Vyhl á seni e o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Yüklə 43.56 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü43.56 Kb.
V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnostiRok : 2014

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň


I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Rodné číslo Dátum narodenia (vypĺňa sa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo)01/
02..
Priezvisko Meno Titul pred menom / za menom030405
/

Adresa trvalého pobytu

Ulica Súpisné /orientačné číslo0607
PSČ Obec Štát

080910Telefónne číslo11

Suma do výšky 2 % alebo 3% ˡ) zaplatenej dane


Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3% ˡ) zaplatenej dane

12
Suma do výšky 2 % alebo 3% ˡ) zo zaplatenej dane z r. 12 (min. 3 eura)

13
ˡ) Podiel do výšky 3% zaplatenej dane možno prijmateľovi poukázať, ak fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.11
Na
r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na
r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eura. [www.dvepercenta.sk]

Dátum zaplatenia dane


11..

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID) Právna forma

Obchodné meno (názov)

15

36094765

/


16 16

Občianske združenie
17

Slovenská asociácia westernovej streľby, skratka - SAWS

Sídlo – Ulica Súpisné / orientačné číslo

18

Piešťanská č.
19

56/56

PSČ Obec

20

92231
21

Sokolovce

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V................................................ dňa................................... .......................................................Podpis daňovníka


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə