Vekaletname
Yüklə 9.44 Kb.
tarix21.04.2016
ölçüsü9.44 Kb.
V E K A L E T N A M EŞirketimiz Adına Gelen Veya Gönderilen Eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş, Transit, Gümrük Antrepo,Dahilde İşleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme, Geçici İthalat, Hariçte İşleme Ve İhracat Rejimlerine Tabi Tutulacak Her Türlü Eşyanın, Gümrüğe Sunulması, Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem Veya Kullanıma Tabi Tutulması, Eşya İle İlgili Olarak Bağlayıcı Tarife Veya Bağlayıcı Menşe Bilgisi Talep Edilmesi, Muafiyet Ve İstisna Hükümlerinin Uygulanması İşlemleri İle İlgili Olarak, Tüm Resmi Makamlardan Alınacak İzinler İle Her Türlü Gümrük İşlemleri İçin, Gümrük İdarelerinde, Saymanlık Müdürlüklerinde, Serbest Bölgelerde, İhracatçı Veya İthalatçı Birliklerinde, Bölge Ticaret Müdürlükleri, Zirai Karantina, Hıfzısıhha, Veteriner Müdürlükleri, Türk Standartları Enstitüsü, Vilayet Ve Konsolosluklar, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Borsaları, Tarım İl Müdürlükleri’nde, Bankalarda, Kambiyo Mercilerinde, Sanayi Ve Ticaret Odalarında, Limanlarda, Ambarlarda, Depolarda, İlgili Diğer Kuruluşlarda Ve Merkez Ve Taşra Teşkilatları Dahil Olmak Üzere, Tüm Resmi Dairelerde Mevzuatın Gümrük Müşavirlerine Verdiği Yetki Ve Sorumluluklar Çerçevesinde, Kendilerine Tevdi Edeceğimiz Ve Doğruluğuna İlişkin Sorumluluğu Tarafımıza Ait Bulunan Fatura, Menşe Belgesi, A.TR, EUR-1, Sigorta Poliçesi, Teşvik Belgesi, Ekspertiz Raporu, Konşimento, Navlun Makbuzu, Çeki Listesi Ve Kıymeti Etkileyebilecek Royalti Ve Lisans Ödemeleri, Satıcı İle Aramızda Münasebet Bulunması Ve Belgelere Uygun Olmak Şartıyla, Kıymet Bildirimlerinin Doldurulması Ve İmzalanması İşlemlerinin İfası Ve Takibine, Garanti Muafiyet Belgesi, TSE, Kontrol, INF Bilgi Formları, T5 Belgesi, Ölçü Ayar, Radyasyon Güvenliği Gibi Giriş Ve Çıkış İşlemlerinin Gerektirdiği Her Türlü Belgelerin İşlemlerini Yürütmeye, Konşimentolarını Almaya, İmzalamaya Ve Cirolamaya, Tahmil, Tahliye Ve Teslim İşlemleri Yapmaya Ve Yaptırmaya, Eşyayı Sevk Ve Nakle, Rapor, Tutanak Ve Rezerve Zaptı Tanzim Etmeye, Ettirmeye Ve İmzalamaya, Acentalar Ve Antrepolar Nezdinde Navlunlara Antrepo Ücretlerine İtiraz Ve Eşyayı Takip Ve Tetkike, Eşyada Herhangi Bir Hasar Vukuunda Bilirkişi Talep Etmeye, Tespit Yaptırmaya, Vergi, Resim, Harç, Teminat, Depozito, Fazla Mesai, Yolluk, Harcırah Ve Navlun Gibi Bedelleri Yatırmaya, Belgelerini Almaya, Bunlara Ait İtiraz İşlemlerini Yapmaya, Yatırılan Bu Bedelleri Geri Almaya, Bunlarla İlgili Belgeleri Teslim Ve Tesellüm Etmeye, Taahhütname İmzalamaya Ve İbraza, İthalatçı, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Tarafından E-Birlik Projesi Kapsamında Sunulan Ve Net-Work Ağları Kullanarak İhracat İle İlgili Belge Ve Beyannamelerin Elektronik Ortamda Kabul Edilmesi Ve Onaylanması İle Harç Ve Aidatların Aynı Teknoloji Kullanılarak Ödenmesi, İlgili Sistemin Kullanılması İçin Sistem Kullanım Esaslarını Gösterir Taahhütnamelerin İmzalanması Ve Söz Konusu Sistemin Kullanılmasına Yarayacak Şifrelerin Ve Kullanıcı Adının Adımıza Teslim Alınmasına Yetkili Olmak Üzere, Dahilde Ve Hariçte İşleme, Üçgen Trafik, Geçici İthalat Ve Geçici İhracat İle Benzeri Her Türlü İşlemle Alakalı Belgeleri, İlgili Makamlara Teslime, Bu Makamlar Nezdinde Takibe, Tanzim Edilmiş Belgeleri Teslim Almaya Ve Eşyanın Gümrüklenmesi İçin Yasalar Ve Mevzuatlar Doğrultusunda Yapabileceğimiz Tüm İşlemleri Adımıza Yapmaya Ve Sonuçlandırmaya Serbest Bölge Depo Kullanım Belgesi Talep Etmeye S.B.İ.F Doldurmaya Ve Takip Etmeye Bankaya İlgili Fonları Yatırmaya Bölge Kurucu Ve İşleticisi İle Yapılacak Sözleşmeleri İmzalamaya Gerektiğinde Bu Yetkilerin Tamamını Veya Bir Kısmını Adımıza Yapmak Veya Yaptırmak Üzere Kendi Personelini Yetkilendirmeye Veya Vekil Tayin Etmeye ve başkalarını tevkil,teşrik ve azle münferiden Mezun ve yetkili Olmak Üzere Gaziemir Vergi Dairesine 141 015 7425 sicil numarası ile kayıtlı Gazi Mah. 28/24 Sok. No: 8/A Gaziemir İZMİR adresinde mukim BARAY GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ’.ni DOLAYLI TEMSİL YOLU İLE şirketimizi münferiden veya müştereken temsil etmeye Haydar BALANDI(48193629080),Sıdıka URUK(18734314584), Gümrük Müşavirlerini ve Zeynel YURTSEVER (15937681178), Asım TERTEMİZ (19558452728 ),Nevin KILIÇ (19901266408), Saim BEYDAŞ(37882677334), İlker ATAK(237912959974), Koray KARABÜBER (37471704700) , Mehmet Faruk YILDIRIM (17870614992), Bilal BADUR(18554600256),Bahadır ÇOBAN13598539036) ,Yasemin BALANDI (609554098884),Güzide ÖZBAY (51310651260),Özgür Cihan ÖZBAY (51307651334), ,Tolga ACARLI (25781105224),Murat AFACAN (21446206320), Emrah YÜKSEL (22141843780) , Hüseyin DOĞANAY(27676190132) , Mustafa YILMAZ(53851119766) ,Pınar ÖZDEMİR(10700386656),İbrahim ACAR(13886762450) , ,Sabri DELİGEZEN (16352522152) , Sevcan İKİZER (49216283500) ,Sedat KÜSKÜ(18310373950), Abdullah TOPUZ (48772303622), Sedat Fidan (39868818304) ,Şener TAN(26053348708), Tansu TÜRKYILMAZ  (35749298692) , Hakan KESKİN (47248166198), Atakan GÜNER (58072345352) , Bülent ARSLAN (52570298592) , Sefa ÖLMEZ (12565173426) , Kemal ALTUN (34294772008) Ercan YÜCE (18725892350) ve Gökhan ÜNALMIŞER (17828290322) FERHAT ŞİRİN (43453361458), MEHMET MURAT CEVİT (18988724108), HARUN ATAYAKULOL (12349036312), SERKAN ÇAYCI (12745198232) Dolaylı Temsil Yolu İle Şirketimizi Münferiden veya Müştereken Temsil Etmeye .31.12.2015 TARİHİNE KADAR geçerli olmak üzere vekil tayin ettik.

VEKİL EDEN :


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə