Okul spor faaliyetleri genel yarişma talimatlariYüklə 39.08 Kb.
tarix20.04.2016
ölçüsü39.08 Kb.


OKUL SPOR FAALİYETLERİ GENEL YARIŞMA TALİMATLARI


 1. 2015–2016 Eğitim - Öğretim Yılı Okul spor faaliyetleri İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumlarında, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere ve Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

 2. Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince yayınlanmış bu genelgede, sportif branşlarda uygulamaya yönelik kural ve değişiklikleri okul sporlarının selahiyeti adına Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon şubesi yeni düzenleme yapma yetkisine sahipitir. Genelgede yer alan branş açıklamaları kesin talimatlar olup 2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı sonuna kadar genelgede yazılan hükümler ve kurallar geçerli olacaktır.
 1. Spor yarışmalarına katılacak olan öğrencilerin kategorileri, doğum tarihleri ve terfileri ile ilgili bilgiler branşların açıklamalar bölümünde belirtilmiştir
 1. Branşlarla ilgili tüm açıklamalar, müsabaka fiktürleri ile sonuçlar ve diğer duyurular ile tüm okul sporları ile ilgili tüm konular hakkında web sayfamız (eohd.mebnet.net) adresini takip edilecektir.
 1. Küçükler kategorisinde; (2005-2006) yıldızlar kategorisinde; (2002-2003-2004) gençler kategorisinde (1998-1999-2000-2001) doğumlu öğrenciler yarışmalara katılacaktır. Küçükler kategorisinde 2004 doğumlu öğrenciler sadece 1+1 Sporcu ile takımlarda yer alabileceklerdir.

2015–2016 Eğitim - Öğretim yılında Küçükler kategorisinde (kız-erkek) düzenlenen yarışmalarda yer alan sporcu öğrencilerden bazılarının yaşlarının fiziki görünüm olarak Kimlik Kartında, yazılı olandan daha büyük olduğu gözlenmektedir. Fiziki görünüm olarak emsallerinin çok üstünde gösteren bu sporcuların diğer normal görünümlü sporcularla birlikte yarıştırılması eşitsizlik yaratmakta, sakatlanmalara ve diğer bazı olumsuz sonuçların doğmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle tertip komitesi tarafından, doğabilecek sorunlara meydan vermemek amacıyla bu durumda olan öğrencilerden, Üniversite veya Devlet Hastanelerinden alınacak fotoğraflı, Kimlik numaralı, tarihli, sayılı ve Başhekim onaylı ana yaşını belirten el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu istenecektir. Raporda yaş aralığında belirtilen yaş üst sınır kabul edilir.

Örnek: Raporda belirtilen “12–13 yaş aralığında” ifadesi 13 yaş olarak kabul edilir.

Hastane doğum raporunu belgelendirenlerden kemik testi raporu istenmeyecektir.
 1. Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve şikâyette bulunulmayacaktır.
 1. Grup ve yarıfinallerde tertip komitesince yarışmalardan (men) alıkonulan sporcuların isimleri Bakanlığa gönderilecek olan yarışma raporunda belirtilecektir.
 1. Ortaöğretim Kurumlarında (Lise ve dengi okullar) öğrenim gören, sadece 2002 doğumlu öğrenciler belirtilen branşlarda bir üst kategoriye terfi ederek, gençler kategorisinde (kız-erkek) yarışmalara katılabilirler.
 1. İlköğretim kurumlarında öğrenim gören küçükler ve Orta Öğretim kurumlarında öğrenim gören yıldız kategorisindeki sporcu öğrenciler yarışmalarda bir üst kategoriye terfi yapamaz.
 1. Okul spor yarışmalarında her öğrenci bir ana branş seçmek zorundadır. Ancak seçtiği ana branşın yanında Satranç, Eskrim, Tenis, Kros ve Atletizm branşını ve/veya branşlarını yan branş olarak seçebileceklerdir.
 1. Tüm okullar öğrenci sayılarına bakılmaksızın programda yer alacak Atletizm yarışmalarına katılmakla yükümlüdür.
 1. 2015-2015 Eğitim - Öğretim yılında yapılacak okullar arası, 27 Aralık Atatürk Koşuları, 27 Aralık 2015 Pazar günü ekte belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 1. Yıldız Kategorisinde 2004 doğumlu sporcu öğrenciler yurt içi ve yurt dışı okul müsabakalarına katılabileceklerdir.
 1. Gurup elemeleri (eleme veya tek devreli lig) usulüne göre oynanacaktır. Basketbol, Hentbol, Voleybol branşlarında finaller dörtlü final şeklinde 2 gün üzerinden yapılacaktır.
 1. Bu genelge yayıllandığı tarihten 1 ay içerisinde okullarımız tarafından herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda kabul edilmiş sayılacak ve daha sonra doğacak herhangi bir itiraz konusunda genelgede ve branş açıklamalarda yazılanların dışında ki itirazlar kabul edilmeyecektir.


I. ORGANİSASYONLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:


 1. Okullararası sportif karşılaşmalarda görülecek her türlü hatalı davranışlarda Bakanlığımızca disiplin hükümleri uygulanacaktır.
 1. Sportif karşılaşmaların eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak olumlu bir tarzda yürütülmesi ve arzu edilen neticenin sağlanmasının temini bakımından Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Milli Günleri, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğinin vereceği kararlar kesin ve nihaidir.
 1. Okul müdürlükleri karşılaşmalarda yer alacak sporcu öğrencilerle, seyirci öğrencilerin tavır ve hareket tarzlarının neler olacağı hususunda öğrenciyi bilinçlendirmelidir.
 1. Okullararası sportif karşılaşmalara katılacak tüm sporcu öğrencilerin kılık, kıyafetlerinin öğrenciye yakışır bir şekilde olmasına özen gösterilecektir. Kılık ve kıyafetlerine özen göstermeyen sporcu öğrenciler sportif karşılaşmalara alınmayacaktır.
 1. Sportif etkinliklerin yeterli sayıda idareci ve öğretmen tarafından öğrencilerin arasında bulunmak suretiyle izlenmesi ve karşılaşmalarda doğabilecek istenmeyen hareketlerin anında giderilmesi,
 1. Organizasyon komitesi imkanlar doğrultusunda müsabakalar için sağlık ekibi bulunduracaktır. Okul müdürlükleri de okullarının oynayacakları müsabakalarda evci konumunda iseler müsabakalar için, ilk müdahalede gerekli ilkyardım malzemesini hazır bulundurmaları, gerek görülmesi halinde organizasyon tarafından acil yardım istenecektir.
 1. Evci okul müdürlüklerinin dışa karşı gerekli emniyet tedbirlerini, yerel emniyet müdürlüklerine başvuruda bulunarak almaları ve bu hususta karşılaşacakları güçlükleri zamanında ilgili müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.
 1. Sportif karşılaşmalarda sporcu öğrencilerin maçlara sağlıklı bir şekilde götürülüp getirilmelerinde okul müdürlükleri sorumludur.
 1. Özellikle yarışma hakemlerinin çoğunun öğretmen olduğunu ve bu hususta hassas davranılarak öğrencilere de hissettirilmesi sağlanacaktır.
 1. Karşılaşmalarda hakem olarak görevlendirilecek Beden Eğitimi Öğretmenlerine ilgili Okul müdürlükleri yardımcı olacaktır.
 1. Okul Müdürlüklerinin karşılaşma sonucunu maç sonrası, ilgili daire müdürlüklerine anında bildirmeleri gerekiyor.
 1. Sportif karşılaşmalarda okul idaresinin öğrencilerin katılımını sağlamak konusunda hassas davranması gerekmektedir.


II. SPORTİF KARŞILAŞMALARLA İLGİLİ HUSUSLAR:


 1. Okullararası yapılacak tüm karşılaşmalarda ders faaliyetleri hiçbir şekilde aksatılmayacaktır. Karşılaşmalar Ö.S. saat 13.00’te başlayacaktır. Fakat çift maç hallerinde karşılaşmalar, saat 11.30’da başlayacaktır. (Gerekli hallerde başlama saatleri Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği tarafından değiştirilebilir.)
 1. 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılında yapılacak her türlü spor etkinliklerinde geçerli olmak üzere sporcu öğrencilere lisans Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği tarafından tanzim edilecektir. Lisans için esas tutulacak kayıt formu ve istenen belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Bu şekilde düzenlenmeyen lisans bilgi forumları dikkate alınmayıp lisans tanzim edilmeyecektir.
 1. Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği gerekli gördüğü hallerde tüm müsabakaların tarih yer ve saatlerinde değişiklikler yapabilir.
 1. Şampiyon olup Türkiye’deki Grup, Yarıfinal ve Final birinciliklerine katılmaya hak kazanan okullarımızın idareci ve antrenörleri şu şekilde saptanacaktır.


a- Aynı branşta şampiyon olan kız ve erkek takımları ayni okul ise 2 antrenör 2 idareci ve Bakanlığın uygun göreceği Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği Uzmanlarından bir kafile başkanı.
b.İlgili branşta ayrı ayrı okullar şampiyon olursa her okul için 1 antrenör, 1 idareci ve Bakanlığın uygun göreceği Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği Uzmanlarından bir kafile başkanı,
c.Antrenör ve İdareciler aldıkları yolluklarından İaşe ve İbadelerini karşılamak durumundadırlar.


 1. Yarışmaların yönetim biçimleri ve okul değiştiren öğrencilerin yarışmalara katılma koşulları Okul Spor Kolları Tüzüğünde olduğu şekli ile yapılacaktır.
 1. Lisansları maçtan önce hakeme teslim edilmeyen öğrenciler karşılaşmalarda yer alamayacaktır.
 1. Oyundan atılan oyuncuların lisansları hakemlerce alınarak karşılaşma tutanağı ile birlikte 24 saat içinde Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğine verilecektir.
 1. Lisans kontrolü ve sporculara ilgili maça itiraz işlemleri maç öncesi hakeme veya maçtan sonra maç varakasına yazılarak veya 3 iş günü gün içerisinde bir dilekçe ile Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğine yapılacaktır. 1. İtirazlar kafile idarecisi veya çalıştırıcısı tarafından ilgili oyun kurallarına ve yönetmelik hükümlerine göre, İtirazlarla ilgili masrafların karşılanması için itiraz eden takım yöneticisi tarafından (makbuz veya belge karşılığı) 250 TL depozit olarak yatırılacaktır. Talimat hükümlerine uygun yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. İtirazın doğruluğu halinde para iade edilecek; geçersizliği halinde ise Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği bütçesine gelir kaydedilecektir.
 1. Eleme müsabakalarında saha temini ve sahanın hazırlanması evci okula ait olacaktır. Gerekli düzenlemeler yapılmaması halinde ilgili müsabaka oynatılmayıp gerekli karar Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği tarafından verilecektir.
 1. Fikstürler çerçevesinde her okul karşılaşmalara katılacaktır. Kaydolup fikstür çekildikten sonra her ne sebep olursa olsun fikstürden ayrılmalar ilgili Daire Müdürlüğünden gelecek yazılı talimatla işlem yapılacaktır. Katılmayan okullar Daire Müdürleri tarafından soruşturulacaktır.
 1. Final Müsabakalarına (Kişi Başı) Giriş ücretleri 5.00 TL. olacaktır.
 1. Her okul istediği branş için dışarıdan antrenör temin edebilir. Ancak okullarımızda görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerimiz sadece kendi okullarında görev yapacaktır. Başka bir okulun herhangi bir branşında dıştan antrenörlük yapamaz. Dışarıdan alınacak antrenör ilgili branşta, antrenörlük belgelerini, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğine ibraz etmek ve yazılı olarak bildirmek zorundadır.
 1. Dışarıdan alınacak çalıştırıcı ve antrenörün okul ile yaptıkları antlaşma metinlerini ve/veya sözleşmelerini Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğine ibraz etmeleri ve yapılacak antlaşma ve/veya sözleşmenin ilgili Eğitim – Öğretim yılın ile sınırlı olması, buna mütevellit ilgili antrenörün ve/veya çalıştırıcının ilgili okulun erken elenmesi hususunda O Eğitim – Öğretim yılında başka bir okulla ikinci bir sözleşme yapması mümkün olmayacaktır.


 1. Branşında şampiyon olup Türkiye’deki Grup, Yarıfinal ve Finallerde yer alacak okullarımızın başında kendi okulunun Beden Eğitimi öğretmeni ve/veya dışarıdan hizmet satın aldığı antrenörü ve/veya çalıştırıcısı bulunabilir. Bir başka okulun Beden Eğitimi Öğretmeni diğer birbaşka okulun takımı başında bulunması kesinlikle yasaktır.
 1. İlköğretim dairesine bağlı okullarda Küçükler kategorisinde 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı itibarı ile 2007 doğumlu sporcu öğrenciler Türkiye de yapılacak olan yarıfinal ve final müsabakalarına katılamazlar.
 1. 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı itibarı ile salon sporları (Basketbol,Hentbol,Futsal ve Voleybol) branşları açık sahalarda oynatılmamasına önem gösterilecektir.
 1. İlköğretim dairesine bağlı okullarda Küçükler kategorisinde Ana branşlar (Basketbol; Hentbol; Futbol ve Voleybol) Yardımcı branşlar (Yüzme; Masa tenisi; Tenis; Badminton ve Satrançtır.)
 1. İlköğretim dairesine bağlı okullarımızın öğrenci sayıları 400 ve daha az olan okullarda Atletizm branşına ek olarak üç (3) ana + Bir (1) yardımcı branşta faaliyet gösterebilecekler. Okul Sayısı 400 ve daha fazla olan okullarımızda ise Atletizme ek olarak iki (2) ana + Bir (1) yardımcı branşta faaliyet gösterebileceklerdir.
 1. İlköğretim dairesine bağlı okullarımızda Atletizm branşı okul nüfusuna bakılmaksızın tüm okullarımız tarafından katılınması zorunlu bir branştır. 1. İlköğretim dairesine bağlı okullarımızda 1.Tur müsabakaları bölgelerde Tek devreli lig şeklinde oynatılacak olup, 3 takımlı gruplarda 1 takım, 4-5 takımlı gruplarda 2 takım ve 6 ve daha çok takımlı gruplarda 3’er takım 2. Tur’a yükseltilecektir.
 1. 2. Tur’a kalan takımları Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği ve bölge ajanlarının belirleyeceği tarih doğrultusunda DOĞU ve BATI gurubu şeklinde yapılacaktır.
 1. Basketbol Branşı: 1. Tur sonrası oluşturulacak Doğu ve Batı grubu müsabakaları sonrasında yarı final kontenjanları Doğu grubu için İki (2) ve Batı grubu için ise altı (6) takım kontenjanı ile 8 takımlı yarı final grubu oluşturulacaktır.

 2. Futbol Branşı : 1. Tur sonrası oluşturulacak Doğu ve Batı grubu müsabakaları sonrasında yarı final kontenjanları Doğu grubu için iki (2) ve Batı grubu için ise altı (6) takım kontenjanı ile 8 takımlı yarı final grubu oluşturulacaktır.

 3. Voleybol Branşı : 1. Tur sonrası oluşturulacak Doğu ve Batı grubu müsabakaları sonrasında yarı final kontenjanları Doğu grubu için altı (6) ve Batı grubu için ise iki (2) takım kontenjanı ile 8 takımlı yarı final grubu oluşturulacaktır.

 4. Hentbol Branşı : Hentbol branşında 1. Tur’dan itibaren katılacak olan tüm okullar merkez Lefkoşa’da yapılacaktır.
 1. Yarı final müsabakaları sonucunda ilk dört (4) sırayı alacak olan takımlar, final müsabakalarını (dörtlü final şeklinde 2 gün üzerinden yapılacaktır.)
 1. İlköğretim dairesine bağlı okullarımızda, Final müsabaka yerleri finale kalan takımların bölgeleri de dikkate alınarak, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği ve bölge ajanlarının kararı ile belirlenecektir.


III. LİSANSLARIN DÜZENLENMESİ:
2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı Lisans işlemleri, okullar düzenlenen yeni uygulama ile (portal.mebnet.net) adresinden veya (smart school ) programı içerisinden düzenlenen lisan işlemleri penceresinden mevcut şifrelerinizle yapılabilecektir. Şifresi olmayan okullar şifre edinmek için Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Bölümüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 1. Lisanslar yeni lisans formu ve istenen belgelerle birlikte her sporcu öğrenci için ayrı olarak hazırlanacaktır.

 2. Lisanslar sistem üzerinden mutlaka resimli olarak işlenmelidir. Sistem üzerinde resmi olmayan lisansların onayı yapılmayacaktır.

 3. Lisans onayları, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince yapılacaktır.

 4. Lisanslar müsabaka tarihinden 20 gün önce tamamlanıp bitmesine özen gösterilmelidir.

 5. Lisanslar ilgili öğretim yılı için geçerli olacak olup her yıl yenilenecektir.

 6. Lisanslarını zamanında çıkartmayan ve bu sebeple müsabakaya alınmayan okulların tüm sorumluluklar ilgili okula ait olacaktır.

Yüklə 39.08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin