Kapsam: Çelik yapılı tüm gemiler Gemi Adı
Yüklə 168.28 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü168.28 Kb.

İzmir Liman Başkanlığı

KAPSAM: Çelik yapılı tüm gemiler


Gemi Adı

Gemi Cinsi

Gros Tonu

Sörvey Yeri

Sörvey TarihiNO

KONTROL EDILECEK HUSUSLAR VE BILGI NOTLARI

ÇÜNCELER VE NOTLAR

BÖLÜM-I: GENEL BILGILER

01

Omurga tarihi
02

Şayet varsa tadilat tarihi ve tadilatın cinsini belirtiniz.
03

Dış kaplama, enine kesit ve boyuna kesit projeleri mevcut mu?
04


Gazdan Arındırma Belgesi (Gas-free) var mı? Düzenlenme tarihini ve kim

tarafından yapıldığını yazınız.Tankerler için geçerlidir.BÖLÜM-II: TEKNE YAPISI

01


Deniz suyu alıcı ve verici bağlantılarının, valflerinin ve süzgeçlerinin, borda

boşaltım ağızlarının bakımı yapıldı mı?

02


Kapılar, pencereler ve lumbuzların su geçmez ve sızdırmazlığının, açma

kapama sisteminin faal olarak çalıştığını kontrol ediniz.

03

Vardevelalar ve parampetlerin deformasyon ve çürüme kontrolünü yapınız.

04

Demir, zincir, ırgat ve bağlama donanımlarının ve güverte bağlantılarının

kontrolünü yapınız.Demir agırlıkları onuncu yaçı ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılan kontrollerde en fazla %15 azalabilir. Tüm zincirler salya edildikten sonra, genel kondisyon durumları kontrol edilir. Geminin onuncu yaçı ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda çüphe edilen zincir baklaları da dâhil olmak üzere, her bir kilit zincirde en az 3 bakladan kalınlık ölçümleri alınır. Müsaade edilen kalınlık azalması teçhizat numarasında tespit edilen kalınlıgın %15 i kadardır. Kalınlık ölçümleri neticesinde ölçümü yapan tarafından ölçüleri belirtilen bir rapor düzenlenir.05


Hava firar, iskandil, havalandırma, doldurma devresi ile diğer tüm boru

bağlantı ve devrelerinin çürüme ve deformasyon kontrolü yapınız.


06

Ana makine ve yardımcıların sabitleştirme ekipmanlarının kontrolünü yapınız.07


Postalar, kemereler, tülaniler ve döşekler gibi yapısal elemanlarının gözle

muayenesi yapıldı mı? Eger varsa deformasyon, hasar, çatlak, sızıntı, pittingleçme ve kaynak kontrolü ile ilgili notlarınızı belirtiniz

08


Dış kaplama, güverteler, perdeler ve çift dipler (double bottom) gibi kısımların

gözle muayenesi yapıldı mı?

09


Baş ve kıç pik ile yan tanklar (wing) dahil, balast tanklarının içeriden

kontrolü, menhol ve geçişlerin durumu ile tankların genel kondisyonunun değerlendirilmesi yapıldı mı?

10


Ambar mezarnalarının, kapakların ve tank menhollerinin kontrolü yapıldı mı?

Ambar kapatma tertibatı hakkında bilgi veriniz. Eger varsa deformasyon, hasar, çatlak ve kaynak kontrolü ile ilgili notlarınızı belirtiniz.11


Sualtı kesiminin deniz canlılarından koruyucu boya ile boyanarak gerekli olan

tutyaların yerlerine yerleştirilmesinin kontrolünü yapınız.
BÖLÜM-III: SAC KALINLIŠI ÖLÇÜMÜ

01

En son saç kalınlık ölçüm raporu kim tarafından ve ne zaman hazırlanmıştır?
02


Saç kalınlık ölçüm raporunu hazırlayan kuruluş veya kişinin İdareden alınmış yetki belgesi var mı?
03


Saç kalınlık ölçümü uygun mu?

Çelik gemilerin yapı elemanlarının kalınlık ölçümleri geminin onuncu yaçında ve akabindeki her 5 yıllık periyotlarda yapılır. Sac kalınlık ölçümleri, ultrasonik muayeneye yönelik en az seviye 1 belgesini haiz olmak koçuluyla Idare tarafından yetki verilmiç kiçi veya kuruluçlarca yapılır. Ultrasonik muayene her durumda en az seviye 1 belgeli kiçi tarafından yapılmak zorundadır. Kalınlık ölçüleri, görünen korozyon ve kondisyon durumuna göre geminin kuçku edilen alanları da dikkate alınarak açagıdaki gibi yapılır:

  1. 10 yaçından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri, 3 enine kesitteki tüm elemanlardan, dıç kaplama saclarının tümü ile baç pik tankının perdesi ve elemanları, ambar agzı mezarnaları ve

ambar kapakları, ana güverte elemanlarından en az üç ana kuçaktan,

  1. 15 yaçından büyük gemilerin asgari kalınlık ölçümleri, ç kaplama saclarının tümü, kasara ve güvertelerin tümü, tüm su geçmez perdeler, baç ve kıç pik elemanları, mezarnalar ve ambar kapakları, çift dip sacları ve yapı elemanları, yük ambar/tanklarının postalarından yapılır.

  2. Kalınlık ölçümleri her bir sac plakadan ve plakanın her bir çesinden en az bir adet olmak üzere en az 4 adet, enine ve boyuna posta, kemere ve tulaniler gibi elemanlardan en az bir adet olmak üzere yapılır.

ç) Kalınlık ölçümleri neticesinde ölçümü yapan tarafından ölçüm sonuçlarının belirtildigi bir

rapor düzenlenir. Liman seferi bölgesinde çalıçan gemilerde orijinal kalınlıgın %30 unu kaybeden elemanlar, liman seferi çında çalıçan gemilerde ise %25 ini kaybeden elemanlar yenileri ile degiçtirilir. Limit degerlere yaklaçç sac ölçümünde denetleyen denetim uzmanı geminin ve kondisyonundan çüphe ettigi sacın ölçümü için yeniden ölçme talep edebilir.


BÖLÜM-IV: PERVANE VE ÇAFT

01


Şaft ve kovan kontrolü yapıldı mı?. Şaft çekim tarihini belirtiniz.

Çaftlar 5 yılda bir çekilerek kontrol edilir. Çekilen çaftların kontrolü, pervane yerinden çıkarıldıktan sonra, kaplinler ve yataklar açılır, pervane ve kaplin koniklerinde, kama yuvalarında ve layner yüzeylerinde ve flenç diplerinde çatlak kontrolü yapılır. Ayrıca kovanın içten yüzeysel göz kontrolü yapılır. Pervane çaft çapı 100 mm. ye kadar olanlarda boçluk 2 mm. veya çaft çapı ne olursa olsun tamamı için çaft çapının % 2,5 oranından fazla boçluk olanlarda kovan yatakları yenilenir.

Diger sevk sistemlerin de 5 yılda bir kontrolleri yapılır.02


Pervane ve kanatlarının kontrolü yapıldı mı?

Pervane kanatlarında deformasyon, kavitasyon çatlaklık kontrolü, pervane koniginde kama yuvası ve somununda ezilme kontrolü yapılır.03


Dümen ve yelpazesi burç ve yataklarının kontrolü yapıldı mı?

Dümen yelpazesinde çatlaklık, çaft ve yatak kontrolü yapılır.


Karar :Uzmanın Adı Soyadı İmzasıSayfa / 2

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə