Hörmətli oxucu!
Yüklə 375.04 Kb.
səhifə1/3
tarix25.04.2016
ölçüsü375.04 Kb.
  1   2   3
Hörmətli oxucu!
Bu bülletendə Göygöl rayon MKS-nin multimedia fonduna daxil olan Nizami lahiyəsi çərçivəsində Nazirliyin təşkilatı dəstəyi ilə hazırlanmış elektron kitabların (CD-DVD disklər) siyahısı sizə təqdim olunur.

Göygöl rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi

Göygöl rayon MKS


YENİ DAXİL OLMUŞ ELEKTRON KITABLARIN (CD-DVD disk) MƏLUMAT

B Ü L L E T E N İGöygöl – 2012

TƏRTIB EDƏNLƏR:
Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin baş biblioqrafı

Məmmədova Sürayyə Əhməd qızı

İnaformasiya-resurs şöbəsinin proqramçısıQasımov Allahşükür Mirməhəmməd oğlu

Ünvan: AZ-2500

Göygöl rayon

MKS. Hummel küç. 5ТЯБИЯТ ЕЛМЛЯРИ

22.1

M 49


Məktəblinin Riyaziyyat kitabxanası : 1- 25 / Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

I cild / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(2).


22.1

M 49


Məktəblinin Riyaziyyat kitabxanası : 26-50 / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

II cild / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(2).
22.1я2

R 67


Riyaziyyat ensiklopediyası / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi;

I hissə / məsl. L. Məmmədova ; məsl Ə. Əhmədov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Məktəbli kitabxanası) Экземпляры: всего:3 - XŞ(3).
22.1я2

R 67


Riyaziyyat ensiklopediyası / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

II hissə / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk( CD - ROM). - (Məktəbli kitabxanası). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:3 - XŞ(3).

1

22.3E 98

Eyvazov E.

Fizikadan məlumat kitabı / E. Eyvazov ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov;

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nzairliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).
22.17

Y 24


Yaqubov, Əli.

Çoxluqlar, kombinatorika və ehtimal nəzəriyyəsinin bəzi elementləri / Ə. Yaqubov ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).
28.0я2

B 65


Biologiya lüğəti : ensiklopediya / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Məktəbli kitabxanası). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(2).

Техника. Техники елмляр


36.99(5Aze)

A 99


Azərbaycan mətbəxi / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD -ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).
2

Мялумат няшрляри

92

B 91Bunları bilmək maraqlıdır / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).

92

K 70


Kim? Nə? Harada? / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD- ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).

92

Y 99


Yüz böyük türk / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).

46

Иcтимаи елмляр бцтювлцкдя


63.3 (5Aze)

Ə 65


Əliyev, Vəli.

Qarabağ / L.Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyər və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM ). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).
63.5(5Азе)

А 50


Ализаде, Айна - Ханум.

Лагич : памятник ремесленных традиций и материальной культуры азербайджанского народа: историко-этнографическое исследование / А. Ализаде; Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - ел.опт. диск (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - ХШ(1), УШ(1).
66.3(5Aze)-8

M 52


Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam : ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti / məsl.: S. Abbasov, L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:4 - XŞ(2), UŞ(2).
66.3(5Aze)-8

M 52


Mərdanov, Misir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət rəmzləri / M. Mərdanov ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. . - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

3

66.49


П 22

Пашаев, Хафиз.

Манифест одного посла : о том, как начиналась дипломатическая миссия Азербайджана в Америке / Х. Пашаев; Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 ел опт. диск (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - ХШ(1), УШ(1).

67.408(5Aze)

X 49


Xəlilqızı, Əsli.

Güllələnmiş uşaqlıq : = Расстрелянное детство : = Shot Through Childhood / Ə. Xəlilqızı ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(2).

Мядяниййят. Елм. Маариф

74.1


İ 52

İnkişafetdirici tapşırıqlar : 5-7 yaşlı uşaqların yaddaşını, diqqətini, təfəkkürünü, təxəyyülünü və məntiqini inkişaf etdirmək üçün tapşırıqlar / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


4

Дин. Мистика. Азад дцшцнcя

86.38

B 60


Bərki, Əli Hümmət.

Xatəmül-Ənbiya Həzrəti Məhəmməd və həyatı / Ə. Bərki; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

86.38

D 16


Damla, Nurdan.

365 gündə sevimli peyğəmbərim / məsl. L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt. disk (CD -ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:10 - UŞ(10).Психолоэийа
88.4

С 28


Сеидов, Самед.

Феноменология творчества / С. Сеидов; Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 ел. опт.диск (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - ХШ(1), УШ(1).

45

84(7Coe)H 42

Heminquey, Ernest.Zəng kimin üçün çalınır / E. Heminquey ; məsl. L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).


Инcясянят. Sənətşünaslıq

85.15(5Азе)

А 97

Авалов, Елтуран.Шуша : графика / Е. Авалов; Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1ел. опт. диск (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - ХШ(1), УШ(1).

85.125(5Aze)

A 99


Azərbaycan xalçaçılıq sənəti / Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).


44

74.1R 96

Rüstəmova, Gülarə.Balaca riyaziyyatçı : sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşması üçün tapşırıqlar: 3-4 yaşlı uşaqlar üçün / G. Rüstəmova ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


74.1

M 52


Mənim ilk şəkilli sözlü kitabım / məsl.: S. Abbasov, L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


76,32(5Aze)

F 98


Fuyuzat / L. Məmmədova, S. Abbasov.; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).


Filologiya elmləri bütövlükdə
Дилчилик
81.2Англ-4

M 52


Mənim ingiliscə-azərbaycanca-rusca şəkilliğətim / məsl. L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2009. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:4 - UŞ(4).

5

Фолклор. Фолклорчулуг
82(5Aze)

A 99


Azərbaycan dastanları / tərt. ed. B. Abdulla ; red. İ. Abbaslı. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).


82(5Aze)

A 99


Azərbaycan nağılları / red. İ. Abbaslı ; tərt. ed. B. Abdulla. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).


82(5Aze)

A 99


Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı antololgiyası / red. İ. Abbaslı ; tərt. ed. B. Abdulla. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:3 - XŞ(1), UŞ(2).


82(5Aze)

K 76


Kitabi - Dədə Qorqud / red. hey. Ə. Quliyev ; on sozun muəll. B. Abdulla. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).


82(5Aze)

K 86


Koroğlu / red. İ. Abbaslı ; tərt. ed. B. Abdulla. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

6

84(5Туц)


Y 31

Yəsəvi, Əhməd.Divani Hikmət / Ə. Yəsəvi ; məsl. L. Məmmədova ; məsl S, Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(7Coe)

H 29


Harris, Gendler.

Rimus dayının nağılları / G. Harris ; məsl.: S. Abbasov, L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).

84(7Coe)

K 96


Kuper, Ceyms Fenimor.

Ləpirçi / C. Kuper ; məsl. L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk(CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(7Coe)

D 84


Drayzer, Teodor.

Kerri bacı / T. Drayzer ; məsl.: L. Məmmədova, Ə. Əhmədov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

43

84(5Aze)R 96

Rüstəm, Süleyman.Seçilmiş əsərləri / S. Rüstəm ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)

R 50


Rəfibəyli, Nigar.

Seçilmiş əsərləri / N. Rəfibəyli. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)

R 52


Rəhimov, Süleyman Huseyn oğlu.

Seçilmiş əsərləri / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)

S 13


Sabir, Mirzə Ələkbər.

Hophopnamə / M. Sabir. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - ("Nizami" layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).


42

82(5Aze)


M 73

Molla Nəsrəddin lətifələri / red. hey.: Ə. Quliyev, N. Nəcəfov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).


82(5Aze)

A 99


Azerbaijan Fairy Tales / məsl.: S. Abbasov, L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk(CD - ROM) . - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


82(5Aze)

A 99


Azərbaycan mifləri / məsl. L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


82(5Aze)

A 99


Azərbaycan xalq uşaq oyunları / məsl.: S. Abbasov, L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


82(5Aze)

A 99


Azərbaycan əfsanələri / məsl. L. Məmmədova. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD -ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).

7

82(5Aze)


N 84

Ağalar, Mirzə.Novruz töhfələri / məsl. L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


82(5Aze)

G 85


Göyər, səmənim, göyər / məsl. L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi . - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


82(0)

D 97


Dünya xalqlarının nağılları / məsl.: S. Abbasov, L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - UŞ(2).


82(0)

D 97


Dünya xalqlarının əfsanələri / məsl.: S. Abbasov, L. Məmmədova; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).


82(0)

S 36


Sevimli nağıllar : 1 cild. / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2004. - 1 el.opt. disk (CD - ROM) . - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:6 - UŞ(6).


8

84(5Узб)N 60

Nəvai, Əlişir.Fərhad və Şirin / Ə. Nəvai ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyı. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:1 - XŞ(1).

84(5Туц)

Q 78


Qədim Türk ədəbiyyatı / məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk(CD-ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)


R 99

Rza, Rəsul.Seçilmiş əsərləri / R. Rza ; red. hey. Ə. Quliyev; Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)

R 99


Rza, Xəlil Ulutürk.

Seçilmiş əsərləri / X. Rza ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi) Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

41

84(5Туц)N 42

Nesin, Əziz.Seçilmiş əsərləri / Ə. Nesin ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyı. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD - ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)

N 49


Nəbati, Seyid Əbülqasım.

Seçilmiş əsərləri / Ə. Nəbati, X. Nətavan, Heyran Xanım. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)

N 58


Nərimanov, Nəriman Nəcəfoğlu.

Seçilmiş əsərləri / N. Nərimanov. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi). - (Azərbaycan ədəbiyyatı)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

84(5Aze)

N 59


Nəsimi, İmadəddin.

Seçilmiş əsərləri / İ. Nəsimi ; məsl.: L. Məmmədova, S. Abbasov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı : Çaşıoğlu, 2012. - 1 el.opt. disk (CD-ROM). - (Nizami layihəsi)

Экземпляры: всего:2 - XŞ(1), UŞ(1).

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azrefs.org 2016
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə