Testl ə r //1605 İ nformatik a Kursun predmeti və məzmunu
Yüklə 0.64 Mb.
səhifə6/7
tarix27.02.2016
ölçüsü0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

48. D8 oyuğunda D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 oyuqlardakı ədədləri cəmləmək üçün düstur sətrində nə yazmaq lazımdır?

a)) =Sum (D1:D7);

B) =Average (D1:D7);

C) =Sum (D1,D7);

D) =Average (D1,D7);

C) Sum (D1:D7).
49. MS Excel proqramında aşılan sənəddə neçə işçi səhifə var?


A)) 3; B) 6; C) 1; D) 4; E) düzgün cavab yoxdur.

50. Ms Excel proqramında göstərilən $A6 ünvanının tipini göstərin:

a)) Sütun – mütləq, sətir-nisbi;

b) Sütun - nisbi, sətir – nisbi;

c) Sütun - mütləq, sətir - mütləq;

d) Sütun – nisbi, sətir – mütləq;

E) Sütun – nisbi.


51. A1, A2, A3, A4 oyuqlarına uyğun olaraq 6, 7, 7, 8 ədədləri daxil edilmişdir. =СРЗНАЧ (A1:A4) formulunun qiyməti nə olacaq?

A)) 7; B) 6; C) 8; D) 14; E) 13.


52. Hücrələri (oyuqları) formatlamaq üçün hansı əmr seçilir?

a)) “Format” menyusundan “Yaçeyka” əmri;

b) “Format” menyusundan “Stroka” əmri;

c) “Format” menyusundan “Stolbets” əmri;

d) “Format” menyusundan “List” əmri;

E) “Format” menyusundan “Stil” əmri


53. Rəsmdəki kursorun yerləşdiyi hücrə ünvanını göstərin.a)) D5; b) 4D; c) D4; d) 5D; E) DE5.
54. Ədədləri formatlaşdırmaq üçün “Format Cells” dialoq qutusunda hansı bəndi seçmək lazımdır?

a)) “Alignment” b) “Number” c) “Font” d) “Border” E) Protection
55. C7 oyuğunda C1, C2, C3, C4, C5, C6 oyuqlardakı ədədləri cəmləmək üçün düstur sətrində nəyi yazmaq lazımdır?

a)) =Sum (C1:C6)

B) =Average (C1:C6)

C) = (C1:C6)

D) =Sum (C1,C6)

E) =Average (C1,C6)
56. Oyuqları formatlamaq üçün hansı əmrdən istifadə edilir?

A)) /

B) /

C) /

D) /
57. D1, D2, D3, D4, D5 hücrələrindəki ədədləri cəmləmək üçün formul sətrində nə yazmaq lazımdır?

a)) =SUM(D1:D5) b) =SUM(D1,D5)

c) =AVERAGE(D1:D5) d) =AVERAGE(D1,D5)

E) SUM(D1:D5)


58. Excel elektron cədvəlində kursoru ən son sətrə aparmaq üçün klaviaturada hansı düymədən istifadə edilir?

A)) [Ctrl+ ]

B) [Ctrl+ ]

C) [Ctrl+ ]

D) [Ctrl+ ]

E) [Ctrl+End]

59. E3 hücrəsinə = D3+A$2 formulu daxil edilmişdir. Bu formulu E4 hücrəsinə sürüşdürdükdən sonra E4 hücrəsində hansı formul daxil ediləcəkdir?

a)) = D4+ A$2 b) = E3+ A$3 c) = D3+ A$2 d) = E4+ B$2
60. Şəkildəki cədvəldə YanvarFevral aylarında göstərilmiş ədədlərin cəmini hesablamaq üçün hansı funksiya düzgündür?a)) =SUM (B3:B6;C3:C6) b) =SUM (B3:B6; C6)

c) =SUM (B3:C3;B6:C6) d) =SUM (B3:B6; C3)
61. şəkildə Bakı şəhəri üzrə 4 ayda satılmış malların cəmini hesablamaq üçün F3 hücrəsinə hansı formulu yazmaq lazımdır?

a)) =SUM (B3:E3) b) =SUM (C3:C6)

c) =SUM (B3:F3) d) =SUM (F3:F6)


62. B1, B2, B3, B4, B10 oyuqlarında ən böyük ədədin tapılması üçün düstur sətrində nə yazmaq lazımdır?

a)) =Max(B1:B4;B10)

B) =Min(B1:B4;B10)

C) =Min(B1:B4)

D) =Max(B1:B4)

C) =Max (B1:B10)
63. Cədvələ sətir əlavə etmək üçün “İnsert” menyusunun hansı kateqoriyasından istifadə etmək lazımdır?

a)) “İnsert+Column” b) “İnsert+Row” c) “İnsert+Sheet”

d) “İnsert+Name” C) Ctrl + Column
64. Hesablama nəticəsində oyuqda ####### yazılarsa, bu nə məna daşıyır?

a)) Hesablamanın nəticəsi oyuğa yerləşmir;

b) Hesablama düzgün aparılmayıb;

c) Sıfra bölmə cəhdi;

d) Hesablama düsturunda rəqəm olmayan element var;

E) Hesablamanın nəticəsi çox kiçikdir.


65. Ms Word proqramında panelində 2-ci nişanın vəzifəsi nədir?

A)) xətlərin növləri;

B) xətlərin rəngi;

C) oyuqların rənglənməsi;

D) xətlərin qalınlığı;

E) Fiqurların çəkilməsi.


66. Ms Excel proqramında ədədləri formatlamaq üçün dialoq pəncərəsində hansı səhifəyə keçmək lazımdır?

a))

b)

c)

d)

e)


6
7. Ms Excel proqramında rəsmdəki faylda kursorun yerləşdiyi sətrin nömrəsini göstərin.

A)) 2


B) 3

C) 1


D) 10

E) 5

68. Elektron cədvəlində Edit/Clear əmri vasitəsi ilə nəyi silmək mümkün deyil?

A)) Oyuğun adını; B) Sütunu; C) Formatı;

D) Sətri; E) Oyuqdakı yazını.
69. Hesablama cədvəlini qrafik (diaqram) şəkildə göstərmək üçün menyusunun hansı əmrini seçmək lazımdır?

A))

B)

C)

D)

E)


70. Ms Excel proqramında oyuqları formatlamaq üçün hansı əmr seçilir?

A))

B)

C)

D)

E)


71. rəsmdəki faylda (workbook) neçə səhifə (worksheet) vardır?

A)) 7; B) 5; C) 2; D) 4; E) 373. Ms Excel proqramında göstərilən vertikal (alt) menyu hansı baş menyunun əmridir?

A) ; B)) ; C) ; D) ; E) .

74. Şəkildə göstərilən avtocəm funksiyası yerinə yetirildikdən sonra G1 oyuğunda hansı ədəd olacaq?

A)) 10

B) 11


C) 21

D) 8


E) düzgün cavab yoxdur
75. Seçilmiş sətri və ya sütunu silmək üçün hansı əmr seçilir?

A)) “Edit” menyusundan “Delete” əmri

B) Klaviaturada “Delete” düyməsi sıxılır

C) “Edit” menyusundan “Delete Sheet” əmri

D) “Edit” menyusundan “Clear” əmri

E) Klaviaturada “Ctrl” düyməsi sıxılır

77. Ədədləri formatlaşdırmaq üçün “Format Cells” dialoq qutusunda hansı səhifəyə keçmək lazımdır?

a)) “Alignment” b) “Number” c) “Font” d) “Border”
78. Hesablama nəticəsində oyuqda yazılmışdır. Məlumatın yazılmasının səbəbi nədir?

A)) Hesablama düsturunda rəqəm olmayan element var

B) Sıfıra bölmə cəhdi

C) Oyuq müdafiə olunur

D) Hesablamanın nəticəsi oyuqda yerləşmir E) Əlavə əməliyyat aparılmalıdır.
79. D1 oyuğunda hesablamanın nəticəsi nə olacaq?

A))

B) 11

C) 9


D) 1

E) 5
80. Excel-in işçi vərəqəsində olan xanaların sayını göstərin?

A)) 16777216; B) 8786916; C) 17305206;

D) 25375016; E) 12876025;


81. Excel-də işçi kitabına ad verin.

A)) Yadda saxlamaq düyməsindən;

B)Açmaq əmrindən

C) Orfoqrafiya düyməsindən;

D) Yaratmaq düyməsindən;

E) İmtina etmək düyməsindən.


82. Excel-in avtomatik cəmləmə funksiyasının icrasını müəyyən edən hansı əməliyyat artıqdır?

A)) END düyməsini qeyd edirik;

B) Cəmin yazılacağı oyuğu qeyd edirik;

C) Mausun sol düyməsini sıxıb birinci oyuqdan sonuncu oyuğa çəkməklə onları ayırırıq;

D)Alətlər panelindən  düyməsini qeyd edirik;

E) ENTER düyməsini qeyd edirik.


83. Excel-in avtomatik cəmləmə funksiyasının icrasını müəyyən edən ardıcıllıqda hansı əməliyyat artıqdır?

A)) END düyməsini qeyd edirik

B)Alətlər panelindən å düyməsini qeyd edirik

C)Manipulyatorun sol düyməsini tutub birinci oyuqda sonuncu oyuğa cəkməklə onları ayırırıq

D) Cəmin yarılacağı oyuğu aktivləşdiririk

E)ENTER düyməsini qeyd edirik


84. Ms Excel fayllarının genişlənməsi nədir?

A)). Xls

B). Bmp

C). Txt


D).Doc

E).Mdb
85. Bu pəncərə elementlərindən hansı yalnız Ms Excelə məxsusdur?

A)) Düstur sətri;

B). Vəziyyətlər sətri;

C). Sərlövhə sətri;

D) Alətlər paneli

E). Menyu sətri.
86. Ms Excel-də xanaya düstur daxil edildikdə onun qarşısında hansı simvol qoyulmalıdır?

A)) =


B). %

C). $


D)) E

E). #
87. Ms Excel sistemində xana nə deməkdir?

A)) Sətir və sütunun kəsişməsi

B). Proqram;

C). Sətir;

D; Mətn;

E). Sütun.
88. Ms Excel-də yazılmış aşağıdakı düsturlardan hansı məntiqi düsturdur?

A)). =A>G;

B). D*9;

C). B2-C34;

D). =J5+N7;

E). S-K.
89. Ms Excel-də yazılmış aşağıdakı düsturlardan hansı hesabi düsturdur?

A)) = V12+S19

B). (A+G)/D

C). =L5-8N

D). =R2

E). B*5

90. Ms Excel vərəqlərində neçə sətir olur?

A)). 65536

B). 10000

C). 5000

D) 320

E). 4000017. Qrafik redaktorlar
1. Kompyüter qrafikası dedikdə nə başa düşülür?

A)) Təsvirlərin yaradılması və hazır təsvir üzərində aparılan əməliyyatı həyata keçirən proqram, metod və avadanlıqlardan ibarət xüsusi sahə;

B) Təsvirin yaradılmasını və təhlilini hesablama kompleksinə daxil edən xüsusi sahə;

C) təhlilini hesablama kompleksinə daxil edən metod və avadanlıqlardan ibarət xüsusi sahə;

D) Təsvirin yaradılmasını və avadanlıqlardan ibarət xüsusi sahə;

E) Təsvirin yaradılmasının metod və avadanlıqlardan ibarət xüsusi sahə.


2. Grafik təsvir necə yaradılır?

A)) Xüsusi proqramlar vasitəsilə və ya periferik qurğuların köməyilə kompyüterə daxil edilib işləməklə

B) Əl ilə yaradılır və ya hazır təsviri kompyüterə daxil edilməklə

C) Xüsusi sistem proqramlar vasitəsilə

D) Qrafik interfeyslər vasitəsilə

E) Video kart və video yaddaş vasitəsilə


3. Faylda təsvir nə formada saxlanılır?

A)) Hər bir nöqtənin koordinatları və rəngi haqqında verilənlər şəklində

B) Piksellərin toplusu şəklində

C) Formullar şəklində

D) Piksellərin toplusu və Formullar şəklində

E) Ayrı-ayrı təsvir sənədləri şəklində


4. Kompyüter qrafikasında təsvirin əsas parametrləri:

A)) Fiziki ölçü və qrafik həll (разрешение)

B) Qrafik həll (Разрешение) və çap xüsusiyyəti

C) Çap Xüsusiyyəti və Fiziki ölçü

D) Fiziki ölçü və ölçü vahidi

E) Təsvirin xüsusiyyəti


5. Ekran təsvirinin əsas elementi necə adlanır?

A)) Piksel

B) Düym

C) PiktoqramD) Parametr

E) Obyekt.


6. Bir dpi təsvirin həllində(разрешение) nə deməkdir?

A)) Bir dyüm uzunluq vahidinə düşən nöqtələrin sayı

B) Monitorun 800x600 piksel rejimində ekran həlli

C) Çap zamanı monitorun ekran həlli

D) Ekranda bir nöqtənin kodlaşdırılması

E) Təsvirin ümumi ölçü vahidi


7. Rastr qrafikasının əsas çatışmayan cəhəti hansıdır?

A)) Verilənlərin həcmcə böyük olması(böyük yaddaş tələb etməsi) və miqyaslaşdırma effektinin keyfiyyətli olmaması

B) Pikselləşdirmə effektinin olmaması

C) Çap zamanı monitorun ekran həllinin həcmcə böyük olması

D) Ekranda hər bir nöqtənin kodlaşdırılmasının mümkün olmaması

E) Rastr təsvirinin istifadəsi zamanı verilənlərin həcmcə böyük olmaması


10. İri müəssisələr reklam verilməsi ilə əlaqədar işləri əsasən necə həll edirlər?

A)) Dizayn buroları və reklam agentliklərinə müraciət etməklə

B) Malik olduqları ixtiyarı proqramlarla

C) Qrafik imkanlara malik olan mətn redaktorlar vasitəsilə

D) Fərdi imkanları hesabına

E) Nəşriyyatların köməyindən istifadə etməklə


11. Maliyyə imkanları məhdud olan müəssisələr reklam verilməsi ilə əlaqədar işləri əsasən necə həll edirlər?

A)) Fərdi imkanları və malik olduqları qrafik redaktorlar vasitəsilə

B) Reklam agentliklərinə müraciət etməklə

C) Qrafik imkanlara malik olan mətn redaktorlar vasitəsilə

D) Nəşriyyatların köməyindən istifadə etməklə

E) Dizayn buroları və reklam agentliklərinə müraciət etməklə


12. Son zamanlar qrafik proqram vasitələrindən geniş istifadə edilməsi nə ilə bağlıdır?

A)) İnternetin geniş yayılması ilə

B) Proqramlaşdırma texnologiyasının inkişafı ilə

C) Kompyüterin texniki təminatının inkişafı ilə

D) Kompyüterin tətbiqi sahəsinin genişlənməsilə

E) İstifadəçilərin bilik sahəsinin genişlənməsilə


13. Web səhifələr yaradılarkən kompyüter qrafikasından geniş istifadə edilməsində əsas məqsəd nədən ibarətdir?

A)) İstifadəçilərin daha çox diqqətini cəlb etmək üçün

B) Web səhifələrin keyfiyyətinin yüksədilməsi üçün

C) Web səhifədə obyektləri dəqiq yerinə yetirmək üçün

D) Səhifənin məzmununu yaxşılaşdırmaq üçün

E) Obyektlərin kompakt yerləşdirilməsi üçün14. Müasir qrafik vasitələr istifadəçilərə hansı imkanı yaradır?

A)) Yaradıcılıq qabiliyyəti olan və olmayan istifadəçilərin məhsuldar işləməsinə şərait yaradır

B) Peşəkar dizaynerlərin məhsuldar işləməsinə imkan yaradır

C) Peşəkar rəssamların məhsuldar işləməsinə imkan yaradır

D) Mühəndislərin, arxitektorların məhsuldar işləməsinə imkan yaradır

E) Yaradıcılıq qabiliyyəti olan istifadəçilərin məhsuldar işləməsinə şərait yaradır15. Kompyüter qrafikası ilə işləmək üçün proqram təminatının necə növü mövcuddur?

A) Coxlu sayda

B) 2

C) 3


D) 8

E) 5
16. Kompyüter qrafikasına aid deyil:

A)) Fine Reader

B) Rastr


C) Vektor

D) Fraktal

E) Vektor və Rastr
17. Kompyüter qrafikasına aiddir:

A)) Rastr redaktorları

B) Fine Reader

C) Front Page Exspress

D) Promt

E) Xpress


18. Kompyüter qrafikasını əsasən hansı növlərə ayırırlar?

A)) Rastr, Vektor, Fraktal

B) Front Page Exspress, Rastr

C) Promt, Vektor, Fraktal

D) Fine Reader, Vektor

E) Heç biri


19. Kompyüter qrafikasının növləri bir-birindən nə ilə fərqlənir?

A)) Təsvirin ekranda əks etdirilməsi və kağızda çap ediməsi xüsusiyyətlərinə görə

B) Təsvirin ekranda əks etdirilməsi xüsusiyyətlərinə görə

C) Təsvirin çap zamanı kağızda formalaşmasi xüsusiyyətlərinə görə

D) Təsvirin ötürülməsi xüsusiyyətlərinə görə

E) Təsvirin emalı xüsusiyyətlərinə görə


20. Rastr qrafikasından əsasən hansı sənədlərinin hazırlanması üçün istifadə edilir?

A)) Elektron(multimedia) və poliqrafiya sənədlərinin hazırlanması üçün

B) Mətn sənədlərinin hazırlanması üçün

C) Poliqrafiya sənədlərinin hazırlanması üçün

D) İxtiyari sənədlərinin hazırlanması üçün

E) Heç bir sənədin hazırlanması üçün


21. İnternetdə kompyüter qrafikasının hansı növü tətbiq olunur?

A)) Rastr

B) Vektor

C) Fraktal

D) Bütün növləri

E) Heç biri


22. Rastr təsvirləri əsasən necə yaradılır?

A)) Skanerlə, rəqəm foto və videokameraların köməyilə təsvirlərin sürətinin alınması(import) və onlar üzərində əməliyyat aparılması yolu ilə

B) Rəssamların yaratdıqları rəsmlər ilə

C) Cədvəl redaktorlarla

D) Proqramların köməyilə

E) Əsasən əl ilə


23. Hansı növ kompyüter qrafikasında təsvirlər düsturların köməyilə yaradılır?

A)) Fraktal

B) Vektor

C) Rastr


D) Heç biri

E) Fraktal və Rastr


24. Rastr qrafik redaktorun əsas funksiyası:

A)) Təsvirləri emal etmək (işləmək)

B)”Sıfır”-dan təsvir yaratmaq

C) Təsvirləri yaratmaq üçün proqramlaşdırmaq

D) Təsvirləri köçürtmək

E) Təsvirlərin keyfiyyətini yüksəltmək


25.Rastr təsvirləri kompyüterə daxil etmək üçün ən çox hansı qurğulardan istifadə edilir?

A)) Skaner, rəqəmsal foto və videokamera

B) Maqnit kartları və maqnit lentləri

C) Skaner, Maqnit kartları

D) Rəqəmsal Foto, Maqnit kartları

E) USB, Videokamera


26. Qrafik redaktor nədir?

A)) Təsvirləri yaratmaq və onları işləmək üçün yaradılan proqram

B) Obyekt-yönümlü proqram

C) Nəşriyyat proqramı

D) Sistem proqram təminatıdır

E) Problemə yönəldilmiş proqramdır


27. Qrafik redaktorları fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər:

A)) Obyektlərin rəngi və forması

B) Obyektlərin rəngi və ölçüsü

C) Obyektlərin forması və ekran həlli

D) Ekran həlli və Obyektlərin forması

E) Fərqli xüsusiyyətlər demək olarki yoxdur


28. Qrafik redaktorların əsas növləri:

A))Rastr və Vektor qrafik redaktorlar

B) Vektor və Fraktal qrafik redaktorlar

C) Fraktal və Rastr qrafik redaktorlar

D) Rastr, Vektor və Fraktal qrafik redaktorlar

E) Təsnifləşdirilmir

29.Vektor redaktorları əsasən nədən ötrü yaradılıb?

A))Təsvirləri yaratmaq üçün

B) Təsvirlər üzərində işləmək üçün

C) Təsvirləri internetə göndərmək üçün

D) Təsvirlərin keyfiyyətini yüksəltmək üçün

E) Təsvirləri korrektə etmək üçün


30. Hansı qrafik proqram vasitələrinin köməyilə həndəsi fiqurların formalaşması daha sadə şəkildə həll edilir?

A)) Vektor

B) Rastr

C) Fraktal

D) Fraktal və Rastr

E) Heç biri


31. Reklam agentliklərində, layihə bürolarında və redaksiyalarda ən çox hansı qrafik proqram vasitələrindən istifadə edilir?

A)) Vektor qrafik redaktordan

B) Rastr qrafik redaktordan

C) Fraktal qrafik redaktordan

D) Fraktal və Rastr qrafik redaktordan

E) Heç biri


32. Hansı növ qrafik proqram vasitələrilə bədii təsvirlərin yaradılması çətindir?

A)) Vektor qrafik redaktordan

B) Rastr qrafik redaktordan

C) Fraktal qrafik redaktordan

D) Fraktal və Rastr qrafik redaktordan

E) Heç biri


33. İnternetdə əsasən hansı təsvirlər tətbiq edilir?

A)) Rastr təsvirlər

B) Vektor təsvirlər

C) Fraktal təsvirlər

D) Auto Cad

E) Heç biri


34. Riyazi hesablama yolu ilə təsvirlərin avtomatik generasiyası üçün hansı qrafik proqram vasitələrindən istifadə edilir?

A)) Fraktal qrafik vasitələrdən

B) Rastr qrafik vasitələrdən

C) Vektor qrafik vasitələrdən

D) Corel Draw proqram vasitələrdən

E) Makromedia Freehand proqram vasitələrdən


35. Fraktal bədii kompizasiyanın yaradılması dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A)) Proqramlaşdırmaq

B) Kompozisiyanın əllə formalaşması

C) Təsvirlərin avtomatik emal edilməsi

D) Təsvirlərin avtomatik yaratmaq

E) Kompozisiyanın internetə göndərilməsi


36. Fraktal qrafikadan əsasən hansı proqramlarda istifadə edirlər?

A)) Əyləncə proqramlarında

B) Tədris proqramlarında

C) Təlim proqramlarında

D) Ofis proqramlarında

E) Tətbiqi proqramlarında


37. Təsvirin həlli(разрешение) dedikdə nə başa düşülür?

A)) Təsvirin özünün xassəsi

B) Kompyüter sisteminin xassəsi

C) Əməliyyat sisteminin xassəsi

D) Printerin xassəsi

E) Monitorun xassəsi


38.#1605#01#17#01 Təsvirin həlli(разрешение)necə ölçülür?

A)) Dyümdəki nöqtələrin sayı ilə

B) 1 santimerə düşən nöqtələrin sayı ilə

C) Koordinatların ölçüsü ilə

D) Ekranın ölçülər nisbəti ilə

E) Eyni rəngə malik olan nöqtələrin sayı ilə


39. 1 dyüm neçə mm-dir?

A)) 25,4 mm

B) 24,5 mm

C) 24,56 mm

D) 20,4 mm

E) 25,46 mm


40.#1605#01#17#02 Hansı qrafikada tələb edilən yaddaş xəttin ölçüsündən asılı olmur?

A)) Vektor qrafikada

B) Rastr qrafikada

C) Ofis proqramlarında

D) Fraktal qrafikada

E) Heç birində

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə