Podríša: cormobionta vyššie rastliny I rastliny výtrusné cievnatéYüklə 49.64 Kb.
tarix23.04.2016
ölçüsü49.64 Kb.
Ríša: V E G E T A B I L I A - R A S T L I N Y

Podríša: CORMOBIONTA - vyššie rastliny


I) Rastliny výtrusné cievnaté


Oddelenie: Bryophyta - machorasty

1. trieda: Hepaticopsida - pečeňovky

1. rad: Haplomitriales - prostuškotvaré

2. rad: Jungermanniales - trsovkotvaré

1. podrad: Acrogyneae - vrcholoplodé

2. podrad: Anacrogyneae - nevrcholoplodé

3. rad: Marchantiales - porastnicotvaré

4. rad: Sphaerocarpales - guľkovcotvaré

2. trieda: Anthocerotopsida - rožteky

3. trieda: Muscopsida - machy

1. podtrieda: Sphagnidae - machy rašelinníkové

2. podtrieda: Andreaeidae - machy štrbinkovité

3. podtrieda: Bryidae - machy prútnikovité

1. rad: Buxbaumaniales - kyjaničkotvaré

2. rad: Polytrichales - ploníkotvaré

3. rad: Fissidentales - pošvatcotvaré

4. rad: Dicranales - dvojhrototvaré

5. rad: Pottiales - zemovkotvaré

6. rad: Grimmiales - drobinkotvaré

7. rad: Funariales - skrutkotvaré

8. rad: Bryales - prútnikotvaré

9. rad: Neckerales - šupinkotvaré

10. rad: Hypnales - rakytotvaré

Oddelenie: Rhyniophyta - rýniorasty

Trieda: Rhyniopsida - rýnie

1. rad: Rhyniales

1. čeľaď: Rhyniaceae

2. čeľaď: Psilophytaceae

3. čeľaď: Zosterophyllaceae

2. rad: Pseudosporochnales

3. rad: Asteroxylales

4. rad: Jarraviales
Oddelenie: Psilotophyta - prútovkorasty

Oddelenie: Lycopodiophyta - plavúňorasty

1. trieda: Lycopodiopsida - plavúne

1. rad: Baragwanathiales (Drepanophycales)

2. rad: Lycopodiales - plavúňotvaré

1. čeľaď: Huperziaceae - chvostníkovité

2. čeľaď: Lycopodiaceae - plavúňovité

2. trieda: Selaginellopsida - plavúnky

1. rad: Protolepidodendrales

2. rad: Lepidodendrales

1. čeľaď: Lepidodendraceae

2. čeľaď: Lepidocarpaceae

3. čeľaď: Sigillariaceae

4. čeľaď: Pleuromeiaceae

5. čeľaď: Nathorstianaceae

3. rad: Selaginellales - plavúňkotvaré

3. trieda: Isoëtopsida - šidlatky

Oddelenie: Equisetophyta - prasličkorasty

1. trieda: Hyeniopsida

1. rad: Hyeniales

1. čeľaď: Hyeniaceae

2. čeľaď: Calamophytaceae

2. rad: Pseudoborniales

2. trieda: Sphenophyllopsida

3. trieda: Equisetopsida - prasličky

1. rad: Calamitales

2. rad: Equisetales - prasličkotvaré

Oddelenie: Polypodiophyta - sladičorasty

Trieda: Polypodiopsida - sladiče

1. vývojový stupeň: Primophylices

Podtrieda: Protopteridiidae

1. rad: Protopteridiales

2. rad: Cladoxylales

2. vývojový stupeň: Euphylices

1. skupina: Eusporangiatae - hrubovýtrusnicové

1. podtrieda: Ophioglossidae - hadivky

2. podtrieda: Marattiidae - maratie

2. skupina: Protoleptosporangiatae - prvotenkovýtrusnicové

1. podtrieda: Osmundidae - osmundy

3. skupina: Leptosporangiatae - tenkovýtrusnicové

1. podtrieda: Polypodiidae - sladiče

1. rad: Hymenophyllales - blanolístkotvaré

2. rad: Cyatheales

3. rad: Dicksoniales

4. rad: Polypodiales - sladičotvaré

1. čeľaď: Pteridaceae - krídelnicovité

2. čeľaď: Adiantaceae - adiantovité

3. čeľaď: Aspleniaceae - slezinníkovité

4. čeľaď: Aspidiaceae (Dryopteridaceae) - papraďovité

5. čeľaď: Polypodiaceae - sladičovité

6. čeľaď: Athyriaceae - papradkovité

5. rad: Blechnales - rebrovkotvaré

2. podtrieda: Marsileidae - marsiley

3. podtrieda: Salviniidae - salvínie

6. rad: Salviniales - salvíniotvaré

1. čeľaď: Salviniaceae - salvíniovité

2. čeľaď: Azollaceae - azolovité


II) Rastliny semenné /Spermatophyta/A) Rastliny nahosemenné /Gymnospermae/


Oddelenie: Lyginodendrophyta - lyginodendrorasty

/semenné paprade/

Trieda: Lyginodendropsida

1. podtrieda: Lyginodendridae

1. rad: Lyginodendrales

2. rad: Medullosales

3. rad: Glossopteridales

2. podtrieda: Caytoniidae

Oddelenie: Cycadophyta - cykasorasty

1. trieda: Cycadopsida - cykasy

Rad: Cycadales - cykasotvaré

1. čeľaď: Cycadaceae - cykasovité

2. čeľaď: Zamiaceae - zamiovité

2. trieda: Cycadeoideopsida

Oddelenie: Cordaitophyta - kordaitorasty

Oddelenie: Pinophyta - borovicorasty

1. trieda: Ginkgoopsida - ginkgá

2. trieda: Pinopsida - ihličniny

1. rad: Lebachiales

2. rad: Araucariales - araukariotvaré

3. rad: Pinales - borovicotvaré

Čeľaď: Pinaceae - borovicovité

1. podčeľaď: Abietoideae - jedľovaté

2. podčeľaď: Laricoideae - smrekovcovaté

3. podčeľaď: Pinoideae - borovicovaté

4. rad: Cupressales - cyprusotvaré

1. čeľaď: Taxodiaceae - tisovcovité

2. čeľaď: Cupresaceae - cyprusovité

1. podčeľaď: Thujoideae - tujovaté

2. podčeľaď: Cupresoideae - cyprusovaté

3. podčeľaď: Juniperoideae - borievkovaté

5. rad: Podocarpales - nohovcotvaré

6. rad: Taxales - tisotvaré

Oddelenie: Gnetophyta - gnétorasty

1. trieda: Gnetopsida - gnétumy

2. trieda: Welwitschiopsida - velvitčie

3. trieda: Ephedropsida - chvojníky


B) Rastliny krytosemenné /Angiospermae/

Oddelenie: Magnoliophyta - magnóliorasty

1. trieda: Magnoliopsida - magnólie

/Dicotyledonopsida - dvojklíčnolistové/

1. podtrieda: Magnoliidae

1. rad: Magnoliales - magnóliotvaré

1. čeľaď: Degeneriaceae - degenériovité

2. čeľaď: Magnoliaceae - magnóliovité

2. rad: Laurales - vavrínotvaré

3. rad: Piperales - pieprotvaré

4. rad: Aristolochiales - vlkovcotvaré

1. čeľaď: Aristolochiaceae - vlkovcovité

2. čeľaď: Rafflesiaceae - rafléziovité

5. rad: Nympheales - leknotvaré

1. čeľaď: Nympheaceae - leknovité

2. čeľaď: Ceratophyllaceae - rožkatcovité

6. rad: Ranunculales - iskerníkotvaré

1. čeľaď: Ranunculaceae - iskerníkovité

1. podčeľaď: Helleboroideae - čemericovaté

2. podčeľaď: Ranunculoideae - iskerníkovaté

2. čeľaď: Berberidaceae - dráčovité

7. rad: Papaverales - makotvaré

1. čeľaď: Papaveraceae - makovité

2. čeľaď: Fumariaceae - zemedymovité

2. podtrieda: Hamamelididae /Amentiferae/

1. rad: Trochodendrales - trochodendrovité

2. rad: Hamamelidales - hamamelotvaré

1. čeľaď: Hamamelidaceae - hamamelovité

2. čeľaď: Platanaceae - platanovité

3. rad: Urticales - pŕhľavotvaré

1. čeľaď: Ulmaceae - brestovité

2. čeľaď: Moraceae - morušovité

3. čeľaď: Cannabaceae - konopovité

4. čeľaď: Urticaceae - pŕhľavovité

4. rad: Fagales - bukotvaré

5. rad: Betulales - brezotvaré

1. čeľaď: Betulaceae - brezovité

2. čeľaď: Corylaceae - lieskovité

6. rad: Juglandales - orechotvaré

3. podtrieda: Caryophyllidae

1. rad: Caryophyllales /Dianthales/ - klinčekotvaré

1. čeľaď: Phytolacaceae - lýčidlovité

2. čeľaď: Aizoaceae - poludňovkovité

3. čeľaď: Opuntiaceae - opunciovité /Cactaceae - kaktusy/

4. čeľaď: Caryophallyceae - klinčekovité

1. podčeľaď: Stellarioideae - hviezdicovaté

2. podčeľaď: Caryophylloideae - klinčekovaté

5. čeľaď: Chenopodiaceae - mrlíkovité

6. čeľaď: Amaranthaceae - láskavcovité

2. rad: Polygonales - stavikrvotvaré

3. rad: Plumbaginales - olovníkotvaré

4. podtrieda: Dilleniidae

1. rad: Dilleniales

2. rad: Paeoniales - pivonkotvaré

3. rad: Theales - čajovníkotvaré

1. čeľaď: Theaceae - čajovníkovité

2. čeľaď: Hypericaceae - ľubovníkovité

4. rad: Violales - fialkotvaré

1. čeľaď: Cistaceae - cistovité

2. čeľaď: Violaceae – fialkovité

5. rad: Passiflorales - múčenkotvaré

1. čeľaď: Passifloraceae - múčenkovité

2. čeľaď: Carycaceae - papájovité

6. rad: Cucurbitales - tekvicotvaré

7. rad: Begoniales - begóniotvaré

8. rad: Capparales /Brassicales/ - kaparotvaré

1. čeľaď: Capparaceae - kaparovité

2. čeľaď: Resedaceae - rezedovité

3. čeľaď: Brassicaceae - kapustovité

9. rad: Tamaricales - tamariškotvaré

10. rad: Salicales - vŕbotvaré

11. rad: Ericales - vresovcotvaré

1. čeľaď: Pyrolaceae - hruštičkovité

2. čeľaď: Monotropaceae - hniliakovité

3. čeľaď: Ericaceae - vresovité

4. čeľaď. Vacciniaceae - brusnicovité

12. rad: Primulales - prvosienkotvaré

13. rad: Malvales - slezotvaré

1. čeľaď: Sterculiaceae - sterkuliovité /kólovité/

2. čeľaď: Tiliaceae - lipovité

3. čeľaď: Byttneriaceae - kakaovníkovité

4. čeľaď: Bombacaceae - bavlníkovité

5. čeľaď: Malvaceae - slezovité

14. rad: Euphorbiales - mliečnikotvaré

1. čeľaď: Buxaceae - krušpánovité

2. čeľaď: Euphorbiaceae - mliečnikovité

15. rad: Thymeleales - vrabcovníkotvaré

5. podtrieda: Rosidae

1. rad: Rosales - ružotvaré

Čeľaď: Rosaceae - ružovité

1. podčeľaď: Spiraeoideae - tavoľníkovaté

2. podčeľaď: Rosoideae - ružovaté

3. podčeľaď: Prunoideae - slivkovaté

4. podčeľaď: Maloideae - jabloňovaté

2. rad: Saxifragales - lomikameňotvaré

1. čeľaď: Crassulaceae - tučnolistovité

2. čeľaď: Saxifragaceae - lomikameňovité

3. čeľaď: Ribesaceae - ríbezľovité

4. čeľaď: Hydrangeaceae - hortenziovité

3. rad: Fabales - bôbotvaré

1. čeľaď: Mimosaceae - citlivkovité

2. čeľaď: Cesalpiniaceae - saponovité

3. čeľaď: Fabaceae – bôbovité

4. rad: Nepenthales - krčiažnikotvaré

1. čeľaď: Nepenthaceae - krčiažnikovité

2. čeľaď: Droseraceae - rosičkovité

5. rad: Myrtales - myrtotvaré

1. čeľaď: Myrtaceae - myrtovité

2. čeľaď: Lythraceae - vrbicovité

3. čeľaď: Onagraceae - púpalkovité

4. čeľaď: Trapaceae - kotvicovité

6. rad: Rutales - rutotvaré

1. čeľaď: Anacardiaceae - obličkovcovité

2. čeľaď: Simaroubaceae

3. čeľaď: Rutaceae - rutovité

7. rad: Sapindales - mydlovníkotvaré

1. čeľaď: Staphyleaceae - klokočovité

2. čeľaď: Aceraceae - javorovité

3. čeľaď: Hippocastanaceae (Aesculaceae) - pagaštanovité

8. rad: Geraniales - pakostotvaré

1. čeľaď: Erythroxylaceae - kokaínovníkovité

2. čeľaď: Oxalidaceae - kysličkovité

3. čeľaď: Linaceae - ľanovité

4. čeľaď: Geraniaceae - pakostovité

5. čeľaď: Tropeolaceae

6. čeľaď: Impatientaceae - netýkavkovité

9. rad: Polygalales - horčinkotvaré

10. rad: Cornales - drieňotvaré

11. rad: Apiales (Araliales) - zelerotvaré /Daucales - mrkvotvaré/

1. čeľaď: Araliaceae - aralkovité

2. čeľaď: Apiaceae – zelerovité / mrkvovité

1. podčeľaď: Saniculoideae - žindavovaté

2. podčeľaď: Apioideae - zelerovaté

12. rad: Celastrales - bršlencotvaré

13. rad: Rhamnales - rešetliakotvaré

1. čeľaď: Rhamnaceae - rešetliakovité

2. čeľaď: Vitaceae - viničovité

14. rad: Oleales - olivotvaré

15. rad: Santalales - santalotvaré

1. čeľaď: Santalaceae - santalovité

2. čeľaď: Loranthaceae - imelovcovité

16. rad: Eleagnales - hlošinotvaré

6. podtrieda: Asteridae

1. rad: Gentianales - horcotvaré

1. čeľaď: Gentianaceae - horcovité

2. čeľaď: Menyanthaceae - vachtovité

3. čeľaď: Apocynaceae - zimozeleňovité

4. čeľaď: Asclepiadaceae - glejovkovité

5. čeľaď: Rubiaceae – marenovité

2. rad: Dipsacales - štetkotvaré

1. čeľaď: Loniceraceae - zemolezovité

2. čeľaď: Adoxaceae - pižmovkovité

3. čeľaď: Valerianaceae - valerianovité

4. čeľaď: Dipsacaceae - štetkovité

3. rad: Polemoniales - vojnovkotvaré

1. čeľaď: Polemoniaceae - vojnovkovité

2. čeľaď: Convolvulaceae - pupencovité

3. čeľaď: Cuscutaceae - kukučinovité

4. čeľaď: Boraginaceae - borákovité

4. rad: Scrophulariales - krtičníkotvaré

1. čeľaď: Solanaceae - ľuľkovité

2. čeľaď: Scrophulariaceae - krtičníkovité

3. čeľaď: Bignoniaceae - bignóniovité

4. čeľaď: Utriculariaceae - bublinatkovité

5. čeľaď: Orobanchaceae - zárazovité

6. čeľaď: Plantaginaceae - skorocelovité

5. rad: Lamiales - hluchavkotvaré

1. čeľaď: Verbenaceae - železníkovité

2. čeľaď: Lamiaceae - hluchavkovité

3. čeľaď: Callitrichaceae - hviezdošovité

6. rad: Campanulales - zvončekotvaré

1. čeľaď: Campanulaceae - zvončekovité

2. čeľaď: Lobeliaceae

7. rad: Asterales - astrotvaré /Compositae/

1. čeľaď: Asteraceae - astrovité

2. čeľaď: Cichoriaceae - čakankovité

2. trieda: Liliopsida - ľalie

/Monocotyledonopsida - jednoklíčnolistové/

1. podtrieda: Alismidae

1. rad: Alismales - žabníkotvaré

1. čeľaď: Butomaceae - okrasovité

2. čeľaď: Alismaceae - žabníkovité

2. rad: Hydrocharitales - vodniankotvaré

3. rad: Potamogetonales - červenavcotvaré

2. podtrieda: Liliidae

1. rad: Liliales - ľaliotvaré

1. čeľaď: Liliaceae - ľaliovité

2. čeľaď: Amaryllidaceae - amarylkovité

3. čeľaď: Agavaceae

2. rad: Iridales - kosatcotvaré

3. rad: Zingiberales - ďumbierotvaré

1. čeľaď: Streliciaceae - strelíciovité

2. čeľaď: Musaceae - banánovníkovité

3. čeľaď: Zingiberaceae - ďumbierovité

4. čeľaď: Cannaceae - kánovité

4. rad: Orchidales - vstavačotvaré

Čeľaď: Orchidaceae - vstavačovité

1. podčeľaď: Cypripedioideae - črievičníkovaté

2. podčeľaď: Orchideoideae - vstavačovaté

3. podtrieda: Commelinidae

1. rad: Juncales - sitinotvaré

2. rad: Cyperales - šachorotvaré

3. rad: Bromeliales - broméliotvaré

4. rad: Commelinales - podenkotvaré

5. rad: Poales - lipnicotvaré

4. podtrieda: Arecidae

1. rad: Arecales - arekotvaré /Palmae - palmotvaré/

2. rad: Arales - áronotvaré1. čeľaď: Araceae - áronovité

2. čeľaď: Lemnaceae - žaburinkovité
Kataloq: ~greif3c -> skola

Yüklə 49.64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin