I hissə (1 bal) 1
Yüklə 66.44 Kb.
tarix11.03.2016
ölçüsü66.44 Kb.

VI sinif

I mərhələ
I hissə (1 bal)
1. Məhsulun qiyməti 30% bahalaşdı, sonra isə yeni qiymət 30% ucuzlaşdı. Məh-sulun qiyməti necə dəyişdi?
A) 51% bahalaşdı B) 9% bahalaşdı

C) 51% ucuzlaşdı D) 9 % ucuzlaşdı

E) 60% bahalaşdı

2. Dərsdə iştirak etməyən şagirdlərin sayı iştirak edənlərin hissəsi qədərdir. Dərsdən bir şagird çıxdıqda, dərsdə iştirak etməyənlər iştirak edənlərin hissəsini təşkil edir. Sinifdə neçə şagird var?
A) 30 B) 40 C) 42 D) 36 E) 48
3. Kəsrləri müqayisə edin:

, , .
A) B)

C) D)

E)


4.Verilən sıranın medianını tapın.
  1. 2 B) 3 C) 6 D) 4 E) 5

5. İfadənin qiymətini tapın:
A) B) C)

D) E)6. İfadənin qiymətini tapın:


A) 15,1 B) 15 C) 1,51

D) 0,151 E) 1517. Təsadüfən seçilmiş ikirəqəmli ədədin cüt olması ehtimalını tapın.

A) B) C)

D) E)

8. 18 eyni kubdan 3 kub hündürlükdə düzbucaqlı paralelepiped düzəltdilər. Bir kubun səthinin sahəsinin 19 sm2 olduğunu bilərək, paralelepipedin səthinin sahəsini tapın.
A) 133 və ya 171 B) 132 və ya 61

C) 130 və ya 161 D) 123 və ya 17

E) 133 və ya 71
9. Şəkildə neçə müxtəlif dərəcəli bucaq təsvir olunub?


100

200

500

300  1. 6 B) 10 C) 8 D) 9 E) 7


10. Perimetri 26 sm olan dördbucaq-lının diaqonalı, onu perimetrləri 22 sm və 18 sm olan iki üçbucağa bölür. Diaqonalın uzunluğunu tapın.


  1. 8 sm B) 4 sm C) 7 sm

D) 6 sm E) 5 sm

11. Quşçuluq fabrikinə gətirilən yem yalnız ördəklərə 30 günə, yalnız qazlara 45 günə çatar. Həmin yem ördəklərə və qazlara neçə günə kifayət edər?
A) 16 B) 9 C) 8 D) 18 E) 12

12. AB parçası üzərində götürülmüş C nöqtəsi onu A nöqtəsindən başlayaraq 3:7 nisbətində bölür. CB:AB nisbətini tapın.

A) 0,7 B) 0,6 C) 0,5

D) 0,4 E) 0,3

13. Hesablayın :

A) B) C) D) E)
14. Sürəti 60 km/saat olan qatardakı sərnişin, qarşıdan gələn 120 metr uzunluqda qatarın 4 saniyə ərzində keçdiyini gördü. Həmin qatarın sürətini tapın.
A) 48 km/saat B) 36 km/saat

C) 42 km/saat D) 30 km/saat

E) 40 km/saat

15. Sal А məntəqəsindən В məntə-qəsinə qədər məsafəni 40 saata, kater isə 4 saata qət edir. Katerin В məntəqəsindən А məntəqəsinə gəlməsinə neçə saat lazımdır?
A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12

16. Futbol komandasındakı 11 oyun-çunun orta yaşı 22-dir.Bir oyunçu çıxdıqdan sonra qalanların orta yaşları 21 olur. Oyun-dan çıxan oyunçunun neçə yaşı var idi?
A) 30 B) 36 C) 32 D) 34 E) 42
17. Yalnız tək rəqəmlərdən istifadə etməklə neçə ikirəqəmli ədəd yazmaq olar?
A) 16 B) 20 C) 25 D) 24 E) 18
18. 3 ekskavator 2 saata 3 çala qazır. 6 ekskavator 5 saata neçə çala qazar?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 14 E) 16


19. Bir ayda bazar günləri üç dəfə cüt tarixə düşür. Bu ayın 20-si həftənin neçənci günüdür?
A) cümə B) cümə axşamı

C) şənbə D) bazar ertəsi

E) çərşənbə
20. АВС üçbucağında А bucağı В bucağından 3 dəfə böyük olub, С bucağının yarısına bərabərdir. А bucağını tapın.

A) 720 B) 1080 C) 540 D) 180 E) 36021. Saat 738 –dir. Saatın saat və dəqiqə əqrəbləri arasındakı bucaq neçə dərəcədir?

A) 10 B) 110 C) 20 D) 120 E) 9022. Sinifdə 24 şagird təhsil alır. Qızlar bütün sinfin hissəsini təşkil edir. Sinifdə neçə oğlan var?

A) 16 B) 8 C) 12 D) 10 E) 36


II hissə (2 bal)

23. 2-nin 40%-ni 2-nin 60%-nə vursaq, alınan ədəd 2 ədədinin neçə faizi olar?
Cavab: ______________

24. Azalan, çıxılan və fərqin cəmi 26 olarsa, azalanı tapın.

Cavab: ______________25. Perimetri 12 sm olan düzbucaqlı ortaq tərəfə malik iki eyni kvadratdan ibarət-dir. Düzbucaqlının sahəsini tapın.

Cavab: ______________26. Onluğu təkliyindən böyük olan neçə ikirəqəmli ədəd var?

Cavab: ______________
4 sm
27. Trapesiyanın sahəsini tapın.


3 sm6 sm

Cavab: ______________III hissə (6 bal)
28. a) Kəsrləri müqayisə edin:

(2 bal)
Cavab: ______________


b) Hesablayın: (4 bal)

Cavab: ______________29. а) Hesablayın: (2 bal)
Cavab: ______________

b) Hesablayın:(4 bal)

Cavab: ______________30. Verilmiş ifadələrin qiymətlərinin son rəqəmini tapın.

a)

(2 bal)
Cavab: ______________

b)

(4 bal)
Cavab: ______________
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə