Praktični rad a Obuka za korišćenje nit treba da uključiYüklə 85.51 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü85.51 Kb.
PRAKTIČNI RAD
1. a) Obuka za korišćenje NIT treba da uključi:

  • upotrebu računara,

  • multifunkcionalnost,

  • multimedijalnost,

  • multikomunikativnost,

  • upotrebu baza podataka, i

  • korišćenje mašina za pretragu Interneta.


b) Informatička pismenost

Danas se pod tim pojmom, pored sposobnosti korišćenja računara i Interneta, podrazumeva i posedovanje velike količine raznorodnog znanja koje omogućava da se u preterano velikoj količini informacija pronađu one koje su potrebne.


2. Informacija i telos

Glavna ljudska aktivnost danas je proizvodnja informacija. Ne kažu džabe da onaj ko poseduje informacije vlada svetom. Telos je grčka reč za „svrhu“, „kraj“ ili „cilj“. Pre teologije postojala je teleologija, koju je još davno utvrdio Aristotel i predstavlja svrhu najboljeg u svim stvarima i kraj svega drugog. Telos se u komunikološkoj teoriji, kao etički konstrukt ne menja. Realizacija savremenog telosa se može ostvariti isključivo pomoću informacija.3. Joomla je vodeći Sistem za upravljanje sadržajima (Content Management System - CMS) otvorenog koda. Joomla je istestiran, proširiv, efikasan alat, sa podrškom vrlo aktivne zajednice sačinjene od razvojnih timova i korisnika. Sa Joomla!-om možete uraditi sledeće stvari:

 • izmeniti sadržaj svake strane vašeg sajta na način sličan kucanju teksta u nekom tekst editoru

 • dodati nove strane vašem sajtu uz nekoliko “klik”-ova

 • dodati slike i druge medije (Web-based uploads)

 • kontrolisati elemente strane kao što su navigacioni meniji ili izgled (layout) strane.

4. U kakvoj su vezi nalaženje informacija i cilj upravljanja?
Cilj upravljanja je danas kako u velikom broju medjusobnih komunikacija i veza koje postoje medju elementima, ljudima, sistemima i organizacijama obezbediti onu vrstu dinamičke ravnoteže koja će obezbedjivati najbolju moguću funkcionalnost datog sistema u nekom vremenu. To podrazumeva pronalaženje stalnih faktora (informacija) koji će omogućavati u nezamislivoj dinamici, uzročnosti i složenosti socijetalnilh elemenata, stalno dogradjivanje, ispravljanje i preciziranje kretanja sistema u prostoru stanja. Prema tome,dolazi se do zaključka da je da informacijom treba pažljivo upravljati sila.

5. Odgovorite koji programi sačinjavaju Open Office i Microsoft Office i u čemu je osnovna razlika između ova 2 paketa?

Microsoft Office je softverski paket kompanije Majkrosoft, namenjen kancelarijskom poslovanju. Osnovni paket sadrži sledeće aplikacije: • Microsoft Word - za obradu teksta

 • Microsoft Excel - za tabelarne proračune

 • Microsoft PowerPoint- za izradu i prikazivanje poslovnih prezentacija

 • Microsoft Outlook - za razmenu elektronske pošte

 • Microsoft Access - za rad sa bazama podataka

Od ostalih aplikacija može imati: Microsoft FrontPage,Microsoft InfoPath, Microsoft Publisher, Microsoft One Note.

Open Office je slobodan programski paket otvorenog koda za kancelarijsko poslovanje. Sadrži sledeće komponente: • Openoffice.org Writer - program za obradu teksta

 • Openoffice.org Draw - program za vektorsko crtanje

 • Openoffice.org Base - program za baze podataka

 • Openoffice.org Calc - program za tabelarne proračune

 • Openoffice.org Math - program za zapis matematičkih formula

 • Openoffice.org Impress - program za prezentacije

OpenOffice predstavlja najadekvatniju zamenu za popularni Microsoft Office paket,a ujedno je i besplatna zamena. MS Office je komercijalni produkt koji se plaća, ali ima i više komponenti.

6. Kako možete samostalno ovladati veštinom korišćenja Interneta i Microsoft Office-a?Navedite najmanje po jedan komercijalni i besplatni izvor multimedijalnih kurseva.
Komercijalni multimedijalni kurs za Internet i MS Office se može pronaći na: http://privet.rs/skola-racunara/microsoft-poslovni-kursevi/office-paket , a besplatni kursevi se mogu naći na http://www.youtube.com

7. Koliko nova je minimalno potrebno za pristup Internetu preko domaćih operatera mobilne telefonije?

VIP-300 din paket bez modema (pripaid)

VIP-590-1590 din u zavisnosti od protoka (postpaid)8. Kako možete samostalno ovladati veštinom „slepog kucanja”?Navedi najmanje jedan komercijalni i besplatni izvor multimedijalnih kurseva.
Slepo kucanje se može naučiti putem učenja 15 lekcija na sajtu http://www.typingstudy.com, a od komercijalnih kurseva znanje daktilografskog slepog kucanja se može steći na komercionalnom kursu: http://www.ouznanje.co.rs/skola-daktilografije.htm.
9. Za koliko novca može da se registruje domen i obezbede usluge web hostinga u Beogradu?

Domen može da se registruje za 0 din za prvu godinu korišćenja,a svaka sledeća se plaća 350 din i važi za: Joomla ,Wordpress, Drupal. Primer vredi za sledeće domene: .in.rs, .пр.срб, .од.срб, .орг.срб, .обр.срб. Ostali domeni kao što su: .rs, .in.rs, .co.rs, .org.rs, .edu.rs, .срб, .пр.срб, .од.срб, .орг.срб, .обр.срб, .me, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz, .name .us, .com.hr plaćaju se na godišnjem nivou 2.880 din za prvu godinu korišćenja. Postoje i varijante gde za 600 din godišnje možete dobiti domen com.


10. Odgovorite na ruskom,kineskom ili španskom šta je to:IP/ADSL,VoIP, broadbrand Internet, 3G i GPRS.
ADSL— асимметричная цифровая абонентская линия, модемная технология, в которой доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично: так как для большинства пользователей входящий трафик значительно более существенен, чем исходящий, то исходящий ограничивается. Это ограничение стало неудобным с распостранением пиринговых сетей.

VoIP— система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям. Сигнал по каналу связи передаётся в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) с тем, чтобы удалить избыточность.

BROADBAND Internet— Широкополосный доступ в Интернет, часто сокращается до всего "широкополосных", является высокая скорость соединения данных в интернет-обычно контрастируют с коммутируемого доступа с использованием 56k модем.Dial-модемы ограничиваются битрейт менее 56 кбит / с (килобит в секунду) и требуют целенаправленного использования телефонной линии - в то время как широкополосные технологии поставки более чем в два раза этот показатель и, как правило, не прерывая телефонного использования.

3G — Международной подвижной электросвязи-2000 (IMT - 2000), более известный как 3G или третьего поколения, поколения стандартов для мобильных телефонов и услуг мобильной телекоммуникации выполнения спецификаций Международного союза электросвязи [1] Применение услуги включают в себя широкий области беспроводной передачи голоса. телефон, мобильный доступ в Интернет, видеозвонки и мобильное телевидение, все в мобильной среде. По сравнению с старше 2G и 2.5G стандартов, 3G система должна позволить одновременное использование речи и данных, и обеспечивает максимальную скорость передачи данных не менее 200 кбит / с в соответствии с IMT-2000 спецификации. Последние 3G-релизы, часто обозначается 3.5G и 3.75G, а также предоставление услуг мобильной широкополосной доступ нескольких Мбит / с до портативных компьютеров и смартфонов.

GPRS — Генеральный Packet Radio Service (GPRS) является пакет ориентированной подвижной службы данные о 2G и 3G сотовых систем связи глобальной системы мобильной связи (GSM). Услуга доступна для пользователей в более чем 200 странах по всему миру. GPRS изначально стандартизированных Европейский институт телекоммуникационных стандартов (ETSI) в ответ на ранее CDPD и I-Mode с коммутацией пакетов клеточных технологий. В настоящее время поддерживается 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
11. Kako možete samostalno učiti španski,nemački i engleski jezik?Navedite najmanje po jedan izvor multimedijalnih kurseva.

Program Roseta Stone omogućavanja samostalno učenje ovih jezika.

Nemački jezik: www.deutschakademie.de

Engleski jezik: www.english-online.rs

Španski jezik: www.rosettastone.eu
12. Pronađite 5 članaka sa Interneta o sl temama:informatika,Internet i politika,mrežni oblici organizacije..ili izaberite neku temu vezano za društvene posledice razvoja Interneta
1.”Electronic Books: To “E” or not to “E”; that is the question” ,Stephanie Ardito

2. "7 reasons why everyone sholud love ebooks”,Diane Cossi

3. “Internet culture“,David Porter

4.“The Web of Politics: The Internet's Impact on the American Political System“,Richard Davis

5.„The danger od e books“-Richard Stallman
U članku: Opasnost od e-knjiga Ričarda Stalmana je kritika na temu novih

tehnologija i elektronskih knjiga. U članku su iznete prednosti papirnih

knjiga, kao i problem autorskih prava koji nastaje na internetu. Isto tako,

objašnjeno je šta Amazon zahteva od korisnika.13. Pronađite na Internetu 5 knjiga o jednoj o sledećih tema:

1."Blogistan: The Internet and Politics in Iran (International Library of

Iranian Studies)" by A. Sreberny and G. Khiabany (Internet i politika)

2. „Researching Real Experience in Virtual Space“ by Annette N. Markham (virtuelni prostor na Internetu)

3.“Postmodernism“ by Kevin O’Donnell (postmodernizam)


4. "Networks and States: The Global Politics of Internet Governance " by Milton Mueller (mrežni oblici organizacije)

5."Digital Cities: The Internet and the Geography of Opportunity by Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert and William W. Franko (digitalna ekonomija)

6. „The whole digital library handbook“ by Diane Kresh (elektronska biblioteka)

7. „Computers today“ by Donald H. Sanders (informatika)


„Online public relations“ by Philip Young and David Phillips is a pratical guide to developing an online strategy in the world of social media
14. Pronađite na sajtu www.amazon.com knjige o temama : kibernetika, Internet i infomatičko društvo su razvrstane kao najrelevantnije,najprodavanije,najskuplje i najnovije.
Tema kibernetika :
najrelevantnija, najprodavanija - Cybernetics „Kybernetik The Macy –

Conferences 1946-1953. Band 1.Transactions/Protokoll“, Claus Pias, 2003.


najnovija – „The Machine as Metaphor and Tool“, Hermann Haken, Anders

Karlqvist, Uno Svedin,2012.


najskuplja – „Kybernetik 1980: Berichtswerk uber den 7th Congress der

Deutschen Gesellschaft fur Kybernetik, durchgeführt in Mainz“ Cooperative

Systeme in ... Held at Mainz (Schriftenreihe Kybernetik)
Tema Internet:
najrelevantnija – „Internet, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored

Design Method“, Don A. Dillman, Jolene D. Smyth, Leah Melani Christian,

2008.
najprodavanija, najnovija – „PMP Exam Prep, Seventh Edition: Rita's Course

in a Book for Passing the PMP Exam“, Rita Mulcahy, 2011.


najnovija – „HTML5 and JavaScript Web Apps“, Wesley Hales, 2012.
najskuplja: „Information Technology: Law and Practice“, Vakul Sharma, 2005.
Tema informatičko društvo:
najrelevantnija – „The Information Society: Cyber ​​Dreams and Digital

Nightmares (DMS - Digital Media and Society)“, Robert Hassan, 2008.


najprodavanija –„ The Zombie Survival Guide: Complete Protection from the

Living Dead“, Max Brooks, 2003.


najnovija: „Cyberspace and National Security: Threats, Opportunities, and

Power in a Virtual World“,Derek S. Reveron, Nov 15, 2012.


najskuplja – „2003 Proceedings of Design Engineering Technical Conferences

and Computers and Information in Engineering Conference/Biennial Conference

on Mechanical Vibration and Noise: Volume 5 Parts A,B & C,“ Engineers,

American Society of Mechanical published by Amer Society of Mechanical

Paperback, 2003.
15. Šta je sistemski pristup,a šta su sistemi?
Zadatak sistemskog pristupa je poboljšanje funkcionisanja sistema.

To je skup elemenata ili procesa povezanih odnosima, sa zajedničkom svrhom

postojanja(zajedničkim ciljem). Elementi mogu biti materijalni, ideje,

funkcije, živa bića, kombinacije.Sistemski pristup predstavlja pokušaj

integracije ljudskog subjektiviteta i objektivnosti prirode. Sistemski

pristup nastoji da taj odnos promeni i da prirodno i socijetalno izjednači.

S druge strane, sistem mozemo odrediti kao sjedinjenje elemenata izmedju

kojih postoji jasna veza i koji se mogu posmatrati kao skladna

celina.Sistemi su sastavljeni od ljudi, stvari i procesa i predstavljaju

skup elemenata koji objedinjeni i medjusobno povezani postaju realni

predmet upravljanja.
16. U čemu je osnovna razlika izmedju kibernetike i opšte teorije sistema?

Ralika je u tome što se opšta teorija sistema bavi proučavanjem svih mogućih i postojećih

sistema, dok se kibernetika isključivo bavi sistemima kojima se može upravljati.

17. Šta je to Internet i zašto se piše sa velikim I?
Internet je proizvod niza slučajnih akcija, velikog broja parcijalnih mreža, akumulisanih potreba i tehnoloških inovacija. Niko nije vlasnik Interneta niti ga finansira. Internet nije pod kontrolom nijedne vlade niti je komercijalna organizacija. Internet se uvek piše sa veliko I, jer je ime dela svetske digitalne mreže.
18 .Navedi najmanje po 3 dodatne usluge ,koje pored osnovnog pretraživanja, nude Google i Yahoo.
Google nudi: email,google play, vesti, prevodjenje, kalendar,google mapa..

Yahoo: e mail, usluga pronalazenja odgovora, vesti, igrice, messenger...


19. Koji departmani iz domena društvenih nauka postoje na Univerzitetu Oksford i šta studenti uče na Oksford Internet institutu?
Na Oksford Univerzitetu postoje departmani iz domena društvenih nauka: antropologija , arheologija, ekonomija, geografija i životna sredina , interdisciplinarne studije, međunarodni razvoj, Internet institut, pravo , politika i međunarodni odnosi, socijalna politika , sociologija.

Oksford Internet institut (The Oxford Internet Institute) je multidisciplinarni institut, studenti proučavaju društvene implikacije interneta sa ciljem oblikovanja istraživanja, politike i prakse u Velikoj Britaniji, Evropi i širom sveta.


20. Prisustvo studenta FPN na predavanjima iz Informatike u školskoj 2006/07?
Student FPN-a sa brojem indeksa 65 na predavanjima iz Informatike u školskoj 2006-07. bio je prisutan na 27.5 % predavanja, otkprilike oko 1/3.Teme predavanja bile su: 1. Matrica razvoja, 2.Opšta teorija sistema, 3. Opšta teorija informacija, 4. Računari 5. Informatika 6. Informatičko društvo, 7. Informatička pismenost, 8. Nastanak Interneta, 9. Mašine za pretraživanje i 10. Virusi 11. Internet i politika.
21.Koji elementi su neophodni za određivanje informatike kao naučne discipline, a koji za određivanje kibernetike?
Odredjenje informatike kao naučne discipline sadrži tri elementa: proizvodnju

informacija, konstruisanje i funkcionisanje informacionih sistema i konkretnu

primenu informatike. Elementi za odredjenje kibernetike su: sistem kao

predmet proučavanja, procesi upravljanja(što kibernetiku izdvaja kao naučnu

disciplinu) i informacije na osnovu kojih se vrši upravljanje u sistemima i

sa sistemima.


22. Objasnite šta je to packet switching na primeru slanja e-mail poruka
Packet switching ili prenos paketa podataka podrazumeva da svaka

informacija koja se šalje(u našem slučaju e-mail) biva razložena na više

manjih paketa i svaki od tih paketa sadrži adresu cilja, adresu pošiljaoca

kao i naznaku mesta u strukturi cele poruke. Ti mali paketi sami biraju put

od pošiljaoca do primaoca i po pravilu taj put je različit za svaki paket.

Na kraju informacija biva „ujedinjena“ u poruku koja je istovetna onoj koja

je poslata.
23.Navedite 20 najposećenijih sajtova na Internetu i 50 najboljih domaćih sajtova po izboru po PC Press-a

50 najboljih domacih sajtova za 2011:www.rts.rs; www.b92.net; www.blic.rs; www.wkapija.com; www.hidmet.gov.rs; www.naslovi.net; www.planplus.rs; www.burek.rs; www.elitesecurity.org; www.karike.com; www.plakatt.com; www.seecult.org; www.bgb.rs; www.knjizara.com; www.madlenianum.rs; www.pozorista.com; www.tehnomanija.rs; www.comtradeshop.rs; www.donesi.com; www.halooglasi.com; www.kameleon.rs; www.limundo.com; www.benchmark.rs; www.hi-files.com; www.itdogadjaji.com; www.positive.rs; www.stetoskop.info; www.21dan.com; www.bebac.com; www.namestaj.rs; www.sijalica.com; www.stark.rs; www.nis.rs; www.strauss-group.rs; www.telenor.rs; www.vipmobile.rs; www.popboks.com; www.dominomagazin.com; www.mtv.rs; www.politikin-zabavnik.rs; www.beograd.rs; www.apr.gov.rs; www.formular.rs; www.infostud.com; www.spc.rs; www.sportal.rs; www.freebiking.org; www.kudanaodmor.com; www.putovanja.info.
20 najposecenijih sajtova (izvor: www.mostpopularwebsites.net):
www.google.com,www.facebook.com, www.youtube.com, www.yahoo.com, www.baidu.com, www.wikipedia,or, www.live.org, www.live.com, www.amazon.com,

www.qq.com, www.twitter.com,www.taobao.com,www.blogspot.com,www.linkedin.com, www.google.co.in, www.yahoo.co.jp, www.sina.com.cn, www.yandex.ru, www.ebay.com, www.msn.com


24. Koja 3 Internet izvora iz oblasti Politikologije biste mogli da preporučite svojim kolegama?
http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html
http://www.legislationline.org/
http://www.politicalresources.net/

25.Čime se bave Internet Societx,ICANN I IEFT?
Internet society ili skraćeno ISOC je medjunarodna neprofitna

organizacija nastala 1992. godine sa ciljem obezbedenja pravaca u razvoju

odgovarajućih kategorija povezanih sa Internetom kao što su politika i

obrazovanje. Njihova misija je da omoguće razvoj i edukaciju u korišćenju

Interneta koji bi koristio svim ljudima u svetu.
ICANN-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-neprofitna

organizacija osnovana 1988. sa sedištem u gradu Marina del Rej u

Kaliforniji, SAD koja koordiniše dodeljivanje jedinstvenih identifikatora

na Internetu u celom svetu. Bez te koordinacije, ne bismo danas imali jedan

globalni Internet. Ipak, ICANN ne kontroliše sadržaj na Internetu.
IETF-Internet Engineering Task Force-osnovna misija ove organizacije je

obezbedjivanje boljeg funkcionisanja Interneta sa tehničke tačke gledišta.


26. Opišite moguće scenarije budućnosti Interneta koji su predstvaljeni na :

www.isoc.org
Na sajtu isoc.com razmatraju se četiri scenarija razvoja Interneta u

budućnosti:

1.Common pool scenario-koristi grupi ljudi ali obezbedjuje umanjenu korist

svima ukoliko svaka individua sledi samo sopstvenu korist. Nema prepreka da

se priključi svako ko želi, a sporovi se razrešavaju kroz takmičenje.

Internet se konstantno razvija. Internet i dalje može da reaguje i odgovara

novim potrebama.

2. Boutique networks-predvidja budućnost u kojoj interesi velikih

korporacija ne uspevaju da prošire socijalne i ekonomske potencijale

Interneta. Postoje samo parcijalni interesi frakcija koje žele da uspostave

kontrolu u malim sektorima. Ipak, i ovako frakcionisane mreže će nastaviti

da uvećavaju beneficije postojećih Internet tehnologija.


3. Moat and drawbridge scenario-Internet će biti centralizovan i njime će

dominirati nekoliko „velikih igrača“ sa njihovim sopstvenim pravilima.

Konflikti će se rešavati kroz pregovore, a ne takmičenje. Veliki deo

sadržaja će biti pod kontrolom. Vlade će kontrolisati ponašanje mreža i

korisnika mreža kroz legalne mehanizme i sankcije. Inovacije bi bile spore

i dešavale bi se samo onda ako bi to koristilo vlasnicima mreža.


4.Porous garden-Mreže će ostati globalne, ali sa pristupom sadržaju i

uslugama čvrstvo vezanim za specijalne mreže. Individualna održivost će

trijumfovati nad ekonomskim potencijalom „common pool“-a. Kontrola nad

sadržajima, cenama i dozvolama će biti u rukama nekolicine velikih

komercijalnih organizacija. Zatvorene tehnologije će primorati potrošače na

kupovinu uredjaja i pretplate kako bi sebi omogućili celokupan dijapazon

inovacija na mreži.

27. Pogledajte knjigu“20 thing I learned about browsers and web“ i navedite kojih 5 stvari su vam do sada najmanje poznate

XHR,CSS,AJAX,APPLE SAFARI,CSS3,SYNCHRONIZATION,PHISING.


Yüklə 85.51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin