Wyniki obliczeń statycznych budynku sanitariatów Karpackiego Szlaku Rowerowego w Barcicach Górnych, dz nr 301, 309. Inwestor – Urząd Miasta Stary Sącz, ul. Batorego
Yüklə 19.88 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü19.88 Kb.

Wyniki obliczeń statycznych budynku sanitariatów Karpackiego Szlaku Rowerowego w Barcicach, dz. nr 301, 309.

Nowy Sącz, październik 2009r.


Wyniki obliczeń statycznych budynku sanitariatów

Karpackiego Szlaku Rowerowego w Barcicach Górnych,

dz. nr 301, 309.


Inwestor – Urząd Miasta Stary Sącz, ul. Batorego.

1. DACH.
Więźbę dachową zaprojektowano jako krokwiowo płatwiową pokrytą blachą trapezową. Przyjęto drewno klasy C-30, rozstaw krokwi co ok. 1,0m, kąt nachylenia dachu 45º, III strefę obciążeń wiatrem wg PN-77/B-02011, 3 strefę obciążeń śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006. Do obliczeń przyjęto dodatkowe obciążenie 5cm warstwą wełny mineralnej oraz stropem podwieszanym z płyt GK.

OGÓLNE ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ [kN/m2]OBCIĄŻENIA

PROSTOPADŁE DO POŁACIOBCIĄŻENIA

RÓWNOLEGŁE DO POŁACICHARAKT.

OBLICZ.

CHARAKT.

OBLICZ.

POKRYCIE

0,68xcosα= 0,48

x1,2= 0,58

0,68xsinα= 0,48

x1,2= 0,58

ŚNIEG

0,81xcos2α= 0,40

x1,5= 0,61

0,81xsinαcosα= 0,40

x1,5= 0,61

WIATR

0,35

0,46RAZEM

1,23

1,65

0,88

1,19[kN/m2]
Należy zastosować poniższe przekroje więźby dachowej:


 • krokwie 7x14 Mmax= 1,73kNm; ufin= 8,22mm

 • płatew kalenicowa 16x16

 • krokwie narożne 7x14 M= 2,73kNm; Rmax= 2,91kN

 • słupy 16x16

 • belki pod oparcie słupów 14x20 M= 12,69kNm; R= 6,51kN

 • murłaty 16x16


2. ELEMENTY WYLEWANE.
2.1. NADPROŻE O ROZP. L= 3,22m NAD OTWORAMI OKIENNYMI.
Zestawienie obciążeń obliczeniowych :

 • wieniec 1,65[kN/mb]

 • ściana 1,32[kN/mb]

 • reakcja z dachu 8,53[kN/mb]

 • ciężar własny 1,38[kN/mb]

12,88[kN/mb]
Przyjęto przekrój b x h = 0,20 x 0,25m z betonu B-15, zbrojony stalą A-III. Zbrojenie dołem 3#12, górą 2#12. Strzemiona ø6 na odcinku 55cm od krawędzi podpór co 8cm, na po­zostałym odcinku co 16cm. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny belki jednoprzęsłowej, swobodnie podpartej, ob­ciążonej równomiernie. Na filarkach międzyokiennych należy zastosować 2cm warstwę dystansową z pianki w celu wyeliminowania ich wpływu na pracę belki. Belkę ocieplić 5cm warstwą styropianu.

M= 18,39kNm; R= 21,76kN.


2.2. NADPROŻE O ROZP. L= 2,70m NAD OTWOREM DRZWIOWYM I OTWORAMI OKIENNYMI.
Zestawienie obciążeń obliczeniowych :

 • wieniec 1,65[kN/mb]

 • ściana 1,32[kN/mb]

 • reakcja z dachu 8,53[kN/mb]

 • ciężar własny 1,10[kN/mb]

12,60[kN/mb]
Przyjęto przekrój b x h = 0,20 x 0,20m z betonu B-15, zbrojony stalą A-III. Zbrojenie dołem 3#12, górą 2#12. Strzemiona ø6 na odcinku 45cm od krawędzi podpór co 6cm, na po­zostałym odcinku co 12cm. Do obliczeń przyjęto schemat statyczny belki jednoprzęsłowej, swobodnie podpartej, ob­ciążonej równomiernie. Na filarkach międzyokiennych należy zastosować 2cm warstwę dystansową z pianki w celu wyeliminowania ich wpływu na pracę belki. Belkę ocieplić 5cm warstwą styropianu.

M= 12,70kNm; R= 17,89kN.


2.3. WIEŃCE.
Na ścianach nośnych w poziomie oparcia więźby dachowej należy wykonać wieńce żelbetowe wysokości 30cm, zbrojone górą i dołem po 2#12, łączone na zakład. Strzemiona ø6 co 30cm. Wieńce należy wykonać ocieplone 5cm warstwą styropianu. Do wykonania wieńców należy zastosować beton B-15 zbrojony stalą A-III. W wieńcach należy kotwić więźbę dachową kotwami M16 co 1,5m.


3. FUNDAMENTY.
Obliczeń ław fundamentowych dokonano na podstawie „Dokumentacji geotechnicz­nej” wykonanej przez „PROGEO” w 2004r. W projektowanym poziomie posadowienia występują średnio zagęszczone otoczaki piaskowca i granitu wielkości do 40cm z domieszką żwiru gliniastego. Lustro wody gruntowej znajduje się na poziomie około 4,0÷8,0m p.p.t.

Obliczeń ław fundamentowych dokonano zakładając dopuszczalne napręże­nia w gruncie qfn= 0,15MPa. Fundamenty wykonać z betonu B-15 zbrojonego stalą A-III. Wysokość ław fundamentowych h= 40cm. Pod fundamenty należy wylać warstwę chudego betonu grubości 10cm. Zbrojenie podłużne ław górą i dołem po 2#12 łączone na zakład. Strzemiona ø6 co 30cm. Po­ziom posadowienia 1,20m p.p.p.t. Szerokości ław według rzutu fundamentów. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów o innych pa­rametrach niż założono w do­kumentacji należy zaprojektowane wymiary sko­rygować.

Kategorię geotechniczną obiektu określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r (Dz.U.Nr 126/98). W rejonie działki panują proste warunki gruntowe wobec czego ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obiektu wg rozporządze­nia jw.

4. UWAGI WYKONAWCZE.


 • Wszelkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budow­nictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki bu­dowlanej oraz BHP.
 • Należy dokonać odbioru wykopu pod kątem zgodności parametrów gruntu z przyjętymi do obliczeń, przez uprawnionego geologa.
 • Nadproża i wieńce należy wykonać ocieplone 5cm warstwą styropianu.
 • Na wbudowane materiały należy posiadać aktualne atesty.
 • Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym projek­tanta.

Sprawdzenie: Opracowanie:Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə