Mehri MƏMMƏdova nəRİman nəRİmanov arxiVİNİn təSVİRİ Bakı – 2012 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
Yüklə 1.1 Mb.
səhifə5/5
tarix23.02.2016
ölçüsü1.1 Mb.
1   2   3   4   5

Yenə
Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq göy, saya kağıza makina çapı ilə yazıl­mışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanımı təzə il şənliyinə dəvət edir­lər.

Başlanır: Doroqaə tov. Narimanova…

Bitir: …Budem sçastlivı videtğ Vas liçno.

Ölçüsü: 22x28 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 159.
Yenə
Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

İki vərəq dama-dama dəftər kağızına bənövşəyi mürək­kəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Göndərilən hədiyyələr üçün öz təşək­kür­lərini bildirirlər.

Başlanır: Doroqaə tov. Narimanova!.

Bitir: … dlə nas nastoəhiy prazdnik.

Ölçüsü: 13,5x20 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 159.

GÜLSÜM XANIM NƏRİMANOVANIN ŞƏXSİYYƏTİNƏ AİD SƏNƏDLƏR
1919-cu il Doğum kitabçasından çıxarış.

Rus dilində.

2 dekabr 1919-ju il, Moskva.

Çap olunmuş blankda qara mürəkkəblə doldurulmuşdur.

Şəhadətnamə qırmızı cildə tutulmuşdur.

Məzmunu: Nəriman Nərimanovun oğlu Nəcəfin Moskva Bi­rinci Myasnikov küçəsi, Xaritanov döngəsindəki doğum evin­də anadan olmasını bildirir.

Sənəddə Nəcəf anadan olarkən anası Gülsüm xanımın 22, atasının isə 32 yaşı var imiş. Şəhadətnamə möhür və marka ilə təsdiq edilmişdir.

Qeyd: Şəxsi fonddakı digər sənədlər Nəcəf anadan olarkən Gülsüm xanımın 19, N.Nərimanovun isə 49 yaşı olduğu bildi­rilmişdir. Biz isə sənədi olduğu kimi təqdim etdik.

Ölçüsü: 25x17 sm; həcmi: 1 vərəq, s.v.128.
Tibb vərəqəsi -№3934
Rus dilində.

Yazıldığı tarix: 26/VI. 1929-ju il, Moskva.

Vərəqə rus dilində yazılmışdır.

Məzmunu: Kremlin Müalijə-Sanatoriya təşkila­tından Gülsüm xanıma verilmiş və onun, anasının və Nəjəfin hə­mən xəstəxanada müalijə edilməyə ixtiyarı olduğu bildi­ril­mişdir.

Ölçüsü: 8x5,5 sm; həjmi: 1 ədəd, s.v. 106.

N.Nərimanov- «Plan» s.v.30.
Şəhadətnamə
Rus dilində.

28 avqust 1929-ju il, Moskva.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Moskva şəhər Dövlət Notariusundan Nəri­ma­nova Gülsüm xanıma verilərək bildirilir ki, Gülsüm xa­nım və oğlu Nəjəf Nərimanov, Nəri­man Nərimanovun bü­tün varidatına varisdirlər və onlardan vergi alınmamalıdır.

Ölçüsü: 20,5x30 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 129.
Tələbə bileti
Rus dilində.

25 sentyabr 1939-ju il, Moskva.

Timiryazev adına k/t Akademiyasından Gülsüm xanıma verilmişdir. Biletdən onun həmən Akade­miyanın tələbəsi ol­duğu məlum olur.

Biletin üzərinə göy rəngli jild çəkilmişdir.

Ölçüsü: 9x12 sm; s.v. 107.
Xəstəlik kağızı
Rus dilində.

27 oktyabr və 15 yanvar 1946-jı il, Moskva.

Xüsusi blanka bənövşəyi mürəkkəblə əl və makina çapı ilə yazılmışdır.

Məzmunu: Hər iki xəstəlik kağızı Gülsüm xanıma Kreml xəstəxanasında müalijə edilərkən verilmiş­dir.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 2 vərəq, s.v. 125.

Şəxsi vəsiqə - № 2450
Rus dilində.

18 dekabr 1941-ji il, Daşkənd.

Vəsiqə Nərimanova Gülsüm xanıma Daşkənddə olan Hərbi Qarnizon tərəfindən verilmişdir.

Ölçüsü: 8,5x6 sm; həjmi: 1 ədəd, s.v. 108.


Təşəkkürnamə
Rus dilində.

15 aprel 1943-jü il. Hərbi hospitaldan.

Xəstələr üçün yaxşı konsertlər təşkil etdiyinə görə 5012 №li hərbi hospitalın müdiri Konstantinov tə­rəfindən Gül­süm xanıma verilmişdir.

Mətn makinada çap edilmişdir.

Ölçüsü: 19x15 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 121.
Qırmızı Xaç Komitəsindən
Rus dilində.

2 yanvar 1948-ji il, Moskva.

Mətn makinada çap edilmişdir.

Vətən müharibəsi zamanı yetim və şikəst uşaqlara yaxşı yardım gösətərdiyi üçün Moskva şəhəri Qır­mızı Xaç Komitəsindən Gülsüm xanıma veril­miş­dir.

Ölçüsü: 19 x15 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 111.
II Mexanikləşdirilmiş hərbi hissənin əmrindən çıxa­rış
Rus dilində. 18 mart 1944-jü il.

İki vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Jəbhədə almanlara qarşı vuruşmada ko­man­danın tapşırığını layiqinjə yerinə yetirdiyi üçün Nəri­manov Nəjəf «II Dərəjəli Vətən Müha­ribəsi ordeni» ilə təltif edilmişdir. Çıxarış Gülsüm xanıma göndərilmişdir.

Ölçüsü: 17x21,5 sm; həjmi: 2 surət, s.v. 116.


Moskva Hərbi dairəsinin əmrindən çıxarış

87


Rus dilində.

30 avqust 1945-ji il.

Beş vərəq ağ kağıza makinada çap edilmişdir.

Yaralılara siyasi və mədəni jəhətdən yaxşı xidmət etdiyi üçün Moskva Hərbi dairəsi tərəfindən Gül­süm xanıma təşəkkür elan edilmişdir.

Ölçüsü: Müxtəlifdir, həjmi: 5 vərəq, s.v. 116.
Vəsiqə
Rus dilində.

30 mart 1946-jı il, Moskva.

Makina çapı.

Məzmunu: Gülsüm xanıma Böyük Vətən müha­ri­bəsində «Almaniya üzərində qələbə nişanı» ilə tə­ltif edildiyi üçün verilmişdir.

Ölçüsü: 8x11 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 109.
Yenə № 2903
Rus dilində.

12 may 1947-ji il, Moskva.

Məzmunu: Qırmızı Aypara jəmiyyəti tərəfindən Gül­süm xanım Nərimanovaya verilmişdir. Vəsiqə mətbəə çapı ilə yazılmış və qalın qırmızı jildə tu­tul­muşdur.

Ölçüsü: 8,5x6 sm; həjmi: 4 vərəq, s.v. 110.


Dəvətnamə
Rus dilində.

Çap tarixi: 1947-ji il.

24 aprel 1947-ji ildə Moskva Ümumittifaq Yazı­çılar İttifaqında A.S. Novikov Priboyun ölümü­nün 3 illiyi keçirələjəyi bildirilir.

Ölçüsü: 10,5x12,5 sm; həjmi: 1 ədəd, s.v. 126.


Gülsüm xanımdan
Rus dilində.

1947-ji il, harada yazıldığı qeyd edilməmişdir.

Nərimanova Gülsüm xanım tərəfindən Volnovax şə­hərinin rayon komitəsinə.

Məzmunu: Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının 30 illiyi münasibətilə onları təbrik edir və oğlu Nə­jə­fin heykəlini qoyduqları üçün öz təşəkkürünü bil­dirir.

Ölçüsü: 26x15 sm, həjmi: 2 ədəd, s.v. 168

S.v.-177-də 42 ədəd teleqram saxlanılır ki, məz­munları, tarixləri və müəllifləri müxtəlif oldu­ğun­dan onların hər biri haqqında ayrıja məlumat ve­ririk.


Teleqramlar
Rus dilində makina çapı.

21 mart 1927 [Kazan]

Məzmunu: 7 illik məktəbin kollektivi tərəfindən Gülsüm xanıma göndərilərək N.Nərimanovun və­fatının 2 illiyi münasibətilə ona başsağlığı verirlər.

Ölçüsü: 21x14,5 sm; həjmi: 1 ədəd, s.v. 178.
Yenə
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Müxtəlif şəxslər tərəfindən Nərimanova Gülsüm xanıma göndərilərək onu 8 Mart, 1 May bayramı münasibətilə və təltif olunmasını təbrik edirlər.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 42 ədəd, s.v. 177.


Teleqramlar rus dilindədir
30.12.1933-jü il, Moskva.

Kreml xəstəxanasında müalijə alan Gülsüm xanıma Qranov Z., Kolobov, Popov tərəfindən.

Məzmunu: Gülsüm xanımı yeni il münasibətilə təbrik edirlər.
Yenə
9.3.1946-jı il, Moskva.

38 nömrəli uşaq evinin uşaq kollektivi və əmək­daş­ları tərəfindən.

Məzmunu: Qadınlar bayramı münasibətilə təbrik edir­lər.
Yenə
11.II.1946-jı il.

Moskva 55. Kominterno küçəsi, ev 4/7 mən.29-da ya­şayan Gülsüm xanıma Protezləşmə İnstitutunun uşaq şöbə­sinin şöbə müdiri tərəfindən.

Məzmunu: yeni il münasibəti ilə təbrik edirlər.

Yenə
19.VI.1946-jı il, Moskva.

Kalinin küçəsi 4/7, mənzil 29-da yaşayan Gülsüm xa­nı­ma Volnovax Deputatlar Sovetinin sədri Kolobov tərə­fin­dən.

Məzmunu: Yevdakina Kotyuxovanın səhhəti barədə mə­lumat verilir, Gülsüm xanıma jansağlığı arzulayır.
Yenə
8.III.1947-ji il, Moskva.

Məzmunu: Bayram münasibəti ilə təbrik edir.


Yenə
1947-ji il, Moskva.

Məzmunu: qadınlar bayramı münasibəti ilə təbrik edir.

1947-ji il ən təjili.

Moskva Komintern küçəsi, 2-ji Sovetlər evi, mənzil 29-da yaşayan Gülsüm xanıma Timiryazev uşaq evinin əmək­daşları və uşaq heyəti tərəfindən.

Məzmunu: yeni il münasibəti ilə təbrik edirlər.
7.3.1948-ji il, Moskva.

Moskva ş. Qranovski Kreml xəstəxanası. Nərimanova Gülsüm xanıma 23 №-li uşaq evi kollektivi tərəfindən.

Məzmunu: 8 Mart bayramı münasibəti ilə sizi təbrik edirik və tez sağalmağınızı arzulayırıq.
30.4.1948.

Moskva ş. Kalinin küçəsi 4, mənzil 29-da yaşayan Nəri­manovaya 23 №-li uşaq evinin kollektivi tərəfindən.


Məzmunu: may bayramı münasibəti ilə sizi təbrik edir­lər.
8.3.1949-ju il, Moskva.

Kalinin küçəsi ev 4/7, mənzil 29-da yaşayan Gülsüm xanım Nərimanovaya- Sosnovski, Bubanov, Sarikova tərə­fin­dən.

Məzmunu: Əziz Gülsüm xanım 38 №-li uşaq evinin kol­lektivi sizi Beynəlxalq qadınlar bayramı münasibəti ilə təb­rik edir.
07.XI.1949, Moskva.

Moskva Kalinin, mənzil 29-da yaşayan Nərimanovaya-Sofya Albertovna tərəfindən.

Məzmunu: Böyük bayram münasibəti ilə təbrik edir.
8.03.1949-ju il, Moskva.

Moskva ş. Kalinin küçəsi 4/7, mənzil 29-da yaşayan Gül­süm xanım Nərimanovaya - 46 №-li uşaq evinin kol­lektivi tərəfindən.

Məzmunu: 8 Mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirlər.
7.03.1949, Moskva.

Moskva ş. Kalinin küçəsi ev 4/7, mənzil 29-da yaşayan Nərimanovaya 23 №-li uşaq evinin kollektivi 8 Mart Bey­nəlxalq qadınlar bayramı münasibəti ilə təbrik edir və ona ijtimai işlərində uğurlar arzulayır.


Yenə
8.11.1950-ji il, Moskva.

46 nömrəli uşaq evinin tərbiyəçiləri tərəfindən.

Məzmunu: Gülsüm xanımı ad günü münasibəti ilə təb­rik edirlər.

Yenə
7.1.1950-ji il, Moskva.

Məzmunu: 46 nömrəli uşaq evinin əməkdaşları və uşaq heyəti Gülsüm xanımı Oktyabr inqilabının 31 illiyi müna­sibəti ilə təbrik edirlər.


Yenə
01.V.1950-ji il.

46 №-li uşaq evi tərəfindən.

Məzmunu: bayram münasibəti ilə təbrik edirlər.
Yenə
13.I. 1950. Volnovaxdan-Moskvaya.

Gülsüm xanım Nərimanovaya.

Məzmunu: 1 May münasibətilə təbrik edir. Oğluna jan sağ­lığı, Volnovaxın alman qəsbkarlarından azad edilməsin­də ona uğurlar arzulayır.
Yenə
31.12.1950-ji il.

46 nömrəli uşaq evinin müdiriyyəti, tərbiyəçi işçi heyəti tərəfindən.

Məzmunu: yeni il münasibətilə təbrik edirlər.
Yenə
23.07.1950, Moskva.

Gülsüm xanım Kreml xəstəxanasında yatdıgı zaman uşaq heyətindən.

Məzmunu: Qızıl Ordunun 30 illiyi münasibəti ilə onu təbrik edir və müvəffəqiyyətlər arzulayırlar.

Yenə
30.IV.1951,Moskva.

Məzmunu: 1 May bayramı münasibətilə təbrik edir.


Yenə
30.12.1951-ji il.

Kuznetsov tərəfindən.

Məzmunu: yeni il münasibətilə təbrik edir.
Yenə
31.18.1951-ji il.

Moskva. Kreml xəstəxanası 1-ji palata Gülsüm xanım Nərimanovaya Buxanova Bukter tərə­fin­dən.

Məzmunu: 38 nömrəli uşaq evinin əməkdaşları yeni il münasibəti ilə təbrik edirlər.
Yenə
30.IV.1951, Moskva.

Moskva, Kalinin küçəsi 4, mənzil 29-da yaşayan Nəri­manovaya Kalçilov tərəfindən.

1 May bayramı münasibəti ilə təbrik edir.
Yenə
08.03.1951, Moskva.

Moskva, Kalinin küçəsi ev 4/7, mənzil 29-da yaşayan Gül­süm xanım Nərimanovaya Kuznetsov tərəfindən.

Məzmunu: 8 Mart Beynəlxalq qadınlar bayramı müna­sibəti ilə təbrik edir.
Yenə
30.IV. 1952, Moskva.

Kuznetsovadan.

Məzmunu: 1 May bayramı münasibətilə təbrik edir.
Yenə
I.I.1952-ji il.

46 №-li uşaq evi tərəfindən.

Məzmunu: yeni il münasibətilə təbrik edirlər.
Yenə
31.12.1952-ji il, Moskva.

Kuznetsov tərəfindən.

Məzmunu: yeni il münasibəti ilə təbrik edir.
Yenə
30.IV.1952, Moskva.

46 nömrəli uşaq evi tərəfindən.

Məzmunu: Bayram münasibəti ilə təbrik edirlər.
Yenə
07.III. 1952-ji il, Moskva.

Kuznetsova tərəfindən.

Məzmunu: 8 Mart Beynəlxalq qadınlar bayramı müna­sibəti ilə təbrik edir.


Yenə
01.V.1953-jü il.

Moskva. Qranov Kreml xəstəxanası, daxili xəs­təliklər şöbəsi Gülsüm xanım Nərimanovaya Çasovnikov tərəfin­dən.

Məzmunu: 1 May bayramı münasibəti ilə təbrik edir.
Yenə
01.V. 1953-jü il.

Moskva. Qranov Kreml xəstəxanası, daxili xəstəliklər şöbəsi Gülsüm xanım Nərimanovaya Qolubinskaya tərəfin­dən.

Məzmunu: bayram münasibətilə təbrik edir.
Yenə
30.IV.1953.

Moskva Qranov Kreml xəstəxanası. Nərimanovaya Pla­­xov tərəfindən.

Məzmunu: 1 May bayramı münasibətilə təbrik edir.
Yenə
01.V.1953-jü il. Bakıdan-Moskvaya.

Əliyevdən-Nərimanovaya. 1 May bayramı münasibətilə təbrik teleqramı.


Yenə
08.III.1953-jü il.

Merzlikin ailəsi tərəfindən.

Məzmunu: Əziz Gülsüm xanım sizi 8 Mart bayramı mü­nasibəti ilə təbrik edirik.

Yenə
I.5.1953.

Moskva. Cdanov 12, mənzil 19-da yaşayan Gülsüm xa­nım Nərimanovaya Çasovnikov tərəfindən.

Məzmunu: bayram münasibətilə təbrik edirlər (Hansı bay­ram oldugu qeyd olunmayıb) Merzlinkinin yetim uşaq­larına göstərdiyi qayğıya görə təşəkkür edilir.
Yenə
Uşaq evinin əməkdaşları və tərbiyəçiləri tərəfindən, tarix qeyd olunmayıb.

Məzmunu: 1 May bayramı münasibəti ilə təbrik.


Yenə
Tarixi qeyd odunmayıb.

Moskva şəhər Qranovski Kreml poliklinikası Gülsüm xanım Nərimanovaya uşaq evi kollektivi tərəfindən.

Məzmunu: Beynəlxalq qadınlar bayramı münasi­bəti ilə təbrik edirlər.
Moskva. Kalinin küçəsi 4/7. Nərimanovaya Əliyev tərə­findən.

Məzmunu: təltif olunma münasibəti ilə təbrik edilir. Tarix qeyd olunmayıb.


Moskva Qranovski 2, I palata-Nərimanovaya Salikov tərəfindən, tarix qeyd olunmayıb.

Məzmunu: Yeni il münasibəti ilə təbrik edir.


Moskva. Kalinin küçəsi. Yuxarı Sovetlər Rəyasət Heyəti, mənzil 29. Gülsüm xanım Nərimanovaya Çasov­nikov tərəfindən.

Məzmunu: bayram münasibəti ilə təbrik edir.


Moskva. Mərkəzi Qranovski-6, I palata, Nəri­manovaya. Kreml xəstəxanası 46 nömrəli uşaq evinin kollektivi tərə­findən.

Məzmunu: Yeni il bayramı münasibəti ilə təbrik edirlər.Gülsüm xanımın vəfatı münasibətilə başsağlıqları və digər rəsmi sənədlər
Başsağlıqları rus dilindədir


  1. Fərəjdən Əliyevə.

20.10.1953-jü il, Moskva.


  1. Vahiddən Əliyevə.

21.10.1953-jü il, Moskva.


  1. Mustafayevdən Aslana.

21.10.1953,Moskva.


  1. Ədilə, Jəmilə, Nailə Nərimanovlardan Aslana.

21.10.1953, Moskva.


  1. Ruxsardan Aslana,Moskva.

21.10.1953, Moskva.

Ruxsat xalası Gülsüm xanımın vəfatına görə Aslana baş­sağ­lığı verir.
  1. Zahiddən Aslana.

21.10.1953, Moskva.

Zahid Gülsüm xanımın bajısı oğludur.
  1. Ruxsardan Aslana.

21.10.1953.


  1. Katyadan Əliyevə.

27.10.1953,Tiflis.


  1. Aslandan Əliyevaya.

24.10.1953.


  1. Səriyədən Nərimanova.

21.10.1953.

Gülsüm xanımın vəfatından

kədərləndiyini bildirir.
Aslan bajısından xahiş edir ki, onun və Gülsüm xanımın doğum şəhadətnaməsini təjili göndərsin.
Yenə
Rus dilində makina çapı.

Yazıldığı tarix:

Teleqramlar Volnovax şəhərindən Gülsüm xanıma gön­dərilmişdir. 1 May bayramı münasibətilə Vol­no­vax Şəhər İjraiyyə komitəsi tərəfindən Nəjəfin abidəsi üzərində gül dəstələri qoyulduğunu qeyd edirlər.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 2 ədəd, s.v. 179.


Medallar
Rus dilində.

Gülsüm xanım Böyük Vətən mıharibəsində «Pobe­da pod Qermanii» və «Otliçniki sanitarnoy oboronı SSCR» medalları ilə təltif edilmişdir.

Həjmi: 2 ədəd, s.v. 113.
Təvəllüdü haqqında çıxarış
Azərbayjan dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir. Bakı.

Qalın sarımtıl saya kağıza mixəyi mürəkkəblə, ərəb əlif­bası ilə yazılmış, marka və möhür ilə təsdiq edilmişdir.

Məzmunu: Gülsüm xanımın təvəllüdü barəsində Ha­jı Qasım məsjidinin mollası Ağaəlinin imzası ilə Gülsüm x. 1900-jü ilin 10 yanvarında Şamaxı rəiyyəti Mir Kazım Mir Səftər oğlunun ailəsində ana­dan olmuşdur. Anası Tövhə xanım Çələbi bə­yin qızıdır. Burada qeyd olunur ki, atası 32, anası isə 23 yaşında olanda Gülsüm xanım anadan olmuşdur.

Ölçüsü: müxtəlif; həjmi: 4 parça, s.v. 127.
Xasiyyətnamə
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Gülsüm xanım tərəfindən Kreml kitab­xana­sının işçisi Yelena Semyonovaya veril­miş­dir. Yelena Semyo­novanın öz işində çox səli­qəli, vijdanlı və savadlı olması haqqında Gülsüm xanımın fikirləri ifadə olunur.

Ölçüsü: 20,5x29,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 169.
Təliqələr
Rus dilində.

Yazıldığı tarix: 1 fevral 1930-ju il, Bakı.

Ağ blanka makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Azərbayjan Dövlət Muzeyinin Ədəbiy­yat və İnjəsənət şöbəsindən Gülsüm xanıma gön­dərilərək bildirilir ki, N.Nərimanovun ölümünün 5 illiyini keçirmək üçün Mu­zey sərgi təşkil et­mə­lidir. Ona görə N.Nərimanova aid olan əsər, sə­nəd, foto, əşya və s. göndərməsini xahiş edirlər.

Tə­liqə ilə birlikdə muzeyin istədiyi materialları gön­dər­diyi üçün Gülsüm xanıma olan təşəkkür te­leqramı da sax­la­nılır.

Ölçüsü: 22x16 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 176.Yenə
Rus dilində.

5 mart 1930-ju il, Moskva.

Bir vərəq blank makinada çap edilmişdir.

Təliqənin üzərində qırmızı karandaşla 7 günlük mə­zu­niyyətə ijazə verilməsi haqqında qeyd vardır.

Məzmunu: SSRİ hökuməti yanında Zaqafqaziya Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının daimi nü­mayəndə­liyin­dən Pokrovski adına fəhlə fakultəsinə göndərilərək Azər­bayjanda Sovet hakimiyyətinin ildönümündə iştirak etmək üçün tələbə Gülsüm xa­nıma məzuniyyət verilməsi xahiş edilmişdir..

Ölçüsü: 21,5x16 sm; həjmi6 1 vərəq, s.v. 171.


Yenə
Rus dilində.

5 dekabr 1932-ji il.

Ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: SSRİ Xalq Təminat Komissarlığına gön­dəri­lərək bildirilir ki, Gülsüm xanım xəstə ol­du­ğu üçün ona güj­lü yemək lazımdır. Gülsüm xa­nıma bu barədə kömək etmələri xahiş olunur.

Ölçüsü: 20x14 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 171.
Yenə
Rus dilində. (№ 50)

5 fevral 1949-ju il, Moskva.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makina çapı ilə yazıl­mış­dır.

Məzmunu: Sovet Qadınlarının Faşizm əleyhinə Mü­ba­rizə Komitəsi tərəfindən hansı kitabxanaya isə gön­dəri­lərək Qızıl əsgər və 8 Mart bayramı münasibətilə məqalə yazajağı üçün Gülsüm xa­nı­mın lazımi materiallarla təmin etmələri xahiş olu­nur.

Ölçüsü: 20,5x14 sm; həjmi6 1 vərəq, s.v. 171.
Yenə
Rus dilində.

24 dekabr 1946-jı il, Moskva.

Bir vərəq ağ blanka makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Moskva Vilayət Xalq Deputatları So­ve­ti İjraiyyə Komitəsi və Qırmızı Xaç Jəmiyyəti Gülsüm xanımı uşaq evinin yığınjağına dəvət edi­rlər.

Ölçüsü: 21x14 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 170.
Yenə
Rus dilində.

31 dekabr 1948-ji il, Moskva.

Bir vərəq ağ blank bənövşəyi mürəkkəblə yazıl­mış­dır.

Məzmunu: Şəhər Qırmızı Xaç Komitəsi və hamilik komissiyasından göndərilərək Gülsüm xanımı təzə il müna­sibətilə təbrik edirlər.

Təbrik təliqə vərəqəsində yazılmışdır.

Ölçüsü: 19x14,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 173.


Yenə
Rus dilində.

1949-ju il.

Bir vərəq ağ blanka çap edilmişdir.

Məzmunu: Gülsüm xanımı uşaq evinin hamilik Sove­tinin sədr və üzvləri arasında işdə təjrübə mü­badiləsi üçün təşkil olunmuş yığınjağa dəvət edir­lər.

Ölçüsü: 23x17,5 sm, həjmi: 1 vərəq, s.v. 170.

Yenə
Rus dilində.

1 may 1952-ji il, Volnovax.

Ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Volnovax Rayon Sovetindən göndə­ri­lə­rək, Gülsüm xanıma Nəjəfin qəbrinin düzəl­dil­di­yini bildirirlər.

Ölçüsü: 21x15,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 172.
Yenə
Rus dilində.

20 noyabr 1952-ji il, Moskva.

Ağ blanka makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: 1953-jü ilin yayında bağ evləri bölünər­kən Gülsüm xanımın da nəzərə alınajağı bildirilir.

Ölçüsü: 20,5x29,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 175.
Yenə

Volnovax Rayon Sovetindən
Rus dilində makina çapı.

1952-ji il,Volnovax.

Məzmunu: Volnovax rayon Soveti Gülsüm xanım­dan uşaq evi üçün avtomaşın və uşaq kitabxanası təşkilində onlara kömək etməsini xahiş edir.

Ölçüsü: 16x20, həjmi: 1 vərəq, s.v. 172.


Yenə
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Moskva.

Bir vərəq ağ kağıza makinada çap edilmişdir.Məzmunu: Qırmızı Xaç Jəmiyyətinin Moskva şə­hər ko­mitəsindən Gülsüm xanımı öz yığınjaq­la­rı­na dəvət edirlər.

Ölçüsü: 20,5x16 sm; həjmi6 1 vərəq, s.v. 170.


Yenə
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Ağ dama-dama kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Volnovax Rayon Sovetindən, uşaq evi­nə uşaq kitabxanası və avtomaşın verilməsi üçün təd­bir gör­məsi xahiş edilir.

Ölçüsü: 16,5x20,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 172.

GÜLSÜM XANIMIN QEYDLƏRİ VƏ MƏRUZƏSİ

Qeydlər
Avtoqraf.

Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq sarımtıl saya kağıza bənövşəyi mürək­kəb­lə yazılmışdır.

Məzmunu: Partiya və dövlətin yetim uşaqlara yaxşı qayğı göstərməsindən bəhs edilir.

Başlanır: Vı menə izvinite…

Bitir: … qde bı okazali takuö zabotu detəm.

Ölçüsü: 14x19 sm; həjmi; 1 vərəq, s.v. 115.


Məruzə
Rus dilində.

Nə vaxt və harada yazıldığı qeyd edilməmişdir.

Ağ, saya kağızlara makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Gülsüm xanım radio ilə İngiltərə qa­dınlarına mürajiət edir və Sovet qadınlarının Və­tən müharibəsi döv­ründə göstərdikləri igidlik­lər­dən, ağır işlərdə işləyərək vətə­nə xidmətlərindən açıq­lamalar verir.

Başlanır: Ə xoçu vam rasskazat o svoey jizni…

Bitir: …ni odna iz jenşin svobodolöbimıx stran ne mo­jet stoətğ v strone ot borğbı dvijeeniə pro­tiv qitle­rov­skix palaçey.

Ölçüsü: müxtəlifdir; həjmi: 12 vərəq, s.v. 117.

GÜLSÜM XANIM NƏRİMANOVANIN MÜXTƏLİF ŞƏXSLƏRƏ YAZDIĞI MƏKTUBLARI
Kirilova (həkim)

Avtoqraf.

Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

2 vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mış­dır.

Məzmunu: Xəstə olduğu üçün hamiliyə götürdüyü Soçi uşaqları üçün heç bir kömək edə bilmədiyini xə­bər verir və sağalandan sonra bu işi mütləq görə­jə­yini bildirir.

Başlanır: Mnoqouvajaemıy doktor!...

Bitir: … s privetom.

Ölçüsü: 14x20,5 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 131.
Sazonova
Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Nəjəf haqqında geniş məlumat yazma­sını və onun orada qalan məktub, qeyd və s. şeyləri varsa geri gön­dərməsini xahiş edir.

Başlanır: Boeü Nikolay Sozonov…

Bitir: …Qölğsum Narimanova.

Ölçüsü: 20,5x29,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 130.

N.Nərimanovun şəxsi arxivində Gülsüm xa­nım Nəri­ma­nova tərəfindən tərtib olunmuş 45 və­rəqdən ibarət dəftərdə saxlanılır (sax. vah. 118).

Dəftərdə vəsiqələr, şəhadətnamələr, şəkillər, Nəjəf Nəri­manova məktublar, məqalələr və s. Top­­lanmışdır. Bütün bu sənədlər Gülsüm Nəri­ma­nova tərəfindən dəftər şəklində tərtib olundu­ğu­n­dan bir saxlama vahidi altında mühafizə olunur.

1. Birinji səhifədə 17 mart 1921-ji ildə Xalq Maarif Komissarlığı tərəfindən müsəlman qadın­ları üçün «Birinji Frebel kursları»nı bitirmək haq­qında Gülsüm xanıma veril­miş şəhadətnamədir. A.Bünyadzadə tərəfindən imzalan­mış­dır.

2. İkinji səhifəyə 50198 nömrəli qəbz və gön­dəriş vəsi­qəsi yapışdırılmışdır. Qəbzdə göstərilir ki, tələbə Gülsüm Nə­rimanova 19 avqust 1931-ji ildə «Ovyevod trest» sovxo­zunda tikiləjək uşaq mey­dan­çasının xeyrinə 100 manat pul keçirmişdir.

Göndəriş vərəqəsi Gülsüm xanımın 1930-ju il iyunun 14-də M.H.Pokrovski adına fəhlə fakül­təsini bitirərək və T.S.X.A-ya göndərilməsi haq­qın­da verilmişdir.

3. 19 dekabr 1919-ju ildə S.V.Lenexin adına şəhər do­ğum evindən verilmiş vəsiqə (№5655) Gülsüm xa­nımın 2 dekabr 1919-ju ildə buraya gətirilməsi və həmin ilin 8 dekabrında oğlu ilə buranı tərk etməsi haqqındadır. Vəsi­qəni Çermişev möhürlə imzalamışdır.

4. 23 oktyabr 1945-ji il Gülsüm xanımın Moskva vila­yəti Puşkin şəhərindəki Timiryazev adına uşaq evinə himayə Sovetinin sədri olması haq­qında vəsiqə.

5. Moskva Şəhər Qırmızı Xaç komitəsi tərəfindən 5 av­qust 1947-ji ildə verilmiş vəsiqə-Gül­süm xanımın şef komis­si­yasının üzvü olması haq­qında. İmza Curavlevanındır.

6. 24 yanvar 1931-ji ildə verilmiş arayış Gülsüm xa­nı­mın K.A.Timiryazev adına Moskva Bitkiçilik İnstitutundan Zootexnologiya İnstitu­tu­na keçməsi haqqındadır.

7. Gülsüm xanımın Karakul istehsalı fakül­təsini bitir­məsi haqqında arayış (28 dekabr 1933).

8. Kollektivləşmə qadını əsarətdən xilas edir.

Bu məqalədə Gülsüm xanım qadın əməyinin istis­marın­dan bəhs edir. Evdə və işdə bütün ağır­lıq qadının çiyinləri üstünə düşür. Təsərrüfatda hər jür kiçik işi də qadın gör­məlidir. Kollektivləşmə qa­dına bu vəziyyətdən çıxmağa kömək edəjəkdir. Müxtəlif mətbəxlər, paltar yuyan, çörək bişirən və s. idarələr olmalıdır ki, qadın kollektivdə kişilərlə bə­rabər işləyə bilsin.

9. Qərbi Sibirdən Yudinski «Ovyevod» sov­xo­zundan oğluna məktub (1931-ji il).

Burada Gülsüm xanım oğlu Nəjəfə Sibirdəki işindən, fəh­lələrin ağır iş şəraitindən, işləri pozmaq istəyən qol­çamaq elementlərindən danışır.

Məktuba «Zərbəçi yığım» adlı məqalə də əlavə olun­muşdur.

Bu məqalədə ot və silosun beşilliyi 3 ildə ye­rinə yetirmək üçün həllediji rol oynamasından da­nışılır. Ot yığımı kom­paniyasının müvəffəqiyyətlə keçirilməsi işçi qüvvəsinin düzgün yerləşdiril­məsin­dən asılıdır. Sovxozun qarşısında duran vajib mə­sə­lələri həll etmək üçün yem ehtiyajlarının hazır­lanmasına xüsusi diqqət vermək lazımdır.

10. 12-13-jü səhifələrdə 1926-jı ildə yazılmış tərjümeyi-halı vardır.

11. Gülsüm Nərimanovanın oğlu Nəjəfə 10 may 1942-ji il tarixində yazdığı məktub.

Bu məktubda Gülsüm xanım oğluna Soçi şə­hərindəki sanatoriyada keçirdiyi günlərdən, müali­jəsindən danışır. O, Nəjəfə bildirir ki, evlənmək jid­di işdir, sən hələ uşaqsan sənə oxumaq lazımdır, və sairə bu kimi məsləhətlər verir.

12. Dəftərdəki üç səhifəyə şəkillər yapış­dırı­l­mışdır. Şəkil­lərin altında heç nə yazılmamışdır. Bu­na görə də şəkil­lərin kimə məxsus olduğunu qeyd edə bilmədik.

13. 1931-ji ildə yazılmış bu məqalədə Gül­süm xanım tələbə təşkilatı haqqında öz fikirlərini ifadə edir. O, yazır ki, əvvəllər bu komitə inkişaf edirdi. İndi isə bu inkişafdan heç bir əlamət yox­dur.

Tələbələr dərk etmişdirlər ki, bu təşkilat an­jaq tələbə­lərin yemək məsələləri ilə məşğul olma­ma­lıdır. Həmçinin kütlələrin mədəni-ijtimai həya­tına da yaxından müdaxilə etməlidir.

14. 1931-ji ildə sovxozun divar qəzeti üçün yazılmış məqalə. Məqalə Oktyabr Sosialist inqila­bının 14-jü ildö­nümünə həsr olunmuşdur. Məqalə­də göstərilir ki, fəhlə sinfi və kolxozçu kəndlilər öl­kənin bütün xalq təsərrüfatının yenidən qurulma­sını müvəffəqiyyətlə həyata keçirirlər. Ölkə iqtisadi jəhətdən xeyli güjlənmişdir.

15. Jütləşmə kompaniyası.

Bu məqalədə mal-qaranın jütləşmə kompa­ni­yasının həllediji əhəmiyyətindən danışılır. 3 jür jüt­ləşmə metodu var. Sərbəst, əl ilə, süni…

16.Vəsiqə.

14 iyun 1930-ju il, Moskva.

Gülsüm Nərimanovaya verilmişdir ki, o sağlamlığına görə Kənd Təsərrüfatı Akademi­ya­sı­na daxil ola bilər. İmza Mirzlikovundur.

17. Şəhadətnamə.

11 aprel 1930-ju il Moskva M.N.Pok­rov­sksi adına fəhlə fakültəsi tərəfindən verilmiş bu şə­hadətnamədə göstərilir ki, Gülsüm Nərimanova hə­min fakültənin sosial-iqtisadi təma­yüllü tam kur­sunu bitirmişdir.
Yenə
25 aprel 1924-jü il, Moskva
18. Pakrovski adına Fəhlə fakültəsindən. G.Nə­rimano­vaya 3 aylıq makinaçılıq kursunu bi­tirdiyi üçün verilmişdir. s.v. 118

Mündərijat

N.Nərimanov arxivinin təsviri haqqında 3


I hissə

N.Nərimanovun əsərləri 11


N.Nərimanovun tərjüməçilik fəaliyyəti 16 N.Nərimanovun xatirələri 17

N.Nərimanovun qeydləri 18

N.Nərimanovun məqalələri 19

N.Nərimanovun məruzələri 23

N.Nərimanovun müxtəlif şəxslərə məktubları 25

Müxtəlif şəxslərin Nərimanova məktubları 28

Teleqramalar 29

Dəvətnamələr 31

N.Nərimanovun şəxsiyyətinə aid sənədlər 32

N.Nərimanovla əlaqədar yazışmalar 38

Təliqələr 39

1908-1913-jü illər. Janişin dəftərxanası,

Xüsusu şöbə 40

N.Nərimanovun çap olunmuş əsərləri 51

Başqalarının əsərləri 57

Müxtəlif məktublar, dəvətnamələr, ərizələr, təliqələr və protokoldan çıxarış 60

Fotolar 64

Curnal və qəzetlər 78


II hissə

Gülsüm xanımın tərjümeyi-halı və xatirələri 80


Gülsüm xanımın oglu Nəjəf haqqındakı xatirələri 84
Müxtəlif idarə və şəxslərin Gülsüm xanıma

məktubları 86

Gülsüm xanım Nərimanovanın şəxsiyyətinə

aid sənədlər 103

Gülsüm xanımın vəfatı münasibətilə başsağlıqları

və digər rəsmi sənədlər 117

Gülsüm xanımın qeydləri və məruzəsi 124

Gülsüm xanım Nərimanovanın müxtəlif şəxslərəyazdığı məktubları 125


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə