Vlastivědné muzeum Jesenicka, p o. Zámecké náměstí 1, 79001 Jeseník Mgr. Veronika Rybová, ředitelka vmj
Yüklə 124.5 Kb.
tarix30.04.2016
ölçüsü124.5 Kb.
Výroční zpráva o činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka za rok 2009


Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.

Zámecké náměstí 1, 79001 Jeseník

Mgr.Veronika Rybová, ředitelka VMJ
Úvodní slovo ředitele k výroční zprávě o činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka za rok 2009

Rok 2009 ve Vlastivědném muzeu Jesenicka hodnotím jako úspěšný. I přes nepříznivou společenskou situaci, povodně, snížení příspěvku na provoz zřizovatelem došlo k nárůstu počtu výstav, v nezmenšeném počtu probíhaly přednášky odborných pracovníků a exkurze. Byly realizovány významné investiční akce, rekonstrukce střešní krytiny a krovů Vodní tvrze a rekonstrukce hlavního výstavního sálu. Přibylo sponzorů a návštěvnost ve srovnání s návštěvností silným rokem 2008 klesla jen díky tomu, že se nekonal Vánoční jarmark. Přibylo provozních zaměstnanců na pozicích hrazených Úřadem práce Jeseník. Celkové hospodaření organizace skončilo s kladným výsledkem.

     Rozšiřování sbírkového fondu VMJ probíhá především vlastními sběry odborných pracovníků a prostřednictvím darů,díky šetření ve všech oblastech naší činnosti došlo k mírnému snížení počtu výjezdu do terénu, nicméně většina odborných pracovníků do terénu prostě nevyjíždí, ale vychází.

     V průběhu roku jsme realizovali krátkodobé výstavy, které byly většinou dobře navštíveny, zrealizovali jsme celkem 11 krátkodobých výstav:

Pestrá krása papoušků - výstava SZM v Opavě a VMJ,autorem výstavy Mgr.Gajdošík a kurátorem výstavy Mgr. Lyko. Šlo o další zajímavou přírodovědnou výstavu, po Vzácných kočkovitých kočkách o něco méně navštívenou, nicméně i přesto byla v roce 2009  nejlépe navštívenou výstavou. Vernisáž výstavy podbarvila peruánská skupina Fuerza aymara.

 

Putování po Izraeli - bylo fotografickou výstavou Marcela Šose a Martiny Mařákové, atmosféru vernisáže v Rytířském sále podtrhnul koncert šumperské skupiny Avonotaj zpívající židovské písně. 

Keltové kdysi a dnes - agentura Armentum představila prostřednictvím výstavy keltskou kulturu, patřila k těm lépe navštíveným, nejvíce, samozřejmě školami. Součástí vernisáže byl zdařilý koncert The 1-st Czech Pipes and Drums.

 

Vyznání Jeseníkům - byla fotografická výstava věnovaná 40-tému výročí založení CHKO Jeseníky a realizovaná Správou CHKO Jeseníky. 

100let fotbalu na Jesenicku - autorská výstava muzejního historika Pavla Macháčka patřila k těm zdařilým,leč k těm méně navštíveným, vernisáže se účastnili fotbaloví internacionálové Antonín Panenka, František Veselý a Karol Dobiáš, na besedě s nimi bylo v Rytířském sále plno a vládla příjemná atmosféra.

 

Krajina a krajinný detail - byla výstava fotografií Českého středohoří Mgr.Petra Hermanna a Karla Pecha,součástí vernisáže byl koncert španělského kytaristy Manuela Alonsa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku 

Mír kážeš s mečem v ruce - autorská výstava muzejního historika Bc.Petra Lukeše byla výstavou chladných zbraní a byla naplánována do termínu letních prázdnin, záměr byl naplněn,patřila k těm nejnavštívenějším v roce. Na vernisáži vystoupil Šermířský spolek Jeseník, vstup ocenili jak děti, tak dospělí.

 

Toulky Žulovskou pahorkatinou - byly společnou výstavou odborných pracovníků VMJ v Rytířském sále a mapovaly území od archeologie, biologie, historie a geologie. 

Vážky ČR - výstava sdružení Lacerta s přispěním muzejního biologa byla součástí IX.ročníku Svatováclavského semináře, byly vystaveny nádherné fotografie létajících drahokamů z celé naší republiky, autory fotografií byli Lukáš Konečný, Martin Pustelník, Martin Kadlec, Martin Černý, Patrick Marek, Zdeněk Mazáč, Vladislav Laža a Daniel Bárta. Při vernisáži byla autorsky předvedena kniha Vážky České republiky.

 

Dvacáté výročí Sametové revoluce - výstava v předsálí výstavní místnosti byla připomenutím 20.výročí Sametové revoluce, historik Pavel Macháček z nedostatku podkladů připravil přehledně dokumentaci toho, co probíhalo v roce 1989 v Jeseníku, výstavy se zúčastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Mgr. Radovan Rašťák. 

Malou výstavou v předsálí výstavní místnosti jsme připomněli 10.výročí úmrtí Mgr.Zdeňka Brachtla, prvního ředitele Vodní tvrze v letech 1996-1999, předtím od roku 1979 působil jako správce muzea spadající ještě pod Muzeum v Šumperku.

 

Symboly vánoc - byly autorskou výstavou historika Pavla Macháčka, jako tradičně s vynikající návštěvností a to i za situace, že jsme nerealizovali díky nařízeným odvodům Vánoční jarmark. Prostřednictvím Symbolů vánoc byly představeny především betlémy, ale byly osvětleny vánoční zvyky.Součástí vernisáže byl koncert trubačů Historic quartet s vánočnímu koledami na nádvoří Vodní tvrze u vánočního stromku s připraveným svařeným vínem. 

     V roce 2009 platilo to, co v předchozích letech u pořádaných přednášek, tzn. že největší zájem bývá o přírodovědná a historická témata. Díky rekonstrukci hlavní výstavní místnosti se konaly přednášky převážně v budově protější Správy Lesy ČR.Všechny výstavy připravili odborní pracovníci VMJ. Vzrostl zájem o exkurze vedený našimi odbornými pracovníky a to i přesto, že jsme začali vybírat vstupné ve výši 30Kč.

 

   Z jednorázových akcí pořádaných VMJ v roce 2009 bych uvedla Muzejní noc,uvedení divadelní hry šumperského divadla Mastičkář a dále pak Den otevřených dveří v rámci celoevropských dnů evropského kulturního dědictví.Muzejní noc opět navštívilo několik tisíc návštěvníků, probíhaly soutěže ve Vodní tvrzi,noční prohlídky a kulturní program před tvrzí na Zámeckém náměstí, Zdeněk Korčián odehrál divadelní vystoupení, probíhaly koncerty kapel hrajících středověkou hudbu, ve sklepení Vodní tvrze prezentovali kati v renesančním oděvu katovské řemeslo a repliky mučících nástrojů.

Bohužel, se v roce 2009 nekonal oblíbený Vánoční jarmark na Zámeckém náměstí. Důvodem byl v září zřizovatelem nařízený odvod financí. Vzhledem k tomu, že díky rekonstrukci náměstí nepořádalo Vánoční jarmark či trhy ani Město Jeseník, zaregistrovali jsme od jesenické veřejnosti podněty k tomu, aby byla zachována tradice vánočního muzejního jarmarku s nekomerčním zaměřením.

 

     IX.ročník Svatováclavského semináře, který pořádá VMJ, Státní okresní archiv v Jeseníku a Česká křesťanská akademie, proběhnul v jesenické kapli z důvodu rekonstrukce Rytířského sálu Vodní tvrze. Tématem letošního ročníku byla Živá příroda na Jesenicku. Návštěvnost byla nižší než v předchozích ročnících, opět se podařilo vydat sborník příspěvků již před seminářem samotným, což přispívá, mimo jiné i větší přehlednosti. I v roce 2009 bylo opět součástí akce setkání v Bílé vodě na hřbitově u příležitosti připomenutí internace řádových sester komunisty. Návštěva papeže v České republice byla zřejmě důvodem toho, že se setkání nezúčastnila jediná řádová sestra. MKZ v Jeseníku pořádala koncert Tria Siraels ke Dni české státnosti. Svatováclavské setkání absolvovali zástupci partnerského města Neuburg a rovněž jej finančně podpořili, což učinil rovněž Krajský úřad Olomouckého kraje,Město Jeseník, SMOJ, Státní okresní archiv Jeseník.

 

     V roce 2009 došlo ke snížení příspěvku zřizovatele, nicméně Olomoucký kraj byl velkorysý svými investicemi do zařízení a nejvýznamnější investiční akcí VMJ v roce 2009 byla již zmíněná rekonstrukce střešní krytiny a krovů a rekonstrukce výstavní místnosti v celkové částce cca 10,5 milionu korun. Zakázku realizovala firma Zetos ke spokojenosti naší i památkářů. Zdržení znamenaly deště díky, kterým přišly povodně, jinak práce probíhaly bez větších problémů. V souvislosti s odkrytím stropu nad výstavní místnosti došlo k vyvolané investici a díky rychlým jednáním byl zrekonstruován výstavní sál a to včetně nové elektroinstalace, dřevěných podlah, výstavního osvětlení, topení. V sále byly odhaleny stropní trámy, velmi citlivě se podařilo hanušovické firmě Krovstav napojit staré trámy z 18.století s novými, v centru místnosti je osazen dřevěný sloup, sál získal naprosto novou podobu.V roce 2009 byla rovněž započata rekonstrukce expozice historie za celkovou částku cca 4 miliony korun. Práce byl měly být dokončeny v březnu roku 2010 a v květnu 2010 by měla být nová expozice historie slavnostně představena veřejnosti. Ve výroční zprávě za rok 2008 jsem uváděla mezi negativa organizace způsob prezentace cenných sbírkových předmětů u sbírek archeologie, historie a geologie. O to víc si, samozřejmě nejen já, ceníme celkové rekonstrukce prostor expozice archeologie a historie a možnosti moderním způsobem prezentovat vybrané sbírkové předměty.
V roce 2009 neproběhly veškeré naplánované akce. Projekt a tvorba stálé expozice čarodějnických procesů nebyly realizovány díky neakceptovatelné ceně zúčastněné firmy. Vodní tvrz nedostala novou fasádu v nádvoří díky tomu, že se zúčastněné strany shodly na tom, že je nejprve zapotřebí vyřešit její vlhkost opravou kanalizace a také tím, že bude zpracován stavebně – historický průzkum. Výběrové řízení na projekt kavárny, vinárny, galerie nebyl zřizovatelem v roce 2009 vypsán.

 

   Mezi důležité nestavební investice roku 2009 bylo pořízení služebního automobilu pro VMJ, do té doby byla organizace v těchto podmínkách bez vozidla, rovněž z prostředků Olomouckého kraje byl pořízen binokulární mikroskop pro biologa a díky sponzorským penězům byly zakoupeny židle do zrekonstruovaného Rytířského sálu, byl pořízen tzv.drátěný výstavní variabilní program, byl zakoupen LCD televizor a DVD pro doprovodné a výukové působení v rámci výstav ,byl zakoupen dubový stůl pro pořádání svatebních obřadů v Rytířském sále či na nádvoří.      

Díky grantům v rámci programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví,preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí vyhlášeného Ministerstvem kultury byl pořízeny pomůcky pro práci biologa, historika, rovněž geologa, jednalo se o policové regály do depozitářů, vlhkoměr atd.

 

     Činnost Vlastivědného muzea v uváděném rozsahu si nelze představit bez podpory sponzorů,ale i nezištné pomoci mnoha firem a organizací.Je důležité zmínit,že VMJ hospodaří s dotací zřizovatele ve výši cca 4,5 milionu korun, sponzorské příspěvky, ale i dotace státních institucí pak činí dalších 1,2 milionu korun. Našim hlavním sponzorem je firma CAMPA NET a.s., dalšími pak jsou Řetězárna a.s., FENIX Trading s.r.o., VPO PLAST, s.r.o.Výroční zpráva o činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka v roce 2009

    


 

Výroční zpráva obsahuje statistické údaje o činnosti Vlastivědného muzea Jesenicka v roce 2009. Přehledná forma tabulek a komentářů slouží k rychlé orientaci.
 1. Sbírky

Sbírkový fond Vlastivědného muzea Jesenicka je tvořen podsbírkami historie, archeologie, geologie, botaniky a zoologie a samostatnou podsbírkou historie v Javorníku.
Zhodnocení výsledků akviziční činnosti odborných pracovníků VMJ

předložených Poradnímu sboru pro Sbírkotvornou činnost v roce 2009
Oddělení archeologie VMJ

Archeolog VMJ se soustředil především na předměty nalezené při průzkumu krypty římskokatolického farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Tento důkladný průzkum přinesl celkem 27 předmětů hodných zařazení do sbírek VMJ.

Mezi kosterními pozůstatky více než 20 zde pochovaných osob byly nalezeny před- měty z 18. a 19. stol., které zajímavým způsobem přispívají k podrobnějšímu poznání dějin města Jeseníku. Je to 7 kusů kovových medailónků a přívěsků a 7 kusů křížků a korpusů. Dále byly nalezeny 2 svátostky a 2 mince z 18. stol., které dovolují blíže určit, jak asi bylo krypty využíváno k pohřbům. Z mladší doby pak asi pocházejí kuličky a korálky z růženců a za- jímavým nálezem byla i kulka že střelné zbraně.

Kolekci přírůstků oddělení archeologie VMJ doplnily i dary nalezené po vyšší vodě v Žulové – klínek a sekáč a velmi zajímavým nálezem je projektil do lehkého děla (falkonetu), nejspíše ze 17. století. K těmto nálezům byly darem přidány i klínek a hřebíky z hradu Koberštejnu, patrně ze 14. stol.


Oddělení botaniky VMJ

Biolog VMJ pokračoval úspěšně v tvorbě herbářových položek z vlastního sběru vý- značných bylin Jesenicka. Podle dlouhodobého plánu se věnoval okolí města Jeseníku – Bobrovníku, Chebzí a Lázním Jeseník. Sbírky VMJ tak byly obohaceny o ukázky celíku zlatobýlu, šťavelu evropského, kozlíku lékařského, ptačince trávovitého, chrastice rákosovité, rdesna obojživelného, konopice zdobné, přesličky poříční, škardy dvouleté a devětsilu bílého.


Oddělení geologie VMJ

V oddělení geologie bylo po schválení zařazeno do sbírek VMJ celkem 335 inventárních čísel, což představuje 440 kusů exponátů. Je to vlastní kolekce 74 exponátů z umělého geologického defilé vytvořeného při opravě silnice přes Červenohorské sedlo. VMJ tak získalo neopakovatelné ukázky, neboť místa odběrů vzorků jsou dnes již nepřístupná a nikdo jiný takové systematické vzorkování v tomto prostoru neprovedl. Obdobně byly rozšířeny sbírky VMJ o vlastní sběry z dalších míst Jesenicka podle dlouhodobého plánu dokumentace geologie Jesenicka, zejména pro účely výstavní a přednáškové. Exponáty pocházejí z pískovny ve Velkých Kuněticích, kamenolomů v Horní Lipové a na Pomezí, z okolí Špičáku v Rychlebských horách, Červeného Dolu a Horních Hoštic.

Význačným příspěvkem geologických sbírek VMJ jsou i dary od institucí a jednot- livců – příznivců VMJ. Byly takto získány potřebné ukázky nejen z okolí Jeseníku – např. z Rejvízu, Zlatohorska, ale i z Čech – kupř. z Kozákovska, Semilska a dalších míst. Ty poslouží zejména při práci se školní mládeží v rámci přednášek a soutěží.

Dále pokračovalo postupné zpracovávání exponátů z bývalé excelentní sbírky Gymnasia Jeseník. Sbírky VMJ tak byly obohaceny o četné ukázky z dnes již zaniklých lokalit, např. železné slídy z ostrova Elby, ale i třeba ukázek zkamenělin z dnes již netěžených dolů Ostravska. Obdobně tak byly zařazeny zajímavé a potřebné exponáty do geologických sbírek VMJ ze sbírky bývalé Stanice mladých přírodovědců Jeseník. Mezi dary fyzických osob se objevily také četné vzácné exponáty, jako např. drúza vyšších kalcitů z dolů v Příbrami, srovnávací ukázky z Kanárských ostrovů, Mrtvého moře, Údolí smrti v USA nebo pohoří Atlas v Africe. Rovněž pokračovalo zpracovávání starých sběrů VMJ, které dosud nebyly zařazeny do sbírek VMJ, ačkoli se jedná leckdy o unikátní exponáty – jako např. ukázky zrudnění z uranových dolů v Zálesí.


Oddělení historie VMJ – sbírka javornická

Rozsáhlé jsou sběry obou historických oddělení VMJ. Sběry jsou jednak cílené s ohledem na připravované výstavy a dokumentování jednotlivých historických období a udá- losti Jesenicka, jednak jsou to četné sběry záchranné. Do sbírky  javornické tak přibyly nejen předměty sloužící v domácnostech Javornicka v 19. a 20. stol., ale i vlajky a prapory, předměty z výbavy hasičských záchranných sborů, ale také busty a erby význačných osobností a v neposlední řadě také akvarely města Javorníku a jeho význačných budov.

Stejně význačné jsou i přírůstky do fondu militárií (nábojnice, uniformy apod.), unikáty přibyly i do fondu kultury – písemností – spořitelní knížky, výkresy z německých škol, ale i třeba plakát hodnocení koní z roku 1918. Rozsáhlé jsou i přírůstky fondu fotografií v rozpětí od počátku 19. stol. až do období před rokem 1989. Rozšiřována je i kolekce razítek, bankovek a zachráněny byly i plechové tabule, dokládající různá období města Javorníku.
Oddělení historie VMJ – sbírka jesenická

Obdobně rozsáhlé jsou i přírůstky jesenické historické sbírky VMJ. Mezi význačné da- ry příznivců VMJ náleží kupř. Kronika 19. stol., fotografie z dob před 2. světovou válkou i po ní, velmi dobře dokumentující četné události a politické změny na Jesenicku, ale třeba i upo- mínkové předměty ze současnosti, dokládající současný rozvoj turistiky na Jesenicku a další aktivity současnosti.

Vlastním sběrem byly získány publikace dokládající současné kulturní dění na Jesenicku a význačná výročí mnohých institucí (např. škol). Sběr se věnoval i předmětům denní potřeby současnosti (kupř. železniční jízdenky), tak, aby byly systematicky rozšiřovány sbírky VMJ s výhledem např. na výstavní činnost za 50 let.

Mezi význačné příspěvky do sbírek VMJ patři i zařazení kompletního obuvnického stroje z poloviny 20. stol., získaného koupí a mnohé další dary institucí a jednotlivců, příznivců VMJ. Mezi ně patří např. putovní poháry bývalých i jsoucích firem na Jesenicku, ale také školní pomůcky z 50. let 20. století.

Vlastním sběrem byly doplněny do sbírek unikátní materiály ze všech oblastí života na Jesenicku, včetně kupř. dokladů o působení zlatohorského občana v Mongolsku. Získané soubory se dotkly voleb, suvenýrů z Jesenícka, byly získány mapy, plakáty, ale i odznaky. Významný příspěvkem pro dokumentaci období před rokem 1989 je např. získání materiálů ze Síně tradic Lidových milicí a mnohé medaile a odznaky dokumentující aktivity za bývalého režimu. Rovněž se podařilo získat vlajky Lidových milicí, ČSLA, včetně vlaječek družebních podniků z bývalé NDR.

Oddělení zoologie VMJ

Dary bylo získáno 64 kusů potřebných a mnohých unikátních přírůstků do sbírek VMJ. Jedná se o dary – nálezy uhynulého ptactva – skorce, křivky, hýla a dlaska. Význačným darem bylo předání 10 kusů vycpaných ptáků z ChKO Jeseníky – původně exponátů školních sbírek. Tyto dary jsou o to význačnější, že v dnešní době není možnost odstřelu potřebných živočichů pro sbírkové, ale zejména výstavní účely VMJ.

Stejně tak význačným počinem je dar sbírky 50 kusů hmyzu od význačného entomologa z Jeseníku. Můžeme takto říci, že i v oddělení zoologie byl rok 2009 velmi úspěšný.

1.1. Evidence

Na pozici dokumentátora došlo ke změně v souvislosti s odchodem Mgr.Lyka. Nově dostal tuto práci na starost RNDr. Jan Hauk Csc.

Sbírkotvorná činnost probíhá v souladu s dlouhodobou koncepcí, veškeré přírůstky jsou projednávány s Poradním sborem pro sbírkotvornou činnost, poradním orgánem ředitele. Naše sbírkové fondy jsou rozšiřovány především vlastním sběrem a dary.


  1. Inventury

Probíhají dle plánu.


  1. Restaurování a konzervace

Ošetření sbírkových předmětů prováděli správci sbírek vlastními silami, bohužel z grantu Ministerstva Kultury ISPROFIN bylo v roce 2009 pořízeno pouze technické vybavení, odvlhčovače atd.

V roce 2009 získalo VMJ od Společnosti přátel zámku Jánský Vrch a společnosti Jánský Vrch,o.p.s finanční dar celkem 51.338,- Kč ve prospěch sbírkového fondu bývalého Městského muzea v Javorníku a konzervování sbírek Dětského muzea a také sbírek bývalého Městského muzea v Javorníku.

  1. Práce se sbírkami

Cca 40% fondu pracovní doby správců sbírek i v letošním roce tvořila práce se sbírkami. U předmětů zapůjčených Vlastivědným muzeem Jesenicka je digitalizace dokončena. Probíhají práce na digitalizaci vlastního sbírkového fondu v depozitářích Vlastivědného muzea Jesenicka.


  1. CES – centrání evidence sbírek

Dokumentátor se stará o dvě podsbírky. Zápisy do CES probíhají po jednáních PSSČ standardním způsobem.


  1. Nájem a výpůjčky

Nájmy a výpůjčky jsou sledovány odděleně, nejde o významnou položku v přehledu činnosti. Došlo k pořízení dokumentace u všech předmětů zapůjčených z VMJ do jiných organizací.


  1. Depozitáře

Veškeré depozitáře jsou prostory, které si Vlastivědné muzeum Jesenicka pronajímá. V roce 2009 byl v rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ vyhlášeného Ministerstvem kultury byl pořízen pro pracoviště biologa měřící přístroj (teploměr a vlhkoměr) Cimmer D3120 v ceně 7.223,-Kč a odvlhčovač vzduchu v ceně 6.425,-Kč, pro pracoviště historika byl pořízen dřevěný policový regál v ceně 11.852,-Kč a pro pracoviště geologa pak odvlhčovač vzduchu v ceně 6.425,-Kč, dvě zásuvkové geologické skříně v ceně 35.000,-Kč a 2500 krabiček na geologické exponáty v ceně 34.212,-Kč.


  1. Předměty v jiné evidenci se vztahem ke sbírkám

Na jednotlivých odborných pracovištích jsou k dispozici příruční knihovny, Vlastivědné muzeum Jesenicka vlastní malou knihovnu o cca 2000 kusech. Na jednotlivých odděleních jsou vytvářeny archivy odborné fotodokumentace apod.


 1. Věda a výzkum


2.1. Interní úkoly

Archeolog

Vzhledem ke krácenému úvazku archeologa díky doktorandskému studiu jsou pozastaveny práce na výzkumu hradů Jesenicka. Probíhá na základě žádosti Římsko-katolického farního úřadu Jeseník průzkum krypty kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Prezentováno rovněž formou přednášek.


Biolog

Probíhá mapování výskytu a rozšíření výskytu drobných savců v rámci regionu Jesenicko se zřetelem na málo zkoumané oblasti Rychlebských hor.


Geolog

Inventarizace pozůstatků po využívání nerostného bohatství Jesenicka. Hmotná a obrazová dokumentace význačných skalních tvarů Jesenicka.


Historik

Problematika úpravy státních hranic s Polskem v roce 1959. Historie politického života na Jesenicku po 2. světové válce.


Detašované pracoviště Javorník


  1. Externí úkoly

Archeolog

Petroarcheologické studium stavebního materiálu hradů Českého Slezska.


Biolog

Spolupráce s členy České společnosti ornitologické při kroužkovacích akcích, popř. monitoringu vybraných druhů ptáků v zájmové lokalitě Rychlebských hor byla díky výměně pracovníků přerušena a spolupráce s dalšími výzkumníky nestačila být navázána.


Geolog

Petroarcheologické studium stavebního materiálu slezských hradů. Průběžná petrologická charakteristika kamenných památek Jesenicka. Spoluúčast na projektu a realizaci Naučné stezky „Údolí Javorné“.Detašované pracovitě Javorník

Nepodařilo se ve spolupráci s Lesy ČR dokončit informační tabule u zříceniny hradu Rychleby a Pustého zámku ze stálého důvodu nevytvoření nového územního plánu v Javorníku. Nepodařilo se dokončit malou stezku zemědělství, kvůli nedokončenému převodu pozemků na město.
  1. Odborná prezentace

Byl uspořádán IX.ročník Svatováclavského setkání ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jeseníku, Křesťanskou akademií a MKZ Jeseník. Tématem odborného semináře byla „Živá příroda na Jesenicku“, sborník referátů se podařilo vydat již před akcí, účast na semináři v Jesenické kapli byla nižší než v předchozích ročnících. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmana Mgr.Radovan Rašťák. Sborník slouží k šíření poznatků z regionální vlastivědy. Konferencí, ať pasivní či aktivní formou, se nejčastěji účastní archeolog VMJ – viz tabulka Excel.


 1. Prezentace


3.1.1. Ediční činnost

VMJ vydalo ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jeseníku Sborník Jesenicko 10, Sborník k IX. ročníku Svatováclavského setkání a brožuru Historie fotbalu na Jesenicku 1908-2009.
   1. Publikační činnost
3.1.2 Publikace

Název


    1. Samostatné tituly

VMJ

Brož. „Historie fotbalu v Jeseníku 1908-2009“

Sborník „Jesenicko 10

Sborník „Živá příroda na Jesenicku

Celkem

3
3.1.2.2 Archeolog

„Předhradí moravských hradů ve 14. stol.“
„Průzkum krypty v jesenickém farním kostele“

„K pravěkém a slovanskému osídlení senorad- ského hradiska“

„Krása, která hřeje“

„Seminář o výrobě gotických a renesan. kachlů“

„Krása, která hřeje“

„Jesenické kachle na výstavě“

„Rekonstrukce Masarykova náměstí“


Sborník prísp. ze symp. „Člov.a spol.v dej.“, Tr.

Jesenicko 10“

Sborník prací Fil. fak. Brn. university“, Brno

Vlast.věst.mor.“, Brno

Vlast.věst.mor.“, Brno

Kat. výst. – U. Hradiště

Měs. zprav.“, Jeseník

Měs. zprav.“, Jeseník


3.1.2.3 Biolog

„Zvonek vousatý“

„Pozv. na výstavu – Vážky České republiky“

„O živé přírodě Jesenicka“

„Pozv. na přednášku – „Hmyz na Jesenicku“Jesenicko 10

Měs. zprav.“, Jeseník

Jesenický týdeník

Jesenický týdeník3.1.2.4 Geolog

„O jedné z největších konkrecí Jesenicka“

„O kryptě v Jeseníku“

„Dubnová geologická exkurze na Bukovsko“

„Dubnová geologická exkurze do Nysy“

„Pozv na před. - O vodách Jesenicka“

„Pozv. na výst.- Toulky Žulovskou pahorkatinou“


„Červencová geolog. exkurze do Pokrzywné“

„O vodách Jesenicka“

„O jedné z největších konkrecí Jesenicka“

„Pozv. na před. - Duch Matky přírody v kamenech“„Webové stránky VMJ“

„Př. arch. výzk.“, Praha


„MF Dnes, Šum. a jes. deník, Jes. týdeník, Měs. zpravodaj Jeseník“

„MF Dnes, Šum. a jes. deník, Jes. týdeník, Měs. zpravodaj Jeseník“

„MF Dnes, Šum. a jes. deník, Jes. týdeník, Měs. zpravodaj Jeseník“

„MF Dnes, Šum. a jes. deník, Jes. týdeník, Měs. zpravodaj Jeseník“

„MF Dnes, Šum. a jes. deník, Jes. týdeník, Měs. zpravodaj Jeseník“

„Silva Bohemica“


Jesenicko 10

„MF Dnes, Šum. a jes. deník, Jes. týdeník, Měs. zpravodaj Jeseník“3.1.2.5 Historik

„Historie fotbalu v Jeseníku 1908 – 2009“

„Výstava Životaběh Jesenicka 1918 – 1938“

„Pozv. na výst. - Sto let fotbalu na Jesenicku“
„Pozv. na exk. – Jak putoval supíkovický mramor do světa“

„Pozv. na exk. – Kudy jezdil vláček z Vidnavy na Nysu“

„Pozv. na výst. – Dvacáté výročí Sametové revoluce“

„Pozv. na výst. – Symboly vánoc“Brožura VMJ


Jesenicko 10

„Šum. a jes. deník, Jes. týd., Měs. zprav. Jes.“

„Šum. a jes. deník, Jes. týd., Měs. zprav. Jes.“

„Šum. a jes. deník, Jes. týd., Měs. zprav. Jes.“

„Šum. a jes. deník, Jes. týd., Měs. zprav. Jes.“

„Šum. a jes. deník, Jes. týd., Měs. zprav. Jes.“3.1.2.6 Historik spr. jes. sb.

„Pozv. na před. – Řád německých rytířů ve Slezsku“

„Pozv. na výst. – Mír kážeš s mečem v ruce“
„Šum. a jes. deník, Jes. týd., Měs. zprav. Jes.“

„Šum. a jes. deník, Jes. týd., Měs. zprav. Jes.“3.1.2.7 Historik spr. jav. sb.

„Menšinová škola v Javorníku II“

„Němí svědkové v Javorníku – 2. část“

„Menšinová škola v Javorníku III“

„Němí svědkové v Javorníku – 3. část“

„Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen“

„Němí svědkové v Javorníku – 4. část“

„Němí svědkové v Javorníku – 5. část“

„El Alamein“

„Brest Litewsk“

„Barbarossa“Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodaj

Javornický zpravodajCelkem

62  1. Výstavy krátkodobé

Plán výstav na rok 2009 byl splněn i přes snížení limitu provozních prostředků a to díky finanční pomoci firmy CAMPA NET a.s.
13.1. – 8.3.2009 Pestrá krása papoušků - výstava SZM v Opavě a VMJ,autorem výstavy Mgr.Gajdošík a kurátorem výstavy Mgr. Lyko. Šlo o další zajímavou přírodovědnou výstavu, po Vzácných kočkovitých kočkách o něco méně navštívenou, nicméně i přesto byla v roce 2009  nejlépe navštívenou výstavou. Vernisáž výstavy podbarvila peruánská skupina Fuerza aymara.

 

17.2. – 4.3.2009 Putování po Izraeli - bylo fotografickou výstavou Marcela Šose a Martiny Mařákové, atmosféru vernisáže v Rytířském sále podtrhnul koncert šumperské skupiny Avonotaj zpívající židovské písně. 

17.3 – 18.4.2009 Keltové kdysi a dnes - agentura Armentum představila prostřednictvím výstavy keltskou kulturu, patřila k těm lépe navštíveným, nejvíce, samozřejmě školami. Součástí vernisáže byl zdařilý koncert The 1-st Czech Pipes and Drums.

 

24.3. – 25.4.2009 Vyznání Jeseníkům - byla fotografická výstava věnovaná 40-tému výročí založení CHKO Jeseníky a realizovaná Správou CHKO Jeseníky. 

28.4. – 6.6.2009 100let fotbalu na Jesenicku - autorská výstava muzejního historika Pavla Macháčka patřila k těm zdařilým,leč k těm méně navštíveným, vernisáže se účastnili fotbaloví internacionálové Antonín Panenka, František Veselý a Karol Dobiáš, na besedě s nimi bylo v Rytířském sále plno a vládla příjemná atmosféra.

 

5.5. – 26.5.2009 Krajina a krajinný detail - byla výstava fotografií Českého středohoří Mgr.Petra Hermanna a Karla Pecha,součástí vernisáže byl koncert španělského kytaristy Manuela Alonsa v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku 

16.6. – 12.9.2009 Mír kážeš s mečem v ruce - autorská výstava muzejního historika Bc.Petra Lukeše byla výstavou chladných zbraní a byla naplánována do termínu letních prázdnin, záměr byl naplněn,patřila k těm nejnavštívenějším v roce. Na vernisáži vystoupil Šermířský spolek Jeseník, vstup ocenili jak děti, tak dospělí.

 

23.6. – 12.9.2009 Toulky Žulovskou pahorkatinou - byly společnou výstavou odborných pracovníků VMJ v Rytířském sále a mapovaly území od archeologie, biologie, historie a geologie. 

22.9. – 21.11.2009 Vážky ČR - výstava sdružení Lacerta s přispěním muzejního biologa byla součástí IX.ročníku Svatováclavského semináře, byly vystaveny nádherné fotografie létajících drahokamů z celé naší republiky, autory fotografií byli Lukáš Konečný, Martin Pustelník, Martin Kadlec, Martin Černý, Patrick Marek, Zdeněk Mazáč, Vladislav Laža a Daniel Bárta. Při vernisáži byla autorsky předvedena kniha Vážky České republiky.

 

22.9.-21.11.2009 Dvacáté výročí Sametové revoluce - výstava v předsálí výstavní místnosti byla připomenutím 20.výročí Sametové revoluce, historik Pavel Macháček z nedostatku podkladů připravil přehledně dokumentaci toho, co probíhalo v roce 1989 v Jeseníku, výstavy se zúčastnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje pan Mgr. Radovan Rašťák. 

17.3. – 18.4.2009 Malou výstavou v předsálí výstavní místnosti jsme připomněli 10.výročí úmrtí Mgr.Zdeňka Brachtla, prvního ředitele Vodní tvrze v letech 1996-1999, předtím od roku 1979 působil jako správce muzea spadající ještě pod Muzeum v Šumperku.

 

1.12. – 31.12.2009 Symboly vánoc - byly autorskou výstavou historika Pavla Macháčka, jako tradičně s vynikající návštěvností a to i za situace, že jsme nerealizovali díky nařízeným odvodům Vánoční jarmark. Prostřednictvím Symbolů vánoc byly představeny především betlémy, ale byly osvětleny vánoční zvyky.Součástí vernisáže byl koncert trubačů Historic quartet s vánočnímu koledami na nádvoří Vodní tvrze u vánočního stromku s připraveným svařeným vínem.


Vánoční jarmark se nekonal z důvodu nedostatku financí. Akci dělalo Vlastivědné muzeum Jesenicka pro propagaci své činnosti, nicméně Jesenická veřejnost si akci v průběhu dvou ročníků velmi oblíbila a díky tomu, že ani Město Jeseník vánoční jarmark ani trhy nepořádalo, ozývaly se nespokojené hlasy s prosbou o to, aby se v Jeseníku v prostorách Vodní tvrze a Zámeckého náměstí stal tradiční součástí předvánočního času.
Výstavy v Javorníku

 • Jede, jede poštovský panáček Javorníkem

 • Je libo fotečku milostpaní

 • Kuchyně vašich babiček


Jiné akce

Muzejní noc, EHD. Především Muzejní noc je pro svou částečně komerční podobu velmi vyhledávanou akcí, v roce 2009 vystoupili např. Kati ve sklepení Vodní tvrze s ukázkami mučících nástrojů, na podiu před Vodní tvrzí středověká hudební skupina MUSICA CANORA, česká skupina hrající na skotské dudy THE 1stCZECH PIPES AND DRUMS, česká jazzová formace BANDA LEGALL na Zámeckém náměstí Zdeněk Korčián z Divadla B.Polívky s Divadelní hříčkou Dr.Weinwassera atd.


  1. Expozice

Kromě zánovní expozice Botaniky a zoologie je zapotřebí vytvořit nové expozice. Díky finančnímu příspěvku zřizovatele byly v prosinci 2009 započaty práce na nové expozici historie a archeologie. Práce by měly trvat do konce dubna 2010. Budou postupovat na základě projektu ing. architekta Všetečky z roku 2006. Bohužel tento projekt i přes značnou finanční nákladnost neobsahoval stanoviska SÚ, NPÚ, neřeší problematiku zastaralé elektroinstalace, výměnu dveří, topení a celkové rekonstrukce prostor. Součástí projektu nebylo ani dodání textů do expozice, fotografií a vše probíhalo v kvapu předvánočního času za zvýšených finančních nároků. Díky vstřícnosti zřizovatele i zaměstnanců VMJ byly tyto práce vykonány a našly se i finanční prostředky na jejich úhradu.

Začátkem května 2010 budou moci návštěvníci shlédnout zcela moderní expozici Historie a archeologie za cca 4 miliony Kč v neotřelém designu. Budou vystaveny skvosty z depozitářů včetně Pražského Jezulátka.

V roce 2010 budeme chystat projekt na novou expozici geologie a expozici čarodějnických procesů na Jesenicku ve sklepení Vodní tvrze.

Je zrekonstruován Rytířský sál a nutno říct, že i s dalšími přidělenými financemi budeme pokračovat na rekonstrukci prostor Vodní tvrze tak, aby se stala kulturně – společenskou dominantou ve městě.

Javorník – stále je expozice umístěna v provizorních prostorách Městského kulturního střediska v Javorníku.


  1. Dílny a exkurze

Dílny nejsou prozatím součástí činnosti VMJ a exkurze naopak patří mezi pravidelné akce VMJ, ovšem s vyjímkou zimních měsíců.

Exkurze


Exkurze autorské

Název a místo konání

Počet účastníků


Archeolog

-

-

Biolog

„Hrubým Jeseníkem – okolí Bobrovníku“

7

Geolog

„Jeseník – Anín – Horní Heřmanice – Jeseník

„Jeseník – Nysa – Vidnava – Jeseník“

„Jeseník – Moszna – Pokrzywna – Jeseník“

„Geologií Žulovska a Rychlebských hor“

„Jeseník – Karlovice – Jeseník“

„Za geologickými památkami města Jeseníku“ „Okolím Zlatých Hor“

„Jeseník – Pokrzywna – Jeseník“


37

18

583

48

1818

18


Historik

„Kudy jezdil vláček z Vidnavy na Nysu“

10

Historik spr. jes. sb.

-
Historik spr. jav. Sb.

-Celkem


10

235Přednášky

V rámci muzejních čtvrtků pořádáme odborné přednášky. Největší zájem bývá o tematiku jesenické přírody.


Seznam přednášek a autorů 2009


Přednášky autorské

Název a místo konání

Počet účastníků


Archeolog 12.3.2009

12.11.2009„Špachtlí a notebookem“ – Vodní tvrz Jeseník

„Ostrov Tenerife“ – Lesní správa Jeseník6

14


Biolog 12.2.2009

10.9.2009„Krajinou Rychleb. hor III“ - Vodní tvrz Jeseník

„Hmyz na Jesenicku“ – SokA Jeseník18

12


Geolog 14.5.2009

10.12.2009„O vodách Jesenicka“ - Vodní tvrz Jeseník

„Duch Matky přír. v kamenech“ – Lesní spr. Jeseník16

15


Historik 8.1.2009

11.6.2009„Kladsko“ – SokA Jeseník

„Vznik a vývoj slezských knížectví“ – Les. spr. Jes.36

12


Historik spr.jes.sb. 9.4.2009

„Řád německých rytířů ve Slezsku“ – SokA Jeseník

27

Historik spr.jav.sb.8.10.2009

„Javorník v proměnách času II“ – Farní úřad Jeseník

11

Celkem


10

1673.6.3 Přednášky

Název a místo konání

Počet účastníků


3.6.3.1 Archeolog

-
3.6.3.2 Biolog

„Vážky ČR“ – pro ZŠ Česká Ves

„Fauna a flóra Jesenicka“ – pro ZŠ Lipová Lázně41

28


3.6.3.3 Geolog

„O neživé přírodě Jesenicka“ – Klub Vrbno pod Prad. „Neživá příroda Jesenicka“ – Učitel. klub Jeseník

„Nerostné bohatství Jesenicka“ – pro polské zastupit. „Nerostné suroviny Jesenicka“ – sexta Gymnasia Jes.

„Geol. stavba Jesenicka“ - pro ZŠ Průchodní Jeseník

„Neživá příroda Jesenicka“ – pro Universitu 3. věku

„O vodách Jesenicka“ – kvarta A Gymnasia Jeseník

„O vodách Jesenicka“ – kvarta B Gymnasia Jeseník

„Nerostné bohatství Jesenicka“ – pro ZŠ Lipová lázně


54

42

4422

46

2419

18

143.6.3.4 Historik

„20. výročí Sametové revoluce“ – pro ZŠ Jeseník

„20. výročí Sametové revoluce“ – pro ZŠ Jeseník

„20. výročí Sametové revoluce“ – pro Učiliště Jesen.

„20. výročí Sametové revoluce“ – pro Gymn. Jeseník

„20. výročí Sametové revoluce“ – pro Gymn. Jeseník „Historie Černé Vody“ – Klub v Černé Vodě

„Holocaust“ – pro ZŠ Česká Ves

„Historie České Vsi“ – pro ZŠ Česká Ves

„Práce historika VMJ“ – pro ZŠ Mikulovice24

27

3321

25

3428

22

303.6.3.5 Historik spr. jes. sb.

-

-

3.6.3.6 Historik spr. jav. sb.

„Javorník v proměnách času II“ - Kult. dům Javorník

„Historie Javorníku“

„Historie Javorníku“

„Historie Javorníku“

„Historie Javorníku“


42

28

3629

34

Celkem


25

765


Kulturně výchovná činnost


S vyjímkou Vánočního jarmarku byl plán splněn. Den památek, Den muzeí, Muzejní noc, Dny evropského kulturního dědictví s tématem – Památky měřené časem – přilákaly tisíce návštěvníků.

Součástí vernisáží výstav jsou koncerty, jejichž cílen je zvýšit zájem o muzejní výstavy a zvýšit návštěvnost, což se nám zde v Jeseníku, kde je malá nabídka kulturních akcí, daří.

  1. Internet

Od roku 2008 zaveden na všechny pracovní místa.


 1. Ostatní činnost
  1. Posudky

Nebyl požadavek.


  1. Členství v komisích

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost.

Archeolog – Středomoravská archeologická regionální komise.
  1. Konzultace

Studenti, doktorandi, častěji v elektronické podobě.


  1. Zájmová sdružení

Kroužky momentálně muzejní pracovníci nevedou díky nízkému zájmu dětí a nepravidelné docházce, ale vzhledem k tomu, že největší část návštěvníků tvoří školy, věnují se odborní pracovníci i průvodci dětem komentovanými prohlídkami, soutěžemi.


  1. Spolupráce s médii

Spolupráce s regionálním tiskem – Šumperský deník, Jesenický týdeník, Mladá fronta, dále pak Český rozhlas Olomouc, ČT1 – Toulavá kamera, Dobré ráno aj.


  1. Služby veřejnosti

Odborní pracovníci spolupracují na tvorbě naučných stezek, spolupracují s pracovníky Národního památkového ústavu, Archia Olomouc, přednášejí na školách, pro seniory, turistům, Brontosaurům atd.


 1. Standardy

Info zveřejňujeme na webu a v tisku. Vstupné, otevírací doba odpovídá požadavkům standardů, problémem stále zůstává bezbariérový přístup. Projekt na vyřešení problému by měl být zpracován v roce 2010.


 1. Účelové komise

Členkou redakční rady Kulturního měsíčníku je historička VMJ Mgr.Neubauerová.


  1. Výrazná pozitiva

 • kulturně-historická dominanta ve městě

 • zájem veřejnosti o dění od výstav, přednášek, exkurzí přes rekonstrukce vede ke zvýšení počtu akcí díky vzrůstající návštěvnosti

 • narůstající zájem sponzorů
  1. Výrazná negativa

Přetrvávají – absence vlastních prostor pro depozitáře, kanceláře, nedostatek skladových prostor, nevhodně využité prostory VT pro depozitáře namísto služeb pro veřejnost, chybějící zázemí pro veřejnost v návaznosti na vrůstající počet akcí VMJ.


II.Provozní činnost muzea


 1. Stavební činnost a údržba

V měsíci červnu byla zahájena rekonstrukce střechy. Z původně plánované výměny krytiny byla provedena celková rekonstrukce dřevěných krovů a byla provedena celková výměna krytiny. U dřevěného krovu byly všechny nové konstrukční prvky ručně tesané původní technologii, nastavované celodřevěné spoje byly bez požití kovových svorníků. Původní krov pocházel z roku 1737.

Investorem stavby byl KÚ Olomouckého kraje, generálním dodavatelem stavby byla firma ZETOS, spol. s r.o. Subdodavatelé na výměnu smrkové šindelové krytiny byla f. Beskydský šindel s.r.o. a na opravu krovu pak f. Krovstav Hanušovice.

Od 1.12.2009 probíhá rekonstrukce expozice historie za cca 4 miliony Kč – viz úvodní slovo.


 1. Provozní záležitosti, drobný majetek

Zakoupeny díky grantu Ministerstva kultury a sponzorům. Zakoupen drobný majetek, který slouží k rozšíření služeb poskytovaných veřejnosti.


2.1.

Za účelem moderního vybavení zrekonstruovaného Rytířského sálu v závěru roku 2008 byly díky finančním prostředkům věnovaných sponzory pořízeny v roce 2009 nové židle s přepravními vozíky. Židle výrazně přispívají ke zvýšení celkové pohody návštěvníků kulturních vystoupení a přednášek.


Pro zkvalitnění úrovně výstav byl zakoupen panelový systém (tzv. Drátěný program), jímž je umožněna rychlá manipulace (montáž a demontáž) se současným znásobením estetiky pořádaných výstav. Doprovodné výukové a osvětové působení speciálně zaměřených výstav je doplněno zakoupeným LCD Televizorem Samsung , DVD přehrávačem Samsung včetně stojanu.
Z důvodu zajištění BOZP byl nahrazen již nevyhovující monitor k PC novým LCD Monitorem. Z drobných pracovních předmětů byla zakoupena přenosnou svítilna , mobilní telefon Nokia a přenosný PC TOSHIBA s taškou .
Ke zvýšení úrovně pracovních jednání s obchodními partnery, dodavatelskými subjekty a p. byl pořízen Kávovar PODSTAR.
Dále byl, na základě požadavků veřejnosti, zakoupen svatební stůl, který bude umístěn v Rytířském sále a tyto prostory budou v budoucnu využívány komerčně k svatebním obřadům.
V rámci kamerového systému bylo zprovozněno noční nahrávání kamerových záznamů.

Z prostředků krajského úřadu byl zakoupen služební automobil Škoda Octavia , jímž je zajišťována přeprava exponátů na výstavy, nákupy a služební cesty odborných pracovníků muzea., pro potřeby biologa byl rovněž z těchto prostředků pořízen set biolog. mikroskopu.


V rámci programu „Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí“ vyhlášeného Ministerstvem kultury byl pořízen pro pracoviště biologa měřicí přístroj (teploměr a vlhkoměr) Cimmer D3120 a odvlhčovač vzduchu, pro pracoviště historika byl pořízen policový dřevěný regál a pro pracoviště geologa pak odvlhčovač vzduchu, dvě zásuvkové geologické skříně a 2500 krabiček na geologické exponáty.
2.2.

Díky Úřadu práce mohlo být zřízeno místo údržbáře Vodní tvrze.
Ekonomická stránka Vlastivědného muzea Jesenicka v roce 2009
Dotace Kraje celkem 4 808 604,00 Kč

Z toho provoz 2 224 000,00 Kč

Z toho mzdy 2 381 000,00 Kč

Vlastní příjmy 328 097,09 Kč

Dary 760 144,00 Kč

Čerpání rezervního fondu 80 000,00 Kč

Příspěvky na reklamu 55 000,00 Kč

Příspěvky Jeseník 30 000,00 Kč

Úřad práce 231 632,00 Kč

Úroky, ostatní 4 973,86 Kč

Výnosy celkem 6 298 450,95 Kč
Náklady celkem 6 295 885,83 Kč
Hospodářský výsledek 2 565,12 Kč

V Jeseníku dne………………………Mgr.Veronika Rybová

ředitelka VMJ


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə