I. Yatırımsal Teklif Şavat ilçesinde ortak işletme oluşturulması konusunda ‘nafosat’ çiftlik işletmesi Alanı
Yüklə 104.7 Kb.
tarix27.04.2016
ölçüsü104.7 Kb.
I.Yatırımsal Teklif
Şavat ilçesinde ortak işletme oluşturulması konusunda ‘NAFOSAT’ çiftlik işletmesi
Alanı: Tarım
1. Teklifin Amacı:

Senede 100 bin adet deri ürünlerin üretilmesini öngören ortak işletmeyi oluşturulması teklif edilmektedir.

2. İşletmenin Karakteristik Özellikleri

Adres: Şavat ilçesi, “Uzbekistan” şirket işletmesi

Tel: 34-52-939

İşletme direktörü: Yoldoş HOCANİYOZİşletmenin Merbutiyeti - Bölgesel

İşletmenin Mülkiyet şekli - özel

Tesisin Üretim Faaliyet Türü – Tarım ürenlerin üretilmesi;

Sözkonusu Ürünlere İç Pazardaki İhtiyacı ve Hacmı- %50

Yurt dışında ürünlere olabilecek ihtiyaç ve beklenen satış hacmı – yabancı ortaklar aracılığıyla Rusya pazarına % 50 oranında ürünün ihracatı.

Üretim için ham maddenin sağlanabilirliği – Şavat ilçesinin “Semurg - San Te” tarafından üretim için sağlanan ham maddenin oranı % 100.

Projenin gerçekleştirimi için gerekli olan sermaye- Dikiş makineleri için gereken tahmini sermayi miktarı 50 bin Amerikan Dolları.

Yerel kredinin sağlanbilme olanakları ya da özel imkanlar: Girişimci, mühendislik iletişim alt yapıyla donatılmış üretim alanına sahiptir.

Yabancı yatırımcılarınca sağlanabilecek maliye desteği: Gerekli cihaz donanımının sağlanması ve ürünlerin ihracat edilmesi teklif edilmektedir.
4.Projenin gerçekleştirme planı
Özbek tarafınca yapılacak iş kalemleri: Tesisin yeniden yapılandırılması ve standartlara göre cihazlar ile donatılması, mühendislik iletişim yapıların hazırlanması, ortak üretim için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve onların kayıda alma işlemlerin sonuclandırılması.

Yabancı ortak tarafınca yapılacak iş kalemleri: Ürünlerin pazarlaması ve ihracatı, ayrıca gerekli donanım cihazların sağlanması.

Oluşturulacak işletmelere verilen imtiyazlar: (Oluşturulacak tüm işletmeleri için verilen genel imtiyazlar)

2006 yılına kadar kar üzeri vergisi, öngörülen vergi miktarının % 50’sini ödenecek ve ayrıca tarım alanında oluşturulan işletmelerin iki sene süre zarfında kar üzeri vergi oranı % 50 azaltıldı. KOBİ’ler % 13 vergi ödeme yapmaktadır.

Üretimin genel hacmının % 15 - % 30 kısmının ihracat edilmesi durumunda, kar üzeri vergi miktarı % 30’a azaltılmaktadır. Ayrıca üretimin genel hacmının % 50 kısmının ihracatı gerçekleştirilmesi durumunda, vergiden muaf tutulmaktadır. Özel ihtiyaçları için ülkeye geltirilen teknik donanım cihazları ve ham maddeleri üzerindeki gümrük vergisiden muaftır. Üretilen ürünlerin % 25 - %30 kısımın ihracat edilmesi durumunda vergi oranı % 50’e azaltılmaktadır.

Arsa vergisinden muafı.


II. Yatırımsal Teklif
“Boston meyvaları” LTD Yangibozor ilçesi
1. Firmanın Adı: “Boston meyvaları” LTD

2. Posta, yasal adres, jeografik konumu, belirleyeci kodu ve adresi: Harezm vilayeti, Yangibozor ilçesi, “Boston” şirket işletmesi, posta kodu 741018

3. Alanı: Tarım

4. Telefon numarası (Şehir kodu ve numarası): 8-362-41-92-452

5. İşletme Başkanı (Adı, Soyadı ve derecesi): Saparbay MANGLİEV, işletme direktörü

6. Personal sayısı: 20 kişi

7. Oluşma tarihi: 1991

8. Mülkiyet şekli: Özel

9. Üretilen ürünlerin çeşidi: konserva, tarım, cam kavonozlu domates salçası

10. İşletme terkibi, mevcut ya da yeniden oluşturulacak yatırım kapasitesine ait kısa karakteristik özellikleri (Detaylı şeklinde açıklanacaktır) 200 kg’lık törbada ambalajlı Domates salçasının üretecek ortak işletmenin teşkil edilmesi.

11. Teklif edilmekte olan üretim kapasitesi: Günde 5 ton

12. Projenin gerçekleştirimi için istenilen sermaye ( Milli ve yabancı döviz cinsinde sağlanacak sermaye olanakları ve onun işlevsel önemin belirtilmesi) 500-800 bin Amerikan Dolları

13. Yabancı ortaktan neler bekleniyor: Cihazların sağlanması ve ürün ihracatı. Ortak işletmenin kurucu fonüne genel hissesin % 49’a sahip olması(% 51 ve fazlasına sahip olabilir)

14. Üretim için ham maddenin sağlanabilirliği (Ham madde kaynakların sayısı): 100 hektarlık arsa alanında domates etiştirilmektedir.

15. İletişim ve taşit ağının yapısı - % 100

16. Ofis, depo ve üretim için kullanabilecek şirkete ait olan yer ya da alanını gösteriniz: Ofis için 150 m2, depo için 400 m2 ve üretim için 650 m2

İşletme terkibi, tekloloji ve cihaz donanımın esas öğeleri hakkında kısaca bilgi – Konserva fabrikasının mevcut cihazları 1990 tarihten donaltılarak, 1991 yıldan itibaren kullanılmaktadır. 2001 yılda “Boston” şirket işletmesinden “Boston Meyvaları” LTD işletmesine 10 sene içinde satın alma koşulu ile verilmiştir(2011 tarihine kadar).

Üretim kapasitesine karakteristik özellikleri: Fabrikanın üretim kapasitesi senede 3000.0 bin bank. Praktik kullanım alanı % 35. Mevcut cihazlar fiziksel ve manavi yönden eskimiş durumundadır.

III. Yatırımsal Teklif
Hiva ilçesi, “Beruni-Sahovat” ortak işletmesi
Alanı – Sanayi
1. Teklifinin amacı

Harezm vilayeti Hiva ilçesinde “Beruni - Sahovat” bünyesinde domates salçasının üreten ortak işletmenin oluşturulması teklif edimektedir.
2. İşletmenin karakteristik özellikleri

İşletme adresi – Hiva ilçesi, “Curyon” köyü

Tel: 37-52-114, 37-53-747

Direktör: Bahtiyar BOYNAZAROV
İşletmenin üretim faaliyet türü – Tarım ürünlerin yetiştirilmesi

Teklifin karakteristik özelliği

İç pazardaki ürüne olan talebi - %25

Yurt dışında ürüne olabilecek talep ve beklenen satış hacmı

Yabancı ortağının, Rusya pazarı ve diğer yurt dışı ülkelerde % 75’lik taahhüt.Üretim için ham maddenin sağlanabilirliği – Şirket işletmeleri tarafından üretilen ürünleri için sağlanan ham maddenin % 100’ü, 201 hektar’lık yer alanında etiştirilmektedir.

Projenin gerçekleştirimi için gereken sermaye miktarı: Üretim cihazların satın alınması için 350-500 bin Amerikan Dollarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ortak işletmenin kurucu fonüne genel hissesin % 49’a sahip olması(% 51 ve fazlasına sahip olabilir)

Yerel kredi alma olanakları ya da özel kapital hacmı – İşletmenin mühendislik iletişim alt yapıyla donatılmış kendi üretim alanı mevcuttur.

Yabancı yatırımcı tarafından sağlanacak sermaye – Üretim için gerekli cihazların sağlanması, parasal imkan ve ürünün ihracatı teklif edilmektedir.
4.Projenin gerçekleştirme planı
Özbek tarafınca yapılacak iş kalemleri: Tesisin yeniden yapılandırılması ve standartlara göre cihazlar ile donatılması, mühendislik iletişim yapıların hazırlanması, ortak üretim için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve onların kayıda alma işlemlerin sonuclandırılması.

Yabancı ortak tarafınca yapılacak iş kalemleri: Ürünlerin pazarlaması ve ihracatı, ayrıca gerekli donanım cihazların sağlanması.

Oluşturulacak tesislere verilen imtiyazlar: (Yukarıda belirtilmiştir)

IV. Yatırımsal Teklif
Urgenç şehri “Feruz - Harezm” Açık A.Ş.
Alanı – Sanayi
1. Teklifinin amacı

Hazır giyim dikiş konusunda ortak işletmenin oluşturulması
2. İşletmenin karakteristik özellikleri

İşletme adresiUrgenç şehri, “Tinçlik” sokağı No 29

Tel/Faks: 226-11-66

Direktör: K. CUMAMURATOVA
İşletmenin merbutiyeti – “Uzbekengilsanoat” Devlet A.Ş.

Mülkiyet şekli: Açık A.Ş.

İşletme kurucu fonündeki ortakların payı:

“Aziya-Tekstil” ortak işletme - % 19

“Feruzabonu” özel işletme - % 26.2

İş ilişkileri merkezi – % 7.3

Emekçi kollektif – % 8

Yasal kişiler - % 39.5

İşletmenin üretim faaliyet türü – İşletme, erkek, bayan ve çocuk dikiş ürünleri, ayrıca pamuk montları ve işçi elbiseleri üretmektedir.

Personal sayısı: 200 kişi

İşletme terkibi, tekloloji ve cihaz donanımın esas öğeleri hakkında kısaca bilgi – Üretim kapasitesi 2003 yılda 221.7 milyon Özbek som’a (1 Amerikan Dolları – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)) ulaştı.Tüm üretilen ürünlar iç pazarda satıldı.

Teklifin karakteristik özelliği

Yabancı yatırımcı tarafından sağlanacak sermaye – Üretim için gerekli cihazların sağlanması teklif edilmektedir.

İşletmenin durumu – İşletmede iş ve depo alanı, iş güçü, ayrıca tüm enerji ve alt yapı mevcut: doğal gaz, su, elektrik ve merkezi kanalizasyon.

Yabancı ortaktan istenilen hususlar – sermaye, yeni tekloji, ek ham madde ve malzemeler, ayrıca hazır giyim ürünlerin pazarlaması amacıyla pazarın araştırılması


4.Projenin gerçekleştirme planı
Özbek tarafınca yapılacak iş kalemleri: Tesisin yeniden yapılandırılması ve standartlara göre cihazlar ile donatılması, mühendislik iletişim yapıların hazırlanması, ortak üretim için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve onların kayıda alma işlemlerin sonuclandırılması.

Yabancı ortak tarafınca yapılacak iş kalemleri: Ürünlerin pazarlaması ve ihracatı, ayrıca gerekli donanım cihazların sağlanması.

Oluşturulacak tesislere verilen imtiyazlar: (Yukarıda belirtilmiştir)

V. Yatırımsal Teklif
Urgenç şehrinde “Harezm İpagi” A.Ş. ortak işletmesinin oluşturulması
Alanı – Sanayi
1. Teklifinin amacı

İpağın yeniden işlenmesi konusunda ortak işletmenin oluşturulması
2. İşletmenin karakteristik özellikleri

İşletme adresi – Urgenç şehri, “Foyazova” sokağı

Tel: 229-40-44

Direktör: Marim TOLİEV

İşletmenin merbutiyeti: “Uzbek İpagi” A.Ş., “Pilla Holding” Holding kom.

Mülkiyet şekli – A.Ş.

İşletme kurucu fonu: 76035.5 bin Özbek somu (1 Amerikan Dollar – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)),

Devlet’in hissası - % 33

Emekçi kollektif – % 8.75

Açık satış payı - % 66.25

İşletmenin üretim faaliyet türü – İpağin yeniden işlenmesi

Personal sayısı: 200 kişi

Tekloloji ve cihaz donanımı hakkında kısaca bilgi – 2003 tarihte Güney Kore’de üretilen cihazlarle donatılmış.

Üretim kapasitesi hakkında karakteristik özellikleri – Projedeki üretim kapasitesi, ayda 10-15 ton ipak ham maddesinin yeniden işlenmesi gözlenmektedir.
3. Teklifin karakteristik özelliği

Üretim kapasitesi ve üretilen ürün hacmı – Senede 180 ton ham maddenin yeniden işlenmesi

Ürünün iç pazarındaki talebi ve hacmı – 2004 yılda, iç pazarı için 893.2 bin Amerikan Dolları hacmında ürün üretilmesi planlanılmaktadır.

Yurt dışında ürüne olabilecek talep ve beklenen satış hacmı – Yabancı ortak aracılığıyla ürünün % 60 satışı gözlenmektedir.

Üretim için ham maddenin sağlanabilirliği: Girişimciler tarafında üretim için gerekli ham maddeler sağlanacaktır.


4.Projenin gerçekleştirme planı
Özbek tarafınca yapılacak iş kalemleri: Tesisin yeniden yapılandırılması ve standartlara göre cihazlar ile donatılması, mühendislik iletişim yapıların hazırlanması, ortak üretim için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve onların kayıda alma işlemlerin sonuclandırılması.

Oluşturulacak tesislere verilen imtiyazlar: (Yukarıda belirtilmiştir)

VI. Yatırımsal Teklif
“Halk ürünleri üreten Urgenç fabrikası” Açık A.Ş. ortak işletmesinin oluşturulması
Alanı – Sanayi
1. Teklifinin amacı

Makarna ve şekerleme ürünlerin üretme konusunda ortak işletmenin oluşturulması
2. İşletmenin karakteristik özellikleri

İşletme adresi – Urgenç şehri, “Al-Harezmi” sokağı No 66

Tel: 229-40-44

Direktör: Gafur TACİBAEV

İşletme merbutiyeti: Harezm Vilayeti Valiliği bünyesinde “Mahalli Sanoat” A.Ş.

Mülkiyet şekli – A.Ş.

İşletme kurucu fonu: 5244.6 bin Özbek somu (1 Amerikan Dollar – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)):

Devlet’in hissası - % 25

Emekçi kollektif – % 10

Açık satış payı - % 65

İşletmenin üretim faaliyet türü – Makarna, şekerleme ve dikiş ürünlerin üretilmesi

Personal sayısı: 29 kişi
3. Teklifin karakteristik özelliği

Üretim kapasitesi ve üretilen ürün hacmı – Senede 130 ton ham maddenin yeniden işlenmesi

Ürünün iç pazarındaki talebi ve hacmı – 2004 yılda, iç pazarı için 800 bin Amerikan Dolları hacmında ürün üretilmesi planlanılmaktadır.

Yurt dışında ürüne olabilecek talep ve beklenen satış hacmı – Yabancı ortak aracılığıyla ürünün % 60 satışı gözlenmektedir.
4.Projenin gerçekleştirme planı
Özbek tarafınca yapılacak iş kalemleri: Tesisin yeniden yapılandırılması ve standartlara göre cihazlar ile donatılması, mühendislik iletişim yapıların hazırlanması, ortak üretim için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve onların kayıda alma işlemlerin sonuclandırılması.

Yabancı ortak tarafınca yapılacak iş kalemleri: Dış pazarın araştırması ve ürünün ihracatı, ayrıca gerekli donanım cihazların sağlanması.

VII. Yatırımsal Teklif
Urgenç şehrinde “Urgenç Bahmal” devlet işletmesi bünyesinde ortak işletmenin oluşturulması
Alanı – Sanayi
1. Teklifinin amacı

Dikiş kumaşların üretilmesi konusunda ortak işletmenin oluşturulması
2. İşletmenin karakteristik özellikleri

İşletme adresi – Urgenç şehri, “Foyazova” sokağı

Tel: 229-48-51

Direktör: Kamiljon ALLABERGANOV
İşletmenin merbutiyeti: Devlet

Mülkiyet şekli – Devlet

İşletmenin üretim faaliyet türü – Billur ve kadife kumaşların üretilmesi. 2003 yılda, 500 bin Özbek som’u (1 Amerikan Dollar – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)) hacmında ürün üretilmiştir.

Personal sayısı: 80 kişi

Üretim kapasitesi hakkında karakteristik özellikleri – Üretilen ürünlerin hacmı 20.9 Milyon Özbek somu. Mevcut cihazlar fiziksel ve manavi yönden eskimiş durumundadır.

Dış ekonomik ilişkileri – Yok
3. Teklifin karakteristik özelliği
Üretim için ham maddenin sağlanabilirliği: Girişimciler tarafında üretim için gerekli ham maddeler sağlanacaktır.

Üretim için gerekli cihazların sağlanması ve ürünün ihracatı teklif edilmektedir.
4.Projenin gerçekleştirme planı

Özbek tarafınca yapılacak iş kalemleri: “Urgenç - Bahmal” DHÖ bina, iletişim ve alt yapıların hazırlanması, ortak üretim için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve onların kayıda alma işlemlerin sonuclandırılması.

Yabancı ortak tarafınca yapılacak iş kalemleri: Ürünlerin pazarlaması ve ihracatı, ayrıca gerekli donanım cihazların sağlanması.

Oluşturulacak tesislere verilen imtiyazlar: (Yukarıda belirtilmiştir)

VIII. Yatırımsal Teklif
Urgenç şehrinde “Şirin” LTD bünyesinde ortak işletmenin oluşturulması
Alanı – Sanayi
1. Teklifinin amacı

Şekerleme ürünlerin üretilmesi konusunda ortak işletmenin oluşturulması
2. İşletmenin karakteristik özellikleri

İşletme adresi – Urgenç şehri, “Zarafşan” sokağı

Tel: 226-97-32Direktör: Bahodir ABDULLAEV
İşletmenin merbutiyeti: “Ozık Ovkat sanoat” örğütü

Mülkiyet şekli – LTD

İşletme kurucu fonu: 11794.4 bin Özbek somu (1 Amerikan Dollar – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)),

İşletmenin üretim faaliyet türü – Şekerleme ürünlerin üretilmesi.

Personal sayısı: 31 kişi

İşletme terkibi, tekloloji ve cihaz donanımın esas öğeleri hakkında kısaca bilgi – Mevcut cihazlar fiziksel ve manavi yönden eskimiş durumundadır.

Üretim kapasitesi hakkında karakteristik özellikleri – Üretim hacmı senede 1500.0 ton şekerleme ürünleri.

Dış ekonomik ilişkileri – Yok
3. Teklifin karakteristik özelliği
Üretim kapasitesi ve üretilen ürün hacmı – Senede, üretilen ürün hacmı 250 Milyon Özbek som

Ürünün iç pazarındaki talebi ve hacmı – % 50

Yurt dışında ürüne olabilecek talep ve beklenen satış hacmı – Yabancı ortak aracılığıyla ürünün % 50 satışı beklenmektedir.

Üretim için ham maddenin sağlanabilirliği: Girişimciler tarafında üretim için gerekli ham maddeler sağlanacaktır.

Yabancı yatırımcı tarafından sağlanacak sermaye – En az % 30

İşletmenin durumu – İşletmede iş alanı, iş güçü, ayrıca tüm enerji ve alt yapı mevcut.

Ortak işletmenin kurucu fonüne genel hissesin % 49’a sahip olması(% 51 ve fazlasına sahip olabilir)

4.Projenin gerçekleştirme planı
Özbek tarafınca yapılacak iş kalemleri: Tesisin yeniden yapılandırılması ve standartlara göre cihazlar ile donatılması, mühendislik iletişim yapıların hazırlanması, ortak üretim için gerekli tüm belgelerin hazırlanması ve onların kayıda alma işlemlerin sonuçlandırılması.

Yabancı ortak tarafınca yapılacak iş kalemleri: Ürünlerin ihracatı, kredi işleminde maddi yardımın sağlanması ve tenderlerin gerçekleştirilmesi (gerekli donanım cihazların sağlanması).

Oluşturulacak tesislere verilen imtiyazlar: (Yukarıda belirtilmiştir)
IX. Yatırımsal Teklif
1. İşletme / Şirket hakkında bilgi
1.1. İşletme / Şirket

Dolu ve Kısa Adı: “Hazarasp teks. LTD.”

Adresi – Özbekistan Cumhuriyeti, Harezm Vilayeti Hazarasp ilçesi

Tel : 33-21-666

Faks : 33-21-666

Sorumlu kişi: Ravşan SABİROV
1.2. İşletme/Şirketnin Üretim Faaliyet Türü – Üretim.

1.3. Mülkiyet Şekli – LTD

1.4. Oluşturma Tarihi: 2001 yıl

1.5. Ortalama Personal Sayısı: 50 kişi (projeye göre)

1.6. İşletme/Şirket Terkibi Hakkında Kısaca Bilgi – Şu anda işlevsellik faaliyeti yok. Yün çoraplarını üreten ortak işletme oluşturulması kararlaştırıldı. Mevcut bina, teknik cihazları ve alt yapılarının genel fiyatı 12.0 bin Amerikan Dolları

1.7. İşletme/Şirket’te Üretilen Ürünler ve Hizmet

Ürün ve Hizmet Adı

Yıllık Kapasitesi

Birim Fiyatı (USD)

Toplam Devri (USD)

Yün çorabı ürünlerin üretil-mesi

Ürün üretilmemektedir. Yeni proje üzerinde çalışma yürütülmektedir.

Toplam:

2. Proje Hakkında Bilgi
2.1. Projenin Adı- Yün Çorabı Ürünlerin Üretilmesini Sağlamak.
Projenin Tahmini Başlama Tarihi – Mart 2004

Projenin Yürütülme Süresi 1.5 yıl
2.2. Projenin Amacı

Projenin esas amacı: Yün çorabların üretilmesi  1. Özbekistan Cumhuriyeti bölgesinde üretim hacmının genişletilmesi ve Yurt Dışı ülkelere açılımı;

  2. Yeni teknolojinin uygulanması (benimsetilmesi);

  3. Dış Pazar standartlarına uygun kalitede ürünlerin üretilmesinin sağlanması

2.3. Projenin Tanımı

Günümüzde Harezm bölgesinde yün çorapları üreten fabrikalar mevcut değil. Sözkonusu ürüne talep yüksektir. Sözügeçen projenin kapasitesi, bölge nufüsün % 20 ihtiyacını karşılayacaktır.2.4. Ürün ve Hizmetlerin Esas Unsurların Karakteristik Özellikleri

  1. Ürün ve hizmete olan talep

    1. Yıllık talep, 5.0 Milyon çift yün çorabına talep var.

  2. Rekabet üreticilere göre sözkonusu ürün ve hizmetin fiyatı

    1. İthal ürünlere kıyasan sözkonusu ürünün fiyatı % 20-25 oranında azalacaktır.

2.5. Pazarda Mevcut Ham Madde, Malzeme ve Cihazlarını Tanımı

Üretim yerel ham maddeye dayanmaktadır. Ayrıca Almanya’da üretilmiş cihazların satın alınması konusunda anlaşma imzalanmıştır(“Teksproekt” firması).2.6. Sözkonusu Ürün ve Hizmetlere Pazarda Mevcut Müşterilerin Tanımı

Özbekistan Cumhuriyeti iç pazarındaki esas müşteriler özel sektördür. “Horazmsavdo” A.Ş. ile bu konuda 455.9 Milyon Özbek som’u (1 Amerikan Dollar – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)) miktarında kontrakt düzenlenmiş durumunda(12 sayılı anlaşma, 8.02.2001 yıl).2.7.Yürülükte Olan Pazarlama Mekanizmasının Kısaca Karakteristik Özellikleri

Ürün ve Hizmet

Erkek çorap ürünlerin pazardaki fiyatı 800’den 1200 Özbek Som’una (1 Amerikan Dollar – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)) kadar değişmektedir. Sözügeçen projede ise bu fiyat 216-374 Özbek som’u arasında ve çocuk çorabları 480-1200 Özbek som’u arasında olması gözlenmektedir. Sözkonusu ürüne olan talebi incelemek amacıyla Harezm Vilayeti ve Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde yapılan araştırmalar sonucunda, sözügeçen projenin amaca uygun olduğu anlaşılmıştır.Pazar Jeografisi

Özbekistan Cumhuriyeti2.8. Bu Projenin Gerçekleştirilmesinde İşletme/Firmaların İmkanları

Yerel Ortakların Yatırımı:
Kısaca Tanımı

Toplam (USD)

  1. Yer ve bina

Boyutu, bulunduğu yer ve alt yapısı

İşletme, merkezi bölgede yerleşmiştir. Maliye durumu iyidir. Genel alanı 22.9 hektar’dır Üretim alanı 6.2 hektar’dır. Tüm ulaşım yollar mevcut (Elektrik, doğal gaz, su tesisi ve kara yolu)

12.2

B. Geçim parası

Yok

-


2.9. İşletme/Firmanın Proje’ye Maddi Destekleme İhtiyacını Değerlendirilmesi
Nitelikleri

Bin Amerikan Dolları

1

Projenin bedeli, sadece

348.1

1a

Cihazların satın alınması

245.8

1b

İnşaat ve montaj işleri

102.3
Elektrik sağlanması

4.8
Ham maddenin satın alınması

246.2

1c

Gerekli devri yürütme kaynaklar

196.9

2

Projenin yatırılan

104.2

3

Maliye desteğinden önce gerekli olan para

61.1

3a

İç maliye desteği

Belirsiz

3b

Dış sermaye olan ihtiyac

2.10. Parça Bazında Parasal İhtiyaç

Ham Madde (yarımamul ürünlerin üretilmesinde kullanılacak ham maddeler)

Alış birim fiyatı

(USD)

İhtiyaç duyulan adet sayısı

İplik 34/1, 34/2

1500

100 Ton

Poliamit 67x 2 dtx

2360

8.0 Ton

Lastik Optex 100

1200

0.65 Ton


Bilgi için:

Döviz Kuru: 1 Amerikan Dollar – 991.26 Özbek Somu (25.02.2004)

Ortak İşletme Şekli: Ortak şirketi
2.12. Projenin Gerçekleştirilmesinde Sonra Alınacak Sonuçlar

Gösterge Adları

Yıllar (bin Amerikan $ )
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pazarlama, sadece- İç pazarda

96.6

41.5

503.5

557.9

562.3

562.3

- İhracat

-

-

-

-

-

-

Ürünün maliyeti

110.5

267.7

293.4

311.1

269.9

285.2

Net Kar

-

92.7

143.6

171.6

188.1

198.9


2.13. Proje’nin kendini 4 yılda karşılayabilecektir.

2.14. Cash – flow analizi

Gösterge adları

Yıllar (bin Amerikan $ )
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Pazarlama, sadeceSermaye

Net Kar

-23.8

92.7

143.6

171.6

188.1

198.9

Balans


2.15. Analizde öngörülen hususları kullanılması
2.16. İşletme/Firma projesindeki zayıf ve güçlü yönleri, olanakları ve tehlike durumların analiz edilmesi

Güçlü Yönleri:

Ürünün kalitesi yükselmesi ve maliyet fiaytı düşük olmasıZaif Yönleri:

Dış Pazar ile olan ilişkinin güçlü olmaması ve dış pazarda tercübenin olmaması


2.17. Çevreye Etkisi

Yün çorapların üretilmesi projesi geliştirme aşamasında çevrenin korunması için tüm tedbirler dikkate alınmıştır. “Hazaraspteks LTD”’a ait olan ve üretim tesis oluşturulması gözlenen arsa, “Hazarasp Pahta Tozalaş” A.Ş. alanından ayrıtılmıştır. Tehlikeli maddelerin hava atılması ve kirletilmesi sözkonusu değildir.


2.18. Proje resmi belgelere göre yasallaştırılmıştır – Teknik iktisadi esaslari 20 Mayıs 2003 tarihinde “Uzengilsanoatloyiha” tarafından hazırlanmıştır.

2.19. Projenin gerçekleştirme yere Horezm Vilayeti Hazarasp ilçesi


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə