Odluku o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2011/2012
Yüklə 32.24 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü32.24 Kb.
Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09) i članka 10 i 11. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja studenata Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" broj 1/06 i 9/09) Gradonačelnik Grada Sinja dana 14. prosinca 2011. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli stipendija studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2011/2012

Članak 1.

Dodjeljuju se stipendije studentima Grada Sinja za akademsku godinu 2011./2012. u mjesečnom iznosu od po 600,00 kuna.

Stipendije iz stavka 1. isplaćuju se iz Proračuna Grada Sinja od siječnja 2012. godine do kraja listopada 2012. godine.

Članak 2.
Dodjeljuju se stipendije redovnim studentima, koji su prošle godine primali stipendiju i zadržavaju to pravo tijekom trajanja studija, ukoliko nastavljaju studij bez ponavljanja, kako slijedi:

1. SUZANA SMOLJO

2. IVANA PALEŠKO

3. JELENA ŽUPIĆ

4. ENI JADRIJEVIĆ

5. ANĐELA TADIĆ

6. JOSIPA PAVIĆ

7. LUCIJA MACAN

8. TINA DOMAZET

9. NINA DOMAZET

10. JASNA VEJIĆ

11. MARINA GUGIĆ

12. IVAN RADOŠ

13. IVANA JUKIĆ

14. TATJANA RADIĆ

15. MATE MARAS

16. FRANO POLJAK

17. VEDRANA RADOVIĆ

18. TINA ČARIĆ

19. IVANA BILIĆ

20. JAKOV ŽIŽIĆ

21. EVA BADER

22. ANTE POLJAK

23. IVANA JUKIĆ

24. TEJA KNEŽEVIĆ

25. IVANA ŽIVALJ

26. ENI BULJAN

27. IVANA ŽANKO

28. IRENA JADRIJEVIĆ

29. ANTONIJA ŠIROVIĆ

30. JELENA DOTUR

31. KRISTINA POLJAK

32. FILIP GRUBIŠIĆ ČABO

33. IVAN DOTUR

34. ORNELA BOGDAN

35. KATARINA VARDIĆ

36. ANA GRABIĆ

37. TEA PRELAS

38. NATAŠA MILOŠEVIĆ

39. JELENA MIHALJEVIĆ

40. IVANA JUKIĆ

41. RUŽICA KOZIĆ

42. MARIJA PUPIĆ-MARIJAN

43. IVAN BLAJIĆ

44. IVANA GAURINA

45. MIRJANA POLJAK

46. LINDA BAZINA

47. KARMEN VUKASOVIĆ-LONČAR

48. DINO FABJANČIĆ

49. JELENA BAKIĆ

50. JELENA MUSLIM

51. JERKO ZORICA

52. LUKA MALEŠ

53. ANTONIJA VUKOVIĆ

54. STIPANA RADIĆ

55. NIKOLINA (DODIG) ŠIMIĆ

56. PETAR LABROVIĆ

57. ANTE BARAĆ

58. MONIKA ŠUŠNJARA

59. ANTONIO MIJOČ

60. JELENA POLJAK

61. MIRELA BILOKAPIĆ

62. JELENA BARAĆ

63. MILJENKA-MIA BOŠKOVIĆ

64. ANTE BILIĆ

65. MISLAV MALBAŠA

66. DORA MARIĆ

67. FILIP BIKIĆ

68. INES RADONIĆ

69. MARIO ČURKOVIĆ

70. MARIJANA KLIŠKINIĆ

71. MARIN FRANCHINI

72. DIJANA BULJAN

73. MIRNA CVRLJE

74. DANIJELA MANDAC

75. NIVES LABROVIĆ

76. KRISTINA VLAŠIĆ

77. LUCIJA KODŽOMAN

78. ANDRIJANA BOGDAN

79. BOŽE POLJAK

80. KRISTINA VUČEMILO


Članak 3.
Stipendije za uspješne i darovite studente 1 godine i studente ostalih godina studija dodjeljuju se kako slijedi:

STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA

1. MIRKO MODRIĆ

2. JELENA BUDIMIR

3. JOSIPA MODRIĆ

4. FRANO MILOŠ

5. MAGDALENA TOMAŠEVIĆ

6. IVANA MODRIĆ

7. ANA ODŽAK

8. ELA KOLAK

9. LOVRE ŠUŠNJARA

10. ROSANA RAĐAN

11. JOSIPA BUDIMIR-BEKAN

12. MIRNA FILIPOVIĆ-GRČIĆ

13. ANDRIJA BANDALO

14. MARTINA VLASTELICA

15. MARIJANA ERGOVIĆ


1. ANNA ŠUŠNJARA

2. JELENA ŠARIĆ

3. ANDREA ČUKUŠIĆ

4. NIKOLA KRIŽANAC

5. IVAN BUDIMIR-BEKAN

6. ANTONIJA EZGETA

7. ANA VUČKOVIĆ

8. ZDRAVKO BUDIMIR

9. ANDREA RATKOVIĆ

10. BRANIMIR MARIĆ

11. IVANA ANUŠIĆ

12. JELENA ČURKOVIĆ

13. MATIJA ERDELEZ

14. ANITA KRIŽANAC

15. JURE POLJAK

16. KRISTINA ŠIMIĆ-PREGL

17. ANDREA TOMAŠEVIĆ

18. LANA PANDŽA

19. IVAN ČUGURA

20. TEA BIKIĆ

21. BRANKA BADER

22. ANTONIA JAZIDŽIJA

23. JOSIPA CVITKOVIĆ

24. ROZA MARIJA ZEC

25. ANTONIA STANIĆ

26. LUCIJA JUKIĆ


Članak 4.

Stipendije za studente iz obitelji lošeg imovnog stanja za studente 1 godine i studente ostalih godina studija dodjeljuju se kako slijedi:STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA1. DANIJELA BILOBRK

2. ANTONIA BUDIMIR

3. IVA BUDIMIR

4. ANTE ROMAC

5. TINA ROMIĆ

6. KREŠIMIR KRIVIĆ

7. ANĐELA MARAS

8. SANJA BARAĆ

STUDENTI OSTALIH GODINA STUDIJA1. SILVIJA MILIĆ

2. ANNA ŽUPIĆ

3. VEDRANA BILOBRK

4. PETRA BILOBRK

5. MARIO PAVIČIĆ

6. TONKA PERKOVIĆ-PALOŠ

7. DAMIR PERIĆ

8. DIJANA MAJIĆ-ZEC
Članak 5.
Stipendije za studente deficitarnih zanimanja dodjeljuju se kako slijedi:


STUDENTI PRVE GODINE STUDIJA

1. NIKOLINA BATARELO

2. TONI SMOLJO

3. ILIJANA LABROVIĆ

4. STIPE CVITKOVIĆ

5. TADIJA-MATEJ POLJAK


STUDENTI OSTALIH GODINA STUDIJA1. ZRINKA RADOVIĆ

2. MARIO GALIĆ

3. FRANO BOKO

4. IVAN MATIĆ

5. MARIN ANČIĆ

6. STIPANKA ŠIMLEŠA

7. RENATA CVITKOVIĆ

8. SUZANA VIDIĆ
Članak 6.
Stipendije za studente iz obitelji sa četvoro i više djece na redovnom školovanju s primanjima manjim od 1.500,00 kuna po članu, dodjeljuju se kako slijedi:

1. MAJA BARAĆ

2. ANA MARIĆ

3. LJILJANA POLJAK

4. IVAN BITUNJAC

5. BOŠKO BITUNJAC

6. ANĐELA RUNJE

7. SUZANA MANDAC

8. CVITKO GALIĆ

9. VIKTORIJA DOTUR

10. KLARA KUNAC
Članak 7.
Gradonačelnik Grada Sinja sklopit će ugovore s korisnicima stipendije.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Sinja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine.

Gradonačelnik Grada Sinja

Klasa: 604-01/11-01/1

Urbroj: 2175/01-03-11-4

Sinj, 14. prosinca 2011. godine

Gradonačelnik:Ivica Glavan, prof.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə