T. c valiLİĞİ İlkokulu Müdürlüğü 08/10/2014 KonuYüklə 75.36 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü75.36 Kb.
T.C

………………………… VALİLİĞİ

………….. İlkokulu Müdürlüğü
08/10/2014

Konu: 2014–2015 Eğitim- Öğretim yılı 1. dönem 1. okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantısı
Gündem:

1- Açılış konuşması-yoklama,

2-Resmi Gazetede yayınlanan 14 Mart 2009 gün ve 27169 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu ve sınıf rehber öğretmenlerini ilgilendiren bölümlerinin okunması,

3-2013-2014 eğitim-öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

4-Okul çerçeve planının incelenmesi ve sene içerisinde yapılacak rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin görüşülmesi,

5-Şiddetin önlenmesi, okul başarısının artırılması, okul öğrenci temsilcisi seçimi, velilerle yapılacak çakışmalar ve rehberlik servisinin öncülüğünde yapılabilecek sosyal faaliyetler konularında görüş alışverişinin yapılması,

6- Dilek ve temenniler.
………………………….. İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE;
Aşağıda isimleri yazılı öğretmenlerin 2014- 2015 eğitim- öğretim yılı 1. dönem 1. okul

rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantısına 09/10/2014 Çarşamba günü saat 12:00’da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okul müdürünün odasında hazır bulunmalarını rica ederim.

………………………………….

Okul Müdürü


AD- SOYAD

SINIF

İMZA
Müdür Yardımcısı
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
1/C2/C3/C4/BOkul Aile Birliği TemsilcisiOkul Öğrenci Temsilcisi


T.C

…………………………… VALİLİĞİ

………………………….İlkokulu Müdürlüğü
19/02/2014

Konu: 2014–2015 Eğitim- Öğretim yılı 2. dönem 1. okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantısı
Gündem:

1- Açılış konuşması-yoklama,

2-Resmi Gazetede yayınlanan 14 Mart 2009 gün ve 27169 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu ve sınıf rehber öğretmenlerini ilgilendiren bölümlerinin okunması,

3-2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci dönem rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

4-Velilerle yapılacak çalışmalar ve rehberlik servisinin öncülüğünde yapılabilecek sosyal faaliyetler konularında görüş alışverişinin yapılması,

5-2014-2015 eğitim–öğretim yılı birinci döneminde yapılan rehberlik servisi teftişi sonucunun okunması,

6-Dilek ve temenniler.
……………………………… İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNE;
Aşağıda isimleri yazılı öğretmenlerin 2014- 2015 eğitim- öğretim yılı 2. dönem 1. okul

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu toplantısına 25/02/2015 Çarşamba günü saat 12:00’da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere okul müdürünün odasında hazır bulunmalarını rica ederim.

………………………………..

Okul Müdürü


AD- SOYAD

SINIF

İMZA
Müdür Yardımcısı
Rehber Öğretmen
1/C2/C3/C4/BOkul Aile Birliği TemsilcisiOkul Öğrenci Temsilcisi
2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

…………………………………………… İLKOKULUREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

OKUL YÜRÜTME KOMİSYONU TOPLANTISI

TOPLANTI NO:1

TOPLANTI TARİHİ: 09.10.2014

TOPLANTI YERİ: ………………………..
GÜNDEM:

1- Açılış konuşması-yoklama,

2-Resmi Gazetede yayınlanan 14 Mart 2009 gün ve 27169 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu ve sınıf rehber öğretmenlerini ilgilendiren bölümlerinin okunması,

3-2013-2014 eğitim-öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

4-Okul çerçeve planının incelenmesi ve sene içerisinde yapılacak rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin görüşülmesi,

5-Şiddetin önlenmesi, okul başarısının artırılması, okul öğrenci temsilcisi seçimi, velilerle yapılacak çalışmalar ve rehberlik servisinin öncülüğünde yapılabilecek sosyal faaliyetler konularında görüş alışverişinin yapılması,

6- Dilek ve temenniler.
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ
GÜNDEM 1:

Açılış konuşması - yoklama:

2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı ………. İlkokulu Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantısı okul müdürü Sayın ………….. başkanlığında 09.10.2014 tarihinde saat 12:00’ da müdür bey’in odasında önceden belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Okul Müdürü ……………………… iyi dileklerini dile getirerek toplantıyı başlattı.

Yapılan yoklamada herkesin hazır bulunduğu görülmüştür. Açılış konuşması ve yoklama yapıldıktan sonra gündemin 2. maddesine geçildi.


GÜNDEM 2:

Resmi Gazete de yayınlanan 14 Mart 2009 gün ve 27169 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu ve sınıf rehber öğretmenlerini ilgilendiren bölümlerinin okunması:

Okul Psikolojik Danışmanı …………………. söz alarak, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun ve sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerini, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin amacını Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinden okudu. Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun yılda üç defa toplanması gerektiğini, şuandaki toplantının birinci dönem ilk toplantısı olduğunu, ikinci dönem başında ve sene sonunda iki toplantının daha yapılacağını, başarılı-sorunsuz bir dönem geçirmek amacıyla komisyon toplantılarının yapılması gerektiğini ve toplantıya katılan bütün arkadaşlara teşekkür ettiğini söyledi.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyelerinin isimleri okundu.

Gündemin diğer maddesine geçildi.
GÜNDEM 3:

2013-2014 eğitim-öğretim yılı rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

Konu ile ilgili olarak söz alan okul müdürü ……………………. okul genelinde başarılı ve sorunsuz bir eğitim-öğretim yılı geçirdiğimizi bu süreçte rehberlik hizmetlerinde de ciddi anlamda aksaklıkların olmadığını ifade etmiştir. Gündemin 4. maddesine geçilmiştir.


GÜNDEM 4:

Okul çerçeve planının incelenmesi ve sene içerisinde yapılacak rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin görüşülmesi,

Rehber öğretmen ……………………….. ………………………. Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürlüğünce gönderilen taslak ilkokullar rehberlik hizmetleri yıllık çerçeve planlarının okulumuza uyarlanarak okul bazında ve sınıflar bazında rehberlik çerçeve planlarının hazırlandığını belirtmiştir. Komisyon üyelerinin planları inceleyerek görüş ve önerilerini belirtmelerini istedi. Komisyon üyeleri planları incelediler ve onayladılar. Rehber öğretmen ……………………………….. 1. sınıfa yeni kayıt yaptırmış bütün öğrencilere tanıma formlarının dağıtılacağını ve geri alınarak sınıf öğretmenleri tarafından ve şahsi olarak incelenerek hem öğrencilerin hem de ailelerin daha ayrıntılı bir şekilde tanınacağını ifade etmiştir. Bu formlar sayesinde sınıflarda sorun yaşayan ya da sorun yaşama riski olan öğrencilerin tespit edilerek rehberlik servisine yönlendirildiğini belirtilmiştir. Ayrıca sene başında tüm 1. sınıf öğrencilerine snell göz tarama testi yapılmasının planlandığı ve sorun olduğu tahmin edilen öğrencilerin sınıf öğretmenleriyle işbirliği yapılarak sınıf ortamlarında gerekli tedbirlerin alınacağı ve ailelerin doktora yönlendirileceği ifade edilmiştir. Okulumuz 3. sınıf öğrencilerine TKT 7-11 testi uygulanarak hangi alanlarda daha başarılı ya da hangi alanlarda eksikliklerinin olduğu tespit edilecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Bu test sonuçları öğrencilerle ve sınıf öğretmenleriyle paylaşılacaktır. Rehberlik servisi olarak bu test sonuçlarına göre görüşülmesi gereken öğrenci listesi oluşturulacaktır. Çok düşük performans gösteren öğrenciler rehberlik araştırma merkezine; çok yüksek başarı gösteren öğrenciler bilim sanat merkezine yönlendirilecektir. Çerçeve planında belirtilen rehber öğretmenin yapması gereken etkinlikleri bütün sınıflarda yapmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Rehberlik panosunun düzenlenmesi, okul öğrenci meclisi başkanlık seçimi, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tespiti, devamsızlıkların takibi, maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin belirlenmesi gibi çalışmaların sene içerisinde eksiksiz yürütüleceği belirtilmiştir.

Ayrıca öğrencileri daha yakından tanımak ve değer yargılarını ortaya çıkarmak amacıyla cümle tamamlama testinin uygulanacağını; daha küçük çocuklara ise resimler yaptırılacağını ifade etmiştir. Rehber öğretmen olarak veli toplantılarına sınıflar bazında katılacağını belirtmiştir. Okul personeli, öğrenciler ve veliler hakkında genel olarak bazı bilgiler edindiğini bu bilgiler doğrultusunda aileleri bilinçlendirmek amacıyla seminere daha ağırlık vereceğini söylemiştir. Bilgi yarışması yapmak ve sınıflar arası spor müsabakaları düzenlemek gibi sosyal etkinliklere daha çok zaman ayırmanın öğrencileri okula bağlamak ve motive etmek için önemli olduğunu vurgulamıştır. Gündemin diğer maddesine geçildi.
GÜNDEM 5:

Şiddetin önlenmesi, okul başarısının artırılması, okul öğrenci temsilcisi seçimi, velilerle yapılacak çalışmalar ve rehberlik servisinin öncülüğünde yapılabilecek sosyal faaliyetler konularında görüş alışverişinin yapılması,

Okul müdürü …………………………. sınıf rehber öğretmenlerinden geçen seneden problemi olduğu tespit edilen öğrencilerin bir an önce rehberlik servisine bildirilmesini ve öğrencilere ait bilgilerin rehber öğretmenlerle işbirliği yapılarak güncelleştirilmesini istedi. Okul rehber öğretmenleriyle işbirliği içinde çalışmanın faydalarından bahsetti.

2-C sınıf rehber öğretmeni ………………………… okulumuzdaki velilere yönelik anne-baba tutumları, aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

Rehber öğretmen ………………………. sınıf ortamında şiddete eğilim gösteren öğrencilerin bir an önce idare ve rehberlik servisine yönlendirilmesinin öneminden bahsetmiştir. Şiddete hiçbir şekilde müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak en ufak şakalaşma bile olsa öğrencilerin uyarılması ve rehberlik servisine yönlendirilerek oluşabilecek tehlikelerin önüne geçilmesi gerektiğinden bahsetmiştir.

Okul müdürü ………………………………. bahçe nöbeti tutacak öğretmenlerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Okulumuzun başarı durumunun artık tek bir sınavla ölçülmesinin mümkün olmadığını bundan sonra her yönüyle mükemmel kişiliğe sahip öğrenciler yetiştirmenin en büyük başarı ölçütü olacağını ifade etmiştir.

Gündemin diğer maddesine geçildi.


GÜNDEM 6:

Dilek ve temenniler,

2014- 2015 Eğitim- Öğretim yılının başarılı ve sağlıklı bir yıl olması dileği ile toplantı sona erdirildi.


ALINAN KARARLAR:


  1. Yıl boyunca sınıf rehber öğretmenlerine etkinlikler ve talep ettikleri konularda müşavirlik edilmesine,

  2. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik servisi ile sürekli işbirliği halinde olmasına,

  3. Rehberlik servisinde danışma sürecine alınacak öğrencilerin derslerden alınması gerektiğinde rehber öğretmeninin matbu bir belge kullanarak ders öğretmenlerinin ve okul idaresinin haberdar edilmesine,

  4. Rehberlik etkinliklerin yıllık dağıtılmasına,

  5. Şiddeti içeren her türlü hareketin şaka dahi olsa görmemezlikten gelinmemesine,

  6. Sosyal etkinliklerin arttırılmasına,

  7. Bazı öğrencilerin rehberlik araştırma merkezine ya da bilim sanat merkezine yönlendirilmesine,

  8. Velilerle yapılacak çalışmalara daha çok zaman ayrılmasına karar verilmiştir.

Müdür Yardımcısı Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen


3-C Sınıf Rehber Öğretmeni 2-C Sınıf Rehber Öğretmeni 1-C Sınıf Rehber Öğretmeni


4-B Sınıf Rehber Öğretmeni Okul Aile Birliği Temsilcisi Okul Öğrenci Temsilcisi


10/10/2014

………………


Okul Müdürü


2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

………………………………………… İLKOKULUREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

OKUL YÜRÜTME KOMİSYONU TOPLANTISI

TOPLANTI NO:2

TOPLANTI TARİHİ: 25.02.2015

TOPLANTI YERİ: ……………………
GÜNDEM:

1- Açılış konuşması-yoklama,

2-Resmi Gazetede yayınlanan 14 Mart 2009 gün ve 27169 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu ve sınıf rehber öğretmenlerini ilgilendiren bölümlerinin okunması,

3-2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci dönem rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

4-Velilerle yapılacak çalışmalar ve rehberlik servisinin öncülüğünde yapılabilecek sosyal faaliyetler konularında görüş alışverişinin yapılması,

5- 2014-2015 eğitim–öğretim yılı birinci döneminde yapılan rehberlik servisi teftişi sonucunun okunması,

6-Dilek ve temenniler.
GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ
GÜNDEM 1:

Açılış konuşması - yoklama:

2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı ……………..İlkokulu Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantısı okul müdürü Sayın …………..başkanlığında 25.02.2015 tarihinde saat 12:00’ da Müdür Bey’in odasında önceden belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Okul Müdürü ………………………… iyi dileklerini dile getirerek toplantıyı başlattı.

Yapılan yoklamada okul aile birliği başkanı ………………… ve okul öğrenci temsilcisi ………………………. toplantıda hazır bulunmadığı görülmüştür. Açılış konuşması ve yoklama yapıldıktan sonra gündemin 2. maddesine geçildi.


GÜNDEM 2:

Resmi Gazete de yayınlanan 14 Mart 2009 gün ve 27169 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunu ve sınıf rehber öğretmenlerini ilgilendiren bölümlerinin okunması:

Okul Psikolojik Danışmanı ……………………… söz alarak, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun ve sınıf rehber öğretmenlerinin görevlerini, Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin amacını Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri yönetmeliğinden okudu. Rehberlik Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun yılda üç defa toplanması gerektiğini, şuandaki toplantının ikinci dönem ilk toplantısı olduğunu, sene sonunda bir toplantının daha yapılacağını, başarılı-sorunsuz bir dönem geçirmek amacıyla komisyon toplantılarının yapılması gerektiğini ve toplantıya katılan bütün arkadaşlara teşekkür ettiğini söyledi.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu üyelerinin isimleri okundu.

Gündemin diğer maddesine geçildi.
GÜNDEM 3:

2014-2015 eğitim-öğretim yılı birinci dönem rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetlerinin değerlendirilmesi,

Konu ile ilgili olarak söz alan okul rehber öğretmeni ……………………. okul genelinde başarılı ve sorunsuz bir eğitim-öğretim dönemi geçirdiğimizi bu süreçte rehberlik hizmetlerinde de ciddi anlamda aksaklıkların olmadığını ifade etmiştir. Birinci dönemde rehberlik servisinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermiştir.

-Okul rehberlik hizmetleri çerçeve planı hazırlanmıştır.

- Sınıflar bazında sınıf rehberlik planları hazırlanmıştır.

- Okula yeni kayıt yaptıran 1. Sınıf öğrencilerine oryantasyon çalışması yapılmıştır.

- 1. Sınıf öğrencilerini yakından tanımak amacıyla öğrenci tanıma formu uygulanmıştır.

- Okul psikolojik danışma rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu toplantısı yapılmıştır.

- 1. Sınıf öğrencilerinin tamamına Snellen göz tarama testi uygulanmıştır.

- 3. Sınıf öğrencilerinin tamamına Cümle tamamlama testi uygulanmıştır.

- 2-A sınıfı öğrencilerine seviye belirleme testi uygulanmış ve veli memnuniyeti anketi uygulanmıştır.

- Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin tespiti yapılmıştır.

- Okul öğrenci meclisi başkanlık seçimi koordine edilerek tamamlanmıştır.

- Bazı sınıfların veli toplantılarına katılarak anne-baba tutumları anlatılmıştır.

- Rehberlik planında yer alan rehberlik etkinlikleri fotokopi ile çoğaltılarak sınıf rehber öğretmenlerine dağıtılmıştır.

- Öğrencilerin kulüplere seçilmesi süreci takip edilmiştir.

- 9 öğrenci Rehberlik ve Araştırma merkezine yönlendirilmiştir.

- Kayıt altına alınan 40 öğrenciyle görüşmeler devam etmekte ve sene başından itibaren rehberlik servisinde yaklaşık 100 öğrenciyle görüşme yapılmıştır.

- Rehberlik panosu düzenlenmiştir.

- 3. Sınıf öğrencilerine TKT 7-11 testi uygulanmaktadır.

- Özel eğitim sınıfında bulunan 8 öğrencinin BEP hazırlama sürecinde etkin rol alınmıştır.

- Çeşitli sınıflarda bulunan 5 kaynaştırma öğrencisi sürekli takip edilmektedir.

- 4-B sınıfı öğrencilerine verimli ders çalışma sunumu yapılmıştır.

- 1-D sınıfı öğrencilerine Aile resmi çiz uygulaması yapılarak öğrencilerin ailedeki bireyleri nasıl algıladıkları yorumlamaya çalışılmıştır.

Gündemin 4. maddesine geçilmiştir.


GÜNDEM 4:

Velilerle yapılacak çalışmalar ve rehberlik servisinin öncülüğünde yapılabilecek sosyal faaliyetler konularında görüş alışverişinin yapılması,

Sınıf öğretmeni ……………………………… okul olarak sosyal faaliyetlere daha çok ağırlık vermemiz gerektiğini vurgulamıştır.

Okul rehber öğretmeni …………………… rehberlik servisi koordinatörlüğünde 3. Sınıflar arası bilgi yarışması düzenleneceğini ifade etmiştir.

Okul Müdürü …………………… kermes yapılarak velilerin okulu sahiplenmesine ve velilerle kaynaşmanın sağlanmasına yardımcı olunabileceğine vurgu yapmıştır. Emniyet Müdürlüğünden ve Toplum sağlığı merkezinden uzmanlar okulumuza davet edilerek şiddet, madde bağımlılığı, güvenli internet kullanımı gibi konularda seminerlerin düzenlenmesinin yararlı olacağından bahsetmiştir.

Gündemin diğer maddesine geçildi.
GÜNDEM 5:

2014-2015 eğitim–öğretim yılı birinci döneminde yapılan rehberlik servisi teftişi sonucunun okunması,

2014-2015 eğitim–öğretim yılı birinci döneminde yapılan rehberlik servisi teftişi sonucu okul müdürü ………………………tarafından okunmuştur. Müfettişler tarafından eksik görülen çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulanmıştır. Özel eğitimin ve bireyselleştirilmiş eğitim planlarının öneminden bahsedilmiştir.

Gündemin diğer maddesine geçildi.
GÜNDEM 6:

Dilek ve temenniler,

2014- 2015 Eğitim- Öğretim yılının ikinci döneminin başarılı ve sağlıklı bir şekilde geçmesi dileği ile toplantı sona erdirildi.


Müdür Yardımcısı Rehber Öğretmen

3-C Sınıf Rehber Öğretmeni 2-C Sınıf Rehber Öğretmeni 1-C Sınıf Rehber Öğretmeni4-B Sınıf Rehber Öğretmeni Okul Aile Birliği Temsilcisi Okul Öğrenci Temsilcisi
25/02/2015

………………….. Okul Müdürü
Kataloq: meb iys dosyalar
meb iys dosyalar -> Bunlari biLİyor musunuz?
meb iys dosyalar -> Eylemler cümlede iş, oluş, kılış, hareket durura bildiren sözcüklerdir. Eylemler tek başlarına kullanılamazlar; bu nedenle eylem kök ya da gövdesi, zaman ve kişi kavramı kazanarak anlam ve anlatım sağlanır
meb iys dosyalar -> 75. yil cumhuriyet ortaokulu okul aile biRLİĞİ YÖnetim kurulunun 2014–2015 yili iÇİn genel kurula sunulacak tahmiNİ BÜTÇe taslağidir
meb iys dosyalar -> ŞAİrler, yazarlar kulüBÜ TÜZÜĞÜ I. Kulüp kiMLİĞİ: Madde 1
meb iys dosyalar -> Ek-12 okul gezileri ÇERÇeve sözleşmesi (Ek 2008/26804 rg) madde 1- sözleşmenin Tarafları
meb iys dosyalar -> ALİÇETİnkaya iLKÖĞretim okulu çevre incelemesi 1- uydukent’İn adi
meb iys dosyalar -> Maliye bakanliği muhasebat Genel Müdürlüğü
meb iys dosyalar -> 1111 sayili askerlik kanununun geçİCİ 46 nci maddesi uyarinca bedelli askerlik uygulamasi kapsaminda toplanan kaynağin kullaniminin muhasebeleşTİRİlmesine iLİŞKİn uygulama kilavuzu
meb iys dosyalar -> 11 mart ilkokulu okulun tariHÇESİ
meb iys dosyalar -> Neden imam-hatip ortaokulu 1- İmam Hatip Okulları nedir?

Yüklə 75.36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin