Pazarlama seti paketleri taahhütnamesi
Yüklə 103.09 Kb.
tarix22.04.2016
ölçüsü103.09 Kb.

TURKCELL GİZLİ

PAZARLAMA SETİ PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş (“TURKCELL”)’ye;

Turkcell’in sunduğu Pazarlama Seti Paketlerinden yararlanmak istememiz sebebiyle, işbu Taahhütname kapsamındaki ilgili yükümlülükleri tam, doğru ve zamanında yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.


  1. TANIMLAR:
Pazarlama Seti Paketleri (“Paket”)

KURULUŞ’un pazarlama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, 12 aylık taahhüt karşılığında Turkcell ürün ve servislerinin birlikte ve indirimli olarak sunulmasını konu edinen paketlere verilen genel addır.

Pazarlama Seti Başlangıç Paketi

12 aylık taahhüt karşılığında 500 adet Toplu Mesaj, 150 adet Turkcellilere Mesaj ve 50 adet Turkcell Interaktif İletisinin birlikte ve indirimli olarak KURULUŞ’a sunulmasını konu edinen pakettir.

Kuruluş

İşbu Pazarlama Seti Paketleri Taahhütnamesi’ni imzalayarak Pazarlama Seti Paketleri’ni Taahhüt Süresince almayı taahhüt eden tüzel kişidir.

Toplu Mesajlaşma Servisleri

Toplu SMS, Toplu MMS, TC Kimlik No’ya SMS, Vergi No’ya SMS, Mobil Anket, Mobil Broşür, Sesli Mesaj, Toplu Video Servisleri birlikte kullanıldığında “Toplu Mesajlaşma Servisleri” olarak, bu kapsamda gönderimi yapılacak olan Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, T.C. Kimlik Numarasına SMS, Vergi No’ya SMS ve Sesli mesajlar birlikte kullanıldığında “Toplu Mesaj” olarak anılacaktır.

Turkcellilere Mesaj Servisleri

Turkcell’lilere SMS servisi ve Turkcell’lilere MMS Servisi birlikte kullanıldığında “Turkcellilere Mesaj Servisleri” olarak, bu kapsamda gönderimi yapılacak olan Turkcell’lilere SMS ve Turkcell’lilere MMS mesajları birlikte kullanıldığında “Turkcellilere Mesaj” olarak anılacaktır.

Turkcell Interaktif Servisi

KURULUŞ’un, TURKCELL’in sağladığı arayüz üzerinden, TURKCELL’in belirlediği şablonlar arasından seçim yapmasını, ilgili şablona ilişkin içerikleri ileterek, Müşterileri’ne bu içeriklerin İnteraktif Servis İletisi (“İleti”) olarak gönderilmesini ve belirlenen şablonlara göre Müşterilerin KURULUŞ’un belirleyeceği bir numaraya otomatik arama başlatmalarını veya KURULUŞ tarafından gönderilen içeriklere geri bildirim yapabilmesini sağlayan Toplu Mesajlaşma Servisidir. Gönderimler sadece servisin desteklediği sim kartlar ve cihaz modellerine doğru yapılacaktır. Söz konusu simkartların güncel listesi www.turkcell.com.tr adresinde belirtilmiştir.


Toplu SMS Servisi

TURKCELL ve TURKCELL’in ara bağlantı anlaşması yaptığı diğer şebekelerdeki abonelere en fazla 160 karakterli kısa mesaj gönderilmesini sağlayan Toplu Kısa Mesajlaşma Servisidir.

Toplu MMS Servisi


TURKCELL abonelerine renkli, sesli ve hareketli mesajların gönderilmesini sağlayan Toplu Multimedya Mesajlaşma Servisidir.


Turkcell’lilere SMS Servisi

KURULUŞ tarafından TURKCELL’e iletilen kriterlere (lokasyon, yaş vb.) göre, TURKCELL izinli veri tabanında bulunan aboneleri arasından hedef kitlenin belirlenmesi ve bu kapsamdaki abonelere, TURKCELL tarafından KURULUŞ’un sunduğu tanıtımı/faydayı içeren 1 (bir) adet SMS’in alfanumerik başlık üzerinden gönderilmesi kapsamında sunulan Toplu Kısa Mesajlaşma Servisidir..


Turkcell’lilere MMS Servisi

KURULUŞ tarafından TURKCELL’e iletilen kriterlere (lokasyon, yaş vb.) göre TURKCELL izinli veri tabanında bulunan aboneleri arasından hedef kitlenin belirlenmesi ve bu kapsamdaki abonelere, TURKCELL tarafından KURULUŞ’un sunduğu tanıtımı/faydayı içeren 1 (bir) adet MMS’in alfanumerik başlık üzerinden gönderilmesi kapsamında sunulan Toplu Multimedya Mesajlaşma Servisidir.

T.C. Kimlik Numarasına SMS Servisi

KURULUŞ’un T.C kimlik numarasını ilettiği ve Turkcell Rehbere kayıtlı olan TURKCELL abonelerine sadece bilgilendirme amaçlı olarak, en fazla 160 karakterli yazılı kısa mesaj gönderilebilmesi kapsamında sunulan Toplu Kısa Mesajlaşma Servisidir.

Vergi No’ya SMS Servisi

KURULUŞ’un vergi numarasını ilettiği, Turkcell Rehbere kayıtlı olan ve Turkcell sistemlerinde yetki tanımlaması yapılmış olan TURKCELL abonelerine bilgilendirme veya pazarlama amaçlı olarak, en fazla 160 karekterli yazılı kısa mesaj gönderilebilmesi kapsamında sunulan Toplu Kısa Mesajlaşma Servisidir.

Toplu Video Mesaj,

Mobil Broşür,

Mobil Anket Servisi

TURKCELL abonelerine Toplu Video Mesaj, Mobil Anket ve Mobil Broşür servisleri kapsamında görüntülü, renkli, yazılı, sesli ve hareketli içeriklerin bir kısa mesaj içinde link ile gönderilmesini sağlayan Toplu Mesajlaşma Servisidir.

Sesli Mesaj Servisi

TURKCELL abonelerinin aranarak, kendilerine IVR platformu üzerinden tanıtım/bilgilendirme mesajının dinletilmesi, anket sorularının sorulması ve abonelerin sesli mesaj sistemi yönlendirmeleri ile anketi cevaplayabilecekleri Toplu Mesajlaşma Servisidir.

Turkcell Rehber

Turkcell abonelerinin kayıt olduğu, isim – soyad ile telefon numaralarının sorgulanabildiği sistemdir.

Müşteri

KURULUŞ’a, kendisine gönderilecek Toplu Mesaj/Turkcellilere Mesaj/İletileri almak konusunda KURULUŞ’a onay vermiş olan ve bu doğrultuda KURULUŞ’a cep telefonu numarasını veren Turkcell abonesidir.
  1. YÜKÜMLÜLÜKLER


2.1 PAZARLAMA SUİTİ PAKETLERİ İÇİN ORTAK YÜKÜMLÜLÜKLER
2.1.1 Pazarlama Seti Paket seçeneklerinin, kapsamlarının ve bedellerinin Ek-1’de yer aldığını, Ek-1’de seçimimizi beyan ettiğimiz Pazarlama Seti Paketinin işbu Taahhütnamenin imzalandığı ayın sonundan itibaren 12 ay süresince (“Taahhüt Süresi”) Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu”nda belirtilen servis numarasına tanımlanacağını, ve Taahhüt Süresince seçilen her bir Pazarlama Seti Paketi bedelinin Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu”nda belirtilen söz konusu servis numarasının TURKCELL tarafından TURKCELL sistemlerinde eşleştirildiği numaraya, (Toplu Mesajlaşma Servislerine özel olarak www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Toplu Mesaj birim katsayılarına uygun şekilde) hesaplanarak faturalanacağını,

2.1.2 Pazarlama Seti Paketleri kapsamındaki servisleri Taahhüt Süresinde ilgili her bir ay içerisinde kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısmın bir sonraki fatura dönemine devredeceğini ancak kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi veya iadesi gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını,

2.1.3 Her bir Pazarlama Seti Paketi kapsamının aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin www.turkcell.com.tr adresinde ilgili servisler için belirtilen KDV, ÖİV dahil güncel aşım bedelleri üzerinden hesaplanarak yansıtılacağını,

2.1.4 İşbu Taahhütname kapsamında sunulan Pazarlama Seti Paketlerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin www.turkcell.com.tr adresli web sitesinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,

2.1.5 İşbu Taahhütname konusu Toplu Mesaj içeriklerini işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu ile beyan edilen/edilecek Alfanumerik Başlık(lar) üzerinden ve Taahhütnamede belirlenen koşullarda gönderebileceğimizi,

2.1.6 İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu Mesajiçeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını, Toplu Mesajiçeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedef almayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini; herhalükarda Mesaj içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu,

2.1.7 İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu Mesaj gönderimlerini yapabilmek için yazılım temin etmekle yükümlü olduğumuzu, TURKCELL’in gerek yazılımın temini gerekse yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,

2.1.8 İşbu Taahhütname konusu Pazarlama Seti Paketleri kapsamında Toplu Mesaj göndereceğimiz Müşterilerimize ait mobil telefon numaralarının / T.C. Kimlik Numarasına SMS Servisine özel olarak T.C. kimlik numaralarının / Vergi No’ya SMS Servisine özel olarak ise vergi numaralarının Müşterilerimiz tarafından sonradan ispatlanabilir şekilde rızaları dahilinde verildiğini, Müşterilerimizi kendilerine ücretsiz olarak Toplu Mesaj gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu Mesaj gönderebilmek için Müşterilerden sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı, bu onayların alınması aşamasında Müşterilerimizden herhangi bir ücret alınmadığını, bu hususlarda Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu,

2.1.9 İşbu Taahhütname konusu Pazarlama Seti Paketleri kapsamındaki Toplu Mesaj gönderimlerinde, Toplu Mesajı alacak Müşterinin cep telefonunun “mesajı gönderen” kısmında bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik başlık/başlıkların yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz alfanumerik başlık taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile TURKCELL’e bildireceğimizi, TURKCELL’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen alfanumerik başlık/başlıkların tamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı; işbu madde kapsamında belirlenen her bir alfanumerik başlığın, TURKCELL tarafından, “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu”nda belirtilen servis numarasına ve bu servis numarasının da TURKCELL sistemlerinde eşleştirilen bir numaraya tanımlanacağını; söz konusu servis numarası ile eşleştirilen numaraya/numaralara ilişkin herhangi bir itirazımızın olmayacağını, TURKCELL’in “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu”nda belirtilen her bir servis numarasını tek taraflı değiştirme hakkının saklı olduğunu, bu durumda tarafımıza e-mail yoluyla bilgilendirme yapacağını ve bu kapsamda tarafımıza gönderilen kullanıcı adı ve şifrenin de yenilenerek TURKCELL veya TURKCELL tarafından yetkilendirilen 3. kişiler tarafından tarafımıza gönderileceğini, Taahhütname süresince yeni alfanumerik başlık taleplerimizi de aynı şart, usul ve kapsamda TURKCELL’e yazılı olarak bildireceğimizi,

2.1.10 EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu” ile talep ettiğimiz/edeceğimiz alfanumerik başlık/başlıkların 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir) karakterden daha uzun olmayacağını, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, firmamızın ismi, firmamıza ait patenti alınmış bir ürününün ismi, firmamıza kayıtlı bir telefon numarası veya web sayfası olabileceğini, tanımlamaların yapılabilmesi için alfanumerik başlık/başlıkların firmamızla ilişkisini gösteren yazılı evrakları TURKCELL’e ibraz edeceğimizi, isim, soyad, firmamızla doğrudan ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimlerin alfanumerik başlık olarak tanımlanmayacağını,

2.1.11 Gerek Müşteri onayının alınmamış olmasından ötürü gerekse başkaca bir nedenle Müşterilerden TURKCELL’e, kendilerine Toplu Mesaj gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde TURKCELL’in tarafımıza herhangi bir bildirim yapmaksızın, söz konusu Müşterilere Toplu Mesaj gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, TURKCELL’den ya da Müşterilerden doğrudan tarafımıza iletilen anılan talepler kapsamında bu Müşterilere Toplu Mesaj gönderimini derhal engelleyeceğimizi,

2.1.12 Pazarlama Seti Paketlerini, hiçbir suretle gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,

2.1.13 TURKCELL’in kendi kontrolü altında olmayan durumlarda Pazarlama Seti Paketleri kapsamında sunulan servisleri geçici veya sürekli olarak ve/veya donanım ve teçhizatının bakım ve onarımı için gerektiği takdirde, servisleri geçici olarak durdurma hakkına sahip olduğunu, servislerin bu şekilde kesintiye uğraması halinde herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

2.1.14 Pazarlama Seti Paketleri kapsamında yarışma, çekiliş ve resmi kuruluşlardan izin gerektiren uygulamalar gerçekleştirmeyeceğimizi,

2.1.15 Toplu Mesaj gönderimi yapılan Müşterilerin mobil telefon hattının açık olmaması, Müşterilerin telefon ayarlarının Toplu Mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Toplu Mesajların Müşterilere ulaştırılamaması veya geç ulaşması halinde TURKCELL’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını, bununla birlikte TURKCELL’in, FİRMA tarafından temin edilen mobil telefon numaralarının/T.C. Kimlik Numaralarının/vergi numaralarının tümüne işbu Sözleşme kapsamında SMS gönderimi yapacağına ilişkin herhangi bir taahhüdünün bulunmadığını ve T.C. Kimlik Numarasına SMS Servisine özel olarak ilgili TC Kimlik numarası sahibi adına kayıtlı bir TURKCELL hat bulunmaması veya söz konusu kişiye ait birden fazla TURKCELL hat bulunması hallerinde ve Vergi No’ya SMS Servisine özel olarak ilgili vergi numarası sahibi adına kayıtlı bir mobil hat bulunmaması veya ilgili vergi numarası sahibinin Turkcell sistemlerinde yetki tanımlarının yapılmamış olması durumunda her halukarda sayılanlarla sınırlı olmaksızın TURKCELL’in söz konusu SMS gönderimlerini yapmama hakkının saklı olduğunu, ayrıca işbu maddede sayılan nedenlerden dolayı T.C. Kimlik Numarasına SMS/ Vergi No’ya SMS Servisleri kapsamında SMS gönderimlerinin talep ettiğimiz listeye göre eksik yapılması durumunda, hangi Müşterilere SMS gönderimi yapıldığı bilgisinin TURKCELL tarafından verilmeyeceğini bildiğimizi,

2.1.16 Pazarlama Seti Paketlerinin kullanılabilmesi için, internet bağlantısına sahip olmamız gerektiğini bildiğimizi, internet bağlantısının sağlanmasına yönelik TURKCELL’in herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını ve internet bağlantısında ortaya çıkabilecek problemlerden TURKCELL’in sorumlu olmadığını; internet bağlantısından kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin, Pazarlama Seti Paketleri kapsamındaki servislerin Müşterilere ulaşmasını etkilemesi durumunda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,

2.1.17 İşbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimiz ile sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu Mesaj ve Toplu Mesaj içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı davrandığımızın TURKCELL tarafından tespiti durumunda, TURKCELL’in işbu Taahhütname konusu Pazarlama Seti Paketleri kapsamındaki servislerden birini ya da birden fazlasını durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, TURKCELL’in tarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, servisler durdurulsun ya da durdurulmasın TURKCELL’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,

2.1.18 TURKCELL’in, Pazarlama Seti Paketleri kapsamında kullanılan TURKCELL abone numaralarını ve/veya kişisel bilgilerini hiçbir şekilde tarafımız ile paylaşmayacağını, bu hususta TURKCELL’den bir talep hakkımız olmadığını,

2.1.19 Müşterileri, İşbu Taahhütname konusu Pazarlama Seti Paketleri kapsamında kendilerine gelen her bir mesaj/ileti alımını bundan sonrası için reddetme hakları olduğu ve bunun için ne yapmaları gerektiği konusunda eksiksiz, doğru ve ücretsiz olarak bilgilendireceğimizi,

2.1.20 Pazarlama Seti Paketlerine ilişkin şirketimize ait güncel borç bilgilerinin, Turkcell tarafından şirketimizin yetkilendirmiş olduğu …………….… ile aksi tarafımızca yazılı olarak bildirilene kadar paylaşılmasına onay verdiğimizi, bu konuda herhangi bir itirazımızın olmayacağını,

2.1.21 İşbu Taahhütname imza tarihi itibariyle Pazarlama Seti Paketlerinin faturalandığı hatlarımız  için (a) bendinde yer alan kutucuğu işaretleyerek e-fatura aboneliği tanımlatabileceğimizi; söz konusu tercihimiz doğrultusunda her bir hatta ilişkin faturalarımızın, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren .....................…@…................ elektronik posta adresine gönderilmeye başlanacağını, bu hatlar için posta ile ulaşacak şekilde fatura gönderilmeyeceğini, beyan etmiş olduğumuz elektronik posta adresinin işbu maddede belirtmiş olduğumuz e-posta adresi ile değişmiş olacağını, e-fatura aboneliğini dilediğimiz hatlar için dilediğimiz zaman iptal edebileceğimizi ve aşağıdaki tabloda herhangi bir kutucuğun işaretlenmemesi durumunda ise (b) bendinde yer alan alternatifin seçilmiş varsayılacağını bildiğimizi,

a) E-fatura aboneliği istiyoruz.
b) E-fatura aboneliği istemiyoruz.
2.1.22 Pazarlama Seti Paket seçenekleri arasında üst pakete doğru sınırsız kere değişiklik yapabileceğimizi, alt pakete doğru değişiklik yapamayacağımızı, Paket değişiklik talebimizi Satış Yöneticileri aracılığıyla Turkcell’e yazılı olarak ileteceğimizi, Paketler arası derecelendirmenin Paket aylık bedelleri dikkate alınarak yapılacağını,seçmiş olduğumuz yeni Paketin Turkcell tarafından sisteme tanımlanmasından sonra yeni Paket kapsamının tarafımıza tanımlanacağını ve eski Paket kapsamındaki kullanımların iptal olacağını, yeni Paketin Turkcell tarafından sisteme tanımlamasının yapılmasıyla birlikte ilgili ayın sonundan geri kalan Taahhüt süresince yeni Paket bedelinin ilgili faturalara yansıtılacağını, değişiklik yapıldıktan sonra 2.1.24. maddede tanımlı hallerin gerçekleşmesi durumunda değişikliğe kadar geçen süre içerisinde tarafıma mevcut Paket için sağlanan indirim bedelleri ve değişiklikten sonra yeni Paket için sağlanan indirim bedelleri toplamının veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil aylık yeni Paket bedelleri toplamının Hattımızın Mobil İletişim Hizmet faturasına, söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı bildiğimizi,

2.1.23 İşbu Taahhütnamenin Ek-1’inde seçtiğimiz her bir Paket’in Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL’e yazılı olarak bildirmediğimiz müddetçe, seçtiğimiz Paketi 12 aylık taahhütlü olarak aynı şartlarla tanımlanmaya devam edeceğini ve bu kapsamda tanımlanan Paketin www.turkcell.com.tr adresinde belirtilen güncel Paket ücretinin her ay söz konusu hattımızın faturasına yansıtılacağını,

2.1.24 İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya Taahhüt Süresi sona ermeden ayrılmak istememiz ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı herhangi bir hattın faturasını son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL’in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya Paketten çıkarma hakkını kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) ve/veya katılım için verdiğimiz bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, Paketlerin ticari amaç için kullanıldığının tespiti ve/veya Paket kullanımlarının suistimal edilmesi hallerinde; her bir Paketin tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından Paket için sağlanan vergiler dahil indirim bedelleri toplamının (Pazarlama Seti Başlangıç Paketi için aylık KDV, ÖİV dahil indirim bedeli 40 TL (KırkTürkLirası)’dir.) veya eğer bu tutara göre daha lehimize olacaksa söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihten Taahhüt Süresi bitimine kadar Turkcell’e ödememiz gereken KDV, ÖİV dahil aylık Paket bedelleri toplamının ilgili hattın faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde tek seferde yansıtılacağını ve işbu Taahhütnamenin otomatik olarak iptal edileceğini,

2.2 PAZARLAMA SUİTİ BAŞLANGIÇ PAKETİNİ KAPSAMINDAKİ TOPLU VİDEO MESAJ, MOBİL BROŞÜR VE MOBİL ANKET SERVİSLERİ İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE;
2.2.1 Müşterilerin Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket mesaj içeriğini görüntülemek için kendilerine gönderilecek olan kısa mesajın içinde tıklayacakları linkin çalışırlığını sağlayacağımızı, söz konusu linki TURKCELL’e yazılı olarak beyan edeceğimizi, linkin çalışmamasından ötürü Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, bu hususta TURKCELL’den herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

2.2.2 Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket ile, boyutu en fazla 2 (iki) MB (Megabyte) olan mesaj gönderebileceğimizi, TURKCELL’in mesaj boyutunu dilediği zaman tek taraflı olarak tarafımıza bilgi vermek suretiyle değiştirebileceğini bildiğimizi,

2.2.3 Toplu Video/URL mesaj içeriklerinin, gönderim yaptığımız Müşteriler tarafından tıklanma sayısından bağımsız olarak TURKCELL’in belirleyeceği ve bildireceği kadar görüntülenebilmesi için gereken her türlü altyapıyı sağlayacağımızı,

2.2.4 Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür ve Mobil Anket mesajlarının Müşterilerin cep telefonlarına indirme sürelerinin; Müşterilerin cihazlarının 3G uyumlu olup olmaması ve/veya 3G kapsama alanında olup olmaması ve/veya 3G abonesi olup olmaması ve/veya cep telefonunun 3G şebeke seçeneğinin seçili olup olmamasına göre değişiklik gösterebileceğini bildiğimizi ve bu hususlarda Müşterileri doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendireceğimizi,
2.3 PAZARLAMA SUİTİ BAŞLANGIÇ PAKETİ KAPSAMINDAKİ TURKCELL’LİLERE SMS VE MMS SERVİSLERİ İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE;


2.3.1
TURKCELL tarafından Turkcell’lilere SMS ve/veya MMS gönderilecek olan kitlenin belirlenmesi için gerekli olan tüm kriterleri ve gönderim zamanlarını TURKCELL’e eksiksiz ve zamanında sağlayacağımızı, TURKCELL’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözkonusu kriterlerin tamamını ve/veya bir kısmını reddetme hakkı olduğunu; bu hususta herhangi bir itirazda bulunmayacağımızı,

2.3.2 Turkcell’lilere SMS ve/veya MMS mesajlarında yer alan faydanın tam, doğru, zamanında ve eksiksiz olarak Müşterilere sağlanmasından sorumlu olduğumuzu,

2.3.3 TURKCELL tarafından Müşterilere gönderilmek üzere, sunduğumuz tanıtımı/faydayı içeren Turkcell’lilere SMS ve/veya MMS Mesaj metnini ve içeriğini hazırlayarak TURKCELL’e bildireceğimizi,

2.3.4 TURKCELL’e bildireceğimiz Turkcell’lilere SMS ve/veya MMS mesaj içeriklerine/metinlerine TURKCELL’in onay vermeme ve değiştirilmesini talep etme hakkının saklı olduğunu, TURKCELL’in söz konusu mesaj içeriklerini/metinlerini onaylamasının, mesaj içerikleri/metinleri ile ilgili işbu Taahhütnamede yer alan sorumluluklarımızın kalktığı şeklinde yorumlanamayacağını,
2.4 PAZARLAMA SUİTİ BAŞLANGIÇ PAKETİ KAPSAMINDAKİ SESLİ MESAJ SERVİSİ İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE;
2.4.1 Sesli Mesaj Servisi ile boyutu en fazla 2 (iki) MB (Megabyte), süresi de 60 sn. olan mesaj gönderebileceğimizi, TURKCELL’in mesaj boyutu üst limitini dilediği zaman tek taraflı olarak tarafımıza bilgi vermek suretiyle değiştirebileceğini,

2.4.2 Sesli Mesaj Servisi ile gönderilecek ses dosyasının formatının U/A-Law 8000 Hz 64Kbs, mono .wav olması gerektiğini,

2.4.3 Sesli Mesaj içeriklerinin, gönderim yaptığımız Müşteriler tarafından dinlenme süresinden bağımsız olarak Müşteriler tarafından arama yanıtlandığı andan itibaren ücretlendirileceğini,

2.4.4 Sesli Mesaj içeriklerinin Turkcell onayına düşeceğini ve ancak içeriklerin Turkcell tarafından onaylandıktan sonra gönderileceğini,

2.4.5 Sesli Mesajların sabah 10:00 ve akşam 21:00 arasında gönderilebileceğini, Sesli Mesaj Servisi ile günde Turkcell’in sistem yoğunluğuna göre belirleyeceği adette hatta gönderim yapabileceğimizi bildiğimizi,
2.5 PAZARLAMA SUİTİ BAŞLANGIÇ PAKETİ KAPSAMINDAKİ İNTERAKTİF SERVİSİ İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE;
2.5.1 İnteraktif Servis İletileri kaydedilemeyeceğini, saklanamayacağını ve başkasına iletilemeyeceğini (forwardlanamayacağını) ve bu konuda Müşterileri bilgilendireceğimizi,

2.5.2 Bir gün içerisinde 500.000 (beşyüzbin) İnteraktif Servis İletisinden daha fazla ileti göndermek istediğimiz takdirde, gönderim yapacağımız günü ve gönderilecek İleti adedini TURKCELL’e en az 2 (iki) iş günü önceden yazılı olarak bildireceğimizi, aksi durumlarda İletilerin gönderimleri sırasında yaşanabilecek gecikmelerden dolayı ve/veya İletilerin ulaşmaması halinde TURKCELL’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacağını,

2.5.3 İnteraktif Servis İletilerinin sadece reklam almak için izin vermiş olan Müşterilere gönderileceğini bildiğimizi,

2.5.4 İnteraktif Servis iletileri reklam amacı dışında sadece bilgilendirme amacıyla göndermek istememiz halinde, TURKCELL’den yazılı izin almakla yükümlü olduğumuzu,

2.5.5 İnteraktif Servis İletilerine yapacakları SMS dönüşleri için Müşterilere herhangi bir ücret yansıtılmayacağını,

2.5.6 Turkcell Interaktif Servisi kapsamında Müşterilerin göndereceği İletiler sonrasında başlatacakları otomatik aramalara herhangi bir ücret ödeyecek olmaları durumunda, Müşterileri söz konusu otomatik arama öncesinde ücretler konusunda açıkça, tam ve doğru olarak bilgilendirilmekle yükümlü olduğumuzu, aksi takdirde, TURKCELL’in Turkcell Interaktif Servisi’ni durdurma hakkının saklı olduğunu, bu durumda, TURKCELL’in tarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceği gibi, Turkcell Interaktif Servisi durdurulsun ya da durdurulmasın TURKCELL’in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,

2.5.7 Turkcell Interaktif Servisi kapsamında Müşterilere gönderilen İletiler ve/veya Turkcell Interaktif Servisi’nin kullanımı ile ilgili Müşterilerin doğrudan iletecekleri veya TURKCELL tarafından tarafımıza iletilecek her türlü şikayetin çözümlenmesinden sorumlu olduğumuzu,

2.5.8 Turkcell Interaktif Servisi kapsamında İleti gönderimi yapabilmemiz için TURKCELL’in tarafımıza bir arayüz yazılımını (webservis yazılımı) sağlayacağını, söz konusu arayüz yazılımına bağlanacağımız IP adreslerini TURKCELL’e yazılı olarak bildireceğimizi ve bu IP adreslerinin değişmesi durumunda en geç 5 gün içinde TURKCELL’e yazılı olarak bilgi vereceğimizi, işbu madde kapsamındaki yükümlülüklerimize aykırı davranmamız durumunda arayüz yazılımına erişiminizin kesileceğini bildiğimizi ve bu konuda TURKCELL’den herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağımızı, TURKCELL’in 15 (onbeş) gün öncesinden bildirmek suretiyle arayüz yazılımını değiştirme hakkına sahip olduğunu,

2.5.9 Turkcell Interaktif Servisi kapsamında İletileri kendi hazırlayacağımız şablonlar aracılığıyla TURKCELL’e bildireceğimizi,
3. GENEL ŞARTLAR
3.1 TURKCELL’in önceden yazılı iznini almaksızın bu Taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa devretmeyeceğimizi, bir başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple bu Taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarımıza ortak etmeyeceğimizi ve TURKCELL’deki hak ve alacaklarımızı başkasına devir ve temlik edemeyeceğimizi,

3.2 İşbu Taahhütname kapsamında tarafımıza verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Taahhütname amaçları için kullanmayı, işbu Taahhütnamenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiğimiz/edeceğimiz her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağımızı veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğimizi, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğimizi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla firmamızın sorumlu olduğunu,

3.3 İşbu Taahhütnamede yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduğunu ve adres değişiklerini TURKCELL’e yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,

3.4 Konkordatoya başvurmamız, iflasımızın istenmesi, tüzel kişiliğimiz hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhimize icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhimize aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmemiz, malvarlığımızın devri üzerine TURKCELL’in Servis/Servisleri derhal durdurma hakkını haiz olduğunu,

3.5 İşbu Taahhütnamede düzenlenmeyen hususlarda üzerimize kayıtlı olan hattımıza/hatlarımıza ilişkin imzalamış olduğumuz Turkcell Mobil Telefon Abonelik sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,

9(dokuz) sayfa, 3(üç) ana madde, 2(iki) Ek ve 1 (bir) asıl olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak imzasını içermeyen) tarafımızda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak …………… tarihinde imzalanmıştır.Ek-1 : Başvuru Formu

Ek-2 : Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu

FİRMA UNVANI:

FİRMA ADRESİ:

EK-1

BAŞVURU FORMU
İşbu Başvuru Formunun, ………... tarihinde imzalamış olduğumuz Pazarlama Setleri Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu’nda düzenlenmemiş tüm hususlarda “Taahhütname” hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederiz.

Pazarlama Set paketleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir;

Pazarlama Set paket seçenekleri

Paket kapsamı

KDV, ÖİV dahil aylık paket bedeli

Seçilen Paket aşağıdaki kolona (X) işareti konarak beyan edilmelidir.

Pazarlama Seti Başlangıç Paketi

500 adet Toplu Mesaj

150 adet Turkcellilere Mesaj

50 adet Turkcell Interaktif İletisi89 TL (SeksendokuzTürkLirası)

(X)EK-2

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU
.......... tarihinde imzalamış olduğumuz Pazarlama Setleri Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz Toplu Mesaj, Turkcellilere Mesajların ve Interaktif Servis İletilerinin, aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz alfanumerik başlık(lar) ile gönderiminin yapılmasını talep ettiğimizi; aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz kişinin Taahhütname konusu Servisler için tarafımızca yetkili kılındığını ve bu kapsamda söz konusu kişiye Taahhütname konusu Servislere ilişkin kullanıcı adı ve şifre bildiriminin yapılmasına onay verdiğimizi, kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişilere devretmeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı ve verilen amaç dışında kullanmayacağımızı, yetkili kişinin bu kapsamdaki ihlallerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu, ve bunlar ile yetkisi olmayan kişiler tarafından şifrenin kullanılması ve/veya kullanıcı adı ve şifrelerin amaç dışı kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.AKTİVASYON VE ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU
FİRMA BİLGİLERİ
Firma adına kayıtlı Turkcell Hat numarası

(İrtibat için kullanılacaktır.)Firma Ünvanı

(Firmanın fatura üzerinde yer alacak ünvanıdır)

Firma Yetkilisi Adı Soyadı

(Fatura üzerinde yer alacak ve faturanın ulaşacağı kişidir.) 
Firma Vergi Numarası

 
Firma Vergi DairesiFirmanın Fatura Adresi

(Fatura üzerinde yer alacak adrestir)

Firma SMS Çözüm Ortağı

(Firmanın hizmet alacağı SMS Çözüm Ortağının adıdır) 
Firma SMS Çözüm Ortağı Servis Numarası

(Alfanumerik başlığın tanımlanacağı SMS Çözüm Ortağının kısa numarasıdır)

Firma Yetkilisi Mail Adresi

(Servis ile ilgili güncelleme ve bilgilendirmelerin yapılacağı mail adresidir)

Firma Telefonu

(Şirket Yetkilisine cep telefonundan ulaşılamadığı durumda aranacak numaradır)

ALFANUMERİK BİLGİLERİAşağıda tanılanan Alfanumerik başlıklar tek faturada faturalanacaktır. Farklı faturalanması talep edilen alfanumerik başlıklar için ayrı bir AKTİVASYON VE ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU doldurulması gerekmektedir.
Alfanumerik başlıkların tanımlanacağı servis numarasıİstenilen Alfanumerik Baslık  1
İstenilen Alfanumerik Baslık  2

 
İstenilen Alfanumerik Baslık  3İSTEKTE  BULUNAN (SMS ÇÖZÜM ORTAĞI ve TURKCELL SATIŞ YÖNETİCİSİ tarafından doldurulacaktır)Formu Hazırlayan Kişi Adı Soyadı

(Formla ilgili sorular ve sorunların iletileceği kişinin bilgileridir)


Formu Hazırlayan Kişi TelefonuFormu Hazırlayan Kişi Mail Adresi

 
İşbu Aktivasyon ve Alfanumerik Başlık Talep Formu 1 (bir) asıl olarak tanzim edilip,..../..../….. tarihinde şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmıştır. Aslı TURKCELL’de, imzalı aslının bir fotokopisi (tarafların ıslak imzasını içermeyen) tarafımızda kalacaktır.FİRMA UNVANI:
İMZA/KAŞE:Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə