Pet minuta ! b Kolikom se brzinom okreće dječak ako je polumjer kruženja njegove sjedalice 2 m ?




Yüklə 16.68 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü16.68 Kb.
ZADACI ZA VJEŽBANJE - TRANSLACIJA I ROTACIJA



 1. a) Odredi kutnu brzinu djeteta na vrtuljku ako se njegova sjedalica okrena jedanput za

pet minuta !

b) Kolikom se brzinom okreće dječak ako je polumjer kruženja njegove sjedalice 2 m ?

c) Koliko se puta okrene za 540 s ?


 1. Kugla polumjera 10 cm i mase 100 g dodiruje štap iste mase i dužine 40 cm (vidi sliku). Visina im je 20 cm.


y







x

a) Odredi centar mase sustava !
b) Odredi moment tromosti oko naznačene osi ! Razlikuje li se od momenta tromosti oko centra masa ?
c) Koliki moment sile zakreće kugle za 1 rad/s2 ?


 1. Na vrhu kosine visoke 20 m, nagnute za 20° prema horizontali miruje valjak mase 900 g.

 1. Kolikom se akceleracijom spušta valjak pri klizanju nizbrdo (zanemari trenje)?

 2. Kolikom se akceleracijom spušta valjak pri klizanju nizbrdo po klizavom terenu faktora trenja 0,3 ?

 3. Kolikom se akceleracijom spušta valjak pri kotrljanju nizbrdo bez trenja ?

 4. Kolikom se akceleracijom spušta valjak pri kotrljanju nizbrdo po podlozi faktora trenja 0,3 ?

 5. Nacrtaj grafove gibanja za slučajeve a, b, c i d !

 6. Može li se valjak spuštati jednoliko pri klizanju i pri kotrljanju ?

 7. Koliki put pređe valjak u slučaju b) i d) ?

 8. Koliko se dugo giba valjak u oba slučaja ?

 9. Kolika je brzina valjka u oba slučaja ?

 10. Skiciraj sve sile na valjak !

 11. P

  ostoji li moment sile trenja ?





 1. Objasni fizikalne zakone : Adelina Sotnikova –

Closing Gala –

2013 European Figure Skating Championships in Zagreb

5. Krakovi međusobno paralelnih sila F1 i F2 na dvokrakoj poluzi zanemarive mase su

l1=150cm i l2=60cm. Odredi iznose sila F1 i F2 ako je njihova rezultanta 1500N !


l1 l2







6. Dva čovjeka nose teret obješen na motku duljine 2m. Gdje visi teret ako motka

prvog čovjeka pritišće 3 puta više nego drugog ?

7. Kotač mase 4 kg i polumjera 50 cm rotira stalnom kutnom brzinom od 20 rad/s.

Djelovanjem zakretnog momenta za 12 s kotač se zaustavi.

a) Nacrtaj ω,t grafički prikaz !

b) Odredi kutno usporenje !

c) Koliko okreta učini kotač usporavajući ?

d) Koliki je moment tromosti kotača ?

e) Koliki je zakretni moment djelovao na kotač ?

f) Koliki je rad zaustavljanja ?


4. Na štapu zanemarive mase poredane su kuglice označenih masa. Razmak dvije susjedne

kuglice je 10 cm. Masa m =50 g.

Odredi: a) Centar mase tijela,

b) Moment tromosti tijela oko osi okomite na ravninu crtanja, a prolazi masom 4m !

c) Kakvo gibanje izaziva stalna sila od 2N koja djeluje u težištu sustava ?

d) Koliki je moment sile koji omogućuje rotaciju stalnom akceleracijom od 2 rad/s2 ?

4m 2m 3m 5m 2m





 1. Horizontalna šipka dugačka je 60 cm. Prva trećina je od željeza, druga od aluminija, a

treća od olova. Gustoća željeza je 7900 kg/m3, aluminija 2700 kg/m3 i olova 11300 kg/m3.


  1. Odredi položaj težišta šipke !

  2. Odredi moment tromosti šipke oko težišta !

  3. Kolika je kinetička energija pri rotaciji šipke oko težišta brzinom 5 rad/s ?





Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə