Özet: Kurumdan gizlemek suretiyle bir alt öğrenimden göreve başlayan fakat mahkeme karaları sebebiyle görevlerine son verilmeyen devlet memurlarının
Yüklə 8.27 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü8.27 Kb.

ÖZET: Kurumdan gizlemek suretiyle bir alt öğrenimden göreve başlayan fakat mahkeme karaları sebebiyle görevlerine son verilmeyen devlet memurlarının, 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin 12/d fıkrasında aranılan şartları taşımamaları sebebiyle intibaklarının yapılamayacağına ilişkin(10005, 21/06/2005)

Bakanlığınızda görev yapan personelden bir kısmının, en son öğrenim durumlarını gizleyerek alt öğrenimli olarak sınava girdikleri ve kazandıkları, görev aldıktan sonra diplomalarını ibraz ederek intibaklarında değerlendirilmesini istedikleri, bir kısmının ise asaletleri onandıktan sonra diplomalarını ibraz ederek intibaklarının yapılması talebinde bulunduklarından bahisle, ilgililer hakkında yapılacak işleme esas olmak üzere Başkanlığımız görüşünün istendiği ilgi yazı incelenmiştir.


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde, genel olarak ortaokulu bitirenlerin memur olabilecekleri, ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de memur olarak alınmasının caiz olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin üçüncü alt bendinde; “Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak, ” hükmüne yer verilmiş, 98 inci maddesinin (b) bendinde de; Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde memurluklarının sona ereceği belirtilmiş bulunmaktadır.
657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “(A) Ortak Hükümleri” bölümünün 12/d bendinde ise; “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” hükmü bulunmakta olup, bu madde gereğince intibak yapılabilmesi için; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi, bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi ve bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiçbir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerekmektedir.
Diğer taraftan, Danıştay 5. Dairesinin 23.03.1988 tarihli ve E: 1987/1673, K: 1988/773 sayılı Kararında, yüksekokul mezunu olduğu halde açılan sınava ilişkin formda kendisini lise mezunu olarak gösteren ve sınavı kazanan davacının bu davranışının 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesine göre görevine son verilmesini gerektirmeyeceğinden, aynı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen memurluğa atanma şartlarını taşıdığı anlaşılan davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemde mevzuata ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığına karar verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bir üst öğrenim mezunu olduğu halde en son öğrenim durumlarını gizleyerek alt öğrenimli olarak girdikleri ve kazandıkları sınav sonucu memuriyete atananların, bir üst öğrenimden dolayı intibaklarının yapılabilmesi için üst öğrenimi memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak bitirmeleri gerekmekte olup, memuriyete girmeden önce bitirilmiş olan üst öğrenim sebebiyle ilgililerin intibaklarının yapılamayacağı mütalaa edilmektedir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə