Öğretim Elemanı: Azize Ergeneli
Yüklə 287.82 Kb.
səhifə1/8
tarix22.04.2016
ölçüsü287.82 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Öğretim Elemanı: Azize Ergeneli
Deniz Altay 20112625

Ceren Çakır 9911655

Cemal Vurankaya 20013565

Süleyman Kahraman 20113066
2006


İçindekiler

ÇATIŞMA 3

Çatışmanın Tanımı 3

ÇATIŞMA BENZERİ KAVRAMLAR VE ÇATIŞMA KAVRAMININ SINIRLARI 5

ÇATIŞMA YELPAZESİ 6

BASİT FARKLILIK 8

ANLAŞMAZLIK 8

UZLAŞMAK 9

KAMPANYA 9

YASAL ÇEKİŞME 9

ŞİDDET VE KAVGA 9

ÇATIŞMA KAVRAMINA İLİŞKİN YANILGILAR VE GERÇEKLER 10

Çatışmaya İlişkin Görüşler 11

İNSAN VE ÇEVRE AÇISINDAN 11

KLASİK YAKLAŞIM 11

MODERN YAKLAŞIM 11

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ AÇISINDAN 11

Geleneksel görüş : 11

Davranışçı görüş : 12

Etkileşimci Görüş : 12

Çatışmanın Gelişim Evreleri 12

Potansiyel Çatışma : 13

Algılanan Çatışma : 14

Hissedilen Çatışma : 14

Açık Çatışma : 14

ÇATIŞMANIN ÇÖZÜLMESİ 14

ÇATIŞMANIN SONUCU 15

ÇATIŞMA KAYNAKLARI 16

Kıt Kaynaklar İçin Rekabet: 17

Görevlerin Birbirine Bağımlılığı: 17

Statü Sorunları: 18

İletişim Engelleri: 18

Örgütlerde Farklılaşma: 18

Çatışma Türleri 19

BİREY-ORGANİZASYON ÇATIŞMASI 20

BİREYİN KENDİSİYLE ÇATIŞMASI (İÇ ÇATIŞMA) 20

Engellemenin Oluşturduğu Çatışma 21

Hayal Kırıklığının Oluşturduğu Çatışma 22

Hedef Çatışması 22

Yaklaşma-yaklaşma Çatışması (Approach-approach) 22

Yaklaşma-Kaçınma Çatışması 23

Kaçınma-Kaçınma Çatışması 23

Rol Çatışması 23

BİREYLER ARASI ÇATIŞMA VE ÇÖZÜM STRATEJİLERİ 24

Kaybedelim-Kaybedin Stratejisi 24

Kazanalım-Kazanın Stratejisi 25

Kazanalım-Kaybedin stratejisi 25

GRUPLAR ARASI ÇATIŞMA 25

BÖLÜMLER ARASI ÇATIŞMALAR 27

ÖRGÜTLER ARASI ÇATIŞMALAR 27

ÇATIŞMANIN ANALİZİNDE İZLENECEK YOLLAR 28

ÇATIŞMANIN ÇÖZÜMLENMESİ 28

Bilmemezlikten Gelme , Kaçınma veya Kayıtsızlık Yaklaşımı 31

Geciktirme Yaklaşımı 32

İnandırma (Persuation) Yaklaşımı 32

Yumuşatma (Smoothing Over ) Yaklaşımı 32

Kura Çekme Yaklaşımı 32

Sorun Çözme Yaklaşımı 33

Üçüncü Bir Tarafın (Hakemin) Yargısı 33

Politik Yaklaşımlar 33

Pazarlık Etme ve Karşılıklı Ödün Verme 33

Oylama (Reye Koyma) Yöntemi 34

Çatışmanın Etkilerini Değerleme Yöntemi 34

Meşgul Etme Yöntemi 34

Yeni Olanaklar Bulunması 34

Örgütsel Önlemler Alma 34

Daha Önemli ve Kapsamlı Amaçlar Belirleme 34

Ortak Düşman Saptama 35

Çatışmanın Olumsuz Sonuçlarının Azaltılması İçin Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 35

Çatışmanın olumlu sonuçları 35

Çatışmanın olumsuz sonuçları 36

ÇATIŞMANIN ÖRGÜT AÇISINDAN YARAR VE ZARARLARI 36

ÇATIŞMANIN YARARLARI 37

ÇATIŞMANIN ZARARLARI 38

KAYNAKÇA 41


ÇATIŞMA

Sosyal bir varlık olan insanın içinde bulunduğu ortam itibariyle kısıtlı kaynak ve olanaklar da göz önüne alındığında diğer birey ve gruplarla çatışmaya girmemesi imkansızdır. Çatışma, biri birine uymayan veya zıt potansiyel etkilerin ilişkiler bütünü olarak düşünebilir (Gordon, 1991).


Çatışma kavramı yöneticilerin zamanını alan ve mutlaka çözmek zorunda olduğu bir durumu ifade eder. Organizasyonlarda birey-grup-örgüt düzeyindeki çatışmalar çok sık görülmektedir. Günlük yaşamın belirsizliği modern yaşamın karmaşıklığı insan ilişkilerine yansımış olduğundan bireyler ne kadar barışçıl, sakin, düzenli mantıklı hareket etmeye özen gösterseler de çatışma olgusuyla karşılaşabilmektedirler.
Organizasyonlar içinde çıkan çeşitli düzeydeki çatışmalar yöneticilerin büyük enerjisini ve zamanını almaktadır. Yönetim her şeyden önce farklılıkları yönetme sanatıdır. Kişiler arası farklılıklar, algılama farklılıkları, değer yargılarının farklılığı gibi nedenler organizasyonlarda çeşitli çatışmalara yol açmaktadır. (Nusret Tayfun Aydın,1996)
Çatışma anlam itibariyle olumsuz bir durum olarak algılansa da günümüzde kurumsal ve/veya kişisel gelişim aracı olarak görülmektedir (Gray, 1986).
  Çatışmayı anlamak; nedenlerini ve süreçlerini ortaya çıkararak gerek kurum bazında gerekse gruplar  arası ve kişiler arası dinamikleri ortaya çıkararak yöneticilere etkin yönetim; diğer bir değişle kurumsal hedeflere ulaşma, çalışanlara ise kişisel gelişim sahalarının kapılarını açmaktadır.  Örgütsel çatışmayı göz ardı etmek ise yukarıda sayılan avantajların kaybedilmesinden başka bir şey değildir. 

İstenen ve gerçek sonuçlar arasındaki uyuşmazlık

Algılanan anlaşmazlıkUyuşmayan davranışlar, güdüler, değerler, beklentiler ve işlevler

ÇATIŞMA


Çatışmanın Tanımı

Çatışma en genel anlamda “savaşlardan endüstriyel mücadelelere, rekabete ve en basitinden başkalarından hoşlanılmamasına kadar çeşitli durum ve olayları bünyesinde toplamamaktadır.  Çatışmanın temelinde bireyin çatıştığı kişiyi, grubu, düşünceyi veya olayları benimsememesi, hoşlanmaması veya bu tür olguların bir kısmı ile çekişmesi yatar (Erdoğan, 1997).


Genel olarak çatışma, iki veya daha çok taraf arasındaki (birey-grup-örgüt), karşıt isteklerin mücadelesini ifade etmektedir. Mücadele halindeki taraflar çatışmayı bazen fark eder, bazen de etmezler. Taraflar çatışmayı fark ettikleri durumda ya duygularını ifade edip düşmanca davranırlar veya duygularını gizleyip olumsuz bir tavır sergilerler.
Çatışma bir sosyal ya da biçimsel grupta yer alan bireyler veya gruplar arasındaki anlaşmazlık ya da düşmanlık olarak, veya bireyin anlaşmazlık algılanması ya da bu anlamda ortaya çıkan sorunları çözümlemedeki yeteneksizliği olarak düşünülebilir (Baysal, Tekarslan, 1996). 
Birçok kişi veya yazar tarafından ele alınan çatışmayı, “Organizasyonlarda iki veya daha fazla kişi veya grup arasında, kıt kaynakların paylaşılması veya faaliyetlerin tahsisiyle yine bu kişi veya gruplar arasındaki statü, amaç, değer yada idrak farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlıklar veya uyumsuzluklar olarak tanımlayabiliriz. (Özcan Yeniçeri, 1991)
Çatışma, kişi ya da grubun başka bir kişi ya da grubun hedeflerine ulaşmasını engellemek üzere kasten planladığı davranıştır.

Bu “ kasti engelleme” aktif ya da pasif olabilir.(Seçil Taştan, 1998)


R. Dahrendorf’a göre çatışma “ sosyal güçler arasında görülen mücadele için olduğu kadar yarışma tartışma ve gerilim içinde kullanılmıştır. Amaçları birbirine zıt olan bireylerden oluşmuş gruplar arasındaki bütün ilişkiler bu anlamda çatışma ilişkileridir.
Likert’e göre çatışma “ tarafların tercih ettiği sonuca aktif olarak ulaşma çabasıdır.”
J.March ve H.Simon çatışmayı, “Karar verme mekanizmasının işleyişinde, birey veya bir grubun belli bir hareket tarzı olarak tanımlar.” (Nihal Tulunay, 1990)
Bennis ve arkadaşları çatışma sözcüğünün şiddet, yok etme, insanlıktan uzaklaşma, barbarlık, uygar düzeyde kontrolün kaybedilişi ve us dışılık gibi özellikler gösterdiği gibi macerayı, yenilgiyi açıklamayı, gelişmeyi, yaratmayı da içerdiğini söylerler.” (Bennis, Warren-BENNE, Kenneth B-Chin, Robert,1969 )
Pondy’e göre çatışma dört farklı anlamda açıklanır.


  1. Çatışmanın kaynak koşulları: kıt kaynaklar, Politika farklılıkları gibi

  2. Çatışma içinde olan bireylerin duygusal durumları: gerginlik, husumet, endişe gibi

  3. Bireylerin kavrama durumları: Bireylerin çatışma durumlarını algılamaları veya fark etmeleri

  4. Çatışmaya yönelen davranış: Edilgen direnmeden açık saldırıya kadar uzanan davranış durumları (Pondy. Louis R, 1967)

Görüldüğü gibi yazarlar çatışma kavramını değişik şekillerde açıklamışlardır. Bu tanımlar ve açıklamalar nasıl olursa olsun anlaşmazlık, uyumsuzluk, zıtlaşma ve birbirine ters düşme çatışmanın temel unsurlarıdır. Bu unsurların esas olduğu bir ortamda taraflar kendi çıkarlarını gerçekleştirmek ve ya kendi görüşlerini hakim kılmak isteyeceklerdir.


  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə