Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu


) Transmembran fəaliyyət potensialının 0 fazasında hansı elektrofizioloji proseslər baş verir?Yüklə 1.7 Mb.
səhifə14/19
tarix25.04.2016
ölçüsü1.7 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

668) Transmembran fəaliyyət potensialının 0 fazasında hansı elektrofizioloji proseslər baş verir?

A) Hüceyrəyə kalium daxil olur

B) Hüceyrədən kalsium çıxır

C) Hüceyrədən natrium çıxır

D) Hüceyrədən kalium çıxır

E) Hüceyrəyə natrium daxil olur


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
669) Transmembran fəaliyyət potensialının 1 fazasında hansı elektrofizioloji proseslər baş verir?

A) Hüceyrəyə xlor daxil olur

B) Hüceyrəyə kalsium daxil olur

C) Hüceyrəyə xlor və kalium daxil olur

D) Hüceyrəyə kalium və kalsium daxil olur

E) Hüceyrəyə kalium daxil olur


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с


670) Fəaliyyət potensialının 3 fazası (gecikmiş tez repolyarizasiya fazası) hansı ilə əlaqədardır?

A) Kaliumun və kalsiumun hüceyrədən çıxması ilə

B) Kalsiumun hüceyrəyə daxil olması ilə

C) Kaliumun hüceyrəyə daxil olması ilə

D) Kalsiumun huceyrədən çıxması ilə

E) Kaliumun hüceyrədən çıxması ilə


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
671) Transmembran potensialının 4 fazası (sükunət potensialı fazası) hansı ilə əlaqədardır?

A) Natrium-kalium nasosunun aktiv fəaliyyəti ilə, ləng kalsium kanallarının aktiv fəaliyyət göstərməsi ilə

B) Natrium-kalium nasosunun aktiv fəaliyyəti ilə

C) Ləng kalsium kanallarının aktiv fəaliyyət göstərməsi ilə

D) Sürətli kalsium kanallarının aktiv fəaliyyət göstərməsi ilə

E) Natrium-kalium nasosunun aktiv fəaliyyəti ilə, sürətli kalsium kanallarının aktiv fəaliyyət göstərməsi ilə


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
672) Standart EKQ-nin hansı aparmasında «P» dişi daha aydın müşahidə olunur?

A) I, II, IV, V2

B) II, III, AVF, V1

C) II, III, AVF, V6

D) I, III, AVF, V6

E) II, III, AVF, V2


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
673) Aritmiyanın təhlili üçün uzun EKQ yazısından istifadə etməyi (EKQ-monitorinqləşdiməni) ilk dəfə kim təklif etmişdir?

A) Belov


B) Holter

C) De Beyki

D) Gilson

E) Hinkle


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
674) Sutkalıq monitorinq zamanı gənc yaşlı insanların neçə faizində mədəcik ekstrasistoliyası müəyyən edilir (50 ekstrasistoliya/sutka hüdudunda)?

A) 100%


B) 0%

C) 50%


D) 25%

E) 75%
Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с


675) EKQ-nin qida borusu aparması ilə yazılması zamanı P dişinin maksimal amplitudu böyüklərdə ön dişlərdən hansı məsafədə qeydə alınır?

A) 35-40 sm

B) 25-30 sm

C) 15-20 sm

D) 10-15 sm

E) 20-25 sm


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с


676) İmpulsun sinus düyünündən qulaqcıq-mədəcik düyününə ötürülmə müddətinin normal göstəricisi hansıdır?

A) 9-45 ms

B) 5-9 ms

C) 45-60 ms

D) 1-5 ms

E) 60-120 ms


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
677) Qulaqcıq-mədəcik düyünü boyunca impulsun ötürülmə müddəti hansıdır?

A) 100 ms-dən 200 ms-ə qədər

B) 50 ms-dən 130 ms-ə qədər

C) 50 ms-dən 200 ms-ə qədər

D) 200 ms-dən çox

E) 10 ms-dən 50 ms-ə qədər


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

678) His-Purkinye sistemi boyunca impulsun normal ötürülmə müddəti hansıdır?

A) 120 ms-dən çox

B) 60-90 ms

C) 90-120 ms

D) 30-60 ms

E) 10-30 ms


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
679) His dəstəsi spaykının nomal müddəti nə qədər təşkil edir?

A) 5 ms-ə qədər

B) 25-30 ms

C) 10-25 ms

D) 30-40 ms

E) 5-10 ms


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
680) Sinus düyününün bərpa müddətinin normal maksimal müddəti nə qədərdir?

A) 1500 ms-ə qədər

B) 1000 ms-ə qədər

C) 2000 ms-ə qədər

D) 2500 ms-ə qədər

E) 500 ms-ə qədər


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
681) Sinus düyünü funksiyasının tənzimlənmiş bərpa müddətinin normal maksimal müddəti nə qədərdir?

A) 550 ms-ə qədər

B) 650 ms-ə qədər

C) 450 ms-ə qədər

D) 250 ms-ə qədər

E) 350 ms-ə qədər


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
682) Sinus düyününün dərmanla denervasiyası üçün hansı preparatlardan istifadə olunur?

A) Atropin+obzidan

B) Atropin

C) Obzidan

D) Novokainamid

E) Atropin+ novokainamid


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
683) Oyanmanın erkən epikardial qırılması harada baş verir?

A) Sol mədəciyin arxa səthində

B) Sağ mədəciyin arxa səthində

C) Sağ mədəciyin ön səthində

D) Hər iki mədəciyin ön səthlərində

E) Sol mədəciyin ön səthində


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
684) Sinus düyününün funksiyasının pozulması diaqnozu əksər hallarda aşağıdakı müayinələrin verdiyi məlumatlara əsasən qoyulur. Birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən müayinə hansıdır?

A) Karotid sinusun masajı və Valsalva sınağının aparılması

B) Xəstəliyin klinik mənzərəsinin öyrənilməsi

C) Standart EKQ-nin təkrar yazılması

D) Sinus düyününün funksiyasının bərpa müddətinin təyin edilməsi

E) Xolter üsulu ilə EKQ monitorinqi


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

685) Venkebax dövrü ilə gedən II dərəcəli sinoatrial blokada zamanı PP blokadasının pauzası?

A) Əvvəlki normal PP-nin dördqat göstəricisindən kiçikdir

B) Əvvəlki normal PP-nin ikiqat göstəricisindən böyükdür

C) Əvvəlki normal PP-nin üçqat göstəricisindən kiçikdir

D) Əvvəlki normal PP-nin ikiqat göstəricisindən kiçikdir

E) Əvvəlki normal PP-nin üçqat göstəricisindən böyükdür


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
686) Ürək siklinin tək pauzalarının hansı davametmə müddətində böyüklərə EKS implantasiyasına göstəriş qoyulur?

A) 3 san-dən artıq

B) 1 san-dən artıq

C) 7 san-dən artıq

D) 5 san-dən artıq

E) 10 san-dən artıq


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
687) EKS-li xəstələrin 10-illik yaşama müddəti nə qədərdir?

A) 100%


B) 90%

C) 75%


D) 25%

E) 50%
Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с


688) Davamlı mədəcik taxikardiyası adı altında nə başa düşülür?

A) Taxikardiyanın davametmə müddətinin 30 saniyədən çox olması

B) Taxikardiyanın davametmə müddətinin 60 saniyədən çox olması

C) Taxikardiyanın davametmə müddətinin 30 saniyədən az olması

D) Taxikardiyanın davametmə müddətinin 15 saniyədən çox olması

E) Taxikardiyanın davametmə müddətinin 15 saniyədən az olması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с

689) Laun təsnifatı üzrə mədəcik ekstrasistoliyasının beşinci qradasiyası üçün nə xarakterikdir?

A) Qoşalaşmış mədəcik ekstrasistoliyasının olması

B) Qoşalaşmış qulaqcıq ekstrasistoliyasının olması

C) Yarım-fokus qulaqcıq ekstrasistoliyasının olması

D) Yarım-fokus mədəcik ekstrasistoliyasının olması

E) P/T tipli ekstrasistoliyanın olması


Ədəbiyyat: Ю.В.Белов. «Руководство по сердечно-сосудистой хирургии с атласом оперативной техники» 2000 г., 148 с
690) Sinus düyününü kompakt hissəsinin orta uzunluğu nə qədərdir?

A) 5mm


B) 15mm

C) 25mm


D) 20mm

E) 10mm
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва


691) Sinus düyününün kompakt hissəsinin orta hündürlüyü nə qədərdir?

A) 20mm


B) 10mm

C) 3mm


D) 15mm

E) 5mm
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва


692) Sinus düyününün kompakt hissəsinin orta eni nə qədərdir?

A) 2,5mm


B) 0,5mm

C) 1,5mm

D) 2,0mm

E) 1mm
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва


693) Hiss dəstəsinin mümkün uzunluğu nə qədərdir?

A) 4mm-dən 40mm-dək

B) 4mm-dən 35mm-dək

C) 4mm-dən 20mm-dək

D) 4mm-dən 10mm-dək

E) 4mm-dən 30mm-dək


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
694) Hiss dəstəsinin mümkün diametri nə qədərdir?

A) 0,5mm-dən 4mm-dək

B) 0,5mm-dən 1mm-dək

C) 0,5mm-dən 3mm-dək

D) 0,5mm-dən 2mm-dək

E) 0,5mm-dən 5mm-dək


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
695) Kenta dəstəsi sadalananlardan hansına uyğun gəlir?

A) Əlavə atrioventrikulyar birləşmə

B) Fassikulo-ventrikulyar lif

C) Atrionodal trakt

D) Hiss dəstəsi ilə ürək qulaqcığı arasında atriofassikulyar trakt

E) Septum interatriale ilə Hiss dəstəsi arasında olan atriofassikulyar trakt


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва

696) Maxeyma traktı sadalananlardan hansına uyğun gəlir?

A) Septum interatriale ilə Hiss dəstəsi arasında olan atriofassikulyar trakt

B) Fassikulo-ventrikulyar lif

C) Hiss dəstəsi ilə ürək qulaqcığı arasında atriofassikulyar trakt

D) Əlavə atrioventrikulyar birləşmə

E) Atrionodal trakt


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
697) Maxeyma lifi sadalananlardan hansına uyğun gəlir?

A) Fassikulo-ventrikulyar lif

B) Hiss dəstəsi ilə ürək qulaqcığı arasında atriofassikulyar trakt

C) Atrionodal trakt

D) Septum interatriale ilə Hiss dəstəsi arasında olan atriofassikulyar trakt

E) Əlavə atrioventrikulyar birləşmə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
698) Ceymis düyünü sadalananlardan hansına uyğun gəlir?

A) Hiss dəstəsi ilə ürək qulaqcığı arasında atriofassikulyar trakt

B) Fassikulo-ventrikulyar lif

C) Septum interatriale ilə Hiss dəstəsi arasında olan atriofassikulyar trakt

D) Atrionodal trakt

E) Əlavə atrioventrikulyar birləşmə


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия - 2007. Москва


699) Brexenmaxera düyünü sadalananlardan hansına uyğun gəlir?

A) Hiss dəstəsi ilə ürək qulaqcığı arasında atriofassikulyar trakt

B) Fassikulo-ventrikulyar lif

C) Septum interatriale ilə Hiss dəstəsi arasında olan atriofassikulyar trakt

D) Əlavə atrioventrikulyar birləşmə

E) Atrionodal trakt


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
700) Nə qədər vaxta miokarddan nodus atrioventricularis-ə impuls ötürülür?

A) 8 m/s


B) 0,2 m/s

C) 0,8 m/s

D) 4 m/s

E) 0,4 m/s


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
701) Nə qədər vaxta miokarddan Purkin lifinə impuls ötürülür?

A) 0,8 m/s

B) 0,2 m/s

C) 4 m/s


D) 8 m/s

E) 0,4 m/s


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
702) Nə qədər vaxta miokarddan qulaqcıqlara impuls ötürülür?

A) 8 m/s


B) 4 m/s

C) 0,4 m/s

D) 0,2 m/s

E) 0,8 m/s


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва
703) Nə qədər vaxta miokarddan ventriculus cordis–ə impuls ötürülür?

A) 0,4 m/s

B) 4 m/s

C) 0,8 m/s

D) 8 m/s

E) 0,2 m/s


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва

Aorta və arteriyaların cərrahiyəsi

704) Rekanstruktur damar cərrahiyəsinin inkişafına səbəb olan amillərə nə aiddir?

A) Trambolitik preparatların kombinasiyası

B) Sintetik protezlərin yaradılması

C) Damar tikişlərinin texnikasının işlənib hazırlanması

D) Damar tikişlərinin texnikasının işlənib hazırlanması, sintetik protezlərin yaradılması, antikoaqulyautların sintezi

E) Antikoaqulyautların sintezi


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
705) Embolektomiya əməliyyatı zamanı aşağıdakı ballon kateterinin istifadəsi məqsədəuyğundur?

A) Ballon kateteri istifadə olunmur

B) Faqorti

C) Raşkind kateteri

D) Hər hansı ballon katateri

E) ”Duet”


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
706) Radikal embolektomiya şərtlərinə nə aiddir?

A) Qanqrenanın qarşısının alınması

B) Retroqrad qan təchizatının bərpası

C) Mərkəzi qan təchizatının bərpası

D) Bütün qeyd olunanlar

E) Tromb kütləsinin tam xaric edilməsi


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
707) Kiçik diametirli arteriyanın autoplastikası aşağıdakı halda mümkündür?

A) Autoarteriya və ya autovena

B) Beyinin sərt qişası

C) Autoarteriya

D) Autovena

E) Perikard


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
708) Dizdən yuxarı arteriyanı əvəz etmək üçün ən yaxşı material nə hesab olunur?

A) Ksenotransplantat

B) Qeyd olunanların hamısı

C) Allotransplantat

D) Eksplantat

E) Autotransplantat


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
709) Rekonstruksiyadan sonra trombozun intraoperasion profilaktikası necə aparılır?

A) Hemodilyusiya

B) Adekvat rekonstruksiya və diqqətli damar anastomozunun qoyulması

C) Kiçikmolekullu dekstranların hamısı

D) Heparinizasiya

E) Qeyd olunanların hamısı düzdür


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000.
710) Arteriyanın tikilməsi zamanı nədən istifadə etmək lazımdı?

A) Bərk sintetik sapla

B) Zavsan sapla

C) Yumşaq sintetik sapla

D) İpək sapla

E) Yumşaq sintetik sapla,hansı ki iynənin diametiri ilə sapın diametiri eynidir


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
711) Damar cərrahiyəsində hemostaz üçün anastomozun qoyulması zamanı nə istifadə olunur?

A) İntima qişanın intima ilə adaptasiyası

B) Hemostatik qubka

C) Əlavə tikişlər

D) Sadalanların hamısı

E) Çarpaz tikişlər


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
712) Eksplantantla arteriyanı tikən zaman nə olunmamalıdır?

A) Fasiləsiz tikişlər

B) Qeyd olunanların hamısı

C) Düyünsüz tikiş

D) Matras tikiş

E) P şəkilli tikiş


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
713) Endarterektomiya icra olunan zaman əsas problem nədə əmələ gəlir?

A) Endarterektomiyadan sonra hemostaz

B) Sadalanların hamısı

C) Distal intimanın fiksasiyası

D) Arteriyanın daralması

E) Arteriyanın genişlənməsi


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000

714) Aortanın bifurkasiyasının emboliyası zamanı nəyi istifadə etmək məqsədəuyğundur?

A) Sol tərəfli peritonarxası yol

B) Ən çox işemiya olan tərəfdə bud yolu

C) Laporatomiya

D) İki tərəfli peritonarxası yol

E) İkitərəfli bud yolu


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
715) Arteriyanın rekonstruksiyası olunarkən onun yaralanması zamanı adekvat hemostaza nə aiddir?

A) Qeyd olunanların hamısı mümkündür

B) Arteriyanın rezeksiyası

C) Damar tikişi

D) Damar divarına liqaturanın qoyulması

E) Arteriyanın bağlanması


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000


716) Qeyri-adekvat qoyulmuş anastomozun səbəbi nə ola bilər?

A) Tikilmiş damarların diametrinin müxtəlif olması

B) Qeyri-adekvat tikiş materilları

C) Sadalanların hamısı

D) Damar divarının qeyri-düzgün qoyulması

E) Qeyri-adekvat damar tikişləri


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
717) Qeyri-adekvat qoyulmuş anastomozun qan axını bərpa olunduqdan sonra əlamətlərinə nə aiddir?

A) Anostomozun proksimal hissəsində pulsasiyanın zəifləməsi

B) Anastomozun distal hissəsində pulsasiyanın artması

C) Orqan və ətrafların işemiyası

D) Anostomozun proksimal hissəsində damar genişlənməsi

E) Anastomozun proksimal hissəsində pulsasiyanın güclənməsi və distal hissəsində zəifləməsi


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
718) Qeyri-radikal damar rekonsturuksiyasının səbəbi nə ola bilər?

A) İkinci “blokun”olması

B) Qeyri-adekvat damar anastamozu

C) Qeyri-adekvat mərkəzi qan təchizatı

D) Distal rekonstruksiyanın stenozu

E) Qeyd olunan səbəblərin hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
719) Distal intimanın ayrılması əsasən hansı üsuldan sonra qeyd olur?

A) Qeyri-adekvat anastomozun qoyulması

B) Qeyd olunanların hamısı

C) Embolektomiya

D) Endarterektomiya

E) Angioqrafiya


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
720) Orqanların regionar işemiyası zamanı nə baş verir?

A) Həcmin dəyişməsi

B) Hərarətin dəyisməsi

C) Rəngin dəyişməsi

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Pulsasiyanın itməsi


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
721) Arteriyanın intraoperasion trambozu zamanı nə baş verir?

A) Arteriyadan qanaxmanın kəsilməsi

B) Trombozdan yuxarıda pulsasiyanın güclənməsi

C) Arteriya daha bərk olur

D) Distal hissədə pulsasiyanın azalması

E) Qeyd olunanların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
722) Döş aortasının anevrizması zamanı patoloji fiziologiya nə ilə əlaqədardır?

A) Müsariqə arteriyalarında qan təchizatının pozulması

B) Aortada pulsasiyaedən qan təchizatının pozulması

C) Aortal çatmamazlıq

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Koronar arteriyada qan təchizatının pozulması


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
723) Döş aortasının anevrizmasının kliniki şəklində əsas simptomlara nə aiddir?

A) Döş qəfəsinin formasının dəyişməsi

B) Qeyd olunanların heç biri

C) Döş qəfəsində ağrı

D) Aorta üzərində sistolik küy

E) Qeyd olunanların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
724) Tipik Morfan sindiromuna nə daxildir?

A) Uzun ətraflar barmaqları

B) Uzun ətraflar yarımçıxığı

C) Hündür boy

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Uzun ətraflar


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000

725) Döş aortasının anevrizmasının rentgenoloji əlamətlərinə nə daxildir?

A) Damar dəstəsi gölgəsinin sağa tərəf genişlənməsi

B) Qeyd olunanların hamısı

C) Kontrastlanmış qida borusunun yerdəyişməsi

D) Qalxan aortanın divarının sağa tərəf qabarması

E) Aortanın kalsinozu


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
726) Qalxan aortanın anevrizmasının exokardioqrafik diaqnostikasına nə daxildir?

A) Qalxan aortanın diametrinin qiymətləndirilməsi

B) Sadalananlardan heç birində düzgün cavab qeyd olunmayıb

C) Aortal klapanın funksiyasının qiymətləndirilməsi

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Aortal həlqənin genişlənməsi


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
727) Döş aortası anevrizmasının differensial diaqnozu hansı xəstəliklə olunmalıdır?

A) Bütün qeyd olunan xəstəliklər

B) Yuxarı boş vena sindromu

C) Divararalığının şişləri və kistaları

D) Bronxların xərçəngi

E) Ağ ciyər xərçəngi


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
728) Döş aortasının anevrizmasının cərrahi müalicəsinin əks göstərişinə nə aiddir?

A) Beyin qan dövranının kəskin pozulması

B) Qan dövranı çatmamazlığı

C) Təzə miokard infarktı

D) Böyrək çatmamazlığı

E) Qeyd olunanların hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000


729) Qalxan aortanın anevrizması zamanı cərrahi əməliyyat üsuluna hansı aiddir?

A) Aortaya tikişin qoyulması ilə anevrizmanın rezeksiyası və aortal klapanın protezləşdirilməsi

B) Qeyd olunanların hamısı

C) Aortaya tikiş qoymaqla anevrizmanın rezeksiyası

D) Əməliyyatın texnikasında xüsusi prinsip yoxdur

E) Kabrol əməliyyatı


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
730) Aortanın ayrılan anevrizması zamanı ilk dövrdə nə müşahidə olunur?

A) Xroniki gedişli olur

B) Yarımkəskin gedişli olur

C) Ağırlaşma ilə müşahidə olunur

D) Bütün varintlar mümkündür

E) Kəskin gedişli olur


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
731) Döş aortası anevrizması lokalizasiyasına görə necə bölünür?

A) Torakoabobominal anevrizması

B) Qalxan aortanın anevrizması

C) Aorta qövsünün və enən aortanın anevrizması

D) Qeyd olunanların hamısı

E) Aorta qövsünün anevrizması


Ədəbiyyat: Руководство по сосудистой хирургии с атласом оперативной техники.Москва,Денево,2000
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Bölmə Fizioterapevtik xidmətin təşkili 1 Fizioterapevtik şöbənin fəaliyyətində əsas göstərici hansıdır?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Alt çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
hekim test suallar -> Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Revmatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Genetika ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Bölmə İnsan genetikası
hekim test suallar -> İmmunologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Bölmə Ümumi immunologiya 1 İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?
hekim test suallar -> Şüa diaqnostikasının ümumi sualları 1 Rentgenoqrammanın geometrik qeyri-dəqiqliyi aşağıdakılardan hansından asılı deyil?

Yüklə 1.7 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin