Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Ústav botaniky a zoologieYüklə 420.25 Kb.
səhifə4/5
tarix29.04.2016
ölçüsü420.25 Kb.
1   2   3   4   5

Ekologické parametry studovaných druhů založené na Ellenbergových indikačních hodnotách (Ellenberg et al. 1992) nevykazují vesměs žádnou korelaci s genomovými parametry jakými jsou velikost genomu, velikost chromosomů nebo obsah GC bazí v genomu. Jedinou výjimkou je negativní korelace mezi obsahem GC bazí a kontinentalitou (Spearman R = – 0,53, při p = 0,013). Podobně např. dřevinné typy (Clematis) nemají v rámci čeledi nižší velikosti genomu ve srovnání s bylinnými typy, jak bychom mohli domýšlet vycházejíc z předpokladu, že dřeviny mají genomy obvykle menší než byliny (viz např. Knight & Beaulieu 2008).V literatuře se občas uvádí korelace mezi kontinentalitou a velikostí genomu např. u rodu Cirsium (Bureš at al. 2004b). Podobně je tomu v rámci mechorostů (Bureš, ústní sdělení).

6. Diskuse
Tabulka hodnot uveřejněných v Plant C-value DNA databázi

Prime estimate

Rod

Druh


Počet chromosomů

Metoda

2C (pg)

Autor

Rok

Prime

Adonis

vernalis
FC:PI

28,3

Zonneveld et al., 2005 (Ref. 466)

2005b

Prime

Anemone

nemorosa
Fe

38,1

Grime et al., 1985 (Ref. 133)

1991

 

Anemone

nemorosa
FC:PI

38,9

Zonneveld et al., 2005 (Ref. 466)

2005b

Prime

Anemone

ranunculoides
FC:PI

39,9

Zonneveld et al., 2005 (Ref. 466)

2005b

Prime

Anemone

sylvestris

16

Fe

13,2

Rothfels et al., 1966 (Ref. 8)

1976

 

Caltha

palustris

22

Fe

1,3

Baum et al., 1989 (Ref. 269-D)

1995

 

Caltha

palustris
Fe

22,4

Olszewska and Osiecka, 1983 (Ref. 156)

1991

 

Caltha

palustris

56

FC:PI

31,I

Zonneveld et al., 2005 (Ref. 466)

2005b

Prime

Caltha

palustris

56

Fe

33

Bennett MD, 1972 (Ref. 1)

1976

Prime

Clematis

vitalba

16

Fe

18,I

Olszewska and Osiecka, 1984 (Ref. 157)

1991

 

Clematis

vitalba

16

FC:PI

20,2

Zonneveld et al., 2005 (Ref. 466)

2005b

Prime

Eranthis

cilicica
FC:PI

17,8

Zonneveld et al., 2005 (Ref. 466)

2005b

Prime

Eranthis

hyemalis

16

Fe

18,6

Bennett and Smith, 1976 (Ref. 2)

1976

 

Eranthis

hyemalis

16

FC:PI

23,9

Zonneveld et al., 2005 (Ref. 466)

2005b

Prime

Helleborus

lividus

32

FC:PI

19

Zonneveld, 2001 (Ref. 383)

2005a

Prime

Helleborus

purpurascens

32

FC:PI

30,5

Zonneveld, 2001 (Ref. 383)

2005a

Prime

Myosurus

minimus

16

Fe

2,2

Bennett and Smith, 1976 (Ref. 2)

1976

Prime

Pulsatilla

grandis

16

Fe

26,6

Olszewska and Osiecka, 1983 (Ref. 156)

1991

 

Ranunculus

acris
Fe

33,6

Olszewska and Osiecka, 1983 (Ref. 156)

1991

Prime

Ranunculus

acris

14

Fe

8,9

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

 

Ranunculus

acris

14

Fe

10,7

Smith and Bennett, 1975 (Ref. 45)

1976

Prime

Ranunculus

acris

28

Fe

15,6

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

 

Ranunculus

arvensis

32

Fe

12,8

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Prime

Ranunculus

arvensis

32

Fe

12,25

Smith and Bennett, 1975 (Ref. 45)

1976

Prime

Ranunculus

auricomus

32

Fe

18

Smith and Bennett, 1975 (Ref. 45)

1976

 

Ranunculus

bulbosus

16

Fe

10,7

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Prime

Ranunculus

bulbosus

16

Fe

11,25

Smith and Bennett, 1975 (Ref. 45)

1976

Prime

Ranunculus

illyricus

32

Fe

14,6

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Prime

Ranunculus

lanuginosus

28

Fe

18,8

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Prime

Ranunculus

nemorosus

16

Fe

12,2

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Prime

Ranunculus

polyanthemos

16

Fe

12,45

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

 

Ranunculus

repens

32

Fe

19,15

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Prime

Ranunculus

repens

32

Fe

22,4

Smith and Bennett, 1975 (Ref. 45)

1976

 

Ranunculus

sceleratus

32

Fe

7,1

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Prime

Ranunculus

sceleratus

32

Fe

8

Smith and Bennett, 1975 (Ref. 45)

1976

 

Ranunculus

sceleratus

32

Fe

8,4

Baum et al., 1989 (Ref. 269-D)

1995

Prime

Ranunculus

thora

16

Fe

7,1

Goepfert, 1974 (Ref. 44)

1976

Z námi měřených 48 druhů z čeledi Ranunculaceae byla již u 23 druhů změřena velikost genomu jiným autorem. Naše hodnoty se s výsledky uvedenými v databázi shodují jen asi z poloviny.

Největší shoda je s výsledky od Zoonevelda (2001, 2005). Toto měření je nejnovější a autor navíc jako jediný používá stejnou metodu měření. Příčinou, že se s ostatními autory příliš neshodujeme může být použití přesnější metody, chyba při měření nebo záměna za jiné taxony např. s vyšší ploidií. Například druh Caltha palustris je známý svojí častou polyploidií, avšak hodnota 1,3 pg uváděná Baumem at al. (1989) je jistě výsledkem chyby v měření.
Naše hodnoty společně s hodnotami rostlin z čeledi Ranunculaceae registrovaných v Plant C-value DNA databázi v královské botanické zahradě v Kew (www4) jsme sloučili a vyhodnotili variabilitu v rámci čeledi a rodů. Ve srovnání s literárními daty přinesly naše analýzy první údaje pro rody Aconitum, Actaea, Ficaria a Isopyrum.

Celkový rozsah variability ve velikosti genomu je v rámci celé čeledi na základě našich i literárních dat od 0,76 pg, což je hodnota naměřená námi u Aqilegia dinarica až po 53,4 pg známých u Ranunculus lingua. Tento druh je vysoce polyploidní (2n= 108). Nejmenší a největší genom se od sebe liší 70,14-krát.

Celkový rozsah variability ve velikosti chromosomů je od 43,5 Mbp, což je hodnota neměřená námi u Thalictrum simplex až po 3145,6 Mbp známých u Anemone tetrasepala. Největší a nejmenší velikost chromosomů se od sebe liší 72,3krát, což je jeden z největších kontrastů v rámci čeledí, kde lze velikosti chromosomů na základě dosud známých dat posoudit. Pouze čeledi Asparagaceae, Iridaceae, Fabaceae, Araceae, Juncaceae, Orchidaceae a Cyperaceae vykazují větší rozsah variability ve velikosti chromosomů, zatímco dalších 94 čeledí má variabilitu nižší, často velmi výrazně (Bureš nepublikovaná data).

Velikost genomu u rodu Adonis se pohybuje od 20,75 do 31,53 pg, liší se 1,52-krát, velikost jeho chromosomů se pohybuje od 903,76 do 1715,68 pg, liší se 1,9-krát. Velikost genomu u rodu Anemone se pohybuje od 16,9 do 48,3 pg, liší se 2,87-krát; velikost jejích chromosomů se pohybuje od 721,43 do 3145,57 pg, liší se 4,36-krát. Velikost genomu u rodu Clematis se pohybuje od 18,1 do 31,6 pg, liší se 1,75-krát, velikost jeho chromosomů se pohybuje od 1097,31 do 1259,53 pg, liší se 1,15-krát. Velikost genomu u rodu Helleborus se pohybuje od 18,9 do 35,7 pg, liší se 1,89-krát, velikost jeho chromosomů se pohybuje od 572,9 do 1379,22 pg, liší se 2,41-krát. Velikost genomu u rodu Pulsatilla se pohybuje od 8,7 do 34,8 pg, liší se 4-krát, velikost jejích chromosomů se pohybuje od 527,44 do 1612,63 pg, liší se 3,05-krát. Velikost genomu u rodu Ranunculus se pohybuje od 3,8 do 53,4 pg, liší se 14,05-krát, velikost jeho chromosomů se pohybuje od 178,09 do 1309,5 pg, liší se 7,25-krát. Velikost genomu u rodu Thalictrum se pohybuje od 1,24 do 3,84 pg, liší se 3,1-krát, velikost jeho chromosomů se pohybuje od 43,52 do 85,62 pg, liší se 1,97-krát.


V rámci čeledi Ranunculaceae byly obsahy GC bazí dosud zjištovány jen u tří druhů

Anemone ranunculoides 40,3% GC

Anemone sylvestris 39,9% GC

Aquilega vulgaris 39,7% GC.

Všechny tři údaje pochází od Barow & Meister (2002). S prvními dvěma údaji se naše výsledky v podstatě shodují, avšak u rodu Aquilegia vulgaris jsme naměřili 36,16%. Jiné údaje o čeledi nejsou k dispozici.

Barow & Meister (2002) nenašli žádnou korelaci mezi velikostí genomu a AT/GC poměrem. V našich výsledcích se ukázala pozitivní korelace. Podobný trend ve vztahu mezi GC a velikostí genomu vykazují i výsledky, které publikoval Mabuchi (2005) pro rod Hepatica. Jelikož standarda, kterou použil (Anemone flaccida), nemá známý obsah GC, nelze hodnoty interpretovat přímo ve smyslu tohoto parametru, avšak trend vyjadřující vztah těchto parametrů je i tak patrný. Absenci korelace v datech zjištěných v prách Barow & Meister (2002) si vysvětlujeme tím, že tito autoři testovali velmi heterogenní skupinu pokrývající reprezentativně jak nahosemenné, tak krytosemenné rostliny, zatím co my jsme se zaměřili pouze na jednu čeleď a Mabuchi (2005) jediný rod. V případě blízce příbuzných taxonů v rámci rodu nebo čeledi je pravděpodobné, že mechanizmus změny velikosti genomu je založen na stejném principu, např. amplifikaci určitého typu retroelementů. Pakliže tyto mají zastoupení GC bazí výrazně odlišné od zbytku genomu, může jejich pomnožením docházet jak ke změně velikosti genomu, tak odpovídajícímu posunu v obsahu GC bazí (Bureš ústní sdělení).
Poměrně velké chromosomy byly zjištěny u Hepatica nobilis – 2491,6 Mbp. Tato hodnota dobře zapadá do výsledků, které publikoval pro tento rod Mabuchi (2005), po přepočtu s koeficientem 970 Mbp = 1 pg se pohybují data tohoto autora od 2092 do 2923 Mbp.

7. Závěr
V rámci pilotní studie byly analyzovány obsah DNA, AT/GC genomový poměr a průměrná velikost chromosomů u celkem 48 druhů, ve většině případů původních pro území České republiky. Jednotlivé vzorky jsou doloženy herbářovou položkou, jejíž scheda zahrnuje jak samotnou lokalizaci, kódové označení vzorku, tak i naměřené genomické parametry s odkazem na bakalářskou práci.

Z analýzy dosud publikovaných dat o velikosti genomu vyplývá, že čeleď Ranunculaceae patří v rámci krytosemenných rostlin k druhům se spíše většími genomy. K hlavním výsledkům pilotní studie patří zjištění pozitivní korelace mezi velikostí genomu a procentickým obsahem GC bazí v genomu a také mezi velikostí chromosomů a procentickým obsahem GC bazí v genomu. Dále jsme zjistili, že velikost genomu podčeledí Ranunculoideae a Isopyroideae se signifikantně liší.

Z ekologického hlediska se velikostí genomu signifikantně liší jarní geofyty, které mají větší genomy ve srovnání se zbytkem čeledi. Kombinace genomických parametrů velikost chromosomů a obsahu GC bazí vymezuje poměrně dobře jak obě u nás zastoupené podčeledi, tak také samotné rody. Ekologické parametry studovaných druhů založené na Ellenbergových indikačních hodnotách vesměs nevykazují žádný korelační vztah ke genomickým parametrů, s výjimkou hodnot pro kontinentalitu, které negativně korelují s obsahem GC bazí.

8. Literatura
Agapova N.D. (1980): Chromosome number reports LXIX. Taxon 29: 703.

Agapova N.D. (1981): A comparative karyological study of some Ranunculus species from the European part of the USSR. Botaničeskij Žurnal 66: 483–492.

Agapova N.D. & Zemskova E.A. (1983): Karyotypic investigation of Ranunculus polyanthemos (Ranunculaceae). Botaničeskij Žurnal 68: 336–341.

Agapova N.D. & Zemskova E.A. (1985): Chromosome numbers in some species of the genus Ranunculus (Ranunculaceae). Botaničeskij Žurnal 70: 855–856.

Al-Bermani, A.-K. K. A., Al-Shammary K. I. A., Gornall R.J. & Bailey J.P. (1993): Contribution to a cytological catalogue of the British and Irish flora, 3. Watsonia 19: 169–171.

Al-kelidar R.K. & Richards A.J. (1981): Chromosomal indications of evolutionary trends in the genus Delphinium L. Cytologia 46: 623–633.

Amadei L., Giordani A. & Tomei P.E. (1983): Numeri cromosomici per la Flora Italiana: 941-947. Informatore Botanico Italiano 15: 39–43.

Arohonka T. (1982): Chromosome counts of vascular plants of the island Seili in Nauvo, southwestern Finland. Turun Yliopiston Julkaisuja, : Sarja A II. Biologia-Geographica 3: 1–12.

Baltisberger M. (1980): Die artengruppe des Ranunculus polyanthemos L. in Europa. Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft 90: 143–188.

Baltisberger M. (1981): Verwandtschaftsbeziehungen zwischen der Gruppe des Ranunculus polyanthemos L. und R. repens L. sowie arten der Gruppen des R. acris L. und des R. bulbosus L. Botanica Helvetica 91: 61–74.

Baltisberger M. (1988): Additional notes on the flora of Mount Kajmakcalan (Greece). Willdenowia 17: 33–36.

Baltisberger M. (1990): Chromosomenzahlen einiger Pflanzen aus Jugoslawien. Candollea 45: 439–446.

Baltisberger M. (1991): IOPB chromosome data 3. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 17: 5–7.

Baltisberger M. & Charpin A. (1989): Chromosomenzählungen von Gilbert Bocquet. Berichte des Geobotanishen Institutes der Eidgenössische Technishe Hochschule Stiftung Rübel 55: 246–251.

Baltisberger M. & Huber W. (1987): Chromosome number report. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 9: 4–5.

Barow M. & Meister A. (2002): Lack of Correlation Between AT Frequency and Genome Size in Higher Plants ant the Effect of Nonrandomness of Base Sequences on Dye Binding. Cytometry 47: 1–7.

Baumberger H. (1970): Chromosomen zehlbestimmungen und karyotypanalyses bei den Gattungen Anemone, Hepatica und Pulsatilla. Berichtre Schweizerischen Botanischen Gesellschaft 80: 17–96.

Baltisberger M. & Baltisberger E. (1995): Cytological data of Albanian plants. Candollea 50: 457–493.

Baltisberger M. & Huber W. (1987): Chromosome number report. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 9: 4–5.

Baltisberger M. & Utelli A.-B. (2001): IOPB chromosome data 17. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 33: 22–23.

Bechi N., Barberis G. & Miceli P. (1997): Cerastium stenopetalum Fenzl ex Grenier and C. soleirolii Ser. ex Duby (Caryophyllaceae): biosystematic and taxonomic investigations. Flora Mediterranea 7: 115–132.

Bennett M.D. (1971): The duration of meiosis. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 178 :277–299.

Bennett M.D. (1972): Nuclear DNA content and minimum generation time in herbaceous plants. Proceedings of the Royal Society of London, Series B, 181: 109–135.

Bennett M.D & Smith J.B. (1976): Nuclear DNA amounts in angiosperms. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Series B, 274: 227–274.

Bennett M.D. & Leitch I.J. (2004): Plant DNA C-values database (release 3.0, Dec. 2004) http://www.kew.org/cvalues/homepage.html

Bennett M.D. & Leitch I.J. (2005): Plant Genome Size Research: A Field In Focus. Annals of Botany 95: 1–6.

Bennett M.D., Smith J.B. & Seal A.G. (1986): The karyotype of the grass Zingeria biebersteiniana (2n= 4) by light and electron microscopy. Canadian Journal of Genetics and Cytology 28: 554–562.

Bir S.S. & Sidhu M. (1979): Cytological observations in weed fiora of orchards of Paticla district. Recent Research Plant Science 7: 261–271.

Bir S.S. & Sidhu M. (1980): Cyto-palynological studies on weed flora of cultivable lands of Patiala district. Journal of Palynology 16: 85–105.

Bureš P. (2003): Taxonomie a chorologie vybraných taxonů evropské květeny. Ms. [Habilit. Pr., dep. Masarykova Univerzita, Brno].

Bureš P., Pavlíček T. Horová L. & Nevo E. (2004a): Microgeographic Genome Size Differentiation of the Carob Tree, Ceratonia siliqua, at 'Evolution Canyon', Israel. Annals of Botany 93: 529–535.

Bureš P., Wang Y., Horová L. & Suda J. (2004b): Genome Size Variation in Central European Species of Cirsium (compositae) and their Natural Hybrids. Annals of Botany 94: 253-363.

Buttler K.P. (1983): Chromosomenzahlen von Gefässpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern). 1. Folge. Hessische Floristische Briefe 32: 23–26.

Buttler K.P. (1984): Chromosomenzahlen von Gefässpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 2. Folge. Hessische Floristische Briefe 33: 46–48.

Capineri R., D'amato G.& Marchi P. (1978): Numeri cromosomici per la Flora Italiana. 534-583. Informatore Botanico Italiano. 10: 421–465.

Chinnappa C.C. & Chmielewski J.G. (1987): Documented plant chromosome numbers 1987: 1. Miscellaneous counts from western North America. Sida 12: 409–417.

Damboldt (1966): Chromosomenrahlen einiger südalpiner Eidemiten. Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 9: 373–376.

Davlianidze M.T. (1984): Investigatio cytogeographics speciorum nonnullarum altimontanarum e Caucaso. Notas Systematic Georgia Institute Botany Tbilissi 40: 56–66.

Davlianidze M.T. (1985): Chromosome numbers in the representatives of the flora from Georgia. Botaničeskij Žurnal 70: 698–700.

Demiriz H. (1980): Chromosome number reports LXVII. Taxon 29: 362.

Dempsey R.E., Gornall R.J.& Bailey J.P. (1994): Contributions to a cytological catalogue of the British and Irish flora, 4. Watsonia 20: 63–66.

Diosdado J.C. & Pastor J. (1993): Karyological studies of some orophyte taxa of the genus Ranunculus L. from the Iberian Peninsula. Botanical Journal of the Linnean Society 111: 23–35.

Diosdado J.C. & Pastor J.E. (1992): Citotaxonomia de la especies vivaces del Genero Ranunculus L. sect. Chrysanthe (Spach) L. Benson en la Peninsula Iberica. Candollea 47: 555–576.

Diosdado J.C. & Pastor J.E. (1996): Consideraciones citotaxonómicas del género Ranunculus L. (Ranunculaceae) en la Península Ibérica. Anales del Jardín Botánico de Madrid 54: 166–178.

Dmitrieva S.A. (1986): Chisla khromosom nekotorych vidov rastenij Berezinskogo Biosfernogo Zapovednika. Zapovedniki Belorussii Issledovaniia 10: 24–28.

Dmitrieva S.A. (2000): Karyology of the flora of Byelarus. Thesis of the Dissertacion Documentacion Biology Science Minsk. 42.

Dmitrieva S.A. (2002): Chromosome numbers od Ranunculaveae species of the Byelorussian flora. Botaničeskij Žurnal 87: 131–133.

Dmitrieva S.A. & Parfenov V.I. (1983): Khromosomnye chisla nekotorykh vidov flory Belorussii. Izvestiia Akademii Nauk Belorusskoi SSR, Seriia Biologicheskikh Nauk, 2: 7–12.

Dmitrieva S. A. & Parfenov V.I. (1985): Kariologicheskaja kharakteristika nekotorykh vidov poleznykh rastenij flory Belorussii Izvestiia Akademii Nauk Belorusskoi SSR, Seriia Biologicheskikh Nauk 6: 3–8.

Dobeš C., Hahn B. & Morawetz W. (1997): Chromosomenzahlen zur Gefässpflanzen-Flora Österreichs. Linzer Biologische Beiträge 29: 5–43.

Dobeš C. & Vitek E. (2000) Documented Chromosome Number Checklist of Austrian Vascular Plants. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien Vienna.

Doležel J., Bartoš J., Voglmayr H. & Greilhuber J. (2003): Nuclear DNA content and genome size of trout and human (Part A). Cytometry 51: 127–128.

D’Ovidio R. & Marchi P. (1990): DNA content, karyotype structure anylysis and karyotype symmetry in Ranunculus L. (Ranunculaceae). Italian species belonging to sections Flammula (Webb) Benson and Micranthus (Ovcz.) Nyarady. Caryologia 43: 99–115.

D'Ovidio R., Marchi P. & Visoná L. (1986): Numeri cromosomici per la flora Italiana: 1053–1063. Informatore Botanico Italiano 18: 145–152.

Druskovic B. & Lovka M. (1995): IOPB chromosome data 9. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 24: 15–19.

Dubrova N.A. (1980): Sravnitell noe izuchenie kariotipa severo-amerikanskikh i evro-asiatsk vidov roda Actaea L. (sem. Ranunculaceae). Problemy Populjacionnoj i Evolucionnoj Citogenetiki Rastenij i Zhivotnykh. Tomsk. 3–9.

Dvořák F. & Grüll F. (1978): Study of the number of chromosomes of Angiosperms 7. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Purkynianae Brunensis 1. 8: 23–46.

Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V.,Werner W. & Paulissen D. (1992): Indicator values of plants in Central Europe. Scripta Geobotanica 18: 1–258.

Engelskjon T. (1979): Chromosome numbers in vascular plants from Norway, including Svalbard. Opera Botanica 52: 1–38.

Erben M. (1996): The significance of hybridization on the forming of species in the genus Viola. Bocconea, Monographiae Herbarii Mediterranei Panormitani 5: 113–118.

Ertugrul K. & Beyaroglu O. (1989): Bazi Consolida S.F. Gray Hürlerinin kromosom sayi ve morfolojilezi. Doga Tütk Botanika Dergisi 13: 538–546.

Fedorov S. (1969): Chromosome numbers of flovering plants. Academy of sciences of the USSR Leningrad

Frey L. (1971): Chromosome numbers of several species of flowering plants in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 17: 251–256.

Friesen N.V. (1991): Chromosome numbers in members of the Ranunculaceae family from Siberia.Botaničeskij Žurnal 76: 905–907.

Gadnidze R. & Churadze M. (1997): IOPB chromosome data 11. International Organization of Plant Biosystems 26/27: 20.

Gadnidze R.I., Gviniashvili T.N., Danelia I.M. & Chwiadre M.V. (1998): Chromosome numbers of the species of the Georgian flora. Botaničeskij Žurnal 83: 143–147.

Gervais C. (1981): Liste annotee de nombres chromosomiques de la flore vasculaire du nord-est de l'Amerique. II. Le Naturaliste Canadien 108: 143–152.

Goepfert D. (1974): Karyotypes and DNA content in species of Ranunculus L. and related genera. Botaniska Notiser 127: 464–489.

Goliášová K. (1985): Variabilita Pulsatilla slavica, P. grandis, P. subslavica a problém introgresivnej hybridizácie. PhD thesis (Ms., depan at the Department of Vascular plants Taxonomy Institute of Botany. Slovak Academy of Sience Bratislava.

Gregory T.R., Nicol J.A., Tamm H., Kullman B., Kullman K., Leitch I.J. Murray B.G., Kapraun D.F., Greilhuber & Bennett M.D. (2007): Eukaryotic genome size databases. Nucleic Acids Research 35: D332–D338.

Greilhuber J. Borsch T., Mueller K., Worberg A, Porembsky S. & Barthlott W (2006): Smallest Angiosperm Genomes Found in Lentibulariaceae, with Chromosomes of Bacterial Size. Plant Biology 8: 770–777.

Greilhuber J., Doležel J., Lysak M. & Bennet M.D. (2005): The origin, evolution and proposed stabilization of the term „genome size“ and „C-value“ to describe nuclear DNA contents. Annals of Botany 95: 255–260.

Grime J.P, Shacklock J.M.L. & Band S.R. (1985): Nuclear DNA contents, shoot phenology and species co-existence in a limestone grassland community. New Phytologist 100: 435–445.

Gromadzka G., Slowik E. & Bijok K. (1979): Investigations on pollen grains development of two different cytotypes of Ranunculus repens L. Zeszyty Naukowe Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi, Biologia, 1: 103–109.

Gromadzka G., Adamkiewicz E. & Bijok K. (1980): Karyological investigations on the genus Ranunculus repens L. from natural habitats in northern Poland. Zeszyty Naukowe Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi, Biologia, 2: 55–60.

Gvinianidze Z.I. & Avazneli A.A. (1982): Khromosomnye chisla nekotorykh predstavitelej vysokogornykh floristicheskikh kompleksov Kavkaza. Soobkskc Akademiia Nauk Gruzinskoi SSR : Institut Botaniki : Trudy, Seriia Geobtanika, 106: 577–580.

Hair J.B. (1983): Contributions to a chromosome atlas of the New Zealand flora - 23 Ranunculus (Ranunculaceae). New Zealand Journal of Botany 21: 3–7.

Heyn C.C. & Pazy B. (1989): The annual species of Adonis (Ranunculaceae) - a polyploid complex. Plant Systematics and Evolution 168: 181–193.

Hill L.M. (1989): IOPB chromosome data 1. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 13: 17–19.

Hill L.M. (1995): IOPB chromosome data 10. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 25: 8–9.

Hinegardner R. (1976): Evolution of genome size. In: Ayala FJ. [ed.], Molecular Evolution 179–199.

Hollingsworth P.M., Gornall R.J. & Bailey J.P. (1992): Contribution to a cytological catalogue of the British and Irish flora, 2. Watsonia 19: 134–137.

Hoot S.B. (1991): Phylogeny of the Ranunculaceae Based on Epidermal Microcharacters and Macromorphology. Systematic Botany 16: 741–755.

Hoot S. B. (1995): Phylogeny of the Ranunculaceae based on preliminary atpB, rbcL and 18S nuclear ribosomal DNA sequence data. Plant Systematics and Evolution (Suppl.) 9: 241-251.

Hrubska K. & Bellomaria B. (1982): Numeri cromosomici per la Flora Italiana: 877-881. Informatore Botanico Italiano 14: 238–242.

Hrušovská & Osuská L. (1988): Karyological study of some taxa of the flora of the northern part of Povazsky Inovec. Part I. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 35: 69–79.

Isekos I. & Moustakos M. (1998): Chromosome numbers and karyotype analysis of Eranthis hyemalis . Progress in botanical research: Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress 489–492.

Jasinska T. (1980): Karyological studies in the Ranunculus nemorosus group. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 22: 21–35.

Jarolímová V. & Měsíček J. (1992): List of Chromosome Numbers of the Czech Vascular Plants. Academia; Praha.

Kapoor B.M. (1981): Karyomorphological studies in some species of Ranunculus. Phyton 41: 153–16.

Kapoor B.M. (1982): IOPB chromosome number reports LXXIV. Taxon 31: 119–120.

Kartashova N.N., Malakhova L.A., Koslova & Dubrova N.A.(1974): Chisla chromosom u rjada polesnykh rastenij is prirodnykh populjacij flory Priob'ja. Biologie and Biofisika Tomsk 47–53.

Knight C.A. & Beaulieu J.M (2008): Genome size scaling through phenotype space. Annals of Botany 101: 759–766.

Krasnikov A.A. (1991): Chromosome numbers in some species of vascular plants from Novosibirsk region. Botaničeskij Žurnal 76: 476–479.

Krasnikov A. A. (1993): A. Takhtajan (editor), Numeri Chromosomatum Magnoliophytorum Florae URSS, Moraceae–-Zygophyllaceae. Nauka, Petropoli.

Krasnikov A.A. & Schaulo D.N. (1986): Chromosome numbers of some representatives of the families Apiaceae and Ranunculaceae from the south of Siberia. Botaničeskij Žurnal 71: 116–117.

Krasnikov A. A. & Schaulo D.N. (1990): Chromosome numbers in representatives of some families of vascular plants in the flora of the Novosibirsk region. II. Botaničeskij Žurnal 75: 118–120.

Krogulevich R. E. (1976): Rol poliploidii v genesise flory Putorana. Flora Putorana: Materali k Poznaniiu Osobennostei Sostava i Genezisia Gornykh Subarkticheskikh Flor Sibir. Novosibirsk.

Krogulevich R. E. (1978): Kariologicheskij analiz vidov flory Vostochnogo Sajana. Flora Pribajkal'ja. 19–48.

Krogulevich R.E. & Rostovtseva T.S. (1984): Khromosomnye Chisla Tsvetkovykh Rastenii i Sibiri Dal'nego Vostoka. Izdatel'stvo Nauka, Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk.

Kuzmanova B., Evstatieva L. & Georgieva S. (1981a): In Chromosome number reports LXXII. Taxon 30:702.

Kuzmanova B., Edreva A.M. & Cholakova N.I. (1981b): Biosystematic studies on the origin of Thalictrum L., widespread in Bulgaria. II. The molecular heterogeneity of esterase and soluble protein. Fitologija (Sofia) 17: 33–45.

Langlet O.F.J. (1927): Beitraegenzur zytologia cer Ranunculazeen. Svensk Botanisk Tidskrift Utgifven af Svenska Botaniska Foreningen 21: 1–17.

Langlet O.F.J. (1932): Über Chromosomen verhältnisse und Systematik der Ranunculaceae. Svensk Botanisk Tidskrift Utgifven af Svenska Botaniska Foreningen 26: 381–400.

Lavrenko A.N. & Serditov N.P. (1985): Karyosystematic study of Ranunculaceae and Paeoniaceae in the north-east of the European part of the USSR. Botaničeskij Žurnal 70: 1346–1354.

Lavrenko A.N., Serditov N.P. & Ulle Z.G.(1988): Chromosome numbers in some species of Asparagaceae, Asteraceae and Ranunculaceae from the north Urals (Komi ASSR). Botaničeskij Žurnal 73: 605–607.

Lentini F., Romano S. & Raimondo F.M. (1988): Numeri cromosomici per la flora Italiana: 1185–1196. Informatore Botanico Italiano 20: 637–646.

Liao L., Xu L.-l. & Yang D.-q. (1991): Studies on karyotypes of 5 species in Ranunculus from Jiangxi. Acta Phytotaxonomica Sinica 29: 178-183.

López Pacheco M.J. (2002): Números cromosomáticos de plantas occidentales 921–936. Anales Jard Botany Madrid 59:287–288.

Loureiro J., Doležel J., Greilhuber J., Santos C. & Suda J. (2008): Plant flow cytometry – far beiond the stone age. Cytometry 73A: 579–580.

Löve A. (1977): IOPB chromosome numbers reports LXIX. Taxon 263.

Löve A. (1980): IOPB chromosome numbers reports LVI. Taxon 726–727.

Löve A. & Löve D.(1982): IOPB chromosome number reports LXXVI. Taxon 31: 583–587.

Lövkvist B. & Hultgård U.M. (1999): Chromosome numbers in south Swedish vascular plants. Opera Botanica 137: 1–42.

Ma X. H., Qin R.L. & Xing W.B. (1985): Chromosome observation of twenty species of drug plants in Xingjiang. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica 5: 149–154.

Mabuchi T. (1998): Comparative morphology and mitotic behavior of B chromosome in Hepatica americana, H. acutiloba and H. nobilis. Chromosome Science 2: 27–29.

Mabuchi T, Kokubun H., Masahiro M. & Toshio A. (2005): Nuclear DNA content in the genus Hepatica (Ranunculaceae). The Botanical Society of Japan and Springer- Verlag 118: 37–41.

Magulaev A. (1984): Cytotaxonomic study in some flowering plants of the North Caucasus. Botaničeskij Žurnal 69: 511–517.

Májovský J. (1970a): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 1.). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica 16: 1–26.

Májovský J. (1970b): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 2.). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 18: 45–60.

Májovský J.(1974a): Index of chromosome numbers of Slovakian flora. (Part 3.) Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 22: 1–20.

Májovský J. (1974b): Index of chromosome numbers of Slovakian flora. (Part 4.) Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 23: 1–23.

Májovský J.(1976): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 5) Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 25: 1–18.

Májovský J. (1978): Index of chromosome numbers of Slovakian flora (Part 6.). Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 26: 1–42.

Malakha E.V. (1989): Karyosistematicheskij obsor roda Ranunculus vo flore Sovetskogo dalnego vostoka. Pp. 55–56 in Tesizy II Symp. Plant Karyology.

Malakha E.V. (1990): Chromosome numbers in some species of the genera Ranunculus and Batrachium (Ranunculaceae) from the flora of the Soviet far east. Botaničeskij Žurnal (Moscow & Leningrad) 75: 121–122.

Malakhova L.A. (1990): Kariologocheskij analiz prirodnykh populjacij redkich i ischezajushchikh rastenij na juge Tomskoj Oblasti. Bjulleten' Glavnogo Botaniceskogo Sada 155: 60–66.

Malakhova L.A., Voronova O.L. & Kozlova A.A. (1979): Chromosome numbers of some species of the flora of Sibirian lime-forests. Chernevaja Tajga i Problema Reliktov. Tomsk. 47–51.

Marchi P. & Visona L. (1982): Numeri cromosomici per la Flora Italiana: 889-905. Informatore Botanico Italiano 14: 248–258.

Marhold K., Mártonf P., Mereďa P. ml. & Mráz P. (2007): Chromosome number survey of the ferns and flowering plants of Slovakia. Slovak Academy of Science, Bratislava.

Marks G.E. & Schweizer D. (1974): Giemsa banding: karyotype differences in some species of Anemone and in Hepatica nobilis. Chromosoma 44: 405–416.

Meagher T.R., Gillies A.C.M. & Costich D.E. (2005): Genome size, quantitative genetics, and the genomic basic for flower size evolution in Silene latifolia. Annals of Botany 95: 119–125.

Meurman O. & Therman E. (1939): Studies on the chromosome morphology and structural hybridity in the genus Clematis. Cytologia 10: 1–14.

Minneli S., Moscariello P., Ceccarelli M. & Cionini P.G. (1996): Nucleotype and phenotype in Vicia faba. Heredity 76: 524–530.

Montgomery L., Khalaf M., Bailey J.P. & Gornal K.J. (1997): Contributions to a cytological catalogue of the British and Irish flora, 5. Watsonia 21: 365–368.

Murín A. (1993): Karyologické štúdium okrasnych rastlín flóry Slovenska. Biologia 48: 441–445.

Murín A. & Feráková V. Murín A. (1974): In Májovský J. Index of chromosome numbers of Slovakian flora. (Part 4.) Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 23: 1–23.

Murín A. & Májovský J. (1987): Karyological study of the Slovak flora XIX. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica 39: 53–57.

Murín A. & Májovský J. (1992): Karyological study of the Slovak flora XXV. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Botanica, 39: 53–57.

Murín A. & Paclova L. (1979): IOPB chromosome number reports LXIV. Taxon 28: 403–405.

Murín A. & Paclova L. (2002): Ranunculus altitatrensis- the tetraploid species from the complex of Ranunculus acris in the flora of the Vysoké Tatry. Mts.- Biologia Bratislava 57: 69–74.

Murray B.G. & De Lande P.J. (1999): Centributions to a chromosome atlas of the New Zealand flora –35. Miscellaneous families. New Zealand Journal of Botany 37: 511–521.

Nishikawa T. (1985): Chromosome counts of flowering plants of Hokkaido (8). Journal of Hokkaido University of Education, Section II B, 35: 97–111.

Okada H. & Tamura M. (1979): Karyomorphology and relationship in the Ranunculaceae. Journal of Japanese Botany 54: 65-77.

Olszewska M.J & Osiecka R. (1983): The relationship between 2C DNA content, life- cycle type, systematic position and the dynamics of DNA endoreplication in parenchyma nuclei during growth and differentiation of roots in some dicotyledonous-herbaceous species. Biochemie und Physiologie der Pflanzen 178: 581–599.

Pashuk K.T. (1987): Chromosome numbers in species of subalpine belt of Chernogora (Ukrainian Carpatians). Botaničeskij Žurnal 72: 1069–1074.

Parfenov V.I. & Dmitrieva. S.A. (1985): Kariologicheskaja differenciacija u vidov flory Belorussii i ee rol, v formoobrazovanii. Dokl. Akad. Nauk Byelorussk. SSR. (Minsk) 29: 544–557.

Parfenov V.I. & Dmitrieva S.A. (1987): Kariologicheskaja kharakteristika predstavitelej flory sosudistykh rastenij Berezinskogo Biosfernogo Zapovednika. II. Zapovedniki Belorussii Issledovaniia 11: 62–69.

Parfenov V.I. & Dmitrieva S.A. (1988a): Kariologicheskaja kharakteristika predstavitelej flory sosudistykh rastenij Berezinskogo biosfernogo zapovednika. Zapovedniki Belorussii Issledovaniia 12: 3–8.

Parfenov V.I. & Dmitrieva S.A. (1988b): Pervichnyj citogeneticheskij monitoring flory Belorussii. Izvestiia Akademii Nauk Azerbaidzhanskoi SSR, Seriia Biologicheskikh Nauk, 6: 8–11.

Pashuk K.T. (1987): Chromosome numbers in species of subalpine belt of Chernogora.

Pavlíček T., Bureš P., Horová L. & Raskina O. (2008): nevo Genome size microscale divergence of Cyclamen persicum in Evolution canyon, Israel. Central European Journal of Biology 3: 83-90.

Plante S. (1995): IOPB chromosome data 10. International Organization of Plant Biosystematists Newsletter 25: 9–10.

Pogan E., Czapik R. & Jankun A. (1985): Further studies in chromosome numbers of Polish angiosperms. Part XVIII. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 27: 57–74.

Pogan E., Wcislo H. & Jankun A. (1980): Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms Part XlIl. Acta Biologica Cracoviensia, Series Botanica, 22: 37–69.

Pojar J. (1973): Levels of polyploidy in four vegetation types of southwestern British Columbia. Canadian Journal of Botany 51: 621–628.

Probatova N.S., Rudyka E.G. & Shatolova S.A. (2001): Chromosome numbers in some plants species from the environs of Vladivostok city. Botaničeskij Žurnal 86: 168–172.

Probatova N.S. & Sokolovskaya A.P. (1983): New chromosome numbers for vascular plants from the islands of Peter the Great Bay (Primorye Territory).Botaničeskij Žurnal 68: 1655–1662.

Probatova N.S. & Sokolovskaya A.P. (1995): Chromosome numbers in some species of vascular plants from the Russian Far East. Botaničeskij Žurnal 80: 85-88.

Probatova N.S., Sokolovskaya A.P. & Rudyka E.G. (1989): Chromosome numbers in some species of vascular plants from Kunashir Island (the Kuril Islands). Botaničeskij Žurnal 74: 1675–1678.

Queirós M. (1990


Yüklə 420.25 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin