Təbiətşunaslığın nəzəri əsasları fənnindən suallar. V kursYüklə 14.26 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü14.26 Kb.
Təbiətşunaslığın nəzəri əsasları fənnindən suallar.
V kurs


 1. İbtidai bitkilər və onların təsnifatı.

 2. Hava şəraiti və iqlim.

 3. Yerin təkinin mühafizəsi.

 4. Faydalı qazıntılar və onların istifadəsi.

 5. Biosfer və həyatın əmələ gəlməsi.

 6. Torpaqların morfoloji əlamətləri.

 7. Canlı orqanizmlərdə maddələr və enerji mübadiləsi.

 8. Ali bitkilərin səciyyəvi əlamətləri.

 9. Biosfer və elmi-texniki tərəqqi.

 10. Heyvanlar aləmi və onların təsnifatı.

 11. Heyvan sistematikası haqqında anlayış.

 12. Mineral ehtiyatlar. Okeanın mineralları.

 13. Seysmik hadisələrin yaranma səbəbləri. Episentr, hiposentr, uzununa və eninə dalğalar.

 14. Göbələklər, şibyələr, yosunlar.

 15. Suyun mənşəyi. Hidrosferin inkişafı.

 16. Ali bitkilər və onların təsnifatı.

 17. Yerdə qurunun və suyun yayılma xüsusiyyətləri.

 18. Yer planeti. Yerin forma və ölçüləri.

 19. Heyvanların çoxalma formaları.

 20. Mineral ehtiyatlar, okeanın mineralları.

 21. Suyun mənşəyi. Hidrosferin inkişafı.

 22. Orqanizmlərin yaşama müddəti və məhvi.

 23. Hava kütlələrinin təsnifatı.

 24. Torpağın morfoloji əlamətləri.

 25. Dünya okeanının biokütləsi, qurunun biokütləsi, torpağın biokütləsi.

 26. Orqanizm və mühit.

 27. Bioloji ritmlər. Fotoperipdizm. Bioloji saat.

 28. Torpaq örtüyünün əmələ gəlməsi və yaranmasına təsir edən amillər.

 29. Orqanizmlərin yaşama müddəti və məhvi.

 30. Süxurların aşınması və torpağın əmələ gəlməsi.

 31. Günəş radiasiyası, günəş radiasiyasının intensivliyi.

 32. Biosferdə maddələr dövranı.

 33. Toxumalar haqqında təlim. Bitki toxumaları.

 34. Hidosferin çirklənməsi və mühafizəsi tədbirləri.

 35. Bitkinin vegatativ orqanları (quruluşu və funksiyası).

 36. Yerin əsas enerji mənbələri : endogen və ekzogen proseslər.

 37. Yerin forması və ölçüləri.

 38. Atmosfer təziqi.

 39. Canlı orqanizmlərdə maddələr və enerji mübadiləsi.

 40. Mamır kimilər şöbəsi.

 41. Dəniz suyunun bəzi fiziki – kimyəvi xassələri.

 42. Hava şəraiti və iqlim. İqlimin tərifi və təsnifatı.

 43. Ali bitkilər və onların təsnifatı.

 44. Bitkinin vegatativ orqanları (quruluşu və funksiyası).

 45. Bitki örtüyünün əmələ gəlməsi və qorunması.

 46. Yerin və günəş sisteminin əmələ gəlməsi.

 47. Bitkilərin təbiətdə və insan həyatında rolu.

 48. Heyvanların qışa hazırlığı: miqrasiya, anabioz. Heyvanlar aləminin qorunması üçün görülən tədbirlər.

 49. Suyun mənşəyi. Hidrosferin inkişafı.

 50. Heyvanların çoxalma formaları.

 51. Suda – quruda yaşayanlar sinifi.

 52. Atmosferin tərkibi, quruluşu.

 53. İqlimin dəyişməsi.

 54. Dünya okeanın hissələri.

 55. Materik. Yer qabığı və qurunun relyefi.

 56. Ekvatorial qurşaq.

 57. Ekoloji faktorlar.

 58. Torpaq fondu və ərzaq ehtiyatları problemi.

 59. Müasir landşaftlar.

 60. Ekoloji amillərin canlı orqanizmlərə təsiri.

 61. Atom enerji istehsalı və ətraf mühit.

 62. Toxumlar haqqında təlim. Bitki toxumlar.

 63. İqlimin tərifi və təsnifatı.

 64. Biosferdə maddələr dövranı.

 65. Bitkilər aləmi və onun təsnifatı, bitkilərin çoxalma formaları.

 66. Atmosfer təzyiqi. Külək.

 67. Xüsusi qrup orqanizmlər - bakteriyalar , göbələklər , şibyələr.

 68. Təbii ehtiyatlar və obnların təsnifatı.

 69. Litosferin çirklənməsi və mühafizəsi tədbirləri. ( müasir dövrlə əlaqələndirin )

 70. Yerin və Günəş sisteminin əmələ gəlməsi haqqında fərziyyələr.

 71. Seleksiya - seleksiya elminin yaranma tarixi.

 72. Hüceyrə - hüceyrənin quruluşu və funksiyası.

Tövsiyə olunan ədəbiyyat:
1. R.L.Sultanov, Ə.M.Hüseynov, N.İ.Cümşüdova

Hazırlayan : Fənn komissiyasının sədri : Əliyeva Mətanət

Yüklə 14.26 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin