İ Ç İ ndek I l e r cilt I ab müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı
Yüklə 7.49 Mb.
səhifə1/171
tarix22.04.2016
ölçüsü7.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171

İ Ç İ N D E K İ L E R
CİLT I AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı


1. GİRİŞ 16

1.1. Giriş 16

2. SİYASİ KRİTERLER 18

2.1. Siyasi Kriterler 18

2.1.1. Düşünce ve İfade Özgürlüğü 18

2.1.2. Dernek Kurma Özgürlüğü, Barışçı Toplantı Hakkı ve Sivil Toplum 19

2.1.3. İşkenceyle Mücadele 19

2.1.4. Duruşma Öncesi Gözaltı 20

2.1.5. İnsan Hakları İhlâlleri Sonuçlarının Düzeltilmesi İmkânlarının Güçlendirilmesi 20

2.1.6. Devlet Memurları ve Kamu Görevlilerinin İnsan Hakları Konusunda Eğitimleri 20

2.1.7. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Dahil Olmak Üzere, Yargının İşlevselliği ve Verimliliği 21

2.1.8. Ölüm Cezasının Kaldırılması 21

2.1.9. Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler 21

2.1.10. Tüm Vatandaşların Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İmkanlarının Artırılması Amacıyla, Bölgesel Dengesizliklerin Azaltılması 22

2.1.11. Tüm Bireylerin, Herhangi Bir Ayırım Yapılmaksızın ve Dil, Irk, Renk, Cinsiyet, Siyasî Görüş, Felsefî İnanç veya Dinine Bakılmaksızın, Tüm İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinden Tam Olarak Yararlandırılması; Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlükleri 22

2.1.12. Anayasa’nın ve İlgili Diğer Yasaların AB Müktesebatına Uyumu 23

2.1.13. BM Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar Sözleşmesi ile İhtiyari Ek Protokolü ve BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi 23

2.1.14. Cezaevlerindeki Tutukluluk Koşulları 23

2.1.15. Millî Güvenlik Kurulu 23

2.1.16. Olağanüstü Hal 23

3. EKONOMİK KRİTERLER 24

3.1. Ekonomik Kriterler 24

3.1.1. Ekonomide Serbestleşme Süreci 24

3.1.2. Enflasyonla Mücadele ve Yeniden Yapılanma Programı 24

3.1.3. 2000 ve 2001 Yılı Ekonomik Gelişmeler 26

3.1.4. Yapısal Reformlar 28

4. ÜYELiK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ 34

4.1. Gümrük Birliği (ortaklık ilişkileri çerçevesinde) 34

4.2. Malların Serbest Dolaşımı 40

4.2.1. Genel 40

4.2.2. Piyasa Gözetimi 44

4.2.3. Motorlu Araçlar 46

4.2.4. Gıda Sanayii 50

4.2.5. Kimyasallar 62

4.2.5.1 Gübreler 62

4.2.5.2 Psikotrop Maddeler 64

4.2.6. Tıbbi Ürünler 66

4.2.7. Kozmetik 77

4.2.8. Yasal Metroloji ve Hazır Ambalajlama 80

4.2.9. Elektriksel Risk ve Elektrikli Techizat 83

4.2.10. Telekomünikasyon 84

4.2.11. Oyuncaklar 85

4.2.12. Diğer Ürün Grupları 86

4.2.12.1 Tekstil 86

4.2.12.2 Tıbbi Cihazlar 87

4.2.12.3 Gezi Amaçlı Tekneler 90

4.2.12.4 Diğer Ürünler 91

4.2.13. Malların Serbest Dolaşımı-Muhtelif 95

4.2.13.1 Kültürel Mallar 95

4.2.13.2 Kamu İhaleleri 97

4.3. Kişilerin Serbest Dolaşımı 101

4.3.1. İkamet Hakkı 101

4.3.2. İşçilerin Serbest Dolaşımı 103

4.3.3. Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu 106

4.3.4. Medikal ve Paramedikal Faaliyetler 109

4.3.5. Vize 111

4.3.6. Göç 111

4.4. Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 113

4.4.1. Sektörel Uygulama 113

4.4.1.1 Mali Hizmetler 113

4.4.1.2 Mali Hizmetler Dışındaki Hizmetler 124

4.5. Sermayenin Serbest Dolaşımı 131

4.6. Şirketler Hukuku 138

4.6.1. Şirketler Hukuku 138

4.6.2. Sınai Mülkiyet Hakları 144

4.6.3. Fikri Mülkiyet Hakları 147

4.7. Rekabet ve Devlet Yardımları 150

4.7.1. Rekabet Politikası 150

4.7.2. Devlet Yardımları 154

4.8. Ortak Tarım Politikası 160

4.8.1. Genel Değerlendirme 160

4.8.2. Tarımsal Ürünler 169

4.8.3. Bitki Sağlığı 178

4.8.4. Hayvan Sağlığı 180

4.8.5. Hayvan Kimlik Sistemi 186

4.8.6. Arazi Kayıt Sistemi 187

4.8.7. Kırsal Kalkınma Politikaları 192

4.9. Ortak Balıkçılık Politikası 195

4.10. Ortak Taşımacılık Politikası 200

4.10.1. Ulaştırma (Genel-Altyapılar) 200

4.10.2. İç Ulaşım 201

4.10.2.1 Karayolu Ulaştırması 201

4.10.2.2 Demiryolu Ulaştırması 202

4.10.3. Denizyolu Ulaştırması 208

4.10.4. Havayolu Taşımacılığı 213

4.10.4.1 Piyasaya Giriş ve Piyasanın Düzenlenmesi 213

4.10.4.2 Lisanslar 216

4.10.4.3 Havaaracı Gürültü Yayımları ve Gürültülü Uçaklar 217

4.10.4.4 Teknik ve Güvenlik 218

4.11. Vergilendirme 219

4.12. Ekonomik ve Parasal Birlik 223

4.12.1. Genel 223

4.12.2. Para Politikası 226

4.12.3. Ekonomi Politikası 229

4.13. İstatistik 232

4.13.1. İstatistik 232

4.13.2. Sınıflandırmalar 234

4.13.3. İstatistiksel Eşgüdüm 236

4.13.4. Kayıtlar 237

4.13.5. Veri Güvenliği ve İstatistiksel Gizlilik 239

4.13.6. Nüfus 240

4.13.7. Emek Piyasası (Çalışma istatistikleri) 241

4.13.8. İşgücü İstatistikleri ve Ücretle, İşgücü Maliyetleri ve Kazançlarının Yapısı ile İlgili İstatistikler 243

4.13.9. Sağlık Emniyeti ve Tüketicinin Korunması 246

4.13.10. Yıllık Ekonomik Hesaplar 248

4.13.11. Üç Aylık ve Çevre Hesapları 249

4.13.12. Mali Hesaplar 250

4.13.13. İzleme ve Kaynaklar 251

4.13.14. Fiyatlar 252

4.13.15. Sanayi 255

4.13.16. İnşaat İstatistikleri 256

4.13.17. Enerji ve Ham Maddeler 257

4.13.18. Ulaştırma 259

4.13.19. Turizm 262

4.13.20. Mal Ticareti 263

4.13.21. Toprak Kullanımı ve Yöre 266

4.13.22. Tarımsal Yapılar 267

4.13.23. Tarımsal Üretim 268

4.13.24. Hayvansal Üretim 269

4.13.25. Diğer Tarımsal İstatistikler 270

4.13.26. Orman İstatistikleri 271

4.13.27. Balıkçılık İstatistikleri 272

4.13.28. Bölgesel ve Coğrafik Bilgi 273

4.13.29. İstatistik Alanındaki Komiteler 274

4.13.30. Ödemeler Dengesi 275

4.13.31. Para ve Banka İstatistikleri 276

4.14. Sosyal Politika ve İstihdam 279

4.14.1. İş Hukuku 279

4.14.2. Sosyal Diyalog 286

4.14.3. Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Muamele 289

4.14.4. Irkçılığa Karşı Mücadele 292

4.14.5. İstihdam 293

4.14.6. Avrupa Sosyal Fonu 297

4.14.7. Sosyal Yardım ve Hizmetler, Yaşlılar ve Dışlanma 299

4.14.8. Dublin Vakfı (Yaşam ve Çalışma Kosullarının İyileştirilmesi için Avrupa Vakfı) 301

4.14.9. Kamu Sağlığı 302

4.14.10. İş Sağlığı ve İş Güvenliği 305

4.15. Enerji 309

4.16. Sanayi Politikaları 318

4.17. Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ’ler) 324

4.18. Bilim ve Araştırma 329

4.19. Eğitim, Staj ve Gençlik 332

4.20. Telekomünikasyon 336

4.21. Kültür ve Görsel-İşitsel Politikalar 339

4.21.1. Kültür 339

4.21.2. Görsel-İşitsel Politika 341

4.22. Bölgesel Politika 343

4.23. Çevre 351

4.23.1. Yatay 351

4.23.1.1 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 353

4.23.1.2 Çevresel Bilgiye Erişim Avrupa Çevre Ajansı 354

4.23.2. Hava Kalitesi 355

4.23.3. Atık Yönetimi 358

4.23.4. Su Kalitesi 362

4.23.5. Doğa Koruma 368

4.23.6. Kimyasallar ve Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar 371

4.23.6.1. Kimyasallar 371

4.23.6.2. Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar 373

4.23.6.3. İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Kimyasal Maddelerin Testleri İçin Kullanımın Doğrulanması ve İyi Laboratuar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Onaylanması 374

4.23.7. Araç ve Makinaklardan Kaynaklanan Gürürltü 376

4.23.8. Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma 377

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun nükleer ve radyasyon güvenliği konularıyla ilgili mevcut mevzuatını AB mevzuatına uyumlu duruma getirmektir. 378

4.23.9. İklim Değişikliği 379

4.24. Tüketicinin Korunması ve Sağlık 379

4.25. Adalet ve İçişleri 386

4.26. Gümrük Birliği 414

4.27. Dış İlişkiler 421

4.28. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 427

4.29. Mali Kontrol ve Mali ve Bütçesel İşler 427

5. MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE 437

5.1. Müktesebatın Uygulanmasına Yönelik İdari Kapasite 438

6. REFORMLARIN MALİ AÇIDAN GLOBAL DEĞERLENDİRİLMESİ 447

6.1. Reformların Mali Açıdan Global Değerlendirilmesi 448

7. AB MÜKTESEBATI LİSTESİ (Cilt II) 455

7.1 Malların Serbest Dolaşımı 456

7.1.1 Motorlu Araçlar 456

7.1.2 Gıda Ürünleri 469

7.1.3 Kimyasallar 473

7.1.4 Tıbbi Ürünler 475

7.1.5 Kozmetikler 476

7.1.6 Yasal Metroloji ve Hazır Ambalajlama 477

7.1.7 Elektrikli Teçhizat 478

7.1.8 Telekomünikasyon 479

7.1.9 Tüketici (Oyuncaklar) 481

7.1.10 Diğer Ürün Grupları 481

7.1.11 Yatay ve Prosedürel Tedbirler 486

7.1.12 Malların Serbest Dolaşımı - Muhtelif 486

7.2 Kişilerin Serbest Dolaşımı 488

7.2.1 Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Olarak Tanınması - İlkeler ve Koşullar 488

7.2.2 Hukukçular 489

7.2.3 Mimarlar 489

7.2.4 Medikal ve Para Medikal Faaliyetler 489

7.2.5 İkamet Hakkı 491

7.2.6 Avrupa Vatandaşlığı 491

7.2.7 Vize 491

7.2.8 İşçilerin Serbest Dolaşımı 491

7.2.9 Göç 492

7.2.10 Sosyal Güvenliğin Koordinasyonu 492

7.3 Hizmetlerin Serbest Dolaşımı 497

7.3.1 İlkeler ve Koşullar 497

7.3.2 Sektörel Uygulama 498

7.3.3 Bilgi Toplumu Hizmetleri 504

7.4 Sermayenin Serbest Dolaşımı 505

7.5 Şirketler Hukuku 505

7.5.1 Şirketler Hukuku 505

7.5.2 Fikri Mülkiyet Hakları 506

7.6 Rekabet Politikası 507

7.7 Ortak Tarım Politikası 511

7.7.1 Taze Meyve ve Sebzeler 511

7.7.2 Meyve ve Sebzelerden İşlenen Ürünler 516

7.7.3 Ekilebilir Ürünler, Ortak Pazar Organizasyonu 520

7.7.4 İşlenebilir Ürünler, Telafi Ödeme Cetvelleri 524

7.7.5 Canlı Hayvanlarda Topluluk İçi Kontroller 526

7.7.6 Hayvansal Ürünlerde Topluluk İçi Kontroller 527

7.7.7 Topluluk İçi Ticarette Belgeleme 528

7.7.8 Topluluk İçi Ticarette Korunma Hükümleri 528

7.7.9 Üçüncü Ülkerlerden Canlı Hayvan İthalatında Kontroller 529

7.7.10 Üçüncü Ülkelerden Hayvansal Ürünler İthalatında Kontroller 529

7.7.11 Üçüncü Ülkeler Menşeli Ticarete İlişkin Korunma Hükümleri 530

7.7.12 Veterinerlik Sınır Kontrol Pozisyonları 531

7.7.13 Değişim Sistemi 532

7.7.14 Karşılıklı Yardım 532

7.7.15 Kontrollerin Finansmanı 532

7.7.16 Daimi Veterinerlik Komitesi 532

7.7.17 Veterinerlik Danışma Komitesi 532

7.7.18 Zoo-teknik Daimi Komitesi 532

7.7.19 Büyükbaş Hayvanların Tanımlanması 533

7.7.20 Küçükbaş Hayvanların Tanımlanması 533

7.7.21 Şap Hastalığının Kontrolü Hakkında Ortak Tedbirler 533

7.7.22 Şap Hastalığının Kontrolü Hakkında İlave Tedbirler 534

7.7.23 Klasik Domuz Ateşine Karşı Kontrol Tedbirleri 534

7.7.24 Afrika At Hastalığına Karşı Kontrol Tedbirleri 535

7.7.25 Avian Influenza Hastalığına Karşı Kontrol Tedbirleri 535

7.7.26 Newcastle Hastalığına Karşı Kontrol Tedbirleri 535

7.7.27 Balık Hastalıklarına Karşı Kontrol Tedbirleri 535

7.7.28 Yumuşakça Hastalıklarına Karşı Kontrol Tedbirleri 535

7.7.29 Diğer Hastalıklara Karşı Kontrol Tedbirleri 535

7.7.30 Hastalıkların Bildirimi 535

7.7.31 Büyükbaş Hayvanlar (üçüncü ülkeler hariç) 536

7.7.32 Küçükbaş Hayvanlar (üçüncü ülkeler hariç) 537

7.7.33 Erkek Binek Hayvanları (üçüncü ülkeler hariç) 537

7.7.34 Kümes Hayvanları ve Kuluçkalık Yumurtalar (üçüncü ülkeler hariç) 537

7.7.35 Akuakültür Hayvanları 539

7.7.36 Büyükbaş Hayvanların Semeni (üçüncü ülkeler hariç) 541

7.7.37 Domuz Türlerinin Semeni (üçüncü ülkeler hariç) 542

7.7.38 Diğer Hayvanların Semen, Yumurta ve Embriyoları (üçüncü ülkeler hariç) 542

7.7.39 Kırmızı Et (üçüncü ülkeler hariç) 542

7.7.40 Beyaz Et (üçüncü ülkeler hariç) 542

7.7.41 Tavşan Eti ve Çiftlikte Yetiştirilen Av Hayvanı (üçüncü ülkeler hariç) 543

7.7.42 Yabani Av Hayvanı Eti 543

7.7.43 Et Ürünleri (üçüncü ülkeler hariç) 543

7.7.44 Süt ve Süt Ürünleri (üçüncü ülkeler hariç) 543

7.7.45 Diğer Ürünler (üçüncü ülkeler hariç) 543

7.7.46 Kırmızı Et (üçüncü ülkeler hariç) 543

7.7.47 Beyaz Et (üçüncü ülkeler hariç) 544

7.7.48 Et Ürünleri (üçüncü ülkeler hariç) 544

7.7.49 Kıyılmış Et (üçüncü ülkeler hariç) 545

7.7.50 Yumurta Ürünleri (üçüncü ülkeler hariç) 545

7.7.51 Balıkçılık Ürünleri (üçüncü ülkeler hariç) 545

7.7.52 Gemilerde Uygulanan Asgari Hijyen Kuralları (üçüncü ülkeler hariç) 546

7.7.53 Yumuşakçalar (üçüncü ülkeler hariç) 546

7.7.54 Süt ve Süt Ürünleri (üçüncü ülkeler hariç) 546

7.7.55 Tavşan Eti ve Çiftlikte Yetiştirilen Av Hayvanı (üçüncü ülkeler hariç) 547

7.7.56 Yabani Av Hayvanı Eti (üçüncü ülkeler hariç) 547

7.7.57 Diğer Ürünler (üçüncü ülkeler hariç) 547

7.7.58 Bazı Maddelerin Kullanımının Yasaklanması 547

7.7.59 Kullanım Yasaklamalarına İlişkin Kontrol Tedbirleri 547

7.7.60 BST’nin Kullanımını Belirleyen Kurallar 548

7.7.61 Zoonozla İlgili Kontrol Tedbirleri 548

7.7.62 İlaçlı Yemler 549

7.7.63 Hayvansal Atıklar 549

7.7.64 Büyükbaş Hayvanlar, Domuz Türleri, Küçükbaş Hayvanlardaki İthalat Kısıtlaması 549

7.7.65 Binek Hayvanlarında İthalat Kısıtlaması 553

7.7.66 Kümes Hayvanları ve Kuluçkalık Yumurtalara İlişkin İthalat Şartları 553

7.7.67 Su Ürünlerine İlişkin İthalat Şartları 554

7.7.68 Büyükbaş Hayvan Embriyolarına İlişkin İthalat Şartları 554

7.7.69 Büyükbaş Hayvanların Semenlerine İlişkin İthalat Şartları 554

7.7.70 Domuz Türlerinin Semenlerine İlişkin İthalat Şartları 554

7.7.71 Diğer Hayvanların Semen, Yumurta ve Embriyolarına İlişkin İthalat Şartları 555

7.7.72 Beyaz Ete İlişkin İthalat Şartları 555

7.7.73 Kıyılmış Ete İlişkin İthalat Şartları 556

7.7.74 Balıkçılık Ürünlerine İlişkin İthalat Şartları 556

7.7.75 Yumuşakçalara İlişkin İthalat Şartları 558

7.7.76 Süt ve Süt Ürünlerine İlişkin İthalat Şartları 559

7.7.77 Yabani Av Hayvanlarının Etlerine İlişkin İthalat Şartları 559

7.7.78 Diğer Ürünlere İlişkin İthalat Şartları 559

7.7.79 Trişin Kontrol Tedbirlerine İlişkin Şartlar 561

7.7.80 Yerinde Teftişe Tabi İşletmelerin Listesi 561

7.7.81 San Marino Cumhuriyeti ile İkili Anlaşma 563

7.7.82 Yeni Zelanda ile İkili Anlaşma 563

7.7.83 Andorra ile İkili Anlaşma 564

7.7.84 Hayvanların Nakil Süresince Korunması 564

7.7.85 Hayvanların Kesim Sırasında Korunması 564

7.7.86 Yetiştirme Amaçlı Hayvanların Korunması 564

7.7.87 Yumurtlayan Tavukların Korunması 564

7.7.88 Buzağıların Korunması 564

7.7.89 Domuzların Korunması 565

7.7.90 Veterinerlik Alanlarındaki Harcamalar 565

7.7.91 Büyükbaş Hayvanlara Uygulanabilir Zooteknik Standartlar 568

7.7.92 Domuz Türlerine Uygulanabilir Zooteknik Standartlar 569

7.7.93 Küçükbaş Hayvanlara Uygulanabilir Zooteknik Standartlar 569

7.7.94 Topluluk İçi Ticarette Binek Hayvanlarına Uygulanabilir Standartlar 570

7.7.95 Müsabakalar İçin Binek Hayvanları Ticareti 570

7.7.96 Safkan Hayvanlara Uygulanabilir Zooteknik Standartlar 570

7.7.97 Üçüncü Ülkelerden İthalatta Geçerli Zooteknik ve Soy Koşulları 570

7.7.98 Bitki Sağlığı (zararlı organizmalar) 571

7.7.99 Bitki Sağlığı (böcek ilacı) 573

7.7.100 Tohum ve Fide Kalitesi 574

7.7.101 Bitki Çeşidi Hakları 578

7.7.102 Hayvan Beslenmesi 578

7.7.103 Organik Üretim 582

7.7.104 Bitki Sağlığı 582

7.7.105 Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Yapılar 582

7.7.106 Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması 584

7.7.107 Ormancılık 586

7.7.108 Avrupa Tarımsal Rehberlik ve Garanti Fonu - Genel 588

7.7.109 Avrupa Tarımsal Rehberlik ve Garanti Fonu - Rehberlik Bölümü 588

7.7.110 Avrupa Tarımsal Rehberlik ve Garanti Fonu - Garanti Bölümü 589

7.7.111 Süt Ürünleri 591

7.7.112 Sığır ve Dana Eti 596

7.7.113 Koyun ve Keçi Eti 601

7.7.114 Domuz Eti 603

7.7.115 Yumurta ve Kümes Hayvanları 605

7.7.116 Albumin 607

7.7.117 Bal 607

7.7.118 Ticaret Mekanizması/Kalite Politikası 607

7.7.119 Organik Tarımsal Üretim 609

7.7.120 Dikey Direktifler 610

7.7.121 Tarımsal/Parasal Düzenlemeler 611

7.7.122 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (FADN) 611

7.7.123 İstatistik 611

7.7.124 Ek I’de Yer Almayan Ürünler 613

7.7.125 Muhtelif 616

7.7.126 Uluslararası Anlaşmalar 618

7.7.127 Pirinç 619

7.7.128 Şeker 622

7.7.129 Şarap 625

7.7.130 Muz 633

7.7.131 Çiçekçilik 633

7.7.132 Tütün 634

7.7.133 Şerbetçi Otu 635

7.7.134 Tohumlar 636

7.7.135 Kuru Yem 637

7.7.136 Lif, Keten ve Kenevir 638

7.7.137 İpekböceği 639

7.7.138 Pamuk 639

7.7.139 Zeytinyağı 639

7.7.140 Tarım- Gündem 2000 641

7.8 Ortak Balıkçılık Politikası 642

7.8.1 Genel, Arz ve Araştırma 642

7.8.2 Ortak Balıkçılık Politikası 642

7.8.3 Dış İlişkiler 650

7.8.4 Balıkçılık- Ek 654

7.8.5 Balıkçılık-Ek (1.1.2000) 657

7.9 Ortak Taşımacılık Politikası 660

7.9.1 Ulaştırma Altyapısı 660

7.9.2 İç Ulaşım 660

7.9.3 Deniz Taşımacılığı 664

7.9.4 Havayolu Ulaştırması 666

7.9.5 Düzeltmeler 667

7.9.6 Ulaştırma - Ekler (1.1.2000) 668

7.10 Vergilendirme 669

7.10.1 Özel Tüketim Vergisi 669

7.10.2 Katma Değer Vergisi 670

7.10.3 Karşılıklı Yardım 676

7.10.4 Muhtelif 677

7.10.5 Dolaysız Vergilendirme 679

7.11 Ekonomik ve Parasal Birlik 679

7.11.1 İlkeler 679

7.11.2 Para Politikası 682

7.11.3 Ekonomi Politikası 682

7.11.4 Değişiklik (1.1.1999) 683

7.11.5 Değişiklik 1.1.2000 684

7.11.6 Ekonomik ve Mali Komite Statüsü 684

7.12 İstatistik 684

7.12.1 Temel Prensipler 684

7.12.2 Sınıflandırma 684

7.12.3 İstatistiki Koordinasyon 685

7.12.4 Veri Güvenliği ve İstatistiki Gizlilik 686

7.12.5 Nüfus 686

7.12.6 İş Piyasası 686

7.12.7 Sağlık Güvenliği ve Tüketicinin Korunması 686

7.12.8 Yıllık Ekonomik Hesaplar 687

7.12.9 Üç Aylık ve Çevre Hesapları 687

7.12.10 Mali Hesaplar 687

7.12.11 İzleme ve Kaynaklar 687

7.12.12 Fiyatlar 688

7.12.13 Sanayi 689

7.12.14 Enerji ve Ham Maddeler 689

7.12.15 Ulaştırma 690

7.12.16 Haberleşme 691

7.12.17 Turizm 691

7.12.18 Hizmetler 691

7.12.19 Mal ticareti 691

7.12.20 Toprak Kullanımı ve Yöre 692

7.12.21 Tarımsal Yapılar 692

7.12.22 Tarımsal Üretim 695

7.12.23 Hayvansal Üretim 695

7.12.24 Diğer Tarımsal İstatistikler 696

7.12.25 Orman İstatistikleri 696

7.12.26 Balıkçılık İstatistikleri 697

7.12.27 Bölgesel ve Coğrafi Bilgi 697

7.12.28 İstatistik Alanındaki Komiteler 698

7.13 Sosyal Politika ve İstihdam 698

7.13.1 İş Hukuku 698

7.13.2 Sosyal Diyalog 699

7.13.3 Kadın ve Erkekler Arasında Eşit Muamele 700

7.13.4 Irkçılığa Karşı Mücadele 701

7.13.5 İstihdam 701

7.13.6 Avrupa Sosyal Fonu 701

7.13.7 Sosyal Güvenlik, Yaşlılar ve Dışlanma 702

7.13.8 Dublin Vakfı 703

7.13.9 Kamu Sağlığı 703

7.13.10 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 704

7.14 Enerji 707

7.14.1 Genel 707

7.14.2 Enerjinin Rasyonel Kullanımı ve Muhafazası 708

7.14.3 Kömür Endüstrisinin Teşviki 709

7.14.4 Rekabet : Oranlar ve Diğer Satış Koşulları 712

7.14.5 Kömür ile İlgili Diğer Önlemler 712

7.14.6 Elektrik 712

7.14.7 Yakıt Tedariki 713

7.14.8 Enerji Santralleri ve Ortak İşletmeler 713

7.14.9 Güvenlik 714

7.14.10 Nükleer Enerji ile İlgili Diğer Önlemler 714

7.14.11 Malzeme ve Stoklar 715

7.14.12 Topluluk İçi Ticaret 715

7.14.13 Petrol veya Gaz ile İlgili Diğer Önlemler 715

7.14.14 Diğer Enerji Kaynakları 716

7.14.15 Enerji - Ek (01.01.1999) 716

7.14.16 Enerji - Ek (01.01.2000) 718

7.15 Sanayi Politikaları 719

7.15.1 Program ve İstatistikler 719

7.15.2 Demir ve Çelik Endüstrisi 719

7.15.3 Rekabet : Fiyatlar ve Diğer Satış Şartları 719

7.15.4 Demir ve Çelikle İlgili Diğer Önlemler 720

7.15.5 Orman Sanayi 720

7.16 Küçük ve Orta Boy İşletmeler 721

7.17 Bilim ve Araştırma 721

7.17.1 Araştırma ve Teknolojik Gelişme 721

7.17.2 Genel Prensipler 722

7.17.3 Bilim 722

7.17.4 Ek (1.1.1999) 722

7.17.5 Ek (1.1.2000) 723

7.18 Eğitim, Staj ve Gençlik 724

7.19 Telekomünikasyon 727

7.20 Kültür ve Görsel-İşitsel Politikalar 729

7.20.1 Kültür 729

7.20.2 Görsel-İşitsel Politikalar 730

7.21 Bölgesel Politika 730

7.22 Çevre 733

7.22.1 Yatay 733

7.22.2 Hava Kalitesi 733

7.22.3 Atık Yönetimi 734

7.22.4 Su Kalitesi 736

7.22.5 Doğa Koruma 737

7.22.6 Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ve Risk Yönetimi 738

7.22.7 Kimyasallar ve Genetik Olarak Yapıları Değiştirilmiş Organizmalar 740

7.22.8 Araç ve Makinelerden Kaynaklanan Gürültü 743

7.22.9 Nükleer Güvenlik ve Radyasyondan Korunma 743

7.22.10 İklim Değişikliği 745

7.22.11 Sivil Koruma 745

7.22.12 Politika 745

7.22.13 Uluslararası İşbirliği 745

7.23 Tüketicinin Korunması ve Sağlık 746

7.24 Adalet ve İçişleri 747

7.24.1 İltica 747

7.24.2 Dış Sınırlar 749

7.24.3 Göç 750

7.24.4 Örgütlü Suçlar, Sahtecilik ve Yolsuzluk 752

7.24.5 Uyuşturucular 756

7.24.6 Terörizm 757

7.24.7 Polis İşbirliği 757

7.24.8 Gümrük İşbirliği 758

7.24.9 Hukuki Konularda Adli İşbirliği 760

7.24.10 Cezai Konularda Adli İşbirliği 762

7.24.11 Altıncı Başlık Altındaki REU (Lisans Öğrencileri İçin Araştırma Deneyimi) Etkinliklerinin Finansmanı 764

7.24.12 İnsan Haklarına İlişkin Konular 764

7.24.13 Muhtelif 765

7.24.14 Schengen 766

7.25 Gümrük Birliği 772

7.25.1 Genel Mevzuat 772

7.25.2 Sınıflandırma ve Tarife 773

7.25.3 Kotalar, Tavanlar ve Askıya Alma 773

7.25.4 Menşe 774

7.25.5 Gümrük Prosedürleri 774

7.25.6 Transit 774

7.25.7 Karşılıklı Yardım 777

7.25.8 Uluslararası Gümrük İşbirliği 777

7.25.9 Malların Dolaşımı 780

7.26 Dış İlişkiler 781

7.26.1 DTÖ 781

7.26.2 İhracat Kredileri/OECD 782

7.26.3 Ticaret ve Ticaretle Alakalı Konulardaki Anlaşmalar 783

7.26.4 Ticaret Politikası Araçları 784

7.26.5 Genelleştirilmiş Preferanslar Sistemi 787

7.26.6 Tehlikeli Olmayan Atıkların Sevkiyatı 788

7.26.7 Karşılıklı Tanıma 788

7.26.8 Çift Kullanıma Konu Mallar 788

7.26.9 Sektörel Politikalar- Tekstil Ürünleri 788

7.26.10 Sektörel Politikalar - AKÇT 794

7.26.11 Negatif Tedbirler (yaptırımlar) 797

7.26.12 Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Okyanusya 798

7.26.13 Genişleme 799

7.26.14 RELEX 806

7.26.15 Avrupa, BDT – Çok Taraflı İlişkiler 807

7.26.16 Avrupa, BDT – Çok Taraflı İlişkiler 807

7.26.17 Avrupa, BDT – Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 807

7.26.18 Avrupa, BDT – Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 808

7.26.19 Avrupa, BDT – Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 808

7.26.20 Avrupa, BDT – Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 809

7.26.21 Avrupa, BDT- Geçiş Sürecindeki Ülkeler Yararına Faaliyetler 810

7.26.22 Avrupa, BDT- Geçiş Sürecindeki Ülkeler Yararına Faaliyetler 810

7.26.23 Avrupa, BDT – Ticaret Politikası 810

7.26.24 Avrupa, BDT – Ticaret Politikası 810

7.26.25 Avrupa, BDT - Ekler (1.1.1999) 811

7.26.26 Akdeniz, Latin Amerika, Güney Asya – Çok Taraflı İlişkiler 812

7.26.27 Akdeniz, Latin Amerika, Güney Asya – Çok Taraflı İlişkiler 813

7.26.28 Akdeniz, Latin Amerika, Güney Asya – Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 813

7.26.29 Akdeniz, Latin Amerika, Güney Asya – Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 813

7.26.30 Akdeniz, Latin Amerika, Güney Asya – Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 814

7.26.31 Akdeniz, Latin Amerika, Güney Asya –Ticaret Politikası 814

7.26.32 Akdeniz Latin Amerika, Güney Asya – Kalkınma politikası 814

7.26.33 Akdeniz Latin Amerika, Güney Asya – Kalkınma politikası 815

7.26.34 Akdeniz Latin Amerika, Güney Asya – Kalkınma politikası 815

7.26.35 Akdeniz Latin Amerika, Güney Asya – Kalkınma politikası 815

7.26.36 Kalkınma Politikası- Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 815

7.26.37 Üye Olmayan Ülkelerle İkili Anlaşmalar 815

7.26.38 AKP-Ticaret Politikası 816

7.26.39 AKP-Ticaret Politikası 816

7.26.40 AKP-Ticaret Politikası 817

7.26.41 AKP-Ticaret Politikası 817

7.26.42 AKP-Ticaret Politikası 817

7.26.43 AKP - Kalkınma Politikası 817

7.26.44 AKP - Kalkınma Politikası 818

7.26.45 AKP - Kalkınma Politikası 818

7.26.46 AKP - Kalkınma Politikası 818

7.26.47 AKP - Kalkınma Politikası 818

7.26.48 AKP- Kalkınma Politikası - Ekler (1.1.2000) 818

7.26.49 İnsani Yardımlar 819

7.27 Mali Kontrol 819

7.28 Mali ve Bütçesel Hükümler 819

7.28.1 Bütçe 819

7.28.2 Özkaynaklar 820

7.28.3 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 821

7.28.4 Diğer Gelirler 822
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə