Mehri MƏMMƏdova nəRİman nəRİmanov arxiVİNİn təSVİRİ Bakı – 2012 azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi
Yüklə 1.1 Mb.
səhifə4/5
tarix23.02.2016
ölçüsü1.1 Mb.
1   2   3   4   5

Yenə
Gülsüm xanımın uşaqlıq dövrü, tək.

Ölçüsü: 15x24, həjmi: 1 ədəd, s.v.79.


Yenə
Gülsum xanım çərkəz paltarında.

Ölçüsü: 4x6 sm, həjmi: 1 ədəd, s.v. 79.


Yenə
Gülsüm xanım tək, mixəyi fonda.

Ölçüsü: 11x16 sm; həjmi: 1 ədəd, s.v. 80.Yenə

(Gülsüm xanım ailəsi ilə birlikdə)
Bu fotolar Borcomidə, Kislovodskda və Bakı ətra­fında istirahət edərkən çəkilmişdir.

1) Gülsüm xanım tək; 2) oğlu Nəjəf ilə; 3) anası və oğlu ilə; 4) qrup içərisində N.Nərimanov ilə birlik­də çəkilmişdir. Fotoların arxasında Gülsüm xanım istirahət etdiyi müd­dətdə öz təəssüratını qeyd et­miş­dir.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 8 ədəd, s.v. 80.
Yenə
Gülsüm xanım oğlu Nəjəf ilə.

Ölçüsü: 7,5x15 sm; həjmi: 1 ədəd, s.v. 81.


Yenə
Gülsüm xanım oğlu Nəjəf ilə. Qış paltarında, ayaq üstə.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 2 ədəd, s.v. 82.


Yenə
Gülsüm xanım oğlu Nəjəflə ayaq üstə çəkilmişdir.

Ölçüsü: 10,5x16,5 sm; həjmi: 1 ədəd, s.v. 81.CURNAL VƏ QƏZETLƏR
Vestnik Evropı (curnal)
Rus dilində, 1908.

Həjmi: 1 ədəd, s.v. 269.İstorii-politiki-literaturı (curnal)
Rus dilində, Peterburq, 1908.

Həjmi: 1 ədəd, s.v. 270.


Molla Nəsrəddin
Azərbayjan dilində, Bakı, 1910.

Həjmi: 1 ədəd, s.v. 272.


Müxtəlif qəzetlər

Veçernəə Moskva, Kaspiy, Kommunist, Bakinskiy raboçiy
Rus və Azərbayjan dillərində. 1914, 1922, 1947 1951.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 4 ədəd, s.v. 276.


Füqərayi- Füyuzat
1 sentyabr 1920. Bakı, çap.

Ölçüsü: 24x33 sm; həjmi: 16 vərəq, s.v. 274.


Krasnaə Niva (curnal)
8 fevral 1925-ji il. Moskva.

N.Nərimanovun 30 illik fəaliyyətinə həsr edil­miş­dir.

Ölçüsü: 22,5x30,5 sm; həjmi: 25 vərəq, s.v. 271.

Qəzet kəsikləri
Rus dilində. 22 mart 1925-ji il.

N.Nərimanovun ölümü münasibətilə qəzetlərdən kəsilib götürülmüşdür. («İzvestiə» və b.)

Ölçüsü: müxtəlifdir, həjmi: 4 ədəd, s.v. 277.
Moskovskiy proletariy
1 aprel 1925-ji il, Moskva.

Nəriman Nərimanova həsr edilmişdir. Nərimanov ta­but­da çəkilmişdir.

Ölçüsü: 22x531 sm; həjmi: 12 vərəq, s.v. 273.
Moskovskiy komsomoleü (qəzet)
Şənbə, 3 mart 1951. Moskva.

Ölçüsü: 42x60 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 275.


Azərbayjan ijtimai Şura jumhuriyyətinin Xalq Ko­missarları şurasının dekreti
Azərbayjan dilində,1921-ji il, Bakı.

İmzalarda N.Nərimanovun da adı vardır.

Həjmi: 1 vərəq, s.v. 282.
Gənjə mahalının fərarilərilə mübarizə edən komi­tə­nin elanı
Azərbayjan və rus dillərində.

1921-ji il, Gənjə.

Həjmi: 2 vərəq, s.v. 283.


II hissə
GÜLSÜM XANIMIN TƏRJÜMEYİ-HALI

VƏ XATİRƏLƏRİ

Tərjümeyi-hal
Avtoqraf.

Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

3 vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Başlanır: Rodilasğ v 1900 qodu v q.Baku…

Bitir: …qde naqrajdeno znaçkom «otliçnik

sanitarnoy oboronı SSSR».

Məzmunu: Gülsüm xanımın anadan olduğu ildən 1945-ji ilə qədərki tərjümeyi-halı.

Ölçüsü: 20,5x29,5 sm; həjmi: 1 vərəq, (3 surət).
Məktub və ərizələrin surətləri
Rus dilində.

Avtoqraf, 1941-43-jü illər.

Tək jizgili vərəqləri olan bir ümumi dəftərə qara və bə­növşəyi mürəkkəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanım oğlu Nəjəfə, müxtəlif şəxslərə yazdığı məktub və ərizələrin və eyni za­man­da oğlu Nəjəfin ona yazdığı məktubların su­rət­lərini öz xəttilə köçürmüşdür.

Oğlu Nəjəfi vətən uğrunda janla-başla vuruşmağa çağı­rır və onunla əlaqədar məsələlərdən bəhs edir.

Ölçüsü: 18x22 sm; həjmi: 1 ümumi dəftər, 45 və­rəq, s.v. 123.


Müxtəlif sənədlər
Rus dilində əlyazma və makina çapı.

Yazıldığı tarixlər: 1919, 1921, 1924, 1930, 1931, 1941, 1945, 1947.

Müxtəlif növ kağızlara yazılmışdır.

Gülsüm xanıma aid arayış, şəhadətnamə, vəsiqə və eyni zamanda Gülsüm xanım tərəfindən yazılmış məktubun su­rəti (oğlu Nəjəfə), məqalələr, Gülsüm xanımın tərjümeyi-halı və s.-dən ibarətdir.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 19 vərəq, s.v. 118.
Arayışlar
Rus dilində.Yazıldığı tarixlər:

1922, 1931, 1932, 1939, 1949 illər.

Ağ kağızlara bənövşəyi mürəkkəblə və makina ça­pı ilə yazılmışdır.

Müxtəlif təşkilatlar tərəfindən Gülsüm xanıma təcrübəyə getdiyi və ailələrə yaxından kömək etdiyi müalijə və s. üçün verilmişdir.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 10 ədəd, s.v. 114.
Ərizələr
Rus dilində.

Yazıldığı tarixlər qeyd edilməmişdir (yalnız əri­zə­nin bi­rində 1950-ji il qeyd olunmuşdur).

Ağ, tək jizgilii və saya kağızlara əl və makina çapı ilə ya­zılmışdır.

Ərizələr müxtəlif dövlət nümayəndələrinə Nə­ri­ma­nova Gül­süm xanım tərəfindən göndə­ril­miş­dir.

Məzmunu: Gülsüm xanım xəstə olduğu üçün Kreml ye­mək­xanasından ona yemək verilməsinə sərənjam vermələ­rini, oğlu Nəjəf üçün kiçik abidə qoyulmasını xahiş edir.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 7 vərəq, s.v. 166.


Xasiyyətnamə
Rus dilində.

1944-1946-jı illər.

Ağ, saya vərəqlərə makina çapı ilə yazılmışdır.

Xasiyyətnamələr müxtəlif təşkilatlardan Gülsüm xanı­ma verilmiş və onun öz işində həmişə aktiv, səliqəli və tər­biyəli olduğu göstərilmişdir.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 15 ədəd, s.v. 122.

GÜLSÜM XANIMIN OĞLU NƏJƏF HAQQINDA XATİRƏLƏRİ
Avtoqraf.

Rus dilində.

1943-jü il.

İki vərəq ağ, saya kağıza qara mürəkkəblə yazıl­mış­dır.

Məzmunu: Nəjəfin məktəbdə oxuduğu dövrdə yol­­daş­larına münasibətindən və s. bəhs edir.

Başlanır: Seqodnə 30-qo oktyabrya pal pervıy

sneq…

Bitir: …Sudba tak nespravedlivo nakazıvaetmenə.

Ölçüsü: 17,5 x20,5 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 124.


Yenə
Avtoqraf.

Rus dilində.

Harada və nə vaxt yazıldığı qeyd edil­məmişdir.

Ağ, jizgili vərəqlərə bənövşəyi mürəkkəblə yazıl­mış­­­dır.

Başlanır: Den bıl pasmurnıy…

Bitir: … Sam budeş kuşat moya çernaya maka­,

ponətno?

Məzmunu: Gülsüm xanımın oğlu Nəjəfin uşaqkən etdi­yi hərəkətləri və s. haqqında xati­rə­lə­ri.

Ölçüsü: 20x28 sm; həjmi: 4 vərəq, s.v. 124.
Yenə
Avtoqraf.

Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq sarı, saya kağıza qara karandaşla yazıl­mışdır.

Məzmunu: Nəjəfin doğulduğu dövrü təsvir edir.

Başlanır: Gta moə briqada…

Bitir: … Tak rodilsə moy sın- Nadjaf təje­-

lıe qodı rodinı…

Ölçüsü: 13,5x19,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 124.
Yenə
Avtoqraf.

Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

İki vərəq ağ, saya kağıza qara mürəkkəblə yazıl­mış­dır.

Məzmunu: Gülsüm xanım oğlu Nəjəfin kiçik yaş­larında atası haqqındakı suallarına verdiyi javab­ları qələmə almış­dır.

Başlanır: Xoçu bıtğ takim, kak moy papa…

Bitir: … idi spatğ mamoçka.

Ölçüsü: 17,5x20,5 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 124.MÜXTƏLİF İDARƏ VƏ ŞƏXSLƏRİN GÜLSÜM XANIMA MƏKTUBLARI
Azərbayjan Xalq Komissarları şurasının Xüsusi Müdafiə hissəsinin müdiriyyətindən
Rus dilində.

2 avqust 1921-ji il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Bütün komandaya sovqat göndərdiyi üçün Gül­süm xanıma öz təşəkkürlərini bildirirlər.

Başlanır: Tovarih Narimanovoy…

Bitir: …Naçalğnik Osobaqo otrəda oxranı Az

Sov Narkoma.

Ölçüsü: 21x13 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 132.


Freyberqdən
Rus dilində.

Yazıldığı tarix: 28 may 1932-ji il, Bakı.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə yazıl­mış­dır.

Gülsüm xanımdan aldığı sovqat üçün öz təşək­kürünü bildirir və institut həyatından bəhs edir.

Başlanır: Prejde vseqo ot duşi bloqodarö tebə…

Bitir: …budu oçenğ blaqodarno.

Ölçüsü: 11x34,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 162.
Nərimanov Nəjəfdən
Rus dilində.

12 oktyabr 1940-jı il. II-III-IV məktubların tarixi yox­dur.

Bənövşəyi mürəkkəblə, poçta kartoçkasına qara ka­­ran­daşla yazılmışdır.

Məzmunu: Ailəvi məsələlərdən bəhs edir.

Başlanır: Mama privet…

Bitir: …xoroşiy qorod, luçşe Kieva. Oçenğ

mnoqo burjuev spekuləntov.

Ölçüsü: 14x9 sm; həjmi: 4 ədəd, s.v. 149.


O.Kuybışeva
Rus dilində.

21 yanvar 1942-ji il.

Bir vərəq ağ, təkjizgili kağıza bənövşəyi mürək­kəblə ya­zıl­mışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanımın verdiyi məktubu lazımi ye­rinə göndərdiyini xəbər verir.

Başlanır: Uvajaemaə t. Narimanova…

Bitir: ...Privet.

Ölçüsü: 16,5x21 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 146.
Yenə
Rus dilində.

12 fevral 1942-ji il, Kuybışeva.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mışdır.

Məzmunu: Nəjəf haqqında Gülsüm xanıma məlu­mat verir.

Başlanır: Uvajaemaə t. Narimanova…

Bitir: … Şlö privet…

Ölçüsü: 15x18,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 146.

Sazanov M.
Rus dilində.

6 sentyabr 1943-jü il.

Bir vərəq poçt kartoçkasına göy mürəkkəblə ya­zıl­mış­dır.

Məzmunu: Nəjəflə bir hissədə olan Sazanov onun sala­matlığından xəbər verir.

Başlanır: Zdravstuyte mnoqouvajameaə t.Narima­

no­va.


Bitir: …S frontovım privetom.

Ölçüsü: 15x10 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 154.


Somova
Rus dilində.

11 yanvar 1942-ji il, Saratov.

İki vərəq ağ, təkjizgili dəftər kağızına bənövşəyi mü­rək­kəblə yazılmışdır

Məzmunu: Nəjəf haqqında məlumat verir.

Başlanır: Doroqaə Qölğsum xanum…

Bitir: …pişite mne pisğmo moemu adresu…

Ölçüsü: 16,5x20 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 155.
Sazanov Nikolay Mixayloviç
Rus dilində.

13 sentyabr 1943-jü il.

Ağ, tək jizgili dəftər kağızına göy mürəkkəblə ya­zıl­mış­dır.

Məzmunu: Məktub Nəjəfin jəbhə yoldaşı tərəfin­dən yazılmışdır. Onun nejə həlak olması haqqında gördüklərini qeyd etmişdir.


Başlanır: Zdravstvuyte mnoqouvajaemaə tov. Na­

ri­ma­nova soobşaö vam o smerte vaşeqo

sına Nad­jafa…

Bitir: … Privet iz fronta.

Qeyd: Sazanovdan birinji məktub 6.09.43-jü ildə ya­­zı­lıb­dır. Ondan bir həftə sonra ikinji mək­tubun­da yazmışdır ki, o məktubun məzmununu açmaq-Nəjəfin hansı bəd qüv­vələr tərəfindən həlak olma­sını müəyyənləşdirmək çətindir.

I məktub açıq poçta kağazında göy rəngli mürək­kəb­lə yazılmışdır.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 3 vərəq, s.v. 154.
5012 №-li hospitalın kollektivi tərəfindən
Rus dilində makina çapı.

Yazıldığı tarix: 4 oktyabr 1943-jü il.

Məzmunu: Gülsüm xanıma Nəjəfin ölümü münasibətilə başsağlığı verirlər.

Başlanır: Tov. N.Narimanovoy…

Bitir: …otomestitğ za smertğ Vaşeqo sına novımi boevımi delami.

Ölçüsü: 20,5x29 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 142.


Qaəzova M.
Rus dilində.

26 oktyabr 1943-jü il.

Ağ, tək jizgili dəftər kağızına bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mışdır.

Məzmunu: Nəjəfin ölümünə kədərləndiyini bildi­rir.

Başlanır: Ə ne znaö Vas…

Bitir: … Pişite mne po adresu…

Ölçüsü: 17x9,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 140.
Şerbakov O.
Rus dilində.

28 oktyabr 1943-jü il, Moskva.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə yazıl­mışdır.

Məzmunu: Nərimanovun oğlu Nəjəf haqqında tə­əs­sü­ra­tını bildirir və öz vəziyyətindən danışır.

Başlanır: Uvajaemaə Qölğsum!...

Bitir: … matğ boyüa za rodinu.

Ölçüsü: 20x28,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 163.
Asə
Rus dilində.

7 noyabr 1943-jü il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza göy mürəkkəblə yazıl­mış­dır.

Məzmunu: Məktubda ailəvi məsələlərdən bəhs edilir.

Başlanır: Doroqaə moə Qölğsum!...

Bitir: …Vaşa Asə.

Ölçüsü: 14,5x20 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 135.
Nəjəfin jəbhə yoldaşından
Rus dilində.

19 noyabr 1943-jü il.

3 vərəq ağ, saya kağıza göy mürəkkəblə yazıl­mış­dır.

Məzmunu: Nəjəf haqqında bildiklərini xəbər verir.

Başlanır: Dobrıy denğ. Pisğmo iz fronta.

Bitir: …Ə v Moskvu no ne udalosğ.

Ölçüsü: 14,5x10 sm həjmi: 3 vərəq, s.v. 150.


Timiryazev adına uşaq evindən
Rus dilində.

29 mart 1945-ji il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mış­dır.

Məzmunu: Gülsüm xanımın qonaq gəlməsini gözlə­dik­lə­rini bildirirlər.

Başlanır: Doroqaə tetə…

Bitir: … deti detskoqo doma.

Ölçüsü: 14x14,5 sm həjmi: 1 vərəq, s.v. 160.
Saxarova P.
Rus dilində.

7 noyabr 1945-ji il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mış­dır.

Məzmunu: Yaralılara hədiyyələr apardıqlarını xə­bər ve­rir və Gülsüm xanımın tezliklə sağalmasını ar­zulayırlar.

Başlanır: Doroqaə tov. Narimaova…

Bitir: …serdeçnıy Vam privet.

Ölçüsü: 14x16,5 sm həjmi: 1 vərəq, s.v. 153.
Uşaq evindən
Rus dilində.

8 mart 1947-ji il.

Uşaq evinin blankında baş mühəndis tərəfindən yazıl­mış­dır. Məktubun sonunda imza atılmış, adı göstəril­mə­miş­dir.

Məzmunu: 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günü mü­nasi­bə­tilə Gülsüm xanımı təbrik edirlər.

Ölçüsü: 14,5x5x20 sm həjmi: 1 vərəq, s.v. 165.

2 №-li uşaq evindən
Rus dilində.

12 iyun 1947-ji il, Moskva.

Ağ, saya kağızlara makinada çap edilmişdir.

Məktubun sonuna Moskva Vilayət Xalq Təhsili şö­bəsi­nin dəyirmi möhürü vurulmuşdur.

Məzmunu: 2 №-li uşaq evi üçün fəhlə qüvvəsi, material, maşın və s. verilməsi xahiş olunur.

Başlanır: Qlubokouvajaemaə Qölğsum xanum…

Bitir: …s priznatelğnostğö i uvajeniem k Vam.

Ölçüsü: Müxtəlifdir; həjmi: 2 vərəq; s.v. 174.


Filiçev A. və Komarov
Rus dilində.

12 iyun 1947-ji il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Uşaq evini təmir etmək üçün çatışma­yan şey­lərdə onlara kömək etməsini Gülsüm xa­nım­­dan xahiş edirlər.

Başlanır: Qlubokouvajaemaə Qölğsum xanum!...

Bitir: …S priznatelğnostğö i uvajeniem k Vam.

Ölçüsü: 21x29 sm həjmi: 1 vərəq, s.v. 161.
Uşaq evindən
Rus dilində.

22 fevral 1948-ji il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mış­dır.

Məzmunu: Onu Sovet ordusunun 30-ju ildönümü mü­na­sibətilə təbrik edir və qonaq dəvət edirlər.

Başlanır: Doroqaə Qölğsum xanum!...

Bitir: … Eşğte na zdorovğe naş piroq.

Ölçüsü: 11x5x22 sm həjmi: 1 vərəq, s.v. 159.
Evdakiə xanum
Rus dilində.

30 iyun 1948.

2 vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zılmış­dır.

Məzmunu: Yevdakiya öz vəziyyəti haqqında məlu­mat verir.

Başlanır: Privet s Ukrainı…

Bitir: …Vaşa znakomaə Evdakiə xanum…

Ölçüsü: 14,5x19,5 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 144.
Lyubadan
Rus dilində.

30 iyun 1948-ji il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə yazıl­mışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanıma jansağlığı arzu edir və öz vəziyyəti haqqında xəbər verir.

Başlanır: Zdravstvuyte doroqaə tetə Qölğə.

Bitir: …S serdeçnım privetom k Vam Löba.

Ölçüsü: 14x20 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v.147.
Yenə
Rus dilində.

1948-ji il.

Bir vərəq ağ, tək jizgili dəftər kağızına mürəkkəblə ya­zıl­mışdır.

Məzmunu: Nəjəf üçün abidə qoyulduğunu xəbər verir və eyni zamanda 1 May bayramı mü­na­si­bə­tilə Gülsüm xa­nımı təbrik edir.

Başlanır: Zdravstvuyte tetə Qölğə…

Bitir: …Pişite, ə jdu s neterpeniem Löba.

Ölçüsü: 13x20 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 147.
Məktub sahibinin imzası anlaşılmadı
Rus dilində.

2 fevral 1949-ju il. Yazıldıgı yeri qeyd olunmayıb.

Bir vərəq göy, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə yazıl­mışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanımı Yeni il münasibətilə təb­rik edir.

Başlanır: Milaə Qölsum xanum…

Bitir: …Öra şlet Vam qorəçiy novoqodnıy

privet.

Ölçüsü: 15x23sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 134.


A.Antropovadan
Rus dilində.

1949-ju il.

Yazıldığı yer qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq dama-dama kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mışdır.

Məzmunu: Yeni il münasibətilə Gülsüm xanımı təb­rik edir.

Başlanır: Uvajaemaə Qölğsum xanum..

Bitir: … S uvajeniem.

Ölçüsü: 16x20,5 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 133.
46№-li uşaq evindən
Rus dilində.

3 may 1951-ji il.

Bir vərəq ağ, tək jizgili kağıza bənövşəyi mürək­kəb­lə yazılmışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanımı 1 May bayramı müna­sibətilə təbrik edirlər və bayramı nejə keçirdikləri haqqında məlu­mat verirlər.

Başlanır: Doroqaə Qölğsum xanum…

Bitir: … kollektiv detskoqo doma № 46.

Ölçüsü: 16,5x20,5 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 141.
Merzlikinadan

Rus dilində.

1953-jü il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Vəziyyətinin ağırlığından şikayətlənir və bu sahədə ona yardım göstərməsini xahiş edir.

Başlanır: Mnoqouvajaemaə i doroqaə slavnaə tov.

Narimanova…

Bitir: … gtot nadejdoy ə budu jitğ.

Ölçüsü: 20,5x29,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 148.
Yenə
Rus dilində.

23 mart 1953-jü il.

Bir vərəq ağ, saya kağıza makinada yazılmışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanımdan yardım istəyirlər.

Başlanır: Ubeditelğno prosim Vas…

Bitir: …S kommunistiçeskim privetom.

Ölçüsü: 20x29,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 148.

Babkindən-(Volnovax uşaq evinin direktoru)
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Ağ, saya kağıza makinada çap edilmişdir.

Məzmunu: Uşaq evinə uşaq kitabxanası və yük maşını verilməsi üçün Gülsüm xanımın kömək etməsini xahiş edir.

Başlanır: Mnoqouvajaemaə Qölğsum…

Bitir: …Direktor Volnovaxskoqo detskoqo do­

ma (Babkin)

Ölçüsü: 20,5x30,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 136.


Volnovax uşaq evindən
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir. Volnovax şəhə­ri.

2 vərəq ağ, dama-dama dəftər kağızına bənövşəyi mü­rək­kəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Yetimlər evində tərbiyə alan uşaqlar öz və­ziy­yətləri haqqında yazır və bir çox çatışmayan şeyləri on­dan istəyirlər.

Başlanır: Zdravstvuyte doroqaə Qölğsum xanum…

Bitir: …pedaqoqi vospitateli i sotrudniki.

Ölçüsü: 16x20 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 137.
Yenə
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

2 vərəq ağ, tək jizgili kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanıma uşaq evinə göndərdiyi hə­diy­yə üçün öz təşəkkürlərini bildirirlər.

Başlanır: Uvajamemaə Qölğsum xanum…

Bitir: …priobresti dlə detdoma avtomaşinu.

Ölçüsü: 17x20 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 137.
Volnovax şəhərindən
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq ağ, tək jizgili kağıza bənövşəyi mürəkkəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Uşaq evinə yetim uşaqlar üçün bəzi şeylər göndərməsini xahiş edirlər.

Başlanır:Dobrıy denğ stoykiy bolğşevik …

Bitir: …S privetom k Vam do svidanie.

Ölçüsü: 20x23,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 138.
İvanovdan
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zılmışdır.

Məzmunu: Məktubla uşaq evinin qəzetini Gülsüm xanı­ma göndərdiyini xəbər verir.

Başlanır: Doroqaə tov. Narimanova!...

Bitir: …S duşevnım privetom.

Ölçüsü: 20x29,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 143.
23 №-li uşaq evindən
Rus dilində.

Harada və nə vaxt yazıldığı qeyd edil­məmişdir.

2 vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zılmış­dır.

Məzmunu: Gülsüm xanıma hədiyyə göndərmək is­tədik­lərini bildirirlər.

Başlanır: Milaə naşa Qölğsum…

Bitir: …Vseqo xoroşeqo Vaşe Nataliə.

Ölçüsü: 13,5x20 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 159.
Kozinadan
Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq ağ, dama-dama dəftər kağızına bənövşəyi mü­rəkkəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Ailəvi məsələlərdən bəhs edir.

Başlanır: Moə doroqaə Qölğsum…

Bitir: … vseqo xoroşoqo.

Ölçüsü: 14x19 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 145.
Merzlikin Vladikdən
Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

2 vərəq ağ, dama-dama dəftər kağızına bənövşəyi mü­rək­kəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Müharibədə həlak olmuş atasına abidə qo­yularkən kömək etdiyi üçün Gülsüm xanıma təşəkkürünü bildirir.

Başlanır: S novım qodom vas…

Bitir: …Do svidanğə, üeluö vas.

Ölçüsü: 17x20, həjmi: 2 vərəq, s.v. 139.

Naməlum bir məktub (Kimə yazıldığı qeyd edilməmişsə də məzmunundan Gülsüm xanıma ünvanlandığını

qeyd etmək olar)
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq dama-dama dəftər kağızına qara karandaşla yazılmışdır.

Məzmunu: Almanların zülmündən bəhs edir.

Başlanır: Ə jil pod..

Bitir: … spasibo im za gto.

Ölçüsü: 17,5x16,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 188.
Z.Narimanovadan Gülsüm xanıma

Rus dilində.

Yazıldığı tarix və harada yazıldığı qeyd edil­mə­mişdir.

Bir vərəq tək jizgili dəftər kağızına bənövşəyi mürək­kəb­lə yazılmışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanımın Nəjəfin dostuna yazdığı mək­tubunu radio ilə verilərkən dinləmiş və bu haqda öz təəssüratını yazmışdır.

Başlanır: Doroqaə Qulğsum Narimanova…

Bitir: … qorəçim privetom.

Ölçüsü: 17x20,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 151.


Rubinşteyndən
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir.

Ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Ailəsinin və bajısının ağır vəziyyətinə ida­rə­lərin və adamların nəzərini jəlb etməyi və onların vəziy­yə­tini nə yolla olursa-olsun yaxşı­laş­dır­mağı xahiş edir.

Başlanır: Uvajaemıy tovarih Narimanova!...

Bitir: … Ə znaö ey adres…

Ölçüsü: 14x20,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 152.
Spriynaçenkodan
Rus dilində.

Yazıldığı tarix qeyd edilməmişdir. Volnovax şəhə­ri.

Bir vərəq ağ, saya kağıza bənövşəyi mürəkkəblə ya­zıl­mış­dır.

Məzmunu: Gülsüm xanıma Nəjəfin abidəsinin fotosu­rətini göndərdiyini xəbər verir.

Başlanır: Zdravstvuyte mnoqo­uvajaemaə Qölğsum

xanum…


Bitir: … Ə moqu vam ix vıslatğ.

Ölçüsü: 16x18,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 156.


Umarovdan
Özbək və rus dillərində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq, ağ, saya kağıza qara mürəkkəblə ya­zıl­mışdır.

Məzmunu: Gülsüm xanımdan ona maraqlı kitab və ağ kağız göndərməsini xahiş edir.

Başlanır: Vı ne davno prişli.

Bitir: … Ehe prixodi k nam ne zabıvayte nam.

Ölçüsü: 15,5x25,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 157.
Uşaq evindən
Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

Bir vərəq ağ, tək jizgili vərəqə bənövşəyi mürək­kəb­lə yazılmışdır.

Məzmunu: 8 Mart qadınlar bayramı münasibətilə təbrik edir və onun sağalmasını arzulayırlar.

Başlanır: Zdravstvuyte doroqaə Qölğsum xanum!...

Bitir: … vospitanniki detdoma.

Ölçüsü: 16,5x19,5 sm; həjmi: 1 vərəq, s.v. 158.
Yenə

Uşaq evindən
Rus dilində.

Yazıldığı tarix və yeri qeyd edilməmişdir.

İki vərəq dama-dama dəftər kağızına bənövşəyi mürəkkəblə yazılmışdır.

Məzmunu: Nərimanova Gülsüm xanımın göndər­diyi sovqatlar üçün öz təşəkkürlərini bildirirlər.

Başlanır: Doroqaə tov. Narimanova…

Bitir: …toqda dlə nas budet nastoəhiy prazdnik.

Ölçüsü: 16x20 sm; həjmi: 2 vərəq, s.v. 159.

1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə