ÖZÜNÜ qoru, xalqim
Yüklə 1.8 Mb.
səhifə3/13
tarix23.02.2016
ölçüsü1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Yaşayır…
Vüsalda hicran yaşayır,

Qocada cavan yaşayır…

Heyvanda insan yaşayır,

İnsanda heyvan yaşayır…


Qarışıbdır dama-dama,

Qəm sevincə, sevinc qəmə.

İlan zəhərində demə,

Ən nadir dərman yaşayır…


Ağ var telin qarasında,

Bal var dilin arasında,

Dirilərin arasında

Yüz-yüz ölü can yaşayır…


Haçan ki, yaxşını daddım,

Pisi ürəyimdən atdım.

Çox-çox sirlər, çox-çox adda

Sinəmdə pünhan yaşayır…


Sevgisiz ömür dumanda,

Eşqədir bütün imanlar.

Məhəbbətlə göz yumanlar

Allah ilə tən yaşayır…


Bəşər yaranandan bəri,

Nəsil gedir, nəsil gəlir,

Oğlumda atam göyərir,

Nəvəmdə babam yaşayır…


Xatırlanırlar daima

El yolunda fədailər.

Özü gedib Xətainin

Qılıncında qan yaşayır…


Yoruldum yalan yeməkdən,

Baş açmadım çox kələkdən,

Bu dünyada hər məsləkdə,

Hər dində adam yaşayır.


Nələr etməyir insanlar,

Uçur başlar, axır qanlar.

Görürsən bir cılız canda

Yekə aziman yaşayır…


Ağlım bir şey kəsən gündən,

Dərd daşıdım kürəyimdə.

Yumruq boyda ürəyimdə

Sonsuz asiman yaşayır…


1995

Dəbə düşüb…
Xalqı sevmək indi yaman

Dəbə düşüb,

Xalqım deyir təhə lotu,

Köhnə, düşük…

Ağızları köpüklənir

Danışanda,

Timsah kimi yaş tökürlər

Gildir, gildir,

Ən çox xalqı satanlardır ən çox

Xalqdan danışanlar,

Yazıq xalq da sadəlövhdür,

Sadədildir,

Yazıq xalq da inanandır,

Yazıq xalq da taleyilə

Əl-amanda…

Yazıq xalq da olub rəzil,

Batıb qana…

Heç oğul da anasına yaltaqlanar?..

Əsl oğul öz xalqına

Fəda olar,

Belələri danışanda qəzəb,

Nifrət boğur məni…

Yaltaq adam satqın olur,

Gəda olur…

Belə milli həpəndlərə

Məsləhətim

Budur mənim…

Əvvəl onlar öz qanını

Təmizləsin,

Vicdanları varsa əgər

Vicdanını

Təmizləsin…

Əsl xidmət budur xalqa,

Məmləkətə,

Başı min bir bəla çəkən

Bu millətə…


1994

Danışarsan
Təbrizim, ömrüm, adım,

Sən məni yaşadırsan…

Mən çoxdan susmalıydım,

Əgərçi yaşa dursa…


Sən dadına çatansan,

Sən əlimdən tutansan,

Sən anamsan, atamsan,

Bacımsan, qardaşımsan…


Biz əl-ələ gəzəndə,

Biz səninlə gəzəndə,

Mən sənə, Təbriz, sən də

Babana yaraşırsan…


Sən mənim özüm, eynim,

Əsl möcüzəm, sehrim,

Mənim körpəlik dövrüm,

Mənim gənclik yaşımsan…


Mən susanda bir günü,

Yaşayarsan ömrümü,

Babanın kimliyini,

Xalqına danışarsan…


1994

Xalq
Taci-taxt axtaranlar kəslər əlində,

Daim bir hədəfdi, bir nişandı- XALQ…

Yurdun dar günündə, ağır inində

Çarpışan da xalqdır, əlləşən də –XALQ…


Özgə heç onu saya alan yox,

Nə bir itirən, yox, nə axtaran yox,

Heç böyük balası şəhid olar, yox,

Şəhid olan da XALQ, döyüşəndə-XALQ…


Düşmən qabağında o sədə dönər,

Vicdana, namusa, qeyrətə dönər,

Əlüstü sayılar, hörmətə minər,

Bir savaş düşəndə, qan düşəndə-XALQ…


Yalançı başçılar, vəkillər onu,

İlan tək çox dəmə çəkiblər onu,

Xalqım deyə-deyə söküblər onu,

Aldanan da XALQDIR, xam düşən də-XALQ…


Əsrlər dəyişir, o durur yenə,

O öz kimliyini qoruyur yenə,

Uca ola-ola aşağı yerə,

Layiq olan da-XALQ, əyləşən də-XALQ…


Bütün uluların odur ulusu,

İgid Babəki var, qoç Koroğlusu,

XALQ kimdir, millətin dilsin yavrusu,

Əl-ayaqsız da XALQ, möhtəşəm də XALQ…


Nə şöhrət tanıyar, nə ad, nə mənsəb,

Məhv olar, o qara kütləyə dönsə,

Pərən-pərən olmuş sürüyə bənzər,

Özü ilə çəkişib-didişəndə-XALQ…


Nifrəti üzdədir, eşqi dərində,

Zəhər bir əlində, bal bir əlində,

Mərdlik hifs eyləyir qəm-kədərində,

Faciə yaşadır gülüşündə-XALQ…


Ona bu dünyada tay ola bilməz,

Qılıncı olmasa sayıla bilməz,

Önündə bir qüvvə dayana bilməz,

Əl-ələ verəndə, bğirləşəndə-XALQ…Hərə özünü düşünür…
Xalqını düşünən hanı,

Hərə özünü düşünür,

Arvadını, uşağını,

Oğul-qızını düşünür…


Hərə qalır öz gününə,

İşıq salır öz gününə,

Hər öz toy-düyününü,

Hərə yasını düşünür…


Allah dadımıza yetsin.

Məhv olarıq belə getsə,

Kim kimə yaxşılıq etsə,

Tez əvəzini düşünür…


O nadanın bax içinə,

Adam olub pul gücünə,

Aləm batsa nə vecinə,

O özgəsini düşünər?..


Tayfalara bölünürük,

Ayaqlarda sürünürük,

Niyə miskin görünürük,

Bir yol siz bunu düşünün…


Yad vaya vay verən kimdir,

Kasıba pay verən kimdir,

Qonşuya hay verən kimdir,

Hamı tərsini düşünür…


Hərə öz-özünə darğa,

Hərə öz-özünə «arxa»,

Bununçün yarımçıq xalqıq,

Gəlin düzünü düşünək…


1993

Aman Allah, mənə qiymət verənə bax…
Aman Allah, aman Allah,

Mənə qiymət verənə bax…

Saxla, cəfəng sözlərini

Yetər, bəsdir.

Mən bilirəm nəyim yaxşı,

Nəyim pisdir…

Düşmənimdir boşboğazlar,

Gəvəzələr…

Mən özümə özüm mizan, tərəziyəm…

Mən bilirəm öz yaxşımı, yamanımı,

Tərifimi, nöqsanımı…

Anam haqla bələyibdir bələyimi,

Məhəbbətlə doldurubdu …

Ağlım bir şey kəsən gündən,

Öz-özümü zərrəbindən keçirirəm

Gündə-gündə…

Çörəyimə haram tikə qatmamışam…

Bir günaha batmamışam…

Hey qaçmışam xeyrimdən,

Bir yad nəfəs görməzsiniz

Şerimdə…

Əlim heç vaxt batmayıbdır

Nahaq qana,

Bir insana, bir heyvana

Bir yamanlıq etməmişəm…

Əyri yola getməmişəm,

Bircə qəlbə dəyməmişəm

Beca yerə,

Mən həqiqi peyğəmbərəm…

Aman Allah, aman Allah,

Səhvlərimi görənə bax…

Bəsdir yetər, kiri, dayan,

Dayan özxüm səhvlərimi sadalayım…

Ən birinci bəlam budur

Şair doğub məni anam,

Hər bir şeyə inananam…

İnananam kim nə desə,

Təmiz sözə, kirli sözə…

Daim elə inanmışam,

Yalançılar tərəfindən talanmışam…

Aldadıbdır ən sevdiyim dostlar maəni,

İynə boyda səmimiyyət ovsunlayıb

Dərhal məni…

Dağlar boyda ümid verib mənə

Xırda bir yaxşılıq…

Bir xoş niyət, bir xoş qılıq…

Nanəciblər ürəyimə bəzən yara vursalarda,

Yenə, yenə, bir nəciblik

Aramışam insanlarda…

Oğrularda bir doğruluq,

Gədalarda bir ululuq,

Yoxsullarda bir zənginlik,

Qorxaqlarda döyüşgənlik,

Dinsizlərdə dindən nişan,

Məzlumlarda bir ehtişam,

Laqeydlərdə sevgi, nifrət,

Vəhşilərdə mədəniyyət,

Zülmətlərdə şölə, işıq,

Kifirlərdə bir yaraşıq,

Gözəllərdə ağıl, kamal,

Məhəbbətdə bir ideal,

Bir kədərə min-min şərik,

Bir baxışda bəşərlik,

İlahilik hər cür dildə,

Bəşərilik hər ölümdə,

Bir qətrədə bütöv ümman,

Aramışam, axtarmışam…

Ürəyimdə zərrə boyda bir qara yox,

Gələrdimmi bu dünyaya dübarə-yox?..

Qədəmimə gül-çiçəklər düzəldilər,

Mənim üçün gecə-gündüz gəzəydilər,

Bütün dünya yığışaydı görüşümə,

Lap heyvanlar sevinəydi gəlişimə,

Aylar boyu, illər boyu,

Pişvazıma çıxaydılar yollar boyu,

Cərgə-cərgə, dəstə-dəstə,

Bir də, bir də dünyaya üz çevirməzdim…

Mənə qiymət verənə bax,

Mənə qiymət verə bilər zaman, Allah…
1994

Kütləyə dönmə, millətim
Kütlənin adı kütlədi,

Kütlə xar edir milləti;

Kütlə qanmayır dost nədir,

Kütlə qanmayır yad nədir;

Kütlə çoxdankı kütlədir,

Kütləyə dönmə, millətim.

Çıxdı alimi söz deyə,

Çıxdı şairi söz deyə,

Kütlə şairi pislədi,

Kütlə onları fitlədi.

İmadəddini qətl edib,

Hadı ölümünə cəhd edib,

Böyük Sabiri rədd edib,

Kütlə çoxdankı kütlədi.

Kütləyə dönmə, millətim.

Nə beyni, nə ürəyi var,

Elə ləbbey deməyi var;

Bağırır niyə bilməyir,

Fikrini deyə bilməyir…

Yalnız kor hisslərin qulu,

Məqsədi, yolu qorxulu

Boş yerə yorur özünü,

Yoxdur məhvəri, özülü,

Çalxanır, qabarır, batır,

Büs-bütün köpükdü qatı…

İşi zorladı, güclədi,

Kütlə çoxdankı kütlədi.

Məskəni çöl, bayır, küçə,

Haqqı ayaqlayıb keçər.

Dost ola, ya ki, yad ola,

Qoyar ayağı altına.

Gözləri qandı kütlənin,

Beyni dumandı kütlənin.

Hərc-mərcliyə müttəfiq,

Kütlə çoxdankı kütlədi.

Qanmaz yaxşı, yaman oldu.

Vəhşiləşir axırda o…

Yox ağlı, gücü, qüdrəti…

Kütlələrin zamanıdır,

Yalvarıram, ağıllı ol,

Kütləyəı dönmə, millətim!

Xilası ancaq…
Yalnız inanıram ağlın gücünə,

Hər işdə irəli o düşə gərək..

Quruluş dəyişməklə dəyişməz heç nə,

Əvvəl təfəkkürlər dəyişə gərək…


Onsuz bütün ərzin gücünü topla,

Nə əsl ədalət, nə də haqq olmaz…

Heç bir ordu ilə, tüfənglə, topla,

Vətəni hifz edib, saxlamaq olmaz.


Amma kalımız bol, nadanımız bol,

Vicdan əzabından azadıq hələ…

Varımız, malımız, imkanımız bol,

Ağlın sərvətindən kasadıq hələ…


Hələ millət kimi yetişməmişik,

Hələ çox şeyimiz ala-yarımçıq…

İçdən bir-biriylə, bitişməmişik,

Üzdən birliyimiz ala-yarımçıq…


Etiraf edəlim olsa da çətin,

Azdı ruhumuzun ziyası hələ…

Hadi doğru deyib yox bu millətin,

Millətlər içində imzası hələ…


Güya Koroğlunun övladlarıyıq,

Amma ki, qeyrətdən yarınmamışıq…

Neçə əsrdir ki, xalq adlanırıq,

Çox-çox ölkələrdə tanınmamışıq.


Böyük zəkaları qurban edirik,

Şəxsi xeyrimizə, nəfsimizə biz…

Öz qızıl qanına qəltən edirik,

Kim yaxşıya yaxşı deyir, pisə pis…


Qurban payı kimi bölüblər bizi,

Öz kal ağlımızın qurbanlarıyıq…

Heç vaxt görməyirik öz səhvimizi,

Dünyanın talesiz insanlarıyıq…


Elə özümüzü tərifləyirik,

Özünü bəyənən ağama vay, vay?..

Tərif eşitdikcə xərifləyirik,

Təriflə evini yıxana vay, vay…


Ura dəlisiyik, şüar ustası,

Sürüylə məddahlar yazanımız var…

Elə qovruluruq yağımızdaca,

Elə qaynayırıq qazanımızda…


Daim böyüklərin kirayəsində,

Dünən onda idik, bu gün bundayıq…

Elə onun-bunun himayəsində,

Elə onun-bunun qoltuğundayıq…


İmkanım olsaydı daş qafaları,

Lap yumurta kimi döyüşdürərdim…

Yarımçıq başları, boş qafaları,

Doluları ilə dəyişdirərdim…


Zəka, kamal payıla bizlərə, Allah,

Qalan söz-söhbətlər nağıldır ancaq,

Bu xalqın ümidi, xilası vallah,

Ağıldır, Ağıldır, Ağıldır ancaq…


1992

Dözmək olmur daha
Bu gəlir aldadır xalqı,

O gəlir aldadır xalqı…

Gör nə yaman günə qalıb,

Gör ki, nə haldadır xalqım…


İlanla da dolanandı,

Əqrəblə də dil tapandı,

İblisə də inanandı,

Bu sadəlövh, fağır xalqım…


Gəmisi var, sükanı yox,

Quranı var, imanı yox,

Vətəni var, baxanı yox,

Kim belə qarğıyıb xalqı…


Binayi-qədimdən qardaş,

Ərzi idarə edir baş,

Biz hisslər əsiriyik-kaş,

Kaş olaydıq ağıl xalqı…


Çox-çox xanı, çox-çox bəyi,

O qaldırıb mərtəbəyə,

Onlar da xalq deyə-deyə,

Gecə-gündüz satıb xalqı…


Mərddən artıqdır namərdi,

Dərdi çox, yoxdur həmdərdi,

Hər gün başına göylərdən,

Öz daşındır yağır, xalqım…


Nə qədər qanlı dişlər var,

Nə qədər çirkin işlər var,

Dünyada dost var, düşmən var,

Bizə durub baxır xalqım…


Nə qədər biqeyrət olar,

Nə qədər xəyanət olar.

Nə qədər müsibət olar,

Dözmək olmur daha, xalqım…


Düşmənimiz özümüzdən,

Ya rəbb, qoru bizi bizdən,

Bu ləkəni üstümüzdən,

Kim siləcək, axır, xalqım?..


1992

Allah
Sən demə xəbərimiz yox,

Bu ölkə satılıb, Allah…

Deməyə təpərimiz yox,

Bu ölkə satılıb, Allah…


Yetər, ta qoydunuz bəsdi,

Başımız altına yastıq,

Şuşa boyda qalamızda,

Yağılar oturub, Allah,

Bu ölkə satılıb, Allah…
Rütbə üçün alçalmalar,

Əmmaməli, ağ çalmalar,

Bu hay-küylər, əl çalmalar,

Naləmi batırır, Allah,

Bu ölkə satılıb, Allah…

Eşitsin Təbriz, Marağa,

Xətai qalxsın ayağa,

Necə dözürük, Qarabağ

Artsaxa qatılır, Allah,

Bu ölkə satılıb, Allah…


Nə zamandı, nə müddətdi,

Vətən seçilmir qürbətdən,

Ayılıb bütün millətlər,

Biz hələ yatırıq, Allah,

Bü ölkə satılıb, Allah…
Çox nahaq, havayı yerə,

Qoymuşuq silahı yerə,

Bəzən də havaya elə,

Boş güllə atırıq, Allah,

Bu ölkə satılıb, Allah…
Söz ilə həmlə qururuq,

Sülh ilə düşmən qırırıq,

Səbr ilə doyuzdururuq,

Xalqı aldadırıq, Allah,

Bü ölkə satılıb, Allah…
Baxan yox haqqa, divana,

Olmuşuq dəli-divanə,

Gəmimiz düşüb tufana,

Kömək et, batırıq, Allah,

Bu ölkə satılıb, Allah…
1992

Yarı-yarı, bütöv-bütöv
Çox şeyimiz bütöv deyil,

Çox şeyimiz yarı-yarı…

Yarı şərik, yarı xeyir,

Sevməyimiz yarı-yarı…

Yarıürək, yarı başıq,

Tamam yarıvətəndaşıq,

Yarı gülləatanlarıq,

Yarı haqqı tutanlarıq,

Yarı qorxaq, yarı igid,

Yarı imam, yarı seyid,

Yarı nəcib, yarı kinli,

Yarı şiə, yarı sünnü,

Vicdanımız yarı-yarı,

İmanımız yarı-yarı…

Yarı ağa, yarı kölə,

Yarı ağlar, yarı gülər.

Yarı bizli, yarı sizli,

Yarı gözsüz, yarı gözlü,

Yuxumuz, bəllimiz yarı,

Səxavət əlimiz yarı…

Yarı ondan, yarı bundan,

Yarıyacan bəni-insan.

Nağıllarda olduğutək,

Yarı balıq, yarımələk…

Hüsnü-cəmalımız yarı,

Ağıl-kamalımız yarı…

Yarı qurduq, yarı sürü,

Yarı sağıq, yarı ölü…

Suyumuz, dənimiz yarı,

Hətta vətənimiz yarı…

Hətta süslüyümüz bütöv,

Nadürüstlümüz bütöv,

Milli korluğumuz bütöv,

Rüşvətxorluğumuz bütöv…

Rütbə savaşımız bütöv,

Əlimiz, başımız bütöv…

Burun-qulağımız bütöv,

İtmiş papağımız bütöv,

Çərənçiliyimiz bütöv,

Mənəmçiliyimiz bütöv,

Yuxu yastığımız bütöv,

Qohumbazlığımız bütöv,

Bölmək ənənəmiz bütöv,

Yerliçi genimiz bütöv,

Bü dərd-mərəzimiz bütöv,

Tayfa-ərazimiz bütöv.

Çox bəd işlərimiz bütöv,

Keçməkeçlərimiz bütöv…

Yarı bütöv, bütöv yarı,

Xəmirimiz belə bişib…

Bu millətin, bu diyarın

Ta Allaha qalıb işi…

Bizə özün çarə elə,

Xilas elə, Tanrı, bizi…

Tamımızı yarı elə,

Tama çatdır yarımızı…


1993

Ölmək hüququndan qeyri…
Ölülər sağ, sağlar ölü,

Bu nə cürə zəmanədir…

Fitrətindən yerin, göyün

Pozulubdur müvazinət…

Dünənimiz sabahımızdır,

Bu günümüz binəsibdir.

Müqəssirlər günahsızdır,

Günahsızlar müqəssirdir.

Heyf, qalanlara, heyf,

Ey yatanlar, ayıq olun.

Bir ləkəsiz bəşər deyin,

Heykəlini qoyaq onun…

Hamı laqeyd biganədir,

Bu nə cürə zəmanədir…

Natəmizlər salıb şərə,

Təmizləri sürdürürlər,

Ölüləri dirildirlər,

Diriləri öldürürlər,-

Xilasımız ağlamaqdır,

Himnimiz də mərsiyədir…

Bütün işlər baş-ayaqdır,

Bütün sözlər tərsinədir…

Biz hürriyyət deyə-deyə

Qayıdırıq köləliyə.

Gələcəyi döyə-döyə

Keçmiş çıxır irəliyə…

Dərd əlindən dağa cumub,

Nə qədər bəlalı qaçır.

Əyrilər qabağa cumur,

Düzlər dalı-dalı qaçır…

Bütün üzlər olub astar,

Bəylik, xanlıq, qoçuluqdur…

Mənəviyyat dünyamızda

Kasıblıq, yolçuluqdur…

Dağılıbdır bütün sədlər,

Qalanıb dərdlər üst-üstə…

Fəlakət də, müsibət də

Bir-biriylə bəhsəbəhsdə…

Qeyrəti, namusu atıb,

Qarabağı verdik yada.

Kişilərə ləçək, yaylıq,

Papaq verin arvadlara…

Tüpürüblər məhəbbətə,

İndi hamı pul axtarır…

Qızlar düşüb məzəndədən,

Bəylər varlı dul axtarır…

Dovşana qaç, ovçuya vur,

Tazıya hür öyrədirlər…

Dilsizləri dilsiz qoyur,

Lallara dil öyrədirlər…

Düz danışan yazarları

Ehtiyacla şərlədirlər.

Bala-bala azarladıb

Bala-bala çərlədirlər…

Millət quruca söz olub,

Ölmək hüququndan qeyri,

Bütün hüquqlar pozulub…
1992

Vətən
Vətən hər kəsə nəfisdir,

O hər uludan uludur.

Vətənə tərif deməzlər,

Tərifdən ucada durur o…


Cavanlar sevişər, vurular,

Düşərlər məhəbbət oduna..

Vətənçün ömürlər kül olar,

Yanarlar çövrünə, oduna…


Üstündə gəzməkdən doymazlar,

Qoynunda yatmaqdan heç zaman…

Heç nəyi ona tay qoymazlar,

Onu tək yaradıb Yaradan…


Ananın südü ilə süzülər,

Bir başa iliyə, qana o…

Kim qulaq asmasa sözünə,

Cəhənnəm odunda yanar o…


Kök atıb qəlbinə hər kəsin,

Bu eşq dərindən dərinə…

Onun milyardla zərrəsi,

Ətimdə, qanımda, dərimdə…


Hamının gözünün odudur o,

Hamının bircəyidir…

Quran tək müqəddəs tutulur,

Hər bir nəsihəti, öyüdü…


Gülün də Vətəndir Allahı,

Quşun da dilində əzbərdir.

Vətəni az sevən, Vallahı,

Bu eşqi car edən kəslərdir…


Bu yarış deyil ki, deyəsən,

Ona kim daha çox vurğundur…

Onun Babəkdir əsl yiyəsi,

Sabirdir, Həcərdir, Qorquddur…


Kim necə istəyir bircəsin,

Bu cavab çox adi, çox asan…

Bununçün gərəkdir hər kəsin,

Yarasan, köksünə baxasan…Silahı qısa çıxıb…
Vicdanlar cibə çöküb,

Yeni möcüzə çıxıb…

Təmizlər dibə çöküb,

Murdarlar üzə çıxıb…

Yamanlar öz keyfində,

Yaxşılar pisə çıxıb…

Kimin ki, ürəyində

Nə qurd var, üzə çıxıb…

Bir vaxt yalan deyənlər,

Büsbütün düzə çıxıb…

Hələ çox-çox ağsaqqal

Sifətdən kosa çıxıb…

Qaçqınlarla qurd, çaqqal,

Bir qış da yaza çıxıb…

Xalq daha doyub cana,

Astarı üzə çıxıb…

Əvəzində ekrana

Hər cür gəvəzə çıxıb…

Dollar yığır varlılar,

Bu dəb də təzə çıxıb…

Atamızın malına

Yadlar vərəsə çıxır…

Harda qaldı o tayım,

Burda qan dizə çıxıb…

İndi-indi harayım,

Gedib Təbrizə çıxır…

Üzüqara hürriyyət

Nəqd ikən nisyə çıxıb…

Çoxları meydanlara

Sən, demə səs çıxıb…

Haqqı basdalayıblar,

Altından gürzə çıxıb…

Halalları sayıblar,

Siyahı qısa çıxıb…

1995

Davalar… Davalar…
Yer üzündə od qalayan

Davaların çoxdur sayı,

Çoxömürlü müharibə

Çörək, qarın davasıdır…

Çox davalar qalxıb, yatıb

Bu hətta onların tayı,

Əsl dava varlılarla

Kasıbların davasıdır.

Ehtiyacla vuruşdadır,

Döyüşdədir, daim bəşər,

İmkansızlar qarşısında

Baş əyirlər qiblə kimi.

Bir Domakl qılıncı tək

Asılmada o həmişə,

İnsanlığın başı üstdən

Ta beşikdən qəbirə kimi…

Ən əyilməz oğulları

O sındırır, əsir edir,

Savaşların pis savaşı

Toxun, acın davasıdır…

O nə qədər ölkələri,

Millətləri, rəzil edib,

Tükənməyən dava-qırğın

Ehtiyacın davasıdır…

Çəkişmələr, keçməkeşlər

Pul üstündə, var üstündə,

Ata, oğul olur düşmən,

Pul üstündə, var üstündə;

Çox həmlələr, təhlükələr

Pul üstündə, var üstündə;

Dilə gəlib ilk güllələr,

Pul üstündə, var üstündə;

Milyonlarla baş vurulub

Nəfsə görə, xeyrə görə;

Tamahkarın işi-gücü

Gümüş, qızıl davasıdır.

Siz söyləyin, kim o qızıl, gümüşlərdən

Xeyir görüb?

Fəqət qızıl-zər davası

Bəşərin zor davasıdır…

Davanın da adam kimi

Yaşı olur, günü olur,

Bir doğulan günü olur,

Bir yox olan günü olur…

Xalqlar qövlü-qal istəməz,

Dağ yerinə lap dağ üstdə

Başçılardır qanlar tökən

Mənsəb üstdə, maraq üstdə…

Başsızların əmri ilə

Milyonla baş qurban gedib.

Bu davalar nə istiqlal,

Nə hürriyyət davasıdır…

Say-hesabsız həyat sönüb

Dəryalarca al-qan gedib,

Davaların ən qanlısı

Hakimiyyət davasıdır…

Bir səngərdə qədim «İncil»,

Bir səngərdə ulu «Quran»,

Bir səngərdə haqq-ədalət,

Bir səngərdə zülm, talan.

Bir tərəfdən məkr, zülmət,

Bir yandan nur daşıyanlar.

Bir cəbhədə öldürənlər,

Bir cəbhədə yaşadanlar…

Bir qütbdə şeytan durur,

Bir qütbdə Allah, Kəbə,

Bir büsbütün dövrlərin,

Əsrlərin davasıdır…

Dünya qərar tutan gündən,

Ən kəsilməz müharibə,

Vicdanların, məsləklərin,

Xeyrin-şərin davasıdır…


1995

Mərdlik getdi, şərəf getdi, dönməz geri
Quru, yavan çörəklə də

Dolanaram,

Təki heç vaxt söz çörəyim

Tükənməsin…

Köhnə, nimdaş köynəklə də

Dolanaram,

Təki, təki gələcəyim,

Tükənməsin…

Cibimdəki bir manatı

Xəyalımda yüz edərəm.

Paltomun astarını

Çevirərəm üz edərəm…

Təki, təki düşmən dosta

Çevrilməsin,

Ümidlərim böyrü üstə

Çevrilməsin…

Qənd olmasa çay içərəm

Şor-duz ilə,

İllər ilə gündüz, gecə

Çırağım, işığım keçə

Dolanaram günəş ilə, hilal ilə,

Ulduz ilə,

Təki, təki

Millətimiz üzündəki

Nur olmasın

Əsr, yesir…

Təki təmiz vicdanları

Ziyaları əksilməsin…

Lap əbədi zindan hökmü

Kəsdir mənə,

Məzardan da gələcəkdi

Məğrur səsim…

Yaşamaqçün quru hava

Bəsdir mənə,

Təki, təki Təbriz havam

Tükənməsin…

Ömrüm, günüm yalan üstdə

Qurulunca,

Qoy ölümün doğru olsun…

Bu torpaqda min-min bivec

Doğulunca

Yetər elə beş qeyrətli

Oğlu olsun…

Çox dinsizlər indi qatı dindar olub,

Çox lotular hacılaşıb, kəbleyləşir…

Birdən-birə dönüb möminbəndə olur,

Namaz qılır, oruc tutur, əbləhləşir…

Mənəm təkcə bir Allaha kafir bəndə,

Eh, onsuz da bilir bunu xudavəndə,

Neçə ildir mənim üçün orucluqdur,

Çox vaxt iftar tapmayıram,

Dəxli yoxdur,

Şerim olur yağım, ətim,

Südüm, çayım,

Sübh yeməyim, iftar

Payım…


Axı, bəşər tək yeməklə

Dolanmayır,

Siz o qarnı yoğunlara

İnanmayın…

Elələri içdən boşdur,

Ruhdan rəzil,

Amal, məslək üzərində qərar tutur

Yer kürəsi…

Tablaşaram bundan betər

Korluq olsun,

Təki qeyrət meydanında

Bolluq olsun,

Millət üçün belə ağır,

Dar məqamda,

Bir də sərdar axtarmayaq

Əl- amanda…

Lap jımıx dadıb yeyərik,

Sümük qaynadıb, yeyərik,

Təki körpə dövlətimin

Sümükləri

Möhkəm olsun..

Bu diyarda haqq-ədalət

Qanun olsun,

Ehkam olsun…

Təki namus, ar sarıdan

Ac qalmayaq,

Mənəviyyat dünyamızı

Çaş salmayaq…

Alacağıq itirsək də

Çox yerləri,

Namus getdi, şərəf getdi

Dönməz geri…


1995
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə