Naxçıvan Dövlət Unversiteti Emin Əhmədov Kamal oğlu Sərbəst iş Mövzu
Yüklə 39.08 Kb.
tarix10.04.2016
ölçüsü39.08 Kb.
Naxçıvan Dövlət Unversiteti

Emin Əhmədov Kamal oğlu

Sərbəst iş

Mövzu: Photoshop proqramında rəsm çəkmə əməliyyatı.

Photoshop proqramında rəsm çəkmə əməliyyatları.

Photoshopda rəsm çəkmə əməliyyatları aşağıdakı formaları var.Şəklin keyfiyətini aradan qaldırma (bulanlılığı aradan kötürmək)

Gürdüyünüz kimi şəklin keyfiyəti aşağıdı, şəkil bulanlıqdı(şəkil RGB rənk rejimindədi).Şəkli LAB rənk sxeminə keçirək (Image >> Mode >> LAB), channels panelini açın və Lightness kanalını seçin.Filter menyusundan Sharpen>Unsharp Mask.... seçin açılan pəncərədə oxları üzərində sol düyməni basılı tutaraq sağa sola dartmaq olar. Şəklin nə qədər bulanlıq olmağından asılı olaraq şəklə baxaraq filterin dəyərini seçməlisiz buna görədə sizə dəqiq rəqəmlər deyim.
1-ci ox efektin “küçü”-nə cavab dehtidir (çox qaldırmayın).
2-ci ox pixselin ölçüsünü bildirin hansıki effekt veriləcək.
3-cü ox ondan ondan ötrüdü ki, "artıqlar çıxmasın.......(məsləhətdi “0” verəsiz)Sonra yenidən RGB.. rənk rejiminə qayıdın . bu da nəticə!... Şəkilləri fərqinə baxaq.Yanan yazı.

Təzə arxa fondlu qara bir vərəq açn. Vərəqin mərkəzində yazımızı yazaq. Yazının ağ rəngdə olmasına fikirverin.Leyeri Renden etməyi yaddan çıxartmayın yoxsa effekt alınmaz. Layer >> Type >> Render Layer. Şəkli 90-dərəçə çevirək. Image >> Rotate Canvas >> 90CCW

Filter >> Stylize >> Wind -i seçib olduğu kimi tətbiq edin. Sonra Ctrl+F (axırınçı istifadə olunan filter) basaq ya da yenə həmin filteri seçəq. Alovun hündürlühünü bunla nizamlamaq olar. Şəkli düzəldək. Image >> Rotate Canvas >> 90CW

Təbiyiyə oxşaması ücün biraz şəkli bulanlıq eliyək.
Filter >> Blur >> Gaussian Blur seçin. Dəyərini 1 (bir) verin. Yazının formasıyla oynadıq bəsti kecəq alov rəngini verməyə.Deməli şəkilin rənk sxemini dəyişəq.
Image >> Mode >> Greyscale –i seçin. Sonar Flatteni düyməsini basın. Image >> Mode >> Indexed Color- u seçin. Şəkil bu rənk rejimindəykən eləcə 256 ədəd rəng ilə çəkilə bilir, bu rəngləri Image >> Mode >> Color Table ilə seçə bilərik. Burada Greyscale tonunda olduğunu görürük. Onu Black body olaraq dəyişdirsək şəkil eləcə qırmızı tonlarda olacaq. Bu da şəkil atəş rəngini verəcəkdi. Black body- i seçdikdən sonar şəkil hazırdı. Alov efkti vermek bu qədər asantdıPlastik yazı

Yeni vərəq yaradaq, File-->New (Файл->Новый), klaviaturada Ctrl+N (mən səhifə tez yüklənməsi üçün balaca şəkil açıram).Alətlər panelində Horizontal Type Tool ( T ) alətini seçirik.Yər hansı bir mətin yazırıq rəngin heç bir əhəmiyəti yoxdu.Növbəti seçirik Layer-->Layer Style-->Blending Option.(Слой->Стиль слоя->Параметры наложения), və ya Layers palitrsından aşağıda düməsini basın. Parametirləri ( uzun yazmaq istəmirəm )aşağıdakı şəkildəki kimi verin:Növbəti effekt (stil): Drop Shadow (Тень) Kölgə parametirləri verin:Sonra keçirik Color Overlay (Цветовое наложение), rəngini aşağıdakı rənk kodunu yazın:

Növbəti əməliyat Inner Shadow (Внутренняя Тень), rəngi təyin edin;

Sonra keçirik Inner Glow,(Внутреннее Свечение) efekti verək.

Bevel and Emboss (Тиснение) stilini verək

Həmin pəncərəyə (sol menyuda) kecirik Contour (Контур распределения), və parametirləri təyin edirik.


Köhnə foto şəkil.

İstənilən bir rənkli şəkil götürün.Əvvəlcə ağ-qara şəklə çevirək: Image-->Ajust-->Desaturate, (Изображение->Коррекция->Обесцветить) və ya klaviaturada Shift+Ctrl+U, şəkil ağ-qara olacaq.Birbalaca işıltı əlavə edək: Filter-->Noise-->Add Noise (Фильтр-> Помехи->Добавить Шум)
Parametirləri təyin edək:
Amount - 10
Uniform seçənəyini seçin
Monochromatic qarşısında işarə qoyun.Sonra Image-->Ajust-->Levels (Изображение->Коррекция->Уровни)
Parametirləri təyin edək:
Channel (Канал): RGB
Input Levels (Входные значения): 0; 1,00; 255
Output Levels (Выходные значения): 75; 255
Başqa parametrləridə yoxlamaq olar.Birbalaca aydın görünüşü yığışdıraq, biraz bulanlıq eliyək: Filter-->Blur-->Gaussian Blur (Фильтр->Размытие->Размытие по Гауссу), verilən misalda mən
Radius (Радиус) 0.5 qoymuşamŞəklimizin rəngini dəyişək:
Image-->Adjust-->Hue/Saturation (Изображение->Коррекция->Цветовой тон/Насыщенность).
Parametirlərini təyin edək:
Dəyişkəni Master (Все)
Hue: (Цветовой тон) 35
Saturation: (Насыщенность) 25
Lightness: (Яркость) -15
Colorize (Тонирование),qarşısında işarə qoymaq yadınızdan cıxmasın.Şəkilləri tutuşduraq.Yazi effektlərindən biri.

Bu bölümdə sizə neçə şəffav yazı efekti verməyə baxaq. Əməliyyat sadədir amma elədə pis effekt deyil. Nümunədəki şəkildən yekunda yazının necə olaçağını görüsüz.(bina Nizami kinoteatrıdi)Arxaya bir şəkil salın.Şəklin üzərində mətin yazın, rəngin fərqi yoxdu hansi rənkdə olursa olsun.Sonra Leyer panelindən ( Window >> Layers ) mətin olan leyri şəffaflaşdıraq Fill Oracity salaq 100% dən 0%-a kimi endirin. Sonra leyrə əlavə Drop Shadow (kölgə) və Bevel and Emboss stili verək ( Layer >> Layer Style, stillərin perametrini özünüz istədiyiniz kimi nizamlıya bilərsiz, dəyişiklik etməsəzdə olar yalnız stililləri seçıb OK basın). Şəkil hazırdı.Gözün rəngini dəyişmək

Ümumiyyətlə Photoshop-da rəng dəyişməyin bir çox üsulu var indi onlarda birindən istifadə edərək  gözün rəngini dəyişməyi göstərək. Bu üsulu təkcə gözdə yox paltarın saçın və.s tez bir zamanda rəngini dəyişmək üçün istifadə edə bilərsiniz.
Başlayaq !
Gözün rəngini dəyişmək istədiyinin şəkili açın.
Ctrl+O düyməsini basın ya da menyudan File -->Open (Файл --> Открыть) acılan pəncərədən şəkilimiz tapaq, üstündə iki dəfə siçanının sol düyməsini tez-tez vurun acılsın.Gözün içini seçin, kim necə rahatdı elə seçə bilər, şəkilin görünüşünü böyüdün ki rahat seçə biləsiniz (klaviaturada Ctrl və + düyməsini basın)  mən birinci alətlə Elliptical Marquee Tool (M) (Эллиптический) gözün içini seçirəm (seçəndə bir balaca gözün üst qapağı da seçildi, ona görə klaviaturada Alt düyməni basılı saxlayaraq həmin alətlə artıq seçiləni hissəni ləğv edirəm, şəkildəki kimi yalnız gözün rəngini dəyişmək istədiyimiz hissəni seçmək lazımdı).Menyudan Image-->Adjust-->Hue/Saturation (Изображение->Коррекция->Цветовой тон/Насыщенность) seçin yada klaviaturada Ctrl +U düyməsini basın. Acılan pəncərədə (səkildəki kimi) 1. Colorize (Тонирование) qarşısına işarə qoyun, sonra pəncərədəki oxları sağa sola sürüşdürməklə xoşunuza gələn rəng verə bilərsiniz.Qeyd: Rəng verəndə xanadakı rəqəmləri yadınızda saxlayın, ikinci gözü rəngləyəndə həmin rəqəmlər lazım olacaq əks halda gözlərin rəngi müxtəlif olma ehtimalı yüksəkdi.
Yenə də qızın gözünün təbii rəngi daha yaxşı idi !!!
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə