Wykaz obowiązujacych przepisów bezpieczeństwa I higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przepisy podstawowe, ogólne
Yüklə 1.52 Mb.
səhifə1/22
tarix28.02.2016
ölçüsü1.52 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
WYKAZ OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przepisy podstawowe, ogólne

Kodeks pracy (ustawa z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 141); tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94, ost. zm. Dz.U. 2005, Nr 167, poz. 1398)

Ogólne przepisy BHP - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, zmiana Dz.U. z 2007r. Nr 49, poz. 330).

Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 836

Przepisy szczegółowe

Azbest

Ustawa z 19.6.1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20; Kost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 10 poz. 72)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. Nr 216, poz. 1824)

Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 2.4.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. Nr 71, poz. 649)

Rozporządzenie Min. Gosp. Pracy i Polityki Społ. z 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. Nr 192, poz. 1876)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 4.8.2004 r. w sprawie okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które stosowały azbest w produkcji (Dz.U. Nr 183, poz. 1896)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 10.1.2005 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz.U. Nr 13, poz. 109)

Badania lekarskie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.5.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332, ost. zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405)

Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 15.9.1997 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów

doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposobu dokumentowania tych badań (Dz.U. Nr 120, poz. 767, zm. Dz.U. z 1998 r. Nr 58, poz. 374).Rozporządzenie Min.

Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 10.4.2003 r. w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie (Dz.U. Nr 70, poz. 646)

Ustawa z 27.6.1997 r. o służbie medycyny pracy (t. jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317)

Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 25.9.2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz.U. Nr 118, poz. 1270).

BHP w różnych branżach

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ., Przem. Ciężkiego oraz Zdr. z 13.4.1951 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy przy sprężarkach powietrznych (Dz.U. Nr 22, poz. 174)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 6.9.1999 r. w sprawie bhp przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz.U. Nr 75, poz. 846, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43 poz. 395)

Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. Nr 7, poz. 59)

Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 1.12.1998 r. w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp w odlewniach metali (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 37)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 36)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.12.1999 r. w sprawie bhp przy produkcji i przetwarzaniu cynku oraz ołowiu (Dz.U. z 2000 r. Nr 3, poz. 38)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bhp przy produkcji szkła i wyrobów ze szkła (Dz.U. Nr 24, poz. 248)

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.23.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz.U. Nr 37, poz. 341, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1866)

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 2.6.1952 r. w sprawie bhp w kesonach (Dz.U. Nr 31, poz. 208)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.5.2001 r. w sprawie bhp przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających (Dz.U. Nr 73, poz. 770)

Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. Nr 96, poz. 438)

Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96, poz. 437)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 29.5.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów z papieru (Dz.U. Nr 64, poz. 651)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bhp w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469)

Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 30.6.1984 r. w sprawie bhp w poradniach i pracowniach stomatologicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 197)

Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społ., Zdr. i Przem. z 26.3.1946 r. w sprawie higieny pracy w zakładach przemysłu włókienniczego (Dz.U. Nr 23, poz. 151)

Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien syntetycznych poliamidowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 21)

Rozporządzenie Min. Przem. Chem. z 15.12.1960 r. w sprawie bhp w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych (Dz.U. z 1961 r. Nr 4, poz. 22)

Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 28.4.1970 r. w sprawie bhp przy produkcji filmowej (Dz.U. Nr 12, poz. 113, zm. Dz.U. z 1993 r. Nr 50, poz. 229)

Rozporządzenie Min. Zdr. i Opieki Społ. z 10.4.1972 r. w sprawie bhp w zakładach anatomii patologicznej, w prosektoriach oraz w pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz.U. Nr 17, poz. 123).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów i Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 22.11.1951 r. w sprawie bhp w zakładach graficznych (Dz.U. Nr 65, poz. 447 zm. Dz.U. z 1952 r. Nr 41, poz. 285)

Rozporządzenie Min. Gosp. Komunalnej z 27.6.1960 r. w sprawie bhp w miejskich przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania (Dz.U. Nr 38, poz. 228)

Rozporządzenie Min. Roln. z 4.2.1980 r. w sprawie bhp w rybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr 6, poz. 17)

Rozporządzenie Min. Kultury i Sztuki z 2.9.1982 r. w sprawie bhp w instytucjach artystycznych(Dz.U. Nr 29, poz. 205)

Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 21.3.1974 r. w sprawie bhp w zakładach produkujących świece oraz pasty do obuwia i podłóg (Dz.U. Nr 12, poz. 76)

Rozporządzenie Min. Handlu Wewn. i Usług z 3.06.1975 r. w sprawie bhp w zakładach produkujących wyroby szczotkarskie (Dz.U. Nr 21, poz. 117)

Rozporządzenie Przew. Komitetu Drobnej Wytwórczości z 21.3.1970 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu torfowego (Dz.U. Nr 9, poz. 75)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 9.8.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych (Dz.U. Nr 92, poz. 1024)

Rozporządzenie Min. Przem. Spoż. i Skupu z 26.3.1973 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu tytoniowego (Dz.U. Nr 11, poz. 86)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 15.10.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych (Dz.U. Nr 131, poz. 1462; zm. Dz.U. z 2003 r. nr 65, poz. 602)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 19.2.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 192).

Rozporządzenie Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 14.1.2004 r. w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. Nr 16, poz. 156)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 7.6.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie tworzyw sztucznych (Dz.U. Nr 81, poz. 735)

Rozporządzenie Min. Środowiska z 10.12.2003 r. w sprawie bhp w ogrodach zoologicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 26)

Rozporządzenie Min. Roln. i Rozwoju Wsi z 22.10.2003 r. w sprawie bhp w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych (Dz.U. Nr 194, poz. 1899)

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 19.5.2004 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1210)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 17.2.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz.U. Nr 31, poz. 273).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych (Dz.U. 2006 nr 230 poz. 1678)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1141)

Rozporządzenie Minister Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas stosowania rtęci i jej związków (Dz.U. 2007 nr 69 poz. 455)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin (Dz.U. 2007 nr 69 poz. 456)

Budynki i pomieszczenia

Ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; zm. Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217; zm. Dz. U. z 2007 Nr 99, poz.665

Ustawa z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625; zm. Dz.U. 2007 Nr 52, poz. 343)

Rozp. Min. Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156)

Rozp. Min. Pracy i Polit. Socjal. z 29.5.1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bhp, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62, poz. 290)

Rozp. Min. Gosp. z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063)

Rozp. Min. Zdr. z 15.3.2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz.U. Nr 56, poz. 397)

Rozp. Min. Zdr. z 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz. 1568).Choroby

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.7.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. Nr 132, poz. 1115)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.8.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. Nr 132, poz. 1121).


USTAWA z 6 września 2001 r.o chorobach zakaźnych i zakażeniach. (Dz.U. Nr 126, poz. 1384; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600)
Czynniki szkodliwe dla zdrowia

Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społ. z 29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1796)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 6.6.2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 1.12.2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771 zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1356)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 30.12.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 12.1.2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 20.4.2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 73, poz. 645)

Rozporządzenie Min. Zdr. z 22.4.2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716)

Rozporządzenie Min. Gosp. i Pracy z 5.8.2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. Nr 157, poz. 1318).

Inspekcje

Ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589)

Ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708)

Ustawa z 24.6.1983 r. o Społ. Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 35, poz. 163, ost. zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1405)Kobiety i pracownicy młodociani

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. Nr 114, poz. 545; zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 127, poz.1092)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.8.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047, zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 136, poz. 1145)

Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 5.12.2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808).Maszyny, urządzenia

Ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.7.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021; ost. zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 kwietnia 2006 r. uchylające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 524).

Rozporządzenie Min. Gosp. z 27.4.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 14.4.2000 r. w sprawie bhp przy obsłudze obrabiarek do drewna (Dz.U. Nr 36, poz. 409)

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 19.3.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze przenośników (Dz.U. Nr 13, poz. 51)

Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 20.3.1954 r. w sprawie bhp przy obsłudze żurawi (Dz.U. Nr 15, poz. 58)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263)

Rozporządzenie Min. Gosp. z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

Rozporządzenie Min. Gosp. z 17.9.1999 r. w sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

Materiały i substancje niebezpieczne

Ustawa z 11.1.2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225)

Rozp. Min. Gosp. Przestrz. i Budown. z 27.1.1994 r. w sprawie bhp przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. Nr 21, poz. 73)

Rozp. Min. Przem. i Handlu z 1.3.1995 r. w sprawie bhp przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz.U. Nr 37, poz. 181)

Rozp. Min. Zdr. z 3.7.2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171; zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8)

Rozp. Min. Zdr. z 17.1.2003 r. w sprawie informacji o preparatach niebezpiecznych, dla których nie jest wymagane dostarczenie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 19, poz. 170)

Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2595)

Rozp. Min. Zdr. z 2.9.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2440)

Rozp. Min. Gosp., Pracy i Polityki Społ. z 9.7.2003 r. w sprawie bhp przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz.U. Nr 163, poz. 1577)

Rozp. Min. Gosp. z 19.3.2007 r. w sprawie bhp podczas stosowania rtęci i jej związków (Dz.U. Nr 69, poz. 455)

Rozp. Min. Gosp. z 19.3.2007 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu prac z użyciem cyjanków do obróbki cieplnej metali, ich roztworów i mieszanin (Dz.U. Nr 69, poz. 456)

Rozp. Ministrów Pracy i Opieki Społ. oraz Zdr. z 11.8.1953 r. w sprawie bhp przy wytwarzaniu i przerobie arsenu i jego związków (Dz.U. Nr 48, poz. 236)

Rozp. Min. Gosp. i Pracy z 6.7.2005 r. w sprawie sposobu przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w tymczasowym magazynie (Dz.U. Nr 139, poz. 1166) 

Rozp. Min. Gosp. z 9.4.2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. Nr 58, poz. 535, zm. Dz.U. 2006 r. Nr 30, poz. 208) .Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287)

Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 28.5.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62, poz. 288).

Profilaktyczne posiłki i napoje

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.5.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279),Promieniowanie

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.6.1968 r. w sprawie bhp przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr 20, poz. 122)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 17 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr 239, poz. 2029)

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.1.2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. Nr 20, poz. 168).

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe (Dz.U. 2007 nr 42 poz. 276)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2006 nr 140 poz. 994)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (Dz.U. 2006 nr 127 poz. 883)

Przepisy przeciwpożarowe

Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 100, poz. 836)

Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365)

Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934)

Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə