Teknik resim dersi soru ve cevaplari tüM MESLEKLER teknik resim dersi Çalişma sorulari 1
Yüklə 121.95 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü121.95 Kb.

 1. TEKNİK RESİM DERSİ SORU VE CEVAPLARI

TÜM MESLEKLER TEKNİK RESİM DERSİ

ÇALIŞMA SORULARI


1. Teknik Resim çizimlerinde kullanılan araç-gereçleri yazınız?
2. Teknik çizimlerde kullanılan Çizgi uygulamaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.
3. Perspektif çeşitleri maddeler halinde yazınız?
4. Daire içerisine pergel yardımıyla eşkenar üçgen çiziniz?
5. AB doğrusunu eşit iki parçaya bölünüz

CEVAP ANAHTARI


1- Teknik Resim çizimlerinde kullanılan araç-gereçler;

a. Resim masası b. Resim sehpası c. Resim kağıdı d. Resim kalemleri

e. Silgi f. Kalemtraş g. T cetveli h. Gönyeler

i. Şablonlar k. pergel l. Yapıştırıcı bant m. Raptiye


2- Çizgi uygulamaları ;

a. Düz çizgiler b. Eğik çizgiler c. Dik çizgiler d. Eğri çizgiler3-. Perspektif çeşitleri;

a. Paralel perspektif b. Aksonometrik

c. Eğik perspektif d. Merkezi( konik) perspektif
4-


5- 1. TEMEL ELEKTRİK – ELEKTRONİK DERSİ SORU VE CEVAPLARI

1. Yapılan kontrol sonucunda diyot bir yönde akım geçiriyor diğer yönde geçirmiyor ise bu

diyot için ne söylenebilir?

A) Boş B) Nötr C) Arızalı D) Sağlam


2. Bir yarıiletken maddenin içine veya üzerine, katı ve gözeneksiz durumdaki, çok küçük elemanların, bir grup halinde biçimlendirilip uygun bir şekilde birbirine bağlanması suretiyle oluşturulmuş tümleşik bir devreye ne denir?

A) Devre B) Entegre C) Kapasitör D) Transistör


3. Aşağıdakilerden hangisi transformatörde bulunan sargıların isimleridir?

A) Endüvi sargısı B) Kollektör sargısı C) Primer ve Sekonder sargı D) Rulo sargı


4. Eşit zaman aralıklarında yönünü ve şiddetini değiştirmeyen akıma ne denir?

A) Alternatif akım B) Endüktif akım C) Doğru akım D) Kapasitif akım


5.Aşağıdakilerden hangisi devrenin veya alıcının gerilimini ölçer?

A) Ampermetre B) Ohmmetre C) Voltmetre D) Wattmetre


6. Elektron akışına karşı gösterilen zorluğa ne denir?

A) Direnç B) Akım C) Gerilim D) Üreteç


7.Voltmetre devreye nasıl bağlanır?

A) Paralel B) Seri C) Karışık D) Yıldız


8. Aşağıdakilerden hangisi bir kondansatör çeşidi değildir?

A) Seramik B) Kâğıt C) Tahta D) Mika


9.“Sabit bir manyetik alan içinde hareket ettirilen iletkende akım meydana gelir” şeklinde yorumlanan prensip aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pascal B) Edison C) Faraday D) Kirşof


10.Yandaki resim neyin sembolüdür?

A) Tristör B) Tünel diyot

C) Zener diyot D) LED
11. Atomun çekirdeği nelerden oluşur?

A) Elektron B) Proton C) Proton +nötron D) Elektron + nötron


12. Karşılıklıiki iletken ve bunların arasında bulunan bir yalıtkandan oluşan ve elektrik yükü

depo edebilme yeteneğine sahip devre elemanlarına ne denir?

A) Kondansatör B) Diyot C) Direnç D) Özdirenç
13. Aşağıdakilerden hangisi kondansatörün birimidir?

A) Ohm B) Farad C) Kalori D) Isı


14.Elektrik akımının geçebileceği birden fazla yol olan devrelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa devre B) Açık devre C) Paralel devre D) Seri devre


15. Elektron hangi yükle yüklüdür?

A) Pozitif B) Negatif C) Yüksüz D) Yarı yüklü


16. Düşük bir voltaj ve akım kullanarak daha yüksek bir voltaj ve akımı kontrol etmemizi sağlayan devre elemanına ne denir?

A) Role B) Yükseltici C) Regülâtör D) Entegre


17. Aşağıdakilerden hangisi bir direnç birimidir?

A) Volt B) Watt C) Amper D) Ohm

18. Aşağıdakilerden hangisi diyodun sembolüdür?


19. Statik elektrikle yüklenmiş aynı yönlü iki madde birbirine yaklaştırılırsa ne olur?

A) Birbirini çeker B) Hareketsiz kalır C) Birbirini iter D) Ekseni etrafında döner


20.Akım şiddeti birimi ampermetredir.Ampermetre elektrik devresine nasıl bağlanır?

A) Devrenin bir yerinden açılarak seri olarak B) Devrenin bir yerinden açılarak paralel olarak

C) Devrenin bir yerinden açılmadan paralel olarak D) Alıcı devreden ayrılarak direk uçlarına bağlanarak
CEVAP ANAHTARI

1C 2B 3C 4C 5C 6A 7A 8C 9C 10C 11C 12D 13A 14C 15B 16A D 18C 19C 20A


 1. TEMEL İMALAT VE ARAÇ BAKIMI DERSİ SORU VE CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi tesviyeci mengenesinin kısımlarından değildir?

A) Eğe B) Sabit Çene C) Örs D) Sıkma Kolu
2. “Eğe sapının ucu, ….…….…’in avuç içine yerleşecek şekilde tutulur.” Noktalı olarak verilen kısma aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sol El B) Sağ El C) Eğe D) Baş Ve İşaret Parmakları


3. Dairesel bir delik içerisi aşağıdaki eğelerden hangisi ile eğelenmelidir?

A) Kare Eğe B) Lama Eğe C) Üçgen Eğe D) Yuvarlak Eğe


4. Aşağıdakilerden hangisi düzlem yüzey kontrol aletidir?

A) Kumpas B) Mikrometre C) Gönye D) Eğe


5. Mengeneye iş parçasını bağlamada tek taraflı sıkmanın önüne geçmek aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Az Sıkılmalıdır B) Takoz Konmalıdır C) Çok Sıkılmalıdır D) Hiçbiri


6. İş parçası üzerine markalamayı yaparken aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?

A) Çizilmiş Resimlerden B) Verilen Bilgilerden C) İmalatı Bitmiş Parçalardan D) Hayal Gücünden


7. El testeresi ile kesme yaparken testere açısının yüksek olması aşağıdakilerden

hangisine sebep olur?

A) Dişlerin kolayca körelmesine B) Dişlerin daha iyi kesme yapmasına

C) Testere lamsının sıkışmasına D) Testere lamasının pimden çıkmasına


8. Aşağıdakilerden hangisi bir keski çeşidi değildir?

A) Tırnak Keski B) Düz Keski C) Bıçak Keski D) Kanal Keskisi


9. Aracı kriko ile kaldırırken tekerleklere neden takoz konulmalıdır?

A) Araç motorunu çalıştırmak için B) Araç düz zeminde olmadığı için

C) Aracın hareket etmesi ve yuvarlanmasını engellemek için D) Aracın daha sarsıntısız çalışmasını sağlamak için
10. Araç üzerinden batarya sökülürken bataryaya bağlı olan hangi kabloyu önce sökmek gerekir?

A) Artıuca bağlı olan kabloyu B) Eksi uca bağlı olan kabloyu C) Şarj kablosunu D) Marş kablosunu


11. Hangi anahtarın ağzı boy eksenine göre 15 derece dönük yapılmıştır?

A) Açıkağızlı anahtar B) Lokma anahtar C) Yıldız anahtar D) Bijon anahtarı


12. Pistonun silindir içinde bir an durakladığı yere ne denir?

A) Kurs B) Biyel C) Ölü nokta D) Kurs hacmi


13. Piston Ü.Ö.N de iken her iki supabın açık kalma durumuna ne denir?

A) Sıkıştırma zamanı B) İş zamanı C) Supap bindirmesi D) Sente


14. Hararet sonucu suyu eksilmiş olan radyatöre, su eklerken ne yapmalıyız?

A) Soğutma fanının durmasını bekleriz. B) Motor ısısının tamamen soğumasını bekleriz.

C) Soğutma fanının çalışmasını bekleriz. D) Radyatörün ısınmasını bekleriz.
15. Aşağıdakilerden hangisi vantilatör kayışını sökmede dikkat edilecek özelliklerdendir?

A) Tekerlek havalarını kontrol etmeliyiz. B) Motor yağ seviyesini kontrol etmeliyiz.

C) Radyatördeki su seviyesini kontrol etmeliyiz. D) Vantilatör kayışı gergi tertibatını gevşetmeliyiz
16. Yağlama sisteminin amacını aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Motorlarda aşıntıyı azaltmak ve soğumayı sağlamak B) Motorlarda yakıt hava karışımını ayarlamak

C) Motorun ısınmasını hızlı bir şekilde sağlamak D) Aracın az yakıt yakarak daha hızlı gitmesini sağlamak
17. Karterden yağ kaçağı varsa hangi arıza vardır?

A) Yağ pompası arızalıdır. B) Yağ basıncı düşüktür. C) Karter eğilmiştir. D) İçindeki yağ azalmıştır.


18. Motor yağ basıncını nereden görürüz?

A) Yağ çubuğu B) Yağ ikaz lambası C) Şarj Lambası D) Devir göstergesi
19. Elektrikle çalışan el bireyzlerinde, matkap nereye bağlanır?

A) Zımpara taşına B)Mandrene C)Elektrik motoruna D)Bireyz koluna


20. Delik içinde kalmış, kafası kopmuş cıvata hangi aletle çıkartılır?

A) Heilcoil B) Zımba C) Kılavuz D) Ters kılavuz


CEVAP ANAHTARI

1A 2B 3C 4C 5B 6D 7A 8C 9C 10B 11A 12C 13C 14B 15D 16A 17C 18B 19B 20A

TAŞOVA METEM OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ MESLEK DALI

İÇ VE DIŞ DONANIMLAR DERSİ SINAV SORU KAĞIDIDIR.

1. Cam değiştirme araç gereçleri nelerdir.yazınız? (10 puan)


2. Mekanik cam ve hareket sistemi parçaları nelerdir yazınız(20 puan)
3. Otomobil gövdesindeki plastik aksamları nelerdir.yazınız? (20 puan)
4.Otomobil gövdesindeki dış eklentileri yazınız.? (20 puan)
5.Otomobil gövdesindeki aydınlatma ve ikaz lambaları nelerdir.yazınız? (10 puan)
6. Kabin içi üst donanımları ve giydirmeleri nelerdir.yazınız? (20 puan)
SÜRE 40 DAKİKA
TAŞOVA METEM OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ MESLEK DALI

İÇ VE DIŞ DONANIMLAR DERSİ SINAV CEVAP KAĞIDIDIR.
1. Cam değiştirme araç gereçleri nelerdir.yazınız?

a. Pnömatik cam sökme cihazı b. Cam değiştirme seti c. Cam Yapıştırma Kimyasalları


2. Mekanik cam ve hareket sistemi parçaları nelerdir yazınız?.

a. Cam kolu b. Kızak mekanizması c. Cam tablası d. Cam çıtaları


3. Otomobil gövdesindeki plastik aksamları nelerdir.yazınız?

a. Tamponlar b. Marşpiye bakaliti c. Ön panjur d. Çamurluk davlumbazları e. Araç yan çıtaları


4.Otomobil gövdesindeki dış eklentileri yazınız.?

a. Spoiler ( hava yönlendirici ) b. Antenler c. Dış dikiz aynaları d. Silecekler e. Cam ve far yıkama elemanları f. Park yardım sensörleri g. Yakıt depo kapağı içeriden açma mekanizması


5.Otomobil gövdesindeki aydınlatma ve ikaz lambaları nelerdir.yazınız?

a. Farlar b. Park lambaları c. Sis farları d. Tepe lambası e. Plaka lambası


6. Kabin içi üst donanımları ve giydirmeleri nelerdir.yazınız?

1. Arka cam önü döşemesi 2. Hareketli arka raf ve arka güneşlik

3. Güneşlikler 4. Arka yan pano, orta direk üstü ve ön cam yan direk giydirmeleri

5. Tavan el tutamakları 6. Açılır tavan kumanda butonları 7. İç dikiz aynası

8. Tavan lambaları 9. Tavan döşemesi
TAŞOVA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ MESLEK DALI

İÇ VE DIŞ DONANIMLAR DERSİ SINAVI SORULARIDIR.


1. Araçlarda yaygın olarak kullanılan cam çeşidi aşağıdakilerden hangisi değildir?

A) Lamine camlar. B) Solekstra camlar C) Poliüretan camlar D) Temperli camlar


2. Fitil yapışkanı olarak genellikle hangi malzeme kullanılır?

A) Alüminyum B) Üretan bazlı bir yapışkan veya bütil kauçuk

C) Plastik D) Bütan
3. Kapılarda bulunan cam çıtasının görevi nedir?

A) Cama kılavuzluk eder ve sızdırmazlık sağlar. B) Kapıyı gövdeye tespit eder.

C) Cam kolunu cama bağlar. D) Dikiz aynasına camda yataklık eder.

.

4. Cam motoruna istendiği anda elektriği verip kesen parçanın adı nedir?A) Cam kumanda düğmeleri B) Cam motoru C) Cam elması D) Cam kızak sistemi
5. Kapı kilit fişeği ne işe yarar?

A) Kapının içeriden açılmasını sağlar. B) Kapının içeriden kilitlenmesini sağlar.

C) Kapı kilidi takılarak kapının açılmasını ve kilitlenmesini sağlar. D) Hiçbir işe yaramaz.
6. Merkezi kilit beyni genelde araçlarda nerede bulunur.

A ) Kontak muhafazasının veya göğüslüğün altında. B ) Sol kapı döşemesi içerisinde.

C ) Kaput içerisinde D ) Merkezi kilitte beyin yoktur.
7. Bağaj kapağı ses yaparsa ayar nereden yapılır.

A) Bağaj kilit karşılığından yapılır. B) Bağaj menteşesinden yapılır.

C) Bagaj yayından yapılır. D) Bagaj anahtarından yapılır.
8. Kaput ses yapıyorsa ayar nereden yapılır.

A ) Kaput kenar sekmanlarından ( kaput takozlarından ) yapılır. B ) Kaput gövde çerçevesinden

C ) Kaput yayından D ) Kaput kilit telinden
9. Koltukların montajına başlandığında ilk yapılması ve dikkat edilmesi gereken işlem nedir?

A) Koltukların bağlanacağı yerin belirlenmesi B) Koltukların onarımı

C) Koltuk bağlama vidalarının sağlamlığı D) Araç tabanının temizliğine
10. Kapı iç döşemesinin sökülmesi sırasında bazılarının sökülmeden döşemenin çıkmasına

engel olmayan parça hangisidir?

A) Kapı kolu B) Cam kollu C) Kapı açma kolu D) Kapı kilidi sabitleme kolu

NOT BAREMİ : Her soru eşit (10) puan, Süre:40 Dakika

TAŞOVA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ MESLEK DALI

İÇ VE DIŞ DONANIMLAR DERSİ SINAVI SORULARIDIR.

1) C

2) B


3) A

4) A


5) A

6) A


7) A

8) A


9) D

10) D
 1. TAŞOVA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ ALANI

KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER VE ŞEKİLLENDİRME DERSİ SORULARI
1-Metalik özelliklere sahip gereci ısı yada basınç kullanarak aynı cinsten bir gereç kullanarak yada kullanmadan yapılan birleştirmeye denir. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir.

A .Lehim B .Alaşim C.Kaynak D.Erime

2 - Aşağıdakilerden hangisi doğru akım veren kaynak makinesidir.

A .Kaynak jeneratörleri B .Kaynak transformatörleri C.Hiçbiri D.Gaz altı kaynak makineleri

3-Dökme demirlerin oksi-gaz ile kaynağında hangi alev türü kullanılır?

A .Karbürleyici alev B .Oksitleyici alev C .Normal alev D .Hiçbiri

4- Aşağıdakilerden hangisi oksijenle kaynağında kullanılan yanıcı gaz türüdür?

A Oksijen B .Argon C.Azot D.Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi oksijenle kesmede kullanılan gazçeşidi değildir?.

A.LPG B.Asetilen C.Hidrojen D.Propan

6-“Lehimleme,metal püskürtme yada ergitme kaynak uygulamalarından biri kullanılarak,makine parçalarının değişik amaçlar için yüzeylerinin aynı yada farklı ilave gereçler ile kaplanmasıdır”. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir.

A .Kaplama B .Dolgu kaynağı C .Oksi-gaz kaynağı D. MAG kaynağı


7- Aşağıdakilerden hangisi bir talaş kaldırarak kesme çeşididir?

A- Makasla kesme B-Zımba ile kesme C-Testere ile kesme D-Hepsi


8- Boru bükmede parçanın büküm yapılmayacak yerlerine ne gibi bir işlem uygulanır?

A- Serbest bırakılır B- Malafa sokulur C- Yağlama yapılır D- Hepsi


9- Bir iş parçasının iki ucunu açık katlama yöntemi ile katlayıp kenarlarının birbirine sıkıca geçirilmesine ne denir?

A-Kenetli birleştirme B-Kesme C-Doğrultma D-Vidalı birleştirme


10- Aşağıdakilerden hangisi bir vida çeşididir?

A-Metrik B-Whitworth C-Boru dişi D-Hepsi


TAŞOVA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ OTOMOTİV GÖVDECİLİĞİ ALANI

KAYNAKLI BİRLEŞTİRMELER VE ŞEKİLLENDİRME DERSİ CEVAP KAĞIDI
1-Metalik özelliklere sahip gereci ısı yada basınç kullanarak aynı cinsten bir gereç kullanarak yada kullanmadan yapılan birleştirmeye ne denir.

A .Lehim B .Alaşim ۞.Kaynak D.Erime

2 - Aşağıdakilerden hangisi doğru akım veren kaynak makinesidir.

۞ .Kaynak jeneratörleri B .Kaynak transformatörleri C.Hiçbiri D.Gaz altı kaynak makineleri

3-Dökme demirlerin oksi-gaz ile kaynağında hangi alev türü kullanılır?

۞ .Karbürleyici alev B .Oksitleyici alev C .Normal alev D .Hiçbiri


4- Aşağıdakilerden hangisi oksijenle kaynağında kullanılan yanıcı gaz türüdür?

A Oksijen ۞ .Argon C.Azot D.Hepsi


5. Aşağıdakilerden hangisi oksijenle kesmede kullanılan gaz çeşidi değildir?.

۞.LPG B.Asetilen C.Hidrojen D.Propan


6-“Lehimleme,metal püskürtme yada ergitme kaynak uygulamalarından biri kullanılarak,makine parçalarının değişik amaçlar için yüzeylerinin aynı yada farklı ilave gereçler ile kaplanmasıdır”. Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir.

۞ .Kaplama B .Dolgu kaynağı C .Oksi-gaz kaynağı D. MAG kaynağı


7- Aşağıdakilerden hangisi bir talaş kaldırarak kesme çeşididir?

A- Makasla kesme B-Zımba ile kesme ۞ -Testere ile kesme D-Hepsi8- Boru bükmede parçanın büküm yapılmayacak yerlerine ne gibi bir işlem uygulanır?

A- Serbest bırakılır ۞ - Malafa sokulur C- Yağlama yapılır D- Hepsi


9- Bir iş parçasının iki ucunu açık katlama yöntemi ile katlayıp kenarlarının birbirine sıkıca geçirilmesine ne denir?

۞ -Kenetli birleştirme B-Kesme C-Doğrultma D-Vidalı birleştirme


10- Aşağıdakilerden hangisi bir vida çeşididir?

A-Metrik B-Whitworth C-Boru dişi ۞ -Hepsi

 1. OTO MOTOR TAMİRCİLİĞİ MESLEK DALI MESLEK RESİM DERSİ KALFALIK SINAV SORULARI

1-Bir deliğin esas ölçüsü E = 60 mm , üst sapma değeri Es= 0,05 mm , alt sapma değeri Ei = 0,02 mm. ise toleransı bulunuz.


2-Aşağıdaki elektriki devre elemanlarının isimlerini yazınız.


…………… ……………. ………….. …………….. …………..


3- 4-Yandaki şekil neyi ifade eder

A) Pulu ifade eder. 

B) Oringi ifade eder. 

C) Yaylı rondelayı ifade eder.

D) Rondelayı ifade eder. Yandaki şekil ne tür birleştirmedir?

A) Saplamalı birleştirme 

B) Cıvatalı birleştirme 

C) Cıvata ve somunlu birleştirme 

D) Pimli birleştirme

5- Yandaki dişli çark hangi tiptir? 

A) Helis dişli çark 

B) Düz dişli çark 

C) Konik dişli çark 

D) Kramayer dişli çark 
6-  Yukarıdaki şekil hangi tip perçinlemedir? 

A) Yamalı perçinleme, iki kesitli çift sıralı 

B) Yamalı perçinleme, tek kesitli tek sıralı 

C) Bindirme perçinleme, tek kesitli tek sıralı 

D) Bindirme perçinleme, tek kesitli çift sıralı7-
DD 18


1:1


3


YATAK taşıyıcısı


Ömür DOĞAN


5-08


Gereç


Ölçek


Sayı


Adı


Çizen


Resim Nr.
SORULAR

1- Parçanın adı nedir?

2- Parçanın gereci nedir?

3- Resim numarasının anlamı nedir?

4- Resmin ölçeği nedir?

5- Ön görünüş hangi kesite göre çizilmiştir?

6- Kesit taramaları yataya kaç derecedir?

7- 25 mm çaplı deliğin üst sapma değeri nedir?

8- 25 mm çaplı deliğin alt sapma değeri nedir?

9- 25 mm çaplı deliğin derinliği ne kadardır?

10-15 mm çapındaki deliğin boyu ne kadardır?

11-30 mm çaplı deliğin üst sapma değeri nedir?

12- 30 mm çapındaki faturanın ölçüsü en fazla ne kadar olabilir?

13- 6 mm çapındaki deliklerin eksenler arası mesafesi ne kadardır?

14-Kulak kısmının kalınlığı ne kadardır?

15- 25 mm çapındaki delik hangi kalitede işlenecektir? .

16- Parçanın taban yüzeyi hangi kalitede işlenecektir? -

17- 36 mm çapındaki silindirik kısmın boyu ne kadardır?

18- Toleranssız ölçülerdeki işleme payı ne kaçlardır?

19- 30 mm çapındaki faturalı kısmın derinliği ne kadardır?

20- Genel işleme işaretinin anlamı nedir?


 1. OTO MOTOR TAMİRCİLİĞİ MESLEK DALI MESLEK RESİM DERSİ KALFALIK SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI
 1. En büyük ölçü ( E.B.Ö. ) = E+Es = 60+0,05 = 60,05 mm

En küçük ölçü ( E.K.Ö. ) = E-Ei = 60-0,02 = 59,98 mm
Tolerans ( T ) = E.B.Ö. – E.K.Ö. = 60,05 – 59,98 =0,07 mm


 1. Direnç Transistör Batarya Bobin Kondansatör

 2. C

 3. A

 4. C

 5. D

 6. 1- Yatak

2- Dökme demir

3-


4- 1/1

5- Tam kesit

6- 45o

7- 0,025 mm

8- 0

9- 20 mm


10- 15 mm

11- 0,02 mm

12- 30,02 mm

13- 50 mm

14- 8 mm

15- 1,6 µm

16- 3,2 µm

17- 25 mm

18- +-0,1 mm

19- 2 mm


20- 6,3 µm

Panel ve gövde düzeltme dersi soruları

1-Kaç çeşit şasi vardır? Yazınız.

İki çeşit şasi vardır.

A)Ticari otomobil şasisi, B)Binek otomobil şasisi

a)Merdiven tipi şasi, c)Dışı çıkıntılı şasi,

b) X tipi şasi, d) X bağlantılı şasi.

2-Ses giderici ve azaltıcı maddeleri yazınız.

a)Kauçuk, b)Asfalt, c)Vinlex, d)Keçe, e)Fitiller, f)Eksoz, g)Köpük.

3-Araçların gövdelerine göre sınıflandırmasını yapınız.

a)Station Vagon, b)Van, c)Sedan, d)Coupe, e)Hard trop, f)Liftback.

4-Araç kaportasında sökülüp takılabilen parçaları yazınız.

a)Ön çamurluklar, b)Motor kaputu, c)Ön panel , d)Kapılar, e)Bagaj kapağı.

5-Araçların imalatında kazaları önlemeye yönelik yapılan parçalardan ve sistemlerden 2 tanesini yazınız.

a)Araçların düzenlenmesi, b)Fren, c)Lastikler, d)Yol tutuş, e)Aydınlatma, f)Konfor.

6-Oksijen kaynağında kullanılan gazları yazınız.

a)Yanıcı gazlar (Asetilen, Hidrojen, Propan, Hava gazı),

b)Yakıcı gazlar (Oksijen ve hava).

7-Oksijen kaynağında kullanılan cihaz ve takımlardan 5 tanesini yazınız.

a)Asetilen kazanı, b)Oksijen tüpü, c)Asetilen tüpü, d)Oksijen manometresi,

e)Hortumlar, f)Kaynak masası, g)Kaynakçı gözlüğü, h)Hamlaç, i)Kıskaç,

j)Bağlantı kelepçesi

8-Kaynak nedir? Yazınız.

Yapıları aynı veya birbirinden az farklı iki, metalin kaynatılacak kısımlarını ısıtıp ergiterek

tek parça haline getirme işlemine kaynak denir.

9-Kaynak çeşitlerini yazınız.

a)Oksijen kaynağı, b)Elektrik ark kaynağı, c)Direnç kaynağı, d)Demirci ocak kaynağı

10-Panel yüzeylerin temizlenmesi hangi malzemelerle yapılır? Yazınız.

a)Kompresör (hava) ile temizleme,

b)Zımpara ile temizleme,

c)Fırça ile temizleme,

d)Törpü ile temizleme,

e)Kimyasal temizleme

11- Dayama takozlarının isimlerini yazınız?

Dayama takozları; ökçe dayama, ray dayama, topuz dayama,

bombeli dayama, kelebek dayama

12- Plastik takozlar hangi işlemlerde kullanılır?

Plastik takozlar; panelde meydana gelen küçük hasarlarda boya hasar görmemiş ise plastik takoz

ve çekiçler kullanılarak düzeltilebilir

13- Kaportacı çekiçlerinin çeşitlerini yazınız?

a-Metal çekiçler; ökçe, topuz,bombeli, ince başlı

b-plastik çekiçler

14- Kapı sacı bükme pensesi hangi işlemlerde kullanılır?

Kapı sacı bükme pensesi, küçük bir uygulama kuvveti ile panel üzerinde bulunan

bölgelerde sacları bükme işleminde kullanılır. Genellikle değiştirilen kapı saçlarını yerlerine

montaj aşamasında, kapı saclarını uygun yerlerinden sıkıştırarak bükme işlemi yapmak için

kullanılır.

15- Pnomatik keski cihazları hangi yerlerde kullanılır?

Pnomatik keskiler kaynakla birleştirilen panel parçalarını kaynak yerlerinden kesmek ve ayırmak

için kullanılır.

16-Sac makasları hangi işlemlerde kullanılır?

Sac makasları çeşitli kalınlıkta metal, alüminyum ve plastik malzemeleri kesmek için

kullanılmaktadır.

17-Kaporta tamirciliğinde kullanılan kompresör çeşitlerini yazınız.

Vidalı ve pistonlu kompresörler

18-Montaj Pensesi hangi amaçla kullanılır?

Gövdede onarım bittikten sonra montajı yapılacak bazı parçaları yerlerine kıstırarak

kaynak öncesi kontrollerini yapmak için kullanılır.

19- Araçlarda önden çarpma halinde hangi hasarlar meydana gelir.

Ön tampon, Sağ ve sol çamurluk sacı, Ön kaputta oluşan bozukluklar, Ön darbe traversi,

Sağ ve sol şase ucu , Ön panelde oluşan bozukluklar

20- Kalıp sistemlerinde kullanılan çektirme kemerleri neden kullanılır?

Gövdenin sağlam yerlerinden çektirme işlemi yapılırken çekilen yerin zarar

görmemesi için kullanılır.

21- Tamponların görevi nedir?

Aracın ön veya arkasından gelebilecek darbelerin etkisini azaltarak aracın diğer aksamlarına

zarar gelmesini önler ya da hasarın büyüklüğünü azaltır. Bu koruma görevi yanında araca

estetik olarak güzel bir görünüm katar

22-Spoilerin (Kanat) görevi nedir?

Aracın arka kısmını yere bastırarak yüksek hızlarda yol tutuşunu arttırmaktır

23- Kalıp Sistemlerinin çeşitlerini yazınız?

Zemine gömülü düzeltme sistemleri,

Hareketli kalıp sistemleri

24- Araçlarda arkadan çarpma halinde hangi hasarlar meydana gelir?

Arka tampon, Sağ ve sol arka çamurluk sacı, Bagaj kapağında meydana gelen hasarlar.

Arka etek (arka travers) Arka şasi kolları Arka panel de oluşan hasarlardır.

25- Araçlarda yandan çarpma halinde hangi hasarlar meydana gelir?

Ön arka kapılar, Orta kapı direği, Tavan sacı, Alt şase kollarında bozulmalar oluşur.

26- Araç kalıp sistemine alınmadan önce hangi işlemler yapılmalıdır?

Hasarlı parçalar yerlerinden sökülmeli araca uygun kalıp ayakları takılmalıdır.

27-Kalıp sistemlerinde çektirmede kullanılan parçalar nelerdir?

Çektirme kulesi, çektirme kemeri, kurtağzı, çektirme kolu, emniyet halatı,

Çektirme kıskaçları

28-Araçlarda anten hangi amaçla kullanılır?

Araçlarda kullanılan radyo, televizyon ve telefon gibi elektronik araçların yayınları algılaması için

kullanılır.

29-Ön panjurlar hangi amaçlarla kullanılır?

Araçların motor bölmesinde bulunan radyatörlerin dış ortamda bulunan hava ile soğutulması

amacıyla kullanılır.

30-Araçlarda fitiller hangi amaçla kullanılır?

Aracın açılır kapanır kısımlarından toz ses ve ısının araç içerisine girmesini engellemek amacıyla

kullanılır.

31-Plazma kesme cihazının görevi nedir?

Yüksek yoğunlukta plazma enerjisi ile düzgün kesme işlemi yapmak.

32-Gövdede onarım bittikten sonra montajı yapılacak bazı parçaları yerlerine kıstırarak

kaynak öncesi kontrollerini yapmak için kullanılan aletin adı nedir?

Montaj pensesi

33-Mastik uygulamada hangi uçlar kullanılır?

a-Çatal uç b-Konik uç c-yassı uç

34-Çatal uçlu mastik uygulama aparatları hangi amaçla kullanılır?

Kapı kenarlarına düz bir şekilde mastik uygulaması için kullanılır?

35-Araç yan çıtaları hangi amaçla kullanılır?

Aracın yan tarafından gelen küçük etkili darbelerin aracın boyasına ve gövdeye zarar vermemesi

amacıyla kullanılır.

36-Araçları hacimsel yönden sınıflandırınız?

Tek Hacimli iki Hacimli Üç Hacimli

37-İki Hacimli araçların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

İki hacimli araçlar yük taşımak amacıyla kullanılan kamyonet tipi araçlardır. Sürücü ile

beraber 2 yolcu kapasitesi vardır. Arka kısım yük taşımak amacıyla kullanılır.

38-Teleskopik ölçüm cetvelinin görevi nedir?

Araç üzerinde araç kataloguna göre ölçüm yapmaktır.

39-Hasarlı araçlarda parçaların birleşim yerlerinde pütürlü boya veya mastik uygulaması

yapılmasının amacı nedir?

Parçalar daha iyi birleşirler ve dış ortamdan daha az etkilenmelerini sağlamak amacıyla

kullanılırlar.

40-Otomobillerde kaç çeşit tampon vardır?Ön Tampon Arka Tampon


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə