TAŞinir mal yönetmeliĞİ 5018 sayılı kamu malî YÖnetiMİ ve kontrol kanunu’nun 44 maddesindeYüklə 0.53 Mb.
səhifə1/5
tarix29.04.2016
ölçüsü0.53 Mb.
  1   2   3   4   5
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

5018 sayılı KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’nun 44 maddesinde;

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. (Değişik ikinci cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası,  kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.(Değişik ikinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…) (1) taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usûl ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.(1)

Bu kapsamda;18 Ocak 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26407

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2006/11545

Ekli “Taşınır Mal Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 21/11/2006 tarihli ve 19423 sayılı yazısı üzerine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre,Bakanlar Kurulu’nca 28/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

GİRİŞ
Taşınır mal yönetmeliğinin amacı nedir? 

Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların; 1. kaydına,

 2. muhafazasına,

 3. kullanımına,

 4. yönetim hesabının verilmesine,

 5. merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine,

 6. kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine

ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Taşınır mal yönetmeliği kapsamına giren kamu idareleri hangileridir?

Bu Yönetmelik genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları kapsar.


Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden hangileri, hangi konularda taşınır mal yönetmeliği kapsamı dışındadır?

Aşağıdaki durumların varlığı halinde bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

(1) Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün,


 • savunma ve güvenlik amaçlı taşınır mallarının

kayda alınması ile bunların yönetim ve denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.

Bu kurumlara ait savunma ve güvenlik amacı dışında kullanılan taşınır mallar, ( tüketim malzemeleri, bazı demirbaş, makine ve cihazlar gibi) bu Yönetmelik kapsamında yer almalıdır.

(2) Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında kendi düzenleyici işlemlerinde belirlenen esas ve usuller uygulanır.

(3) Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın verilmesine kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınır mallar hakkında özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.


Taşınır mal nedir?

Çeşitleri ile kod numaraları Yönetmeliğe ekli Taşınır Kod Listesinin (A) ve (B) bölümlerinde gösterilen tüketim malzemeleri ile tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar ve demirbaşlardır.

 
A- TÜKETİM MALZEMELERİ

 

150                                 İlk Madde ve Malzemeler150         01                    Kırtasiye Malzemeleri Grubu

150         01          01      Yazı Araçları

150         01          02      Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri

150         01          03      Kağıt Ürünler

150         01          04      Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi Malzemeleri

150         01          05      Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve Bantlar

150         01          06      Yazı Düzelticiler

150         01          07      Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri

150         01          08      Bilişim Malzemeleri

150         02                    Beslenme, Gıda Amaçlı ve  Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu

150         02          01      Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları

150         02          02      Servis ve Saklama Kapları

150         02          03      Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı

150         02          04      İçecek Servis Takımları

150         02          05      Mutfak Araç ve Gereçleri

150         03                    Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri Grubu

150         03          01      İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler

150         03          02      Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri  İçeren Kimyasallar

150         03          03      Medikal Malzemeler

150         03          04      Laboratuar Malzemeleri

150         04                    Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu

150         04          01      Katı Yakıtlar

150         04          02      Sıvı Yakıtlar

150         04          03      Gaz Yakıtlar

150         04          04      Yağlar ve Katkı Yağlar

150         04          05      Kimyevi Maddeler

150         05                    Temizleme Ekipmanları Grubu

150         05          01      Temizlik Malzemeleri

150         05          02      Temizlik Araç ve Gereçleri

150         05          03      Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları

150         06                    Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu

150         06          01      Giyecekler

150         06          02      Mefruşat Ürünleri

150         06          03      Tuhafiye Malzemeleri

150         07                    Yiyecek Grubu

150         07          01      Bakliyat

150         07          02      Yağlar

150         07          03      Sebze, Meyve, Yemiş ve Çekirdekler

150         07          04      Un ve Unlu Gıdalar

150         07          05      Baharat ve Çeşniler ile Çikolata ve Tatlandırıcılar

150         07          06      Günlük Tüketilmesi Gereken Ürünler

150         07          07      Etler ve Et Ürünleri

150         07          08      Deniz Ürünleri

150         08                    İçecek Grubu

150         08          01      Alkolsüz İçecekler

150         08          02      Alkollü İçecekler

150         09                    Canlı Hayvanlar Grubu

150         09          01      Çiftlik Hayvanları

150         09          02      Hizmet Amaçlı Hayvanlar

150         09          03      Gösteri Amaçlı Hayvanlar

150         09          04      Deney Amaçlı Hayvanlar

150         09          05      Koruma Altına Alınan Hayvanlar

150         10                    Zirai Maddeler Grubu

150         10          01      Tohum, Fideler, Filizler ve Çiçek Tohumları

150         10          02      Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki İlaçları

150         10          03      Haşerelere Karşı Mücadele Ürünleri

150         10          04      Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan Maddeler

150         10          05      Ağaç, Fundalık ve Çiçekler

150         11                    Yem Grubu

150         11          01      Çiftlik Hayvan Yemleri

150         11          02      Kuş ve Kümes Hayvan Yemleri

150         11          03      Balık Yemleri

150         11          04      Köpek ve Kedi Yemleri

150         11          05      Kemirgen Hayvan Yemleri

150         11          06      Sürüngen Yemleri

150         11          99      Diğer Hayvan Yemleri

150         12                    Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu

150         12          01      Küçük El Aletleri ve Gereçleri

150         12          02      Tutturucular

150         12          03      Kaplayıcılar

150         12          04      Elektrik-Elektronik ve Aydınlatma Malzemeleri

150         12          05      Ağaç Ürünleri

150         12          06      Metal Ürünler

150         12          07      Cam Ürünler

150         13                    Yedek Parçalar Grubu

150         13          01      Makineler ve Aletler Grubu Yedek Parçaları

150         13          02      Cihazlar ve Aletler Grubu Yedek Parçaları

150         13          03      Taşıtlar Grubu Yedek Parçaları

150         13          04      Büro Makineleri Grubu Yedek Parçaları

150         13          05      Su Tesisatı Yedek Parçaları

150         13          99      Diğer Yedek Parçalar

150         14                    Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu

150         14          01      Otomobil Lastikleri

150         14          02      Minibüs, Kamyonet Lastikleri

150         14          03      Kamyon, Otobüs Lastikleri

150         14          04      Traktör ve İş Makinesi Lastikleri

150         14          05      Bisiklet Lastikleri

150         15                    Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu

150         15          01      Basılı Yayınlar

150         16                    Spor Malzemeleri Grubu

150         16          01      Doğa Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri

150         16          02      Salon Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri

150         16          03      Saha Sporlarında Kullanılan Spor Malzemeleri

150         16          99      Diğer Spor Malzemeleri

150         99                    Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler

150         99          01      Hediye Amaçlı Alınan Taşınırlar

150         99          02      Ödül Amaçlı Alınan Taşınırlar

 

B- DAYANIKLI TAŞINIRLAR 

253                                 Tesis, Makine ve Cihazlar

253         01                    Tesisler Grubu

253         01                    Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır.

                                       Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır.

253         02                    Makineler ve Aletler Grubu

253         02          01      Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri

253         02          02      İnşaat Makineleri ve Aletleri

253         02          03      Atölye Makineleri ve Aletleri

253         02          04      İş Makineleri ve Aletleri

253         02          05      Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri

253         02          06      Posta Makineleri

253         02          07      Paketleme Makineleri

253         02          08      Etiketleme Makineleri

253         02          09      Ayırma, Sınıflandırma Makineleri

253         02          10      Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler

253         03                    Cihazlar ve Aletler Grubu

253         03          01      Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları

253         03          02      Beslenme, Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri

253         03          03      Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler

253         03          04      Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri

253         03          05      Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler

253         03          06      Araştırma ve Üretim Amaçlı Laboratuar Cihazları ve Aletleri

253         03          07      Müzik Aletleri ve Aksesuarları

253         03          08      Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler

254                                 Taşıtlar Grubu

254         01                    Karayolu Taşıtları Grubu

254         01          01      Otomobiller

254         01          02      Yolcu Taşıma Araçları

254         01          03      Yük Taşıma Araçları

254         01          04      Arazi Taşıtları

254         01          05      Özel Amaçlı Taşıtlar

254         01          06      Mopet ve Motosikletler

254         01          07      Motorsuz Kara Araçları

254         02                    Su ve Deniz Taşıtları Grubu

254         02          01      Gemiler

254         02          02      Tankerler

254         02          03      Deniz Altılar

254         02          04      Römorkörler ve İtici Gemiler

254         02          05      Yüzer Yapılar

254         02          06      Tekneler

254         02          07      Botlar

254         02          08      Yelkenliler

254         02          09      Kanolar ve Kayıklar

254         02          10      Yatlar ve Kotralar

254         02          11      Sandallar ve Sallar

254         03                    Hava Taşıtları Grubu

254         03          01      Motorlu Hava Taşıtları

254         03          02      Motorsuz Hava Taşıtları

254         03          03      Uzay Araçları

254         04                    Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu

254         04          01      Lokomotifler ve Elektrikli Troleybüsler

254         04          02      Demiryolu ve Tramvay Araçları

255                                 Demirbaşlar Grubu

255         01                    Döşeme ve Mefruşat Grubu

255         01          01      Döşeme Demirbaşları

255         01          02      Temsil ve Tören Demirbaşları

255         01          03      Koruyucu Giysi ve Malzemeler

255         01          04      Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

255         01          05      Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

255         02                    Büro Makineleri Grubu

255         02          01      Bilgisayarlar ve Sunucular

255         02          02      Bilgisayar Çevre Birimleri 

255         02          03      Teksir ve Çoğaltma Makineleri

255         02          04      Haberleşme Cihazları

255         02          05      Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları

255         02          06      Aydınlatma Cihazları

255         02          99      Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu

255         03                    Mobilyalar Grubu

255         03          01      Büro Mobilyaları

255         03          02      Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

255         03          03      Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları

255         03          04      Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları

255         03          05      Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler

255         04                    Beslenme, Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu

255         04          01      Yemek Hazırlama Ekipmanları

255         05                    Canlı Demirbaşlar Grubu

255         05          01      Çiftlik Hayvanları

255         05          02      Hizmet Amaçlı Hayvanlar

255         05          03      Gösteri Amaçlı Hayvanlar

255         05          04      Koruma Altına Alınan Hayvanlar

255         06                    Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu

255         06          01      Etnografik Eserler

255         06          02      Arkeolojik Eserler

255         06          03      Geleneksel Türk Süslemeleri

255         06          04      Güzel Sanat Eserleri

255         06          05      Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler

255         06          06      Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar

255         06          07      Tabletler

255         06          08      Mühür ve Mühür Baskıları

255         06          09      Arşiv Vesikaları

255         06          10      Fosiller

255         07                    Kütüphane Demirbaşları Grubu

255         07          01      Kütüphane Mobilyaları

255         07          02      Basılı Yayınlar

255         07          03      Görsel ve İşitsel Kaynaklar

255         07          04      Bilgi Saklama Üniteleri

255         08                    Eğitim Demirbaşları Grubu

255         08          01      Eğitim Mobilyaları ve Donanımları

255         08          02      Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar

255         08          03      Derslik Süslemeleri

255         08          04      Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları

255         09                    Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu

255         09          01      Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar

255         09          02      Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar

255         09          03      Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar

255         09          99      Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar

255         10                    Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu

255         10          01      Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar

255         10          02      Kontrol ve Güvenlik Sistemleri

255         10          03      Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları

255         11                    Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları

255         11          01      Vitrinde Sergilenen Süs Eşyaları

255         11          02      Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları

255         11          03      Masa ve Sehpalarda Sergilenen Süs Eşyaları
Tüketim malzemeleri nelerdir?

Belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayında yer alan malzemelerdir.Dayanıklı taşınır mal nedir?

Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşlardır.


Taşıt çeşitleri nelerdir?

Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 254 hesap detayında gösterilen taşıtlardır.


Makine ve cihaz nedir?

Çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 253 hesap detayında yer alan, üretim ve hizmet amacıyla kullanılan her türlü makine, cihaz ve aletlerdir.Demirbaş nedir?

Belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır.


Ambar nedir?

Kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yere ambar denir.


Hurda nedir?

Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle alınış amaçları doğrultusunda kullanılması imkânı kalmayan veya tamiri mümkün veya ekonomik olmayan arızalar nedeniyle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlar ile üretim sırasında elde edilen kırpıntı, döküntü ve artık parçalardır.Rayiç bedel nedir?

Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değeridir.Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi kimdir?

Harcama yetkilisi adına taşınır malları; 1. teslim alan,

 2. koruyan,

 3. kullanım yerlerine teslim eden,

 4. bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen,

 5. bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan, görevlidir.Taşınır konsolide görevlisi kimdir?

Kamu idaresinin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlilerdir.


Taşınır kodu nedir?

Taşınırın kayıtlarda detaylı izlendiği, taşınır hesap kodu ile taşınır I ve II nci düzey detay kodu ve sonraki düzey detay kodlarının birleşiminden oluşan koda denir.

150-Hesap kodu; İlk Madde ve Malzemeler Hesabı


  1. I ve II. Düzey detay kodu; Yazı Araçları

06.01- Sonraki düzey detay kodu; Kurşun Kalem

Taşınır mala ait kodun tamamı (Kurşun kalem); 150.01.01.06.01’dir.

Bu koda, Taşınır İşlem Fişinin “Kodu” sütununda yer verilir.

Taşınır mal yönetmeliği açısından harcama yetkililerinin sorumlulukları nelerdir?

Harcama yetkilileri taşınırların; 1. etkili,ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden,

 2. kullanılmasından,

 3. kontrolünden,

 4. kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan,

 5. taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten,rumludur.

Harcama yetkililerinin idari, mali ve cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Harcama yetkilileri, taşınırlara ilişkin işlem ve kayıtların usule uygun olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmeye veya ettirmeye; kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılan, bozulan veya kaybolan taşınırların ilgililerden tazmini için gerekli işlemleri yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.


Harcama yetkilileri sorumluluklarını hangi görevliler aracılığı ile yerine getirirler?

Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

Harcama yetkillileri, taşınır kayıt ve kontrol görevlisinin yaptığı görevlerden sorumludur.

Kendilerine taşınır mal teslim edilen kamu görevlilerinin sorumlulukları nelerdir?

a) Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak ve görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar.

b) Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez.

c) Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

d) Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

e) Taşınırların özelliğinden veya olağan kullanımından kaynaklanan yıpranma ile usulüne uygun olarak belirlenen firelerden dolayı sorumluluk aranmaz.Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri kim tarafından nasıl görevlendirilir?

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, harcama yetkilileri tarafından memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Yönetmelikte belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilir.

Taşınır kayıt ve kontrol görevlisi belirlenirken yasal olarak bir zorunluluk bulunmamakla beraber kadro ünvanı itibarıyla depo memuru, ambar memuru ve ayniyat saymanı olanlara öncelik verilmelidir. Harcama biriminde depo memuru, ambar memuru veya ayniyat saymanı bulunmuyorsa harcama yetkililerinin yazılı onayı ile diğer kamu görevlileri arasında taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.

Dış temsilciliklerde taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri misyon şefleri tarafından görevlendirilir. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilebilir.


Her harcama biriminde taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi bulunmak zorundamıdır?

Her harcama biriminde en az bir tane taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirilmek zorundadır. Taşınır işlemlerinin yoğun olduğu birimlerde harcama yetkilisi ihtiyacı kadar taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görevlendirebilir.


Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları nelerdir?

1) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevleri şunlardır.

a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

b) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

f) Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

g) Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

ğ) Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

h) Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

2) Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

3) Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.


Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, 2489 sayılı Kefalet Kanununa tabi midir?

2489 sayılı Kefalet Kanununa göre kamu idarelerine ait para ve menkul kıymetlere ve ayniyata fiilen el süren kamu görevlileri, kefalete tabi tutulmaktadır. Taşınır kayıt ve kontrol görevlileri de fiilen taşınır mala (ayniyat) el sürdüklerinden kefalete tabidirler. Taşınır kayıt ve kontrol görevlilerinin aylıklarından kefalet aidatı kesilir ve Kafalet Sandığına gönderilir. Kefalet aidatı kesintisi giriş aidatından ve aylık aidattan oluşmaktadır. Giriş aidatı bir defaya mahsus olmak kesilir ve maaş veya ücretin %50’sidir. Giriş aidatı beş ayda beş eşit taksitte kesilir. Aylık aidat ise her ay kesilir ve aylık tutarın veya ücretin %2’sidir. Maaştan kasıt, aylık tutardır. Aylık tutar gösterge ve varsa ek göstegenin aylık katsayı ile çarpımından oluşur. Ücretlilerde kafalet kesintisine tabi aylık ücret matrahı ise bir günlük yevmiyenin 25 katıdır.


Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin sorumluluklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirmemesi halinde karşılaşacağı müeyyideler nelerdir?

Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin, sorumluluklarının müeyyideleri;

a)İdari,

b)Mali,


c)Cezai,

olmak üzere üç noktada toplanmaktadır.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin, kasıt, kusur veya ihmal eylem veya işlemine bağlı olarak bu sorumluluklardan bazen biri, bazen ikisi, bazen ise hepsi ile karşılaşması mümkün bulunmaktadır.

İdari yönden sorumluluklar, özel kanunlarındaki hükümler, saklı kalmak kaydıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’nci maddesinde uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma olarak düzenlenmiş olan disiplin cezaları ile görev yeri değişikliği, uygulaması yaygın ve mutat olmayan rütbe tenzili ve görevden uzaklaştırma şeklinde müeyyidelendirilmiştir.

Cezai yönden ise, ceza kanunlarında münhasıran kamu görevine bağlı ve kamu görevlilerince işlenebilecek suçlar için başta hapis cezası olmak, kamu haklarını kullanmaktan mahrumiyet ve para cezası gibi cezalar söz konusudur.

Mali sorumluluğun müeyyidesi ise kusurlu veya kusursuz olarak neden olunan fazla ve yersiz ödeme noksan tahsilat v.b. yollarla oluşan kamu zararının tazmin edilmesidir.
Taşınır konsolide görevlileri nasıl belirlenir ve görevleri nelerdir?

Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik, merkez teşkilatları, itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere; 1. merkez,

 2. bölge,

 3. il,

 4. gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında, birer taşınır konsolide görevlisi belirlenir.

Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir.

Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dış temsilciliklerden ve taşradaki taşınır konsolide görevlilerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür.

İlçe, il veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir.

Merkez dışı birimlerdeki konsolide görevlileri, il ve ilçede şube başkanlarına, bölgede bölge müdürlüklerine bağlıdırlar ve yaptıkları taşınır işlemleri ile ilgili olarak bağlı oldukları yöneticilere karşı sorumludurlar. Bu sorumluluk idari sorumluluktur.

Taşınır konsolide görevlileri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanarak harcama yetkilisince imzalanmış, muhasebe yetkilisince muhasebe kayıtlarına uygunluğu yönünden onaylanmış hesap cetvellerini konsolide eder ve kamu idaresinin taşınır hesap cetvellerini hazırlar. Hazırlanan cetveller, Yönetmelikte öngörülen süre içerisinde bir üstteki (ilçe’den il’e, il’den bölge teşkilatı varsa bölgeye, yoksa merkeze) konsolide görevlisine gönderilir

Muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları nelerdir?

a) Taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılır.

Taşınır malların muhasebeye kaydı bir belgeye dayanılarak yapılır. Bu belge “Taşınır İşlem Fişi”dir. Harcama birimleri tarafından en az üç nüsha düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde muhasebe yetkilisine gönderilir. Muhasebe yetkilileri, kendilerine gönderilen taşınır işlem fişi üzerindeki tutarları, ilgisine göre 150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabının, 253-Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının, 254- Taşıtlar Hesabının ve 255-Taşıtlar Hesabının II’nci düzey detay kodu hesabına kaydetmek suretiyle muhasebe kayıtlarında izleyecektir. Ayrıca yine harcama birimleri tarafından kullanılmış tüketim malzemelerini gösterir II’nci düzey detay kodunda düzenlenmiş ve süresinde muhasebe yetkilisine gönderilmiş onaylı liste ile dayanıklı malların çıkışını gösteren taşınır işlem fişleri aynı yöntem ile muhasebe kayıtlarına intikal ettirilir.

b) Muhasebe yetkilileri, harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra, harcama yetkilisine göndermekle görevli ve sorumludurlar.

Harcama birimlerince, envanter kayıtlarında miktar ve değer üzerinden izlenen taşınırlar, muhasebe birimlerince de değer olarak ayrıca izlenmekte ve böylece oto kontrol yapılmaktadır.

c) Muhasebe yetkililerinin bu Yönetmelikteki görevleriyle ilgili sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtlarının, dayanağı belgelere uygunluğu ile harcama birimlerince hazırlanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvellerini inceleyip onaylayarak harcama yetkilisine vermekle sınırlıdır.Taşınır mal işlemlerinde tutulacak defterler nelerdir?

Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır.

a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.

b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır.

c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.Taşınır mal işlemlerinde hangi belge ve cetveller kullanılır?

Taşınır işlemlerinde, işlem türüne göre aşağıda belirtilen belge ve cetveller kullanılır.

a) Taşınır İşlem Fişi (Örnek: 5; 5/A): İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak üzere 5 örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Müze ve kütüphanelerdeki eserler için ise 5/A örnek numaralı Taşınır İşlem Fişi kullanılır. Taşınır İşlem Fişleri en az üç nüsha olarak düzenlenir ve her malî yıl başında "1"den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Fiş, dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Taşınır İşlem Fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği hallerde, seri ve sıra numaralı olarak bastırılmış fişler kullanılır. Düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin nüshaları hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre işlem yapılır.

b) Zimmet Fişi (Örnek: 6; 6/A): Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir. Bu Fiş, vardiya usulü çalışılan yerlerde kullanılan kara taşıtları ve iş makineleri için işyerinde koordinasyonu sağlayan sorumlu yönetici adına düzenlenir. Demirbaş, makine ve cihazların kullanıma verilmesinde ise 6/A örnek numaralı Zimmet Fişi düzenlenir.

c) Taşınır İstek Belgesi (Örnek: 7): Bu Belge, ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.

ç) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek: 8): Bu Liste, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için iki nüsha olarak düzenlenir. Listenin bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

d) Taşınır Geçici Alındısı (Örnek: 9): Bu Alındı, muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde, taşınırların geçici olarak teslim alınmasında düzenlenir. Alındının birinci nüshası taşınırı teslim edene verilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilen taşınırlar için Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bu Fişin tarih ve numarası geçici alındının dosyasında saklanan ikinci nüshası üzerine kaydedilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen Taşınır Geçici Alındısı geri alınarak dosyasındaki ikinci nüshasıyla birleştirilir. Alındının geri alınamaması halinde ikinci nüshası üzerine durumu belirtir açıklama yapılır.

e) Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı (Örnek: 10): Bu Tutanak, taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması; yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi; hurdaya ayrılması ile canlı taşınırların ölmesi gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesini sağlamak amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır. Bir nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen Taşınır İşlem Fişine, ikinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek Taşınır İşlem Fişine eklenir. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır. Bu Tutanak, bu bentte sayılan hallerin ortaya çıkması durumunda, bu durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyon kararına, gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına, sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir ve verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

f) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek: 11): Bu Tutanak, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri arasındaki ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Taşınırlar tutanağa taşınır kodları itibarıyla kaydedilir. Kayıtlara göre ambarda bulunması gereken taşınırlar ile sayımda fiilen bulunan miktarlar, varsa fazla ve noksanlar Tutanakta gösterilir. Tutanak üç nüsha düzenlenir, bir nüshası devredene, bir nüshası devir alana verilir ve üçüncü nüshası dosyasında saklanır.

g) Sayım Tutanağı (Örnek: 12): Bu Tutanak, taşınırların sayım işlemlerinde taşınır II nci düzey detay kodu itibarıyla düzenlenir ve taşınırlar Tutanağa taşınır kodu düzeyinde kaydedilir. Tutanağın sayım fazlası veya noksanına ilişkin sayfalarının bir nüshası, giriş-çıkış işlemleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişi ekine, bir nüshası da Taşınır İşlem Fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır. Sayım tutanakları, dosyasında bir bütün olarak saklanır.

ğ) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek: 13): Bu Cetvel, taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerinde taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir. Cetvelin "Gelecek Yıla Devir" sütununda gösterilen miktarın, yıl sonlarında sayım tutanaklarının "Sayımda Bulunan Miktar" sütununda gösterilen miktara eşit olması gerekir.

h) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 14): Bu Cetvel, harcama biriminin taşınır yönetim hesabının çıkarılması amacıyla taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi tarafından harcama birimi itibarıyla taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar bu Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

ı) Taşınır Hesap Cetveli (Örnek: 15): Bu Cetvel, taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenir. Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli esas alınarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenen bu Cetvele taşınırlar taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

i) Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek: 16): Bu Cetvel, merkezdeki taşınır konsolide görevlisince kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılması amacıyla taşınır konsolide görevlilerinden alınan Taşınır Hesap Cetveline dayanılarak taşınır I inci düzey detay kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır II nci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

j) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek: 17): Bu Cetvel, kamu idaresinin taşınır kesin hesabının çıkarılmasına ilişkin işlemlerde taşınır hesap kodunda gösterilen her bir taşınır grubu için düzenlenir ve taşınırlar Cetvele taşınır I inci düzey detay kodu düzeyinde kaydedilir.

k) Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek: 18): Bu Cetvel, kamu idarelerinin elinde bulunan veya müzelerdeki tarihi ve sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphanelerde bulunan yazma ve basma nadir eserler ile diğer materyallerin yönetim hesaplarının verilmesinde düzenlenir.Taşınır mal işlemlerinde kullanılan defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması mümkünmüdür?

Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.

Kamu idareleri, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere bağlı kalmak ve Bakanlığın uygun görüşünü almak koşuluyla özel düzenleme yapabilir ve gereken hallerde bu Yönetmelikte yer alan defter, belge ve cetveller yanında başka defter, belge ve cetveller de kullanabilirler.
Hangi hallerde taşınır işlem fişi düzenlenmez?

İhtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere satın alınarak depolanan ya da arşivlenenler ile süreli yayınlardan ciltletilmiş olanlar hariç olmak üzere aşağıda sayılan hallerde Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez.

1) Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler,

2) Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar,

3) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları,

4) Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri.


Taşınır malların kaydı ve takibi zorunlumudur?

Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır.

Bu çerçevede;

a) Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar,

b) Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar,

c) Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,

miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.

Taşınırların kayıt işlemleri, hangi belgeye dayanılarak yapılır?

Taşınır malların giriş ve çıkış kayıtları, giriş için ayrı, çıkış için ayrı düzenlenen Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılır.


Taşınırların kayıt işlemleri ne zaman yapılır?

Taşınırlar, edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş; tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir.

Taşınır mallar ambara girdiği yani teslim alındığı anda, ambardan çıktığı yani teslim edildiği anda taşınır işlem fişi düzenlenmeli ve ambardaki fiili durum ile kaydi durum arasındaki uyumun sağlanması bakımından aynı günün akşamına kadar ilgili defterlere kaydedilmelidir.

Taşınır malların kayıt işlemlerinde hangi değerler esas alınır?

a) Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,

b) Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,

c) Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer,

esas alınır.
Değer tespit komisyonu nasıl oluşur ve taşınır malın değeri nasıl tespit edilir?

Değeri belli olmayan taşınır malların kayda esas alınan değerleri değer tespit komisyonu tarafından belirlenir.

Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur.

Komisyon, ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanmak suretiyle taşınır malın değerini tespit edebilir.Satın alınan taşınır mallar hangi değer üzerinden kayıtlara alınacaktır?

Satın alınan taşınır mallar, maliyet bedeli üzerinden kayıtlara alınacaktır. Maliyet bedeli, alış bedeline, vergi resim ve harçlar ile taşınırların ambarlara getirileceği yere kadar yapılan bütün giderlerin (sigorta, nakliye, yükleme, boşaltma, ambalaj gibi) ilave edilmesi suretiyle bulunur.


Katma değer vergisi mükellefi olmayan kamu idarelerinde taşınır malın toplam ve birim maliyet bedeli nasıl tespit edilir?

Katma değer vergisi mükellefi olmayan kamu idarelerinde taşınır malın toplam maliyet bedeli, alış bedeli, vergi, resim, harç ve diğer giderlerin toplamından oluşur.

Birim maliyet bedeli ise aşağıdaki gibi tespit olunur.

Örnek: KDV mükellefi olmayan A dairesi tarafından KDV hariç bedel üzerinden; paketi 5,00 YTL’den 200 paket A-4 Fotokopi kağıdı, adedi 40,00 YTL olan 20 adet Fotokopi makinesi toneri alınmış ve toplam 1.404,00 YTL fatura düzenlenmiştir.

Sıra No

Cinsi

Ölçüsü

Adedi

Birim Fiyatı


Tutarı (YTL)

1

A-4 Fotokopi Kağıdı

Paket

200

5,00

1.000,00

2

Mekanizmalı Klasör

Adet

100

3,00

300,00
TOPLAM MAL BEDELİ


1.300,00
KDV (%8)


104,00
GENEL TOPLAM


1.404,00

Bu taşınırların kayda esas toplam maliyet bedeli 1.404,00 YTL’ dir. Taşınırların herbirine ait birim maliyet bedelinin hesabında aşağıdaki formül uygulanır.
A-4 Fotokopi Kağıdının Birim Maliyeti =

(

A-4 Fot.Kağ.Top. Bed. X Top. KDV

)

+ A-4 Fot. Kağ. Top. Bedeli
KDV’siz Toplam Mal BedeliA-4 Fotokopi Mal BedeliA-4 Fotokopi Kağıdının Birim Maliyeti =

(

1000 X 104

)

+ 1000
1300200=
80 X 1000


200
=
5,4Mekanizmalı Plas. Klas. Birim Maliyeti =

(

Mek.Plast.Kl.Top.Bed. X Top. KDV

)

+ Mek.Plas.Kl. Top. Bedeli

KDV’siz Toplam Mal Bedeli
Mekanizmalı Plas.Kl. Top. Adedi

Mekanizmalı Plas. Klas. Birim Maliyeti =

(

300 X 104

)

+ 300
1300100=
24 X 300


100
=
3,24Yüklə 0.53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin