T. C. Ankara valiLİĞİ ulus mesleki ve teknik anadolu lisesi 2014 yili acil durum eylem plani
Yüklə 216.49 Kb.
səhifə1/6
tarix28.04.2016
ölçüsü216.49 Kb.
  1   2   3   4   5   6


T.C.

ANKARA VALİLİĞİ

ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ


2014 YILI
ACİL DURUM EYLEM PLANIHAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN


İRFAN BAYDEMİR

MÜDÜR YARDIMCISI


ALİ ASLAN

OKUL MÜDÜRÜ


ÖNDER BALUN

METAL TEKNOLOJİLERİ

ALAN ÖĞRETMENİİÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1 - GENEL HÜKÜMLER 3

1.1. AMAÇ 3

1.2. GEÇERLİLİK ALANI 3

1.3. ACİL DURUMDA TEMEL YETKİ VE SORUMLULUKLAR 4

1.3.1. ACİL DURUM 4

1.3.2. ACİL DURUM ORGANİZASYON YAPISI 4

1.3.2.1. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 4

1.3.2.2. ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ 4

1.3.2.3. İLK HASAR TESPİT VE ACİL MÜDAHALE EKİBİ 4

1.3.2.4. ACİL DURUM YÖNETİM GRUBU / KRİZ MASASI 4

1.3.2.5. KURTARMA EKİPLERİ. 5

1.3.2.6. İLK YARDIM EKİBİ 5

1.3.2.7. GÜVENLİK EKİBİ 6

1.3.2.8. SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ 6

1.3.2.9. DİĞER PERSONEL 6BÖLÜM 2 - EYLEM PLANI 6

2.1. ALINACAK ÖNLEMLERDE TEMEL PRENSİP 6

2.1.1. ACİL DURUMUN OLUŞMASINDAN SONRA İLK MÜDAHALE 72.2. DURUM TESPİTİ 7

2.2.1. ACİL DURUM TİPİ VE BOYUTLARI 7

Acil durumun tipinin ve boyutlarının öğrenilerek afetin Okuldaki etkilerinin tespiti; 7

2.2.2. OKUL DURUM TESPİTİ 8

2.2.3. PERSONEL TOPLANMASI 8

2.2.4.KRİZ MASASININ OLUŞTURULUP GÖREVE BAŞLAMASI 8

2.2.5. BÖLÜM PERSONEL TAHLİYE PLANLARININ UYGULANMASI 8

2.2.6. HASAR TESPİTİ 8

2.2.7. EMNİYET MAKSADIYLA ENERJİLERİN KESİLMESİ 9

2.2.8. İLETİŞİMİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI 9

2.2.9. KURTARMA EKİPLERİNİN TOPLANMASI, FAALİYETLERİNİN BAŞLAMASI 9

2.2.10. DOĞAL GAZ/TÜP GAZ KAÇAK KONTROLÜ 9

2.2.11. GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 9

2.2.12. ÇALIŞAN PERSONELİ BİLGİLENDİRMEK SURETİYLE PANİĞE ENGEL OLUNMASI 10

2.2.13.BİRİM ACİL MÜDAHALE PLANLARININ DEVREYE SOKULMASI 10

2.2.14. İLK YARDIM VE SAĞLIK HİZMETLERİ 10BÖLÜM 3 - YETKİ VE SORUMLULUKLAR 10

3.1. OKUL MÜDÜRÜ / ACİL DURUM YÖNETİCİSİ / ACİL DURUM YETKİLİSİ / KRİZ MASASI ÜYELERİ 10

3.2. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ 10

3.3. ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ 11

3.4. İLK HASAR TESPİT VE ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ 11

3.5. İLK YARDIM EKİBİ 11

3.6. SOSYAL YARDIM / HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ 12

BÖLÜM 4 - ACİL DURUMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 12

4.1.GENEL 12

4.2. DEPREM 13

4.2.1. DEPREM ÖNCESİNDE YAPILACAKLAR 13

4.2.2. DEPREM SIRASINDA YAPILACAKLAR 14

4.2.3. DEPREM SONRASINDA YAPILACAKLAR 164.3. YANGIN 16

4.3.1. YANGIN SIRASINDA YAPILACAKLAR 16

4.3.3. YANGINDAN SONRA YAPILACAKLAR 22

4.3.4. SU BASKINI / SEL’DEN ÖNCE YAPILACAKLAR 22

4.3.5. SU BASKINI / SEL SIRASINDA YAPILACAKLAR 22

4.3.6. SU BASKINI / SELDEN SONRA YAPILACAKLAR 234.3.7. HER TÜRLÜ AFETTEN SONRA YANGIN GÜVENLİĞİ 24

4.5. TERÖR 25

BÖLÜM 5 - HASAR TESPİTİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 27

5.1. GENEL 27


BÖLÜM 1 - GENEL HÜKÜMLER

 1. AMAÇ


Bu planın amacı, acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması çalışma planının oluşturulması, can ve mal koruma önlemlerinin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi.

1.2. GEÇERLİLİK ALANI


Bu plan tüm ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ çalışanlarını, öğrencilerini ve alt işverenlerini kapsar.

1.3. ACİL DURUMDA TEMEL YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1.3.1. ACİL DURUM


Deprem, heyelan, su baskını, sel, yıldırım düşmesi, yangın, sabotaj, terör, doğal afet veya başka nedenlerle ortaya çıkan hasarlar ve bunlar neticesi ortaya çıkan kimyasal madde kaçağı (tüp gaz vs.) bulunan, ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’nde oluşacak bu ve benzeri olayların okulumuza etkileri.

1.3.2. ACİL DURUM ORGANİZASYON YAPISI


Yukarıda belirtilen acil durumlardan herhangi birinin veya birkaçının bir arada oluşması durumunda ilgili birim durum hakkında MÜDÜRE haber verir, olayın tipine büyüklüğüne, mesai saatleri dahilin de olup olmadığına göre “ACİL DURUM MÜDAHALE EKİPLERİ ”tarafından olaya müdahale edilir. Bunların yetersiz kalacağına karar verilmesi halinde kriz masası oluşturulur. Değişen durumlara göre uygulanacak teşkilat yapısı ve hiyerarşik ilişkiyi gösterir çizelgeler Ek-1’de sunulmuştur.

1.3.2.1. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ


Okul yangın söndürme ekibi, “yangın söndürme sorumlusu” seçilerek eğitim verilmiş olan personelden oluşur. Ekibin hiyerarşik yapısı, görevli personelin kimlikleri, yetki ve sorumluluklar ile yapacakları sıralı işlemlere ilişkin detaylar “Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı’nda” yer almaktadır. (Ek-2)

1.3.2.2. ÇEVRESEL KAZA ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ


Çevresel kaza ve kimyevi madde dökülme ve sızıntılarında görev alacak olan ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ personeli çalışanlarından oluşacak ekibin hiyerarşik yapısı, görevli personelin kimlikleri (Ek3-E) de yer almaktadır.

1.3.2.3. İLK HASAR TESPİT VE ACİL MÜDAHALE EKİBİ


 1. Mesai haricinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde okul içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesini önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan sorumlu olan acil müdahale ekibi; ULUS MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ güvenlik personelinden oluşur. (Ek3-E).

 2. İlk hasar tespit ekibi acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak, isimleri Ek3-B belirtilen personelden oluşmaktadır

 3. Çalışma saatleri içinde, herhangi bir acil durumun oluşması halinde okul içinde oluşan hasarın yerinin, boyutunun ve müdahale şeklinin tespitinden, hasarın büyümesi önleyici tedbirlerin alınmasından ve ilk müdahaleyi yapmaktan acil müdahale ekibi sorumludur.

 4. Toplanma yeri, OKUL BAHÇESİDİR.

1.3.2.4. ACİL DURUM YÖNETİM GRUBU / KRİZ MASASI


 1. Okul Müdürü başkanlığında “Acil Durum Yöneticisi”, “Etkilenen Alan Yöneticisi’’nden oluşur. Ek3-A Acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre kriz masası oluşturulmasına karar verilmesi halinde veya otomatik olarak aşağıda belirtilen toplantı yerlerinden birinde toplanır.

 2. Toplantı yeri; OKUL KANTİNİ

 • Buranın hasar görmesi halinde YEMEKHANEDİR..

1.3.2.5. KURTARMA EKİPLERİ.


Kurtarma ekipleri birimler tarafından aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel arasından seçilmiş kişiler olup isim listeleri Ek3-F dir.

 • Kurtarma faaliyetlerinde çalışmaya gönüllü olmak,

 • Kurtarma faaliyetlerinde kullanılan teçhizatı tanımak ve kullanabilir olmak,

 • Okul yerleşim planı hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Yangınla mücadele eğitimi görmüş olmak veya görecek olması,

 • Sivil savunma eğitimi görmüş olmak veya görecek olması,

 • İlk yardım eğitimi görmüş olmak veya görecek olması

 • Her türlü olağan üstü durum karşısında soğukkanlılığını koruyabilmek,

 • Kan görmeye dayanıklı olmak.

 1. Ekiplerin Toplanma yeri;

Tüm ekipler okul bahçesinde toplanır, durum hakkında “Acil Durum Yöneticisi” veya “Acil Durum Yetkilisinden” bilgi alır giysileri, koruyucu malzemelerini “Acil Müdahale Ekipleri Standart Koruyucu Teçhizat ve Kurtarma Ekipmanlarını” alarak giyinir ve ekip lideri başkanlığında toplu halde bulunup verilecek talimatı bekler. Hangi alan hasar gördüyse öncelikle o alanın kurtarma ekibi veya ekipleri faaliyete geçeceğinden, malzeme dağıtımında da o alanın ekibi öncelik alır.

 1. Ekiplerin büyüklüğü ve niteliği;

Görevlendirilecek kurtarma ekibi sayısı okuldaki hasara, hizmetin devam edip etmemesine bağlı olarak yönetimin kararları doğrultusunda birim ve kriz masası arasındaki koordine ile tespit edilir. Bir kurtarma ekibi en az 3 kişiden oluşur, ekip listelerinde kişinin adı soyadı, ekipteki görevi, kullanacağı / kullanabildiği alet belirtilir. Uzun süreli bir kurtarma faaliyetinin söz konusu olması halinde veya önceden planlı personelin afetten etkilenmiş olmaları halinde ekiplerin çalışmalarına kriz masası karar verir. Bu konuda gerekli ayarlamayı yaparken oluşturulan ekiplerin teknik eleman dengesi, hizmetin devam edip etmeyeceği daima göz önünde bulundurulur.

1.3.2.6. İLK YARDIM EKİBİ


 1. Biri ekip lideri ve 4 veya 5 ilk yardım eğitimi görmüş personelden oluşur.

 2. Acil durumun çalışma saatleri içinde olması veya olmaması haline göre ayrıca çağrı beklemeksizin kriz masası ile temas kurar, alacağı bilgiye göre Okula gelir. (Ek3-D)

1.3.2.7. GÜVENLİK EKİBİ


 1. Güvenlik personelinden oluşur, (Ek3-G) ilave güvenlik personeli gereksinimine kriz masası başkanı karar verir.

 2. Okulda kurtarma / yardım çalışmasının yürütülmesi halinde ekip lideri çalışılan bölgenin kontrol altına alınması, buradaki kurtarma ekipmanları ile enkazdan çıkan malzemenin emniyetinin sağlanması için gerekli tertibi alır her kurtarma ekibinden bir kişi ekip lideri tarafından güvenlik görevlisi olarak görevlendirilir.

1.3.2.8. SOSYAL YARDIM VE HALKLA İLİŞKİLER EKİBİ


Biri ekip lideri olmak üzere, acil durumun tipine ve büyüklüğüne göre en fazla 3 kişiden oluşur, ekip aşağıda belirtilen niteliklere sahip personel arasından seçilmiş kişiler olup ekip listesi Ek3-H' dedir. Ekip kendi arasında Enformasyon, acil yardım, barındırma bölümlerine ayrılabilir.

 • Çekirdek ekipte görev alacak kişiler idareci ve öğretmenlerden oluşur,

 • Tüm okul personelinin telefon numaralarını ve adreslerini güncel olarak tutarlar,

 • Tüm okul personelinin acil durumda haber verilmesini istedikleri yakınlarının telefon numaralarının ve adreslerini güncel olarak tutarlar,

 • Belediyenin, muhtarın, sosyal dayanışma kurumlarının, hastaneler, ambulans ile eczanelerin telefonlarını güncel olarak tutarlar,

 • Gerektiğinde ziyaretlere gidecekleri için görev alacak personelin seyahat etmeye mani durumları olamamalıdır,

1.3.2.9. DİĞER PERSONEL


 1. Acil müdahale, hasar tespit ve kurtarma ekiplerinde görevli olmayan diğer personel yüksek gerilim hatlarından, üst üste dizilmiş malzemelerden mümkün olduğunca uzak yolları seçerek en kısa sürede bulunduğu yeri terk edip OKUL BAHÇESİ olarak belirtilen toplanma bölgelerine gider.

 2. Toplanma bölgesinde toplanan personelin birim tespit sorumluları nezaretinde mevcut kontrolü yapılır eksik personel olup olmadığı tespit edilir, yıkıntı altında personel kaldığından şüphelenilmesi halinde durum hakkında kriz masasına, acil durum yetkilisine, kurtarma ekibine bilgi verilir, kurtarma ekiplerinin müdahalesi sağlanır.
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə