Meclis başkani : KÂMİl uğurlu katipler
Yüklə 171.27 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü171.27 Kb.


K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARI


MECLİS BAŞKANI : KÂMİL UĞURLU

KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ

GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-ALİ OSMAN CEVHER-SAMİ MANGIRCI-RAHİME AYDIN GÜL- H.MEHMET ÖZTAŞ-MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ŞEYMA AKIN- HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN-SAMİ KARAPINAR-MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN-CAFER BİNİCİ- RECEP AFACAN-NAİM ÖZPINAR- -K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ-AHMET ÖZMAYA-ÖZKAN ALBAYRAK-ENVER TURHAN-AYŞEGÜL ŞİMŞEK-MEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER : YUNUS GÖK-SAMİ BAĞCI-ADEM TÖPLEK-

H.SEVDA ASANAKUTLU-ALİ YILMAZ-CELİL EVCEN-MEHMET SAÇLI


TOPLANTI TARİHİ : 07.05.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- MAYIS 1.BİRLEŞİM
SAYI : 5

KESİNLEŞEN KARARLAR

KARAR-148
Belediyemizin 2009 yılı Kesin Hesabı 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a., ve 64. maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddeleri gereğince Belediye Encümenince incelenmiş ve 22.04.2010 tarih ve 441 sayılı Encümen kararı ile Kabul edilmiştir.

Encümen görüşü ile birlikte Belediye Meclisine sunulan 2009 yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy Birliğiyle karar verildi.KARAR-149
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediyemizde, 03.05.2010 tarihi itibariyle 96 adet memur, 327 adet kadrolu işçi, 4 adet mevsimlik işçi ve 39 adet kadro karşılığı sözleşmeli personel ile hizmet verildiği, Memur Kadro sayısının 334 olduğu Memur Kadrosunun yaklaşık % 29’nun Dolu, % 71’inin boş olduğu kadroların büyük bir kısmının boş olması nedeni ile 657 sayılı Kanunun 178. maddesi gereğince Memurlara fazla çalışma yaptırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle 2010 yılı için hazırlanan fazla çalışma planında gösterildiği yapılacak fazla çalışmanın İçişleri Bakanlığı aracılığı ile Bakanlar Kurulundan talep edilmesine; 4 Ret ( K.G.ŞANCI-Z.YILDIZ-Ö.ALBAYRAK-A.ÖZMAYA ) oya karşın, 21 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi


SAYFA-2
KARAR-150


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediye Meclisinin 12.04.2010 tarih ve 133 sayılı Meclis Kararı ile yeniden düzenlenen Dolmuş Hatları, uygulamaya başlandıktan sonra 3 ‘nolu Cumhuriyet Dolmuş Hattı Kooperatif Başkanı, 4-5 Nolu Dolmuş Hattı Kooperatif Başkanı, 6 Nolu TOKİ Dolmuş hattı için Tabduk Emre Mahallesinde bulunan Kız Öğrenci Yurt Müdürleri ve Yurtta kalan Kız Öğrencilerin vermiş oldukları dilekçelerde Dolmuş hatlarında yapılan değişiklik nedeni ile mağdur olduklarını ve bu hatların yeniden düzenlenmesi talepleri konusunun İdari İşler Komisyonuna havale edilmesine, Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.KARAR-151
Muhasebe Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediye Meclisinin 12.11.2009 tarih ve 3/37 sayılı kararı ile Belediyemiz Gelir Tarifesinin 3. maddesi ile belirlenen Su ve Kanalizasyon Hizmetleri tarifelerinden Abone sırasında alınan ücretlerin yüksek olduğu konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; 1 ret( K.G.ŞANCI )oya karşın,24 kabul oyla ve katlımın oy çokluğuyla karar verildiKARAR-152
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazılı Müzekkeresi gereğince;

Belediyemiz Park ve Bahçe Müdürlüğünce Karaman Şehir Mezarlığı yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda İç Planlaması ve Aile Mezarlığı Parselasyon Haritası Belediyemiz Teknik Elemanlarca hazırlanmış olup; Ayrıca mevcut defin yapılan adalar içerisinde gelişi güzel aile mezarlığı şeklinde yer çevirmeler ve bu çevrilen yerlerin mezarlıklar yönetmeliği çerçevesinde hukuki zemine oturtulması konuları da dikkate alınarak aile Mezarlarının parsel veya m2 birim toprak satış bedellerinin belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katımlın Oy birliğiyle karar verildi.KARAR-153
Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazılı Müzekkeresi gereğince;

Belediye Meclisince onaylanan Karaman Belediyesi Mezarlık Yönetmeliği’nin 14. maddesinin “e ” bendinde “ Mezar üstü yapılar Belediye Meclisi tarafından düzenlenecek tarife üzerinden harca tabidir “ hükmü yer almaktadır.

Söz konusu madde uyarınca mezar üstü yapı harcı bedelinin belirlenmesi konusunun

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katımlın Oy birliğiyle karar verildi.

SAYFA-3

KARAR-154
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Yaz Döneminin girmesi ile inşaat sektöründe meydana gelen artış ve gelen talepler doğrultusunda CUMARTESİ – PAZAR günleri de demir vize kontrol ihtiyacı artmıştır. Cumartesi – Pazar günleri için demir vizesi kontrol harcının tespit edilmesi konusunun;Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-155
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediye Meclisinin 12.11.2009 tarihli Belediye Meclis Kararı ile 94.40.-TL olarak belirlenen İnşaat Ruhsat Taahhütname harcının, Taahhütnamenin içeriği değiştiğinden ( her fenni mesulden Elektrik Mühendisi, Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ayrı ayrı taahhüt alınacağından ) taahhüt harcının yeniden belirlenmesi konusunun;

Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
BİLGİ-156
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Belediyemizde;

13.04.2010 tarihli atama yazısı ile Mehmet TEKİN, 1. derece Mali Hizmetler Müdürü kadrosuna asaleten,

14.04.2010 tarihli atama yazısı ile Sinan GÜDER, 1. derece Destek HİZMETLERİ Müdürü kadrosuna asaleten,

14.04.2010 tarihli vekaleten tama yazısı ile 1 derece Başkan Yardımcısı kadrosunda görev yapan Hacı Osman ÜNÜVAR, Başkan Yardımcılığı görevi ile birlikte, 1. derece Yazı İşleri Müdürü kadrosuna vekaleten, ataması yapılmış olup; 5393 sayılı yasanın 49. maddesi gereğince, Belediye Meclisinin bilgilerine sunulmuştur.
KARAR-157
H. Ali GÖKTEKİN ’in 30.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Hamidiye Mahallesi, 1829 ada 5 nolu parsel, İmar Planında E = 0,60 yoğunlukta ticaret, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmış olup,emsal değerinin E = 0,90 veya E = 1,00’e artırılması amacı ile imar plan tadilatı yapılmasına ön izin verilmesi konusunun İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-158
Tarım İl Müdürlüğü’nün 01/04/2010 tarih ve 4905 sayılı yazısına istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

12.04.2006 tarih ve 4/1 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 01.04.2010 tarih ve 4905


SAYFA-4
sayılı yazısı gereğince Karaman ili ,Merkez ilçe, Kırbağı Mahallesi, 361 ada 42 nolu parsel üzerinde bulunan halı saha, idari ve sosyal tesisin Karayolları Bölge Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Medaş İşletme Müdürlüğü, DSİ İl Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan uygun izinlerin alınması şartı ile mevzii imar planı yaptırılmasına ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-159
Çavaş Petrol Ür. Tur. Oto.İnş. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti’nin 08.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı Müzekkeresi gereğince:

Karaman ili ,Merkez ilçe,Yenimahalle Mahallesi, 463 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölge İmar Planında konut alanı olarak planlanmıştır. 463 ada 4 ve 5 nolu parseller tevhid edilerek konut alanından çıkarılıp, ticari alana çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yapılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-160
Ali ÖZÇELİK’in 03.05.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Gevher Hatun Mahallesi, 2450 ada 3 nolu parsel, İmar Planında Ayrık-ikiz blok 2 katlı konut alanı olarak ayrılmış olup; 2450 ada 3 parselde bulunan arsanın bir kısmı zeminde uçuruma denk gelmesi sebebiyle yerleşime uygun olmadığından, bu adanın konut alanından çıkarılması ve arazi bakımından elverişli bir bölgede ,yeni bir konut alanı ile değiştirilmesi amacı ile imar plan tadilatı yapılması için ön izin izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-161
Hüseyin YAMAÇ’ın 08.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Sümer Mahallesi, 2491 ada 1 ve 2 nolu parseller, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve Karakol yeri olarak ayrılmış ve halen kamulaştırma işlemi yapılmamıştır.Söz konusu yerlerin kamulaştırılması ,kamulaştırma işlemi yapılmayacaksa Belediye Hizmet Alanı ve Karakol yerine ihtiyaç yoksa plan tadilatı yapılarak konut alanına çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yapılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-162

Canan ALADAĞ’ın 28.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden;İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince ; Karaman ili ,Merkez ilçe, Valide Sultan Mahallesi, 104 ada 71 nolu parsel, İmar Planında 4 katlı konut alanı olarak ayrılmış olup, halihazırda sağ ve sol yanındaki binaların 5 katlı olması sebebiyle; söz konusu parselinde 5 kata çıkarılması amacı ile imar plan tadilatı yapılması için ön izin


SAYFA-5

verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın

Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-163
Akkülah Otomotiv San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Kırbağ Mahallesi, 4313 ada 4 nolu parsel’de, 13.696m2 (mevcut işletmenin bulunduğu) arsa üzerine ekte avam projesi bulunan 4 yıldızlı otel ve komplekslerinin yapılabilmesi için, İmar Planındaki Emsal değeri yeterli olmadığı belirtilerek; Otel Avam Projesi göz önüne alınarak arsanın emsal değerinin artırılması amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-164
İl Emniyet Müdürlüğü’nün 22.04.2010 tarih ve 424 sayılı yazılarına istinaden;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkersi gereğince;

Karaman ili ,merkez ilçe Yeşilada Mahallesi 2528 ada 1 nolu parselin bulunduğu taşınmazın İmar Planında Resmi Kurum olarak ayrılmış olup, 05/03/2010 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ön bahçe mesafesi 10m,diğer yönlerden 5 metre olmak üzere plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmiş olup, Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün İçme suyu isole hattının parselin içinden geçmesinden dolayı ön bahçe dahil parselin tüm yönlerinden 5.m cekme mesafesi olmak üzere imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun; İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-165
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,merkez ilçe, Gevher Hatun, Şeyh Edebali, Tapduk Emre Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan, 17-O-I, 17-N-I,17-N-II, 18-N-I, 18-N-II, 18-N-III, 18-N-IV, 19-N-III ve 19-N-IV imar paftalarında gösterilen vadi alanında; park düzenlemesi amacı ile peyzaj projesi yapılması düşünüldüğünden;bahsi geçen alan içinde kalan konut,ticari,resmi kurum, dini tesis v.b. alanlarda yapı inşa edilmesi mahsurlu olduğundan ,yeni tahsis edeceğimiz alanlarla takas edilmesi için imar plan tadilatı yapılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-166
1140 ada 322 nolu parselin Hak Sahipleri’nin 28.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Pirireis Mahallesi, 1140 ada 322 nolu parsel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlanmış ve 1/1000 uygulama imar planı sınırları dışında olup;söz konusu parselin tarla vasfından çıkartılıp; imarlı alan

SAYFA-6

içine dahil edilmesi amacıyla ilave imar planı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-167
Necati ve Muharrem KAYMAZ’ın 03.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Mdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Hamidiye Mahallesi, 3934 ada 45, 46, 48 ve 49 nolu parsellerin 1998 yılında ihale ile satılmış olup,imar planında yollardan 5 metre çekilerek zemin kat ve orta bölümde 8 katlı ikiz bitişik nizam ticari alan olduğu; ancak Belediyemiz tarafından revizyon imar planı yapılırken ,orta bölümdeki alan bitişik- 8 katlı nizamdan blok-8 olarak sehven değiştirilmesiyle mağduriyetleri oluştuğundan; arsanın emsal değerinin E= 2,5’a çıkarılarak mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-168
Nizamettin ÖZER’in 08.04.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Kırbağ Mahallesi, 2394 ada 4 nolu parselin bulunduğu bölge İmar Planında konut alanı olarak planlanmış olup inşaat yapmak için konut alanından çıkarılarak ticari alana çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yapılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi


KARAR-169
Ramazan SAVAŞ’ın 06.05.2010 tarihli dilekçesine istinaden; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkeresi gereğince;

Karaman ili ,Merkez ilçe, Yenişehir Mahallesi, 925 ada 157 nolu parseldeki taşınmazda, 1981 yılından beri faaliyet gösteren un değirmeninin bulunduğunu,taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında gösterildiğini, bu sebeple işyeri açma ruhsatını yenileyemediğini belirtmektedir.Mağduriyetinin giderilmesi için söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin etraftaki taşınmazlarında imar planında ticari alan olarak gösterilmesi göz önüne alınarak konut alanından çıkarılıp ticari alana çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi


KARAR-170
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazılı müzekkersi gereğince;

Karaman ili ,merkez ilçe, Pirireis Mahallesi, 1000 ada ,203, 208, 207, 206,200 nolu parseller ve 1140 ada, 234, 206, 294, 293, 367 ve 366 nolu parseller imar planında

SAYFA-7

konut alanı olarak ayrılmış, ancak parsellerin yola cephesi olmaması sebebiyle inşaat izni verilememekte olup ;bahsi geçen parsellere inşaat izni verebilmek için parsellere cepheli yol açmak amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması için ön izin verilmesi konusunun . İmar işleri Komisyonuna havale edilmesine; Katılımın Oy birliğiyle karar verildi


KARAR-171
6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 91. maddesi uyarınca, satışa çıkartılacak Gayrimenkullere satış Komisyonunca raiç değer biçileceğinden, A.A.T.U.H. Kanunun 90. maddesi gereğince, İlin en büyük Mal Memuru Başkanlığı altında oluşturulacak

Satış komisyonuna, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin GÖKDEMİR’in seçilmesine;

Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-172
Bugünkü Meclis Birleşiminin kapatılmasına ve Meclis gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 10.05.2010 gün ve saat: 16.00’da Meclis Birleşiminin tekrar açılmasına, Katılımının; Oy birliğiyle karar verildi.

07.05.2010

KÂMİL UĞURLU NAFİZ NADİR NAS MEHMET AKKUŞ

MECLİS BAŞKANI KÂTİP KÂTİP

K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARIMECLİS BAŞKANI : KÂMİL UĞURLU

KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ

GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-ALİ OSMAN CEVHER-SAMİ MANGIRCI- YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI H.MEHMET ÖZTAŞ-MUSTAFA ÇOLAKOĞLU- ADEM TÖPLEK - HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN-SAMİ KARAPINAR-MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN-CAFER BİNİCİ- RECEP AFACAN-NAİM ÖZPINAR- K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ-AHMET ÖZMAYA-ÖZKAN ALBAYRAK-ENVER TURHAN- CELİL EVCEN –AYŞEGÜL ŞİMŞEK - MEHMET SAÇLI
GELMEYEN ÜYELER : ŞEYMA AKIN - H.SEVDA ASANAKUTLU-ALİ YILMAZ-MEHMET YILMAZ -
TOPLANTI TARİHİ : 10.05.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- MAYIS 2.BİRLEŞİM
SAYI : 5

KESİNLEŞEN KARARLAR
KARAR-173
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine göre Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, 2009 yılı Belediye Bütçe Kesin Hesabı Encümen raporu ve kararı ile Belediye Meclisine sevk edilmiş olup, Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 148 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Komisyonca hazırlanan 2009 yılı Bütçe Kesin Hesabı Raporu Meclisce yapılan değerlendirme neticesinde;

2009 MALİ YILI KESİN HESAP KARARNAMESİ
1-a) 2009 Mali Yılı bütçesi ile 12.922.957,00.-TL Personel giderleri, 2.279.003,00.-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri, 22.087.502,00.-TL Mal ve Hizmet Alımı giderleri, 1.500.000,00.-TL Faiz giderleri, 4.456.984,00.-TL Cari transferler, 10.703.554,00.-TL Sermaye giderleri, 50.000,00.-TL Sermaye transferleri ve 6.000.000,00.-TL yedek ödenek olmak üzere toplam 60.000.000,00.-TL ödenek verilmiştir.

b) 2009 Mali Yılı içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden , ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine 5.068.000,00.-TL ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36. ve 38. maddeleri gereğince aktarma yapılmıştır.

SAYFA-2

c) 2009 Mali Yılında yapılan aktarmalarla Personel giderleri 13.929.957,00.-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2.613.003,00.-TL, Mal ve Hizmet Alımı giderleri 25.022.502,00.-TL, Faiz giderleri 1.850.000,00.-TL, Cari transferler 4.661.984,00.-TL, Sermaye giderleri 8.776.554,00.-TL,Sermaye transferleri 50.000,00.- TL ve yedek ödenekler 3.096.000,00.-TL olmak üzere 60.000.000,00.-TL toplam net ödenek elde edilmiştir.

d) 2009 Mali Yılında Personel giderleri 12.928.672,72.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri 2.387.763,31.-TL, Mal ve Hizmet Alımı gideri 20.368.514,86.-TL, Faiz giderleri 1.837.938,91.-TL, Cari transferler 3.286.297,06.-TL ve Sermaye giderleri 1.442.078,08.-TL olmak üzere toplam 42.251.264,94.-TL bütçe gideri tahakkuk etmiştir.

2-Tahakkuk ettiği halde nakit yetersizliği ve diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen 15.565.016,31.-TL giderin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 217. maddesi gereğince Bütçe Emanetleri Hesabına alınmıştır.

3-Yılı içinde harcanmayıp arta kalan 1.001.284,28.-TL Personel giderleri, 225.239,69.-TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi gideri, 4.646.187,14.-TL Mal ve Hizmet Alımları gideri, 12.061,09.-TL Faiz giderleri, 1.375.686,94.-TL Cari transferler, 7.334.475,92.-TL Sermaye giderleri, 50.000,00.-TL Sermaye transferleri ve 3.096.000,00.-TL yedek ödenekler olmak üzere toplam 17.748.735,06.-TL tutarındaki ödeneğin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 39. maddesi gereğince iptal edilmiştir.

4-Bütçe geliri olarak ;

a)-2009 Mali Yılı bütçesi ile 7.995.010,00.-TL Vergi gelirleri, 17.552.210,00.-TL Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri, 1.260.000,00.-TL Alınan Bağış ve Yardımlar, 27.192.780,00.-TL diğer gelirler, 6.400.000,00.-TL Sermaye gelirleri ,200.000,00.-TL Alacaklar tahsilatlar ve -600.000,00.-TL Ret ve İadeler olmak üzere toplam 60.000.000,00.-TL gelir tahmininde bulunulmuştur.

b)-2009 Yılı içerisinde 3.931.071,47.-TL Vergi Gelirleri , 11.648.223,30.-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , 107.619,45.-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , 23.121.167,44.-TL Diğer Gelirler , 2.017.027,24.-TL Sermaye Gelirleri olmak üzere toplam 40.825.109,00.-TL gelir tahakkuk etmiştir.

c)-2008 Yılından 2009 yılına devreden 5.401.837,02.-TL tutarındaki tahakkuk artığı ile birlikte toplam tahakkukun 46.226.946,02.-TL olarak gerçekleşmiştir.

d)-Tahakkuk eden 5.900.919,85.-TL tutarındaki gelirin 2010 yılına tahakkuk artığı olarak devretmiştir.

e)-2009 Yılı net geliri 40.326.026,17.-TL olarak gerçekleşmiştir.

A-GİDER KESİN HESABI

Bütçe ile 60.000.000,00 TL ödenek verildiği,yılı içerisinde 42.251.264,94 TL Gider Tahakkuk ettiği, tahakkuk eden giderlerden 15.565.016,31 TL tutarındaki giderin

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 217. maddesi gereğince bütçe emanetleri hesabına alındığı görülmüştür.

Yine yıl sonunda kullanılmayan 17.748.735,06 TL tutarındaki ödeneğin, yönetmeliğin 39. maddesi gereğince iptal edildiği; Yönetmeliğin 36. ve 38. maddeleri gereğince hesap dönemi içerisinde kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden ödenek ihtiyacı olan gider tertiplerine 5.068.000,00 TL aktarma yapıldığı incelenmiştir.

Ekonomik sınıflandırmanın 1. düzeyinde bütçe ile verilen ödenekler ile Bütçe

uygulaması sonucunda gerçekleşen aktarma, gider toplamı ile iptal edilen ödenekler aşağıda çıkarılmıştır.


SAYFA-32009 YILI BÜTÇESİ İLE VERİLEN ÖDENEK

2009 YILINDA YAPILAN AKTARMALAR

NET ÖDENEK TOPLAMI

TAHAKKUK EDEN GİDER TOPLAMI

İMHA EDİLEN ÖDENEK

Personel Giderleri

12.922.957,00

1.007.000,00

13.929.957,00

12.928.672,72

1.001.284,28

Sosyal Güv.Kur.Dev. Primi Giderleri

2.279.003,00

334.000,00

2.613..003,00

2.387.763,31

225.239,69

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

22.087.502,00

2.935.000,00

25.022.502,00

20.368.514,86

4.646.187,14

Faiz Giderleri

1.500.000,00

350.000,00

1.850.000,00

1.837.938,91

12.061,09

Cari Transferler

4.456.984,00

205.000,00

4.661.984,00

3.286.297,06

1.375.686,94

Sermaye Giderleri

10.703.554,00

-1.927.000,00

8.776.554,00

1.442.078,08

7.334.475,92

Sermaye Transferleri

50.000,00
50.000,00

0

50.000,00

Yedek Ödenekler

6.000.000,00

-2.904.000,00

3.096.000,00

0

3.096.000,00

TOPLAM

60.000.000,00

0

60.000.000,00

42.251.264,94

17.748.735,06

Birim Müdürlüklerimizin harcamaları aşağıda gösterilmiştir.

BİRİM

2009 Yılı Harcama Toplamları

ÖZEL KALEM HİZMETLERİ

3,709,457.80

İNSAN KAYNAKLARI

117,923.18

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

110,162.28

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

521,957.68

PLAN VE PROJE HİZMETLERİ

70,830.12

HUKUK HİZMETLERİ

330,540.89

DESTEK HİZMETLERİ

1,314,079.34

FEN İŞLERİ

7,404,898.77

HAL MÜDÜRLÜĞÜ

206,770.63

İMAR VE ŞEHİRCİLİK HİZMETLERİ

873,800.71

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

1,510,452.42

KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER

1,731,921.10

MALİ HİZMETLER

5,224,917.81

MEZBAHA HİZMETLERİ

277,933.12

PARK VE BAHÇE MÜDÜRLÜĞÜ

2,148,320.69

SU VE KANALİZASYON MÜD.

6,372,728.37

ULAŞIM HİZMETLERİ

1,243,875.52

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8,687,547.97

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

393,146.54

GENEL TOPLAM

42,251,264.94
SAYFA-4

B-GELİR KESİN HESABI :
2009 yılı bütçesi ile 60.000.000,00 TL gelir tahmininde bulunulduğu, yılı içerisinde 40.825.109,00 TL tutarında gelir tahakkuk ettiği, 2008 yılından devreden 5.401.837,02 TL tahakkuk ile toplam tahakkukun 46.226.946.02 TL olduğu, bu tahakkuklardan 40.335.226,97 TL’nin tahsil edildiği, 9.200,80 TL ret ve iade edilerek 2009 yılı net tahsilatının 40.326.026,17 TL gerçekleştiği ve 2010 yılını 5.900.919,85 TL gelir tahakkukunun devrettiği görülmüştür.

Gelir türleri itibari ile tahakkuk ve tahsil edilen gelirler, ret ve iadeler ile devreden tahakkuklar aşağıda gösterilmiştir.


2008 YILINDAN DEV.

TAHAKKUK ARTIĞI2009 YILINDA TAHAKKUK EDEN GELİR

TOPLAM TAHAKKUK

YILI TAHSİLATI

RED VE İADELER

TAHSİL EDİLEN NET GELİR

2010 YILINA DEVREDEN GELİR

Vergi Gelirleri

1.571.029,63

3.931.071,47

5.502.101,10

3.699.517,62

647,00

3.698.870,62

1.803.230,48

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

3.652.551,87

11.648.223,30

15.300.775,17

11.291.036,00

339,20

11.290.696,80

4.010.078,37

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

-

107.619,45

107.619,45

113.619,45

6.000,00

107.619,45

-

Diğer Gelirler

126.318,69 126.318,69

23.121.167,44

23.247.486,23

23.170.589,83

2.214,60

23.168.375,23

79.111,00

Sermaye Gelirleri

51..936,83

2.017.027,24

2.068.964,07

2.060.464,07

-

2.060.464,07

8.500,00

TOPLAM

5.401.837,02

40.825.109,00

46.226.946,02

40.335.226,97

9.200,80

40.326.026,17

5.900.919,85

Yukarıda yapılan açıklama ve tablolardan da anlaşılacağı üzere, bütçe ile verilen ödeneklerin yerinde kullanıldığı, ödenek üstü harcama yapılmadığı, yasal dayanağı olmayan gelirlerin tahsil edilmediği, kesin hesap cetvellerindeki rakam ve bilgilerin muhasebe kayıtlarına uygun olduğu tespit edilmiş olup;2009 yılı Belediye Bütçe

Kesin Hesabı Kararnamesi madde madde, Gider KESİN Hesabı Fonksiyonel Sınıflandırmanın Birinci düzeyinde, Gelir Kesin Hesabı Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci düzeyinde görülmüş ve oylanmıştır. Yapılan Oylama sonucunda 2009 yılı Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonun Raporu doğrultusunda 5393 sayılı kanununun 18. maddesinin b fıkrası gereğince 8 ret ( K.G. ŞANCI- Z. YILDIZ – Ö.ALBAYRAK-A.ÖZMAYA- C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI) oya karşın, 20 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-174
Belediye Meclisinin 09.04.2010 tarihinde yapılan Meclis toplantısında 106 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ; 2010 yılı Mali Gelir Tarifesinin Madde 3 bölümünün 2. bendine ek maddeler konulması konusu;

SAYFA-5


Meclisce yapılan inceleme neticesinde;

  1. Sayaç Sökme ve Sayaç Takma Ücreti olarak ………15,00.-TL

  2. Abonelerin Sayaç Okuma Bedeli olarak her okumadan …. 0,60.-TL ücret (Endeks alınarak su tahakkuk yapılmış olması şartı ile ) olarak

Plan ve Bütçe Komisyonu raporu gereğince uygulanmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesi f fıkrası gereğince kabulüne 2 Çekimser ( Ö.ALBAYRAK- A.ÖZMAYA ), 6 RET ( K.G.ŞANCI-Z.YILDIZ-C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI ) Oya karşın, 20 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-175
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 151 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Belediyemiz Gelir Tarifesinin 3. Maddesi ile düzenlenen

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Abone ücretlerinin değerlendirilmesi konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde;

Su ve Kanalizasyon hizmetleri aboneliği sırasında Vatandaşın abone olmasının kolaylaştırılması ve abonesiz Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinin kullanılmasının önlenmesi amacı ile 12.11.2009 tarih ve 3/37 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen Belediyemiz Gelir Tarifesinin 3. maddesinin 10. fıkrasından sonra gelmek üzere “ Bu maddenin 1. 5. fıkralarında düzenlenen ücretler Konutlarda, talep edilmesi halinde birincisi abone işlemi sırasında olmak üzere 3 taksitle tahsil edilir.” ibaresinin eklenmesine Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda Katılımın Oy birliğiyle karar verildi.


KARAR-176
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 160 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen; Karaman ili, Merkez ilçe, Gevher Hatun Mahallesi, 2450 ada 3 nolu parsel, İmar Planında Ayrık-ikiz blok 2 katlı konut alanı olarak ayrılmış olup; 2450 ada 3 parselde bulunan arsanın bir kısmı zeminde uçuruma denk gelmesi sebebiyle yerleşime uygun olmadığından, bu adanın konut alanından çıkarılması ve arazi bakımından elverişli bir bölgede ,yeni bir konut alanı ile değiştirilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; söz konusu alan ,yapılması düşünülen vadi projesi içinde kaldığından, talebin parsel bazında değil ada bazında ve vadi projesi kapsamında ele alınmasının İmar İşleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna; 1 Çekimser ( K.Gökhan ŞANCI ) oya karşın 27 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi


KARAR-177

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 165 sayılı kararı ile İmar komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Gevher Hatun, Şeyh Edebali, Tapduk Emre Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan, 17-O-I, 17-N-I,17-N-II, 18-N-I, 18-N-II, 18-N-III, 18-N-IV, 19-N-III ve 19-N-IV imar paftalarında gösterilen vadi alanında; parkdüzenlemesi amacı ile peyzaj projesi yapılması düşünüldüğünden;bahsi geçen alan içinde kalan konut,ticari,resmi kurum, dini tesis v.b. alanlarda yapı inşa edilmesi

SAYFA-6

mahsurlu olduğundan ,yeni tahsis edeceğimiz alanlarla takas edilmesi için imar plan tadilatı yaptırılması konusu;Belediye Meclisince yapılan inceleme neticesinde; Gevher Hatun, Şeyh Edebali, Tapduk Emre Mahallelerinin bir bölümünü kapsayan vadi alanındaki konut,ticari,resmi kurum, dini tesis v.b. alanların, yeni tahsis edilecek alanlarla takas edilmesi ;ilgili bakanlık ve kuruluşlardan izin alınmak şartı ile İmar Planı tadilatına ön izin verilmesinin İmar Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna katılımın oy birliği ile karar verildi.
KARAR-178
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 162 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Valide Sultan Mahallesi, 104 ada 71 nolu parsel, İmar Planında 4 katlı konut alanı olarak ayrılmış olup, halihazırda sağ ve sol yanındaki binaların 5 katlı olması sebebiyle; söz konusu parselinde 5 kata çıkarılması amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu ;

Meclisce Yapılan İnceleme neticesinde; Valide Sultan Mahallesi, 104 ada 71 nolu parselin 4 kattan 5 kata çıkarılması durumunda yeni kentsel sosyal teknik altyapı ihtiyacının planda karşılanması gerektiğinden kat artırımının reddine İmar İşler komisyonu Raporu gereğince katılımın oy birliği ile karar verildi.


KARAR-179

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 161 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havvale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Sümer Mahallesi, 2491 ada 1 ve 2 nolu parseller, İmar Planında Belediye Hizmet Alanı ve Karakol yeri olarak ayrılmış ve halen kamulaştırma işlemi yapılmamıştır.Söz konusu yerlerin kamulaştırılması ,kamulaştırma işlemi yapılmayacaksa Belediye Hizmet Alanı ve Karakol yerine ihtiyaç yoksa plan tadilatı yapılarak konut alanına çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Sümer Mahallesi, 2491 ada 1 ve 2 nolu parseller ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin alındıktan sonra Belediye Hizmet Alanı ve Karakol alanının konut alanına çevrilmesi amacıyla İmar Planı tadilatına ön izin verilmesi konusunun tekrar değerlendirmek üzere İmar Komisyonunda görüşülmesine ;Katılımın oy birliğiyle karar verildi.

KARAR-180

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 170 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonumuza havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Pirireis Mahallesi, 1000 ada ,203, 208, 207, 206,200 nolu parseller ve 1140 ada, 234, 206, 294, 293, 367 ve 366 nolu parseller imar planında konut alanı olarak ayrılmış, ancak parsellerin yola cephesi olmaması sebebiyle inşaat izni verilememekte olup ;bahsi geçen parsellere inşaat izni verebilmek için parsellere cepheli yol açmak amacıyla imar plan tadilatı yaptırılması konusu ;Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Pirireis Mahallesi, 1000 ada ,203, 208, 207, 206,200 nolu parseller ve 1140 ada, 234, 206, 294, 293, 367 ve 366 nolu parsellerin bulunduğu bölgede parsellere cephe oluşturmak amacıyla İmar Planı tadilatına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince uygun olduğuna;

SAYFA-7

2 Çekimser ( A.ŞİMŞEK- A.ÖZMAYA ), 2 Ret(C.EVCEN- E.TURHAN ) oya karşın, 24 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.


KARAR-181
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 166 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Pirireis Mahallesi, 1140 ada 322 nolu parsel 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında tarım alanı olarak planlanmış ve 1/1000 uygulama imar planı sınırları dışında olup;söz konusu parselin tarla vasfından çıkartılıp; imarlı alan içine dahil edilmesi amacıyla ilave imar planı tadilatı yaptırılması konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Pirireis Mahallesi, 1140 ada 322 nolu parselin ilgili bakanlık ve kuruluşlardan görüş alınarak uygundur izni alındıktan sonra imar planı yapılmasına ön izin verilmesinin İmar İşlrei Komisyon raporu gereğince uygun olduğuna; 5 Ret ( K.G.ŞANCI-Z.YILDIZ- E.TURHAN-C.EVCEN-A.ŞİMŞEK) 2 Çekimser ( A.ÖZMAYA-A.TÖPLEK ) oya karşın, 21 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.KARAR-182

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 169 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonumuza havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Yenişehir Mahallesi, 925 ada 157 nolu parseldeki taşınmazda, 1981 yılından beri faaliyet gösteren un değirmeninin bulunduğunu,taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında gösterildiğini, bu sebeple işyeri açma ruhsatını yenileyemediğini belirtmektedir.Mağduriyetinin giderilmesi için söz konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin etraftaki taşınmazlarında imar planında ticari alan olarak gösterilmesi göz önüne alınarak konut alanından çıkarılıp ticari alana çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Yenişehir Mahallesi, 925 ada 157 nolu parselin konut alanından çıkarılıp, ticari alana çevrilmesi amacıyla İmar Planı tadilatının reddine ,ancak talebin Encümende görüşülmesinin İmar İşleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna 1 ret ( K.G.ŞANCI ), 3 Çekimser ( C.EVCEN-E.TURHAN-A.ŞİMŞEK ) Oya karşın, 24 kabul oyla ve katılımın Oy çokluğuyla karar verildi.

KARAR-183
Bugünkü Meclis Birleşiminin kapatılmasına ve Meclis gündemindeki diğer konuları görüşmek üzere 11.05.2010 gün ve saat: 16.00’da Meclis Birleşiminin tekrar açılmasına, Katılımının; Oy birliğiyle karar verildi.

10.05.2010

KÂMİL UĞURLU NAFİZ NADİR NAS MEHMET AKKUŞ

MECLİS BAŞKANI KÂTİP KÂTİP


K A R A M A N

BELEDİYE MECLİS KARARLARIMECLİS 1.BAŞKAN V. : SAMİ MANGIRCI
KATİPLER : NAFİZ NADİR NAS-MEHMET AKKUŞ

GELEN ÜYELER : RECEP OĞUZCAN-ALİ OSMAN CEVHER- YUNUS GÖK- RAHİME AYDIN GÜL- SAMİ BAĞCI H.MEHMET ÖZTAŞ-MUSTAFA ÇOLAKOĞLU-ŞEYMA AKIN-ADEM TÖPLEK - HÜSEYİN GÖKDEMİR-HEDİYE YAVUZASLAN-SAMİ KARAPINAR-MUSTAFA ALANYA-YAKUP ÇOŞGUN-HACER SEVDA ASANAKUTLU-CAFER BİNİCİ- RECEP AFACAN-NAİM ÖZPINAR- K.GÖKHAN ŞANCI-ZEKERİYA YILDIZ-ALİ YILMAZ-AHMET ÖZMAYA-ÖZKAN ALBAYRAK-ENVER TURHAN- CELİL EVCEN –AYŞEGÜL ŞİMŞEK - MEHMET SAÇLI –MEHMET YILMAZ
GELMEYEN ÜYELER : KÂMİL UĞURLU
TOPLANTI TARİHİ : 11.05.2010
TOPLANTI DÖNEMİ : OLAĞAN- MAYIS 3.BİRLEŞİM
SAYI : 5

KESİNLEŞEN KARARLAR
KARAR-184
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 155 sayılı karar ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29.04.2010 tarih ve 826 sayılı müzekkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi sırasında alınan taahhütname harcının her fenni mesulden ayrı-ayrı alınacağı, bu nedenle harcın yeniden belirlenmesi talebi konusu;

Meclisimizce değerlendirilmiş olup; yapılan değerlendirme neticesinde;

İnşaat Ruhsatı düzenlenmesi sırasında alınan taahhütname harcının her fenni mesulden ayrı-ayrı alınacağı, bu nedenle harcın yeniden belirlenmesi, harcın verilen her ruhsat için alınmasının uygun olduğuna 12.11.2009 tarihli Gelir Tarifesinin Taahhütname Harcı yönünde uygulanmasına Plan ve Bütçe Komisyon Raporu gereğince ;Katılımın oy birliğiyle karar verildi.
KARAR-185
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 150 sayılı kararı ile İdari İşler Komisyonuna havale edilen; 12.04.2010 tarih ve 133 sayılı Meclis Karaı ile yeniden düzenlenen Dolmuş Hatları uygulanmaya başlandıktan sonra 3’ nolu Cumhuriyet Dolmuş hattı

Kooperatif Başkanı, 4-5 No’lu Dolmuş hattı Kooperatif Başkanı 6’NOLU toki Dolmuş hattı için Tabduk Emre Mahallesi bulunan Kız Öğrenci Yurt Müdürleri ve Yurtta kalan Kız Öğrencilerin vermiş oldukları dilekçelerde Dolmuş Hatlarında yapılan değişiklik

SAYFA-2

nedeni ile mağdur oldukları ve bu hatların yeniden düzenlenmesi konusu ;Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Başkanlığın yürüttüğü Ulaşım MAS TER Planı çerçevesinde değerlendirmek üzere ele alınması İdari İşler Komisyonu raporu gereğince uygun bulunduğundan ;Komisyon raporunun doğrultusunda uygulama yapılmasına; 7 Çekimser ( K.G.ŞANCI- A.YILMAZ-Ö.ALBAYRAK- C.EVCEN- E.TURHAN- A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI ) Oya karşın 24 kabul oyla ve katlımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-186
Belediye Meclis Üyesi Enver TURHAN ‘nın

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 154 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Komisyon Raporunda alınan karar gereği Hafta sonu ve tatil günleri Demir Vizesi Kontrol Ücretinin yüksek olduğu, ücretin 150,00.-TL olması sözlü teklifinin 10 kabul oya karşın, 21 ret ( N.N.NAS-R.OĞUZCAN-A.O.CEVHER-S.MANGIRCI-Y.GÖK-R.A.GÜL-S.BAĞCI-H.M.ÖZTAŞ-M.ÇOLAKOĞLU-Ş.AKIN-A.TÖPLEK-H.GÖKDEMİR- H.YAVUZASLAN-S.KARAPINAR-M.ALANYA-Y.COŞGUN- H.S.ASANAKUTLU-C.BİNİCİ-M.AKKUŞ-R.AFACAN-N.ÖZPINAR) oyla ve katılımın oy çokluğuyla reddine karar verildi.


KARAR-187
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 154 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Demir Vizesi Kontrol Harcının hafta sonu ve tatil günleri için yeniden değerlendirilmesi konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Kış Mevsimi sonrasında inşaat sektöründe ciddi artışlar meydana geldiği hafta sonu demir vizesi kontrolünün yapılmamasının gecikmelere yol açacağı bu nedenle inşaat sektörü olumsuz etkileneceği, hafta sonunda da ( Tatil günleri ) Demir Vizesinin yapılması için yoğun taleplerin olduğu için Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılan kontroller için Demir Vizesi Kontrol Ücretinin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu gereğince 200,00.-TL olarak belirlenmesi

10 ret ( E.TURHAN- C.EVCEN-A.ŞİMŞEK-M.SAÇLI-M.YILMAZ- K.G.ŞANCI-Z.YILDIZ- A.YILMAZ- Ö.ALBAYRAK- A.ÖZMAYA ) oya karşın 21 kabul oyla ve katılımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-188
Belediye Meclisinin 09.04.2010 tarih ve 112 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonumuza havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Sekiçeşme Mahallesi, 518 ada 34 ve 35 nolu parsellerin bulunduğu bölge İmar Planında bitişik nizam 4 katlı konut alanı olarak planlanmıştır. Söz konusu parsellerin bulunduğu adadaki diğer parseller Bitişik nizam 5 katlı ve ticari alan olarak planlanmış olup; 518 ada 34 ve 35 nolu parsellerin de bitişik nizam 4 kat konut alanından, Bitişik nizam 5 katlı ticari alana çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırma konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Sekiçeşme Mahallesi, 518 ada 34 ve 35 nolu parseller 4 kattan 5 kata çıkarılması durumunda yeni kentsel sosyal teknik altyapı

SAYFA-3

ihtiyacının planda karşılanması gerektiğinden ve bu alanda karşılanamayacağından kat artırımının reddine; konut alanından ticari alana çevirmek amacıyla İmar Planı tadilatına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyon raporu gereğince uygun olduğuna katılımın oy birliği ile karar verildi.


KARAR-189
Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 164 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonumuza havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Yeşilada Mahallesi 2528 ada1 nolu parselin bulunduğu taşınmazın İmar Planında Resmi Kurum olarak ayrılmış olup, 05/03/2010 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis Kararı ile ön bahçe mesafesi 10.m,diğer yönlerden 5. metre olmak üzere plan tadilatı yapılmasına ön izin verilmiştir. Ancak Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 16/04/2010 tarih ve 221 sayılı yazısı ile arsanın ortasından çapraz olarak şehir şebeke içme suyunu sağlayan borunun geçtiği,binanın 5 m ön cepheye yaklaştırıldığında sorunun olmayacağı Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce bildirilmiş olup; İmar Planında ön cephe dahil tüm cephelerin 5.m kalacak şekilde tadilatın yapılması ayrıca inşaat alanlarının şebeke borusunun sağından ve solundan 3’er metre kalacak şekilde alan bırakılarak geri kalan kısımların inşaat alanı olarak ayrılması amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu ;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Yeşilada Mahallesi 2528 ada 1 nolu parselin Planında ön cephe dahil tüm cephelerin 5m ve şebeke borusunun geçtiği bölgeden 3’er m. Olmak üzere Yapı yaklaşma mesafelerinin belirlenmesi için imar plan tadilatına ön izin verilmesinin uygun olduğuna İmar İşleri Komisyonu raporu gereğince; Katılımın Oy birliğiyle ile karar verildi.


KARAR-190

Belediye Meclisinin 09.04.2010 tarih ve 109 sayılı kararı ile İmar İşleri ve Plan Bütçe Komisyonlarına havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Kırbağı Mahallesinde bulunan 216.341 m2 yüzölçümlü 397 adet arsa 2008 yılı emlak beyan değeri üzerinden toplam 2.358.117 TL.sına satışı gerçeklenmiştir. Arsa devri karşılığında oluşan borcun 500.000,00 TL.sı ödenerek 1.858.117,00 TL. Toplu Konut İdaresinin Belediyemize borcu kalmıştır. Devri gerçekleşen mülkiyeti Toplu Konut İdaresi’nde bulunan 397 adet taşınmazın üzerinde herhangi bir projenin bulunmaması ve borcun geri ödenmemesinden dolayı ödemesi yapılan 500.000,00 TL.karşılığında 3704 ada 1, 3705 ada 1, 3706 ada 1, 3708 ada 1, 3709 ada 1, 3727 ada 1, 3728 ada 1 ve 3730 ada 1 parsellerde bulunan taşınmazların İdarede kalması ve geri kalan taşınmazların Belediyemize devrini yapmak istemektedirler.İdarede kalması istenilen taşınmazları rayiç değerleri 2008 yılı emlak beyan değeri üzerinden hesaplanmış olup tutarı 534.830,00 TL.sıdır.Arsalar geri devir alındıktan sonra aradaki farkın Belediyemiz hesabına yatırılacağı konusu .

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Kırbağı Mahallesinde bulunan , 3704 ada 1, 3705 ada 1, 3706 ada 1, 3708 ada 1, 3709 ada 1, 3727 ada 1, 3728 ada 1 ve 3730 ada 1 parsellerin Toplu Konut İdaresinde kalmasının ve geriye kalan taşınmazların Belediyemize devrinin yapılmasının ve arsalar devir alındıktan sonra aradaki 34.830,00.-TL farkın Belediyemiz hasabına yatırılmasına, İmar İşleri ve Plan Bütçe

SAYFA-4

Komisyon Raporları gereğince uygun olduğuna 2 Çekimser ( A.ŞİMŞEK- C.EVCEN ) Oya karşın 29 kabul oyla ve katlımın oy çokluğuyla karar verildi.
KARAR-191

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 167 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Hamidiye Mahallesi, 3934 ada 45, 46, 48 ve 49 nolu parsellerin 1998 yılında ihale ile satılmış olup,imar planında yollardan 5 metre

çekilerek zemin kat ve orta bölümde 8 katlı ikiz bitişik nizam ticari alan olduğu; ancak Belediyemiz tarafından revizyon imar planı yapılırken ,orta bölümdeki alan bitişik- 8 katlı nizamdan blok-8 olarak sehven değiştirilmesiyle mağduriyetleri oluştuğundan; arsanın emsal değerinin E= 2,5’a çıkarılarak mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu.

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Hamidiye Mahallesi, 3934 ada 45, 46, 48 ve 49 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Revizyon İmar Planı yapılırken sehven yapılan yerin düzeltilmesi ve ilk hali (arsanın satıldığı dönemdeki) imar planındaki durumu olan Blok Nizam 8 Kat ve 1 Kat olan haline çevrilmesi amacıyla imar planı tadilatına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyonunca uygun olduğuna Katılımın oy birliği ile karar verildi.KARAR-192

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 157 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe, Hamidiye Mahallesi, 1829 ada 5 nolu parsel, İmar Planında E = 0,60 yoğunlukta ticaret, sosyal ve kültürel tesis alanı olarak planlanmış olup,emsal değerinin E = 0,90 veya E = 1,00’e artırılması amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu.

Meclis Yapılan inceleme neticesinde; Hamidiye Mahallesi, 1829 ada 5 nolu parselde bulunan taşınmazın içinden, artan inşaat alanı için gereken yeşil alan ayrılarak E=0,60 yapı yoğunluğundan E=1 yapı yoğunluğuna çıkarılması amacıyla İmar Planı tadilatına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyonu Raporu gereğince uygun olduğuna Katılımın oy birliği ile karar verildi.

KARAR-193

Belediye Meclisinin 07.05.2010 tarih ve 159 sayılı kararı ile İmar İşleri komisyonuna havale edilen Karaman ili, Merkez ilçe,Yenimahalle Mahallesi, 463 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölge İmar Planında konut alanı olarak planlanmıştır. 463 ada 4 ve 5 nolu parseller tevhid edilerek konut alanından çıkarılıp, ticari alana çevrilmesi amacı ile imar plan tadilatı yaptırılması konusu ;

Meclisce Yapılan inceleme neticesinde; Yenimahalle Mahallesi,463 ada 4 ve 5 nolu parsellerin bulunduğu bölgede yapılaşma tamamlandığından İmar İşleri Komisyonu Raporu gereğince talebin reddine 1 Çekimser ( C.EVCEN ) oya karşın 30 kabul oyla ve katlımın oy çokluğuyla karar verildi.
SAYFA-5

KARAR-194
Belediye Meclisinin 08.01.2010 tarih ve 5/7 sayılı kararı ile İmar İşleri Komisyonuna havale edilen; Karaman İli, Merkez İlçe, Hamidiye Mahallesi 1829 ada 3 ve 4 nolu parsellerde bulunduğu bölgede Küçük Sanayinin gelişmesi ile birlikte ihtiyaca cevap verememesi sebebiyle mevcut imar planında Hmax = 5,50 m., Kat adedi 1 olan yapılaşma koşullarının ; Hmax = 6,50 m, kat adedi 2 olarak değiştirilmesi amacıyla talep edilen İmar Plan Tadilatına ön izin verilmesi konusu;

Meclisce yapılan inceleme neticesinde; Hamidiye Mahallesi 1829 ada 3 ve 4 nolu parsellerin bulunduğu bölgede Hmax= 6.50 M ve kat adedi 1 kat olacak şekilde değiştirilmesi amacıyla İmar Plan Tadilatına ön izin verilmesinin İmar İşleri Komisyon

Raporu gereğince uygun olduğuna; 3 Çekimser ( A.ŞİMŞEK- C.EVCEN- E.TURHAN )

oya karşın 26 kabul oyla ve katlımın oy çokluğuyla karar verildi.

( Meclis Üyesi, Recep AFACAN ve Ali Osman CEVHER konu kendilerini ilgilendirdiğinden oylamaya katılmamışlardır. )

11.05.2010

SAMİ MANGIRCI NAFİZ NADİR NAS MEHMET AKKUŞ

MECLİS 1. BAŞKAN V. KÂTİP KÂTİP

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə