Təsdiq edilmişdir azərbaycan respublikasi föVQƏladə hallar naziRLİYİNİn həRBİ qulluqçulari
Yüklə 1.63 Mb.
səhifə6/13
tarix23.02.2016
ölçüsü1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
1

2

3

4
3. Mühafizəedici rəngsiz eynək

1 ədəd

3 il

4. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

2 il

5. Rezinləşdirilmiş qolçaqlar

1 cüt

1 il

14. Elektrotexniki işləri yerinə yetirən hərbi qulluqçulara

1. Rezin dielektrik əlcək

1 cüt

1 il

2. Dielektrik qaloş

1 cüt

1 il

15. Qazanxanalarda,

buxarla və güc qurğularında işləyən

hərbi qulluqçulara


1. Mühafizəedici rəngsiz eynək

1 ədəd

3 il

2. Təkbarmaq brezent əlcək

2 cüt

1 il

16. Dəmirçi və pinəçi işləri ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara

1. Təkbarmaq brezent əlcək

2 cüt

1 il

2. Brezent döşlüklü önlük

1 ədəd

1 il

17. Tikinti və təmir

işləri ilə məşğul olan hərbi qulluqçu-lara (istehkamçı, dülgər, taxtapuşçu,

çilingər, tornaçı, yol ustası, armaturçu, malakeş,asfaltyayan, betontökən, bənna, rəngsaz və digər

peşə sahiblərinə)1. Təkbarmaq brezent əlcək

2 cüt

1 il

2. Qara rəngli iplik iş xalatı

Qeyd. Yalnız gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına verilir

1 ədəd

1 il

18. Yer işləri ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara

Təkbarmaq brezent əlcək

2 cüt

1 il
1

2

3

4

19. Texniki nəzarət

hərbi qulluqçularına1. Təkbarmaq brezent əlcək

1 cüt

1 il

2. Qara rəngli iplik iş xalatı

Qeyd. Yalnız gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına verilir

1 ədəd

1 il

20. Mühəndis şəbəkələri və sanitar texniki qurğularının istismarı ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara

1. Rezinləşdirilmiş önlük

1 ədəd

1 il

2. Mühafizəedici rəngsiz eynək

1 cüt

1 il

3. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

2 il

4. Rezinləşdirilmiş qolçaqlar

1 cüt

1 il

5. Təkbarmaq brezent (kombinə edilmiş) əlcək

1 cüt

6 ay

6. Qara rəngli iplik iş xalatı

Qeyd. Yalnız gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına verilir

1 ədəd

1 il
21. Döyüş, sıra və

nəqliyyat maşınları-nın yuyulması ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara (maşın-yuma postuna)1. Rezinləşdirilmiş önlük

1 ədəd

1 il

2. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

1 il

22. Qəza-xilasetmə

işləri üzrə

xilasedici

hərbi qulluqçulara1. Yay xilasedici iş kostyumu, şapka və kəmərlə

1 dəst

1,5 il

2. Qış xilasedici iş kostyumu, şapka və kəmərlə

1 dəst

1,5 il

3. Xilasedicilər üçün xüsusi uzunboğaz botinka (alpinist botinkası və s.)

1 cüt

1,5 il

4. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

1,5 il

5. Rezinləşdirilmiş əlcək

2 cüt

1 il
6. Mühafizəedici dəbilqə, quraşdırılmış fənərlə

1 ədəd

5 il

7. Mühafizəedici rəngsiz eynək

1 ədəd

3 il

8. Toz əleyhinə maska

10 ədəd

1 il

9. Suyadavamlı gödəkcə

1 ədəd

3 il

10. Suyadavamlı şalvar

1 ədəd

3 il
1

2

3

4
11. Alpinist və xilasedici kəndirlər dəsti (karabin, səkkizlik, qarmaq və s. )

1 dəst

2 il

12. Qurşağacan rezin çəkmə

1 cüt

3 il

23. Rabitə qovşaqla-

rının antena qurğu-ları heyətlərinin hərbi qulluqçularına1. Rezin əlcək

1 cüt

1 il

2. Təkbarmaq brezent əlcək

1 cüt

2 il

3. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

2 il

24. Dizel elektrik

stansiyalarında və

yüksək gərginlikli

qurğularda işləyən

hərbi qulluqçulara


1. Dielektrik əlcək

1 cüt

1 il

2. Mühafizəedici rəngsiz eynək

1 ədəd

3 il

3. Təkbarmaq brezent əlcək

2 cüt

1 il

4. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

2 il

5. Dielektrik bot

1 cüt

3 il

6. Səs əleyhinə qulaqlıq

1 ədəd

3 il

24. Elektrik xəttinə

nəzarət edən hərbi

qulluqçulara


1. Dielektrik əlcək

1 cüt

2 il

2. Təkbarmaq brezent (kombinə edilmiş) əlcək

1 cüt

1 il

3. Dielektrik qaloş

1 cüt

2 il

25. Radiolokasiya

stansiyalarının rəislərinə, texniklərinə və

radiolokasiya stansi-

yaları təmiri bölmə-

lərinin mühəndislə-rinə, avtomobillərə texniki xidmət göstərən stansiya və emalatxanaların rəislərinə


Kirzadan əlcək

1 cüt

2 il

26. Hündürlükdə və ya şaxtalarda

sistemlərin təmiz-lənməsi ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara1. Qoruyucu kəmər

1 ədəd

5 il

2. Mühafizəedici dəbilqə

1 ədəd

10 il
1

2

3

4

27. FHN-nin tabeli-yində olan struktur

bölmələrinin tibbi

hissəsi (tibb məntə-

qəsi) və hospitalında zabit, gizir və müd-dətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi

qulluqçularına


1. Ağ rəngli iplik tibbi qalpaq

1 ədəd

1 il

2. Ağ rəngli, tibbi, iplik qısaqol gödəkcə

1 ədəd

1 il

3. Ağ rəngli, tibbi iplik şalvar

1 ədəd

1 il

Qeyd. Qadınlar üçün ağ rəngli iplik tibb tumanı verilir

4. Ağ rəngli, tibbi iplik iş xalatı

Qeyd. Cərrahiyyə bölmələri üçün arxadan bağlanılan ağ rəngli tibbi iplik iş xalatı verilir

2 ədəd

2 il

5. Qara rəngli hospital tuflisi (xromdan)

1 cüt

2 il

28. Etilləşdirilmiş

benzinin qəbul edil-məsi və saxlanılma-sı, eləcə də maşınla-rın bu benzinlə dol-durulması ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara1. Rezinləşdirilmiş önlük

1 ədəd

1 il

2. Rezin əlcək

1 cüt

1 il

3. Təkbarmaq brezent (kombinə edilmiş) əlcək

1 cüt

1 il

4. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

2 il

29. Tibb məntəqələ-rinin zabitləri, gizir-ləri (miçmanları) və

müddətdən artıq

həqiqi hərbi xidmət

hərbi qulluqçularına1. Ağ rəngli tibbi qalpaq1 ədəd

1 il2. Ağ rəngli tibbi iş xalatı1 ədəd

1 ilMüxtəlif tibbi ixtisas hərbi qulluqçularının xüsusi iş paltarı

1. Dezinfeksiya, deratizasiya, arsen preparatı və zəhərli maddələrin qarışdı-
1 cüt

1 il

1. Rezin əlcək
2. Rezinləşdirilmiş önlük1

2

3

4

rılması və onların tozlanması ilə məşğul olan orta və kiçik tibb heyətinə

Qeyd. Yalnız deratizasiya işləri ilə məşğul olanlara verilir

1 ədəd

1 il

2. Aptek, tibb və

baytarlıq anbarları,

nəzarət-analitik

laboratoriyalarının

heyətinə


1. Rezinləşdirilmiş önlük

Qeyd. Çəkib-bükmə ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara və turşularla, zəhərli maddələrlə işləyən əczaçılara verilir

1 ədəd

2 il

2. Rezin əlcək

Qeyd. Çəkib-bükmə ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara və turşularla, zəhərli maddələrlə işləyən əczaçılara verilir

1 cüt

2 il

3. Mühafizəedici qolçaqlar

1 cüt

2 il

4. Mühafizəedici rəngsiz eynək

1 ədəd

1 il

3. Malyariyaya qarşı

dəstə və virus laboratoriyalarının həkimlərinə, laborantlarına və

sanitarlarına


1. Rezinləşdirilmiş önlük

1 ədəd

2 il

2. Rezinləşdirilmiş mühafizəedici qolçaqlar

1 cüt

2 il

3. Uzunboğaz rezin çəkmə

1 cüt

3 il

4. Dezinfeksiya işləri ilə məşğul olan baytar-həkimə,

feldşerə, baytaraMühafizəedici rəngsiz eynək

1 ədəd

10 il

_____________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 25 iyun

tarixli 101 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir
15 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiə Qoşunlarının hərbi qulluqçularının xüsusi texniki paltar

və əşya əmlakı ilə təchizatının
NORMASI


Kimə verilir

Əşyaların adı

1 nəfər üçün əşyaların miqdarı

Geyilmə müddəti

1

2

3

4

Hərbi texnika və

silahların istismarı

və təmiri ilə məşğul olan və avtomobil

texnikasına qulluq

edən hərbi

qulluqçulara1. Qara rəngli, iplik yay furajkası

1 ədəd

1 il

2. Qara rəngli kombinezon

1 ədəd

1 il

3. Qara rəngli kirza əlcəklər

2 cüt

1 il

4. Mühafizəedici rəngsiz eynək

Qeyd. Döyüş maşınlarının mexanik-sürücülərinə və motosikletçilərə verilir

1 ədəd

5 il

5. Qara rəngli, istiləşdirilmiş iş kostyumu

(gödəkcə və şalvar)1 dəst

3 il

6. Səs əleyhinə qulaqlıq

Qeyd. Mühərriklərin sınağı ilə məşğul olan hərbi qulluqçulara verilir

1 ədəd

3 il

__________________

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 25 iyun

tarixli 101 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmişdir

16 nömrəli əlavə
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hərbi qulluqçularının və xüsusi rütbəsi olan əməkdaşlarının xüsusi peşə paltarları və əşya əmlakı ilə təchizatının
NORMASI


Kimə verilir

Əşyaların adı

1 nəfər üçün əşyaların miqdarı

Geyilmə müddəti

1

2

3

4

l. Xüsusi peşə paltarları və əşya əmlakı

Azərbaycan

Respublikası

fövqəladə hallar

nazirinin əmri ilə

müəyyən edilmiş

struktur bölmələrinə1. Qara rəngli, odadavamlı, iplik yay kombinezonu

1 dəst

2 il

2. Qara rəngli, odadavamlı, iplik qış kombinezonu

1 dəst

2 il

3. Kamuflyaj (qum) rəngli yay döşəkcəsi

1 dəst

2 il

(poqonlarla), yay şalvarı və furajka

4. Qara rəngli qısa qış gödəkcəsi və şalvar

1 dəst

3 il

(poqonlarla, istiləşdirilmiş içliyi olan)

5. Kombinə edilmiş, kamuflyaj rəngli iplik papaq-maska

1 ədəd

2 il

6. Kombinə edilmiş, ağ rəngli iplik papaq-maska

1 ədəd

2 il

7. Qara rəngli, iplik yay papaq-maskası

1 ədəd

2 il

8. Qara rəngli, yun qış papaq-maskası

1 ədəd

2 il
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə