
55. Ruscus aculeatus L. Веприна, Кострика, Шимширика
56. Ruscus hypoglossum L. Језичаста кострика, Веприна, Непричац
57. Veratrum nigrum L. Црна чемерика, Кинавка
Фам. Malvaceae
58. Althaea officinalis L. Бели слез, Питоми слез, Слезовина
59. Malva sylvestris L. Црни слез, Гушчја трава, Слезовача
Фам. Oenotheracae
60. Epilobium hirsutum L. Длакави ноћурак, Руњави ноћурак


61. Epilobium montanum L. Свиловина
62. Epilobium parviflorum Schreber Врбовка, ноћура
Фам. Polygonaceae
63. Polygonum bistorta L. Желудњак
Фам. Polypodiaceae
64. Athyrium filix- femina (L.) Roth Женска папрат, Папратка, Навала
65. Dryopteris filix- mas (L.) Schott Навала, Мушка папрат, Бујатка
Фам. Primulaceae
66. Primula elatior (L.) Hill Јаглика, Јаглац, Јагорчевина
67. Primula veris L. Јаглика, Јагорчика, Крстаста јаглика
68. Primula vulgaris Hudson Јагорчевина, Јагорчина, Јагличе
Фам. Ranunculaceae
69. Aconitum vulparia Reichenb. Вучји корен, Отровни жутац, Црвљивача
70. Helleborus odorus Waldst. & Kit. Кукурек
71. Hepatica nobilis Schreber Крстати копривњак, Саса јетрењача, Јетренка
Фам. Rhamnaceae
72. Frangula alnus Miller Крушина, Пасјаковина, Кркавина
Фам. Rosaceae
73. Alchemilla sp. Вирак, Вирић, Веркута
74. Crataegus monogyna Jacq. Бели глог, Глог, Четица
75. Crataegus oxycantha L. Црвени глог, Глоговина, Чобанчица


76. Crataegus pentagyna Waldst.& Kit. ex Willd.
Петостубичасти глог

77. Fragaria vesca L. Шумска јагода, Јагода, Мамица


78. Geum urbanum L. Зечја стопа, Блаженак, Зечја нога
79. Potentilla erecta (L.) Rоchel Срчењак, Срчењача, Трава од срдобоље
80. Prunus spinosa L. Трњина
81. Rosa canina L. Дивља ружа, Шипак, Шипурак
82. Rubus fruticosus L. Купина, Јагода
83. Rubus idaeus L. Малина


Фам. Rubiaceae
84. Galium odoratum (L.) Scop. Лазаркиња, Броћаница, Мирисни броћ
Фам. Rubiaceae
85. Galium verum L. Ивањско цвеће, Иванова трава, Живбожа
86. Rubia tinctorum L. Броћ, Велики броћ, Црвенац
Фам. Sambucaceae
87. Sambucus nigra L. Зова, Базга, Овзовина

Фам. Scrophularyaceae


88. Euphrasia sp. Видац
89. Veronica officinalis L. Разгон, Честославица
Фам. Tiliaceae
90.. Tilia cordata Miller Ситнолисна липа, Зимска липа, Липолист
91. Tilia tomentosa Moench Бела липа, Сребрна липа, Сребрнаста липа
Фам. Vacciniaceae
92. Vaccinium myrtillus L. Боровница, Боровица, Бросница
Фам. Violaceae
93. Viola odorata L. Мирисна љубичица, Питома љубичица, Љубица
94. Viola tricolor L. Дан и ноћ, Пољска љубица, Милованка

Лишајеви (Lihenes)


Фам. Usneaceae
1. Usnea barbata (L.)Web.In Wigg Шумска брада
Фам. Parmeliaceae
2. Evernia prunastri (L.) Ach Храстов лишај
3. Cetraria islandica (L.) Ach Исландски лишај

Гљиве (Fungi)


Фам. Boletaceae
1. Boletus aerreus Bull. Fr. Црни вргањ

2. Boletus aestivalis (Paulet) Fr. Распуцани вргањ
3. Boletus edulis Bull. Fr. Летњи, јесењи вргањ
4. Boletus pinophilus Pilat &Dermerk Боров вргањ
Фам. Cantharellaceae
5. Cantharellus cibarius L. Fr. Лисичарка
6. Craterelluss cornucopioides Pers. Мрка труба
Фам. Rusulaceae
7. Lactarius deliciosus (L.) S.F.Gray. Рујница
8. Lactarius deterrimus Groger Смрекина рујница


9. Lactarius salmonicolor Heim & Lecl.
10. Lactarius sanguiifluus (Paul.) Fr.
11. Lactarius semisanguifuus Heim

&Lecl.
Фам. Marasmiaceae
Јелова рујница12. Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr. Супача
Фам. Tuberaceae
13. Tuber magnatum Бели тартуф
14. Tuber aestivum Црни летњи тартуф
15. Tuber brumale Црни зимски тартуф

Прилог 2


ДИВЉЕ ВРСТЕ ФАУНЕ ЗАШТИЋЕНЕ КОНТРОЛОМ САКУПЉАЊА,

КОРИШЋЕЊА И ПРОМЕТА

Фауна
Фам. Acipenseridae
1. Huso huso Моруна
Фам. Testudinidae
2. Testudo hermanni Шумска корњача
Фам. Viperidae
3. Vipera ammodytes Поскок
Фам. Ranidae
4. Rana kl. Esculenta Зелена жаба
5. Rana lessonae Мала зелена жаба
6. Rana ridibunda Велика зелена жаба
Фам. Helicidae
7. Helix aspersa Баштенски пуж
8. Helix leucorum Шумски,сиви пуж
9. Helix pomatia Виноградарски пуж
Фам. Hirudinidae
10. Hirudo medicinalis Медицинска пијавица
Прилог 3
ОДНОС КОЛИЧИНА ЗАШТИЋЕНИХ ВРСТА У СВЕЖЕМ И СУВОМ ОДНОСНО ПРЕРАЂЕНОМ СТАЊУ

Врста Део биљке у употреби

свежа кг


сува кг

1. Achillea clypeolata Sibth. & Sm. Herba 3 1

2. Achillea millefolium L. Flos 4.5 1

3. Achillea millefolium L. Herba 4 1

4. Aconitum vulparia Reichenb. Tuber 3 1

5. Alchemilla sp. Herba 4 1

6. Allium ursinum L. Herba 4 1

7. Althaea officinalis L. Folium 4 1

8. Althaea officinalis L. Radix 3.5 1

9. Anthyllis vulneraria L. Flos 5 1

10. Arctium lappa L. Folium 4 1

11. Arctium lappa L. Radix 4 1

12. Arctostaphylos uva- ursi (L.) Sprengel Folium 3 1

13. Asarum europaeum L. Folium 3 1

14. Athyrium filix- femina (L.) Roth Rhizome 3 1

15. Atropa bella- donna L. Folium 6 1

16. Atropa bella- donna L. Radix 3 1

17. Betula pendula Roth Folium 2.5 1

18. Betula pendula Roth Gemma 3 1

19. Carlina acaulis L. Radix 3.5 1

20. Centaurium umbelatum Gilib Herba 4 1

21. Colchicum autumnale L. Semen 2.5 1

22. Convallaria majalis L. Herba 3 1

23. Cornus mas L. Fructus 2.5 1

24. Corylus avellana L. Folium 3 1

25. Crataegus monogyna Jacq. Flos 5 1

26. Crataegus monogyna Jacq. Fructus 2.5 1

27. Crataegus monogyna Jacq. Summitas 3.5 1

28. Crataegus oxycantha L. Flos 5 1

29. Crataegus oxycantha L. Fructus 2.5 1

30. Crataegus oxycantha L. Summitas 3.5 1

31. Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. Flos 5 1

32. Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. Fructus 2.5 1

33. Crataegus pentagyna Waldst. & Kit. ex Willd. Summitas 3.5 1

34. Dryopteris filix- mas (L.) Schott Rhizome 3 1

35. Epilobium hirsutum L. Herba 4 1

36. Epilobium montanum L. Herba 4 1

37. Epilobium parviflorum Schreber Herba 4 1

38. Equisetum arvense L. Herba 3.5 1

39. Euphrasia sp. Herba 3.5 1

40. Fragaria vesca L. Herba 3.5 1

41. Frangula alnus Miller Kortex 2.3 1

42. Fumaria officinalis L. Herba 4 1


43. Galium odoratum (L.) Scop. Herba 4 1

44. Galium verum L. Herba 3.5 1

45. Genista tinctoria L. Herba 4 1

46. Gentiana asclepiadea L. Radix 3 1

47. Gentiana cruciata L. Herba 4 1

48. Gentiana cruciata L. Radix 3.2 1

49. Geranium robertianum L. Herba 4 1

50. Geum urbanum L. Radix 3.5 1

51. Glechoma hederacea L. Herba 3 1

52. Glechoma hirsuta Waldst. & Kit. Herba 3 1

53. Glycirrhiza glabra L. Radix 3 1

54. Gypsophila paniculata L. Radix 3 1

55. Hedera helix L. Folium 3.5 1

56. Helleborus odorus Waldst. & Kit. Radix 4 1

57. Hepatica nobilis Schreber Herba 4 1

58. Herniaria glabra L. Herba 3 1

59. Herniaria hirsuta L. Herba 3 1

60. Herniaria incana Lam. Herba 3 1

61. Hypericum barbatum Jacq. Herba 3 1

62. Hypericum maculatum Crantz Herba 3 1

63. Hypericum perforatum L. Herba 3 1

64. Hypericum rumelicum Boiss. Herba 3 1

65. Inula helenium L. Radix 3.5 1

66. Iris germanica L. Rhizome 3 1

67. Iris pseudoacorus L. Rhizome 3 1

68. Juniperus communis L. Fructus 1.5 1

69. Juniperus communis L. ssp. nana Syme Fructus 1.5 1

70. Lamium album L. Flos 5 1

71. Leonurus cardiaca L. Herba 3.5 1

72. Malva sylvestris L. Flos 5 1

73. Malva sylvestris L. Folium 4 1

74. Marrubium vulgare L. Herba 3.5 1

75. Melilotus officinalis (L.) Pallas Herba 4 1

76. Melissa officinalis L. Folium 4.5 1

77. Melissa officinalis L. Herba 4 1

78. Mentha spicata L. Folium 6 1

79. Mentha spicata L. Herba 5 1

80. Ononis spinosa L. Radix 3 1

81. Origanum vulgare L. Herba 4 1

82. Petasites hybridus (L.) P. Gaertner,

B. Meyer & Scherb. Radix 4 183. Polygonum bistorta L. Rhizome 4 1

84. Potentilla anserina L. Herba 4 1

85. Potentilla erecta (L.) Räuschel Rhizome 3 1

86. Primula elatior (L.) Hill Flos 6 1

87. Primula elatior (L.) Hill Radix 3 1

88. Primula veris L. Flos 6 1

89. Primula veris L. Radix 3 1

90. Primula vulgaris Hudson Flos 6 1

91. Primula vulgaris Hudson Radix 3 1

92. Prunus spinosa L. Fructus 4 1

93. Prunus spinosa L. Flos 4 1

94. Pulmonaria officinalis L. Folium 4 1

95. Rosa canina L. Fructus 2.1 1

96. Rubia tinctorum L. Radix 3 1

97. Rubus fruticosus L. Herba 4.5 1

98. Rubus idaeus L. Herba 4.5 1

99. Ruscus aculeatus L. Rhizome 4 1

100. Ruscus hypoglossum L. Rhizome 4 1

101.Salvia sclarea L. Folium 4 1

102.Sambucus nigra L. Flos 6 1

103.Sambucus nigra L. Fructus 4 1

104.Saponaria officinalis L. Radix 3 1

105.Satureja kitaibelii Wierzb. Herba 3 1

106.Satureja montana L. Herba 3 1

107.Sideritis montana L. Herba 3 1

108.Solidago virgaurea L. Herba 4 1

109.Symphytum officinale L. Radix 3.5 1

110.Teucrium chamaedrys L. Herba 3 1

111.Teucrium montanum L. Herba 3 1

112.Thymus sp. Herba 3 1

113.Tilia cordata Miller Flos 3 1

114.Tilia tomentosa Moench Flos 3 1

115.Tussilago farfara L. Folium 4 1

116.Tussilago farfara L. Flos 5 1

117.Vaccinium myrtillus L. Folium 3.5 1

118.Vaccinium myrtillus L. Fructus 6.5 1

119.Vaccinium uliginosum L. Folium 3.5 1

120.Vaccinium uliginosum L. Fructus 6.5 1

121.Valeriana officinalis L. Radix 3.5 1

122.Veratrum nigrum L. Rhizome 3.5 1

123.Veronica officinalis L. Herba 3.5 1

124.Viola odorata L. Flos 5.5 1

125.Viola odorata L. Folium 5 1

126.Viola odorata L. Radix 5 1

127.Viola tricolor L. Herba 5 1

128.Viscum album L. Herba 3 1

Лишајеви


1. Usnea barbata (L.) Web. In Wigg. Herba 2 1

2. Evernia prunastri (L.) Ach Herba 2 1

3. Cetraria islandica (L.) Ach Herba 2 1

Гљиве


1. Boletus aerreus Bull. Fr. 10 1

2. Boletus aestivalis (Paulet) Fr. 10 1

3. Boletus edulis Bull. Fr. 10 1

4. Boletus pinophilus Pilat & Dermek 10 1

5. Cantharellus cibarius L. Fr. 10 1

6. Craterellus cornucopioides Pers. 10 1

7. Lactarius deliciosus (L.) S.F. Gray. 10 1

8. Lactarius deterrimus Groger 10 1

9. Lactarius salmonicolor Heim & Lecl. 10 1

10. Lactarius sanguifluus (Paul.) Fr. 10 1

11. Lactarius semisanguifuus Heim & Lecl. 10 1

12. Marasmius oreades (Bolt. Fr.) Fr. 10 1

13. Tuber magnatum 1 0

14. Tuber aestivum 1 0

15. Tuber brumale 1 0
Фауна

Врста свежа кг1. Huso huso 1

комада2. Testudo hermanni 1

3. Vipera ammodytes 1

4. Hirudo medicinalis 1

Врста
свежа кг


начин прераде
свежа кг
начин прераде

жива Миланез јоги жива жабљи батаци

5. Rana kl. Esculenta 1,8 1 1 2,5 1

6. Rana lessonae 1,8 1 1 2,5 1

7. Rana ridibunda 1,8 1 1 2,5 1

живи пуж
месо без кућице

1 кување


живи пуж месо без кућице

2 кувања


8. Helix aspersa 2,6 1 3,8 1

9. Helix leucorum 2,6 1 3,8 1

10. Helix pomatia 2,6 1 3,8 1Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə