TƏRCÜmeyi-hal soyadi, adi, atasinin Adı
Yüklə 68.72 Kb.
tarix26.02.2016
ölçüsü68.72 Kb.


TƏRCÜMEYİ-HALsOYADI, ADI, ATASINIn Adı:

Əsədov Ziyafəddin Həmid oğlu

DOĞUM TARİXİ:

19 İyul, 1950

DOĞUM YERİ:

Bakı, Azerbaijan

MİLLİYYƏTİ

Azərbaycanlı

AİLƏ VƏZİYYƏTİ:

Evli

ELEKTRON ÜNVANI:

z-asadov@mail.ru

TELEFONLARI:

+994503790035

+994123725102mİLLİ şƏXSİYYƏT VƏSİQƏSİ:

AZE № 00388150, verilmə tarixi 20.03.2002, müddətsiz, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi

Ev ünvanı

Azərbaycan, Bakı, Az 1129, M.Hadi küçəsi, 109, mənzil 76

AKademiK (ELMİ) DƏRƏCƏLƏRİ:
İL

ELMİ DƏRƏCƏ

TəŞKİLAT (MÜƏSsİSƏ)

TƏSNİFAT
1993

Kimya elmləri doktoru (Neft kimyası üzrə)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Neft -Kimya Prosesləri İnstitutu (NKPİ)

Elmlər doktoru diplomu, DT № 018361, verilmə tarixi 05.03.1993
1979

Kimya elmləri namizədi (Yüksək molekullu birləşmələr kimyası üzrə)

SSRİ Elmlər Akademiyası (EA) Neft-Kimya Sintezi İnstitutu (NKSİ), Moskva

Elmlər namizədi diplomu, XM № 005767, verilmə tarixi 26.09.1979
1972

Mühəndis-kimyaçı-texnoloq

Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu, Kimya-texnologiya fakültəsi

Diplom Ю № 283964, əla (5 ballıq şkala üzrə 4,9), verilmə tarixi 16.08.1972
1967

Orta təhsil

Azərbaycan, Bakı, 39 №-li orta məktəb

Orta məktəbi əla bitirmə attestatı AZ № 001271, gümüş medalla təltif edilmişdir, verilmə tarixi 10.07.1967

ELMİ ADLARI


2003

Professor (Yüksək molekullu birləşmələr kimyası üzrə)

AMEA NKPİ

Professor attestatı PR № 0553, verilmə tarixi 27.06.2003

1992

Baş elmi işçi (Yüksək molekullu birləşmələr kimyası üzrə)

AMEA NKPİ

Baş elmi işçi attestatı CH № 074477, verilmə tarixi 20.03.1992


TƏltif edİlmə


2010

Fəxri fərman

amea Rəyasət Heyəti

2009

Tərəqqi” medalı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə

2004

Gümüş medal

Kembric Beynəlxalq Bioqrafiya Mərkəzi (Böyük Britaniya)

2002

Amerikanın “Şöhrət” qızıl medalı

Amerika Bioqrafiya İnstitutu

1967

Gümüş medal

Azərbaycan, Bakı şəhəri 39 №-li orta məktəbPEŞƏ FƏALİYYƏTİ

ELmİ FƏALİYYƏTİ:

DÖVR

VƏZİFƏSİ VƏ YA KATEQORİYASI

TƏŞKİLAT (MÜƏSSİSƏ)

2002-2013

“Səthi-aktiv reagentlər və preparatlar” laboratoriyasının müdiri

AMEA NKPİ

1993-2002

“Neft-kimya proseslərinin texnologiyası” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi

AMEA NKPİ

1982-1993

“Neft-kimya proseslərinin texnologiyası” laboratoriyasının böyük elmi işçisi

AzEA NKPİ

1976-1982

“Neft-kimya proseslərinin texnologiyası” laboratoriyasının kiçik elmi işçisi

AzEA NKPİ

1973-1976

Əyani aspirant

SSRİ EA NKSİ, Moskva

1972-1973

“Neft-kimya proseslərinin texnologiyası” laboratoriyasının mühəndisi

AzEA NKPİ


EKSPERT FƏALİYYƏTİ:


2009-2013

Kimya üzrə ekspert şurasının elmi katibi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

2003-2005

Kimya üzrə ekspert şurasının elmi katibi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

2001-2002

Kimya üzrə ekspert şurasının sədri

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

2000-2001

Kimya üzrə ekspert şurasının elmi katibi

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası

1998-2000

Kimya üzrə ekspert şurasının üzvü

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası


2012-2013 Ekspert Azərbaycan Respublikası

Prezidenti yanında Elmin

İnkişafı Fondu
ELMİ FƏALİYYƏT SAHƏLƏRİ

Neft kimyası

Polimerlər (yüksəkmolekullu birləşmələr) kimyası

Üzvi kimya


TƏDQİQAT İSTİQAMƏTLƏRİ:

Kolloid kimya

Ekoloji kimya

Üzvi və neft-kimya sintezi


PeDaQOJİ FƏALİYYƏTİ:

İLLƏR

Kafedra və ya şöbə

TƏŞKİLAT (MÜƏSSİSƏ)

1994-2013

“Kimya” departamentinin müdiri

Xəzər Universiteti, Bakı, Azərbaycan

1993-1994

Professor

Xəzər Universiteti, Bakı, Azərbaycan


DİLLƏRİ BİLMƏ SƏVİYYƏSİ:DİLLƏR

OXUMAQ

YAZMAQ

DANIŞMAQ

İngilis

əla

əla

əla

Rus

əla

əla

əla

Fransız

əla

əla

yaxşı

Alman

yaxşı

yaxşı

kafi

İspan

yaxşı

yaxşı

kafi

Azərbaycan (doğma)


Türk (doğma)
ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI (ümumilikdə 285)
BƏZİ KİTABLARI (ümumilikdə 8):
1. Humbatov H.H. ,Dashdiyev R.A., Asadov Z.H., Hasanov A.I. Chemical Reagents and Drilling

Baku: Elm 2000, 282 p.

2. Humbatov H.H., Dashdiyev R.A, Asadov Z.H, Askerov F.S., Hasanov A.I. Chemical Reagents and Petroleum Production, Baku: Elm, 2001, 448 p.

3. Азизов А.Г., Асадов З.Г., Ахмедова Г.А. Макромономеры, Baku: Elm, 2009, 338 p.

4. Азизов А.Г., Асадов З.Г., Ахмедова Г.А. Ионные жидкости и их применение , Baku: Elm, 2010, 589 p.Beynəlxalq jurnallarda cap olunmuş bəzi məqalələr (ümumilikdə 58)
1. Asadov Z.H., Nurbas Macid, Kabasakal Sermet O. et al. New iron containing water-soluble acrylic copolymers. Iranian Polymer Journal 2005,Vol.14 , №7, p. 597-601

2. Nurbas Macid, Asadov Z.H., Aga-zade A.D. et al. Surfactants based on higher carboxylic acids and epoxy compounds. Iranian Polymer Journal, 2005, Vol.14, №4, p. 317-322

3. Nurbas Macid, Asadov Z.H., Aga-zade A.D. et al. Oxypropylation of polyacrylic acid. Iranian Polymer Journal, 2004, Vol. 13, №4, p. 281-286

4. Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Rahimov R.A. Colloidal-chemical parameters and petroleum-collecting properties of chloropropoxylate surfactants based on epichlorohydrin and carboxylic acids fractions of animal origin. Materials Research Innovations 2010 Vol 14 No 4 p.327-3315.Asadov Z.H., Rahimov R.A., Nasibova Sh.M., Ahmadova G.A. Surface activity, thermodynamics of micellization and adsorption properties of quaternary salts based on ethanolamines and decyl bromide. J. Surfact. Deterg.2010, 13:459–464

6.Asadov Z.G., Ragimov R.A., Akhmedova G.A. Synthesis, physicochemical characteristics and properties of oligomeric surfactants based on pentaerythritol and propylene oxide. Russian Journal of Applied Chemistry, 2011, Vol. 84, No.7, p. 1188−1194.

7.Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Rahimov R.A., Mammadova Kh.A. Colloidal-chemical parameters of petroleum-collecting and dispersing surfactants based on vegetable oil acid fractions and 2-(chloromethyl) oxirane. Journal of the Korean Chemical Society 2011, Vol. 55, No. 6, p. 1012-10178.Asadov Z.H., Rahimov R.A., Poladova T.A., Nasibova Sh.M., Guliyev A.D., Asadova A.Z. Triethylenetetramine-based novel cationic surfactants and their complexes with anionic polyelectrolytes. Journal of Molecular Liquids 2012 166:44–48

9.Asadov Z.H., Rahimov R.A., Salamova N.V. Synthesis of animal fats ethylolamides, ethylolamide phosphates and their petroleum-collecting and dispersing properties. J Am Oil Chem Soc.2012, 89:505–511.

10.Asadov Z.H., Nasibova S.M., Poladova T.A., Rahimov R.A., Asadova A.Z. Petroleum collecting and petroleum dispersing reagents based on alkyl amine and alkyl iodides. Materials Research Innovations. 2012, 16: 175-178.

11.Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A., Ahmadova G.A. Surfactants based on palmitic acid and nitrogenous bases for removing thin oil slicks from water surface. Chemistry Journal. 2012, Vol. 02, Issue 04, pp. 136-145.

12.Asadov Z.H., Rahimov R.A., Ahmadova G.A., Mammadova Kh.A. Synthesis, surface active and thermodynamic parameters of novel quaternary ammonium salts. J. Surfact. Deterg. 2012 15: 721-727

13.Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A. Petroleum-collecting and dispersing complexes based on oleic acid and nitrogenous compounds as surface-active agents for cleaning thin petroleum films from water surface. Journal of Oleo Science. 2012, 61, (11), 621-630

14.Asadov Z.G., Akhmedova G.A., Aga-Zadeh A.D., Nasibova Sh.M., Zarbaliyeva I.A., Bagirova A.M., Ragimov R.A. Ionic Liquid Surfactants. Russian Journal of General Chemistry, 2012, Vol. 82, No. 12, pp. 1916–1927.

15. Abbasov V.M, Asadov Z.H., Tantawy A.H. et al. Adsorption of some complex surfactants based on pelargonic acid at carbon steel in aqueous carbon dioxide solutions. Chemistry Journal. 2012, Vol. 02, Issue 03, pp. 126-135

16. Asadov Z. H., Tantawy A.H., Azizov A.H. Synthesis of new complex surfactants based on fatty acids and study of the effect of length of fatty acid chain on the petroleum-collecting and surface-active properties. Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2013, 2(3), p24-34

17.Rahimov R.A., Asadov Z.H. Coconut oil fatty acid ammonium-type salts. Journal of Molecular Liquids in press 2013

18.Rahimov R.A., Asadov Z.H. Ammonium salts of palm oil fatty acid. Journal of Oil Palm Research in press 2013
Yerli jurnallarda cap olunmuş bəzi məqalələr (ümumilikdə 70):


 1. Asadov Z.H., Tantawy A.H., Rahimov R.A., Zarbaliyeva İ.A. Synthesis and Properties of Surface-active Complexes based on Pelargonic acid and Nitrogenous bases. Journal Processes of Petrochemistry and Oil Refining, 2012, Vol. 13, No.3(51) p. 236-246

 2. Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva İ.A. Rahimov R.A. Surface-active complexes based on stearic acid and nitrogen-compounds as petroleum-collecting and dispersing agents. Azerbaijan Technical University, Scientific Works of fundamental science, 2012, Vol XI (42) № 2, p.165-170

 3. Asadov Z.G., Nasibova Sh.M., Poladova T.A., Ragimov R.A. New oil-collecting and dispersive polymeric complex on the basis of the partially neutralized polyacrylic acid and salt of heptyliodide with triethylenetetramine. Petrochemistry and oil refining, 2012. №8. p.40-44

 4. Asadov Z.H., Nasibova Sh.M., Poladova T.A., Rahimov R.A. Synthesis and properties of the complex of the salt based on octadedylamine and butyl iodide with partially neutralized polyacrylic acid. Azerbaijan Technical University, Scientific Works of fundamental science, 2011, №2, Vol. X(38), p.138-141

 5. Аsаdоv Z.H., Аhmedоvа G.А., Zаrbaliyeva I.А., Rahimov R.A., Mаmеdоvа Х.А. Obtaining of new surfactants based on acid fractions of tall oil. Processes of petrochemistry and oil refining. № 2(42), 2010, p.147-153

 6. Asadov Z.H., Aga-zade A.D., Ahmadova G.А., Rahimov R.A. Retardation of gasoline vaporization by oxypropyl ethers of polyols of oligomeric nature. Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2009, №1, p.59-64

 7. Asadov Z.H., Salamova N.V., Ahmadova G.A., Rahimov R.A. Kinetic regularities of oxypropylation of palimitic, stearic and oleic acids. Georgia Chemical Journal. 2008. Vol. 8, №3, 261-265

 8. Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Rahimov R.A. Oligomers based on epoxy compounds and phosphoric acids. Azerbaijanian Chemistry Journal, 2007, 4, 33-39

 9. Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Baghirova A.M., Rahimov R.A. Kinetic regularities of reaction of glyserine chloroxypropylation with epichlorohydrin. Azerbaijanian Chemistry Journal, 2007, 1, 93-100

 10. Asadov Z.H., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A., Ahmadova G.A. Regularities of reaction of caprinic acid oxypropylation with propylene oxide and properties of final oxypropylates. Azerbaijanian Chemistry Journal, 2007, 2, 84-92

 11. Asadov Z.H., Rahimov R.A., Ahmadova G.A., Husseynova M.B., Ahmadbayova S.F. Synthesis and physico-chemical characterization of novel surface-active oligomers based on 1.3-butylene glycol and propylene oxide. Georgia Chemical Journal. 2007. Vol. 7, №4. 391-397

 12. Asadov Z.H., Rahimov R.A., Ahmadova G.A. Regularities of reaction of glycerine oxypropylation with propylene oxide. Prosesses of petrochemistry and oil refining. 2006, №1(24) 18-28

13.Asadov Z.H., Rahimov R.A., Ahmadova G.A. Film-forming oligomers decreasing gasoline losses upon vaporization. Georgia Chemical Journal, 2006, Vol 6 No 2, 201-217

14.Asadov Z.H., Rahimov R.A., Ahmadova G.A. Physico-chemical characteristics of surface-active oligomers based on ethylene glycol, propylene oxide and phosphating agents. Azerbaijanian Chemistry Journal, 2005, 2, 28-33

15.Asadov Z.H., Aga-zade A.D., Ahmadova G.A., Zarbaliyeva I.A., Rahimov R.A., Salamova N.V. Physico-chemical, petroleum-collecting and dispersing properties of new surfactants based on acid fractions of castor oil, propylene oxide and ethanolamines. Georgia Chemical Journal. 2005.Vol. 5, №3, 286-299

16.Asadov Z.H., Aga-zade A.D., Ahmadova G.А., Nasibova Sh.M., Rahimov R.A., Aliyeva G.S. Synthesis of surface-active ethers and esters based on (di)methyl-aminoethanol and propylene oxide. Georgia Chemical Journal, 2004, Vol 4, №2, 113-118

17.Asadov Z.H., Aga-zade A.D., Zarbaliyeva I.A., Salamova N.V., Ahmadova G.A., Eyubova S.K., Rahimov R.A., Baghirova A.M. Petroleum-collecting and dispersing properties of oxypropylates of individual monocarboxylic acids (C16, C18) and their natural fractions. Processes of petrochemistry and oil refining, 2003, №4 (15), 4-16

18.Asadov Z.H., Aga-zade A.D., Ahmadova G.A., Nasibova Sh.M., Rahimov R.A., Aliyeva G.S. Synthesis of surface-active ethers and esters based on (di)methylaminoethanol and propylene oxide. Georgia Chemical Journal, 2003, Vol. 3, №3, 205-211
Bəzi patentlər və müəlliflik şəhadətnamələri (ümumilikdə 10):
1. Asadov Z.H., Rahimov R.A., Aga-zade A.D., Ahmadova G.A., Qasimzade E.E. Method of decreasing of the gasoline losses upon vaporization. Patent I 2009 0176 Azerbaijan

2. Asadov Z.H., Aga-zade A.D., Ahmadova G.A. et al. Petroleum-collecting and petroleum dispersing reagent. Patent I 2004 0172 Azerbaijan

3. Asadov Z.H., Aliyev V.S., Aga-zade A.D. et al. Method of optaining oxypropyl derivatives of polyacrylic acid. Patent P 990025, Azerbaijan

Konfranslara təqdim edilmiş məruzələrin bəzi tezisləri və materialları (ümumilikdə 120)
1. Asadov Z.H., Ahmadova G.А., Rahimov R.A. Epoxide-based oligoester reagents for decreasing of the gasoline vaporization losses. Int. Conf. «Ecology: problems the nature and society», November 8-10, 2007, Baku, Azerbaijan. Book of Abstracts, p. 416.

2. Asadov Z.H., Rahimov R.A., Ahmadova G.A., Aga-zade A.D. Catalytic condensation of glyserine with propylene oxide and epichlorohydrine. III Int. Conf. “Fine organic synthesis and catalysis”, Decemder 14-16, 2005, Baku, Azerbaijan. Book of Abstracts, p.307-310.

3. Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Aga-zade A.D., Rahimov R.A. Oligomeric derivatives of epichlorohydrin and propylene oxide for decreasing the rate of gasoline evaporation. 11th Int. Conf. on Polymers and Organic Chemistry, July 18-23, 2004, Prague, Czech Republic. Book of Abstracts, p. 70

4. Aga-zade A.D., Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Rahimov R.A., Baghirova R.A. (Chlor)oxypropylation of polyatomic aliphatic alcohols (C2-C3). XVIII Ulusal Kimya Kongresi, June 5-9, 2004, Kars, Turkey, Book of Abstracts, p.1026

5. Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Rahimov R.A., Baghirova A.M. Oligomeric reagents for the lowering of the gasoline vaporization. V-th Int. Conf. “Ecology and protection of vital activity” April 7-9, 2004, Sumgait, Russia. Book of Abstracts, p. 140-141

6. Asadov Z.H., Ahmadova G.A., Aga-zade A.D., Rahimov R.A. Retarding of the gasoline evaporation with an aid of additives. 18th Int. Conf. on Chemical Education. August 3-8, 2004. Istanbul, Turkey, Book of Abstracts, p. 163

7. Asadov Z.H., Aga-zade A.D., Ahmadova G.A., Rahimov R.A., Aliyeva G.S. Deceleration of petroleum products vaporization with an aid of reagents of oligomeric nature. Oil refining and petrochemistry-2003, May 21, 2003, Ufa, Russia. Book of Abstracts, p.242

8. Asadov Z.H., Tantawy A.H., Zarbaliyeva İ.A., Rahimov R.A. Synthesis of surface-active agents based on tridecanoic acid and nitrogenous bases and their petroleum-collecting and dispersing properties. Al-Azhar Engineering 12-th Int, Conf. 25-27 December 2012, Cairo, Egypt, PTO2, p.2

9. Ahmadova G.A., Asadov Z.H., Rahimov R.A. Surface-active oligoethers for retardation of gasoline vaporization. European Polymer Congress-2009. July 12-17, 2009 Graz, Austria. Abstracts OC1-3

10. Ahmadova G.A., Asadov Z.H., Bektashi N.R., Ahmedov F. R. Novel surfactants of ionic liquid type. 3-rd Congress on Ionic Liquids. May 31-June 4, 2009. Cairns, Australia, Abstracts, p. 304
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə