Warunki przyłĄczenia do sieci ciepłowniczej węZŁa cieplnegoYüklə 31.51 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü31.51 Kb.
Legionowo dnia ….….……..r.


WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO
Na podstawie ust. 7 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (DZ.U. Nr 16, poz. 92) oraz wniosku z dnia ….….………r. określa warunki przyłączenia węzła cieplnego w obiekcie przy

ul. ………………………………….w Legionowie.


Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


 1. Informacje dotyczące obiektu:

1. Lokalizacja obiektu: Legionowo ul……………………………….

2. Lokalizacja węzła cieplnego: j.w..

3. Dane dotyczące obiektu: Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:…………………….m2

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń:…………………………m3

Przeznaczenie obiektu: ………………………………………….


 1. Instalacje odbiorcze:
Rodzaj instalacji odbiorczych

Parametry

Temp. obl. ( 0C) Ciśnienie dop.(MPa)Materiał instalacji odbiorczych

1

Centralne ogrzewanie


2

Ciepła woda użytkowa.


3

Technologia
 1. Moc cieplna zamówiona:
L.p.

Całkowita moc cieplna zamówiona

……kW

1

Centralne ogrzewanie

……kW

2

Ciepła woda użytkowa (śr.)

…….kW

3

Technologia

…….kW

Minimalny pobór mocy poza sezonem grzewczym

…….kW


C. Granice własności: Pierwsze od strony węzła cieplnego zawory odcinające węzeł od instalacji wewnętrznej.

D. Miejsce dostawy ciepła: j.w.

E. Miejsce zainstalowania:

E.1 Układu pomiarowo-rozliczeniowego: za zaworami odcinającymi węzeł od sieci, jak najbliżej tych

zaworów. Przepływomierz na powrocie. Układ pomiarowy jest dostarczany i montowany przez dostawcę ciepła oraz jest jego własnością. Wymaga się pozostawienia miejsca na jego montażu.

E.2. Układu pomiarowego ilości wody uzupełniającej zład odbiorcy w węźle. Wymogi: wodomierz impulsowy,

zawór do automatycznego uzupełniania wody w instalacji odbiorcy.

E.3. Montaż zaworu ograniczającego przepływ na powrocie sieciowym: zawór regulacyjny Oventrop.F. Czynnik grzewczy:

F.1. Maksymalna temperatura wody sieciowej na wejściu do węzła: zima 125/60oC - zmienna, lato 62/40oC - stała.

F.2. Ciśnienie dyspozycyjne: latem min. …….MPa, zima …… MPa.

F.3. Dostawca przyznaje obliczeniowe natężenie przepływu wody sieciowej, dla zamówionej przez Odbiorcę mocy cieplnej, przy różnicy temperatur max 65oC, w ilości ……. t/h.G. Wymogi dotyczące węzła cieplnego:

G.1. Węzeł cieplny może zakupić PEC „Legionowo” Sp. z o.o. , lub Wnioskodawca,

- w przypadku zakupu węzła cieplnego przez PEC „Legionowo” Sp. z o.o. Wnioskodawca jest zaliczany do GRUPY TARYFOWEJ WW (załącznik nr 2)

- w przypadku zakupu węzła cieplnego przez Wnioskodawcę jest zaliczany doGRUPY TARYFOWEJ WO (załącznik nr2)

G.2. Typ węzła: dwufunkcyjny szeregowo - równoległy.

G.3. Wymienniki: JAD lub płytowe (na ciepłej wodzie nie stosować wymienników płytowych lutowanych miedzią).

G.4. Pompy obiegowe w obwodzie c.o.i cw.: Wilo lub Grundfos.

- w przypadku montażu zaworów grzejnikowych termostatycznych zastosować pompę o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od różnicy ciśnień.

G.5. Zawór regulacyjny z siłownikiem – Danfoss.

G.6. Regulator elektroniczny temperatury c.o. i c.w. – Praterm.

G.7. Zawory bezpieczeństwa dopuszczone przez UDT.

G.8. Magnetoodmulacze po stronie wysokich i niskich parametrów.

G.9. Ciepłomierz ultradźwiękowy KAMSTRUP.

G.10. Zabezpieczenie wewnętrznej instalacji c.o. - system zamknięty - naczynie wzbiorcze przeponowe.

G.11. Armatura odcinająca - zawory kulowe:

- po stronie sieci miejskiej 1,6 MPa,

- po stronie instalacyjnej 1,0 MPa.

G.12. Węzeł cieplny powinien być zlokalizowany przy ścianie zewnętrznej budynku, w miejscu wejścia do

budynku przyłącza wysokich parametrów.

G.13. Zasobniki ciepłej wody - zabezpieczone powłoką ceramiczną lub podwójnie cynkowane ogniowo, izolowane.

H. Wytyczne i zalecenia dotyczące automatycznej regulacji dostaw ciepła w węzłach cieplnych:

H.1. Automatyka węzłów cieplnych w zakresie centralnego ogrzewania powinna zapewnić właściwy komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach poprzez: • dostawy energii cieplnej w funkcji parametrów zewnętrznych,

 • dostawy ciepła do odbiorców uwzględniające dynamikę zmian temperatury ogrzewanych pomieszczeń.

H.2. Wdrożona automatyka w zakresie regulacji centralnego ogrzewania nie powinna powodować niekorzystnych efektów w węzłach nie zautomatyzowanych, przewidzianych do automatyzacji w późniejszym okresie.

H.3. Automatyka węzłów cieplnych w zakresie ciepłej wody użytkowej powinna zapewnić wykorzystanie:

pojemności cieplnej zasobników cieplej wody dla stabilizacji pracy źródła ( szczególnie w sezonie letnim )

oraz możliwości obniżenia temperatury wody zasilającej w celu ograniczenia strat przesyłu.

W przypadku braku rozbioru c.w.u. ( dni wolne, noce ) możliwość automatycznego wyłączenia cyrkulacji.

H.4. Instalacja elektryczna: • instalacje dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

 • rozdzielnica węzła metalowa – JP-54,

 • dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – wyłącznik różnicowo-prądowy,

 • zabezpieczenie zwarciowe – wyłącznik SI91/SI93,

 • praca pomp realizowana poprzez stycznik z cewką 220V,

 • gniazdo 220V w rozdzielnicy,

 • wyłączniki sterujące typ ŁK po 1 szt. na pompę – montować na drzwiach rozdzielnicy,

 • przewody zasilające i sterownicze prowadzić w plastikowych korytkach kablowych.

I. Wymogi formalne:

I.1. Dokumentacja powinna być sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.06.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

I.2. Projekt technologiczny węzła cieplnego powinien obejmować instalację i armaturę węzła od zaworów

kulowych, ujętych w projekcie przyłącza do rozdzielaczy instalacji wewnętrznej, objętych projektem

instalacji.
I.3. Do rozpatrzenia przedstawić komplet dokumentacji w dwóch egzemplarzach: projekt technologiczny i

elektryczny węzła cieplnego oraz do wglądu projekt wewnętrznej instalacji c.o., c.w. i wentylacji.

I.4. Wyposażenie pomieszczenia węzła cieplnego w wentylację, oświetlenie, instalację wod-kan. - zgodnie z

normą PN-B-02423:1999.

I.5. Podstawą rozpoczęcia projektowania i realizacji przedmiotowej inwestycji jest zawarcie przez strony

umowy o przyłączenie.

I.6. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia węzła w PEC Legionowo do odbioru końcowego i przekazania

wszystkich istotnych dokumentów ( zatwierdzona dokumentacja techniczna, protokół próby ciśnienia,

protokół odbioru UDT, protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji ).

I.7. Pozytywny wynik odbioru końcowego jest warunkiem włączenia węzła cieplnego do eksploatacji w

miejskim systemie grzewczym.

J. Wymogi dotyczące przyłącza do sieci cieplnej

J.1 Parametry czynnika grzejnego jak dla węzła cieplnego,

J.2 Przyłącze zaprojektować od sieci …………………………………………………………………....................,

J.3 Przyłącze zaprojektować w technologii bezkanałowej z rur preizolowanych z alarmem BRANDES.

J.4 Maksymalna temperatura. robocza 125C, z możliwością kilkudniowego ( w roku) podwyższenia temperatury do 135C.

J.5 Na włączeniu do istniejącej sieci zaprojektować zawory odcinające

J.6 Schemat montażowy przyłącza i sygnalizacji alarmowej zweryfikować u producenta rur.

J.7 W pomieszczeniu węzła cieplnego przyłącze zakończyć zaworami kulowymi kołnierzowymi.

J.8 Opracować dokumentację techniczną z uwzględnieniem powyższych informacji.


Projekt przyłącza przedstawić do uzgodnienia w PEC Legionowo w 2 egz. a następnie w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Budowę przyłącza można rozpocząć po zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym.

Wykonania przyłącza podejmie się PEC Legionowo na mocy umowy o przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej zawartej z Odbiorcą.

Włączenie przyłącza cieplnego do eksploatacji w miejskim systemie ciepłowniczym nastąpi po pozytywnym wyniku odbioru końcowego.


Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – projekt umowy przyłączeniowej.

Załącznik nr 2 – podział odbiorców na grupy taryfowe.

………………………

Podpis- -

Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> SİRLİ DÜnyam müəllifdən:əziz oxucum, əvvəlki kitablardan bir neçə şeiri təkmilləşdirib, bu kitaba əlavə etmişəm
2015 -> Natəvan xanımın istedadı Allah vergisidir
2015 -> Iii baki beynəlxalq turizm filmləRİ festivali 01-04 iyun 2016
2015 -> I. mahiro gamzajevo literatūrologiniai, istoriniai, publicistiniai, politologiniai, lituanistiniai darbai lietuvių kalba 1980 – 2014 m
2015 -> New Sprout Pty Ltd
2015 -> Tiszakécske Város Képviselő-testületének 42/1999(X. 29.)KR. sz. Rendelete a gépjármű várakozóhelyek biztosításának, megváltásának és használatának szabályozásáról
2015 -> Self-exploration test
2015 -> Nimi: kursus: variant a teisenda mõõtühikud A
2015 -> Baby face akst & Davis Bobby Darin c g7 c c7 Gm A7

Yüklə 31.51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin