T. C. Orman ve su iŞleri bakanliği VIII. BÖlge müDÜRLÜĞÜ konya IL Şube müDÜRLÜĞÜ karatay iLÇESİ akbaş, karadona ve divanlar mahallesi sinirlarinda bulunan memeli yaban hayvani
Yüklə 177.45 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü177.45 Kb.


T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - KONYA İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KARATAY İLÇESİ AKBAŞ, KARADONA VE DİVANLAR MAHALLESİ SINIRLARINDA BULUNAN MEMELİ YABAN HAYVANI (YABAN KOYUNU) ÜRETME YERİNDE GENEL TEMİZLİK VE YABAN KOYUNU BAKIMI HİZMET ALIMINDA (36 AY – 6 İŞÇİ) UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAME
MADDE 1 –İŞİN KONUSUVE KAPSAMI:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, VIII. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Şube Müdürlüğü’nün görev alanı içerisinde bulunan, Karatay İlçesi Akbaş, Divanlar ve Karadona Mahallesi sınırlarında Memeli Yaban Hayvanı (Yaban koyunu) Üretme Yerinde ve Konya İli Selçuklu, Altınekin, Karatay İlçe mülki sınırlarında yer alan Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında muhtelif yerlerde bulunan su depoları, su olukları ve yem depolarının genel temizlik ile Yaban koyunu hayvanlarının bakım, yemleme ve saha kontrolü gibi rutin işlemleriyle ilgili hizmetlerin, 6 (altı) işçi ile 24 saat esasına göre vardiya sistemiyle, yönetimin koyduğu kurallar çerçevesinde yürütülmesi, yasalar çerçevesinde hukuki kurallara uymak suretiyle görevin ifası için şartnamelerde belirtilen genel temizlik ve yaban koyunu bakımı hizmetlerinin yürütülmesi işidir.


İşçilerin Görevi: Temizlik, Hayvan Bakım ve Beslemesi, Çevre Düzenlemesi ve Bakımı, Envanter, Yakalama, Markalama ve Aşılama işleri, Taşıma, Tesis Alet Malzeme ve Ekipmanların Kontrolü ve çalıştırılması, Yaban Koyunlarının besin ihtiyacı için yem bitkisi ekim, dikim ve hasat işlerine yardımcı olmak ve Mevcut Kamera İzleme sisteminin kullanılması, Üretme yeri ve çevresinde İdare açısından aykırı bir durum olması (yasadışı avcılık, yaban koyunu ölümü, sahada tarla açma ve ağaç kesimi, kafes tel açılması, yangın vb.) durumunda idare yetkililerine bilgi verilmesi işlerinin yürütülmesidir.
YAPILACAK İŞLER
MADDE 2 - GENEL TEMİZLİK VE YABAN KOYUNU BAKIMI HİZMETİ:

Genel Temizlik ve Yaban koyunu Bakım hizmetleri aşağıda belirtilen şekilde yürütülecektir.


2.1. Temizlik, Hayvan Bakım ve Beslemesi: İstasyonda bulunan tüm binaların dış ve kullanım alanları idare binası ve deposu, İstasyonda bulunan istasyona ait bekçi evi, garaj, depo ve kümesler, tuvaletler, lavabolar, tavanlar, kapılar, pencereler, lamba, dolap içi ve üzerleri, çöp kutuları, Yaban koyunu taşıma kafesleri, Yem ve Malzeme deposu, su depoları (istasyon içinde 3 (Üç) istasyon dışında 5 (Beş) adet olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet su deposu ve oluğu) ve su olukları, istasyon içi yollar ve yeşil alanların temizliği ayrıca ihtiyaç duyulan diğer temizlik işlerinin yapılmasıdır.

Yaban koyunu yemlik ve suluklarının temizliği, Yaban koyunlarının bakımı, gözetimi, yemlenmesi ve sulanması, yem üretim faaliyetlerinin yerine getirilmesi, Üretme yerinin her türlü yabancı maddeden temizlenmesi, binaların tüm pencereleri ve aksamının temizliği ile camların temizliği idarece belirlenecek program dâhilinde yapılacaktır.

Yaban koyunlarının gözlenmesi, sayılması, hastalıklarının kontrol altında tutulması için yapılacak müdahaleler, nakil yapılacak olması durumunda taşıma kafeslerinin taşınması, araçlara yüklenmesi vb. yapılacak işler kapsamındadır.

Yaban koyunlarının bakımı ve beslenmesi İdare tarafından belirlenen şartlarda (ne kadar yem verilecek, hangi yem verilecek vb.) yapılacak olup, bakım işlemlerinin dışında, Üretme yeri içinde bulunan idare binasında beklenecektir.

Yaban koyunlarının beslenmesinde kullanılacak olan yemler, idare tarafından temin edilecektir.

Yaban koyunlarının hasta olup olmadıklarının kontrol edilmesi bakımından Üretme yeri idarenin belirlediği sıklıkta gece-gündüz sürekli olarak gezilerek, ölü, yaralı, hasta vb. Yaban koyunu olup olmadığı tespit edilerek, derhal idare yetkililerine haber verilecektir.

İdare gerek gördüğü takdirde saha içerisinde kullanılması amacıyla araç tahsis edebilecektir. Saha dışında araç kullanılması idarenin izni ile gerçekleşecektir. Bu sebep ile, görevlendirilecek personellerin tamamı en az B sınıfı ehliyet sahibi ve araç kullanmayı peşinen kabul eder.

2.2. Çevre Düzenlemesi ve Bakımı: Ağaçların budanması bakımı, çiçeklerin, ağaçların ve çim alanların sulanması, alanın çapalanması, ot biçimi bakım ve temizliğinin yaptırılmasıdır.

2.3.Taşıma, Yakalama, Markalama ve Aşılama: İstasyondaki Yaban koyunlarının idarece planlanan zamanlarda yakalanması, aşılanması, markalanması ve nakil işleminin yapılması, ayrıca yaban koyunlarının bakımında kullanılan her türlü malzemenin taşınması işlerini yerine getirecektir.

2.4. Tesis Alet Malzeme Ve Ekipmanların Kontrolü ve Çalıştırılması: Tesiste çalışan tüm alet, malzeme ve ekipmanlarının (jeneratör, derin su kuyusu pompası, katı yakıtlı kalorifer kazanı) çalıştırılması ve sürekli çalışır halde olup olmadıklarının kontrolü yapılacak, (Elektrik kesintisi, su arızası, Üretme yerine yabancı hayvan girişi, tel ihatanın tahrip olması, kapıların veya telin açık kalması Yaban koyunlarının kaçması, Üretme yerine izinsiz insan girmesi, izinsiz avcılık yapılması vb.) oluşan arızalara ve aksaklıklara hemen müdahale edilecek konu hakkında idareye anında bilgi verilecektir.

Tesisde bulunan tüm araç, gereç, alet, edavat ve malzemeler görevlendirilecek personele zimmetlenecektir. Araç, gereç, alet, edavat ve malzemelerde meydana gelebilecek her türlü zarar ilgili personellerden tahsil edilecektir.


MADDE 3 - YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN ÇALIŞTIRALACAK PERSONEL AŞAĞIDA YAZILI BULUNAN KURALLARA UYMAK ZORUNDADIR:

3.1. Özellik arz eden, temizlenecek kısım ile kıymetli alet ve eşyalar (Kamera izleme sistemi) taşıdığı özellikler dikkate alınarak idarenin yetkili ve sorumlu personeli hazır bulunmadıkça temizlenmeyecektir.

3.2. Temizlik nedeniyle yerlerinden alınan eşyalar yine aynı yerine muntazam bir şekilde konulacak, eşyanın nakil ve yer değiştirme sırasında zemin ve duvarlara zarar vermemesi için azami gayret gösterilecektir.

3.3. Çöpler binanın dışında idarenin göstereceği yere çöp poşetleri içinde konulacaktır. Çöplerin birikmesine meydan verilmeyecektir.

3.4. Tuvaletler ve lavabolar deterjanlı su ile günde en az üç defa yıkanacaktır. Ayrıca her hafta bir defa idarece belirlenecek günde dezenfekte edilecek ve tazyikli su ile iç kısımları yıkanacaktır.

3.5. Çöpler çöp arabası ile taşınacak. Çimlerin biçilme süreleri ve boyları mevsimine göre idare tarafından belirlenecek, ağaç ve bahçe temizliğinde çalışan işçiler bahçenin genel bakımını da yapacaktır.

3.6. Faaliyet sırasında tesiste Ölü Yaban koyunu, Yaban Hayvanı, Derisi, Boynuzu, İskeleti görülmesi durumunda derhal idareye bildirilecektir. İdarenin talimatı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

3.7. Çalışma esnasında Yaban koyunlarının hassasiyeti dikkate alınarak azami özen gösterilerek gürültüye neden olunmayacak, Yaban koyunlarının bulunduğu üretme yerine idarenin bilgisi dışında kimse alınmayacaktır.

3.8. Görevi, kendisine verilen özel giysilerini giyerek ifa edecek,

3.9. Giysisini ve özel tesisatını temiz ve ütülü bulunduracak,

3.10. Erkek elemanlar günlük sakal tıraşını aksatmayacak,

3.11. Çalıştığı yerin tertip, düzen ve temizliğine özen gösterecek,

3.12. Görev süresince görev dışı işlerle uğraşmayacak, iş takibinde bulunmayacak,

3.13. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çıkarılan Devlet Memurları Kılık-Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen şeklin dışında saç, sakal uzatılmayacak, favori, bıyık bırakılmayacak.

3.14. Görev alanında yemek ve ihtiyaç molaları haricinde, görev mahallinde hiçbir surette sigara içilmeyecek,

3.15. Firma, Orman ve Su İşleri Bakanlığı VIII. Bölge Müdürlüğü Konya İl Şube Müdürlüğü ile uyum içinde çalışacaktır.

3.16. Görev sırasında fotoğraflı kimlik takacaktır, Görevlinin ismi 5 metre mesafeden rahatça okunacak büyüklükte yazılacaktır.

3.17. Konya Şube Müdürlüğü, firmanın çalıştıracağı (veya çalıştırdığı) kişi/kişileri istediği takdirde gerekçe göstermeden değiştirme hakkına sahiptir.

3.18. Yüklenici tarafından çalıştıracak personele idarenin bilgisi dahilinde oryantasyon ve hizmet içi eğitim programı uygulanacaktır.

3.19. Yüklenici, Konya Şube Müdürlüğü bilgisi haricinde personeli işe alma, işten çıkarma, uzaklaştırma veya görevden alma yoluna gidemez.

3.20. Görevliler görevlerini devir ederken ve alırken devir-teslim defterini imzalayarak görevini devir teslim edecek olup, bu deftere göreve başlama tarihi, saati, yazılıp varsa önemli olaylar not edilecektir. (devir teslim defteri yüklenici tarafından tedarik edilecektir.)

3.21. Görevlilerin sahaya nakli yüklenici tarafından sağlanacaktır. İdarenin aynı yer için kendi personelinide görevlendirmesi halinde, idarenin personeli de yüklenici tarafından diğer personeller ile birlikte nakli yapılacaktır. Sahada faaliyetler için idarenin aracı ve şoförü bulunacak olup su depolarının doldurulması, yemlerin taşınması idarenin aracı ile gerçekleştirilecektir. Diğer faaliyetler (çevre ve bina temizliği, çimlerin sulanması ve ot biçimi, su oluklarının temizlenmesi, yemlerin verilmesi, sahanın gezilerek hasta veya ölen yaban koyunlarının ve kafes tel çitin kontrol edilmesi, yaban koyunlarının yakalanması, aşılanması ve markalanması, yaban koyunlarının nakil işlemlerinde yakalama sandıklarının taşınması, yüklenmesi ve indirilmesi işleri) yüklenicinin personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışanlardan her bir vardiyada kamera izleme sistemi için bilgisayar kullanabilen bir personel bulanacak olup kamera izleme sistemi sürekli izlenecektir.
MADDE 4 - YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

4.1. Yüklenici, 4857 sayılı İş Kanunu’nda belirlenen haftalık çalışma saatini geçmemek üzere, hafta sonu, özel ve resmi tatil günlerinde ve bayramlarda da İdarenin/Müdürlüğün, belirlediği sayılarda personel ile ve istenen şekilde hizmet verecek, (İş Kanunu’nda öngörülen mesai saatleri dikkate alınacak ve izinler İş Kanunu hükümlerince kullandırılacaktır.), Temizlik ve Yaban koyunu Bakım Hizmetleri işini aksatmayacaktır.

4.2. Yüklenici, Kurumda istihdam ettiği personelini, Kurum dışında (diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığı iş akitleri sebebi ile çalıştığı diğer kurum ve kuruluşlarda) çalıştıramayacaktır. Bu tipte çalışan personelin işten çıkartılması İdarece/Müdürlükçe talep edilebilecektir.

4.3. Yüklenici, hizmetin devamı süresince, şirket nezdinde görevlendireceği görevlilerinin, şartnamede belirtilen görevlerini sürekli olarak kontrol ve denetim altında bulunduracaktır. Denetim ve kontrol sonuçları ve yapılan işlemler “vardiya hizmet defterine” kaydedilip, imza altına alınacak ve Müdürlüğün onayına sunulacaktır.

4.4. Yüklenici, Kurum’un yazılı izni olmadan, işi kısmen veya tamamen devredemez ve ortak alamaz.

4.5. Görevli personelinin, tesis hizmetleri dışında başka bir işte çalışmamasını ve grevlere katılmamasını sağlamak Yüklenicinin yükümlülüğü altındadır.

4.6. Görevlilerinin temel eğitimlerine ek olarak alması gereken eğitimler olması halinde, bu eğitimler işleri hiçbir şekilde aksatılmadan ve personel sayısı azaltılmadan yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Bu eğitimlerle ilgili hiçbir şekilde Kurumdan ücret talep edilmeyecektir.

4.7. Yüklenici, personeline verdiği yemekten doğacak zarar ve zehirlenmeden kendisi sorumlu olacaktır.

4.8. Yüklenici, çalıştıracağı personele ait tüm yasal hükümleri yerine getirmekle yükümlüdür. Yüklenici, çalıştırdığı elemanlarının her türlü özlük haklarını karşılamak, (Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre) ödemek ve elemanlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu konularda İdarenin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yüklenicinin yerine getirmediği yükümlülükler sebebi ile alması gereken tedbirleri almaması sebebi ile meydana gelebilecek her türlü iş kazasından da Yüklenici sorumludur. Yüklenici, çalışacak elemana tahsis edilen iş yerinde hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine göre her türlü güvenlik tedbirlerini zamanında almak, koruyucu malzemeleri kullandırmak, iş güvenliği ve işçi sağlığı, kazalardan korunma usul ve çarelerini elemana öğretmek, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında eğitim belgelerini aldırmakla mükellef olup, bu konudaki doğabilecek her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. İdare ile ortak program yaparak İşyerini tanıtmak, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında elemanlarına gerekli eğitimi vermek, ilgili bütün mevzuat ve yasaları uygulamak ve gereğini yapmak sorumluluğu Yükleniciye aittir.

4.9. Yüklenici, İdare tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda sağlam olarak aynen teslim edecektir.

4.10. İdare/Müdürlük, istediği zamanlarda Yüklenicinin çalıştırması gereken Görevli sayısını ve kullandığı malzemelerin sayısının tespiti amacıyla sayım yapabilir, Yükleniciye ait her malzemeyi ve görev yerini kontrol edebilir.

4.11. Yüklenici, hizmet yerlerinde Teknik Şartnamede belirtilen sayıda eleman çalıştıracaktır. Hafta sonu ve özel tatil günlerinde de Yönetimin belirlediği sayıdaki elemanla istenen şekilde hizmet verecek, hizmetleri aksatmayacaktır.

4.12. Yüklenici firma çalıştırdığı kişilere kıyafet giydirmekle yükümlüdür. Giyim-kuşam, yemek ve servis ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Firma personeline, aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen kıyafetleri her yıl giydirecek ve ekipmanları verecektir.

1- 2 adet İş Elbisesi (Yazlık ve Kışlık) (Her İşçi İçin)

2- 1 adet Yağmurluk

3- 1 adet Parka

4- 2 adet Çorap

5- 2 adet Yün Eldiven

6- 1 adet Kazak

7- 2 çift Bot ( yazlık ve kışlık) (Her İşçi İçin)

8- 1 Adet Fotoğraf Makinası

9- 1 takım Bekçi Saati (6 Noktalı)

Yüklenici yukarıda belirtilen giyecek malzemelerini her yıl işçilere vermekle mükelleftir.Yüklenicinin temin edeceği kıyafetler ve tamamlayan unsurları yönetime onaylatmış olması gereklidir.


4.13. Yüklenici tarafından çalışan tüm personele nakdi günlük 6,00 TL yemek ve 6,00 TL Yol bedeli karşılanacaktır.

4.14. Görevlilerin tesise gelişleri, vardiya değişikliği, yemek yemeleri için gerekli tedbirleri almak firmaya aittir. Yol ve yemek ücretleri İdari Şartnamede belirtildiği şekilde ödenecektir.

4.15. Yüklenici çalıştırdığı elemanların her türlü özlük ve sosyal haklarını karşılamak (1475, 506 sayılı yasalara göre) ve ödemek zorundadır. Bu konularda Kurumun sorumluluğu yoktur. Çalışan elemanların doğum, ölüm ve yıllık izin, raporlu olma gibi nedenlerle eksilmeleri halinde, eksik eleman firma tarafından ek ücret talep edilmeden karşılanacaktır.

4.16. Yüklenici, kurum tarafından kendisine teslim edilen demirbaş malzemeleri, ihale süresi sonunda sağlam olarak aynen teslim edecektir. Kurum yönetimi veya yetkilendirdiği diğer ilgililerce çeşitli zamanlarda firmanın çalıştırdığı kişi sayısı ile kullandığı malzemenin tespiti amacıyla sayım yapabilir, firma her malzemeyi koruyacak ve her yeri kontrol edecektir. Firma kendisine veya personeline teslim edilmiş demirbaşın kullanımından, emniyetinden, korunmasından, kendi personelinin vermiş olduğu zarar ve ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından koruma alanında meydana getirilecek zarar, ziyan ve kayıplardan sorumludur. İhale süresi bitiminde zarara uğramış malzeme o günkü değeri üzerinden işlem görecektir.

4.17. Personele Ödenecek Ücretler: genel temizlik ve Yaban koyunu bakımı hizmetlerinin yürütecek 6 işçi için asgari ücretin % 30 fazlası oranda aylık ücret ödemesi yapılacaktır.
4.18. Yukarıda sayılan tüm hizmet ve işlemlerin ücreti sözleşme ücreti içerisinde olup ek bir ücret talep edilmeyecektir.

4.19. Görevleri yerine getirirken yaralanan sakatlanan veya ölen görevlilerinin kanuni mirasçılarına iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkında kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar yüklenici firma tarafından ödenir.

4.20.Çalıştırılacak personelin vardiya ve izin cetvelleri puantajları yüklenici tarafından hazırlanacaktır.

4.21. Yüklenici her ayın 5 ine kadar çalıştırdığı personelin maaşlarını hesaplarına yatıracak ve ilgili dekontun idareye tesliminden sonra idarece yükleniciye hakediş ödemesi yapılacaktır.
MADDE 5 - İŞİN YAPILMA YERİ VE SÜRESİ:

Konya İli, Karatay İlçesi Akbaş, Divanlar ve Karadona Mahallesi sınırlarında Memeli Yaban Hayvanı (Yaban koyunu) Üretme Yeri, Konya İli Selçuklu, Altınekin, Karatay İlçe sınırları içerisinde kalan Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, Koçaş Mahallesi, Kızılcakuyu Mahallesi, Kervan Mahallesi, Armağan Dağı ve Hodulbaba Dağı mera alanında bulunan su depolarının ve oluklarının bulunduğu mevkilerde, sözleşmenin imzalanmasına müteakip 36 ay (3 yıl) dır.


MADDE 6 - İSTİHDAM EDİLECEK ELEMAN SAYISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

6.1. Toplam eleman sayısı: 6 (Altı)

Tesiste çalışacak personelin 6 (Altı) adet işçinin 24 saat esasına göre vardiya sistemiyle, çalıştırılacaktır. 4857 sayılı iş kanununa göre, çalışma süresi haftalık çalışma saatini geçmemek üzere çalışma süresinin izlenmesi ve bu esasa uygun haftalık çalışma çizelgelerinin hazırlanması ve uygulanması yüklenicinin yükümlülüğünde olup sözleşmenin imzalanmasının ardından idareye onaylatılması gerekmektedir. Görev yerleri vardiya süresince 2 (iki) kişi tarafından korunacaktır. Hafta tatili günlerinde en az 1 (bir) kişi bulundurulacaktır.

6.2. Bayram ve Özel tatil günleri: aşağıda belirtilen resmi tatil günlerinde Görev yerleri vardiya süresince 1 kişi tarafından korunacaktır.

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

PERŞEMBE

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

1 GÜN​

01 MAYIS​

CUMA​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

16 TEMMUZ

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

17 TEMMUZ

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

18 TEMMUZ

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

19 TEMMUZ

PAZAR

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZAR

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

23 EYLÜL

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

24 EYLÜL

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

25 EYLÜL

CUMA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

26 EYLÜL

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

27 EYLÜL

PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİTATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

CUMA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

CUMARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

1 GÜN​

01 MAYIS​

PAZAR

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

04 TEMMUZ

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

05 TEMMUZ

SALI

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

06 TEMMUZ

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

07 TEMMUZ

PERŞEMBE

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

SALI

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

11 EYLÜL

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

12 EYLÜL

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

13 EYLÜL

SALI

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

14 EYLÜL

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

15 EYLÜL

PERŞEMBE

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

CUMA

CUMARTESİ

 

2017 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

PAZAR

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PAZAR

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

1 GÜN​

01 MAYIS​

PAZARTESİ​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

24 HAZİRAN

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

25 HAZİRAN

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

26 HAZİRAN

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

27 HAZİRAN

SALI

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

31 AĞUSTOS

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

01 EYLÜL

CUMA

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

02 EYLÜL

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

03 EYLÜL

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

04 EYLÜL

PAZARTESİ

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

CUMARTESİ

PAZAR


2018 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

PAZARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PAZARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

1 GÜN​

01 MAYIS​

SALI​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

14 HAZİRAN

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

15 HAZİRAN

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

16 HAZİRAN

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

17 HAZİRAN

PAZAR

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

20 AĞUSTOS

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

21 AĞUSTOS

SALI

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

22 AĞUSTOS

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

23 AĞUSTOS

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

24 AĞUSTOS

CUMAZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PERŞEMBE

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

PAZAR

PAZARTESİ


NOT: 17.03.1981 tarih ve 2429 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA
KANUN
 'a göre hazırlanmıştır.
*27.04.2009 tarih ve 5892 sayılı ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'a göre hazırlanmıştır.

 

MADDE 7 - İSDİHTAM EDİLECEK PERSONELDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ve ARANAN ŞARTLAR:7.1. İşin özellikli olması ve tecrübe gerektirmesi nedeniyle yüklenici firma zorunlu haller dışında (ölüm, ayrılış, idarece işine son verme vb) personel değişimi yapamayacaktır. Zorunlu hallerde ise Yüklenici firma idarenin haberi olmadan personel değişimi yapamayacaktır. İdarece çalıştırılması uygun görülmeyen işçi aynı günde çıkarılacak en fazla iki işgünü içinde idareye haber verilmek suretiyle yenisine iş başı yaptırılacaktır. İşten uzaklaştırılan işçiler tekrar iş yerinde çalıştırılamayacaktır. İşçilerden en az 3 kişi çift kabinli pikap, kamyon ve işçilerden ez az birisi traktör ve ekipmanlarını kullanabilme kabiliyetine ve ehliyetine sahip olacaktır.

7.2. Yüklenici firma çalıştıracağı işçilerin kimliklerini belirleyen listeyi ve iş kanununa göre yapacakları işin niteliği süresi ve gece çalışmasında mahsur olmadığına ilişkin belgeleri ve sağlık raporlarını idareye vermeye zorunludur.

7.3. Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçiler idarenin uygun gördüğü kişiler olacaktır. İş yerinin özelliği gereği hangi ünitede ne kadar personel çalışacağı idarece yapılacak programla belirlenecektir. Çalışan personelin tamamı erkek ve 1977 ve sonraki yıllarda doğmuş kişiler olacaktır. Çalışan işçiler en az ilkokul diplomasına sahip olacak ve İşçilerden en az 3 (üç) ü başlangıç seviyesinde (Mevcut izleme sistemi için) bilgisayar bileceklerdir.

7.4. Çalışacak personelin Nüfus cüzdanı örneği, savcılıktan alınacak sabıka kaydı, ikametgâh belgesi, diploması, sağlık raporu ve 4 adet vesikalık fotoğraf yüklenici tarafından işe başlamadan idareye teslim edilecektir.

7.5. Firma viziteye çıkacak personeller için ihtiyaç olan vizite kâğıdını tesiste bulundurmak ve bu ihtiyaçları burada karşılamak zorunda olup, viziteye çıkan personel hastane dönüşü vizite kâğıdına dönüş saatini işleyecek ve bunu idareye ibraz edecektir.

7.6. Yüklenici firma iş esnasında meydana gelecek hasar ve zararı tazminle mükelleftir. Meydana gelen zarar ve hasarın idarece yüklenici firma yetkili elemanlarına bildirilmesinden itibaren beklemeye tahammülü olmayan durumda derhal diğer durumlarda ise en geç 2 (iki) iş günü zarfında yüklenici firma tarafından yapılan hasar ve zarar giderilecektir. Giderilmeyen hasar ve zararlar idari şartnamede belirtildiği şekilde firma istihkakından kesilecektir.

7.7. İşçilerin sigorta primlerinin çalıştıkları gün kadar yatırılması zorunlu olup firmaya idarece ödenecek hak edişten önce sigorta primlerinin yatırıldığına dair belge idareye ibraz edilecektir. Sürekli çalışan işçilerin aylık sigorta primleri tam olarak yatırılacaktır. (30 gün) Yüklenici çalıştırılan işçilere ait SGK primlerinin ödendiğine dair ilgili kurumdan alınacak onaylı isim listesini iş yeri çalışma odasına işçilerin görebileceği şekilde asacaktır.

7.8. Yüklenici çalıştırdığı her işçiye gelir ve giderlerini ayrıntılı bir şekilde gösteren aylık maaş pusulası verecektir. Firma ayrıca işçilerin banka hesaplarına yatırılan ücretlerini gösterir banka dekontunu idareye teslim edecektir.

7.9. Yüklenici İş Kanunu, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu hükümlerine göre işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak ve her türlü önlemleri almakla sorumludur. Ehliyetsiz işçi çalıştırılması ve gerekli emniyet önlemlerinin alınmaması veya diğer nedenlerden dolayı meydana gelebilecek iş kazalarından (ölüm, yaralanma ve sakatlık vb. dâhil) yüklenici firma sorumludur.

7.10. İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Mevzuatı, her türlü işçi ve işveren hakkındaki yasalardan dolayı işçi alınması veya işçi ücretlerinin ödenmesi işçi çalıştırılması gibi tüm sorumluluklar yüklenici firmaya ait olup idare bu konularda sorumluluk taşımayacaktır.

7.11. Kaçak işçi çalıştırılması İş Kanununa göre gereken bildirimlerin süresi içersinde ilgili kurumlara verilmemesi, kimliksiz ve kanun kaçağı işçi çalıştırılmasından yüklenici sorumludur.

7.12. İşçiler İdarenin koyduğu kurallara ve talimatlara uymak zorundadır. Uymayanlar işyerinden uzaklaştırılır. Haklarında yasal mevzuat uygulanır. İdare İşçileri kontrol etmeye yetkilidir.

7.13. Yüklenici, işçilerin görevlerinin bilincinde olmasından, görevleri yerine getirirken kabul edilmez bir sorun çıkartmamalarından veya kurum yönetmelik ve mevzuatlarının ihlal edilmemesinden sorumludur.

7.14. Çalıştırılacak işçiler kurum personeli ile lüzumsuz olarak kişisel veya resmi tartışmaya giremez böyle bir olay vukuu bulduğu takdirde işçinin durumu yüklenici ve kurum idaresince ele alınır. Değerlendirmeye müteakip bir daha emsal teşkil etmemesi için yüklenici tarafından o işçinin işine son verilir.

7.15. Yüklenici kendi işçilerinin kurum içinde belirlenen yerler haricinde kesinlikle sigara içmemelerini teminle mükellef olup kurum sınırları dâhilinde alkollü içki almamalarını sağlamakla sorumludur.

7.16. Çalıştırılacak işçiler kurum personeline, hak sahibi ve ziyaretçilere karşı daima saygılı ve güler yüzlü olacaktır.

7.17. İstasyon içerisinde çalışan işçiler herhangi bir şekilde gürültü (müzik, korna, yüksek sesle bağırma vb.) yapmayacaktır.

7.18. İşçiler hizmet yerlerine ziyaretçi kabul etmeyecektir ve tesiste genel ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunulmayacaktır.

7.19. İşçiler tarafından tesiste üretilen ve damızlık olarak bulundurulan Yaban koyunlarının tesis dışına çıkarılması, avlattırılması, satılması, gıda olarak tüketilmesi, hediye edilmesi ve her ne şekilde olursa olsun zarar verilmesi yasak olup aksi halde ilgili mevzuat gereği işlem yapılacaktır. Ayrıca ilgili personelin işine derhal son verilecektir.

7.20. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, adam kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar çalıştırılamazlar.

7.21. Sabıka kaydının bulunmaması ve sabıka kayıtlarının olmadığına dair belgenin idareye verilmesi gerekli olup, Firma, yeni eleman alımını takiben en geç 24 saat içinde idareye sabıka kayıt belgesini vermek zorundadır.

7.22. Çalışacak personel için tam teşekküllü bir Hastaneden sağlık raporu alınması gerekmektedir.

7.23. Çalışan her elemanın gerek firmada ve gerekse yönetimde aşağıdaki belgeleri içeren birer özlük dosyası olacaktır.

- Adli Sicil kaydı,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus kayıt örneği aslı,

- 2 adet fotoğraf,

- Sağlık Raporu,

- İkametgâh Belgesi,

- Diploma,

- İdarenin her an iletişim kurabilmesi için firma yetkilisinin ve elemanlarının ad soyad, adres ve telefon numarasını gösterir belge,

-Elemanın sigorta işlemlerinin tam olduğunu gösterir belge ve sigorta kartı (Deneme süresinde de elemanlar sigorta ettirilecektir.)

- Yukarıda istenen belgeler; dosya halinde tanzim edilecek, yüklenici işe başlamadan önce bu belgeleri, Şube Müdürlüğü’ne teslim edecektir.

7.24. Yukarıda belirtilen şartlardan biri veya birkaçı kaybedildiği takdirde, çalışma izni iptal edilecektir
MADDE 8 - ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN KIYAFETLERİ:

8.1. İşçilerin özel tek tip kıyafeti olacak. Kurumun görüşü alınarak yaptırılan kıyafet idarece uygun görüldükten sonra kullanılacak olup arkasında yüklenici firmanın ismi olacaktır. Ayrıca ayakkabı olarak Arazi tipi bot kullanılacaktır.

8.2. Kıyafetler daima temiz ve muntazam şekilde olacak ve yırtık kıyafet giyilmeyecektir.

8.3. Yüklenici firma işçiler için idarece onaylanmış olan kimlik kartlarını kullanacak, işçi tesiste bulunduğu süre zarfında yaka kartını mutlaka yakasına takacak, yaka kartı bulunmayan işçi idarece tesise alınmayacak.

8.4. İşçi kıyafetlerinin temizliğinden yüklenici firma sorumludur.

8.5. İşçiler iş kıyafeti haricindeki bir kıyafetle tesis içerisinde dolaşmayacaklardır.
MADDE 9 - İŞÇİLERİN TESİSE ULAŞIM

9.1. Yüklenici firma çalıştırılacak işçilerin tesise zamanında ulaşması ve iş bitiminde ikamet ettikleri yere götürülmesinden sorumludur.

9.2. Hava muhalefeti, araç arızalanması, kaza vb. nedenlerle işçilerin tesise ulaştırılamaması veya gecikmeleri durumunda bir önceki vardiyada tesiste çalışır durumunda olan personelin göreve devam etmesi sağlanır. Bu durumunda fazla mesai yapan işçilerin çalışma saati firma tarafından mağdur edilmeyecek şekilde düzenlenir.
Madde 10 - İŞ VE İŞYERİ EMNİYETİ VE SAĞLIK TEDBİRLERİ:

10.1. Yüklenici Firma bir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükelleftir.

Bu konuda doğacak her türlü sorumluluk yüklenici firmaya aittir.10.2. İşçiler ve İşçiler ile ilgili yöneticilerin tesisi dahilinde ve çevresinde kazaya uğramaları, yaralanmaları veya hayatını kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yüklenici firmaya ait olacaktır.

10.3. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Mevzuatı ile her türlü, işçi ve işveren hakkındaki mevzuata göre işçi alınması, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkartılması ve sair konularda tüm sorumluluk yüklenici firmaya ait olup, idare bu konuda sorumlu sayılmayacaktır.

10.4. Güvenlik nedeniyle işçiler giriş ve çıkış saatlerinde; İdare yetkililerince veya idarece görevlendirilenler tarafından aranabilir. Bu arama yüklenicinin zarardan sorumluluk vecibesini ortadan kaldırmaz.

10.5. Yüklenici firma, yangın riskleri ve alınacak önlemler hakkında Kurum yönetimi ile iş birliği halinde hareket etmekle sorumludur.

10.6. Tesiste yürütülen çalışmalar sırasında Kurum personeli tarafından açıkta unutulmuş veya bırakılmış eşya para ve kıymetli evrak mesai saatleri içerisinde kurum idaresine, mesai dışında nöbetçi memurluğa derhal teslim edilecek ve bu durum bir tutanakla tespit edilecektir.

10.7. Yüklenici İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak ve her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.

MADDE 11 - ÖDEME YERİ VE ŞARTLARI

11.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme VIII. Bölge Müdürlüğü, Konya İl Şube Müdürlüğü, Konya Döner Sermaye İşlemesinde bu sözleşmede düzenlenen hata kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve şekilde ödenecektir.

  1. Yüklenici çalıştıracak olduğu işçilerine yapacağı maaş ve ödemeler için bir banka şubesinde işçilerin adına bir hesap açtıracaktır.

  2. Bu şartnamenin 7. maddesinde belirtilen İşçilerin yemek masrafını karşılamak üzere aylık 26 gün üzerinden, 1 işçi için günlük brüt en az 6,00.-TL. Ödenecektir. Yemek aylık ücret bordolarında gösterilecek olup, yasal kesintileri yapıldıktan sonra maaşla birlikte nakdi olarak Banka hesabına yatırılacaktır.

  3. Bu şartnamenin 7. maddesinde belirtilen İşçilere işe geliş ve ikametlerine dönüşleri için yaptıkları yol masraflarını karşılamak üzere aylık 26 gün üzerinden, 1 işçi için günlük brüt 6,00.- TL. Ödenecektir. Yol ücretleri aylık ücret bordolarında gösterilecek olup, yasal kesintileri yapıldıktan sonra maaşla birlikte nakdi olarak Banka hesabına yatırılacaktır.

  4. Yüklenici tarafından düzenlenecek bordrolarda belirtilen maaş, yol ve yiyecek paralarının yasal kesintiler kesildikten sonra kalan miktar İşçilerin Banka Hesaplarına yatırılacak, Yatırılan banka dekontları bordro ile birlikte İdareye sunulacaktır. (Bankamatik çıktıkları kabul edilmeyecektir.)

  5. Harcama Belgeler Yönetmeliğinde belirtilen ve İdarece istenecek olan belgeler teslim edildikten sonra İlgili Döner Sermaye İşletmelerin Banka hesabındaki nakit ve ödenek durumuna göre Yüklenicinin bildireceği banka hesabına hak ediş ödemesi yapılacaktır.

  6. İlgili Döner Sermaye İşletmelerin Bütçedeki ödenek ve Banka hesaplarındaki Nakitin uygun olması durumunda ödeme yapılacaktır. Bütçedeki ödeneklerden veya Bankadaki hesaplardan kaynaklanan aksaklıklardan geç ödeme yapılması durumunda Yüklenici bu duruma uymak zorundadır.

  7. Yüklenici işçilere ödeyecek olduğu Maaş, Yemek, Yol, Avans ve vb. giderler İşçilerin banka hesaplarına hangi aya ve ne için yatırıldığı açıklamalı olarak belirtilecektir. Açıklama yapılmayan dekontlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Yüklenici yukarıdaki belgeleri ibraz etmediği takdirde hak ediş raporu tanzim edilmeyecektir.

….. /…../2015 yılında aylık olarak alınan hizmet ay sonrasında teslim alınan miktarınca ödenecektir.


MADDE 12 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:

Bu şartname ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Konya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.


MADDE 13 - CEZALAR VE KESİNTİLER:

Sözleşme, İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşmenin ekinde bulunan diğer belgelerde belirtilen hususlara yüklenici aynen uymak zorundadır. Yüklenici burada belirtilen esaslara riayet etmemesi, eksik veya kusurlu iş yapması ve bu gibi durumlarda İdare tarafından sözleşme ve eki belgelere aykırı olarak yapılan işler bir tutanakla tespit edilir. İdarece tespit edilen eksik, kusurlu, hatalı ve sözleşme hükümlerine aykırı yapılan işler için idari şartnamede yazılı oranda ceza kesilir. Bu cezalar yüklenicinin o aya ait istihkakından, istihkakının yeterli olmaması halinde ( kesin teminatı da dâhil) her türlü alacağından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Sözleşme hükümlerine uygun hareket etmeyerek tek taraflı olarak sözleşmenin feshine neden olan yüklenici, İdarenin doğacak zararının tazmini ile yükümlüdür.


MADDE 14 - DİĞER HUSUSLAR:

14.1. Bu şartname, idare şartname ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup her biri diğerini tamamlayıcısı olarak birlikte kullanılır.

14.2. Yüklenici, çalıştıracağı personelin listesini İdareye bildirecek, İdarenin onayından sonra işbaşı yaptıracaktır.

14.3. Görevlilerinin çalışma düzeni 6 gün ve 24 saat süreyle aralıksız (Her türlü resmi ve dini günleri dâhil) vardiya şeklinde olacaktır.

14.4. Çalıştırılacak personelin ihtiyaç olması halinde Bozdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sorumluk bölgesi ile Konya İl Şube Müdürlüğünün hizmet binasında da çalıştırılabilecektir.

14.5. Yüklenici çalıştırdığı personelin;

- SGK ve işsizlik sigorta primleri kesintilerini yatırmış olduğuna dair belgeyi,

- Personel için düzenlediği bordro suretlerini;

- Bir önceki aya ait aylık sigorta primleri bildirgesini ve çalışan elemanların isimlerine göre aylık sigorta primleri ile gerekli tüm vergilerinin ödendiğini gösterir belgelerini devam çizelgesini, personel ücretlerinin çalışanların hesaplarına yatırıldığına dair dekontları ücretini talep ettiği ayın faturası ile birlikte Kuruma ibraz etmek zorundadır.10.06.2015

Mustafa ERGİR Halil AKSAY Mustafa KILINÇ

Tekniker Döner Sermaye Sayman V. Bozdağ YHGS Şefi


U Y G U N D U R

…/06/2015

Zeki GÜNEY

Konya İl Şube Müdürü


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə