Mezinárodní nezávislý telegrafní cq-cw klub
Yüklə 26.48 Kb.
tarix29.04.2016
ölçüsü26.48 Kb.
Mezinárodní nezávislý telegrafní CQ-CW klub
Je zajímavé, že v řadě zemí místní, nebo zájmová sdružení radioamatérů jsou aktivnější než mateřská členská organizace IARU. Nejinak je tomu v Rusku – jistě mají i naši aktivní radioamatéři ještě v paměti velkou aktivitu kterou dokázal na pásmech překvapit radioklub Kristall v závěru roku (k nám se bohužel dostaly podmínky až poté, co již byl bulletin č. 12 publikován), vzpomeňme aktivity R-CW-C klubu (včetně krátkodobých závodů), Dolphins klubu atd. Dalším v řadě je „Mezinárodní nezávislý telegrafní CQ-CW klub“, který přesto že byl založen na konci září roku 2013, má dnes již přes 300 členů ze 44 zemí DXCC (6 z OK) a v loňském roce začal vydávat řadu diplomů.

Prvý diplom má název CQCW Award a mohou jej získat všichni radioamatéři, za spojení se členy klubu od 21.09.2013, výhradně telegrafním (CW – což platí i pro všechny další diplomy tohoto klubu) provozem. Základní diplom je nejméně za 20 spojení s různými členy, bez ohledu na pásma. Vyšší třídy za 30, 40 50 atd. Žádosti se zasílají formou výpisu z deníku, při uvedení členských čísel jednotlivých stanic se kterými bylo navázáno spojení., zasílají se na adresu cq73@ya.ru . Upozorňuji, že různými přepisy podmínky mnohdy získávají jiný význam, i já jsem musel žádost přepsat, když jsem uvedl některé stanice vícekrát - za provoz na různých pásmech. Stejně tak i pro další diplomy tohoto klubu platí, že je možno žádat diplom za spojení na jednom pásmu které bude na diplomu uvedeno, nebo za spojení na více pásmech (MIX). Opakovaná spojení s jednou stanicí se však pro tento diplom nepočítají. Seznam členů klubu najdete na http://www.cqcw.ru/award7.html, pokud mi o něj napíšete, zašlu vám jejich abecední seznam včetně přidělených čísel (j.pecek(at)email.cz) , což je pro vyhledávání v deníku rozhodně pohodlnější. Diplom vám bude zaslán zaslán obratem a bezplatně.Další diplom tohoto klubu má název "PONTOS EUXINUS" a vydává se ve čtyřech třídách. Platí výhradně spojení CW od 21.9.2013. Bronzový získají amatéři nebo posluchači, kteří na libovolných pásmech naváží a) šest spojení s každou zemí jejíž břehy omývá Černé moře (opakovaná spojení s jednou stanicí platí pouze na různých pásmech) a b) se šesti stanicemi, jejichž QTH je v některém z černomořských přístavů (seznam je uveden na konci). Stříbrný má podmínky stejné, jen je třeba 12 spojení s každou zemí a 12 spojení se stanicemi jejichž QTH jsou vyjmenované přístavy. Pro zlatý je třeba 6x 24 + 24 spojení, pro platinový 6x 33 + 33 spojení. Pozor, libovolná stanice /mm platí jako žolík a nahrazuje jedno potřebné spojení pro diplom. Platné země: Bulharsko, Georgie, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina. Platné přístavy: Adler, Alushta, Anapa, Balaklava, Batumi, Belgorod Dněstrovskij, Burgas, Constanta, Černomorsk, Feodosia, Gagra, Gelendžik, Gudauta, Illičevsk, Jalta, Jevpatoria, Južnyj, Kerč, Kulevi, Navodari, Novorossijsk, Oděssa, Očakov, Port Kavkaz, Port Krym, Poti, Sevastopol, Samsun, Sinop, Soči, Sulina, Suchumi, Taman, Trabzon, Tuapse, Varna, Zonguldak.

Další je série diplomů nazvaná "ANAPA". Celkem tato série zahrnuje čtyři diplomy s různými názvy, které se odlišují různými počty bodů, nutnými pro jejich získání. Pro všechny platí pouze telegrafní spojení od 21. září 2013, další podmínka je, že body musí být splněny v období jednoho roku od prvého započitatelného spojení. Započítávají se spojení s městem ANAPA a stanicemi Krasnodarského kraje. Spojení se stejnou stanicí je možné opakovat na jiných pásmech, pokud by někdo splnil podmínky pouze na jednom pásmu, obdrží speciální dárek města Anapa. Další (velice nepříjemné) ustanovení je, že neplatí spojení navázaná při závodech a spojení se stanicemi, kterým byly přiděleny speciální značky k různým příležitostem. Pro evropské stanice platí toto bodování jednotlivých spojení: Se stanicí RV6ANO, což je vedoucí stanice klubu, 10 bodů. Za spojení s Anapou (RDA KR-12) 5 bodů, za spojení se stanicemi které mají v suffixu písmena A, N nebo P z černomořského pobřeží (tzn. že je jejich RDA KR-05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 23, 55 , 58 65 a 66) – 2 body. S každou další stanicí Krasnodarského kraje – 1 bod. Při dosažení 30ti bodů, přičemž musí být nejméně 3 spojení s Anapou – RDA KR-12 je možné požádat o diplom SINDIKA. Za 50 bodů a nejméně pět spojení s Anapou je diplom GORGIPPIA, za 75 bodů a nejméně sedm stanic z Anapy diplom MAPA a konečně za 100 bodů a 10 spojení s Anapou diplom ANAPA.

Komu se předchozí série diplomů zdá být nesplnitelná, může se pokusit o některý ze série ALPHABET Krasnodarského kraje. K jeho získání je třeba navázat spojení s 26 různými stanicemi zmíněné oblasti, jejichž poslední písmeno dá celou abecedu od A do Z. Spojení je možné navazovat pouze telegraficky a to buď na jednom nebo na libovolných pásmech od 21.9.2013. Znamená to, že lze vydat celkem 10 diplomů – 9 za jednotlivá pásma + jeden za MIX pásem. Přitom všechna spojení musí být navázána  během jednoho roku od prvého započteného spojení. Pokud radioamatéři projeví zájem, mohou být takové série diplomů vydány i za jiné oblasti Ruské federace. Stejné podmínky platí i pro posluchače. I pro tyto diplomy se nezapočítávají spojení za spojení v závodech a za volačky vydané k různým jubilejím apod.


Pro naše stanice může být atraktivní série diplomů s názvem "EUROPEAN ALPHABET" . K získání některého je třeba při oboustranně telegrafních spojeních  s jednou zemí během jednoho roku od prvého započteného spojení navázat spojení se stanicemi, jejichž poslední písmena suffixu dají všech 26 písmen abecedy. Diplomy se vydávají za stejných podmínek i posluchačům. Nelze započítat spojení navázaná v závodech, event. se stanicemi, které vysílají k různým památným datům atp. Ve výpisu z deníku je třeba stanice seřadit podle abecedy posledního písmena suffixu. Diplom za každou zemi má jiný design. Pozor, při plnění za stanice Ruska je třeba vybírat pouze stanice z evropské části (tzn. čísla v prefixu 1 až 7). Diplom je možné získat za práci na jednom pásmu, event. jako MIX - v tom případě musí být nejméně ze tří pásem.

V principu stejné podmínky platí pro diplomy ASIA-RUSSIA ALPHABET a také ASIA JAPAN ALPHABET – pro prvý je třeba navazovat spojení s asijskou částí Ruska, pro druhý se stanicemi Japonska. Ostatní omezení jako u předchozích sérií, pro tyto dva však platí že je možné jejich vydání za všechna (MIX alespoň tři) pásma, za spojení na šesti „klasických“ pásmech, za WARC pásma a za spojení na jediném pásmu.

    Další zajímavá aktivita tohoto klubu, i když se mi zdá poněkud krkolomná, je pokusit se získat během 24 hodin (opět se začátkem od 21.9.2013), potřebný počet spojení pro různé třídy diplomů, neuznávají se však spojení navázaná v závodech, se stanicemi vysílajícími k různým příležitostem se speciálními značkami (akce „POBĚDA“) atp. Možná již některý diplom z dále uvedených skupin máte od zmíněného data splněný! Za stejných podmínek budou diplomy vydány i posluchačům. Diplomy se vydávají za počet navázaných DXCC zemí světa, jednotlivých kontinentů event. různých členů CQCW klubu, přičemž každý musí být s jiné DXCC země. Celá série má název „24 HOURS“ a možnosti jsou tyto:


Skupina 1 – za různé země světa s názvy 24 HOURS WORLD–24, -36, -51 za 24, 36 nebo 51 spojení s různými DXCC zeměmi, pro poslední je třeba mít mezi nimi všech 6 kontinentů.

Skupina 2 – za různé země v Evropě 24 HOURS EUROPE–15, -23, -30 za 15, 23 a 30 různých DXCC evropských entit,

Skupina 3 – za různé země Asie 24 HOURS ASIA–10 , -15, -20 za 10, 15, event. 20 DXCC entit Asie,

Skupina 4 – za spojení s různými členy CQCW klubu (každý z jiné země) 24 HOURS CQCW–10, -15, -20, za 10, 15 event. 20 členů.


Po designerské stránce jsou nejhodnotnější diplomy série RUSSIAN PAINTERS (ruští malíři) – je to celkem 20 diplomů se jmény světově známých ruských malířů, které je možné plnit v libovolném pořadí do doby, než budou splněny všechny. Kdo splní podmínky celé série, obdrží zásilku 20ti reprodukcí celé série přímo z tiskárny poštou v ceně 400 Rbl, kterou hradí klub – žadatel musí zaplatit pouze poštovné za takovou zásilku (v době uveřejnění podmínek to bylo 300 Rbl). Žádosti se zasílají v libovolném textovém formátě (txt, xls, doc – pozor, není uvedeno docx!) s uvedením pořadí (číslice nebo písmeno) volacího znaku, data spojení, čas (GMT), pásmo (posluchači protistanici) a to v pořadí podle názvu diplomu na adresu cq73@ya.ru .

Příklad pro prvý diplom: RYLOV ARKADIY 1917 „ZAKAT“ má 21 znaků (nepočítají se mezery event. uvozovky) a termín pro splnění podmínek je tedy 21 dnů od prvého započítaného spojení (data platí v GMT čase). Písmena jména malíře je třeba složit z prvého nebo druhého písmena prefixu (platí pouze jedno z každého spojení), číslo je číslem z volacího znaku které určuje u uživatele oblasti odkud stanice vysílá, název obrazu se složí z prvého písmena suffixu. Mezi uvedenými spojeními musí být pro každý diplom nejméně 7 stanic ruských. Žádosti o uvedené diplomy se zasílají ihned po splnění podmínek, je možné plnit podmínky jednotlivých diplomů paralelně, ale volací znaky se nesmí opakovat !! Po ověření uvedených údajů vám budou obratem zaslány jednotlivé diplomy na emailovou adresu. Po splnění podmínek všech 20 diplomů získáte poslední, jednadvacátý tím, že navážete spojení se stanicemi které složí název „AWARD PROGRAM RUSSIAN PAINTERS“. Tyto stanice musí být jen ruské, s prefixy R, RA až RZ a UA až UI v tabulce uvedených čísel v prefixech a prvým písmenem suffixu:

A - 3A W - 0W A – 1A R – 9R D – 4D P –1P R – 3R O – 1O G – 9G

R – 8R A – 4A M – 9M R – 0R U – 0U S – 3S S – 4S I – 3I A – 6A

N – 9N P – 3P A – 9A I – 0I N – 4N T – 1T E – 6E R – 4R S – 0S

Pak obdržíte výzvu k zaplacení poštovného a bude vám poštou zaslán soubor obrazů „RUSSKIJE CHUDOŽNIKI“.

Přehled jednotlivých diplomů:

1. / RYLOV ARKADIY 1917 „ZAKAT“ (doba ke splnění 21 dnů)

2./ BOGATOV NIKOLAY 1875 „PASECHNIK“ (27 dnů)

3./ KAMENEV LEV 1868 „PEYZAZH“ (21 dnů)

4./ VASNETSOV VIKTOR 1898 "BOGATYRI" (27 dnů)

5./ KUSTODIYEV BORIS 1922 "NA VOLGE" (26 dnů)

6./ BOGDANOV IVAN 1890 "ZA RASCHETOM" (27 dnů)

7./ VASILYEV FEDOR 1896 "DEREVNYA" (25 dnů)

8./ NESTEROV MIKHAIL 1901 - 1906 "SVYАTAYА RUS'" (34 dnů)

9./ REPIN ILIYA 1869 "IOV I YEGO DRUZIYA" (29 dnů)

10./ KRYZHITSKIY KONSTANTIN 1896 "OZERO" (30 dnů)

11./ VINOGRADOV SERGEY 1890 "OBED RABOTNIKOV" (34 dnů)

12./ POLENOV VASILIY 1880 "STARAYA MELNITSA" (33 dnů)

13./ KLEVER YULIY 1887 "ZAKAT SOLNTSA ZIMOY" (32 dnů)

14./ PETROV VASILIY 1871 "OKHOTNIKI NA PRIVALE" (35 dnů)

15./ KUINDZHI ARKHIP 1900 - 1905 "RADUGA" (28 dnů)

16./ FEDOTOV PAVEL 1848 "SVATOVSTVO MAYORA" (32 dnů)

17./ LEVITAN ISAAK 1889 "POSLE DOZHDYA. PLYOS" (33 dnů)

18./ SERGEYEV NIKOLAY 1891 "LETNIY PEYZAZH" (31 dnů)

19./ SAVRASOV ALEKSEY 1873 "VESENNIY DEN" (30 dnů)

20./ SHISHKIN IVAN 1889 "UTRO V SOSNOVOM BORU" (33 dnů)

===============


Posledním je soubor diplomů "IUCN Red List". Tento soubor sestává z 10 různých diplomů v každé serii (zatím jsou vypsány dvě – ptáci a savci ). Ke splnění každého diplomu je třeba navázat spojení, která podle dále uvedeného vzoru k sestavení žádosti si sami sestavíte podle tzv. „Červené knihy“ ohrožených ptáků a zvířat (vyberete si je ze seznamu v mezinárodní „International Red Book“, platné pro každý kontinent). Pro prvý diplom použijete v prefixu číslici 1, pro další 2 atd. Platí pouze telegrafní spojení od 21.9.2013 a to na jednom, libovolném pásmu, která nesmí být ze závodů. Každý může získat dva diplomy (za dvě různá pásma). Opakované spojení se stejnou stanicí lze použít pouze pro diplom za jiné pásmo. Žádosti jako u předešlých se zasílají na adresu cq73@ya.ru .Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə