Kısaltmalar 3 Türkiye 2012; Çocuklar Sadece Hak İhlallerinden Pay Aldı 3
Yüklə 0.68 Mb.
səhifə4/18
tarix27.02.2016
ölçüsü0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

YAŞAM HAKKI

ÇHS’ nin temel haklar kategorisinde yer alan ve kendisi olmadan diğer haklardan söz edilemeyeceği açık olan yaşam hakkı, her devletin güvence altına almakla yükümlü olduğu hakların başında gelmektedir. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve korunmasıyla ilgili tüm süreçleri içinde barındıran yaşam hakkı, devletleri ilgili tüm konularda önlem almakla ve bu noktada gerekli tüm süreçleri gerçekleştirmek noktasında sorumlu kılar. Özellikle çocuğun aile yaşamında, toplumsal yaşamda ve ilgili tüm süreçlerde güvenlik içerisinde, mutlu ve özgür bir yaşam sürebilmesinin koşullarının oluşturulması, devletlerin sorumluluk alanındadır. Bu bağlamda devletin fiziksel, sosyal, ekonomik ve yasal tüm süreçleri çocuğun esenliğini odağa alan bir perspektifle oluşturmakla yükümlü olduğu aşikârdır. Devlet; çocuğun fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişimini tehdit eden tüm durumlarla ilgili gerekli müdahaleleri zaman kaybetmeksizin gerçekleştirmelidir.


ÇHS’ nin 6. maddesi her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı devletlerin göstermesi gerektiğini belirtir.
Raporlama döneminde Yaşam hakkına yönelik ihlallerde, 575 çocuk yaşamını kaybetmiş 597 çocuk yaralanmıştır. Devletin gerekli önlemleri almaktaki ihmalinden kaynaklı 446 olay yaşanmış olup, bu olaylarda 549 çocuk hayatını kaybetmiştir.
Bu kapsamda devletin fiili ihlalinden kaynaklı 9 olay yaşanmış olup bu olaylardan 10 çocuk hayatını kaybetmiştir.
Yaralanmayla sonuçlanan yaşam hakkı ihlali, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 274 olay yaşanmış olup, bu olaylar sırasında 490 çocuk yaralanmıştır.
Bu kapsamda devletin fiili ihlalinden kaynaklı 1 olay yaşanmış olup bu olayda 2 çocuk yaralanmıştır.
İnsan Hakları Derneği tarafından açıklanan rakamlara göre 1988 yılından bu güne kadar 426 çocuğu yaşam hakkının ihlal edildiğini açıklamıştır.5

ÇOCUĞUN KORUNMASI HAKKI

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 3–19–34–35–36. Maddeleri ile BM Engelli Hakları Sözleşmesinin 16. maddesi, çocukların şiddet, suiistimal, ihmal ya da her türlü cinsel sömürüye karşı korunmalarını güvence altına alıp devletlerin her türlü istismar ve kötü muameleye karşı çocukların korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alması gerektiğini hükme bağlar.


Erken zorla evlilik, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 35 olay yaşanmış olup, bu olaylardan 35 çocuk etkilenmiştir. Erken zorla evlilik başlığı altında bulunan 6 vakada çocuklar intihara yönelmiş intihar vakalarında 5 çocuk gelin hayatını kaybetmiş, 1 çocuk gelin ise ağır yaralanmıştır. Ayrıca 2 çocuk gelin öldürülmüş, bir tanesi de şiddete maruz kalmıştır.
Cinsel istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı 92 olay yaşanmış olup, bu olaylardan 143 çocuk etkilenmiştir.
Cinsel sömürüye alet edilme, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 14 olaydan 18 çocuk etkilenmiştir.
Batman Milletvekili A. Akat Ata’nın Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde son 10 yıl içinde çocuğun cinsel istismarı konusunda açılan soruşturmalar, verilen kararlar ve görülmekte olan dava sayılarını sormuş önergeye süresi içinde cevap verilmemiştir. Yine İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’e 2002-2012 yılları arsında meydana gelen çocuk istismarı sayısını sormuş bu önerge de süresi içinde cevaplandırılmamıştır.
Şiddet, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 14 olaydan 15 çocuk etkilenmiştir. 2 çocuğun etkilendiği 2 olayda devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür. Ayrıca şiddet olaylarından etkilenen 6 çocuk yaralanmış 1 çocuk ise hayatını kaybetmiştir.
İhmal istismar, başlığı altında devletin ihmalinden kaynaklı yaşanan 47 ayrı olaydan 743 çocuk etkilenmiş olup, 34 çocuğun etkilendiği 9 olayda da devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür.
Sonuç itibariyle, Çocuğun Korunması Hakkı çerçevesinde 188 ayrı olayda yaşanan hak ihlallerinde devletin ihmali olduğu, yaşanan 25 olayda da devletin fiili ihlali olduğu görülmüştür.
Çocuğun Korunması Hakkı başlığı altında yaşanan hak ihlalleri, Türkiye’nin ÇHS’ deki yükümlülükleri yerine getirmesi için gerekli olan fiziksel altyapı, yasal sorumluluklar ve toplumsal duyarlılık çalışmalarını yeterince gerçekleştirmediğini ortaya koymaktadır. Özellikle çocuğun korunmasıyla ilgili, aile içi süreçlerin desteklenmesi, eğitim kurumları ve içeriklerinin tüm yönleriyle gözden geçirilmesi, toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi ve ilgili kurum ve yasaların ‘Çocuğun Yüksek Yararı’ ilkesi çerçevesinde yapılandırılmasının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca BM ÇHS’ nin 7. ve 16. Maddeleri, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden yararlanmasını sağlamak ve ilgili tüm eylemlerde çocuğun üstün yararını gözeterek, engellilerin şiddet ve istismardan korunması ile ilgili tüm tedbirlerin alınması gerektiğini belirtir.

Çocuk Gelinler ve Çocuk İntiharları

Çocuk gelin intiharları, zorla evlendirmeler bir yaşam hakkı ihlali konusuna dönüşmüştür. Yıllardır çocukların evlendirilmesini önleyecek etkili tedbirlerin alınmaması yaşam hakkının devlet tarafından açıkça ihlal edilmesidir. Bu durum aynı zamanda evlendirilen çocuklar açısından sözleşmede güvence altına alınan, sağlıklı yaşama ve gelişme hakkı (madde 6), çocuğun yüksek yararı ilkesi (madde3), sağlık hakkı (madde24) ve eğitim hakkının (madde28–29) ihlal edilmesidir. Çocuk hakları ihlalleri, devletin ÇHS’ deki yükümlülükleri bağlamında gerekli tedbir ve desteklerin oluşturulmaması sonucunda, gittikçe derinleşen sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuk gelinler (19 yaş altı evlilikler) ve çocuk intiharlarıyla ilgili, BM Çocuk Hakları Komitesinin 15 Haziran 2012 tarihinde Türkiye raporunu görüştüğü Altmışıncı oturumuna dair sonuç gözlemleri raporunda, komite, bu konulardaki endişe ve tavsiyelerini net bir şekilde ortaya koymuştur.


Çocuk evliliklerine ilişkin veriler 2006-2012 yılları arasında toplanmamış TÜİK 2012 yılında yaptığı araştırma verilerini 2013 yılında yayınlamıştır. Ancak yayınlanan evlilik istatistiklerinde ilk yaş grubu olarak 16-19 yaş grubu alınmıştır. İstatistiklere göre 16-19 yaş grubunda; 2008 yılında 17.806 damat 157.436 gelin, 2009 yılında 16.219 damat 142.719 gelin, 2010 yılında 14.797 damat 134.396 gelin ve 2011 yılında 14.203 damat 130.129 gelin vardır.
Bu veriler çocuk evlikleri açısından son derece ilginçtir. TÜİK 16 yaş altı evliliklere ilişkin veri toplamamıştır ve veri topladığı ilk yaş grubunu 16-19 olarak belirleyerek çocuk yaşta evlilikleri görünmez kılmıştır.
Çeşitli araştırmalara dayanarak yapılan tahminlere göre Türkiye’de çocuk gelinlerin sayısının 181 bin olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2011 yılında 20 bin ailenin 16 yaşını doldurmuş kız çocuğunu evlendirebilmek için mahkemelere başvurduğunu hatırlattı.Eğit, “Türkiye’de 18 yaş altı kız çocuklarda evlenme oranı yüzde 31.7, erkek çocuklarda yüzde 7.Türkiye’nin 181 bin çocuk gelini var. Çocuk gelin sorununu aşmak için çok daha fazla çalışma yapılması lazım”6
2013 yılı başında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre -15 yaş grubunda 2008 yılında 76, 2009 yılında 95, 2010 yılında 107, 2011 yılında 103 çocuk intihar etmiştir. 15-19 yaş grubunda bu sayılar 2008 yılında 375, 2009 yılında 331, 2010 yılında 381, 2011 yılında ise 354’tür. 7
Veriler incelendiğinde -15 yaş grubunda intihar eğilimi ve sayısının artığı görülmektedir. Burada bir noktanın altını çizmek gereklidir. TÜİK 2006- 2012 yılları arasında bu verileri toplamamıştır. Bu nedenle örneğin 2008 ya da 2010 yılında ilgili kurumlar intihar eden çocuk sayısı, intihar etme nedenleri veya intihar etme biçimlerinden haberdar değildir. 2006-2011 yıllarına ait veriler 2012 yılında toplanarak 2013 yılında paylaşılmıştır.


  • 2012 yılında intihar eden çocuklardan ikisi sekiz yaşındadır.

  • İntihar eden çocuklar arasında yaş ve cinsiyet dağılımı ile çocuk yaşta evlendirilme vakaları arasındaki ilişki araştırılmaya muhtaçtır.

  • 2012 yılı izleme çalışmamızda ulaşabildiğimiz verilere göre 6 çocuk gelin intihar etmiştir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə