Propozicij e veteranske lige ns dugo selo
Yüklə 36.73 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü36.73 Kb.
P R O P O Z I C I J E

VETERANSKE LIGE NS DUGO SELO

u natjecateljskoj sezoni 2015 / 2016. godini


OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Veteranska liga Nogometnog središta Dugo Selo (u daljnjem tekstu: liga veterana) u natjecateljskoj sezoni 2015 / 2016 godina broji 12 klubova:


 1. VNK BRCKO

 2. VNK DUBRAVA

 3. VNK DUGO SELO

 4. VNK KLOŠTAR

 5. VNK LIPOVAC

 6. VNK LOKOMOTIVA

 7. VNK LONJA

 8. VNK RAKOVEC

 9. VNK RUGVICA

 10. VNK STRMEC

 11. VNK VRBOVEC

 12. VNK ZELINAČlanak 2.
Natjecanjem rukovodi vodstvo natjecanja, koje na prijedlog Izvršnog odbora NS Dugo Selo verificira Izvršni odbor Nogometnog saveza Zagrebačke županije.

Članak 3.
Organizaciju utakmica provode klubovi domaćini prema Pravilniku o nogometnim natjecanjima HNS i ovim Propozicijama.
Članak 4.
Natjecanje se provodi po dvokružnom bod sustavu i vremenski utvrđenom rasporedu. Svaki klub mora jednom biti domaćin, a jednom gost.
Članak 5.
Raspored odigravanja utakmica donosi se prije početka jesenskog odnosno proljetnog dijela natjecanja. Natjecateljski brojevi se izvlače, ako ne postoji sporazum klubova za drukčije određivanje natjecateljskih brojeva.

Ukoliko neki klub iz objektivnih razloga traži promjenu termina odigravanja utakmice ili zamjenu domaćinstva za određeni termin,Povjerenik za natjecanje,sporazumom klubova, odobrit će promjenu ali najkasnije 3 dana prije odigravanja utakmice.


Članak 6.
Za nastup na prvenstvenoj utakmici svaki igrač mora imati športsku iskaznicu u kojoj je upisan važeći liječnički pregled i uplaćena godišnja članarina. Liječnički pregled vrijedi šest (6) mjeseci. Bez važećeg liječničkog pregleda igrač ne može nastupiti.

Igrač iznimno može nastupiti sa liječničkom potvrdom o sposobnosti za igru, a da ista nije starija od petnaest (15) dana.

Prije početka prvenstvene utakmice, službeni predstavnici klubova najmanje 30 minuta prije početka utakmice moraju dostaviti sucu (delegatu) utakmice sportske iskaznice, složene prema redoslijedu kako će nastupiti na utakmici s posebnim popisom igrača.

Identifikacija igrača koji ne posjeduje športsku iskaznicu izvršit će se uz predočenje osobne iskaznice a provjera registracije izvršit će se u roku od 48 sati u prostorijama NS Dugo Selo .


Članak 7.
Klub domaćin treba osigurati tiskanice zapisnika o odigranoj utakmici. Zapisnik o odigranoj utakmici sastavlja se u najmanje tri (3) istovjetna primjerka, od kojih se original dostavlja povjereniku za natjecanje.

Zapisnik o odigranoj utakmici smatra se javnom ispravom i podaci u njemu su točni. U slučaju da se u zapisniku o odigranoj utakmici ustanovi greška, postupa se sukladno Pravilniku o nogometnim natjecanjima.

Klub je dužan voditi evidenciju opomenutih i isključenih igrača, te izrečenih vremenskih kazni.
Članak 8.
Prvenstvene utakmice veterana mogu se igrati na uredno registriranim nogometnim igralištima od strane Povjerenstva za igrališta i objekte Županijskog nogometnog saveza. Prvenstvene utakmice veterana igraju se 2x40 minuta s pauzom u poluvremenu 5-10 minuta.
Članak 9.
Prvenstvenu utakmicu veterana mogu igrati samo igrači koji su uredno registrirani za veteranski nogomet i koji nisu u tekućoj natjecateljskoj godini (01.07.) mlađi od 33 godine). Sportske iskaznice igrača temeljem ovlasti NSZŽ-e izdaje NS Vrbovec.

Igrač koji nastupa za veterane nema pravo igranja za seniore bilo kojeg kluba na području Republike Hrvatske. Pravo nastupa utvrđuje sudac (delegat) prije početka utakmice, uz nazočnost službenih predstavnika klubova. Sudac (delegat) dužan je prije početka utakmice izvršiti identifikaciju igrača uz prisutnost službenih predstavnika klubova. Sastav momčadi potvrđuju u Zapisniku utakmice i potpisuju, prije početka utakmice, službeni predstavnici klubova.

Dozvoljena je zamjena svih upisanih igrača u zapisnik utakmice. Nijednog momenta na igralištu za vrijeme utakmice ne može biti više od jedanaest (11) niti manje od sedam (7) igrača. Zamjene se vrše isključivo u prekidu igre kod središnje crte, uz prethodnu najavu sucu utakmice. Igrač koji je zamijenjen, može ponovno ući u igru (dopuštene su tzv. „leteće zamjene“).

Članak 10.
Ako jedna kasni, druga momčad mora čekati 1/2 (pola) sata, a ako to dozvoljavaju vremenski uvjeti može i dulje.
Članak 11.
Bodovanje pobjeda i neodlučenih rezultata vrši se kao i u svim ostalim nogometnim ligama, sukladno Pravilniku o nogometnim natjecanjima, pobjede s tri, a neodlučeni rezultati s jednim bodom.
Članak 12.
Vodstvo natjecanja čine: Povjerenik za natjecanje, Povjerenik za suđenje i Disciplinski sudac.
POVJERENIK ZA NATJECANJE
Članak 13.
Povjerenik za natjecanje:

- rukovodi natjecanjem u skladu s Propozicijama natjecanja i ostalim aktima HNS-a koji se primjenjuju u natjecanju,

- registrira utakmice i rješava sve prigovore i žalbe na odigrane utakmice, u prvom stupnju, vodi tablicu natjecanja,

- utvrđuje satnicu, te odobrava promjenu termina i satnice natjecanja,

- prati i proučava sustav natjecanja,

- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o provođenju natjecanja, IO NSZŽ-e.

Povjerenika za natjecanje predlaže Izvršni odbor Nogometnog središta Dugo Selo.
POVJERENIK ZA SUĐENJE
Članak 14.
Povjerenik za suđenje :

- određuju suce za utakmice lige veterana s liste sudaca NSZŽ-e, a koji su s prebivalištem na području NS Dugo Selo, NS Križ, NS Vrbovec i Zelina.

- vrše analizu prijava, prigovora i žalbi u svezi sa suđenjem,

- najmanje dva puta godišnje izrađuju i daju izvješće o suđenju, IO NSZŽ-e.


DISCIPLINSKI SUDAC
Članak 15.
Disciplinski sudac:

- rješava u prvom stupnju sve prekršaje koje su izvršili klubovi lige veterana, njihovi igrači, sl.klupske osobe i ostali, nogometni djelatnici, u skladu s Disciplinskim pravilnikom HNS,

- najmanje dva puta godišnje podnosi izvješće o svom radu, IO NSZŽ-e.

- vodi evidenciju opomenutih i isključenih igrača te vremenskih kazni.

- utvrđuje rang listu klubova za ponašanje i korektnu igru.

- pokreće disciplinski postupak osnovom prijava i izvješća.SUDAC UTAKMICE
Članak 17.
Za sve prvenstvene utakmice suce određuje Povjerenik za suđenje.

Utakmice lige veterana sude suci koji se nalaze na listama sudaca NSZŽe, te su s prebivalištem na području NS Dugo Selo, NS Križ, NS Vrbovec i Zelina.

Uz odsutnost delegata, sudac piše zapisnik o utakmici. Vrši provjeru urednosti športskih iskaznice, te prije početka utakmice vrši identifikaciju igrača.

Utakmicu sudi 1 (jedan) sudac, a na prijedlog kluba domaćina mogu suditi i tri suca.

Iznos pristojbe za suce utvrđuje IO NSZŽ-e.
ŽALBE
Članak 18.
Žalbe na odigranu utakmicu podnose se Povjereniku za natjecanje koji ih rješava u prvom stupnju, u rokovima i na način kako je to predviđeno Pravilnikom o natjecanjima HNS-a.
Članak 19.
Žalba na odluke u prvom stupnju podnosi se Komisiji za žalbe NSZŽ-e u roku od osam (8) dana od primitka odluke. Taksa na žalbu utvrđuje IO NSZŽ-e.
Članak 20.
O disciplinskim prekršajima igrača, rukovoditelja klubova i njihovih momčadi, dužnosnika, odlučuje Disciplinski sudac lige veterana.

.

UTVRĐIVANJE PLASMANA


Članak 21.
Plasman na tablici utvrđuje se odredbama pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS, a objavljivat će se u službenom glasilu veterana ŽNS.

Plasman se utvrđuje prema zbroju osvojenih bodova. Ako je zbroj bodova jednak, odlučuje razlika između danih i primljenih golova. Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje bolji rezultat u međusobnim susretima. Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresiranih klubova i to:

- dvije utakmice po dvostrukom kup sustavu, ako su u kombinaciji dva kluba,

- tri utakmice po jednostrukom bod sustavu na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri kluba,


Članak 22.
Prvenstvo lige veterana provodi se u dva natjecateljska dijela: jesen i proljeće, a prema kalendaru natjecanja.

FINANCIJSKE ODREDBE
Članak 24.
Prihode s prvenstvenih utakmica (ulaznice) ubire klub domaćin.
Članak 25.
Klubovi lige veterana snose slijedeće troškove:

1. Trošak registracije novog veteranskog kluba.

2. Trošak registracije igrača.

3. Produženje članarine igrača za tekuću godinu

4. Kotizacija za natjecanje u dvokratnom iznosu (jesen i proljeće).

5. Naknade povjerenicima i disciplinskom sucu.Novčani iznosi iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Izvršni odbor NSZŽ-e.
NAGRADE
Članak 26.
Prvak Veteranske lige NS Dugo Selo dobiva u trajno vlasništvo pehar.
OSTALE ODREDBE
Članak 27.
Veterani NS Dugo Sela članovi su HNS-a, a najviše tijelo nogometnih veterana u RH je Komisija za veteranski nogomet IO HNS. Pobjednik Veteranske liga NS Dugo Sele sudjeluje na županijskom izlučnom natjecanju za završno natjecanje veterana HNS-a.
Članak 28.
Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama vrijede odredbe Pravilnika o nogometnim natjecanjima HNS, te ostalih odluka NSZŽ-e i NS Dugo Selo.
U Dugom Selu, 16.06.2015. godine

IO NS Dugo Selo IO NS Zagrebačke županije


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə