İnformatikadan yoxlama testlər
Yüklə 27.75 Kb.
tarix28.02.2016
ölçüsü27.75 Kb.
İnformatikadan yoxlama testlər


 1. İnformatika:

A) kompüterdir B) anlayışdır C) elmdir D) alqoritmdir


 1. İnformatika nəyi öyrənir?

A) kompüterin quruluşunu

B) informasiyanın toplanması, saxlanması, işlənməsi və ötürülməsi texnologiyalarını

C) kompüter proqramlarını

D) yer kürəsinin quruluşunu
 1. Hansı insanın duyğu orqanı deyil?

A) dil B) dəri C) göz D) diş


 1. Papirus, kitab və disketi nə birləşdirir?

A) ölçüsü B) qiyməti C) informasiyanın saxlanılması D) rəngi

 1. İnformasiyanın xassəsi deyil:

A) tamlıq B) aktuallıq C) dövrülüq D) dəqiqlik


 1. İnformasiya daşıyıcısıdır:

A) nagillər B) printer C) sinif jurnalı D) qələm

 1. İnformasiya saxlanılır:

A) kağızda B) diskdə C) çantada D) maqnit lentdə


 1. İnformasiyanın ötürülməsində bu qurğudan istifadə oluinmur:

A) telefon mikrofonu B) karandaş C) kağız vərəqəsi D) antena


 1. İnformasiyanı:

I. saxlayırlar II. axtarırlar III. emal edirlər IV. Kodlaşdırırlar

A) I, II B) I, II, III, IV C) II D) III
 1. İnformasiyanı qorumaq üçün bu üsuldan istifadə olunmur:

A) məxfi informasiyaya girişin parol

B) buraxılış vəsiqəsi

C) barmaq izləri

D) ayaq izləri
 1. İLk hesablama aləti deyil:

A) barmaqlar B) kalkulyator C) abak D) daşlar


 1. İlk mexaniki hesablama maşını kim tərəfindən yaradılıb?

A) Leybnis B) Paskal C) Bebbic D) Nyuton


 1. İlk elektron –hesablama maşını olub:

A) EDSAC B) SM C) ENİAC D) KOLOS 1. Birinci nəsil kompüterlərin element bazasını təşkil edirdi:

A) tranzistorlar B) elektron lampalar

C) inteqral sxemlər D) böyük inteqral sxemlər
 1. ENİAC kompüteri aiddir kompüterlərin:

A) III nəslinə B) IV nəslinə C) II nəslinə D) I nəslinə


 1. İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi:

A) 1 bayt B) 1 bit C) 1 bod D) 1 bar

 1. İnformasiyanın ölçü vahidlərinin düzgün artma ardıcıllığını göstərin:
 1. Bayt, kilobayt, meqabayt, qiqaayt

 2. Bit, bayt, qiqabayt, kilobayt

 3. Kilobayt, qiqabayt, meqabayt, bayt

 4. Bayt, meqabayt, kilobayt, qiqabayt
 1. Neçə bayta bərabərdir həcmi 216 bit olan informasiya...

A) 16 B) 28 C) 27 D) 32
 1. “İnformatika” sözündə neçə bit informasiya var?

A) 58 B) 88 C) 11 D) 8
 1. Kilobayt - ... bərabərdir.
 1. 1000 simvola

 2. 8 bitə

 3. 1000 bayta

 4. 1024 bayta
 1. “BAYT” sözündə neçə bit var?

A) 8 B) 24 C) 32 D) 4


 1. Rum rəqəmlərlə yazılmış MMMD ədədi hansı onluq ədədə bərabərdir?

A) 3501 B) 350 C) 3500 530


 1. 2008 onluq ədədin rum rəqəmlərlə təsviri:

A) MCMXCVIII B) CCXVIII C) MMMCIII D) MMVIII


 1. Hansı say sistemi mövqeli deyil?

A) onluq B) roma C) ikilik D) səkkizlik?


 1. Onaltılıq say sistemində ədədləri təsvir etmək üçün hansı simvollardan istifadə olunur?

A) 0 – 9 rəqəmlər və A – F hərflər B) A – Q hərflərdən

C) 0 – 15 ədədlərdən D) 0 və 1 rəqəmlər
 1. Hansı say sistemində 1 x 10 = 11?

A) onluq B) üçdük C) ikilik D) səkkizlik


 1. Onluq say sistemində neçə rəqəmdən istifadə olunur?

A) 8 B) 10 C) 9 D) 2


 1. Kompüterin riyazi əsasını hansı say sistemi təşkil edir?

A) beşlik B) onluq C) ikilik D) dördlük

 1. 3 onluq ədədi ikilik say sistemində belə təsvir olunur:

A) 3 B) III C) 111 D) 11


 1. Hansı say sistemindən kompüterdə istifadə olunmur?

A) onluq B) səkkizlik C) onaltılıq D) ikilik


 1. 1100 ikilik ədəd onluq say sistemində bərabərdir:

A) 10 B) 8 C) 12 D) 14
 1. 3210 ədədi bərabərdir:

A) 1000002 B) 10112 C) 100112 D) 100002
 1. 111100001 + 100011 ikilik ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir?

A) 1000000100 B) 1001100110 C) 1000011110 D) 1000001100
 1. 216 ədədin ikilik say sistemində təsviri:

A) 11001100 B) 10011000 C) 11100000 D) 11011000

27. Klassik məntiqin banisi olub:

A) Aristotel B) Leybnis C) Bul D) L.Zadə
32. Verilmiş cədvəl hansı məntiqi əmələ aiddir?A

B

?

0

0

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

A) məntiqi toplama B) məntiqi inkar

C) implikasiya D) məntiqi vurma
33. Verilmiş cümlələrdən hansı mülahizə deyil?

A) “6 – cüt ədəddir” B) ”Lövhəyə baxın”

C) “Bütün robotlar – maşındır”

D) “Napoleon fransız imperatoru olub”


34. Hansı mülahizələrə məntiqi vurma tətbiq etmək olar?

A) Kabinetdə dərsliklər var. Kabinetdə soraq kitabçası var.

B) Sinifdə bəzi şagirdlər futbol xoşlayırlar. Sinifdə bəzi şagirdlər voleybol xoşlayırlar.

C) Pişik acdır. O, səhərdən heç bir şey yeməyib.

D) Qara buludlar gəldi. Yağış yağdı.
35. “Əgər natural ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə tam bölünürsə , onda o 3-ə tam bölünür” mülahizəsi hansı məntiqi əmələ aiddir?

A) məntiqi toplama B) implikasiya C) ekvivalentlik D) məntiqi inkar


36. “Konyuksiya” nədi?

A) məntiqi inkar B) məntiqi toplama C) məntiqi vurma D) məntiqi bərabərlik


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə