Spis zagadnień do egzaminu dyplomowego z historii sztuki dla uczniów liceum plastycznego I ogólnokształcacej szkoły sztuk pięknych
Yüklə 81 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü81 Kb.
SPIS ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Z HISTORII SZTUKI DLA UCZNIÓW

LICEUM PLASTYCZNEGO I OGÓLNOKSZTAŁCACEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

PRZYKŁADOWY ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH: 1. Scharakteryzuj sztukę prehistoryczną. Omów wybrane artefakty.

 2. Przedstaw sylwetkę Michała Anioła. Omów najważniejsze fakty z życia artysty, dokonaj analizy wybranych prac.

 3. Wykorzystując ilustrację dokonaj analizy przedstawionej pracy (il. Abakanowicz – Katharsis)SZTUKA PREHISTORYCZNA

 1. ZAGADNIENIA:
 • Malarstwo ery prehistorycznej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji malowideł i historii ich odkryć z Lascaux, Altamiry.

 • Rzeźba ery prehistorycznej ze szczególnym uwzględnieniem technik rzeźbiarskich oraz ewolucji tak zwanych Wenus paleolitycznych.

 • Początki architektury ery prehistorycznej na przykładzie pierwszych elementów konstrukcyjnych (menhiry, dolmeny), etapy rozwoju Stonehenge oraz pierwszych grobowców (Newgrange).

 • Artefakty sztuki prehistorycznej na ziemiach polskich (Sobótka, Biskupin).
SZTUKA ANTYCZNA

 1. ZAGADNIENIA:
 • Geneza i znaczenie kanonu w malarstwie i rzeźbie starożytnego Egiptu.

 • Odkrycia archeologiczne związane ze sztuką egipską, na przykładzie prac Howarda Cartera, Jean-Francois Champolliona. Polska szkoła egiptologii na przykładzie dorobku Kazimierza Michałowskiego.

 • Ewolucja architektury sepulkralnej w starożytnym Egipcie – od mastaby do grobowców w Dolinie Królów.

 • Geneza i kanon świątyni starożytnego Egiptu. Świątynia jako wyraz zróżnicowania społeczeństwa.

 • Epizod amarneński w sztuce starożytnego Egiptu, wpływ Echnatona na sztukę i religię Egiptu.

 • Sztuka minojska na przykładzie odkryć w Knossos (architektura pałacowa, malarstwo, ceramika, rzeźba) z uwzględnieniem działalności Artura Evansa.

 • Sztuka mykeńska (architektura obronna i sepulkralna) z uwzględnieniem działalności Henryka Schliemanna.

 • Style malarstwa wazowego w starożytnej Grecji z uwzględnieniem tematyki i rodzajów naczyń ceramicznych znanych w starożytnej Grecji.

 • Partenon jako „świątynia rzeźbiarzy”: płaskorzeźba, rzeźba pełna.

 • Zabudowa Akropolu w V w p.n.e.

 • Zasady kompozycji rzeźby archaicznej w starożytnej Grecji. Funkcja, tematyka.

 • Zasady kompozycji rzeźby klasycznej w starożytnej Grecji. Funkcja, tematyka, artyści.

 • Zasady kompozycji rzeźby hellenistycznej w starożytnej Grecji. Funkcja, tematyka, zjawisko pathosu, początki rzeźby alegorycznej, motyw dziecka.

 • Geneza świątyni greckiej – od megaronu do Partenonu ze szczególnym naciskiem na zróżnicowanie planów oraz funkcji.

 • Sztuka etruska: architektura sepulkralna, sakralna, malarstwo.

 • Różnorodność funkcji i stosowanego materiału w rzeźbie starożytnego Rzymu, omówienie rzeźby rzymskiej pod kątem podziału na rzeźbę portretową, upamiętniającą, pomnik konny, relief historyczny, relief z sarkofagów rzymskich. Zjawisko neoattycyzmu.

 • Malarstwo rzymskie na przykładzie odkryć w Pompejach.

 • Architektura sakralna starożytnego Rzymu. Różnorodność planów świątyń rzymskich. Szczegółowa analiza Panteonu.

 • Architektura świecka starożytnego Rzymu. Architektura mieszkalna oraz użyteczności publicznej.

 • Architektura sepulkralna starożytnego Rzymu: typy grobowców (kolumbaria, mauzolea).
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Świątynia Chonsu w Karnaku – analiza planu, bryły i dekoracji.

 • Posąg Chefrena – wyjaśnienie kanonu w rzeźbie faraona tronującego.

 • Triada Mykerinosa – wyjaśnienie kanonu w przedstawieniu faraona.

 • Scena polowania na kaczki i połowu ryb z grobowca Menny w Tebach Zachodnich.

 • Książę wśród lilii – malowidło z pałacu w Knossos

 • Partenon – analiza planu, bryły, dekoracji rzeźbiarskiej Fidiasza. Opis elementów porządku doryckiego.

 • Kuros Apollo z Tenei.

 • Doryforos Polikleta.

 • Praksyteles – Apollo z jaszczurką, Afrodyta z Knidos.

 • Grupa Laokoona Agesandra.

 • Dyskobol Myrona z Eleuteraj.

 • Panteon -– analiza planu, bryły, dekoracji rzeźbiarskiej.

 • Koloseum – analiza planu, bryły, funkcji.

 • Posag konny Marka Aureliusza.

 • Analiza budowy willi rzymskiej.
SZTUKA ŚREDNIOWIECZA

 1. ZAGADNIENIA:
 • Znaczenie antyku dla sztuki wczesnochrześcijańskiej. Szczegółowa analiza wczesnochrześcijańskiej bazyliki pw. św Piotra w Rzymie.

 • Architektura sakralna w Bizancjum. Rola dworu i Kościoła w rozwoju sztuki.

 • Malarstwo związane z kręgiem bizantyjskim: technologia powstawania ikon, motywy ikonograficzne charakterystyczne dla Bizancjum.

 • Charakterystyka sztuki karolińskiej i ottońskiej.

 • Rozwój rzemiosła artystycznego w sztuce romańskiej: złotnictwo, iluminatorstwo, odlewy w brązie, toreutyka.

 • Charakterystyka stylu romańskiego we Francji – szkoły regionalne w architekturze, płaskorzeźba, tkanina.

 • Charakterystyka stylu romańskiego we Włoszech – cechy stylistyczne, przykłady architektoniczne.

 • Charakterystyka architektury romańskiej w Polsce

 1. kształtowanej pod wpływem zakonów (cystersi, norbertanki, benedyktyni)

 2. romańskie budowle w Krakowie – rekonstrukcja Wawelu, kościoły pw. św. Andrzeja, Najświętszego Salwatora, Wojciecha. Wpływ przyjęcia chrześcijaństwa na rozwój sztuki romańskiej

 • Krakowski okres działalności Wita Stwosza.

 • Cechy katedry gotyckiej we Francji. Symbolika katedry, jej narodziny, funkcja, dekoracja.

 • Gotyk angielski i włoski – najważniejsze realizacje architektoniczne.

 • Charakterystyka polskiego malarstwa w okresie gotyku. Techniki malarskie, funkcja, popularne motywy ikonograficzne.

 • Charakterystyka rzeźby gotyckiej w Polsce. Funkcja, tematyka, materiał.

 • Zabytki średniowiecznego Gdańska (architektura obronna i sakralna, rzeźba, malarstwo).

 • Świecka architektura z okresu gotyku – ratusze, palazza, uniwersytety, zamki, kamienice.
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Hagia Sophia – analiza planu, bryły i dekoracji. Opis elementów kopuły.

 • San Vitale - analiza planu, bryły i dekoracji malarskiej.

 • Rekonstrukcja bazyliki św. Piotra w Rzymie – analiza konstrukcji budowli i planu.

 • Kaplica pałacowa w Akwizgranie – analiza funkcji, planu i bryły.

 • Kościół św. Michała w Hildesheim – analiza planu, bryły i dekoracji.

 • kościół Cluny III – analiza obiektu na podstawie rekonstrukcji.

 • Kolegiata w Tumie pod Łęczycą – analiza planu, bryły i dekoracji rzeźbiarskiej.

 • Drzwi gnieźnieńskie.

 • Ołtarz z kościoła pw. NMP w Krakowie Veita Stossa.

 • Katedra w Reims – analiza planu, konstrukcji i dekoracji.

 • Katedra w Wells – analiza planu, konstrukcji i dekoracji.

 • Poliptyk grudziądzki – analiza konstrukcji ołtarza, tematów malarskich, techniki.

 • Święta Anna Samotrzecia ze Strzegomia.

 • Opłakiwanie z Chomranic.

 • Piękna Madonna z Krużlowej.

 • Kościół pw. NMP w Gdańsku – analiza planu, konstrukcji, wystroju wnętrza. Historia świątyni – etapy budowy.

RENESANS i MANIERYZM

 1. ZAGADNIENIA:
 • Artyści między gotykiem a renesansem - cechy charakterystyczne malarstwa przedstawicieli szkoły sieneńskiej i florenckiej.

 • Twórczość malarzy niderlandzkich przełomu XV i XVI wieku: J. van Eycka, H. Boscha, P. Bruegla, R. van der Weydena, H. Memlinga.

 • Malarstwo włoskiego Quttrocenta ze szczególnym uwzględnieniem twórczości S. Botticellego, Masaccia, Fra Angelica, P. Ucella, P. della Francesci i A. Mantegni.

 • Nurt koloryzmu weneckiego w renesansowych Włoszech, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Giorgione, Tycjana i G. Belliniego.

 • Dzieła i cechy XV-wiecznej architektury włoskiej: F. Brunelleschi, L. B. Alberti, D. Bramante.

 • Dzieła i cechy XVI-wiecznej architektury włoskiej: A. Palladio.

 • Fenomen twórczy Michała Anioła.

 • Leonardo da Vinci jako l’uomo universale.

 • Dzieła i cechy rzeźby renesansowej: Donatello, A. Sansovino i L. Ghiberti, A. del Verocchio.

 • Renesans w malarstwie niemieckim: A. Dũrer, H. Holbein i M. Grũnewald.

 • Zabytki renesansowego Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem cech manieryzmu niderlandzkiego.

 • Mecenat artystyczny Zygmunta Starego.

 • Rzeźba nagrobkowa w Polsce – wybrane realizacje– S. Gucciego, B. Berrecciego, J. Michałowicza z Urzędowa.

 • Zabytki świeckiej architektury w Polsce: założenia magnackie (zamek Leszczyńskich w Baranowie Sandomierskim, zamek Stanisława Krasickiego w Krasiczynie), ratusze polskie (Poznań, Chełmno, Sandomierz).

 • Manieryzm w architekturze, malarstwie i rzeźbie.
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (malarstwo i grafika):

 1. Giotto – freski z Capella degli Scrovegni (Opłakiwanie, Pocałunek Judasza)

 2. Simone Martini - Zwiastowanie

 3. Hans Memling – Sąd Ostateczny

 4. Masaccio – Trójca Święta

 5. Fra Angelico – Zwiastowanie z klasztoru św. Marka we Florencji

 6. Giorgione – Śpiąca Wenus, Burza

 7. Tycjan – Wenus z Urbino, Miłość Ziemska i Niebiańska

 8. Hans Dũrer – Czterej jeźdźcy Apokalipsy, Melancholia, Autoportret z 1498r.

 9. Hans Holbein – Ambasadorowie

 10. Mathias Grũnewald – Ołtarz z Isenheim

 11. Michał Anioł – freski w kaplicy Sykstyńskiej

 12. Leonardo da Vinci – Św. Anna Samotrzeć, Mona Lisa, Ostatnia Wieczerza

 13. Rafael Santi – Szkoła ateńska

 14. Sandro Botticelli – Primavera, Narodziny Wenus

 15. Jan van Eyck – Portret małżonków Arnolfini, Ołtarz Gandawski, Madonna kanclerza Rolin

 16. Pieter Bruegel Starszy – Wesele chłopskie, Upadek Ikara, Myśliwi na śniegu

 17. Hieronim Bosch – Ogród rozkoszy ziemskich

 18. El Greco – Zwiastowanie, Pogrzeb hrabiego Orgaza, Laokoon

 19. Parmigianino - Madonna z długą szyją

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (rzeźba):

 1. Michał Anioł – Pieta watykańska, Dawid

 2. Andrea del Verrocchio – Dawid, posąg konny Colleoniego

 3. Donatello – Dawid, pomnik konny Gattamelaty

 4. Lorenzo Ghiberti – III drzwi do baptysterium florenckiego

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (architektura):

 1. Donato Bramante - Tempietto

 2. Andrea Palladio – kościół Il Redentore, willa Rotonda

 3. Bartolomeo Berrecci - Kaplica Zygmuntowska w Krakowie – analiza planu, bryły, dekoracji rzeźbiarskiej, sylwetka architekta i mecenasa

BAROK i ROKOKO

 1. ZAGADNIENIA:
 • Barokowe założenia pałacowo-ogrodowe na przykładzie rezydencji królewskich (Wersal, Wilanów) oraz założeń magnackich (pałac biskupów krakowskich w Kielcach). Definicja stylu Ludwika XIV.

 • Nurt jezuicki w architekturze barokowej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem analizy kościołów Il Gesu w Rzymie i śś Piotra i Pawła w Krakowie.

 • Polskie malarstwo barokowe: portret trumienny, malarstwo D. Schulza, T. Dolabelli, H. Hana, J. E. Siemiginowskiego, freski w pałacu w Wilanowie.

 • Życie i twórczość M. M. da Caravaggia oraz wpływ tego artysty na innych malarzy doby baroku.

 • Rzeźba barokowa G. Berniniego.

 • Życie i twórczość P. Rubensa, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu koloryzmu w malarstwie.

 • Kameralne piękno codzienności w malarstwie Vermeera, P. de Hoocha.

 • Życie i twórczość R. van Rijna, z uzasadnieniem twierdzenia: Rembrandt jako „malarz duszy”.

 • Barok w Hiszpanii: B. E. Murillo, F. de Zurbaran, J. de Ribera oraz D. Velazquez. Eskurial.

 • Charakterystyka twórczości N. Poussina i C. Lorraina.

 • Barokowe założenia ogrodowe – ogród włoski, francuski, angielski.

 • Barok w krajach niemieckich na przykładzie realizacji Fischera von Erlacha.

 • Malarstwo angielskie XVIII wieku: T. Gainsborough, J. Reynolds, W. Hogarth (angielskie rokoko).

 • Rokoko w sztuce europejskiej (malarstwo, rzeźba, architektura):

 1. francuskie malarstwo rokokowe (Watteau, Boucher, Fragonard)

 2. weneckie weduty XVIII wieku – A. Canale
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (malarstwo i grafika):

 1. Michelangelo Merisi da Caravaggio – Powołanie św. Mateusza, Złożenie do grobu

 2. P.P. Rubens – Porwanie córek Leukippa, Zdjęcie z krzyża, Podniesienie krzyża

 3. Rembrandt – Wymarsz strzelców, Trzy krzyże (grafika), Lekcja anatomii doktora Tulpa

 4. Vermeer – Dziewczyna czytająca list (z Drezna)

 5. Jerzy Eleuter Siemiginowski – Portret Jana III Sobieskiego pod Wiedniem

 6. Diego Velazquez – Panny dworskie

 7. Georges de la Tour – Maria Magdalena z lustrem

 8. Jean-Honore Fragonard – Huśtawka

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (rzeźba):

 1. Gianlorenzo Bernini – Ekstaza św. Teresy, Dawid, Apollo i Dafne

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (architektura):

 1. Giacomo della Porta, Barozzi da Vignola - Kościół Il Gesu (analiza planu, bryły i wystroju)

 2. Francesco Borromini – kościół San Carlo Alle Quattro Fontane (analiza planu i fasady)

 3. Charles le Brun, Louis le Vau, Andre le Notre, Jules Hardouin-Mansart - Wersal, (pałac wraz z założeniem ogrodowym, plan, bryła, elewacja frontowa i ogrodowa, Galeria Zwierciadlana), historia obiektu

 4. Johann Bernard Fisher von Erlach - kościół św. Karola Boromeusza w Wiedniu (fasada, plan, wnętrze)

 5. Augustyn Locci - Pałac w Wilanowie – analiza planu, dekoracji, historia obiektu

 6. Baltazara Neumann - Kościół Vierzehnheiligen (analiza planu, bryły)

KLASYCYZM

 1. ZAGADNIENIA:

 • Klasycyzm i jego źródła inspiracji. Greckie i rzymskie inspiracje w sztuce klasycystycznej na przykładzie wybranych dzieł malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych.

 • Cechy rzeźby klasycystycznej: A. Canova i B. Thorvaldsen.

 • Klasycyzm w architekturze europejskiej (Francja, Włochy, Niemcy, Rosja), ze szczególnym uwzględnieniem analizy pałacyku Petit Trianon i paryskiego Panteonu.

 • Klasycyzm w sztuce polskiej: Łazienki, kościoły warszawskie, pomnik konny. Twórczość Canaletta, A. Brodowskiego, Bacciarellego, P. Norblina, F. Smuglewicza.

 • Sztuka Warszawy w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 • Twórczość J-L. Davida, J-F. Ingresa, Bacciarellego i Canaletta.

 • Mecenat artystyczny Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (malarstwo):

 1. Jacques Louis David – Przysięga Horacjuszy, Śmierć Marata

 2. Dominique Ingres – Łaźnia turecka, Portret panny Riviere

 3. Marceli Bacciarelli – Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym

 4. Bernardo Belotto (zw. Canaletto) – Widok Warszawy od strony Pragi

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (rzeźba):

 1. Antonio Canova – Amor i Psyche, Portret Pauliny Borghese jako Wenus

 2. Bertel Thorvaldsen – pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, pomnik Kopernika

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (architektura):

 1. Jacques Ange Gabriel – Petit Trianon (obie fasady)

 2. Dominik Merlini – pałac Na wodzie (obie fasady, bryła, wnętrza)

ROMANTYZM, AKADEMIZM, REALIZM, WYBRANE ZAGADNIENIA XIX WIEKU

 1. ZAGADNIENIA:
 • Malarstwo francuskiego romantyzmu - twórczość T. Gericault i E. Delacroix.

 • Nurt romantyczny w malarstwie W. Turnera, J. Constable'a i W. Blake'a. Początki malarstwa pejzażowego.

 • Twórczość malarska i graficzna F. Goyi.

 • Malarstwo akademickie i historyczne, znaczenie sztuki oficjalnej w XIX wieku (T. Couture, H. Siemiradzki, W. Gerson, J. Matejko, A. Cabanel, H. Makart, W-A. Bouguereau).

 • Nurt romantyczny w malarstwie P. Michałowskiego, H. Rodakowskiego i A. Grottgera.

 • Nurt realizmu w malarstwie europejskim w malarstwie G. Courbeta, J-F. Milleta i H. Daumiera.

 • Nurt realizmu w malarstwie J. Chełmońskiego, A. i M. Gierymskich.

 • Twórczość prerafaelitów.

 • Symbolizm w malarstwie A. Bőcklina, G. Moreau i O. Redona.

 • Nabizm w malarstwie P. Serusiera, M. Denisa i E. Vuillarda.
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Francisco Goya y Lucientes - Maja ubrana, Gdy rozum śpi, budzą się potwory (akwaforta z akwatintą z cyklu Kaprysy), Rozstrzelanie powstańców madryckich

 • Eugène Delacroix - Wolność wiodąca lud na barykady, Scena z masakry na Chios

 • Théodore Géricault - Tratwa Meduzy

 • Caspar David Friedrich – Mnich nad brzegiem morza

 • Artur Grottger - Kucie kos

 • Gustave Courbet – Kamieniarze

 • Jean François Millet – Zbierające kłosy

 • Aleksander Gierymski - Altana w ogrodzie (oraz studia do obrazu), Żydówka z pomarańczami

 • Józef Chełmoński - Czwórka, Babie lato

 • Henryk Siemiradzki – Dirce chrześcijańska, Pochodnie Nerona

 • Jan Matejko - Stańczyk, Rejtan – Upadek Polski, Kazanie Skargi, Hołd Pruski, Bitwa pod Grunwaldem, Konstytucja 3 maja

 • William Holman Hunt – Przebudzone sumienie

 • Gustave Moreau –Taniec Salome

IMPRESJONIZM, NEOIMPRESJONIZM, POSTIMPRESJONIZM

 1. ZAGADNIENIA:
 • Charakterystyka francuskiego impresjonizmu na przykładzie twórczości C. Moneta, E. Maneta, E. Degasa i A. Renoira.

 • Charakterystyka francuskiego neoimpresjonizmu na przykładzie twórczości P. Signaca i G. Seurata.

 • Charakterystyka francuskiego postimpresjonizmu na podstawie prac „Czterech Samotnych” oraz wpływ każdego z nich na późniejsze malarstwo.
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Edouard Manet - Olimpia, Śniadanie na trawie, Rozstrzelanie cesarza Maksymiliana 1867-68

 • Claude Monet - Impresja - Wschód słońca, Katedra w Rouen, Nenufary, Mostek japoński

 • Edgar Degas –Klasa tańca, Czternastoletnia baletnica (rzeźba)

 • Pierre-Auguste Renoir - Śniadanie wioślarzy, Huśtawka, Akt w słońcu

 • George Seurat – Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte

 • Paul Cézanne - Martwa natura z kuchennym stołem, Góra Sainte-Victoire, Grający w karty,

 • Vincent van Gogh –Sypialnia van Gogha, Kruki nad łanem zboża, Gwiaździsta noc

 • Henri de Toulouse-Lautrec - Les Ambasadour Aristide Bryant

 • Paul Gauguin - Wizja po kazaniu – walka Jakuba z aniołem, Manao Tupapau (Duch zmarłych patrzy), Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

SECESJA, MŁODA POLSKA

 1. ZAGADNIENIA:
 • Charakterystyka secesji europejskiej: G. Klimt, A. Gaudi, A. Beardsley, R. Lalique, E. Galle, A. Mucha.

 • Różnorodne tendencje w malarstwie Młodej Polski.

 • Charakterystyka wszechstronnej twórczości S. Wyspiańskiego (scenografia, dramaturgia, malarstwo, witrażownictwo, projektowanie wnętrz).

 • Twórczość Rodina i jego wpływ na rzeźbę europejską.
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Auguste Rodin – Myśliciel, Pocałunek, Mieszczanie z Calais, Danaida

 • Aubrey Beardsley – Pawia suknia

 • Gustave Klimt – Pocałunek, Judyta i Holofornes

 • Alfons Mucha – Plakat reklamujący bibułki „Job

 • Jacek Malczewski – Melancholia, Błędne koło

 • Józef Mehoffer – Dziwny ogród

 • Władysław Podkowiński – Szał

 • Leon Wyczółkowski –Rybacy brodzący, Ujrzałem raz

 • Boznańska – Dziewczynka z chryzantemami, Imieniny babuni

 • Stanisław Wyspiański – Podwójny portret Elizy Pareńskiej, Macierzyństwo
SZTUKA XX WIEKU

 1. ZAGADNIENIA:
 • Charakterystyka niemieckiego ekspresjonizmu.

 • Charakterystyka francuskiego i meksykańskiego ekspresjonizmu.

 • Twórczość W. Kandinsky'ego oraz jego znaczenie dla malarstwa drugiej połowy XX wieku.

 • Cechy fowizmu w pracach A. Derain'a, H. Mattisse'a i M. Vlamincka.

 • Cechy kubizmu w pracach P. Picassa, G. Braque'a, J. Grisa i F. Legera.

 • Etapy twórczości P. Picassa.

 • Charakterystyka nurtu futuryzmu włoskiego.

 • Charakterystyka nurtu pop-artu.

 • Polski ekspresjonizm na przykładzie prac artystów z grupy formistów polskich.

 • Nurt konstruktywizmu w Polsce i Rosji.

 • Nurt koloryzmu w XX-wiecznym malarstwie polskim.

 • Osiągnięcia szkoły Bauhausu i jej wpływ na późniejszych artystów.

 • Charakterystyka nurtu dadaizmu.

 • Charakterystyka surrealizmu europejskiego.

 • Charakterystyka nurtu socrealizmu.

 • Charakterystyka fluxusu na podstawie prac W. Vostella, J. Beuysa, J. Cage'a.

 • Tendencje w rzeźbie przełomu XIX i XX wieku na przykładzie prac A. Giacomettiego, C. Brancusiego i H. Moore'a.

 • Charakterystyka informelu na podstawie prac Wolsa i J. Foutriera.

 • Charakterystyka happeningu na podstawie prac Tadeusza Kantora i C. Oldenburga

 • Charakterystyka environmentu na podstawie prac Segala, Rauschenberga, E. Kienholza.

 • Definicja ekspresjonizmu abstrakcyjnego na podstawie prac J. Pollocka i W. de Kooninga.

 • Neoplastycyzm w twórczości P. Mondriana i projektów G. Rietvelda.

 • Charakterystyka suprematyzmu na podstawie prac K. Malewicza.

 • Charakterystyka neofiguracji na podstawie prac Francis Bacona.

 • Charakterystyka Nowego Realizmu na podstawie prac C. Baldaciniego i E. Kienholza.

 • Charakterystyka nurtu op-artu.

 • Konceptualizm u J. Kosutha, On Kawary i J. Rosołowicza.

 • Dokonania w architekturze pierwszej połowy XX wieku w pracach F. L. Wrighta, Le Corbusiera, M. van der Rohe.

 • Charakterystyka land-artu.

 • Charakterystyka hiperrealizmu w pracach R. Estesa, D. Hansona, R. Goingsa.

 • Charakterystyka twórczości artystów związanych z Ecole de Paris.

 • Dokonania w architekturze drugiej połowy XX wieku w pracach A. Aalto, M. Nowickiego, J. Utzona, E. Saarinena, C. Moore'a, R. Piana i R. Rogersa .

 • Różnorodność tendencji we współczesnej rzeźbie polskiej na przykładzie prac K. Kozyry, M. Abakanowicz, I. Mitoraja, A. Szapocznikow, J. Jarnuszkiewicza, W. Hasiora, M. Bałki, G. Zemły.

 • Rola placówek muzealnych i galerii w kształtowaniu wiedzy o sztuce polskiej i zagranicznej. Charakterystyka najważniejszych zbiorów na świecie (Muzea Narodowe, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Krzysztofory, Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim, Zachęta, Galeria Ufizzi, Galeria Dawnych Mistrzów w Dreźnie, National Gallery, Altes Museum, Muzeum Prado, Luwr, d'Orsay, Ermitaż, Stara Pinakoteka Monachijska, Akademia Florencka, Muzea Watykańskie, Muzeum Królowej Zofii, Art Institute w Chicago, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, British Museum).

 • Charakterystyka „Szkoły Nowojorskiej” oraz artystów związanych z „Color Field Painting”.

 • Charakterystyka taszyzmu u J. Pollocka i Wolsa.

 • Charakterystyka twórczości wybranych malarzy polskich XX wieku: T. Brzozowski, J. Duda-Gracz, Z. Beksiński, B. Linke, J. Tarasin, W. Sasnal, R. Opałka, S. Gierowski, A. Wróblewski.

 • Twórczość artystów związanych z I i II Grupą krakowską.

 • Performance u T. Kantora, Z. Warpechowskiego, E. Partum i J. Beresia.
 1. SZCZEGÓŁOWA ANALIZA DZIEŁ:
 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (malarstwo i grafika):

 1. Henri Matisse – Portret pani M.

 2. Otto Dix - Wojna

 3. Pablo Picasso – Życie, Rodzina kuglarzy, Panny z Avignonu, Guernica

 4. George Braque – Portugalczyk

 5. Giacomo Balla – Dynamizm psa na smyczy, Dziewczynka biegnąca na balkonie

 6. Francis Bacon – Studium według portretu papieża Innocentego X Velazqueza

 7. Marcel Duchamp – Akt schodzący po schodach

 8. Giorgio de Chirico – Tajemnica i melancholia ulicy

 9. Salvador Dali –Uporczywość pamięci, Sen spowodowany lotem pszczoły wokół owocu granatu na sekundę przed przebudzeniem

 10. Leon Chwistek – Szermierka

 11. Stanisław Ignacy Witkiewicz – Autoportret (z 1938 r.)

 12. Władysław Skoczylas – Zbójnicki

 13. Richard Hamilton – Co właściwie sprawia, że nasze mieszkania są tak odmienne, tak pociągające?

 14. Andy Warhol – Wielka puszka zupy Campbell’s, Marilyn Monroe

 15. Marc Chagall – Ja i moja wieś

 16. Andrzej Wróblewski –Rozstrzelanie V

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (rzeźba):

 1. Umberto Boccioni - Jedyna forma ciągłości w przestrzeni

 2. Duane Hanson – Turyści, Kobieta z wózkiem na zakupy

 3. Alberto Giacometti – Postać krocząca

 4. Henri Moore – Spoczywająca postać, Król i królowa, Rodzina

 5. Magdalena Abakanowicz – Katharsis

 6. Katarzyna Kozyra – Piramida zwierząt

 7. Alina Szapocznikow - Autoportret zwielokrotniony

 8. Xawery Dunikowski –Kobiety brzemienne

 9. Mirosław Bałka – Święty Wojciech

 • Analiza treści i formy dzieł europejskich (architektura):

 1. Mies van der Rohe – Seagram Building

 2. Frank Lloyd Wright – Muzeum Guggenheima w Nowym Yorku, Willa Kaufmanna (Dom nad wodospadem)

 3. Le Corbusier – Kaplica Nôtre Dame do Haut w Ronachamp (plan, bryła z różnych stron), Jednostka mieszkalna w Marsylii

 4. Lew Rudniew- Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
str.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə