Kommunikatsioon
Yüklə 0.74 Mb.
səhifə13/26
tarix27.02.2016
ölçüsü0.74 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26
KOA7001

KOMMUNIKATSIOON JA ERVING GOFFMANI SOTSIOLOOGIA

Maht 4 EAP

Orienteeruv kontakt-tundide maht: 24


Õppesemester: S, või K,

E

Eesmärk

Mõista Goffmani klassikalise sotsioloogia mõju kommunikatsiooni valdkonnas ja osata seda kasutada erinevate kommunikatsioonipraktikate (interpersonaalne kommunikatsioon, gruppidevaheline kommunikatsioon, visuaalne kommunikatsioonis ka. reklaam) analüüsil ja mõtestamisel.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Kursusel käsitletakse Goffmani 3 teost: „The Presentation of Self in Everyday Life“ (1959), „Stigma“ (1963), „Gendered Advertisements“ (1978). Antakse ülevaade Goffmanist kui sümbolilise interaktsionismi esindajast ning tema mõjust erinevatele distsipliinidele, põhirõhuga kommunikatsioonivaldkonnal. Kursusel süvenetakse grupitööna (3-4 inimest) ühte Goffmani teksti. Kokkuleppel õppejõuga kinnitatakse kursuse alguses igale grupile konkreetne tekst mahuga ca 50 lk., selle põhjal valmistatakse iseseisva tööna ette presentatsioon auditooriumis esitlemiseks kindlal kuupäeval. Kokkulepitud kuupäeval semestri lõpus esitavad kõik individaalselt moodle´i keskkonnas referaadi.

Õpiväljundid

  • Kursuse läbimisel tunneb üliõpilane Goffmani 3 nimetatud teose põhiseisukohti (dramaturgiline printsiip, interaktsiooni kord, eneseesitlus, eeslava, tagalava, stigma, rikutud identiteet jt.) orienteerub vastavates mõistetes ning oskab neid kasutades analüüsida interpersonaalse ja gruppidevahelise kommunikatsiooni juhtumeid ning reklaame.

  • Üliõpilane saab kursuse kaudu ühe kriitilise vaate ühiskonna toimimise mehhanismidele

  • Üliõpilane oskab, tuginedes Goffmanist lähtuvatele teoreetilistele seisukohtadele, kriitiliselt hinnata meedia osa ühiskonna toimimise mehhanismides
Hindamismeetodid

Ettekanne grupitööna ja individuaalne referaat, kirjalik eksam. Eksamile pääsu eeldus on grupitöö ja individuaalse referaadi sooritamine.

Õppejõud

Barbi Pilvre, PhD

Ingliskeelne nimetus

Communication and the sociology of Erving Goffman

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Kokkulepitud tekstid raamatutest: Erving Goffman. The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books, New York, 1959.

Erving Goffman. Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Penguin Books, 1963.

Erving Goffman. Gendered Advertisements. Harvard University Press, 1979.


Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Erving Goffman. The Presentation of Self in Everyday Life. Anchor Books, New York, 1959.

Erving Goffman. Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Penguin Books, 1963.

Erving Goffman. Gendered Advertisements. Harvard University Press, 1979.
Ülevaateteosed Goffmanist:

Burns, Tom. Erving Goffman, Routledge (New York City), 1992.

Ditton, Jason, ed.. The View from Goffman, St. Martin's Press (New York City), 1980.

Manning, Philip. Erving Goffman and Modern Sociology, Polity Press (Cambridge, England), 1992.

Riggins, Stephen Harold. Beyond Goffman: Studies on Communication, Institution, and Social Interaction, Mouton de Gruyter (New York City), 1990.

Drew, Paul and Anthony Wootton, eds. Erving Goffman: Exploring the Interaction Order, Northeastern University Press, 1988.
ORGANISATSIOONIKOMMUNIKATSIOON JA SUHTEKORRALDUS


KOK7062

KOMMUNIKATSIOONI JUHTIMINE MULTIKULTUURSES ORGANISATSIOONIS

Maht 4 EAP

Orienteeriv kontakt-tundide maht: 24


Õppesemester: Sügis

E

Eesmärk

Luua eeldused töökommunikatsiooniks multikultuursetes organisatsioonides

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Kursus käsitleb organisatsioonides töösituatsioonides esile kerkivate kultuurierinvuste võimalikke lahendusi. Osalejad analüüsivad juhtumeid organisatsioonisiseste kultuurierinevuste vaatevinklist ja kursus toetab osalejate oskuste arendamist erinevuste juhtimiseks kommunikatsiooni kaudu nii strateegilisel kui taktikalisel tasandil.


Õpiväljundid

-Üliõpilane oskab analüüsida multikultuurseid organisatsioone

-üliõpilane tunneb kultuurierinevustest johtuvaid spetsiifilisi aspekte organisatsioonides

-üliõpilane oskab juhtida kommunikatsiooni multikultuurses organisatsioonis nii strateegilisel kui takitalisel tasandil

-üliõpilane on pädev nõustama organisatsiooni juhtkonda erinevuste juhtimise fookusest ning organisatsiooni kui töökeskkonna positiivse mikrokliima loomiselHindamismeetodid

kirjalik eksam (essee)

Õppejõud

Prof. Liisa Salo-Lee, PhD või Prof. Kaja Tampere, PhD

Ingliskeelne nimetus

Intercultural Communication in multicultural organizations

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Bennett, M. J. (Ed.) 1998 Basic Concepts of Intercultural Communication. Selected Readings. Yarmouth, MA: Intercultural Press, Inc. (valitud peatükid)

Holden, N. 2002 Cross-Cultural Management. A Knowledge Management Perspective. Harlow: Prentice Hall (valitud peatükid)

Trompenaas, F. & Hampden-Turner, C. 2000 Building Cross-cultural Competence: How to Create Wealth from Conflicting Values. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.


Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)


Gancel. C., Rodgers, I. & Raynard, M. 2002 Successful Mergers, Acquisitions and Strategic Alliances. How to Bridge Corporate Cultures. London: The McGraw-Hill Companies;


Garrison, T. 2001 International Business Culture. Huntington: ELM Publications;
Hall, E.T. 1989 Beyond Culture. New York: Anchor Books;
Hall, E.T. 1990 Silent Language. New York: Anchor Books;
Hofstede, G. 2003 Culture´s consequences. Comparing values, behaviours, institutions and organizations. USA: SAGE Publications Inc;
Pan, Y., Scollon Wong S. & Scollon, R. 2002 Professional Communication in International Settings. Oxford: Blackwell Publishers;
Schneider, S. Barsoux, J. 1997 Managing Across Cultures. Harlow: Prentice Hall;
Scollon, R. (Ed.) 2000 Intercultural Communication. Oxford: Blackwell;
Salo-Lee, L., Malmberg. R. & Halinoja, R. 1998 Me ja muut. Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki: YLE-Opetuspalvelut.

KOK7067

RAHVUSVAHELINE SUHTEKORRALDUS

Maht 6 EAP

Orienteeruv kontakt-tundide maht: 36

Õppesemester: S

A

Eesmärk

Aine eesmärk on omandada ülevaade Venemaa PR juhtimisest, mudelitest ja vormidest võrreldes rahvusvahelise nn Lääne PR juhtimisega ja tehnikatega. Aidata kaasa teoreetilise analüüsioskuste kujunemisele.

Aine lühikirjeldus:

(sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)Kursus sisaldab süvendatud käsitlust Venemaa PR juhtimisest: erinevate teooriate toimimisest praktikas, PR toimimismehhanismid, praktilistest paradoksidest.

Kursuse iseseisev töö eeldab kohustusliku kirjanduse läbitöötamist ja selle põhjal situatsiooni analüüsi, milleks tuleb kasutada mõnda sotsiaalteaduslikku uurimismeetodit ja mis põhineb kriitilisel analüüsil.

Kursust loetakse eesti, inglise (ja/või vene) keeles.


Õpiväljundid:

Kursuse läbimisel on üliõpilane omandanud järgmised õpitulemused:

  • tunneb erinevaid teoreetilise käsitlusi, mis seletavad laiemas plaanis rahvusvahelist ja Venemaa PR juhtimist

  • oskab praktikaid sidustada teooriatega

  • oskab hinnata ja analüüsida erinevaid olukordi teoreetilisest vaatevinklist

  • oskab juhtida erinevaid PR-tehnikaid ja mudeleid

  • oskab tulemuslikult ja adekvaatselt toimida turunduskommunikatsiooni, suhtekorralduse ja kommunikatsiooni juhtimise süsteemides

  • valdab erinevaid PR strateegiad ja taktikaid ning suudab neid ellu viia

Hindamismeetodid

Kirjalik arvestus, üks temaatiline töö (kohustusliku kirjanduse põhjal ja situatsiooni analüüs)Õppejõud

Jekaterina Kipina PhD; Kaja Tampere PhD

Ingliskeelne nimetus

International PR

Eeldusaine

-

Kohustuslik kirjandus

Valitud tekstid raamatutest:

Van Ruler, Vercic “Public Relations and Communication Management in Europe: A nation-by-nation introduction to public relations theory and practice”

Moss, Mac Magnus, Vercic “Public Relations Research: An International Perspective”

Sriramesh, Vercic ”The Global Public Relations Handbook: Theory, Research and Practice”
Asenduskirjandus

(üliõpilase poolt läbi töötatava kirjanduse loetelu, mis katab ainekursuse loengulist osa)Van Ruler, Vercic “Public Relations and Communication Management in Europe: A nation-by-nation introduction to public relations theory and practice”

Moss, Mac Magnus, Vercic “Public Relations Research: An International Perspective”

Sriramesh, Vercic ”The Global Public Relations Handbook: Theory, Research and Practice”

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə