Kurum geçİCİ vergi beyannamesi doldurma kilavuzuYüklə 67.19 Kb.
tarix24.04.2016
ölçüsü67.19 Kb.

KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ DOLDURMA KILAVUZU

1 – GENEL BİLGİLER KULAKCIĞI
2 – MATRAH BİLDİRİM KULAKCIĞI
3 – VERGİ BİLDİRİMİ KULAKCIĞI
4 – DÜZENLEME BİLGİLERİ KULAKCIĞI
5 – EKLER KULAKÇIĞIKURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DOLDURMA KILAVUZU

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi her 3 ayda bir verilir. Beyanname, 3 aylık dönemi takip eden 2 nci ayın 14 üne kadar verilmektedir.


SÜRELERİ

OCAK-ŞUBAT-MART MAYIS’IN 14’ ÜNE KADAR

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AĞUSTOS’UN 14’ ÜNE KADAR

TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL KASIM’IN 14’ ÜNE KADAR

EKİM-KASIM-ARALIK ŞUBAT’IN 14’ ÜNE KADAR
Kurum Geçici Vergi beyannamesi kulakçıklardan oluşmaktadır. “Genel Bilgiler”, “Matrah Bildirimi”, “Vergi Bildirimi”, “Düzenleme Bilgileri” ve “Ekler” kulakçıklarından oluşmaktadır. Bu beş kulakçığın ekrandaki görünümü şu şekildedir.

Bu kılavuzda her bir kulakçığın ekranda nasıl doldurulması gerektiği sırasıyla gösterilecektir.

GENEL BİLGİLER KULAKÇIĞI

Genel Bilgiler kulakçığı İdari Bilgiler ve Mükellefin bilgilerinin bulunduğu iki bölümden oluşmaktadır. İdari Bilgiler bölümü, beyannamenin ait olduğu vergi dairesi ve beyannamenin geçerli olduğu dönem bilgilerini içermektedir. Mükellef bilgilerinin bulunduğu bölüm, mükellefin “Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın Devamı)”, “Ticaret Sicil No”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No” alanlarından oluşmaktadır.İdari Bilgiler

İdari Bilgiler bölümünde “Vergi Dairesi” ve “Dönem Tipi” alanları bulunur.

Vergi Dairesi

Vergi Dairesi alanında bulunan autoshape 1düğmeye tıklandığında ekrana vergi dairelerinin listesi gelecektir.

Listeden mükellefiyet kaydı bulunulan Vergi Dairesi belirlenip “Seç” düğmesine tıklanarak Vergi Dairesi seçme işlemi tamamlanmış olur. “Vazgeç” düğmesi satır seçmeden ekrandan çıkmak için kullanılır.

Dönem Tipi

Beyannamenin tâbi olduğu vergilendirme dönemi bu alanda belirlenmektedir. Alandaki düğmeye tıklandığında “Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)” ve “Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” seçenekleri bulunmaktadır.

“Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)” bilgisi seçilmişse “Dönem” ve “Yıl” alanları,

“Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” bilgisi seçilmişse “Dönemin Bitiş Ayı”, “Bitiş Yılı” ve “Dönem” alanları kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.“Dönem Tipi” alanındaki seçilen her iki tip dönem için de, beyannamenin tâbi olduğu vergilendirme dönemi bu alanda belirlenmektedir.Yıl

Beyannamenin ait olduğu yıl bu alana girilmelidir.

Dönemin Bitiş Ayı

Dönem tipi “Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” seçildiğinde özel hesap döneminin tâbi olduğu “Dönemin Bitiş Ayı”nın seçildiği alandır.

Bitiş Yılı

“Geçici Vergi Özel Hesap Dönemi” seçildiğinde beyannamenin bitiş yılı bilgisinin girildiği alandır.Mükellefin

Mükellefin bölümünde “T.C. Kimlik No”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın Devamı)”, “Ticaret Sicil No”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No” alanları bulunur.Mükellefin bölümündeki alanlara ait bilgi girişi aşağıdaki gibidir.Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)

Vergi mükellefinin T.C. Kimlik Numarası bu alana girilecektir. Vergi mükellefinin mükellefiyet türü “Gerçek Kişi Mükellef” ise bu alanın doldurulması zorunludur.Vergi Kimlik Numarası

Bu alana mükellefe ait Vergi Kimlik Numarası girilecektir. Eğer mükellefin bilgileri daha önce sisteme kayıt edilmiş ise, Mükellefin Vergi Kimlik Numarası yazıldıktan sonra autoshape 2tuşuna basıldığında önceden kayıt edilen bilgiler ekrana gelecektir.Soyadı (Unvanı)

Mükellefin soyadı ya da unvanı bu alana girilecektir.Adı (Unvanın Devamı)

Mükellefin adı ya da unvanının devamı bu alana girilecektir.Ticaret Sicil No

Mükellefin ticaret sicil numarası bu alana girilecektir.E-Posta Adresi

Mükellefin elektronik posta adresi bu alana girilecektir.İrtibat Telefon No

Mükellef ile irtibatı sağlayacak olan telefon numarası bu alana girilecektir.MATRAH BİLDİRİMİ KULAKÇIĞI

Ticari Bilanço Karı veya Zararı

Ticari kazanca ait “Zarar” veya “Kar” bilgisinin, kullanıcı tarafından doldurulduğu alandır. Gelir Tablosu ile bağlantısı vardır.

Gelir Tablosunda yer alan “Dönem Karı veya Zararı” ile geçici vergi beyannamesinin “Ticari Bilanço Karı veya Zararı” alanına yazılan ticari kar veya zarar arasında farklılık bulunması halinde, farklılığın nedeni “Gelir Tablosu”nun dipnot bölümünde belirtilir.

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Gelir Tablosunda yer alan “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” verilen beyannamenin dönemine göre 3, 6, 9 veya 12 aylık olarak bu alana yazılmaktadır. Sadece kar alanına yazılır.Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler

Bu alan bilgi giriş alanıdır. Yasada zarar olsa dahi indirilecek istisna ve indirimler belirlenmiştir. Mükellef dışarıda bunları toplayarak bu alana yazacaktır.Kar ve İlaveler Toplamı

Gelir Tablosundan aktarılan Kar + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler toplanarak programca bu alana taşınır.Zarar ve İndirimler Toplamı

Gelir Tablosundan aktarılan Zarar + İndirimler toplanarak programca bu alana taşınır.Zarar

Zarar ve indirimler toplamı kar ve ilaveler toplamından büyükse fark programca bu alana taşınır.Kar

Kar ve ilaveler toplamı zarar ve indirimler toplamından büyük ise fark programca bu alana taşınır.Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları

Kullanıcı tarafından varsa “Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları” bilgisi bu alana girilir. Geçmiş yıl zararları aynı yıla ait geçici vergi beyannamelerinin tamamında yer almalıdır. DÖRT DÖNEMDE AYNI ZARAR YAZILMALIDIR.İndirime Esas Tutar

Kar ve Zarar alanlarındaki bilgiler baz alınarak program tarafından hesaplanır.İndirimler Tablosu

“Türü” ve “Tutarı” kolonlarından oluşur. “Türü” kolonu kullanıcı tarafından seçilmelidir. “Tutarı” kolonuna kullanıcı tarafından türe karşılık gelen tutar yazmalıdır. İndirilebilecek bağış ve yardımların hesabında “Kar indirime esas tutar” alanındaki tutar esas alınır.

Aşağıdaki indirimler Kazanç bulunması halinde yasada belirlenen oranlarda indirilmesi gerekmektedir.

Bu kodlar Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin “Kazanç ve İlaveler” kulakçığında bulunan kodlardır. Matrah bildirimi kulakçığındaki indirimler de bu kodlar ve kodlara ait kontroller çalışacaktır.

İNDİRİMLER Kulakçığındaki kodlar:Toplam

Altında olduğu “Tutarı” kolon toplamını verir.Dönem Zararı

Program tarafından hesaplanır.Safi Geçici Vergi Matrahı

“Kar”, “Zarar” ve “İndirimler” alanlarındaki bilgiler baz alınarak program tarafından hesaplanır.VERGİ BİLDİRİMİ KULAKÇIĞI


Geçici Vergi Matrahı

Geçici Vergi Matrahı, “Matrah Bildirimi” kulakçığındaki bilgilere göre program tarafından taşınır.Hesaplanan Geçici Vergi

“Hesaplanan Geçici Vergi” alanı, geçici vergi matrahı ve kurumlar vergisi oranı esas alınarak program tarafından hesaplanır.Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi

Bu alana önceki dönemlerde hesaplanan geçici vergi tutarı girilecektir. “Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi” alanına, aynı yıl içinde önceki dönemlerde verilen geçici vergi beyannamelerinde yer alan hesaplanan geçici vergi tutarlarından en yüksek olanı yazılacaktır. Birinci geçici vergi dönemine ait beyannamede bu alana herhangi bir bilgi girilmemesi gerekmektedir.Ödenecek Geçici Vergi

Program tarafından otomatik olarak hesaplanır.Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Bu alana geçici vergi matrahına dahil edilen yurt dışında elde edilen kazançlar üzerinden, kazancın elde edildiği ülkede aynı dönem içinde ödenen vergi tutarı ile aynı yıl içinde önceki dönemlerde yurt dışında ödenen ancak mahsup edilemeyen vergi tutarları toplamı yazılacaktır.Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı

“Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı” alanına, aynı dönem içinde yapılan tevkifat tutarı ile aynı yıl içinde önceki dönemlerde yapılan ancak mahsup edilemeyen tevkifat tutarları toplamı yazılacaktır.Mahsup Edilecek Geçici Vergi, Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı

Program tarafından otomatik olarak hesaplanır.Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı

Kullanıcı tarafından doldurulmalıdır.Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı

Program tarafından otomatik olarak hesaplanır.Kazancın Tespit Yöntemi

Kullanıcı tarafından seçilmesi zorunlu alandır.Kazancın Tespit Yöntemi “Bilanço” seçilmesi durumunda alt tarafa “Bilanço Tipi” alanı çıkar. Burada kullanıcının bilanço tipini seçmesi zorunludur.
Düzenleme Bilgileri Kulakçığı

“Beyannameyi Düzenleyen Bilgileri” kulakçığı ve “Beyannameyi Gönderen / YMM Bilgileri” nin girildiği iki kulakçıktan oluşmaktadır.

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Beyannameyi veren kişinin beyannameyi hangi sıfatla verdiği gösterilir. Bu alanın altındaki “Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın Devamı)”, “Ticaret Sicil No”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No” alanları doldurulur.Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Bu bölümde beyannameyi düzenleyene ilişkin “Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın Devamı)”, “Ticaret Sicil No/Oda Sicil No”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No” alanları bulunur ve ilgili alanlar doldurulmalıdır.Beyanname Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM

Bu alanın altındaki “T.C. Kimlik No”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın Devamı)”, “Oda Sicil No”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No” alanları doldurulur.


YMM Bilgileri

“Vergi Kimlik Numarası (T.C. Kimlik No)”, “Vergi Kimlik Numarası”, “Soyadı (Unvanı)”, “Adı (Unvanın Devamı)”, “Oda Sicil No”, “E-Posta Adresi”, “İrtibat Telefon No” alanları bulunur ve ilgili alanlar doldurulmalıdır.

EKLER KULAKÇIĞI

Beyannamede girilen bazı bilgilere göre eklerin doldurulması gerekir. Bu eklerin doldurulması aşağıda anlatılmıştır.İndirimler Kulakçığındaki 114 ve 115 no’lu kodlar seçildiğinde ekler bölümündeki bu iki ek doldurulmak zorundadır. Ekler kulakçığındaki bu iki alana (Yurt dışı mukimi ve/veya kurumlara verilen eğitim hizmetlerine ilişkin form ve Yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurumlara verilen sağlık hizmetlerine ilişkin form) indirimler bölümündeki girilen miktarın iki katına kadar fazlası yazılabilir. (Diğer bir deyişle bu tablolara yazılan miktarların en fazla % 50 oranında miktar indirimlere yazılabilir.)Fatura Bilgileri Kulakçığı

“Merkez/Şube”, “Matbaa/Noter T.C.Kimlik No “Matbaa/Noter Vergi Kimlik No”, “Fatura Tarihi”, “Fatura Seri-Sıra No”, “Alıcı T.C.Kimlik No , Alıcı Vergi Kimlik No” ve “Tutarı(KDV Dahil) kolonları bulunur.Bu ekin kullanıcı tarafından doldurulması zorunludur. Bu kulakçığa, geçici vergi dönem sonu itibarıyla merkezde ve varsa şubelerde kullanılan her bir seriye ait en son faturada yer alan bilgiler yazılacaktır. Merkez ve şubelerde kullanılan belgelerin farklı matbaalarda bastırılması halinde her bir matbaanın vergi kimlik numarası ayrı ayrı belirtilecektir.Gelir Tablosu Kulakçığı

“Banka”, “Sigorta”, “Tek Düzen Hesap Planı”, “Katılım Bankaları”, “Yatırım Fonları”, ve “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri” kulakçıklarından oluşmaktadır. Mükellefler e-beyannameye, geçici verginin ilgili olduğu dönem sonu itibarıyla çıkaracakları gelir tablosunu ilgili alana gireceklerdir.

Banka Kulakçığı

“Vergi Bildirimi” kulakçığında “Kazancın Tespit Yöntemi” olarak “Bilanço” ve “Bilanço Tipi” olarak da “Banka” seçilmiş ise bu kulakçıktaki “Cari Dönem(*)” kolonu kullanıcı tarafından doldurulur.Sigorta

“Vergi Bildirimi” kulakçığında “Kazancın Tespit Yöntemi” “Bilanço” ve “Bilanço Tipi” “Sigorta Şirketleri” seçilmiş ise “Solo Gelir Tablosu” kullanıcı tarafından doldurulur. “Dipnot” alanına denetçiler için ayrılmış not ve açıklamalar girilir.Tek Düzen Hesap Planı

“Vergi Bildirimi” kulakçığında “Kazancın Tespit Yöntemi” olarak “Bilanço” ve “Bilanço Tipi” olarak da “Tek Düzen Hesap Planı” (Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)” seçilmiş ise bu kulakçıktaki “Cari Dönem(*)” kolonu kullanıcı tarafından doldurulur.Katılım Bankaları

“Bilanço Tipi” olarak “Katılım Bankaları” seçilmiş ise bu kulakçıktaki “Cari Dönem(*)” kolonu kullanıcı tarafından doldurulur.Yatırım Fonları

“Bilanço Tipi” olarak “Yatırım Fonları” seçilmiş ise bu kulakçıktaki “Cari Dönem(*)” kolonu kullanıcı tarafından doldurulur.Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri

“Bilanço Tipi” olarak “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri” seçilmiş ise bu kulakçıktaki “Cari Dönem(*)” kolonu kullanıcı tarafından doldurulur.İşletme Hesabı Özeti

İşletme defteri tutan mükellefler, beyannamenin ilgili olduğu dönemin son günü itibarıyla çıkaracakları işletme hesabı özetini ilgili alana gireceklerdir. Bu alanda “Teşebbüs veya Ortaklığın Unvanı”, “GİDER Dönem Başı Emtia Mevcudu”, “GİDER Dönem İçinde Satın Alınan Emtia”, “GİDER Giderler”, “GELİR Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat”, “GELİR Diğer Gelirler”, “GELİR Dönem Sonu Emtia Mevcudu”, “Zarar” ve “Kar” kolonları bulunur. “Kazancın Tespit Yöntemi” “İşletme Hesabı Özeti” seçilmişse bu ekin doldurulması zorunludur. Tabloda giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu, Dönem İçinde Satın Alınan Emtia, Giderler) veya gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat, Diğer Gelirler, Dönem Sonu Emtia Mevcudu) den en az bir alan doldurulmalıdır. Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Satın Alınan Emtia + Giderler) toplamı, gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından büyük ise “Zarar“ alanı program tarafından hesaplanır. Giderler (Dönem Başı Emtia Mevcudu + Dönem İçinde Alınan Emtia + Giderler) toplamı, Gelirler (Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler + Dönem Sonu Emtia Mevcudu) toplamından küçük ise “Kar” alanı program tarafından hesaplanır.
Dar Mükellef Ulaştırma Kurumu Hasılat Defteri


Yüklə 67.19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin