Kommunikatsioon
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə6/26
tarix27.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26KOR7001

ANDMEKOGUMISMETOODIKAD

Maht 3 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 18


Õppesemester: S1

E

Eesmärk

Kujundada teadmiste baas andmekogumise ja analüüsi kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest meetoditest ning luua eeldused magistritöö metoodika põhjendatud valikuks, andmekogumiseks ja analüüsiks

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid. Uuringuülesande ja andmekogumismeetodi vastavus. Valim ja selle planeerimine. Andmekogumistehnika valik, sh veebiuuringute võimalused ja ohud. Andmekogumisinstrumendi koostamise põhinõuded. Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsimeetodid. Tulemuste esituse põhinõuded.

Õpiväljundid

-teadmised erinevatest kvalitatiivsetest ja kvantitatiivsetest uurimismeetoditest, oskused neid vastavalt uuringu eesmärkidele valida, põhjendada ja rakendada
-teadmised ja esmased oskused magistritöö empiirilise osa metoodika põhjendatud valikuks
-teadmised erinevatest analüüsimeetoditest, oskused neid vastavalt uuringuülesandele rakendada
-teadmised tööst teiseste allikate analüüsiga.

Hindamismeetodid

Kirjalik eksam, mis koosneb testist (50%) ning kirjalikust loovülesandest, milleks on etteantud uurimisülesandele põhjendatud metoodika valiku tegemine.

Õppejõud

Esta Kaal, MSc

Ingliskeelne nimetus

Research methods

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Meri-Liis Laherand. Kvalitatiivne uurimisviis. 2008, 384 lk
Neil J. Salkind. Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics, 4th ed, Sage 2011, 437 p.
Hirsjärvi, S.; Remes, P.; Sajavaara, P. (2005). Uuri ja kirjuta. Medicina
C. Gray, J. Malins.Visualizing Research: aguide to the research process in art and design. Ashgate 2004, 214 p.
Kimberly Neuendorf: The Handbook of Content Analysis

Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Qualitative Communication Research Methods, SAGE, 2010 - 377 pages
Mass Media Research: An introduction, 9th edition, 2010 - 464 pKOK7073

KOMMUNIKATSIOONITEOORIA

Maht 4 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 24


Õppesemester: S

E

Eesmärk

Kursuse eesmärk on tutvustada kommunikatsiooniteooria ja -käsitluste põhilisi koolkondi, kujundada eeldusi kommunikatsiooni ja ühiskonnaprotsesside paremaks mõistmiseks, tutvustada kommunikatsiooniteooria võimalusi sotsiaalsete protsesside mõtestamisel ja mõistmisel ning toetada kommunikatsiooni analüüsi esmaste oskuste omandamist.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Loengukursusel tutvustatakse kommunikatsiooniteooria eri koolkondade käsitlusi. Koolkondade seisukohti analüüsitakse kriitiliselt.

Õpiväljundid

Kursuse läbimisel üliõpilane:
Orienteerub kommunikatsiooniteooria põhiliste koolkondade käsitustes ja kommunikatsioonimudelites;
Oskab kriitiliselt analüüsida eri koolkondade seisukohti;
Orienteerub teaduskirjanduses ja oskab rakendada mudeleid magistritöös

Hindamismeetodid

Eksam

Õppejõud

Kaja Tampere, PhD; Raivo Palmaru, PhD

Ingliskeelne nimetus

Communication Theory

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Valitud artiklid raamatust:
Littlejohn, S W & Foss K A “Encyclopedia of Communication theory”
& värskeimad artiklid temaatilistest teadusajakirjadest

Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Littlejohn, S W & Foss K A “Encyclopedia of Communication theory”

Muller&Craig “Theorizing Communication”

Rosengren “An introduction to communication”
& värskeimad artiklid temaatilistest teadusajakirjadest

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə