İQTİsadi TƏŞƏBBÜSLƏRƏ yardim iCTİMAİ BİRLİYİYüklə 0.76 Mb.
səhifə1/7
tarix24.04.2016
ölçüsü0.76 Mb.
növüXülasə
  1   2   3   4   5   6   7


İQTİSADİ TƏŞƏBBÜSLƏRƏ YARDIM
İCTİMAİ BİRLİYİ

Bələdiyyələrin maliyyə
imkanlarının artırılması:
Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə
vergi bazasının təkmilləşdirilməsi


BAKI – 2011
Sənəd İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin Böyük Britaniyanın «Oxfam» və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq (GİZ) təşkilatlarının birgə maliyyə dəstəyilə həyata keçirilən «Azərbaycanın Mərkəzi Regionunda yerli idarəçilik və inkişafa vətəndaşların cəlbi və bələdiyyələrin bacarıqlarının artırılması» layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.


Müəlliflər:

Azər MEHTİYEV

Rövşən AĞAYEV

Samir ƏLİYEV

Ekspert:

Rəşad ƏLİYEV


Az1009, Azərbaycan, Bakı şəhəri,
Zülfi Adıgözəlov küçəsi, ev 21
Tel: (99412) 5964459
Faks: (99412) 5964978
E-mail: sei@azeronline.com
Web: www.sei.az

© İqtisadi Təşəbbüslərə Yardim İctimai Birliyi
MÜNDƏRİCAT


 1. Xülasə 4

 2. Giriş 5

 3. Problemin qoyuluşu 7

 4. Siyasətin variantları 15

  1. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan evlərin kütləvi
   inventarlaşdırılması 15

  2. Bazar dəyəri əsasında fiziki şəxslərin əmlakının
   vergiyə cəlb olunması 18

  3. Əmlakın sahəsinin həcminə görə fiziki şəxslərin
   əmlakının vergiyə cəlb olunması 24

 5. Alternativlərin qiymətləndirilməsi 28

  1. Qiymətləndirmənin metodologiyası 28

  2. Alternativlərin meyarlar üzrə qiymətləndirilməsi 29

 6. Nəticə və tövsiyələr 34

 7. Əlavələr 38

  1. Əlavə 1. 2010-cu ildə rayonlar üzrə fiziki şəxslərdən

əmlak vergisinin səviyyəsinin vəziyyəti 38

  1. Əlavə 2. Əmlak vergisinin yığım səviyyəsini
   müəyyənləşdirmək üçün bələdiyyələr arasında aparılmış sorğu
   yararlanmaq imkanlarını müəyyənləşdirməklə bağlı sorğu 40

  2. Əlavə 3. Fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin vergi bazasının
   təkmilləşdirilməsi ilə bağlı ekspertlər arasında aparılmış müsahibə 53

  3. Əlavə 4. Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan binaların
   inventar dəyərinin hesablanması Qaydasından Çıxarış 56

  4. Əlavə 5. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsindən Çıxarış 58

 1. Ədəbiyyat 59


ХÜLASƏ
Bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərini effektiv həyata keçirməsinin əsas şərtlərindən biri həmin qurumların yetərli maliyyə potensialına malik ol­ma­sıdır. Bu siyasət sənədində yerli büdcə gəlirlərinin əsas mənbələrindən olan vergi daxilolmalarının yığımı prosesində mövcud olan problemlər və onların aradan qaldırılması məqsədilə qanunvericiliyin təkmil­ləşdirilməsi məsələləri araşdırılır.

Tədqiqat göstərir ki, yerli büdcələrin gəlir mənbələrindən olan fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin yığımında xeyli problemlər var. Bu problemin əsas səbəbi vergitutma obyekti olan daşınmaz əmlakın inventar dəyərinin olmamasıdır. Bu, kənd yerlərində xüsusilə özünü qabarıq göstərir. Kənd evlərinin 90%-dən çoxunun inventar dəyəri yoxdur. Ancaq araşdırma göstərir ki, inventar dəyəri olan evlərin də vergiyə cəlb edilməsində problemlər var. Dünyanın 130-a qədər ölkəsində tətbiq edilən əmlak vergisinin əsas vergi bazasını adətən əmlakın bazar dəyəri təşkil edir. Problemin həlli yolu kimi vergi qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi təklif olunur. Tədqiqatın yekunu olaraq vergi bazasının təkmil­ləşdirilməsinin 3 alternativ mexanizmi təklif edilir: 1) fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan əmlakın kütləvi inventarlaşdırılmasının təşkili; 2) fiziki şəxslərin əmlakının bazar dəyəri əsasında vergiyə cəlb olunması; 3) əmlakın sahəsinin ölçüsünə görə fiziki şəxslərin əmlakının vergiyə cəlb olunması. Hər bir alternativ təhlil olunur və qiymətləndirilir.

Sənəddə tədqiqatın nəticəsi olaraq hüquqi şəxslərdən əmlak vergisinin dövlət vergilərindən yerli vergilərə keçirilməsi, əmlak vergisinin əmlakın bazar dəyərindən tutulması mexanizmi təklif edilir və bununla bağlı hökumətə tövsiyələr verilir.
Giriş
Yerli Özünüidarəetməyə dair Avropa Xartiyasının 9.1-ci maddəsində qeyd olunur ki, yerli özünüidarəetmə orqanları milli iqtisadi siyasət çərçivəsində öz funksiyalarını həyata keçirəcəkləri zaman sərbəst surətdə istifadə etmək üçün kifayət qədər özünün maliyyə vəsaitinə malik olmalıdır. Bu baxımdan istənilən ölkədə bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərini effektiv həyata keçirməsinin ən zəruri şərtlərindən biri həmin qurumların yetərli maliyyə potensialına malik olmasıdır. Mərkəzi hökumət bələdiyyələri zəruri maliyyə mənbələri ilə təmin etməyə borcludur.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə, bir sıra vergi və vergi olmayan gəlirlər yerli büdcələrin gəlirlərini təşkil edir. Tədqiqatlar göstərir ki, bələdiyyələrin onlara verilmiş maliyyə mənbələrindən lazımınca yararlana bilməsi üçün məhdudiyyətlər var. Bu qurumların hazırda yararlana bilmədikləri gəlir mənbələrindən biri də fiziki şəxslərdən əmlak vergisidir. Reallıq belədir ki, bələdiyyələrdə əmlak vergisi üzrə yığım arzuolunan səviyyədə deyil. 2010-cu ilin statistik məlumatları göstərir ki, ölkə üzrə yığım səviyyəsi 70%-i ötmür. Hətta bəzi bələdiyyələrdə bu verginin icra səviyyəsi 2-3% civarındadır. Təcrübədə bu vergi mənbəyindən hələ də istifadə edə bilməyən bələdiyyələrə də rast gəlmək olar.

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin yığımı sahəsində mövcud olan problemləri yaradan səbəblər çoxdur. Bunlar həm qanunvericilikdən qaynaqlanır, həm də bələdiyyələrin işini düzgün qurmamasından irəli gəlir. Bunların ən əsası fiziki şəxslərin daşınmaz əmlakının (evlərinin) inventar dəyərinin olmamasıdır. Vergi qanunvericiliyinə görə, fiziki şəxslərdən əmlak vergisi əmlakın inventar dəyərindən tutulur. Ölkədə, xüsusən də kənd yerlərində olan evlərin böyük əksəriyyətinin inventar dəyərinin olmaması həmin əmlakın vergiyə cəlb edilməsinə imkan vermir.

Sənəd hazırlanması zamanı tədqiqatın qarşısında duran suallar aşağıdakılar olub: • Ölkə üzrə fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin yığım səviyyəsinin aşağı olmasının səbəbləri nədir?

 • Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə yığım səviyyəsinin aşağı olmasında bələdiyyələrin məsuliyyəti nə qədərdir?

 • Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə vergi bazasının təkmilləşdirilməsi və ümumilikdə vergi yığımını stimullaşdırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır?

Tədqiqat çərçivəsində bu sahədə xarici təcrübələr araşdırılıb. Məlum olub ki, keçmiş SSRİ-nin bütün ölkələrinin qanunvericiliyində əvvəllər fiziki şəxslərin əmlak vergisinin əmlakın inventar dəyəri əsasında hesablanması nəzərə tutulurdu. Lakin sonradan bu ölkələrin bəzilərində vergi qanunvericiliyə dəyişiklik edilərək vergi bazası dəyişdirilib. Məsələn, Gürcüstanda vergi əmlakın bazar dəyəri (Gürcüstan), Moldovada qiymətləndirmə dəyəri, Ukraynada isə əmlakın sahəsi əsasında verginin hesablanması metodunu seçiblər. Digərləri, o cümlədən Azərbaycanda isə hələ də vergi bazasının inventar dəyəri əsasında müəyyənləşdirilməsi qüvvədə qalır. Artıq Rusiya 2013-cü ildən torpaq və əmlak vergilərinin birləşdirərək onların bazasında əmlakın bazar dəyəri əsasında hesablanan əmlak vergisinin tətbiqinə başlamağı planlaşdırır.

Sənədin hazırlanması üçün aparılan tədqiqat çərçivəsində Mərkəzi Aran regionunun 4 rayonunda (Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Yevlax) fəaliyyət göstərən 40 bələdiyyə arasında sorğu keçirilib. Sorğunun məqsədi fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin yığımına əngəl törədən problemləri aşkara çıxartmaq və onların həlli üçün bələdiyyələrin rəylərini öyrənmək olub. Sorğunun nəticəsi göstərdi ki, bələdiyyə ərazisində yerləşən evlərin orta hesabla yalnız 4%-nin inventar dəyəri var. Bələdiyyələr vergi yığımına mane olan səbəb kimi evlərin inventar dəyərinin olmamasını və buna görə də problemin həlli üçün bütün evlərin inventarlaşdırılmasının vacibliyini qeyd edirlər.

Araşdırma zamanı həm də müstəqil ekspertlərdən müsahibələr alınıb. Müsahibə suallarında vergi yığımı sahəsində problemlərin yaranma səbəbləri və onları aradan qaldırmaq üçün konkret təkliflərin verilməsi nəzərdə tutulmuşdu.

Bundan başqa sənədin hazırlanmasının tərkib hissəsi kimi fokus qrup müzakirələri, fərdi görüşlər, ictimai müzakirələr təşkil edilib.

Vergi Məcəlləsinə görə, əmlak vergisi həm fiziki, həm də hüquqi şəxslərdən tutulur. Lakin hüquqi şəxslərdən əmlak vergisi tamamilə fərqli mexanizm əsasında hesablanır və dövlət büdcəsinə ödənilir. Fiziki şəxslərdən tutulan əmlak vergisi isə yerli büdcələrə köçürülür. Bu sənəddə ancaq fiziki şəxslərdən yığılan və yerli büdcələrə köçürülən əmlak vergisi araşdırma obyekti olub.

Sənəd əsasən 4 hissədən ibarətdir. 1-ci hissədə – «Problemin qoyuluşu» bölməsində Azərbaycanın yerli özünüidarə sistemində fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin yığımı sahəsində mövcud problemlər təqdim olunub. «Alternativ variantlar» olan ikinci bölmədə vergi yığımını stimullaşdırmaq üçün ekspertlər tərəfindən hazırlanmış 3 alternativ variant təqdim olunur, onların izahı, həyata keçirilmə mümkünlüyü, üstünlüyü, çatışmazlığı əksini tapıb. «Alternativlərin qiymətləndirilməsi» bölməsində hər üç alternativ ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir. Bunun üçün qiymətləndirmə meyarları müəyyənləşdirilir və hər bir alternativ bu meyarlar əsasında qyimətləndirilir. Son nəticədə üstün alternativ müəyyənləşdirilir. «Nəticə və tövsiyələr»də tədqiqatın nəticələri yekunlaşdırılır və qərar qəbul edən şəxslər üçün konkret olaraq qəbul üçün tövsiyələr əksini tapır.

Böyük Britaniyanın «Oxfam» və Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq (GİZ) təşkilatlarının birgə maliyyə dəstəyilə həyata keçirilən «Azərbaycanın Mərkəzi Regionunda yerli idarəçilik və inkişafa vətəndaşların cəlbi və bələdiyyələrin bacarıqlarının artırılması» layihəsi çərçivəsində hazırlanmış bu sənədin məqsədi Azərbaycanda bələdiyyələrin maliyyə potensialının gücləndirilməsinə yardım göstərməkdir. Sənəd müəllifləri ümidvardırlar ki, bu siyasət sənədinin hökumət tərəfindən qəbul edilməsi və tövsiyələrin qərar qəbulunda əksini tapması yerli büdcələrin gəlirlərini artırmaqla yanaşı, bələdiyyələrin öz səlahiyyətlərinin yerinə yetirməsinə stimul verəcək və əhalidə vergi mədəniyyətinin formalaşmasına töhfə olacaqdır.
Problemin əsaslandırılması
Yerli özünüidarə qurumlarının normal fəaliyyəti üçün onların maliyyə potensialının güclü olması vacib şərtdir. Maliyyə imkanlarının zəif olması bələdiyyələrə öz səaliyyətlərini tam yerinə yetirməyə imkan vermir. Nəticədə əhalinin bu qurumlara olan inamı azalır və cəmiyyətdə bələdiyyələrin lazımsız qurum olması fikrinin formalaşmasına gətirib çıxarır.

Beynəlxalq təşkilatlar1 və müstəqil ekspertlər2 Azərbaycanda real yerli hakimiyyətin formalaşması üçün bələdiyyələrə əlavə səlahiyyətlərin və maliyyə mənbələrinin verilməsini tövsiyə edir. Dövlət qurumlarının nümayəndələri isə bələdiyyələrin kifayət qədər səlahiyyətlərinin və ona uyğun maliyyə mənbələrinin olduğu bildirirlər. Nəticə isə bundan ibarətdir ki, hələ də ölkəmizdə bələdiyyələr özlərini yerli hakimiyyət kimi təsdiq edə bilməyiblər.

Aparılmış tədqiqatlar3 göstərir ki, bələdiyyələr onlara verilmiş maliyyə mənbələrindən lazımınca yararlana bilmirlər. Lakin hökumətin beynəlxalq təşkilatların və müstəqil ekspertlərin tövsiyələrinə qarşı gətirdiyi əsas əks arqument də ondan ibarətdir ki, bələdiyyələr onlara verilmiş səlahiyyət və maliyyə mənbələrindən düzgün istifadə edə bilmirlər və bu baxımdan onlara əlavə səlahiyyət və maliyyə mənbələrinin verilməsi heç nəyi dəyişməyəcək. Əslində problemin kökündə daha çox bələdiyyələrdən asılı olmayan və qanunvericilikdəki boşluqlardan qaynaqlanan səbəblər durur.

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisinin aşağı yığım səviyyəsi də bələdiyyələrin ən çox üzləşdiyi problemlərdən biridir. Araşdırmalar göstərir ki, hətta bir sıra bələdiyyələr ümumiyyətlə bu vergini toplaya bilmirlər. Bütün dünyada əmlak vergisi (bir qayda olaraq bura hüquqi şəxslər də daxil olurmüəllif) yerli büdcələrin əsas gəlir mənbələri rolunda çıxış edir. Azərbaycanda isə bu vergi üzrə daxilolmalar yerli büdcə gəlirlərində çox az çəkiyə malikdir.

Yerli özünüidarə qurumları yerli büdcələrdə toplanan gəlirlər hesabına maliyyələşir. Statistik məlumatlara görə, yerli büdcələrin gəlirlərində qeyri-vergi gəlirləri üstünlük təşkil edir. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların özəlləşdirilməsindən və icarəsində daxilolmalar büdcə gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edib. Məsələn, 2010-cu ildə bu mənbədən daxilolmalar 42,3%-ə bərabər olub. Əvvəlki illərdə onun payı 70%-dən də çox olub.

Vergilərdən daxilolmalar isə yerli büdcələrin ikinci əsas gəlir mənbələrindən biridir. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə4 və bələdiyyə qanunvericiliyinə5 görə, yerli vergilərə aşağıdakı 4 vergi aiddir: • fiziki şəxslərin torpaq vergisi;

 • fiziki şəxslərin əmlak vergisi;

 • yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi;

 • bələdiyyə mülkiyyətində olan müəssisə və təşkilatların mənfəət vergisi

Yerli vergilər bələdiyyələrin qərarlarına əsasən tətbiq edilir və bələdiyyələrin ərazilərində ödənilir.

Vergi daxilolmaları əsasən fiziki şəxslərin torpaq vergisi və fiziki şəxslərin əmlak vergisi hesabına formalaşır. Vergi gəlirlərinin təxminən 90%-ə qədəri məhz bu iki verginin payına düşür. Fiziki şəxslərin əmlak vergisi ikinci əsas vergi mənbəyini təşkil edir. 2010-cu ildə bələdiyyə büdcələrinin təxminən 9,3%-i, vergi gəlirlərinin isə 24,5%-i əmlak vergisinin payına düşüb.6


Qrafik 1. Yerli büdcələrin formalaşma mənbələri (2010-cu il)
Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə daxilolmaların yerli büdcədə payı illər üzrə kəskin dəyişib və ümumilikdə 10%-dən çox olmayıb. Ən yüksək hədd (9,3%) 2010-cu ildə qeydə alınıb. 2005-2007-ci illərdə əmlak vergisinin payı orta hesabla 2% civarında dəyişib. Həmin dövrlərdə bu vergi üzrə daxilolmalar ən aşağı həddə olub. (Cədvəl 1)
Cədvəl 1

Ölkə üzrə yerli büdcələrin gəlirləri və vergi daxilolmalarının payı


İllər__Büdcə_gəlirləri,_min_manatla__Vergi_gəlirləri,_min_manatla'>İllər

Büdcə gəlirləri, min manatla

Vergi gəlirləri, min manatla

Vergi gəlirlərinin büdcə gəlirlərində payı, %-lə

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə daxilolmalar, min manatla

Büdcə gəlirlərində payı, %-lə
2002

12828,4

4979,92

38,82

840,96

6,56

2003

11100,0

5397,16

48,62

942,72

8,49

2004

17547,14

5694,66

32,45

1118,6

6,37

2005

24327,3

6239,8

25,65

566,5

2,33

2006

33000,0

6870.6

20,82

685,8

2,08

2007

50000,0

8943.5

17,89

967,3

1,94

2008

43077,3

11546,7

26,80

2778,2

6,45

2009

26697,9

9895,0

37,06

1666,4

6,24

2010

28873,0

11235,5

38,91

2675,9

9,27


Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
Əmlak vergisi üzrə artım tempinin ən yüksək həddi 2008-ci ildə olub. Həmin il bu vergi üzrə daxilolmalarda birdən-birə 187% artım baş verib. Halbuki adıçəkilən dövrdə büdcə gəlirlərində 13,85% azalma baş verib. Əmlak vergisi üzrə daxilolmalarda yüksək artım bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların satışı mexanizminin dəyişməsi ilə bağlı olub. 2007-ci ilin dekabr ayından başlayaraq yerli özünüidarə orqanlarına torpaq satışının yeni qaydaları təsdiq olunanadək qadağan olunması və bu qadağanın 2009-cu ilin aprelinə qədər davam etməsi büdcənin əsas gəlir mənbəyindən məhrum olması ilə nəticələndi. Çünki bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların özəlləşdirilməsindən daxilolmaların büdcə gəlirlərində payı orta hesabla illərdən asılı olaraq 40-70% civarında dəyişib. Əsas mənbədən daxilolmanın kəskin azalması bələdiyyələri vergi yığımına diqqəti ayırmağa stimullaşdırıb. Nəticədə bir ildə vergi daxilolmaları 30%-a qədər artıb. Bu müddətdə əmlak vergisi üzrə daxilolmalar isə 3 dəfəyədək artaraq 967,3 min manatdan 2,8 milyon manata yüksəlib. (Cədvəl 1)

Yerli büdcənin gəlirlərinin artım tempi ilə fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə daxilolmaların artım tempi arasında kəskin fərq var. Bir çox hallarda büdcə gəlirlərində azalma müşahidə edildikdə əmlak vergisində artım baş verir. Əmlak vergisində 2005-ci və 2009-cu illərdə azalma müşahidə olunub. 2005-ci ildə təxminən 50%, 2009-cu ildə isə 40% azalıb. (Cədvəl 2)Cədvəl 2

Büdcə gəlirlərinin və fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə
daxilolmaların artım tempiİllər

Büdcə gəlirləri, min manatla

Büdcə gəlirlərinin artım tempi,
%-lə


Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə daxilolmalar, min manatla

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi üzrə daxilolmaların artım tempi, %-lə

2003

11100,00

-13,47

942,72

12,10

2004

17547,14

58,08

1118,6

18,66

2005

24327,3

38,64

566,5

-49,36

2006

33000,00

35,65

685,8

21,06

2007

50000,0

51,52

967,3

41,05

2008

43077,3

-13,85

2778,2

187,21

2009

26697,9

-38,02

1666,4

-40,02

2010

28873,0

8,15

2675,9

60,58


Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
2009-cu ildə büdcə gəlirləri ilə əmlak vergisi üzrə daxilolmaların həcmində eyni azalma müşahidə edilib. Büdcə gəlirləri 38%, əmlak vergisi üzrə daxilolmalar 40% azalıb. (Cədvəl 2). Bu azalmanı həmçinin dünyada baş verən qlobal maliyyə böhranının Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri ilə əlaqələndirmək olar. Çünki həmin il regionlarda, xüsusən də kənd yerlərində ailələrin əsas qazanc mənbələri olan Rusiyadan göndərilən pul vəsaitlərinin həcmi 30%-ə qədər azalmışdır7. Eyni zamanda bu dövrdə ölkədə makroiqtisadi vəziyyətin nisbətən pisləşməsi, iqtisadi aktivliyin azalması səbəbindən işsizlik artıb. Məsələn, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2009-cu ildə muzdla işləyən işçilərin sayı 2008-ci illə müqayisədə 25 min nəfərə qədər azalıb.


Qrafik 2. Cəmi büdcə gəlirlərinin və əmlak vergisi üzrə daxilolmalarının illər üzrə

dinamikası, milyon manatla

Yerli büdcənin gəlirlərinin artımı heç də həmişə əmlak vergisi üzrə daxilolmaların artımından asılı olmayıb. 2003-cü və 2008-cü illərdə əmlak vergisi üzrə daxilolmaların artmasına rəğmən büdcə gəlirlərində azalma müşahidə edilib. 2005-ci ildə isə əksinə, bu vergi üzrə daxilolmaların azalması fonunda büdcə gəlirləri artıb. (Qrafik 2)

Qanunvericiliklə bələdiyyələrə yerli vergiləri, o cümlədən fiziki şəxslərdən əmlak vergisini yığmaq səlahiyyəti verilsə də, yerli özünüidarə qurumları bu vəzifəni tam yerinə yetirə bilmirər. Faktiki olaraq bələdiyyələr üçün tətbiqi məcburi öhdəlik daşıyan əmlak vergisinin yığımı prosesində çoxlu problemlər mövcuddur. Bu problemləri aşağıdakı kimi sistemləşdirmək olar:


Kataloq: groups -> 26604605
26604605 -> Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda” Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin 2010-cu il noyabrın 7-də keçirilmiş Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə keçirilmiş seçkilərin nəticəsiylə bağlı
26604605 -> BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
26604605 -> BƏLƏDİYYƏLƏRİN İNKİŞafi namiNƏ qht alyansi
26604605 -> Press-reliz bələdiyyələrin İnkişafı Naminə qht alyansı 14 noyabr 2012-ci IL
26604605 -> Azərbaycanda ana və uşaq sağlamlığı sahəsində mövcud durum və problemlər
26604605 -> Bələdiyyələrin maliyyəsinin əsasları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun t ə h L i L i
26604605 -> Embassy of Austria: Sylvia Meier-kajbic embassy of Bulgaria: Vasil kalinov german Embassy: Herbert quelle embassy of Italy: Mario baldi embassy of the Republic of Lithuania: Kestutis kudzmanas embassy of Romania: Nikolae ureche embassy of the Republic of
26604605 -> "Bələdiyyələrin daimi və başqa komissiyaları haqqında" Əsasnamə
26604605 -> İQTİsadi TƏŞƏBBÜSLƏRƏ yardim iCTİMAİ BİRLİYİ Yerli səviyyədə içməli su təchizatı sisteminin idarə olunması
26604605 -> Bələdiyyə komissiyalarının təşkili və fəaliyyət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi

Yüklə 0.76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin