N. M.ƏLİyevanin elmi ƏSƏRLƏRİNİn siyahisi
Yüklə 187.12 Kb.
tarix26.02.2016
ölçüsü187.12 Kb.
N.M.ƏLİYEVANIN ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

(2004-2008)N-si

Elmi əsərlərin adı

Çap və ya əlyazma

Nəşr.jurn.

Həcmi

Digər müəl.1

Müasir Azərbaycan Dramaturgiyasının İnkişafında İlyas Əfəndiyevin rolu

Çap olunmuşdur


“Kontekst” Bakı-2004 №4


0.6 ç.v.

2

Nağılın həqiqəti, həqiqətin nağılı

Çap olunmuşdur

“Mars”, 2004 №2

0.6 ç.v.
3

Tək və isdiham

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan” jurnalı 2005 №8

0.7 ç.v.
4

Modernizm və mifologizm

Çap olunmuşdur

“Elmi araşdırmalar” Bakı – “Səda”-2007 XXXIII

0.5 ç.v.

5

H.Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan məktəbi” 2007 №3

0.7ç.v.
6

Müstəqillik mübarizəsi və erməni amili

Çap olunmuşdur

“XXI əsr Dirçəliş” 2007, 108-109

0.6ç.v
7

Ərəfə bədii fikrində milli tale və rəhbər məsələsi

Çap olunmuşdur

“Ulduz” 2007 №4

0.7 ç.v.
8

Erməni vandalizminə dair sanballı nəsr nümunəsi

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №2

0.5 ç.v.

9

Fərdi azadlıq maddi müstəqillikdən keçir

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №3

0.7 ç.v.

10

Füzulişünaslıqda yeni mərhələ

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan” jurnalı 2008, №2

0.6 ç.v.
11

Ədəbiyyat

Çap olunmuşdur

XI siniflər üçün dərslik Bakı, Çaşıoğlu -2006

12 ç.v.

Nizami Cəfərov, İsa Həbibbəyli, Afət Bakixanova

12

Zamanın sözü

Çap olunmuşdur

Bakı, Təhsil -2006

21 ç.v.
13

Müstəqillik ərəfəsi və mədəni inqilab dəyərləri

Çap olunmuşdur

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı- 2008

23 ç.v.
N.M.Əliyeva:N.M.ƏLİYEVANIN ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI


N-si

Elmi əsərlərin adı

Çap və ya əlyazma

Nəşr.jurn.

Həcmi

Digər müəl.1.

60-80 cı illər Azərbaycan nəsrində qəhrəman və üslub axtarışları.

Çap olunmuşdur

B., Elm, 1997

9.30 ç.v.
2.

60-cı illər Azərbaycan nəsrində yaradıcılıq meylləri. Azərbaycan ədəbiyyatında dair tədqiqatlar

Çap olunmuşdur

Azərb.EA Nizami adına Ədəbiyyat İns-tu, B., 1995

0.04 ç.v.
3.

Yeni Azərbaycan nəsrində passiv qəhrəman məsələsi.

Çap olunmuşdur

BDU-nun Dil və Ədəbiyyat seriyası üzrə nəşri, B., 1996 N 4

0.06 ç.v.
4.

Yeni Azərbaycan nəsrində qəhrəman problemi

Çap olunmuşdur

BDU-nun Dil və Ədəbiyyat seriyası üzrə nəşri, B., 1996 N 4

0.08 ç.v.
5.

Yeni nəsr anlayışında zaman, nəsil, keyfiyyət koteqoriyalarının görünüşü.

Çap olunmuşdur

“Filoloji araşdırmalar” məcmuəsi, BDU, B., 1996

0.04 ç.v.
6.

Ədəbiyyatımızın fədailərindən biri.

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr, 1996

0.24 ç.v
7.

Altmışıncı illər nəsrində yeni estetik qayə və bədii qəhrəman.

Çap olunmuşdur

“Filoloji araşdırmalar məcmuəsi” BDU, 1997

0.04 ç.v.
8.

Narahat ömrün səhifələri.

Çap olunmuşdur

Azərbaycan Dövlət Kitab palatası, B., 1998

11 ç.v.
9.

Yeni nəsr; nəsrin janrdaxili tipologiyası.

Çap olunmuşdur

BDU-nun Dil və Ədəbiyyat seriyası üzrə nəşri, B., 1998

0.08 ç.v.
10.

Anar – şəxsiyyət və sənətkar

Çap olunmuşdur

“Təhsil” nəşriyyatı 1998

8.5 ç.v.
11.

Milli yaddaşa, kökə, mifologiya və folklora qayıdış.

Çap olunmuşdur

“Arzu” ədəbi, elmi-ictimai jurnal N 4 , 1998

0.08 ç.v.
12.

Yeni Azərbaycan nəsrinin üslub axtarışları

Çap olunmuşdur

“Tədqiqlər”, Bakı, Elm, 1999

0.06 ç.v.
13.

Həqiqi reallığa canatımı, yaxud Zen-buddizmin başlıca prinsipi nəyi öyrədir?

Çap olunmuşdur

“Mütərcim”, N 3,

1999


0.8 ç.v.
14.

Bir daha kənd və şəhər nəsri haqqında.

Çap olunmuşdur

“525-ci qəzet”, 5 iyul, 2000-ci il

0.4 ç.v.
15.

Müasirlik işığı və ədəbi proses.

Çap olunmuşdur

“Çıraq” N 4 ,

2000


0.4 ç.v.
16.

Yeni nəsrin sentimental qəhrəmanları.

Çap olunmuşdur

“Tədqiqlər”, N 2 Bakı, Elm, 1999

0.08 ç.v.
17.

Городская проза Азербайджана; братья Ибрагимбековы

Çap olunmuşdur

Москва, «Оверлей» 2000

4,5 ч.в.
18.

Nurlana Aliyeva. The Azerbaijani Prose of 1960 s: The Entirety plane

Çap olunmuşdur

Berlin – 2000. (Editor: Prof. Peter Erdmann, Institute of Langage and Literature, TU Berlin)

5 ç.v.
19.

Müasir Azərbaycan nəsri: Bədii yaddaş və tarix.

Çap olunmuşdur

“Kontekst” – 1, Bakı, Elm, 2003

0.3 ç.v.
20.

Bədii publisistika və ədəbi proses.

Çap olunmuşdur

“Kontekst” – 1, Bakı, Elm, 2003

0.4 ç.v.
21.

Müasir Azərbaycan Dramaturgiyasının İnkişafında İlyas Əfəndiyevin rolu

Çap olunmuşdur


“Kontekst” Bakı-2004 №4


0.6 ç.v.

22.

Nağılın həqiqəti, həqiqətin nağılı

Çap olunmuşdur

“Mars”, 2004 №2

0.6 ç.v.
23.

Tək və isdiham

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan” jurnalı 2005 №8

0.7 ç.v.
24.

Modernizm və mifologizm

Çap olunmuşdur

“Elmi araşdırmalar” Bakı – “Səda”-2007 XXXIII

0.5 ç.v.

25.

H.Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan məktəbi” 2007 №3

0.7ç.v.
26.

Müstəqillik mübarizəsi və erməni amili

Çap olunmuşdur

“XXI əsr Dirçəliş” 2007, 108-109

0.6ç.v
27.

Ərəfə bədii fikrində milli tale və rəhbər məsələsi

Çap olunmuşdur

“Ulduz” 2007 №4

0.7 ç.v.
28.

Erməni vandalizminə dair sanballı nəsr nümunəsi

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №2

0.5 ç.v.

29.

Fərdi azadlıq maddi müstəqillikdən keçir

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №3

0.7 ç.v.

30.

Füzulişünaslıqda yeni mərhələ

Çap olunmuşdur

“Azərbaycan” jurnalı 2008, №2

0.6 ç.v.
31.

Ədəbiyyat

Çap olunmuşdur

XI siniflər üçün dərslik Bakı, Çaşıoğlu -2006

12 ç.v.

Nizami Cəfərov, İsa Həbibbəyli, Afət Bakixanova

32.

Zamanın sözü

Çap olunmuşdur

Bakı, Təhsil -2006

21 ç.v.
33.

Müstəqillik ərəfəsi və mədəni inqilab dəyərləri

Çap olunmuşdur

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı- 2008

23 ç.v.N.M.Əliyeva:

Nurlana Müzəffər qızı Əliyevanın dərc olunmuş elmi,

tədris-metodiki işlərinin

Siyahısı


N-si

İşin adı

1


Işin növü

2


Nəşriyyat, jurnal

3


Həcmi

4


Həmmüəlliflər

5


1.

60-80 cı illər Azərbaycan nəsrində qəhrəman və üslub axtarışları.

Monoqrafiya

B., Elm, 1997

9.30 ç.v.
2.

60-cı illər Azərbaycan nəsrində yaradıcılıq meylləri. Azərbaycan ədəbiyyatında dair tədqiqatlar

Məqalə

Azərb.EA Nizami adına Ədəbiyyat İns-tu, B., 1995

0.04 ç.v.
3.

Yeni Azərbaycan nəsrində passiv qəhrəman məsələsi.

Məqalə

BDU-nun Dil və Ədəbiyyat seriyası üzrə nəşri, B., 1996 N 4

0.06 ç.v.
4.

Yeni Azərbaycan nəsrində qəhrəman problemi

Məqalə

BDU-nun Dil və Ədəbiyyat seriyası üzrə nəşri, B., 1996 N 4

0.08 ç.v.
5.

Yeni nəsr anlayışında zaman, nəsil, keyfiyyət koteqoriyalarının görünüşü.

Məruzə

“Filoloji araşdırmalar” məcmuəsi, BDU, B., 1996

0.04 ç.v.
6.

Ədəbiyyatımızın fədailərindən biri.

Məqalə

“Azərbaycan” qəzeti, 16 noyabr, 1996

0.24 ç.v
7.

Altmışıncı illər nəsrində yeni estetik qayə və bədii qəhrəman.

Məqalə

“Filoloji araşdırmalar məcmuəsi” BDU, 1997

0.04 ç.v.
8.

Narahat ömrün səhifələri.

Monoqrafiya

Azərbaycan Dövlət Kitab palatası, B., 1998

11 ç.v.
9.

Yeni nəsr; nəsrin janrdaxili tipologiyası.

Məruzə

BDU-nun Dil və Ədəbiyyat seriyası üzrə nəşri, B., 1998

0.08 ç.v.
10.

Anar – şəxsiyyət və sənətkar

Monoqrafiya

“Təhsil” nəşriyyatı 1998

8.5 ç.v.
11.

Milli yaddaşa, kökə, mifologiya və folklora qayıdış.

Məqalə

“Arzu” ədəbi, elmi-ictimai jurnal N 4 , 1998

0.08 ç.v.
12.

Yeni Azərbaycan nəsrinin üslub axtarışları

Məqalə

“Tədqiqlər”, Bakı, Elm, 1999

0.06 ç.v.
13.

Həqiqi reallığa canatımı, yaxud Zen-buddizmin başlıca prinsipi nəyi öyrədir?

Məqalə

“Mütərcim”, N 3,

1999


0.8 ç.v.
14.

Bir daha kənd və şəhər nəsri haqqında.

Məqalə

“525-ci qəzet”, 5 iyul, 2000-ci il

0.4 ç.v.
15.

Müasirlik işığı və ədəbi proses.

Məqalə

“Çıraq” N 4 ,

2000


0.4 ç.v.
16.

Yeni nəsrin sentimental qəhrəmanları.

Məqalə

“Tədqiqlər”, N 2 Bakı, Elm, 1999

0.08 ç.v.
17.

Городская проза Азербайджана; братья Ибрагимбековы

Monoqrafiya

Москва, «Оверлей» 2000

4,5 ч.в.
18.

Nurlana Aliyeva. The Azerbaijani Prose of 1960 s: The Entirety plane

Monoqrafiya

Berlin – 2000. (Editor: Prof. Peter Erdmann, Institute of Langage and Literature, TU Berlin)

5 ç.v.
19.

Müasir Azərbaycan nəsri: Bədii yaddaş və tarix.
“Kontekst” – 1, Bakı, Elm, 2003


0.3 ç.v.
20.

Bədii publisistika və ədəbi proses.

Məqalə

“Kontekst” – 1, Bakı, Elm, 2003


0.4 ç.v.


1


2


3


4


5

21.

Müasir Azərbaycan Dramaturgiyasının İnkişafında İlyas Əfəndiyevin rolu

Məqalə

“Kontekst” Bakı-2004 №4

0.6 ç.v.
22.

Nağılın həqiqəti, həqiqətin nağılı

Məqalə

“Mars”, 2004 №2

0.6 ç.v.
23.

Tək və isdiham

Məqalə

“Azərbaycan” jurnalı 2005 №8

0.7 ç.v.
24.

Modernizm və mifologizm

Məqalə

“Elmi araşdırmalar” Bakı – “Səda”-2007 XXXIII

0.5 ç.v.

25.

H.Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz

Məqalə

“Azərbaycan məktəbi” 2007 №3

0.7ç.v.
26.

Müstəqillik mübarizəsi və erməni amili

Məqalə

“XXI əsr Dirçəliş” 2007, 108-109

0.6ç.v
27.

Ərəfə bədii fikrində milli tale və rəhbər məsələsi

Məqalə

“Ulduz” 2007 №4

0.7 ç.v.
28.

Erməni vandalizminə dair sanballı nəsr nümunəsi

Məqalə

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №2

0.5 ç.v.

29.

Fərdi azadlıq maddi müstəqillikdən keçir

Məqalə

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №3

0.7 ç.v.

30.

Füzulişünaslıqda yeni mərhələ

Məqalə

“Azərbaycan” jurnalı 2008, №2

0.6 ç.v.
31.

Ədəbiyyat

Dərslik

XI siniflər üçün dərslik Bakı, Çaşıoğlu -2006

12 ç.v.

Nizami Cəfərov, İsa Həbibbəyli, Afət Bakixanova

32.

Zamanın sözü

Monoqrafiya

Bakı, Təhsil -2006

21 ç.v.
33.

Müstəqillik ərəfəsi və mədəni inqilab dəyərləri

Monografiya

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı- 2008

23 ç.v.Müəllif:


N.M.Əliyeva
Siyahı düzdür:

BDU – nun elmi katibi:

T.M.İlyaslı

Nurlana Müzəffər qızı Əliyevanın dərc olunmuş elmi,

tədris-metodiki işlərinin

Siyahısı
N-si

İşin adı

1


Işin növü

2


Nəşriyyat, jurnal

3


Həcmi

4


Həmmüəlliflər

5


1

Müasir Azərbaycan Dramaturgiyasının İnkişafında İlyas Əfəndiyevin rolu

Məqalə

“Kontekst” Bakı-2004 №4

0.6 ç.v.
2

Nağılın həqiqəti, həqiqətin nağılı

Məqalə

“Mars”, 2004 №2

0.6 ç.v.
3

Tək və isdiham

Məqalə

“Azərbaycan” jurnalı 2005 №8

0.7 ç.v.
4

Modernizm və mifologizm

Məqalə

“Elmi araşdırmalar” Bakı – “Səda”-2007 XXXIII

0.5 ç.v.

5

H.Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz

Məqalə

“Azərbaycan məktəbi” 2007 №3

0.7ç.v.
6

Müstəqillik mübarizəsi və erməni amili

Məqalə

“XXI əsr Dirçəliş” 2007, 108-109

0.6ç.v
7

Ərəfə bədii fikrində milli tale və rəhbər məsələsi

Məqalə

“Ulduz” 2007 №4

0.7 ç.v.
8

Erməni vandalizminə dair sanballı nəsr nümunəsi

Məqalə

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №2

0.5 ç.v.

9

Fərdi azadlıq maddi müstəqillikdən keçir

Məqalə

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”, Bakı 2007 №3

0.7 ç.v.

10

Füzulişünaslıqda yeni mərhələ

Məqalə

“Azərbaycan” jurnalı 2008, №2

0.6 ç.v.
11

Ədəbiyyat

Dərslik

XI siniflər üçün dərslik Bakı, Çaşıoğlu -2006

12 ç.v.

Nizami Cəfərov, İsa Həbibbəyli, Afət Bakixanova

12

Zamanın sözü

Monoqrafiya

Bakı, Təhsil -2006

21 ç.v.
13

Müstəqillik ərəfəsi və mədəni inqilab dəyərləri

Monografiya

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı- 2008

23 ç.v.Müəllif:


N.M.Əliyeva
Siyahı düzdür:

BDU – nun elmi katibi:T.M.İlyaslı


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə