Masarykova univerzita V brně filosofická fakultaYüklə 274.8 Kb.
səhifə1/4
tarix21.04.2016
ölçüsü274.8 Kb.
  1   2   3   4

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

FILOSOFICKÁ FAKULTA

Seminář estetikyNaturalismus a mimesis ve vybraných dílech Émila Zoly

Bakalářská diplomová práce

Autor práce: Ivana Litavská

Vedoucí práce: Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.

Brno 2007Bibliografický záznam

LITAVSKÁ, Ivana. Naturalismus a mimesis ve vybraných dílech Émila Zoly. Brno: Masarykova univerzita, Filosofická fakulta, Seminář estetiky, 2007. 56 s. Vedoucí diplomové práce Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.


Anotace
Bakalářská diplomová práce Naturalismus a mimesis ve vybraných dílech Émila Zoly se zabývá, jak už samotný název napovídá, naturalismem. Projevy tohoto směru můžeme i v současnosti pozorovat kolem nás. Tato práce se však zaměřuje na vliv naturalismu zejména v 19. století, právě v této době si totiž vybudoval silnou pozici. Účinky onoho specifického směru se ukazovaly v mnoha oblastech, nejvíce se však naturalismus rozvíjel v umění, literatuře, divadle, hudbě a filmu. V každém z těchto odvětví můžeme sledovat jeho specifické projevy, právě z tohoto důvodu je jednotlivým oblastem věnována samostatná kapitola. Svého vrcholu dosáhl onen specifický směr především v literatuře, i když se na něm udržel jen velice krátkou dobu. Vůdčí osobností literárního naturalismu byl Émile Zola. V kritickém díle Experimentální román určil autor základní principy tohoto uměleckého směru: například nesoudit, nevyvozovat závěry. Spisovatel se má úzkostlivě držet studia fakt. Zola ustanovil samozřejmě mnoho dalších naturalistických principů. Bohužel jeho zásady měly také své nedostatky, o kterých je pohovořeno v závěru práce. Jedná se například o odmítání socialismu či politiky. První Zolovy naturalistické pokusy můžeme najít již v románu Tereza Raquinová. Většina lidí si však představí pod pojmem „naturalismus“ jeho cyklus o rodině Rougonů-Macquartů, který se skládá z dvaceti románů. Není se čemu divit. Tato románová epopej měla obrovský úspěch již ve své době. Dílo Émila Zoly šokovalo, proto bylo tak úspěšné. Současný svět je plný násilí, a tak nám dnes naturalistické romány nepřipadají už tak barbarské. Přesto stojí za to je analyzovat. Z tohoto důvodu jsou v této práci studována tři stěžejní Zolova díla. Jelikož se česká literatura zabývá naturalismem pouze okrajově, cílem této bakalářské diplomové práce je vytvořit o tomto specifickém směru celistvý přehled.
L´annotation
Le travail de bachelier diplômé Le Naturalisme et mimesis dans les oeuvres choisies d´Émile Zola s´occupe de naturalisme, comme le seul titre insinue. Actuellement nous pouvons regarder autour de nous déclaration de cette direction. Cependent ce travail s´oriente a l´influence du naturalisme surtout au 19e siècle, justement a cette époque il a obtenu en effet la position forte. Les effets de cette direction spécifique se sont présentés dans plusieurs domaines, cependent le naturalisme se déroulait le plus dans l´art, dans la littérature, au théâtre, dans la musique et le film. Dans chaque branche nous pouvons observer des déclarations divers de naturalisme, justement de cette raison à chaque de ces déclarations est destiné un seul chapitre. Le naturalisme est parvenu du comble surtout dans la littérature, quand même seulement un moment. Une personne directeur du naturalisme littéraire était Émile Zola. Dans l´oeuvre critique Le roman experimental cet auteur a déterminé les principes essentiels de cette direction: par example ne juger pas, n´argumenter pas. L´auteur suivrait avec angoisse des études des faits. Zola a déterminé sûrement beaucoup d´autres des principes naturalistes. Malheureusement ses principes avaient aussi des insuffisances, dont on parle a la fin du travail. Il s´agit par example du refus du socialisme ou de la politique. Les premières éxpériences naturalistes de Zola nous pouvons trouver déjà dans le roman Therèse Raquin. Mais la plupart des gens s´imaginent sous la notion „le naturalisme“ son cycle de la famille Rougon-Macquart, qui se compose de vingt romans. On ne peut pas en étonner. Déjà en son époque cet épopée romanesque avait le succès énorme. L´oeuvre d´Émile Zola a choqué, c´est pourquoi elle était si réussie. Le monde actuel est plein de la violence, donc les romans naturalistes ne nous semblent pas déjà si barbares aujourd´hui. Néanmoins ca vaut la peine de les analyser. Pour cette raison sont dans ce travail étudier trois oeuvres butoirs de Zola. Du fait que la littérature tchèque s´occupe du naturalisme seulement partiellement, le but de ce travail de bachelier diplômé est créer récapitulation intégrale de cette direction spécifique.


Klíčová slova
Naturalismus

Émile Zola

Literatura
Les mots clefs
Le naturalisme

Émile Zola

La littérature

Prohlášení


Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a používána ke studijním účelům.Brně dne 22. června 2007

Ivana Litavská

OBSAH


Úvod 7-8

1. Základní vymezení pojmu naturalismus 9-10

1.1 Naturalismus ve výtvarném umění 11-12

1.2 Naturalismus v literatuře 13-20

1.3 Naturalismus v divadle 21-24

1.4 Naturalismus v hudbě 25

1.5 Naturalismus ve filmu 26-272. Émile Zola, vůdčí osobnost literárního naturalistického hnutí 28

3. Naturalistické prvky ve vybraných Zolových dílech 29-31

3.1 Zabiják 32-36

3.2 Nana 37-41

3.3 Germinal 42-454. Nedostatky Zolovy naturalistické tvorby 46-47

Závěr 48

Resumé 49-50

Le sommaire 51-53

Seznam použité literatury 54-55

Další zdroje 56

Yüklə 274.8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin