ÜZRƏ ÖLKƏ TƏRƏfdaşliq strategiyasiYüklə 1.13 Mb.
səhifə25/25
tarix23.02.2016
ölçüsü1.13 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


CPS Annex Tables - Page 7 of 13


.

a. Government, donor, Bank, public dissemination

b. Knowledge generation, public debate, problem-solving.

c. May be integrated into a Public Financial Management Report

d. The timing and financing of this activity are still to be determinede. May be integrated into the Programmatic Public Expenditure Review

CPS Annex Tables - Page 8 of 13

CPS Annex Tables - Page 9 of 13

CPS Annex Tables - Page 10 of 13


CPS Annex Tables - Page 11 of 13B8 – Bank Portfolio CPS Annex Tables - Page 12 of 13


CPS Annex Tables - Page 13 of 13Statement of IFC's

Held and Disbursed Portfolio

As of 06/18/2006

(In US Dollars Millions)

Held

DisbursedFY Approval

Company

Loan

Equity

Quasi

Partic

Loan

Equity

Quasi

Partic

1998/2003/2006

Azerigazbank

0.9

2.30

0

0

0.9

0

0

0

1999

Baku Hotel

1.46

0

0

0

1.46

0

0

0

2002/2006

MFB Azerbaijan

3.0

1.6

0

0

3.0

1.6

0

0

1998/2003

Rabitabank

0.9

0

0

0

0.9

0

0

0

2005

Unibank

5.0

0

0

0

2.39

0

0

0

2004

BTC

31.0

0

0

31.0

31.0

0

0

31.0

Total Portfolio:

42.26

3.9

0

31.0

39.65

1.6

0

31.0

Approvals Pending CommitmentLoan

Equity

Quasi

Partic

2001

Azer JV Increase

0

0.06

0

0

2005

AG Leasing

3

0

0

0Total Pending Commitment:

3

0.06

0

0MAP SECTION1 Bundan başqa 1990-cı illərdən etibarən ölkədə təxminən 50 000 ahiska türkü məskunlaşmış və digər ölkələrdən olan 11 000 nəfər sığınacaq axtarmışdır.

2 Təbii resurs bumunun qeyri-adekvat idarə olunması nəticəsində meydana gələn mənsi effektlər çox zaman Holland sindromu adlandırılır. Bura daxildir: (i) iri xarici valyuta axınları nəticəsində makroiqtisadi uyğunlaşma problemləri; (ii) qeeyri-tarazlı artım və bunun nəticəsində qeyri-neft sektorlarının sıxışdırılması; (iii) qeyri-məhsuldar dövlət xərcləri hesabına neft gəlirlərinin lüzumsuz xərclənməsi; (iv) resurs bumu borcalnma qabiliyyətini artırdığına görə bəzi hallarda izafi xarici borc yükü.

3 Yoxsulluğun azalmasının dinamikası və miqyası sual doğurmasa da, iki amil bu göstəricilərin dəqiqliyinə siyarət edə bilər: ən yoxsullar barədə dəqiq məlumatların azlığı və istehlak qiymətləri indeksinin aşağı qiymətləndirilməsi.

4 Müşahidəçilərin pozuntular barədə məlumat verdiyi 10 dairədə təkrar seçkilər keçirilmişdir.

5 ARDNF üçün İdarəçilik Çərçivəsi onun internet saytında www.oilfund.az dərc olunub və onun xülasəsi əvvəlki CAS-da, 29 aprel 2003-cü tarixli Hesabat 25790-AZ, səhifə 8-də verilib. O, əsasən Norvec modelinə uyğundur, harada ki, Neft Fondunun gəlirləri Parlamentin təsdiq etdiyi icmal büdcənin tərkibi sayılır, və vahid Xəzinə Hesabı vasitəsilə icra edilir. Maliyyə hesabatları rübdə bir dəfə, və audit yoxlamasından keçmiş hesabatlar ildə bir dəfə açıqlanır.

6 ÖTS Dünya Bankı Qrupunun Rəhbərliyinin Hasilat Sənayelərinin İcmalına cavablarında müəyyən edilmiş istiqamətlərə əməl edir.

7EİTİ-nin Milli Komitəsi və Azərbaycan Respublikasında Hasilat Sənayelərində fəaliyyət göstərən yerli və xarici təşkilatlar və qeyri-hökumət təşkilatları arasında 24 noyabr 2004-cü il tarixdə imzalanmış Anlaşma Memorandumu.

8 Baxın: “Eye on EITI”, Vətəndaş Cəmiyyətinin Hasilat Sənayelərin Şəffaflıq Təşəbbüsü ilə bağlı perspektivləri və tövsiyələri, Oktyabr, Publish What Your Pay/ Revenue Watch Institute.

.


9 2006-cı ilin sentyabr ayında elektrik enerji üzrə yığım dərəcələri haqqında məlumat dərc olunma vaxtı hazır deyildi.

10 Qarşısı alına bilən itkilər: Həyat və mülkiyyətin Təhlükə və Risk Menecmenti vasitəsilə qorunması- Avropa v Mərkəzi Asiya üzrə Ətraflı Riskin İdarə edilməsi Çərçivəsi, Fəlakətlərlə bağlı Risklərin İdarə edilməsi, İşçi sənədlər No 9, Dünya Bankı, Oktyabr 2006.

11 Bu müddət ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatındakı meyllərin daha ətraflı təhlili üçün Qeyri-neft ticarət və investisiyalar üzrə kompleks strategiyaya (An Integrated Non-Oil Trade and Investment Strategy (INOTIS), Dünya Bankı 2003, və Dövlət Xərclərinin İcmalına (Public Expenditure Review) Dünya Bankı 2002 bax.

12 Tikinti sahəsində artım əsas etibarı ilə neft sektoru ilə bağlıdır, lakin Bakıda mənzil tikintisinin sürəti də buna təsir göstərmişdir.

13 Neft Fondu xaric hökumətin icmal kəsiri Neft Fondunun gəlir və xərclərinin hökumətin icmal büdcə balansından çıxılması yolu ilə hesablanır.

14 Dünya Bankının sektor ekspertlərinin hesablamalarına əsasən, proznozlarda fərz edilir ki, yenidənqurmanın dəyəri 6-10 il ərzində 15-20 milyard ABŞ dolları təşkil edəcək. Həmin rəqəmə, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2006-2024 illər ərzində 175 milyard ABŞ dolları həcmində hökumətin proqnozlaşdırdığı neft və qaz gəlirləri ilə müqayisədə baxılmalıdır.

15 BVF tərəfindən dəstəklənən dizayn əsasında TİMS hazırlanması BİA tərəfindən maliyyələşdirilir. BİA kompüter avadanlığını, USAID proqram təminatını maliyyələşdirir.

16 Bu qanunvericilik BMHS-nin ictimai əhəmiyyətli qurumlar (fəaliyyətlərinə, ölçülərinə, kadrlarına və ya hüquqi statuslarına götə əhəmiyyətli dövlət marağı tümsil edən qurumlar kimi müəyyən edilmişdir) tərəfindən istifadəsinə yol verir və mikromüəssisələr və fiziki şəxslər istisna olmaqla (onlar üçün sadələşdirilmiş mühasibatlıq sistemi kafidir) bütün qurumlar tərəfindən Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının (sadələşdirilmiş BMHS) istifadəsini nəzərdə tutur. Həmçinin mühasibatlıq standartlarının müəyyən edilməsinin idarəedilməsi üçün Maliyyə nazirliyi çərçivəsində müvafiq strukturun yaradılmasını müəyyən edir.

17 Bank və BVF çirkli pulların yuyulmasına qarşı/antiterrorozmim maliyyələşdirmə tədbirlərini həyata keçirməklə, o cümlədən çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunun hazırlanması və maliyyə kəşfiyyatı idarəsinin yaradılması ilə səlahiyyətləndirilmiş Azərbaycanın Milli Bankına texniki yardım göstərir. Tez zamanda Parlamentə təqdim ediləcəyi gözlənilən çirkli pulların yuyulmasına qarşı qanunun layihəsi FATF 40+9 tam uyğundur. Azərbaycanın ümumi hüquqi strukturunun çirkli pulların yuyulmasına qarşı/antiterrorozmim maliyyələşdirmə tədbirlərinə uyğunluğu məsələsi həll edilir.

18 Azerigazbank və Azel (Azerbaijan Electronics) pilot şirkətləri kimi seçilmişdir. BMK onların təsis sənədlərini nəzərdən keçirmək və idarəçilik standartlarını təkmilləşdirərək onları dünya miqyasında uğurlu təcrübəyə uyğunluğunu təmin etmək üçün onlarla yaxından işləyir.

19 Avropa Komissiyası dövlət sektorunda və dövlət qulluğu islahatlarında səylərə başçılıq edir. AQS fəaliyyət Planı icra olunduqca və Avropa Birliyi ölkəklərinə qoşuklmuş ölkələrin təcrübəsi genişləndikcə bu islahatlar daha böyük təkan alacaq. Digər donorlar dövlət qulluğunun islahatlarının digər sahələri, o cümlədən kadr resurslarının idarə edilməsi və etika kimi sahələrdə yardım göstərirlər. ÖTS dövlət xidmətlərinin səmərəli şəkildə göstərilməsi və şəffaflığına xüsusi diqqət yetirir.


20 Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişi bağlandığı təqdirdə Bank həmçinin təcili rekonstruksiya səylərinə də yardım göstərəcək. Ehtiyacların qiymətləndirilməsi, minaların təmizlənməsi, məcburi köçkünlərin geri köçürülməsi, yolların və digər infrastrukturun tikintisi və əsas səhiyyə və təhsil xidmətlərinin göstərilməsi üçün mümkün lan yardım təmin edilə bilər. Bank müvafiq qrant proqramları ilə maliyələşdirmə, donor trast fondlarının yaradılması, Hökümət fondlarının istifadəsi və əlavə BİA və AYİB kreditlərinin verilməsi daxil olmaqla müxtəlif maliyyələşdirmə imkanlarını təhlil edə bilərdi.


212007-ci maliyyə ilindən sonra BİA-nın maliyyələşdirməsi yalnız indikativdir. Faktiki ayırmalar: ölkənin göstəricilərindən; (ii) digər Bİa resipientlərinin göstəricilərindən; (iii) BİA-nıən sərəncamında olan resurslardan; (iv) BİA-dan vəsait almaq hüquqi olan ölkələrin siyahısında dəyişikliklərdən asılı olacaq.

22 Büdcə Sistemi haqqında Qanun aşağıdakıları tələb edir: (i) Milli Məclis, Neft Fondunun xərcləri daxil olmaqla, icmal büdcənin kəsirini və xərclərin yuxarı hədlərini təsdiq etsin; (ii) icmal büdcənin bütün xərcləri (ARDNF-ın saxlanılması xərcləri və onun aktivləri istisna olmaqla) xəzinədarlıq tərəfindən həyata keçirilməlidir, və bütün kapital xərclər DİP-ə daxil olmalıdır; (iii) icmal büdcənin hazırlanması Maliyyə Nazirliyinin öhdəsindədir; (iv) büdcədənkənar fondler ölkə daxilində kommersiya fəaliyyətinə portfel investisiyalarını həyata keçirməməlidir və kredit və ya kredit zəmanətlərini verə bilməz; və (v) ARDNF səhmləri yalnız beynəlxalq bazarlarda nüfuzlu peşəkar portfel menecerləri vasitəsilə əldə edə bilər.

23 Qeyd: İdaçəçiliyin monitorinqi üçün çərçivələr “[ ]” mötərizələri arasında verilmişdir.

24 CAS dövrü ərzində, Mİ03-də Bank Ölkənin Maliyyə Hesabatlılığı Qiymətləndirlməsi və Dövlət Xərclərinin İcmalını hazırlamışdır. Ölkənin Satınalmaların Qiymətləndirilməsi Hesabatı Mİ02-də tamamlanmışdır.

25 Azərbaycan üzrə YAYK Proqram sənədinə baxın, 19 aprel 2005, cədvəl 4, s.. 34.

26 Azərbaycanda məşğulluq əmək bazarı haqqında məlumat çox zəifidr. Baxmayaraq ki, əmək bazarı problemləri Azərbaycanda ciddi narahatlıq doğurur, harada ki, işsizlik və natamam işsizlik çox yüksəkdir, Bank bu sahədə Hökümətlə birgə işləməkdə və strategiyanın və iş planının razılaşdırılmasında az uğurlu olmuşdur.


27 Bank Qrupunun AMF-nə İMDA-nın illik müqayisəli təhlili, INOTIS, Qafqaz Turizm Təşəbbüsü IDF (Mİ05), və Ticarətin Sadələşdirilməsinə Texniki Yardımın/siyasət qeydləri daxil edilmişdir (Mİ04). Birgə Bank/BVF Maliyyə Sektorunun Qiymətləndirilməsi Proqramı 2004-cü ildə bitmişdir.

28 Həmin dialoqun əsas komponentlərinə Bankın aşağıdakı sənədləri daxil olub: Rəqabətliliyin yaradılması; İnteqrə edilmiş qeyri-neft ticarəti və investisiya strategiyası (2003 maliyyə ili) və Ticarət və Nəqliyyatın İnkişafı Tədqiqatı (2003 maliyyə ili).Yüklə 1.13 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin