ÖzgeçMİŞ Adı Soyadı
Yüklə 110.66 Kb.
tarix25.04.2016
ölçüsü110.66 Kb.
ÖZGEÇMİŞ

 1. Adı Soyadı: Altan AYKUT

 2. Doğum Tarihi: 24.10.1942

 3. Unvanı: Prof. Dr.

 4. Öğrenim Durumu: Yüksek ÖğrenimDerece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi DTCF

1965

Y. Lisans

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

University of California, Berkeley

1969

Doktora

Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

New York University (NYU)

1976


5. Akademik Unvanlar:
Yardımcı Doçentlik Tarihi
: 24.03.1983
Doçentlik Tarihi : 31.10.1984
Profesörlük Tarihi : Ocak 1990

6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri

Vissarion Grigoryeviç Belinski'nin eleştirisinde Aleksandr Sergeyeviç Puşkin'in yeri (Ayşe Pamir Dietrich ) 1987


N.V. Gogol'ün hikaye ve romanlarında hiciv sanatı (Zeynep Günal) 1988
İvan Sergeyeviç Turgenev'in "Rudin", "Soylu Yuvası" ve "Babalar ve Oğullar" adlı romanlanndaki karakterlerin analizi (Özlem Parer) 1994
L.N. Tolstoy'un "Diriliş" ve R.N. Güntekin'in "Dudaktan Kalbe" romanlarının karşılaştırılması (Ayla Kaşoğlu) 1996

A. S. Puşkin'in eserlerinde romantizm (Zuhra Fetahoviç) 1998 Konstantin Paustovski'nin öykü sanatı (Sevinç Üçgül) 1998L.N. Tolstoy'un "Anna Karenina" romanı ile H. Z. Uşaklıgil'in "Kırık Hayatlar" ve "Aşk-ı Memnu" romanlarında evlilik temasımn karşılaştırılması (Reyhan Çelik) 2001
Mihail Afanasyeviç Bulgakov'un eserlerinde hiciv (Svetlana Stomatova) 2001
Valentin Rasputin'in öykülerinde manevi problemler (Hüseyin Kandemir) 2001
7. Yayınlar

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)


 1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. "PycHCTHKa b TypiîHH: nepeBoatı pyccKofi jmTeparypbi (1884-1940) h npeno^aBaHHe pyccKoro a3t,nca (1883-2006)", [Türkiye'de Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmaları-Rus Edebiyatından Çeviriler (1884-1940) ve Rusça Öğrenimi (1883-2006)] Bolgarskaya rusistika, Sofya, S. 1-2, ss. 6-32 (2006).

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında {Proceedings) basılan bildiriler
 1. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı'nın 13-15 Kasım 2008'de düzenlediği uluslararası sempozyumda sunulan bildiri: "OTHomeHHe JLH. TojiCToro k bohhc b paHHux KaBKa3CKHx paccxa3ax ('Haöer' h 'Py6Ka Jieca')" (L. N. Tolstoy'un, 'Baskın' ve 'Orman Kesimi' Adlı İlk Dönem Kaikas Öykülerinde Savaşa Karşı Tutumu). Bildiri 'L.N.Tolstoy'un Yazınsal Mirası' (Literaturnoye naslediye L.N.Tolstogo) adlı bildiri kitabında yayımlanmıştır: Çantay Kitabevi (ISBN 978-975-9060-52-7), İstanbul, ss. 15-26 (2008).

 2. LITTERA-Edebiyat Yazılan dergisinin 8 Mayıs 2008'de düzenlediği 'Neden Edebiyat?' başlıklı uluslararası sempozyumda sunulan bildiri ulusal hakemli 'LITTERA'nın özel sayısmda yayımlanmıştır: "Rus Biçimciliği: Kısa Tarihçesi", LITTERA-Edebiyat Yazılan, "Neden Edebiyat?" Özel sayı, Cilt 22, ss. 67- 80 (2008).

 3. "TypKH rjıaîaMH A.C. IlymKHHa: no noBeera 'üyTemecTBue b Ap3pyM' h 'KaBKa3CKOMy ıunory' cthxotbopchhh" ('Erzurum Yolculuğu' Romanı ile 'Kafkasya Şiirleri' Dizisinde A.S. Puşkin'in Gözüyle Türkler) konulu Rusça bildiri: MAPRYAL -Mir russkogo slova i russkoye slovo v mire, 11. Kongre, Cilt 7, Heron Press (ISBN 978-954-580-220-1), Sofya, ss. 3-13 (2007).

 4. Ankara Üniversitesi DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatlan Bölümünün 21-24.11.2006'da düzenlediği 'Yazınsal Türler Uluslararası Sempozyumu'nda sunulan bildiri: "Lev Tolstoy'un 'Hacı Murat' Romanı". Bildiri ulusal hakemli 'LITTERA' dergisinde yayımlanmıştır: LITTERA-Edebiyat Yazılan, Cilt 21, ss. 79-92 (2007).

 5. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalının 04-05 Kasım 2004'de, A.P. Çehov'un ölümünün 100. yıldönümü nedeniyle düzenlediği uluslararası sempozyumda sunulan bildiri "Çehov'dan Somaki Yüzyıl" (Vek posle Çehova) başlıklı kitapta yayımlanmıştır: "Anılarda Çehov". İstanbul Üniversitesi Yayınlan; 4580. Edebiyat Fakültesi Yayınlan, 3442 (ISBN 975-404-755-3), İstanbul, ss. 1-21 (2004).

 1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. "Türkiye'de Rus Dili ve Edebiyatı Çalışmalan-Rus Edebiyatından Çeviriler (1884-1940) ve Rusça Öğrenimi (1883-2006)", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 46, Sayı 2, ss. 1-27 (2006). ('Bolgarskaya rusistika' adlı uluslararası hakemli dergide Rusça yay unlanan makalenin Türkçesidir).


7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Ankara Üniversitesi, DTCF Doğu-Batı Dilleri ve Edebiyatları Araştırmalarının 22-23 Ekim 2003'de gerçekleştirdiği sempozyumda sunulan bildiri: "Puşkin'in 'Erzurum Yolculuğu' Adlı Yapıtı". Bildiri, "Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yıldönümü Anı Kitabı"nda yayımlanmıştır: A.Ü., DTCF Yaymlan:394 (ISBN 975-482-627-7), A. Ü. Basımevi, ss. 11-20 (2004).

 2. Ankara Üniversitesi, DTCF Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın 24 Haziran 1999'da düzenlediği 'A.S.Puşkin'in 200. Doğum Yıldönümü Kutlama Sempozyumu'nda sunulan bildiri: "Puşkin'in Poemalan: İlk Dönem ve Romantizm". Bildiri, 'Cumhuriyet Kitap' ekinde yayımlanmıştır: Sayı 488, ss. 5-6 (24.06.1999).

7.7. Diğer yayınlar 1. Kitap: "Osmanlı-Rus Savaşlan'mn 18. Yüzyıl Rus Edebiyatındaki İzleri", Şafak Matbaası, Ankara (1989).

 2. "A. N. Radişçev ve A. S. Puşkin", Ataol Behramoğlu Armağan Kitabı, Heyamola yayınlan, ss. 23-37 (2009).

 3. "PyccKaa jiHTeparypa H3MeHHJia moh B3num Ha Mnp" (Rus Edebiyatı Hayata Bakışımı Değiştirdi) başlıklı yazı. 'EoceaceHeaejn,Haa MeacflyHapoflHaa TypeuKaa raseTa (Türkiye'nin uluslararası haftalık ilk Rusça gazetesi), Sayı 55, ss. 16-17(1-15 Aralık 2008).

 4. Ankara Üniversitesi DTCF'nin 66. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde 2002'de gerçekleştirilen bilimsel toplantıda Sergey Yesenin'in "Altın Orman" (OrroBopHJia poma 30JiOTaa...) başlıklı şiiri ve çevirisi. (Etkinlikler anı kitabı olarak yayımlanmıştır. A Ü. DTCF Yayınlan (ISBN 975-482-592-0), ss. 132-133 (2003).

 1. "Puşkin'in 'Boris Godunov' Trajedisi", Edebiyat ve Eleştiri, Sayı 45, ss. 54-63 (Eylül-Ekim, 1999).

 2. "Tolstoy'un Maupassant Üzerine Eleştirisi", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1-2, ss. 9-22 (1995).

 3. "Rus Edebiyatında Karamzin ve Duygusal Hikayeleri", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1-2, ss. 1-8 (1990).

 4. "Batu Han'ın Rusya Seferi ile İlgili 'Ryazan'ın Batu Han Tarafından Yakılıp Yıkılması' Hikayesi", A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1-2, ss.1-13 (1987).

 5. "İgor Destanı Üzerine", Türk Dili Dergisi, Cilt 43, Sayı 390-391, ss. 308-311 (Haziran-Temmuz 1984).

 6. "İvan Peresvetov ve 'Sultan Mehmet Menkıbesi", Belleten, Türk Tarih Kurumu, Cilt 46, Sayı 184, ss. 861-873 (Ekim 1982).


Bilimsel Makale Çevirileri

 1. "Bir Sözcüğün Öyküsü", Eyhenbaum, Boris Mihayloviç, LITTERA-Edebiyat Yazılan, Cilt 21, ss. 93-95 (2007).

 2. "Çar I. Nikola'mn LermontovTa İlgili Düşünceleri", Eyhenbaum, Boris Mihayloviç, LITTERA-Edebiyat Yazılan, Cilt 21, ss. 97-100 (2007).

 3. "Yeşil Değnek Efsanesi", Eyhenbaum, Boris Mihayloviç, LITTERA-Edebiyat Yazılan, Cilt 19, ss. 127-132 (2006).

 4. "Stefan Zweig: Tolstoy Üzerine", Eyhenbaum, Boris Mihayloviç, LITTERA-Edebiyat Yazılan, Cilt 18, ss. 141-143 (2006).

 5. "Politik İlişkiler Açısından Rusya'yla Türkiye Arasındaki Ekonomik İş Birliği", Prof. Dr. N. Yu. Ul'çenko (75. Yıl Yurtdışı Atatürk Konferanslan), "Atatürk ve Modern Türkiye", ss. 508-521 (2001).

 6. "Rus Tarmçilerinin Yapıtlannda Kemalist Reformlar", Prof. Dr. M. S. Meyer, Atatürk Araştırma Merkezi (75. Yıl Yurtdışı Atatürk Konferanslan), "Atatürk ve Modern Türkiye", ss. 421-429 (2001).

 7. "Türk Destanında Karşılıklı İlişkiler Üzerine (Manas, Nürgun, Bootur, Alıp Manas)", Dr. Raisa Hıdırbayeva, II. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt 2, Sayı 38, ss. 275-282(1982).

Öykü/ Destan/ Anı Çevirileri

 1. "Araba", Nikolay Vasilyeviç Gogol, "Rus Öykü Antolojisi", Dünya Kitabevi, ss. 63-74 (2004).

 2. "Genç Çarın Düşü", Lev Tolstoy, "Rus Öykü Antolojisi", Dünya Kitabevi, ss. 89-99 (2004).

 3. "Üç Ölüm", Lev Tolstoy, "Rus Öykü Antolojisi", Dünya Kitabevi, ss. 101-115 (2004).

 4. "Kızıl Taç", Mihail Bulgakov, "Rus Öykü Antolojisi", Dünya Kitabevi ss. 211-217 (2004).

 5. "Sızı", Anton Pavloviç Çehov, "Tolstoy'un Sevdiği Öyküler", Dünya Kitabevi, ss. 49-54 (2004).

 6. "Acı", Anton Pavloviç Çehov, "Tolstoy'un Sevdiği Öyküler", Dünya Kitabevi, ss. 59-64 (2004).

 7. "Çocuklar", Anton Pavloviç Çehov, "Tolstoy'un Sevdiği Öyküler", Dünya Kitabevi, ss. 83-88 (2004).

 8. "Uykusuzluk", Anton Pavloviç Çehov, "Tolstoy'un Sevdiği Öyküler", Dünya Kitabevi, ss. 181-187 (2004).

 9. "Tolstoy'u 'Aziz Nikolay' Gemisinde Gördüğüm An", Aleksandr İvanoviç Kuprin, LITTERA-Edebiyat Yazılan, Cilt 15, ss. 157-159 (2004).

 10. "Batu Han'ın Rusya Seferi ile İlgili 'Ryazan'ın Yakılıp Yıkılması' Hikayesi"; 16. Yüzyıl 'Volokolamsk yazması' (Volokolamskiy spisok)'ndan çeviri, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 31, Sayı 1-2, ss.14-23 (1987).

 11. Zoşçenko, Mihail. "Zararlı Bir Kadın", (Hikaye) Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 51,S:413, ss. 407-410(1986).

 12. Zoşçenko, Mihail. "Bir Noel Hikayesi", (Hikaye) Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt 51,S:411,ss. 280-282(1986).

 13. "İgor Destanı (Oleg Torunu Svyatoslav Oğlu İgor'un Seferi Destanı)" (Slovo o polku İgoreve), Türk Dili Dergisi, Cilt 49, Sayı 398, ss. 99-113 (Şubat 1985).

 14. "Sultan Mehmet Menkıbesi (Skazanie o Magmete-Saltane)", (İvan Peresvetov'un 16. yüzyıl metni), Belleten, Türk Tarih Kurumu, Cilt 46, Sayı 184, ss. 874-882 (Ekim 1982).

8-Projeler

9-İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Anabilim Dah'nda önce vekaleten (12.09.1984) sonra asaleten (27.11.1984) Anabilim Dalı Başkanlığına atandı. 27.11.1990'da bu görevden ayrıldı. 30.03.1995'de yeniden atandığı Anabilim Dalı Başkanlığı görevini 24.10.2009'a kadar sürdürmüştür.


10.06.2003-12.04.2005 tarihleri arasında Bulgar Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Dünya Slavistler Birliği'nin Türkiye dalı üyesi

 1. Ödüller

12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci SayısıTeorik

Uygulama

2008-09

Güz

Rus Edebiyatı Tarihi (Lisans)

4
55

Edebi Metin Analizi (Lisans)

4
55

Klasik Rus Romanı (Yüksek lisans)

2
2

19. yy. Rus Edebiyatında I. Dönem Öykü Sanatı (Yüksek lisans)

2
2

Edebi Metin Analizi -I (Yüksek lisans)

2
4

19. yy. Rus Edebiyatı Eleştiri Sanatı (Yüksek lisans)

4
3

19. yy. Rus Edebiyatında Uzun Öykü Sanatı -I (Doktora)

2
1

Rus Romanında Gerçekçilik (Doktora)

4
1

İ.S. Turgenyev'in Öyküleri (Doktora)

4
2

A.S. Puşkin'de Nesir Semineri (Yüksek lisans)
2

1

Bitirme Ödevi (Lisans)
2

15

Lisansüstü Tez Danışmanlığı
6

6


2008-09

İlkbahar

Edebiyat Teorisi (Lisans)

4
46

Rusça Türkçe 20. yy. Edebi Metinler (Lisans)

3
40

Edebi Metin Analizi -II (Yüksek lisans)

2
4

19. yy. Rus Edebiyatında II. Dönem Öykü Sanatı (Yüksek lisans)

2
1

Edebi Eleştiri (Yüksek lisans)

4
1

19. yy. Rus Klasikleri (Yüksek lisans)

4
4

Çağdaş Rus Yazarlarından Örnekler (Yüksek lisans)

2
2

İ.S. Turgenyev'in Romanları (Doktora)

4
2

Rus Sembolist Yazarları (Doktora)

2
2

19. yy. Rus Edebiyatında Uzun Öykü Sanatı —II (Doktora)

2
1

Klasik Eleştiri Metinleri Semineri (Doktora)
2

1

Bitirme Ödevi (Lisans)
2

15

Lisansüstü Tez Danışmanlığı
6

6

2009-10

Güz

Rus Edebiyatı Tarihi (Lisans)

4
50

Edebi Metin Analizi (Lisans)

4
47

Klasik Rus Romanı (Yüksek lisans)

2
3

19. yy. Rus Edebiyatında I. Dönem Öykü Sanatı (Yüksek lisans)

2
4

Edebi Metin Analizi-I (Yüksek lisans)

2
3

19. yy. Rus Edebiyatı Eleştiri Sanatı (Yüksek lisans)

4
1

19. yy. Rus Edebiyatı Uzun Öykü Sanatı -I (Doktora)

2
1

Rus Romanında Gerçekçilik (Doktora)

4
1

İ.S. Turgenyev'in Öyküleri (Doktora)

4
1

A.S. Puşkin'de Nesir Semineri (Yüksek lisans)
2

1

Bitirme Ödevi (Lisans)
2

18

Lisansüstü Tez Danışmanlığı
2

2

2009-10

İlkbahar

Edebiyat Teorisi (Lisans)

4
37

Rusça-Türkçe 20. yy. Edebi Metinler (Lisans)

4
44

Edebi Metin Analizi -II (Yüksek lisans)

2
3

19. yy. Rus Edebiyatında II. Dönem Öykü Sanatı (Yüksek lisans)

2
1

Edebi Eleştiri (Yüksek lisans)

4
1

19. yy. Rus Klasikleri (Yüksek lisans)

4
5

Çağdaş Rus Yazarlarından Örnekler (Yüksek lisans)

2
2

Rus Eleştirmenlerinden Metinler Semineri (Yüksek lisans)
2

1

Bitirme Ödevi (Lisans)
2

18

Lisansüstü Tez Danışmanlığı
1

1


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə